Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sanatatii, republicata (Text în vigoare incepand cu data de 30 septembrie 2016)
(include Titlul XVIII –Medicamentul si Titlul XX- Dispozitive medicale)
descarca documentul …

H.G. nr. 54 din 29 ianuarie 2009 privind conditiile introducerii pe piata a dispozitivelor medicale, cu modificarile si completarile ulterioare
descarca documentul …

HG Nr. 55 din 29 ianuarie 2009 privind dispozitivele medicale implantabile active, cu modificarile si completarile ulterioare
descarca documentul …

HG Nr. 798 din 3 iulie 2003 privind stabilirea conditiilor de introducere pe piata si de utilizare a dispozitivelor medicale pentru diagnostic in vitro, cu modificarile si completarile ulterioare
descarca documentul …

Ordinul ministrului sanatatii nr. 1032/2011 pentru aprobarea Normelor privind donatiile de medicamente, materiale sanitare, dispozitive medicale, vaccinuri, seruri si consumabilele aferente
descarca documentul …

Ordinul ministrului sanatatii nr. 373 din 26.03.2014 privind privind aprobarea formularului cu regim special al procesului verbal de constatare si aplicare a sanctiunilor contraventionale privind nerespectarea dispozitiilor legale referitoare la dispozitivele medicale si activitatile conexe acestora
descarca documentul …

Regulamentul (CE) nr. 765/2008 al Parlamentului European si al Consiliului din 9 iulie 2008 de stabilire a cerintelor de acreditare si de supraveghere a pietei in ceea ce priveste comercializarea produselor si de abrogare a Regulamentului (CEE) nr. 339/93
descarca documentul …

HG Nr. 306 din 23 martie 2011 privind unele masuri de supraveghere a pietei produselor reglementate de legislatia Uniunii Europene care armonizeaza conditiile de comercializare a acestora
descarca documentul …

Ordinul ministrului sanatatii nr. 792 din 29 iunie 2006 privind desfasurarea procedurii de investigatie clinica si a procedurii de evaluare a performantei pentru dispozitivele medicale, cu modificarile si completarile ulterioare
descarca documentul …

Ordinul ministrului sanatatii nr. 1356/2013 privind aprobarea tarifelor aplicate de catre ANMDM pentru activitatile desfasurate in domeniul dispozitivelor medicale
descarca documentul …

Ordinul ministrului sanatatii nr. 1008/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a titlului XX din Legea nr. 95/2006 privind reforma in domeniul sanatatii, referitoare la avizarea activitatilor in domeniul dispozitivelor medicale.
descarca documentul …

OMS nr. 308/2015 privind controlul prin verificare periodica a dispozitivelor medicale puse in functiune si aflate in utilizare
descarca documentul …

NSR-04 „Norme privind radioprotecţia persoanelor în cazul expunerilor medicale ” aprobate prin Ordinul comun MSF/CNCAN nr. 285/79/2002
descarca documentul …

NSR-04 – Anexa 5: Criterii de acceptabilitate pentru instalaţiile radiologice”
descarca documentul …

Ordinul ministrului sanatatii nr. 1009/2016 privind inregistrarea dispozitivelor medicale în baza nationala de date
descarca documentul …

Ordinul ministrului sanatatii nr. 874/2015 pentru aprobarea formularelor de declarare a activitatilor de sponsorizare in domeniul dispozitivelor medicale si al materialelor sanitare
descarca documentul …