15.11.2019
În atenția Deținătorilor de Autorizații de punere pe piață
Referitor la Nomenclatorul pentru medicamente de uz uman pentru anul 2020
Având în vedere obligativitatea respectării prevederilor Notei de la paragraful III lit. E pct. 52 din Anexa la OMS nr. 888/2014 privind aprobarea cuantumului tarifului pentru activităţile desfăşurate de Agenţia Naţională a Medicamentului şi a Dispozitivelor Medicale în domeniul medicamentelor de uz uman, vă comunicăm următoarele:
Pentru actualizarea Nomenclatorului pentru medicamente de uz uman pentru anul 2020, deținătorii de autorizații de punere pe piață (DAPP)/reprezentanții DAPP trebuie să depună la ANMDMR, până la data de 29.11.2019, formularul de plată a tarifului pentru întocmire și actualizare Nomenclator medicamente de uz uman disponibil pe website-ul ANMDMR la rubrica “Formulare și tarife – Medicamente de uz uman”, în care se vor menționa următoarele:
– lista tuturor medicamentelor (denumire medicament, formă farmaceutică, concentrație) din portofoliul DAPP;
– cuantumul total al tarifului în euro, conform OMS nr. 888/2014, prin înmulțirea valorii tarifului cu numărul de medicamente propuse a fi introduse în Nomenclator.
Reprezentanții mai multor DAPP, vor depune câte un formular de plată pentru fiecare DAPP, deoarece facturile se emit pentru fiecare DAPP și nu pentru fiecare medicament, cu indicarea în formularul de plată a firmei plătitoare cu datele de facturare ale acesteia și moneda.
Medicamentele pentru care nu se depune formularul de plată a tarifului până la data de 29.11.2019 și pentru care nu se efectuează plata până la data de 15.01.2020, nu vor fi incluse în Nomenclator, respectiv vor fi excluse din Nomenclator, începând cu data de 15.01.2020.