PREȘEDINTE
Medic BUJOR EUGEN ALMĂȘAN
bujor.almasananm.ro

PERSOANA DESEMNATĂ ÎN RELAȚII CU PRESA
Maria Vasilescu
maria.vasilescuanm.ro

DIRECȚIA GENERALĂ EVALUARE-AUTORIZARE
DIRECTOR GENERAL –

DIRECȚIA PROCEDURĂ NAȚIONALĂ
dpnanm.ro
COORDONATOR – Medic primar CRISTIANA OCTAVIANA ILIE
cristiana.ilieanm.ro

DIRECȚIA PROCEDURI EUROPENE
dpeanm.ro
COORDONATOR – Medic primar SIMONA BĂDOI
simona.badoianm.ro

DIRECȚIA FARMACOVIGILENȚĂ ȘI MANAGEMENTUL RISCULUI
dfvmranm.ro
DIRECTOR – Farmacist Primar Roxana DONDERA
roxana.donderaanm.ro

SERVICIUL EMITERE AUTORIZAȚII
SEF SERVICIU – Chimist principal LAURA MIORIȚA VOICU
laura.voicuanm.ro

DIRECTIA EVALUARE TEHNOLOGII MEDICALE
detmanm.ro
DIRECTOR – Farmacist Primar Felicia Ciulu COSTINESCU
felicia.costinescuanm.ro

DIRECȚIA STUDII CLINICE
dscanm.ro
COORDONATOR – Medic Specialist Mirela VITA
mirela.vitaanm.ro

DIRECȚIA CONTROL CALITATEA MEDICAMENTELOR
dccmanm.ro
DIRECTOR – Biolog principal MIRELA TAVAKOL
mirela.tavakolanm.ro

DIRECȚIA GENERALĂ INSPECȚIE FARMACEUTICĂ
dgifanm.ro
DIRECTOR GENERAL – Farmacist primar VICTORIȚA IVAȘCU
victorita.ivascuanm.ro

DIRECȚIA ADMINISTRAREA PROCESELOR DGIF
DIRECTOR – Farmacist primar MIHAELA SEBE
mihaela.sebeanm.ro

DIRECȚIA INSPECȚIE BPF, BPL, BPLA, BPSC, FV
DIRECTOR –

DIRECȚIA SUPRAVEGHEREA CALITĂȚII MEDICAMENTELOR ȘI UNITĂȚI TERITORIALE
DIRECTOR – Farmacist primar ANY STOICA
ani.stoicaanm.ro

DIRECȚIA GENERALĂ DISPOZITIVE MEDICALE
dgdmanm.ro
DIRECTOR GENERAL – IOANA ȚENE
ioana.teneanm.ro

DIRECȚIA REGLEMENTARE, SUPRAVEGHERE PIAȚĂ / SERVICIUL REGLEMENTARE
ȘEF SERVICIU – CRISTINA DURLE
cristina.durleanm.ro

DIRECȚIA TEHNIC-LABORATOARE / SERVICIUL UNITATE NUCLEARĂ
ȘEF SERVICIU – ALEXANDRU GEORGE FLOREA
alexandru.floreaanm.ro

DIRECȚIA AVIZARE
DIRECTOR – GEORGETA HERTA
georgeta.hertaanm.ro

SERVICIUL PUBLICITATE
ȘEF SERVICIU – TUDOR OVIDIU FUGARU
ovidiu.fugaruanm.ro

BIROU CONSULTANȚĂ ȘTIINȚIFICĂ
ȘEF BIROU –

DIRECTIA RESURSE UMANE ȘI MANAGEMENTUL CALITĂȚII
drumcanm.ro
DIRECTOR – Diana Nicoleta ROSIORU
diana.rosioruanm.ro

DIRECȚIA JURIDICĂ ȘI RELAȚII INTERNAȚIONALE
djrianm.ro
DIRECTOR – CRISTINA GAVRILĂ
cristina.gavrilaanm.ro

SERVICIUL COMUNICARE ȘI RELAȚII PUBLICE
scrpanm.ro
ȘEF SERVICIU –

DIRECȚIA ECONOMICĂ ȘI ACHIZIȚII PUBLICE
deapanm.ro
DIRECTOR –

DIRECȚIA ADMINISTRAȚIE GENERALĂ
daganm.ro
DIRECTOR – Adrian LAZAR
adrian.lazaranm.ro

SERVICIUL TEHNOLOGIA INFORMAȚIEI ȘI A COMUNICAȚIILOR
sticanm.ro
ȘEF SERVICIU – TIMOFEI RADU SORIN
sorin.timofeianm.ro

BIROU AUDIT INTERN
baianm.ro
ȘEF BIROU – BĂDELE MARGARETA
margareta.badeleanm.ro

COMPARTIMENT NOMENCLATOR
cnanm.ro
COORDONATOR – Farmacist primar GABRIELA BACIU
gabriela.baciuanm.ro

COMPARTIMENT INFRASTRUCTURI CRITICE NAȚIONALE
cicnanm.ro
REFERENT DE SPECIALITATE GR. IA – CHIRILĂ DRAGOȘ
dragos.chirilaanm.ro