PRESIDENT
MARIUS DANIEL ȘIȘU
marius.sisuanm.ro
+40-723.644.012

DIRECȚIA GENERALĂ EVALUARE-AUTORIZARE
DIRECTOR GENERAL –
anm.ro

DIRECȚIA PROCEDURĂ NAȚIONALĂ
COORDONATOR – Medic primar CRISTIANA OCTAVIANA ILIE
cristiana.ilieanm.ro

DIRECȚIA PROCEDURI EUROPENE
COORDONATOR – Medic primar SIMONA BĂDOI
simona.badoianm.ro
+40-744.375.657

DIRECȚIA FARMACOVIGILENȚĂ ȘI MANAGEMENTUL RISCULUI
COORDONATOR – Medic primar ROXANA ȘTEFANIA STROE
roxana.stroeanm.ro

SERVICIUL EMITERE AUTORIZAȚII
SEF SERVICIU – Chimist principal LAURA MIORIȚA VOICU
laura.voicuanm.ro

DIRECTIA EVALUARE TEHNOLOGII MEDICALE
DIRECTOR – Farmacist primar FELICIA CIULU-COSTINESCU
felicia.costinescuanm.ro

DIRECȚIA STUDII CLINICE
COORDONATOR – Medic primar ALINA MAGDALENA MUȘETESCU
alina.musetescuanm.ro

DIRECȚIA CONTROL CALITATEA MEDICAMENTELOR
DIRECTOR – Biolog principal MIRELA TAVAKOL
mirela.tavakolanm.ro

DIRECȚIA GENERALĂ INSPECȚIE FARMACEUTICĂ
DIRECTOR GENERAL – Farmacist primar VICTORIȚA IVAȘCU
victorita.ivascuanm.ro
+40-744.375.655

DIRECȚIA ADMINISTRAREA PROCESELOR DGIF
DIRECTOR – Farmacist primar MIHAELA SEBE
mihaela.sebeanm.ro

DIRECȚIA INSPECȚIE BPF, BPL, BPLA, BPSC, FV
DIRECTOR –
anm.ro

DIRECȚIA SUPRAVEGHEREA CALITĂȚII MEDICAMENTELOR ȘI UNITĂȚI TERITORIALE
DIRECTOR – Farmacist primar ANY STOICA
ani.stoicaanm.ro

DIRECȚIA GENERALĂ DISPOZITIVE MEDICALE
DIRECTOR GENERAL – IOANA ȚENE
ioana.teneanmdm.ro
+40-0724.003.459

DIRECȚIA REGLEMENTARE, SUPRAVEGHERE PIAȚĂ / SERVICIUL REGLEMENTARE
ȘEF SERVICIU – CRISTINA DURLE
cristina.durleanmdm.ro

DIRECȚIA TEHNIC-LABORATOARE / SERVICIUL UNITATE NUCLEARĂ
ȘEF SERVICIU – ALEXANDRU GEORGE FLOREA
alexandru.floreaanmdm.ro

DIRECȚIA AVIZARE
DIRECTOR –
anm.ro

SERVICIUL PUBLICITATE
ȘEF SERVICIU – TUDOR OVIDIU FUGARU
ovidiu.fugaruanm.ro

BIROU CONSULTANȚĂ ȘTIINȚIFICĂ
ȘEF BIROU –
anm.ro

DIRECTIA RESURSE UMANE ȘI MANAGEMENTUL CALITĂȚII
DIRECTOR – ANCA-MARIA STAN
anca.stananm.ro

DIRECȚIA JURIDICĂ ȘI RELAȚII INTERNAȚIONALE
DIRECTOR – CRISTINA GAVRILĂ
cristina.gavrilaanm.ro

SERVICIUL COMUNICARE ȘI RELAȚII PUBLICE
ȘEF SERVICIU – BRINDUȘOIU TIBERIU ALEXANDRU
tiberiu.brindusoiuanm.ro

DIRECȚIA ECONOMICĂ ȘI ACHIZIȚII PUBLICE
DIRECTOR – PREDESCU ȘTEFAN
stefan.predescuanm.ro

DIRECȚIA ADMINISTRAȚIE GENERALĂ
DIRECTOR – LAZĂR ADRIAN
adrian.lazaranm.ro

SERVICIUL TEHNOLOGIA INFORMAȚIEI ȘI A COMUNICAȚIILOR
ȘEF SERVICIU – TIMOFEI RADU SORIN
sorin.timofeianm.ro

BIROU AUDIT INTERN
ȘEF BIROU – BĂDELE MARGARETA
margareta.badeleanm.ro

COMPARTIMENT INFRASTRUCTURI CRITICE NAȚIONALE
REFERENT DE SPECIALITATE GR. IA – CHIRILĂ DRAGOȘ
dragos.chirilaanm.ro