Agenția Națională a Medicamentului și a Dispozitivelor Medicale

Conform art. 814 alin. (2) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, cu modificările și completările ulterioare

Vă rugăm să completați pentru fiecare sponsorizare/cheltuială câte o declarație separat!

Beneficiar
Se completează numele dvs. exact ca în cartea de identitate
Se completează prenumele dvs. exact ca în cartea de identitate
OPȚIONAL - Se completează specialitatea dvs.
OPȚIONAL - Recomandăm completarea acestui câmp, dar nu este obligatoriu. Aceasta informație nu va fi publică!
OPȚIONAL - Recomandăm completarea acestui câmp, dar nu este obligatoriu. Aceasta informație nu va fi publică!
La această adresă de email se va trimite confirmarea validării declarației după depunerea ei la sediul ANMDM.
Sponsor
Se selectează din listă numele sponsorului. Daca nu regăsiți numele sponsorului în listă vă rugăm să ne contactați la numerele de telefon 021.317.11.00, 021.317.11.01, 021.317.11.02 interior 422 sau 363 sau prin e-mail la adresa publicitateanmdm.ro
Locul de desfășurare a activității beneficiarului
Se completează instituția unde beneficiarul își desfășoară activitatea (fără SA, SRL, SC, etc.)
Se completează adresa instituției unde beneficiarul își desfășoară activitatea
Se completează orașul instituției unde beneficiarul își desfășoară activitatea
Se selectează din listă județul instituției unde beneficiarul își desfășoară activitatea
Sponsorizare
Se selectează din listă natura sponsorizării
Se completează descrierea activității pentru care s-a făcut sponsorizarea
Selectați din listă moneda în care sunt exprimate sumele raportate
Se completează suma, format 1234.56 sau 1234,56. Nu folositi separator pentru mii.
Se completează data contractului, format zz.ll.aaaa
Se completează data plății, format zz.ll.aaaa

Urmeaza Pasul 2: Imprimare

Notă: Completarea abuzivă sau în fals se sancționează în conformitate cu prevederile legale în vigoare.