PRESIDENT

RĂZVAN MIHAI PRISADA – President, Agenția Națională a Medicamentului și a Dispozitivelor Medicale din România

MEMBERS

ELENA VALERIA BRODEALĂ – Vicepresident, Agenția Națională a Medicamentului și a Dispozitivelor Medicale din România

MONICA NEGOVAN – Ministry of Health

CRISTINA ELENA DINU-PÎRVU – Ministry of Health

The ANMDMR Administration Council was approved by Order of the Minister of Health no. 3162 of 14.09.2023.