ANUNȚ privind rezultatele dupǎ susţinerea probelor (proba scrisă și proba interviu) pentru ocuparea postului de medic specialist – specialitatea reumatologie, perioada nedeterminata în cadrul Agenției Naționale a Medicamentului și a Dispozitivelor Medicale din România
citeste documentul …