> Rezultate la zi – Evaluare tehnologii medicale
> Informații evaluare tehnologii medicale
> DCI pentru tratamentul hepatitei cronice cu virus C
> Rapoarte de evaluare a DCI din listă
> Rapoarte de evaluare a tehnologiilor medicale
> Rapoarte de evaluare pentru mutări / adăugări
> Rapoarte după soluționarea contestațiilor
> Rapoarte de evaluare modificare stele
> Procese verbale pentru soluționarea contestațiilor

Informații evaluare tehnologii medicale

Ordinului ministrului sănătății nr. 452/31.03.2021 descarcă documentul …
Începând cu data de 31.07.2020 a intrat în vigoare
OMS Nr. 1353/2020.
descarcă documentul …
OMS 775/11.05.2020 pentru modificarea OMS 118/2017
privind constituirea comisiei pentru solutionarea contestatiilor
descarcă documentul …
OMS 1098/16.07.2019 pentru modificarea OMS 118/2017
privind constituirea comisiei pentru soluționarea contestațiilor
descarcă documentul …
OMS 542/28.04.2016 privind modificarea OMS 692/2015
pentru constituirea comsiei de solutionare a contestatiilor
descarcă documentul …
ORDIN Nr. 861 din 23 iulie 2014 descarcă documentul …
Lista solicitărilor depuse în baza OMS 861/2014 descarcă documentul …
Lista cereri mutări adăugări protocoale descarcă documentul …
OMS Comisie descarcă documentul …
Tabel contestații descarcă documentul …
OMS 118/2017 descarcă documentul …
Lista comisiilor de constestații descarcă documentul …