• Erata anunt concurs posturi vacante DIRECTIA PROCEDURI EUROPENE

  Erata anunt concurs posturi vacante DIRECTIA PROCEDURI EUROPENE
  citeste documentul …

 • ANUNT selectie dosare medic specialist, specialitatea medicina de familie

  ANUNȚ privind rezultatele selecției dosarelor candidațiilor înscriși la concursul pentru ocuparea posturilor de medic medic specialist – specialitatea medicină de familie, perioada nedeterminata în cadrul Agenției Naționale a Medicamentului și a Dispozitivelor Medicale din România
  citeste documentul …

 • ANUNT NR.66406E-23.11.2021-DGDM-DAG-DPN-DPE-SEA

  AGENȚIA NAȚIONALĂ A MEDICAMENTULUI ȘI A DISPOZITIVELOR MEDICALE DIN ROMÂNIA, organizează concurs pentru ocuparea următoarelor funcții contractuale vacante, de execuție, perioadă nedeterminată, în conformitate cu prevederile H.G. nr. 286/2011 cu modificările și completările ulterioare, și a Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 103/2021 privind unele măsuri la nivelul administraţiei publice, publicat în Monitorul Oficial nr. 1212/ 23.XI.2021 Partea a III-a, respectiv:
  1. DIRECŢIA GENERALĂ DISPOZITIVE MEDICALE: DIRECTIA TEHNIC – LABORATOARE / SERVICIUL ÎNCERCĂRI ȘI VERIFICĂRI:
  – 1 (unu) post inspector de specialitate gr. I A, nivel studii S, 6 ani şi 6 luni vechime în specialitate administraţie publică (specialitate tehnică asociată domeniului dispozitivelor medicale: electrotehnică, electronică, inginerie electrică, electronică și telecomunicații, tehnologie chimică, chimie industrială, ingineria și managementul sistemelor tehnologice, tehnologia construcțiilor de mașini, fizică, bioinginerie, inginerie medicală, biochimie, biologie, etc), normă întreagă, perioadă nedeterminată;
  2. DIRECȚIA ADMINISTRAȚIE GENERALĂ ȘI ASISTENȚĂ FINANCIARĂ EXTERNĂ / COMPARTIMENT ADMINISTRATIV SI PATRIMONIU:
  a) 1 (unu) post șofer I, nivel studii M, normă întreagă, perioadă nedeterminată;
  b) 1 (unu) post paznic, nivel studii M, normă întreagă, perioadă nedeterminată;
  c) 1 (unu) post îngrijitor, nivel studii G, normă întreagă, perioadă nedeterminată;
  3. DIRECȚIA PROCEDURĂ NAȚIONALĂ
  a) Serviciul evaluare procedura națională, compartiment calitate medicamente:
  – 1 (unu) post expert gr. IA (farmacist primar), nivel studii S, 6 ani şi 6 luni vechime în specialitate, cu normă întreagă, perioadă nedeterminată;
  b) Serviciul administrare procedura nationala, biroul validare – administrare
  – 1 (unu) post expert gr. IA (farmacist primar), nivel studii S, 6 ani şi 6 luni vechime în specialitate, cu normă întreagă, perioadă nedeterminată;
  c) Serviciul administrare procedură națională
  – 1 (unu) post expert gr. IA (farmacist primar), nivel studii S, 6 ani şi 6 luni vechime în specialitate, cu normă întreagă, perioadă nedeterminată;
  4. DIRECȚIA PROCEDURI EUROPENE
  a) Serviciul Evaluare Proceduri Europene / Compartiment Calitate Medicamente:
  – 1(unu) post expert gr. IA, chimist principal, nivel studii S, 6 ani şi 6 luni vechime în specialitate (chimie), cu normă întreagă , perioadă nedeterminată;
  b) Serviciul Evaluare Proceduri Europene / Compartiment Evaluare Procedură Centralizată:
  – 1(unu) post expert gr. IA, farmacist primar (farmacie clinică) , nivel studii S , 6 ani şi 6 luni vechime în specialitate (farmacie), cu normă întreagă , perioadă nedeterminată;
  c) Serviciul Evaluare Proceduri Europene / Compartiment Evaluare Procedură Centralizată:
  – 1(unu) post expert gr. IA, chimist, nivel studii S, 6 ani şi 6 luni vechime în specialitate (chimie), cu normă întreagă , perioadă nedeterminată;
  d) Serviciul Evaluare Proceduri Europene / Compartiment Calitate Medicamente:
  – 1(unu) post de expert debutant, farmacist, nivel studii superioare, fără vechime in specialitate,
  fără vechime in specialitate, cu normă întreagă , perioadă nedeterminată.
  5. SERVICIUL EMITERE AUTORIZAȚII
  – 1 (unu) post expert debutant, nivel studii S, fără vechime în specialitate, normă întreagă, perioadă nedeterminată.
  citeste documentul …

 • ERATA ANUNT CONCURS POSTURI VACANTE DGDM, DRUMC

  ERATĂ
  La anunțul nr. 20510/17.11.2021
  , publicat de către Agenția Națională a Medicamentului și Dispozititivelor Medicale din România privind organizarea şi desfăşurarea concursului de ocupare a unor funcții contractuale vacante, perioadă nedeterminată, în conformitate cu prevederile H.G. nr. 286/2011 cu modificările și completările ulterioare, și a Legii nr. 33/2021 pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 183/2020 privind desfășurarea pe perioada stării de alertă a concursurilor pentru ocuparea posturilor vacante din cadrul unor instituții din sistemul justiției, precum și din cadrul Curții de Conturi, s-a constatat o eroare materială, motiv pentru care se impune următoarea precizare:
  În secțiunea: „7. BIROUL AUDIT INTERN” – (pag. 2)
  În loc de:
  „- 3 (posturi) posturi auditor IA, nivel studii S, 6 ani si 6 luni vechime în specialitate (economic), normă întreagă, perioadă nedeterminată.”
  Se va citi:
  „3 (trei) posturi auditor IA, nivel studii S, 6 ani si 6 luni vechime în specialitate (economic), normă întreagă, perioadă nedeterminată.”

  2. În secțiunea: „Cerințespecifice și conditii generale pentru ocuparea posturilor vacante, pe perioadă nedeterminată conform Ordinului M.S. nr. 1470/2011 cu modificările și completările ulterioare: (pag. 4 – pag. 5)
  – 3 (trei) posturi inspector de specialitate gr. IA, nivel studii S, 6 ani si 6 luni vechime în specialitate administraţie publică (specialitate tehnică asociată domeniului dispozitivelor medicale: electrotehnică, electronică, inginerie electrică, electronică și telecomunicații, tehnologie chimică, chimie industrială, ingineria și managementul sistemelor tehnologice, tehnologia construcțiilor de mașini, fizică, bioinginerie, inginerie medicală, biochimie, biologie), normă întreagă, perioadă nedeterminată
  – diplomă de licenţă în specialitate;
  – fără conditii privind vechimea minimă în specialitate;
  – cunoştinţe de utilizare a calculatorului;
  – cunoştinţe de limba engleză nivel mediu scris, citit, vorbit;
  – concurs pentru ocuparea postului. ”
  În loc de:
  „2. DIRECŢIA GENERALĂ DISPOZITIVE MEDICALE: DIRECŢIA REGLEMENTARE, SUPRAVEGHERE PIAŢĂ – SERVICIUL SUPRAVEGHERE PIAŢĂ DM
  Se va citi:
  „- 3 (trei) posturi inspector de specialitate gr. IA, nivel studii S, 6 ani si 6 luni vechime în specialitate administraţie publică (specialitate tehnică asociată domeniului dispozitivelor medicale: electrotehnică, electronică, inginerie electrică, electronică și telecomunicații, tehnologie chimică, chimie industrială, ingineria și managementul sistemelor tehnologice, tehnologia construcțiilor de mașini, fizică, bioinginerie, inginerie medicală, biochimie, biologie), normă întreagă, perioadă nedeterminată:
  – diplomă de licenţă în specialitate;
  6 ani si 6 luni vechime în specialitate administraţie publică;
  – cunoştinţe de utilizare a calculatorului;
  – cunoştinţe de limba engleză nivel mediu scris, citit, vorbit;
  – concurs pentru ocuparea postului”
  citeste documentul …

 • ANUNT CONCURS POSTURI VACANTE DGDM, DRUMC, CPP, SP

  1. DIRECŢIA GENERALĂ DISPOZITIVE MEDICALE, DIRECȚIA REGLEMENTARE, SUPRAVEGHERE PIAȚĂ – SERVICIUL REGLEMENTARE, COMPARTIMENT INVESTIGAȚII CLINICE, DISPOZITIVE MEDICALE:
  – 2 (două) posturi expert gr. II, nivel studii S, 6 luni vechime în specialitate administrație publică (specialitate tehnică asociată dispozitivelor medicale: bioinginerie, biochimie, biofizică, inginerie medicală), normă întreagă, perioadă nedeterminată;
  2. DIRECŢIA GENERALĂ DISPOZITIVE MEDICALE: DIRECŢIA REGLEMENTARE, SUPRAVEGHERE PIAŢĂ – SERVICIUL SUPRAVEGHERE PIAŢĂ DM
  – 3 (trei) posturi inspector de specialitate gr. IA, nivel studii S, 6 ani si 6 luni vechime în specialitate administraţie publică (specialitate tehnică asociată domeniului dispozitivelor medicale: electrotehnică, electronică, inginerie electrică, electronică și telecomunicații, tehnologie chimică, chimie industrială, ingineria și managementul sistemelor tehnologice, tehnologia construcțiilor de mașini, fizică, bioinginerie, inginerie medicală, biochimie, biologie), normă întreagă, perioadă nedeterminată;
  3. DIRECŢIA GENERALĂ DISPOZITIVE MEDICALE: DIRECŢIA REGLEMENTARE, SUPRAVEGHERE PIAŢĂ-SERVICIUL SUPRAVEGHERE PIAŢĂ DM/ UTI CLUJ
  – 1 (unu) post inspector de specialitate debutant, nivel studii S, fără vechime în specialitate, administraţie publică (specialitate tehnică asociată domeniului dispozitivelor medicale: electrotehnică, electronică, inginerie electrică, electronică și telecomunicații, tehnologie chimică, chimie industrială, ingineria și managementul sistemelor tehnologice, tehnologia construcțiilor de mașini, fizică, bioinginerie, inginerie medicală, biochimie, biologie), normă întreagă, perioadă nedeterminată;
  4. DIRECŢIA GENERALĂ DISPOZITIVE MEDICALE: DIRECŢIA REGLEMENTARE, SUPRAVEGHERE PIAŢĂ-SERVICIUL SUPRAVEGHERE PIAŢĂ DM / UTI ORADEA
  – 1 (unu) post inspector de specialitate debutant, nivel studii S, fără vechime în specialitate, administraţie publică (specialitate tehnică asociată domeniului dispozitivelor medicale: electrotehnică, electronică, inginerie electrică, electronică și telecomunicații, tehnologie chimică, chimie industrială, ingineria și managementul sistemelor tehnologice, tehnologia construcțiilor de mașini, fizică, bioinginerie, inginerie medicală, biochimie, biologie), normă întreagă, perioadă nedeterminată;
  5. DIRECŢIA GENERALĂ DISPOZITIVE MEDICALE: DIRECŢIA REGLEMENTARE, SUPRAVEGHERE PIAŢĂ-SERVICIUL SUPRAVEGHERE PIAŢĂ DM / UTI MUREȘ
  – 1 (unu) post inspector de specialitate debutant, nivel studii S, fără vechime în specialitate, administraţie publică (specialitate tehnică asociată domeniului dispozitivelor medicale: electrotehnică, electronică, inginerie electrică, electronică și telecomunicații, tehnologie chimică, chimie industrială, ingineria și managementul sistemelor tehnologice, tehnologia construcțiilor de mașini, fizică, bioinginerie, inginerie medicală, biochimie, biologie), normă întreagă, perioadă nedeterminată;
  6. COMPARTIMENTUL PREVENIRE ȘI PROTECȚIE
  – 1 (unu) post expert gr. IA, nivel studii S, 6 ani si 6 luni vechime în specialitate (diplomă de licență în specialitate – absolvirea, in domeniile fundamentale: stiinte ingineresti, stiinte agricole si silvice, cu diploma de licenta sau echivalenta, a ciclului I de studii universitare, studii universitare de licenta, ori a studiilor universitare de lunga durata sau absolvirea cu diploma de absolvire a studiilor universitare de scurta durata), curs de specialitate în domeniul SSM, conținut minim conform celui prevăzut în anexa nr. 6 lit. B, Legea SSM nr. 319/2006, cu o durată minim de 80 de ore, sau master / doctorat în domeniul SSM, perioadă nedeterminată, normă întreagă;
  – 1 (unu) post expert gr. IA, nivel studii S, 6 ani si 6 luni vechime in specialitate (diplomă de licență în specialitate – absolvirea, in domeniile fundamentale: stiinte ingineresti, stiinte agricole si silvice, cu diploma de licenta sau echivalenta, a ciclului I de studii universitare, studii universitare de licenta, ori a studiilor universitare de lunga durata sau absolvirea cu diploma de absolvire a studiilor universitare de scurta durata), perioadă nedeterminată, normă întreagă.
  7. BIROUL AUDIT INTERN
  – 3 (posturi) posturi auditor IA, nivel studii S, 6 ani si 6 luni vechime in specialitate (economic), normă întreagă, perioadă nedeterminată.
  8. DIRECȚIA RESURSE UMANE ȘI MANAGEMENTUL CALITĂȚII, SERVICIUL PERSONAL, SALARIZARE, COMPARTIMENT PERSONAL
  – 1 (unu) post expert gr. IA, nivel studii S, 6 ani și 6 luni vechime în specialitate (drept), normă întreagă, perioadă nedeterminată;
  – 1 (unu) post referent de specialitate gr. IA, nivel studii S, 6 ani și 6 luni vechime în specialitate (economic), normă întreagă, perioadă nedeterminată.
  9. DIRECȚIA JURIDICĂ, AFACERI EUROPENE ȘI RELAȚII INTERNAȚIONALE
  a) Serviciul asistență juridică generală, urmărire debite și contencios administrative
  – 1 (unu) post consilier juridic gr. I, nivel studii S, minimum 3 ani și 6 luni vechime în specialitate (drept), normă întreagă, perioadă nedeterminată.
  b) Serviciul legislație, sesizări, afaceri europene și relații internaționale
  – 1 (unu) post consilier pentru afaceri europene, nivel studii S, specialitate (administrație publică), normă întreagă, perioadă nedeterminată;
  c) Serviciul legislație, sesizări, afaceri europene și relații internaționale
  – 1 (unu) post consilier juridic gr. IA, nivel studii S, minimum 6 ani și 6 luni vechime în specialitate (drept), normă întreagă, perioadă nedeterminată.
  10. SERVICIUL PUBLICITATE
  – 1 (unu) post referent de specialitate debutant, nivel studii S, fără vechime în specialitate, normă întreagă, perioadă nedeterminată:
  11. COMPARTIMENTUL LIZIBILITATE
  – 1 (unu) post referent debutant, nivel studii M, normă întreagă, perioadă nedeterminată.
  citeste documentul …

 • ANUNT REZULTATE FINALE DPE

  DIRECȚIA PROCEDURI EUROPENE SERVICIUL ADMINISTRARE PROCEDURI EUROPENE / COMPARTIMENT ADMINISTRARE PROCEDURĂ CENTRALIZATĂ:
  – 1 (unu) post referent tr. II, nivel studii M, minimum 6 luni vechime în muncă, normă întreagă, perioadă nedeterminată
  citeste documentul …

 • ANUNT REZULTATE FINALE DEAP

  DIRECȚIA ECONOMICĂ ȘI ACHIZIȚII PUBLICE, SERVICIUL BUGET FINANCIAR CONTABILITATE:
  – 1 (unu) post referent tr. IA, nivel studii M, minimum 6 ani și 6 luni vechime în specialitate economică, normă întreagă, perioadă nedeterminată.
  citeste documentul …

 • ANUNT REZULTATE FINALE DGDM – DIRECTIA AVIZARE

  DIRECŢIA GENERALĂ DISPOZITIVE MEDICALE: DIRECTIA AVIZARE:
  – 1 (unu) post inspector de specialitate debutant, nivel studii S, fără vechime în specialitate, administraţie publică, (specialitate tehnică asociată domeniului dispozitivelor medicale: electrotehnică, electronică, inginerie electrică, electronică și telecomunicații, tehnologie chimică, chimie industrială, ingineria și managementul sistemelor tehnologice, tehnologia construcțiilor de mașini, fizică, bioinginerie, inginerie medicală, biochimie, biologie, etc), normă întreagă, perioadă nedeterminată
  citeste documentul …

 • ANUNT REZULTATE FINALE BIROU CONSULTANTA STIINTIFICA

  BIROU DE CONSULTANȚĂ ȘTIINȚIFICĂ:
  – 2 (două) posturi expert gr. IA, minimum 6 ani și 6 luni vechime în specialitate administrație publică (specialitate tehnică asociată domeniului dispozitivelor medicale: electrotehnică, electronică, inginerie electrică, electronică și telecomunicații, tehnologie chimică, chimie industrială, ingineria și managementul sistemelor tehnologice, tehnologia construcțiilor de mașini, fizică, bioinginerie, inginerie medicală, biochimie, biologie, etc), normă întreagă, perioadă nedeterminată.
  citeste documentul …

 • ANUNT REZULTATE BIROUL DE CONSULTANTA STIINTIFICA

  BIROUL DE CONSULTANȚĂ ȘTIINȚIFICĂ
  – 2 (două) posturi expert gr. IA, minimum 6 ani și 6 luni vechime în specialitate administrație publică (specialitate tehnică asociată domeniului dispozitivelor medicale: electrotehnică, electronică, inginerie electrică, electronică și telecomunicații, tehnologie chimică, chimie industrială, ingineria și managementul sistemelor tehnologice, tehnologia construcțiilor de mașini, fizică, bioinginerie, inginerie medicală, biochimie, biologie, etc), normă întreagă, perioadă nedeterminată.
  citeste documentul …

 • ANUNT REZULTATE DGDM – DIRECTIA AVIZARE

  DIRECŢIA GENERALĂ DISPOZITIVE MEDICALE: DIRECTIA AVIZARE:
  – 1 (unu) post inspector de specialitate debutant, nivel studii S, fără vechime în specialitate, administraţie publică, (specialitate tehnică asociată domeniului dispozitivelor medicale: electrotehnică, electronică, inginerie electrică, electronică și telecomunicații, tehnologie chimică, chimie industrială, ingineria și managementul sistemelor tehnologice, tehnologia construcțiilor de mașini, fizică, bioinginerie, inginerie medicală, biochimie, biologie, etc), normă întreagă, perioadă nedeterminată.
  citeste documentul …

 • ANUNT REZULTATE INTERVIU DEAP

  DIRECȚIA ECONOMICĂ ȘI ACHIZIȚII PUBLICE, SERVICIUL BUGET FINANCIAR CONTABILITATE:
  – 1 (unu) post referent tr. IA, nivel studii M, minimum 6 ani și 6 luni vechime în specialitate economică, normă întreagă, perioadă nedeterminată.
  citeste documentul …

 • ANUNT REZULTATE INTERVIU DPE

  DIRECȚIA PROCEDURI EUROPENE SERVICIUL ADMINISTRARE PROCEDURI EUROPENE / COMPARTIMENT ADMINISTRARE PROCEDURĂ CENTRALIZATĂ:
  – 1 (unu) post referent tr. II, nivel studii M, minimum 6 luni vechime în muncă, normă întreagă, perioadă nedeterminată.
  citeste documentul …

 • ANUNT REZULTAT PROBA SCRISA DPE

  DIRECȚIA PROCEDURI EUROPENE SERVICIUL ADMINISTRARE PROCEDURI EUROPENE / COMPARTIMENT ADMINISTRARE PROCEDURĂ CENTRALIZATĂ:
  – 1 (unu) post referent tr. II, nivel studii M, minimum 6 luni vechime în muncă, normă întreagă, perioadă nedeterminată.
  citeste documentul …

 • ANUNT REZULTAT PROBA SCRISA DEAP

  DIRECȚIA ECONOMICĂ ȘI ACHIZIȚII PUBLICE, SERVICIUL BUGET FINANCIAR CONTABILITATE:
  – 1 (unu) post referent tr. IA, nivel studii M, minimum 6 ani și 6 luni vechime în specialitate economică, normă întreagă, perioadă nedeterminată.
  citeste documentul …

 • ANUNT REZULTAT PROBA SCRISA DGDM DA

  DIRECŢIA GENERALĂ DISPOZITIVE MEDICALE: DIRECTIA AVIZARE:
  – 1 (unu) post inspector de specialitate debutant, nivel studii S, fără vechime în specialitate, administraţie publică, (specialitate tehnică asociată domeniului dispozitivelor medicale: electrotehnică, electronică, inginerie electrică, electronică și telecomunicații, tehnologie chimică, chimie industrială, ingineria și managementul sistemelor tehnologice, tehnologia construcțiilor de mașini, fizică, bioinginerie, inginerie medicală, biochimie, biologie, etc), normă întreagă, perioadă nedeterminată.
  citeste documentul …

 • ANUNT REZULTAT PROBA SCRISA BCS

  BIROUL DE CONSULTANTA STIINTIFICA:
  – 2 (două) posturi expert gr. IA, minimum 6 ani și 6 luni vechime în specialitate administrație publică (specialitate tehnică asociată domeniului dispozitivelor medicale: electrotehnică, electronică, inginerie electrică, electronică și telecomunicații, tehnologie chimică, chimie industrială, ingineria și managementul sistemelor tehnologice, tehnologia construcțiilor de mașini, fizică, bioinginerie, inginerie medicală, biochimie, biologie, etc), normă întreagă, perioadă nedeterminată.
  citeste documentul …

 • ANUNT REZ SELECTIE DOSARE BIR CONSULTANTA STIINTIFICA

  BIROU DE CONSULTANȚĂ ȘTIINȚIFICĂ:
  – 2 (două) posturi expert gr. IA, minimum 6 ani și 6 luni vechime în specialitate administrație publică (specialitate tehnică asociată domeniului dispozitivelor medicale: electrotehnică, electronică, inginerie electrică, electronică și telecomunicații, tehnologie chimică, chimie industrială, ingineria și managementul sistemelor tehnologice, tehnologia construcțiilor de mașini, fizică, bioinginerie, inginerie medicală, biochimie, biologie, etc), normă întreagă, perioadă nedeterminată
  citeste documentul …

 • ANUNT REZULTAT SELECTIE DOSARE DGDM – DIR AVIZARE

  DIRECŢIA GENERALĂ DISPOZITIVE MEDICALE: DIRECTIA AVIZARE:
  – 1 (unu) post inspector de specialitate debutant, nivel studii S, fără vechime în specialitate, administraţie publică, (specialitate tehnică asociată domeniului dispozitivelor medicale: electrotehnică, electronică, inginerie electrică, electronică și telecomunicații, tehnologie chimică, chimie industrială, ingineria și managementul sistemelor tehnologice, tehnologia construcțiilor de mașini, fizică, bioinginerie, inginerie medicală, biochimie, biologie, etc), normă întreagă, perioadă nedeterminată.
  citeste documentul …

 • ANUNT REZULTAT SELECTIE DOSARE DPE – COMP ADM PROC

  DIRECȚIA PROCEDURI EUROPENE SERVICIUL ADMINISTRARE PROCEDURI EUROPENE / COMPARTIMENT ADMINISTRARE PROCEDURĂ CENTRALIZATĂ:
  – 1 (unu) post referent tr. II, nivel studii M, minimum 6 luni vechime în muncă, normă întreagă, perioadă nedeterminată.
  citeste documentul …

 • ANUNT REZULTAT SELECTIE DOSARE DEAP

  DIRECȚIA ECONOMICĂ ȘI ACHIZIȚII PUBLICE, SERVICIUL BUGET FINANCIAR CONTABILITATE:
  – 1 (unu) post referent tr. IA, nivel studii M, minimum 6 ani și 6 luni vechime în specialitate economică, normă întreagă, perioadă nedeterminată.
  citeste documentul …

 • ANUNT CONCURS POSTURI VACANTE DPE, DEAP, BSC, DGDM

  AGENȚIA NAȚIONALĂ A MEDICAMENTULUI SI A DISPOZITIVELOR MEDICALE DIN ROMÂNIA
  Organizează concurs pentru ocuparea următoarelor funcții contractuale vacante, de execuție, perioadă nedeterminată, în conformitate cu prevederile H.G. nr. 286/2011 cu modificările și completările ulterioare, și a Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 103/2021 privind unele măsuri la nivelul administraţiei publice, publicat în Monitorul Oficial nr. 958/30.09.2021 Partea a III-a, respectiv:
  DIRECŢIA GENERALĂ DISPOZITIVE MEDICALE: DIRECTIA AVIZARE:
  – 1 (unu) post inspector de specialitate debutant, nivel studii S, fără vechime în specialitate, administraţie publică, (specialitate tehnică asociată domeniului dispozitivelor medicale: electrotehnică, electronică, inginerie electrică, electronică și telecomunicații, tehnologie chimică, chimie industrială, ingineria și managementul sistemelor tehnologice, tehnologia construcțiilor de mașini, fizică, bioinginerie, inginerie medicală, biochimie, biologie, etc), normă întreagă, perioadă nedeterminată;
  BIROU DE CONSULTANȚĂ ȘTIINȚIFICĂ:
  – 2 (două) posturi expert gr. IA, minimum 6 ani și 6 luni vechime în specialitate administrație publică (specialitate tehnică asociată domeniului dispozitivelor medicale: electrotehnică, electronică, inginerie electrică, electronică și telecomunicații, tehnologie chimică, chimie industrială, ingineria și managementul sistemelor tehnologice, tehnologia construcțiilor de mașini, fizică, bioinginerie, inginerie medicală, biochimie, biologie, etc), normă întreagă, perioadă nedeterminată;
  DIRECȚIA PROCEDURI EUROPENE SERVICIUL ADMINISTRARE PROCEDURI EUROPENE / COMPARTIMENT ADMINISTRARE PROCEDURĂ CENTRALIZATĂ:
  – 1 (unu) post referent tr. II, nivel studii M, minimum 6 luni vechime în muncă, normă întreagă, perioadă nedeterminată;
  DIRECȚIA ECONOMICĂ ȘI ACHIZIȚII PUBLICE, SERVICIUL BUGET FINANCIAR CONTABILITATE:
  – 1 (unu) post referent tr. IA, nivel studii M, minimum 6 ani și 6 luni vechime în specialitate economică, normă întreagă, perioadă nedeterminată.
  citeste documentul …

 • Rezultate finale Direcția Studii Clinice

  Rezultate finale Direcția Studii Clinice
  citeste documentul …

 • Rezultate finale Direcția Avizare

  Rezultate finale Direcția Avizare
  citeste documentul …

 • Rezultate finale Serviciul Publicitate

  Rezultate finale Serviciul Publicitate
  citeste documentul …

 • Anunt rezultate interviu Directia Avizare

  Anunt rezultate interviu Directia Avizare
  citeste documentul …

 • Anunt rezultate interviu Serviciul publicitate

  Anunt rezultate interviu Serviciul publicitate
  citeste documentul …

 • ERATA ANUNT NR 16297/17.09.2021 – CONCURS MEDICI

  În cuprinsul anunțului publicat în data de 17.09.2021:
  La pag. 1, în loc de:
  – 1 (unu) post de medic specialist, specialitatea medicină de familie, normă întreagă, perioadă nedeterminată, în cadrul Serviciului evaluare proceduri europene / Compartiment eficacitate şi siguranţă non-clinică;
  – 1 (unu) post de medic specialist, specialitatea medicină de familie, normă întreagă, perioadă nedeterminată, în cadrul Serviciului evaluare proceduri europene / Compartiment informaţii medicamente și
  – 1 (un) post de medic specialist, specialitatea farmacologie clinică, din cadrul Direcției studii clinice, Compartimentul studii clinice medicamente de uz uman faza 1-4.
  Se va citi:
  – 1 (unu) post de medic specialist, specialitatea medicină de familie, normă întreagă, perioadă nedeterminată, din cadrul Direcției proceduri europene, Serviciul evaluare proceduri europene / Compartiment eficacitate şi siguranţă non-clinică;
  – 1 (unu) post de medic specialist, specialitatea medicină de familie, normă întreagă, perioadă nedeterminată, din cadrul Direcției proceduri europene, Serviciul evaluare proceduri europene / Compartiment informaţii medicamente și
  – 1 (un) post de medic specialist, specialitatea farmacologie clinică, normă întreagă, perioadă nedeterminată, din cadrul Direcției studii clinice, Compartimentul studii clinice medicamente de uz uman faza 1-4.
  citeste documentul …

 • Anunt rezultate proba scrisa Direcția avizare

  Anunt rezultate proba scrisa Direcția avizare
  citeste documentul …

 • Anunt rezultate proba scrisa Direcția studii clinice

  Anunt rezultate proba scrisa Direcția studii clinice
  citeste documentul …

 • Anunt rezultate proba scrisa Serviciul Publicitate

  Anunt rezultate proba scrisa Serviciul Publicitate
  citeste documentul …

 • Anunt ocupare posturi vacante medici, norma intreaga

  Agenția Națională a Medicamentului și a Dispozitivelor Medicale din România scoate la concurs, în conformitate cu prevederile Ordinului Ministrului Sanatatii nr. 869/2015 pentru aprobarea metodologiilor privind organizarea şi desfăşurarea concursurilor de ocupare a posturilor de medic, medic dentist, farmacist, biolog, biochimist şi chimist din unităţile sanitare publice, precum şi a funcţiilor de şef de secţie, şef de laborator şi şef de compartiment din unităţile sanitare fără paturi, respectiv a funcţiei de farmacist-şef în unităţile sanitare publice cu paturi, următoarele posturi contractuale vacante:
  – 1 (unu) post medic specialist, specialitatea medicină de familie, nivel studii S, normă întreagă, perioadă nedeterminată, în cadrul Serviciul evaluare proceduri europene / Compartiment eficacitate şi siguranţă non-clinică;
  – 1(unu) post medic specialist, specialitatea medicină de familie, normă întreagă, perioadă nedeterminată, în cadrul Serviciului evaluare procedurie europene / Compartiment informaţii medicamente;
  – 1 (unu) post medic primar, specialitatea farmacologie clinică, normă întreagă, perioadă nedeterminată, în cadrul Direcției farmacovigilență și managementul riscului – Serviciul evaluare;
  – 1 (unu) post medic primar, specialitatea medicină de laborator, în cadrul Direcției evaluare tehnologii medicale, Compartiment evaluare medicală, normă întreagă, perioadă nedeterminată;
  – 1 (unu) post medic specialist, specialitatea sănătate publică și management, în cadrul Direcției evaluare tehnologii medicale, Compartiment evaluare medicală, normă întreagă, perioadă nedeterminată;
  – 1 (un) post medic specialist, specialitatea farmacologie clinică, din cadrul Directiei studii clinice, Compartimentului studii clinice medicamente de uz uman faza 1-4, normă întreagă, perioadă nedeterminată;
  – 1 (un) post de medic specialist, specialitatea farmacologie clinică, din cadrul Directiei studii clinice, Compartimentului studii clinice medicamente de uz uman faza 1-4
  citeste documentul …

 • ANUNT REZULTAT CONTESTATIE DGDM – DIRECTIA AVIZARE

  DIRECŢIA GENERALĂ DISPOZITIVE MEDICALE: DIRECTIA AVIZARE
  – 1 (unu) post inspector de specialitate gr. IA, normă întreagă, perioadă nedeterminată
  citeste documentul …

 • Anunt rezultat selectie dosare Direcția studii clinice

  Anunt rezultat selectie dosare Direcția studii clinice
  citeste documentul …

 • Anunt rezultat selectie dosare Serviciul publicitate

  Anunt rezultat selectie dosare Serviciul publicitate
  citeste documentul …

 • Anunt rezultat selectie dosare Directia avizare

  Anunt rezultat selectie dosare Direcția generală dispozitive medicale, Directia avizare
  citeste documentul …

 • ANUNT REZULTATE FINALE DJRI

  DIRECȚIA JURIDICĂ ȘI RELAȚII INTERNAȚIONALE
  Serviciul asistență juridică generală, urmărire debite și contencios administrativ
  – 1 (unu) post consilier juridic gr. IA, snormă întreagă, perioadă nedeterminată;
  Serviciul legislație, sesizări și relații internaționale
  – 1 (unu) post consilier pentru afaceri europene, normă întreagă, perioadă nedeterminată.
  citeste documentul …

 • ANUNT REZULTATE FINALE DPE

  DIRECTIA PROCEDURI EUROPENE
  Serviciul Evaluare Proceduri Europene / Compartiment Calitate Medicamente
  – 1 (unu) post expert gr. IA, farmacist specialist normă întreagă, perioadă nedeterminată;
  Serviciul Evaluare Proceduri Europene / Compartiment Evaluare Procedură Centralizată
  – 1 (unu) post expert gr. IA, farmacist specialist (laborator farmaceutic / farmacie clinică) normă întreagă, perioadă nedeterminată
  citeste documentul …

 • ANUNT REZULTATE FINALE STIC

  SERVICIUL TEHNOLOGIA INFORMAȚIEI ȘI A COMUNICAȚIILOR
  – 1 (unu) post referent de specialitate gr. II, normă întreagă, perioadă nedeterminată.
  citeste documentul …

 • ANUNT REZULTATE INTERVIU DPE

  SERVICIUL TEHNOLOGIA INFORMAȚIEI ȘI A COMUNICAȚIILOR
  – 1 (unu) post referent de specialitate gr. II, normă întreagă, perioadă nedeterminată.
  citeste documentul …

 • ANUNT REZULTATE INTERVIU DPE

  DIRECTIA PROCEDURI EUROPENE
  Serviciul Evaluare Proceduri Europene / Compartiment Calitate Medicamente
  – 1 (unu) post expert gr. IA, chimist principal, s normă întreagă, perioadă nedeterminată;
  Serviciul Evaluare Proceduri Europene / Compartiment Calitate Medicamente
  – 1 (unu) post expert gr. IA, farmacist specialist (laborator farmaceutic), normă întreagă, perioadă nedeterminată;
  Serviciul Evaluare Proceduri Europene / Compartiment Evaluare Procedură Centralizată
  – 1 (unu) post expert gr. IA, farmacist primar (farmacie clinică), normă întreagă, perioadă nedeterminată;
  Serviciul Evaluare Proceduri Europene / Compartiment Evaluare Procedură Centralizată
  – 1 (unu) post expert gr. IA, chimist, perioadă nedeterminată.
  Serviciul Evaluare Proceduri Europene / Compartiment Evaluare Procedură Centralizată
  – 1 (unu) post expert gr. IA, studii S, farmacist specialist (laborator farmaceutic / farmacie clinică) sau chimist principal, normă întreagă, perioadă nedeterminată
  citeste documentul …

 • ANUNT REZULTATE INTERVIU DJRI

  DIRECȚIA JURIDICĂ ȘI RELAȚII INTERNAȚIONALE
  Serviciul asistență juridică generală, urmărire debite și contencios administrativ
  – 1 (unu) post consilier juridic gr. I, normă întreagă, perioadă nedeterminată;
  – 1 (unu) post consilier juridic gr. IA, normă întreagă, perioadă nedeterminată
  Serviciul legislație, sesizări și relații internaționale
  – 1 (unu) post consilier pentru afaceri europene, normă întreagă, perioadă nedeterminată.
  citeste documentul …

 • ANUNT CONCURS POSTURI VACANTE

  DIRECŢIA GENERALĂ DISPOZITIVE MEDICALE: DIRECTIA AVIZARE
  – 1 (unu) post inspector de specialitate gr. I A, nivel studii S, 6 ani si 6 luni vechime în specialitate administraţie publică (specialitate tehnică asociată domeniului dispozitivelor medicale: electrotehnică, electronică, inginerie electrică, electronică și telecomunicații, tehnologie chimică, chimie industrială, ingineria și managementul sistemelor tehnologice, tehnologia construcțiilor de mașini, fizică, bioinginerie, inginerie medicală, biochimie, biologie, etc), normă întreagă, perioadă nedeterminată.
  2. DIRECȚIA STUDII CLINICE: COMPARTIMENT STUDII CLINICE MEDICAMENTE DE UZ UMAN FAZA 1-4
  – 1 (unu) post expert gr. IA, farmacist specialist (laborator farmaceutic/ Industrie farmaceutică și cosmetică), nivel studii S, 6 ani şi 6 luni vechime în specialitate (farmacie), normă întreagă, perioadă nedeterminată.
  3. DIRECȚIA RESURSE UMANE ȘI MANAGEMENTUL CALITĂȚII
  a) Serviciul asigurarea calității și registratură, Compartiment asigurarea calității, etică și integritate:
  – 1 (unu) post expert gr. IA, nivel studii S, 6 ani și 6 luni vechime în specialitate (economic, juridic, administrație publică), normă întreagă, perioadă nedeterminată;
  b) Serviciul personal, salarizare, Compartiment salarizare
  – 1 (unu) post expert gr. IA, nivel studii S, 6 ani și 6 luni vechime în specialitate drept, normă întreagă, perioadă nedeterminată;
  4. COMPARTIMENTUL PREVENIRE ȘI PROTECȚIE
  – 1 (unu) post expert gr. IA, nivel studii S, 6 ani si 6 luni vechime in specialitate, perioadă nedeterminată, cu normă întreagă
  5. SERVICIUL PUBLICITATE
  – 1 (unu) post expert gr. IA, farmacist specialist, nivel studii S, 6 ani si 6 luni în specialitate, normă întreagă, perioadă nedeterminată
  citeste documentul …

 • ERATA ANUNT PROBA SCRISA STIC

  La anunțul nr. 14688/23.08.2021, publicat de către Agenția Națională a Medicamentului și Dispozițitivelor Medicale din România privind ocuparea fără concurs, a postului contractual vacant de execuție, de referent de specialitate gr. II, perioadă nedeterminată în Serviciul tehnologia informației și a comunicațiilor din cadrul Agenției Naționale a Medicamentului și a Dispozitivelor Medicale din România
  citeste documentul …

 • ANUNT REZULTATE FINALE DGDM SERV REGLEMENTARE

  DIRECŢIA GENERALĂ DISPOZITIVE MEDICALE:DIRECȚIA REGLEMENTARE, SUPRAVEGHERE PIAȚĂ /SERVICIUL REGLEMENTARE
  – 1 (un) post inspector de specialitate gr. IA, normă întreagă, perioadă nedeterminată.
  citeste documentul …

 • ANUNT REZULTATE FINALE DGDM DIRECTIA AVIZARE

  DIRECŢIA GENERALĂ DISPOZITIVE MEDICALE: DIRECȚIA AVIZARE
  – 2 (două) posturi inspector de specialitate gr. II, normă întreagă, perioadă nedeterminată
  citeste documentul …

 • ANUNT REZULTATE FINALE DGDM DRSP SSP UTI

  DIRECŢIA GENERALĂ DISPOZITIVE MEDICALE: DIRECŢIA REGLEMENTARE, SUPRAVEGHERE PIAŢĂ-SERVICIUL SUPRAVEGHERE PIAŢĂ
  – UTI CLUJ – 1 (unu) post inspector de specialitate debutant, normă întreagă, perioadă nedeterminată;
  – UTI ORADEA – 1 (unu) post inspector de specialitate debutant, normă întreagă, perioadă nedeterminată;
  – UTI MUREȘ – 1 (unu) post inspector de specialitate debutant, normă întreagă, perioadă nedeterminată;
  – UTI CRAIOVA – 1 (unu) post inspector de specialitate debutant, normă întreagă, perioadă nedeterminată.
  citeste documentul …

 • ANUNT REZULTATE FINALE DGDM DTL SUN

  DIRECŢIA GENERALĂ DISPOZITIVE MEDICALE: DIRECȚIA TEHNIC – LABORATOARE / SERVICIUL UNITATE NUCLEARĂ
  – 1 (unu) post referent tr. I A, normă întreagă, perioadă nedeterminată
  citeste documentul …

 • ANUNT REZULTAT CONTESTATIE DGDM DIRECTIA AVIZARE

  DIRECŢIA GENERALĂ DISPOZITIVE MEDICALE: DIRECȚIA AVIZARE
  – 2 (două) posturi inspector de specialitate gr. II, normă întreagă, perioadă nedeterminată
  citeste documentul …

 • ANUNT REZULTAT PROBA SCRISA DPE

  DIRECTIA PROCEDURI EUROPENE
  Serviciul Evaluare Proceduri Europene / Compartiment Calitate Medicamente
  – 1 (unu) post expert gr. IA, chimist principal, normă întreagă, perioadă nedeterminată;
  Serviciul Evaluare Proceduri Europene / Compartiment Calitate Medicamente
  – 1 (unu) post expert gr. IA, farmacist specialist (laborator farmaceutic), snormă întreagă, perioadă nedeterminată;
  Serviciul Evaluare Proceduri Europene / Compartiment Evaluare Procedură Centralizată
  – 1 (unu) post expert gr. IA, farmacist primar (farmacie clinică), normă întreagă, perioadă nedeterminată;
  Serviciul Evaluare Proceduri Europene / Compartiment Evaluare Procedură Centralizată
  – 1 (unu) post expert gr. IA, chimist, studii S, 6 ani şi 6 luni vechime în specialitate (chimie), normă întreagă, perioadă nedeterminată;
  Serviciul Evaluare Proceduri Europene / Compartiment Evaluare Procedură Centralizată
  – 1 (unu) post expert gr. IA, studii S, farmacist specialist (laborator farmaceutic / farmacie clinică) sau chimist principal, normă întreagă, perioadă nedeterminată
  citeste documentul …

 • ANUNT REZULTAT PROBA SCRISA STIC

  SERVICIUL TEHNOLOGIA INFORMAȚIEI ȘI A COMUNICAȚIILOR
  – 1 (unu) post referent de specialitate gr. IA, normă întreagă, perioadă nedeterminată;
  – 1 (unu) post referent de specialitate gr. II, normă întreagă, perioadă nedeterminată.
  citeste documentul …

 • ANUNT REZULTAT PROBA SCRISA DJRI

  DIRECȚIA JURIDICĂ ȘI RELAȚII INTERNAȚIONALE
  Serviciul asistență juridică generală, urmărire debite și contencios administrativ
  – 1 (unu) post consilier juridic gr. I, studii S, minimum 3 ani și 6 luni vechime în specialitate (drept), normă întreagă, perioadă nedeterminată;
  – 1 (unu) post consilier juridic gr. IA, studii S, minimum 6 ani și 6 luni vechime în specialitate (drept), normă întreagă, perioadă nedeterminată;
  Serviciul legislație, sesizări și relații internaționale
  – 1 (unu) post consilier pentru afaceri europene, studii S, specialitate drept, normă întreagă, perioadă nedeterminată.
  citeste documentul …

 • ANUNT REZULTATE INTERVIU DGDM DTL SUN

  DIRECŢIA GENERALĂ DISPOZITIVE MEDICALE: DIRECȚIA TEHNIC – LABORATOARE / SERVICIUL UNITATE NUCLEARĂ
  – 1 (unu) post referent tr. I A, nnormă întreagă, perioadă nedeterminată
  citeste documentul …

 • ANUNT REZULTATE INTERVIU DGDM DRSP SSP UTIP

  DIRECŢIA GENERALĂ DISPOZITIVE MEDICALE: DIRECŢIA REGLEMENTARE, SUPRAVEGHERE PIAŢĂ-SERVICIUL SUPRAVEGHERE PIAŢĂ
  UTI CLUJ – 1 (unu) post inspector de specialitate debutant, , normă întreagă, perioadă nedeterminată;
  UTI ORADEA – 1 (unu) post inspector de specialitate debutant, normă întreagă, perioadă nedeterminată;
  UTI MUREȘ – 1 (unu) post inspector de specialitate debutant, normă întreagă, perioadă nedeterminată;
  UTI CRAIOVA – 1 (unu) post inspector de specialitate debutant, normă întreagă, perioadă nedeterminată.
  citeste documentul …

 • ANUNT REZULTATE INTERVIU DGDM DIRECTIA AVIZARE

  DIRECŢIA GENERALĂ DISPOZITIVE MEDICALE: DIRECȚIA AVIZARE
  – 2 (două) posturi inspector de specialitate gr. II, normă întreagă, perioadă nedeterminată
  citeste documentul …

 • ANUNT REZULTATE INTERVIU DGDM SERVCIUL REGLEMENTARE

  DIRECŢIA GENERALĂ DISPOZITIVE MEDICALE: DIRECȚIA REGLEMENTARE, SUPRAVEGHERE PIAȚĂ /SERVICIUL REGLEMENTARE
  – 1 (un) post inspector de specialitate gr. IA, normă întreagă, perioadă nedeterminată.
  citeste documentul …

 • ERATA ANUNT DGDM DRSP UTI

  DIRECŢIA GENERALĂ DISPOZITIVE MEDICALE: DIRECŢIA REGLEMENTARE, SUPRAVEGHERE PIAŢĂ-SERVICIUL SUPRAVEGHERE PIAŢĂ
  UTI CLUJ – 1 (unu) post inspector de specialitate debutant, normă întreagă, perioadă nedeterminată;
  UTI ORADEA – 1 (unu) post inspector de specialitate debutant, normă întreagă, perioadă nedeterminată;
  UTI MUREȘ – 1 (unu) post inspector de specialitate debutant, normă întreagă, perioadă nedeterminată;
  UTI CRAIOVA – 1 (unu) post inspector de specialitate debutant, normă întreagă, perioadă nedeterminată.
  citeste documentul …

 • ANUNT CONCURS POSTURI VACANTE

  BIROU AUDIT INTERN
  2 (două) posturi auditor IA, nivel studii S, 6 ani si 6 luni vechime in specialitate (economic), normă întreagă, perioadă nedeterminată :
  – diplomă de licență în specialitate sau echivalentă în ramura de ştiinţe economice;
  – vechimea minimă în specialitate 6 ani si 6 luni;
  – certificat de absolvire cu recunoaștere națională în domeniul auditului intern;
  – perfecționări (specializări) în domeniul financiar – contabil și fiscal;
  – avizul favorabil al Serviciului de audit public intern din cadrul Ministerului Sănătății conform HG nr.1086/2013.
  – cunoştinţe temeinice de operare PC (MS Office, Outlook, Internet, platforma SICAP);
  – cunostinte de limba engleza, nivel mediu (scris, citit, vorbit);
  – abilităţi, calităţi şi aptitudini necesare: integritate, independenţă, confidenţialitate, neutralitate politică, iniţiativă, capacitate de analiză şi sinteză, obiectivitate, profesionalism, aptitudini şi calităţi de organizare a activităţii specifice în cadrul misiunilor de audit.
  – concurs pentru ocuparea postului.
  NOTĂ:
  Condiţii specifice de participare la concurs pentru postul de auditor IA, nivel studii S,6 ani si 6 luni vechime in specialitate perioadă nedeterminată sunt:
  Potrivit pct. 2.3.4.1. din Anexa 1 la Hotărârea Guvernului nr. 1086/2013 pentru aprobarea Normelor generale privind exercitarea activităţii de audit public intern, în vederea obținerii avizului necesar numirii în funcția de auditor intern, odată cu dosarul de concurs se va depune și un dosar care va cuprinde următoarele documente:
  a) curriculum vitae;
  b) o declaraţie privind respectarea prevederilor art. 22 din Legea nr. 672/2002, referitoare la incompatibilităţile auditorilor interni;
  c) o lucrare în domeniul auditului public intern;
  d) două scrisori de recomandare de la persoane cu experienţă în domeniul auditului intern.
  citeste documentul …

 • ANUNT REZULTAT PROBA SCRISA DGDM SERV REGLEMENTARE

  DIRECŢIA GENERALĂ DISPOZITIVE MEDICALE:DIRECȚIA REGLEMENTARE, SUPRAVEGHERE PIAȚĂ /SERVICIUL REGLEMENTARE
  – 1 (un) post Inspector de specialitate gr. IA, normă întreagă, perioadă nedeterminată.
  citeste documentul …

 • ANUNT REZULTAT PROBA SCRISA DGDM DTL SUN

  DIRECŢIA GENERALĂ DISPOZITIVE MEDICALE: DIRECȚIA TEHNIC – LABORATOARE / SERVICIUL UNITATE NUCLEARĂ
  – 1 (unu) post referent tr. I A, nivel studii M, 6 ani şi 6 luni vechime în specialitate administraţie publică, normă întreagă, perioadă nedeterminată;
  citeste documentul …

 • ANUNT REZULTAT PROBA SCRISA DGDM DRSP UTI

  DIRECŢIA GENERALĂ DISPOZITIVE MEDICALE: DIRECŢIA REGLEMENTARE, SUPRAVEGHERE PIAŢĂ-SERVICIUL SUPRAVEGHERE PIAŢĂ
  UTI CLUJ – 1 (unu) post inspector de specialitate debutant, normă întreagă, perioadă nedeterminată;
  UTI ORADEA – 1 (unu) post inspector de specialitate debutant, normă întreagă, perioadă nedeterminată;
  UTI MUREȘ – 1 (unu) post inspector de specialitate debutant, normă întreagă, perioadă nedeterminată;
  UTI CRAIOVA – 1 (unu) post inspector de specialitate debutant, normă întreagă, perioadă nedeterminată.
  citeste documentul …

 • ANUNT REZULTAT PROBA SCRISA DGDM DIRECTIA AVIZARE

  DIRECŢIA GENERALĂ DISPOZITIVE MEDICALE: DIRECȚIA AVIZARE
  – 2 (două) posturi inspector de specialitate gr. II, normă întreagă, perioadă nedeterminată
  citeste documentul …

 • ANUNT REZULTAT SELECTIE DOSARE DJRI

  DIRECȚIA JURIDICĂ ȘI RELAȚII INTERNAȚIONALE
  Serviciul asistență juridică generală, urmărire debite și contencios administrativ
  – 1 (unu) post consilier juridic gr. I, studii S, minimum 3 ani și 6 luni vechime în specialitate (drept), normă întreagă, perioadă nedeterminată;
  – 1 (unu) post consilier juridic gr. IA, studii S, minimum 6 ani și 6 luni vechime în specialitate (drept), normă întreagă, perioadă nedeterminată;
  Serviciul legislație, sesizări și relații internaționale
  – 1 (unu) post consilier pentru afaceri europene, studii S, specialitate drept, normă întreagă, perioadă nedeterminată.
  citeste documentul …

 • ANUNT REZULTAT SELECTIE DOSARE DPE

  DIRECTIA PROCEDURI EUROPENE
  Serviciul Evaluare Proceduri Europene / Compartiment Calitate Medicamente
  – 1 (unu) post expert gr. IA, chimist principal, studii S, 6 ani şi 6 luni vechime în specialitate (chimie), normă întreagă, perioadă nedeterminată;
  Serviciul Evaluare Proceduri Europene / Compartiment Calitate Medicamente
  – 1 (unu) post expert gr. IA, farmacist specialist (laborator farmaceutic), studii S, 6 ani şi 6 luni vechime în specialitate (farmacie), normă întreagă, perioadă nedeterminată;
  Serviciul Evaluare Proceduri Europene / Compartiment Evaluare Procedură Centralizată
  – 1 (unu) post expert gr. IA, farmacist primar (farmacie clinică), studii S, 6 ani şi 6 luni vechime în specialitate (farmacie), normă întreagă, perioadă nedeterminată;
  Serviciul Evaluare Proceduri Europene / Compartiment Evaluare Procedură Centralizată
  – 1 (unu) post expert gr. IA, chimist, studii S, 6 ani şi 6 luni vechime în specialitate (chimie), normă întreagă, perioadă nedeterminată;
  Serviciul Evaluare Proceduri Europene / Compartiment Evaluare Procedură Centralizată
  – 1 (unu) post expert gr. IA, studii S, farmacist specialist (laborator farmaceutic / farmacie clinică) sau chimist principal, 6 ani şi 6 luni în specialitate (farmacie / chimie), normă întreagă, perioadă nedeterminată;
  citeste documentul …

 • ANUNT REZULTAT SELECTIE DOSARE STIC

  SERVICIUL TEHNOLOGIA INFORMAȚIEI ȘI A COMUNICAȚIILOR
  – 1 (unu) post referent de specialitate gr. IA, normă întreagă, perioadă nedeterminată;
  – 1 (unu) post referent de specialitate gr. II, normă întreagă, perioadă nedeterminată.
  citeste documentul …

 • ANUNT REZULTATE FINALE DGIF

  DIRECȚIA GENERALĂ INSPECȚIE FARMACEUTICĂ: DIRECȚIA INSPECȚIE BPF, BPL, BPLA, BPSC, FV:
  – 1 (unu) post director, perioadă nedeterminată, normă întreagă
  citeste documentul …

 • ANUNT REZULTATE FINALE SCRP

  SERVICIUL COMUNICARE ȘI RELAȚII PUBLICE
  – 1 (unu) post șef serviciu, nivel studii S, specialitate (jurnalism, științe politice), 3 ani vechime în funcție de conducere, perioadă nedeterminată, normă întreagă;
  citeste documentul …

 • ANUNT REZULTATE FINALE STIC

  SERVICIUL TEHNOLOGIA INFORMAȚIEI ȘI A COMUNICAȚIILOR
  – 1 (unu) post șef serviciu, norma întreagă, perioadă nedeterminată;
  – 1 (unu) post șef birou, n norma întreagă, perioadă nedeterminată.
  citeste documentul …

 • ANUNT REZULTATE FINALE BIROU CONSULTANTA STIINTIFICA

  Birou de consultanță științifică
  – 3 (trei) posturi expert gr. IA, perioadă nedeterminată, normă întreagă;
  citeste documentul …

 • ERATA ANUNT 13335/29.07.2021
  ERATĂ
  La anunțul nr. 13335/29.07.2021, publicat de către Agenția Națională a Medicamentului și Dispozițitivelor Medicale din România privind ocuparea fără concurs, a postului contractual vacant de execuție, pe perioadă nedeterminată, din cadrul Direcției proceduri europene, Serviciul Evaluare Proceduri Europene / Compartiment Calitate Medicamente, Compartiment Evaluare Procedură Centralizată
  În cuprinsul anunțului publicat în data de 29.07.2021:
  La pag. 11-12, în loc de:
  b) Serviciul Evaluare Proceduri Europene / Compartiment Calitate Medicamente

  • 1 (unu) post expert gr. IA, chimist principal, studii S, 6 ani şi 6 luni vechime în specialitate (chimie), normă întreagă, perioadă nedeterminată;
  • b) Serviciul Evaluare Proceduri Europene / Compartiment Calitate Medicamente

  1 (unu) post expert gr. IA, farmacist specialist (laborator farmaceutic), studii S, 6 ani şi 6 luni vechime în specialitate (farmacie), normă întreagă, perioadă nedeterminată;

  • Serviciul Evaluare Proceduri Europene / Compartiment Evaluare Procedură Centralizată
   • 1 (unu) post expert gr. IA, farmacist primar (farmacie clinică), studii S, 6 ani şi 6 luni vechime în specialitate (farmacie), normă întreagă, perioadă nedeterminată;
  • 1 (unu) post expert gr. IA, studii S, 6 ani şi 6 luni vechime în specialitate (chimie), normă întreagă, perioadă nedeterminată;
  • – 1 (unu) post expert gr. IA, studii S, farmacist specialist (laborator farmaceutic / farmacie clinică) sau chimist principal, 6 ani şi 6 luni în specialitate (farmacie / chimie), normă întreagă, perioadă nedeterminată;

  g) Serviciul Evaluare Proceduri Europene / Compartiment Evaluare Procedură Centralizată
  h) Serviciul Evaluare Proceduri Europene / Compartiment Evaluare Procedură Centralizată
  Se va citi:
  a) Serviciul Evaluare Proceduri Europene / Compartiment Calitate Medicamente

  • 1 (unu) post expert gr. IA, chimist principal, studii S, 6 ani şi 6 luni vechime în specialitate (chimie), normă întreagă, perioadă nedeterminată;
  • b) Serviciul Evaluare Proceduri Europene / Compartiment Calitate Medicamente
  • 1 (unu) post expert gr. IA, farmacist primar (farmacie clinică), studii S, 6 ani şi 6 luni vechime în specialitate (farmacie), normă întreagă, perioadă nedeterminată;

  1 (unu) post expert gr. IA, farmacist specialist (laborator farmaceutic), studii S, 6 ani şi 6 luni vechime în specialitate (farmacie), normă întreagă, perioadă nedeterminată;
  c) Serviciul Evaluare Proceduri Europene / Compartiment Evaluare Procedură Centralizată
  d) Serviciul Evaluare Proceduri Europene / Compartiment Evaluare Procedură Centralizată
  – 1 (unu) post expert gr. IA, chimist, studii S, 6 ani şi 6 luni vechime în specialitate (chimie), normă întreagă, perioadă nedeterminată;
  e) Serviciul Evaluare Proceduri Europene / Compartiment Evaluare Procedură Centralizată
  – 1 (unu) post expert gr. IA, studii S, farmacist specialist (laborator farmaceutic / farmacie clinică) sau chimist principal, 6 ani şi 6 luni în specialitate (farmacie / chimie), normă întreagă, perioadă nedeterminată;
  La pag.15, în loc de:
  Proba scrisă se desfășoară sub formă de test-grilă întocmit de comisia de concurs.
  Se va citi:
  Proba scrisă, pentru Directia proceduri europene, se desfășoară sub forma de sinteză, cu subiecte întocmite de comisia de concurs.

  citeste documentul …

 • ANUNT REZULTATE INTERVIU STIC

  SERVICIUL TEHNOLOGIA INFORMAȚIEI ȘI A COMUNICAȚIILOR
  – 1 (unu) post șef serviciu, norma întreagă, perioadă nedeterminată
  – 1 (unu) post șef birou, norma întreagă, perioadă nedeterminată
  citeste documentul …

 • ANUNT REZULTATE INTERVIU SCRP

  SERVICIUL COMUNICARE ȘI RELAȚII PUBLICE
  – 1 (unu) post șef serviciu, perioadă nedeterminată, normă întreagă
  citeste documentul …

 • ANUNT REZULTATE INTERVIU BIROU CONSULTANTA STIINTIFICA

  Biroul de consultanță științifică
  – 3 (trei) posturi expert gr. IA, perioadă nedeterminată, normă întreagă
  citeste documentul …

 • ERATA ANUNT SELECTIE DOSARE DGDM DIRECTIA AVIZARE
  În cuprinsul anunțului nr. 13900/06.08.2021 publicat de către Agenția Națională a Medicamentului și Dispozițitivelor Medicale din România privind SELECȚIA DOSARELOR, din cadrul Direcţiei Generale Dispozitive Medicale, Direcţia Avizare, concurs pentru ocuparea următoarelor funcții contractuale vacante, perioadă nedeterminată, în conformitate cu prevederile H.G. nr. 286/2011 cu modificările și completările ulterioare, și a Legii nr. 33/2021 pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 183/2020 privind desfășurarea pe perioada stării de alertă a concursurilor pentru ocuparea posturilor vacante din cadrul unor instituții din sistemul justiției, precum și din cadrul Curții de Conturi, s-a constatat o eroare materială, motiv pentru care se impune următoarea precizare:
  DIRECŢIA GENERALĂ DISPOZITIVE MEDICALE: DIRECŢIA AVIZARE

  • 2 (două) posturi inspector de specialitate gr. II, normă întreagă, perioadă nedeterminată
  • 2 (două) posturi inspector de specialitate gr. II, normă întreagă, perioadă nedeterminată
  Nr. crt. NUMELE ȘI PRENUMELE FUNCȚIA PENTRU CARE A APLICAT REZULTAT SELECŢIE DOSAR OBSERVAȚII
  1. Nr. înregistrare 60304/29.07.2021 Inspector de specialitate gr. II ADMIS
  2. Roșioru Otilia Inspector de specialitate gr. II ADMIS
  3. Tudor Ștefania Inspector de specialitate gr. II ADMIS

  Candidaţii declaraţi admiși, în urma selecţiei dosarelor de concurs, vor susţine PROBA SCRISǍ în data de 13.08.2021, ora 10:00 la sediul Agenţiei Naţionale a Medicamentului şi a Dispozitivelor Medicale din România, Șos. N. Titulescu nr. 58, sector 1, Bucureşti.
  În cuprinsul anunțului 13900 publicat în data de 06 AUGUST 2021, se va citi:
  Candidaţii declaraţi admiși, în urma selecţiei dosarelor de concurs, vor susţine PROBA SCRISǍ în data de 13.08.2021, ora 08:30 la sediul Agenţiei Naţionale a Medicamentului şi a Dispozitivelor Medicale din România, Șos. N. Titulescu nr. 58, sector 1, Bucureşti.
  PREZENȚA candidaţilor în salǎ: ora 08:00

  citeste documentul …

 • ERATA ANUNT SELETIE DOSARE DGDM SERV REGLEMENTARE

  În cuprinsul anunțului nr. 13897/06.08.2021 publicat de către Agenția Națională a Medicamentului și Dispozițitivelor Medicale din România privind SELECȚIA DOSARELOR, din cadrul Direcţiei Generale Dispozitive Medicale, Direcţia reglementare supraveghere piață, Serviciul reglementare, concurs pentru ocuparea următoarelor funcții contractuale vacante, perioadă nedeterminată, în conformitate cu prevederile H.G. nr. 286/2011 cu modificările și completările ulterioare, și a Legii nr. 33/2021 pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 183/2020 privind desfășurarea pe perioada stării de alertă a concursurilor pentru ocuparea posturilor vacante din cadrul unor instituții din sistemul justiției, precum și din cadrul Curții de Conturi, s-a constatat o eroare materială, motiv pentru care se impune următoarea precizare:
  În cuprinsul anunțului 13897 publicat în data de 06 AUGUST 2021, în loc de:8
  DIRECŢIA GENERALĂ DISPOZITIVE MEDICALE :DIRECȚIA REGLEMENTARE, SUPRAVEGHERE PIAȚĂ /SERVICIUL REGLEMENTARE

  • 1 (un) post inspector de specialitate gr. IA, normă întreagă, perioadă nedeterminată.
  Nr. crt. NUMELE ȘI PRENUMELE FUNCȚIA PENTRU CARE A APLICAT REZULTAT SELECŢIE DOSAR OBSERVAȚII
  • 1 (un) post inspector de specialitate gr. IA, normă întreagă, perioadă nedeterminată.
  1. Voicu Mihaela Inspector de specialitate gr. IA ADMIS

  Candidaţii declaraţi admiși, în urma selecţiei dosarelor de concurs, vor susţine PROBA SCRISǍ în data de 13.08.2021, ora 10:00 la sediul Agenţiei Naţionale a Medicamentului şi a Dispozitivelor Medicale din România, Șos. N. Titulescu nr. 58, sector 1, Bucureşti.
  În cuprinsul anunțului 13897 publicat în data de 06 AUGUST 2021, se va citi:
  Candidaţii declaraţi admiși, în urma selecţiei dosarelor de concurs, vor susţine PROBA SCRISǍ în data de 13.08.2021, ora 09:30 la sediul Agenţiei Naţionale a Medicamentului şi a Dispozitivelor Medicale din România, Șos. N. Titulescu nr. 58, sector 1, Bucureşti.
  PREZENȚA candidaţilor în salǎ: ora 09:00

  citeste documentul …

 • ERATA ANUNT SELETIE DOSARE DGDM UNITATE NUCLEARA
  În cuprinsul anunțului nr. 13898/06.08.2021 publicat de către Agenția Națională a Medicamentului și Dispozițitivelor Medicale din România privind SELECȚIA DOSARELOR, din cadrul Direcţiei Generale Dispozitive Medicale, Direcţia Tehnic laboratoare, Serviciul unitate nucleară, concurs pentru ocuparea următoarelor funcții contractuale vacante, perioadă nedeterminată, în conformitate cu prevederile H.G. nr. 286/2011 cu modificările și completările ulterioare, și a Legii nr. 33/2021 pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 183/2020 privind desfășurarea pe perioada stării de alertă a concursurilor pentru ocuparea posturilor vacante din cadrul unor instituții din sistemul justiției, precum și din cadrul Curții de Conturi, s-a constatat o eroare materială, motiv pentru care se impune următoarea precizare:
   
  DIRECŢIA GENERALĂ DISPOZITIVE MEDICALE: DIRECȚIA TEHNIC – LABORATOARE / SERVICIUL UNITATE NUCLEARĂ

  • 1 (unu) post referent tr. I A, normă întreagă, perioadă nedeterminată
  Nr. crt. NUMELE ȘI PRENUMELE FUNCȚIA PENTRU CARE A APLICAT REZULTAT SELECŢIE DOSAR OBSERVAȚII
  • 1 (unu) post referent tr. I A, normă întreagă, perioadă nedeterminata
  1. Radu Livia Cristina Referent tr. IA

   

  RESPINS Nu îndeplinește cerința de vechime în specialitate
  2. Miroiu Ecaterina Cristina Referent tr. IA ADMIS
  Kaminer Radu Referent tr. IA ADMIS

  Candidaţii declaraţi admiși, în urma selecţiei dosarelor de concurs, vor susţine PROBA SCRISǍ în data de 13.08.2021, ora 10:00 la sediul Agenţiei Naţionale a Medicamentului şi a Dispozitivelor Medicale din România, Șos. N. Titulescu nr. 58, sector 1, Bucureşti.
   
  În cuprinsul anunțului 13898 publicat în data de 06 AUGUST 2021, se va citi:
  Candidaţii declaraţi admiși, în urma selecţiei dosarelor de concurs, vor susţine PROBA SCRISǍ în data de 13.08.2021, ora 07:30 la sediul Agenţiei Naţionale a Medicamentului şi a Dispozitivelor Medicale din România, Șos. N. Titulescu nr. 58, sector 1, Bucureşti.
  PREZENȚA candidaţilor în salǎ: ora 07:00

  citeste documentul …

 • ERATA ANUNT SELCETIE DOSARE UTI CJ, ORADEA, CRAIOVA

  În cuprinsul anunțului nr. 13899/06.08.2021 publicat de către Agenția Națională a Medicamentului și Dispozițitivelor Medicale din România privind SELECȚIA DOSARELOR, din cadrul Direcţiei Generale Dispozitive Medicale, Direcţia Reglementare supraveghere piață, Serviciul supraveghere PIAȚĂ, UTI CRAIOVA, UTI CLUJ și UTI ORADEA, concurs pentru ocuparea următoarelor funcții contractuale vacante, perioadă nedeterminată, în conformitate cu prevederile H.G. nr. 286/2011 cu modificările și completările ulterioare, și a Legii nr. 33/2021 pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 183/2020 privind desfășurarea pe perioada stării de alertă a concursurilor pentru ocuparea posturilor vacante din cadrul unor instituții din sistemul justiției, precum și din cadrul Curții de Conturi, s-a constatat o eroare materială, motiv pentru care se impune următoarea precizare:
  În cuprinsul anunțului 13899 publicat în data de 06 AUGUST 2021, în loc de:

  1. DIRECŢIA GENERALĂ DISPOZITIVE MEDICALE: DIRECŢIA REGLEMENTARE, SUPRAVEGHERE PIAŢĂ-SERVICIUL SUPRAVEGHERE PIAŢĂ – UTI CRAIOVA
  2. 1 (unu) post inspector de specialitate debutant, normă întreagă, perioadă nedeterminată.
  Nr. crt. NUMELE ȘI PRENUMELE FUNCȚIA PENTRU CARE A APLICAT REZULTAT SELECŢIE DOSAR OBSERVAȚII
  1. Ivan Monica Luiza Inspector de specialitate debutant
   
  ADMIS
  2. Nr. Inregistrare 60282/29.07.2021 Inspector de specialitate debutant ADMIS
  1. DIRECŢIA GENERALĂ DISPOZITIVE MEDICALE: DIRECŢIA REGLEMENTARE, SUPRAVEGHERE PIAŢĂ-SERVICIUL SUPRAVEGHERE PIAŢĂ – UTI CLUJ
  2. 1 (unu) post inspector de specialitate debutant, normă întreagă, perioadă nedeterminată.
  3. DIRECŢIA GENERALĂ DISPOZITIVE MEDICALE: DIRECŢIA REGLEMENTARE, SUPRAVEGHERE PIAŢĂ-SERVICIUL SUPRAVEGHERE PIAŢĂ – UTI ORADEA
  4. 1 (unu) post inspector de specialitate debutant, normă întreagă, perioadă nedeterminată.
  Nr. crt. NUMELE ȘI PRENUMELE FUNCȚIA PENTRU CARE A APLICAT REZULTAT SELECŢIE DOSAR OBSERVAȚII
  1. Nr. Inregistrare 60283/29.07.2021 Inspector de specialitate debutant ADMIS
  Nr. crt. NUMELE ȘI PRENUMELE FUNCȚIA PENTRU CARE A APLICAT REZULTAT SELECŢIE DOSAR OBSERVAȚII
  1. Tolea Vasile Inspector de specialitate debutant ADMIS

  Candidaţii declaraţi admiși, în urma selecţiei dosarelor de concurs, vor susţine PROBA SCRISǍ în data de 13.08.2021, ora 10:00 la sediul Agenţiei Naţionale a Medicamentului şi a Dispozitivelor Medicale din România, Șos. N. Titulescu nr. 58, sector 1, Bucureşti.
  În cuprinsul anunțului 13899 publicat în data de 06 AUGUST 2021, se va citi:
  Candidaţii declaraţi admiși, în urma selecţiei dosarelor de concurs, vor susţine PROBA SCRISǍ în data de 13.08.2021, ora 10:30 la sediul Agenţiei Naţionale a Medicamentului şi a Dispozitivelor Medicale din România, Șos. N. Titulescu nr. 58, sector 1, Bucureşti.
  PREZENȚA candidaţilor în salǎ: ora 10:00

  citeste documentul …

 • ANUNT REZULTAT SELECTIE DOSARE DGDM

  DIRECŢIA GENERALĂ DISPOZITIVE MEDICALE:DIRECȚIA REGLEMENTARE, SUPRAVEGHERE PIAȚĂ /SERVICIUL REGLEMENTARE
  – 1 (un) post Inspector de specialitate gr. IA, normă întreagă, perioadă nedeterminată.
  citeste documentul …

 • ANUNT REZULTAT SELECTIE DOSARE DGDM

  DIRECŢIA GENERALĂ DISPOZITIVE MEDICALE: DIRECȚIA TEHNIC – LABORATOARE / SERVICIUL UNITATE NUCLEARĂ
  – 1 (unu) post referent tr. I A, normă întreagă, perioadă nedeterminată
  citeste documentul …

 • ANUNT REZULTAT SELECTIE DOSARE DGDM

  DIRECŢIA GENERALĂ DISPOZITIVE MEDICALE: DIRECȚIA AVIZARE
  – 2 (două) posturi inspector de specialitate gr. II, normă întreagă, perioadă nedeterminată
  citeste documentul …

 • ANUNT REZULTAT SELECTIE DOSARE DGDM

  DIRECŢIA GENERALĂ DISPOZITIVE MEDICALE: DIRECŢIA REGLEMENTARE, SUPRAVEGHERE PIAŢĂ-SERVICIUL SUPRAVEGHERE PIAŢĂ
  – DRSP/SP/UTI CLUJ 1 (unu) post inspector de specialitate debutant, normă întreagă, perioadă nedeterminată
  – DRSP/SP/UTI ORADEA – 1 (unu) post inspector de specialitate debutant, normă întreagă, perioadă nedeterminată;
  – DRSP/SP/UTI MUREȘ – 1 (unu) post inspector de specialitate debutant, normă întreagă, perioadă nedeterminată;
  – DRSP/SP/UTI CRAIOVA – 1 (unu) post inspector de specialitate debutant, normă întreagă, perioadă nedeterminată.
  citeste documentul …

 • ANUNT REZULTAT PROBA SCRISA DGIF

  DIRECȚIA GENERALĂ INSPECȚIE FARMACEUTICĂ: DIRECȚIA INSPECȚIE BPF, BPL, BPLA, BPSC, FV:
  – 1 (unu) post director, gradul II, perioadă nedeterminată, normă întreagă;
  citeste documentul …

 • ANUNT REZULTAT PROBA SCRISA STIC

  SERVICIUL TEHNOLOGIA INFORMAȚIEI ȘI A COMUNICAȚIILOR:
  – 1 (unu) post șef serviciu, norma întreagă, perioadă nedeterminată;
  – 1 (unu) post șef birou, norma întreagă, perioadă nedeterminată.
  citeste documentul …

 • ANUNT REZULTAT PROBA SCRISA SCRP

  SERVICIUL COMUNICARE ȘI RELAȚII PUBLICE
  – 1 (unu) post șef serviciu, perioadă nedeterminată, normă întreagă;
  citeste documentul …

 • ANUNT REZULTAT PROBA SCRISA BIROUL CONSULTANTA

  Birou de consultanță științifică
  – 3 (trei) posturi expert gr. IA, perioadă nedeterminată, normă întreagă
  citeste documentul …

 • ANUNT REZULTAT PROBA SCRISA BIROUL CONSULTANTA

  Biroul de consultanță științifică
  – post expert gr. IA, perioadă nedeterminată, normă întreagă
  citeste documentul …

 • Rezultate finale DIRECȚIA ECONOMICĂ ȘI ACHIZIȚII PUBLICE post director

  DIRECȚIA ECONOMICĂ ȘI ACHIZIȚII PUBLICE
  – 1 (unu) post director, nivel studii S, 6 ani şi 6 luni vechime în specialitate (economie), 3 ani vechime minimă în conducere, perioadă nedeterminată, normă întreagă;
  citeste documentul …

 • Rezultate finale concurs SERVICIUL COMUNICARE ȘI RELAȚII PUBLICE referent debutant

  SERVICIUL COMUNICARE ȘI RELAȚII PUBLICE
  – 1 (unu) post referent de specialitate debutant, nivel studii S, fără vechime în specialitate (comunicare și relații publice), perioadă nedeterminată, normă întreagă;
  citeste documentul …

 • REZULTATE FINALE CONCURS SERVICIUL PUBLICITATE

  SERVICIUL PUBLICITATE
  – 1 (unu) post șef serviciu, nivel studii S, 6 ani şi 6 luni vechime în specialitate (farmacie, medicină sau psihologie), 3 ani vechime în funcție de conducere, perioadă nedeterminată, normă întreagă;
  citeste documentul …

 • REZULTATE FINALE CONCURS SERVICIUL PUBLICITATE

  SERVICIUL PUBLICITATE
  – 1 (unu) post expert gr. IA, farmacist specialist, 6 ani şi 6 luni vechime în specialitate (farmacie), perioadă nedeterminată, normă întreagă;
  – 1 (unu) expert debutant, nivel studii S, fără vechime în specialitate (sociologie), perioadă nedeterminată, normă întreagă;
  citeste documentul …

 • ANUNT CONCURS POSTURI VACANTE

  1. DIRECȚIA JURIDICĂ ȘI RELAȚII INTERNAȚIONALE
  a) Serviciul asistență juridică generală, urmărire debite și contencios administrativ
  – 1 (unu) post consilier juridic gr. I, studii S, minimum 3 ani și 6 luni vechime în specialitate (drept), normă întreagă, perioadă nedeterminată;
  – 1 (unu) post consilier juridic gr. IA, studii S, minimum 6 ani și 6 luni vechime în specialitate (drept), normă întreagă, perioadă nedeterminată;
  b) Serviciul legislație, sesizări și relații internaționale
  – 1 (unu) consilier pentru afaceri europene, studii S, specialitate drept, normă întreagă, perioadă nedeterminată.
  2. DIRECTIA PROCEDURI EUROPENE
  a) Serviciul Evaluare Proceduri Europene / Compartiment Calitate Medicamente
  – 1 (unu) post expert gr. IA, chimist principal, studii S, 6 ani şi 6 luni vechime în specialitate (chimie), normă întreagă, perioadă nedeterminată;
  b) Serviciul Evaluare Proceduri Europene / Compartiment Calitate Medicamente
  – 1 (unu) post expert gr. IA, farmacist specialist (laborator farmaceutic), studii S, 6 ani şi 6 luni vechime în specialitate (farmacie), normă întreagă, perioadă nedeterminată;
  c) Serviciul Evaluare Proceduri Europene / Compartiment Evaluare Procedură Centralizată
  – 1 (unu) post expert gr. IA, farmacist primar (farmacie clinică), studii S, 6 ani şi 6 luni vechime în specialitate (farmacie), normă întreagă, perioadă nedeterminată;
  d) Serviciul Evaluare Proceduri Europene / Compartiment Evaluare Procedură Centralizată
  – 1 (unu) post expert gr. IA, studii S, 6 ani şi 6 luni vechime în specialitate (chimie), normă întreagă, perioadă nedeterminată;
  e) Serviciul Evaluare Proceduri Europene / Compartiment Evaluare Procedură Centralizată
  – 1 (unu) post expert gr. IA, studii S, farmacist specialist (laborator farmaceutic / farmacie clinică) sau chimist principal, 6 ani şi 6 luni în specialitate (farmacie / chimie), normă întreagă, perioadă nedeterminată;
  3. SERVICIUL TEHNOLOGIA INFORMAȚIEI ȘI A COMUNICAȚIILOR
  a) 1 (unu) post referent de specialitate gr. IA, nivel studii S, minim 6 ani și 6 luni vechime în specialitate informatică, normă întreagă, perioadă nedeterminată;
  b) 1 (unu) post referent de specialitate gr. II, nivel studii S, minim 3 ani și 6 luni vechime în specialitate informatică, normă întreagă, perioadă nedeterminată.
  citeste documentul …

 • Anunt rezultate interviu Serviciul Publicitate – Șef Serviciu

  Anunt rezultate interviu Serviciul Publicitate – Șef Serviciu
  citeste documentul …

 • Anunt rezultate interviu Serviciul publicitate

  Anunt rezultate interviu Serviciul publicitate
  citeste documentul …

 • Anunt rezultate interviu Direcția economică și achiziții publice

  Anunt rezultate interviu Direcția economică și achiziții publice
  citeste documentul …

 • Anunt rezultate interviu Serviciul comunicare și relații publice

  Anunt rezultate interviu Serviciul comunicare și relații publice
  citeste documentul …

 • Anunt rezultat selectie dosare Direcția generală inspecție farmaceutică

  Anunt rezultat selectie dosare Direcția generală inspecție farmaceutică
  citeste documentul …

 • Anunt rezultat selectie dosare Birou de consultanță stiințifică

  Anunt rezultat selectie dosare Birou de consultanță stiințifică
  citeste documentul …

 • Anunt rezultat selectie dosare Serviciul tehnologia informațiilor si a comunicațiilor

  Anunt rezultat selectie dosare Serviciul tehnologia informațiilor si a comunicațiilor
  citeste documentul …

 • ANUNT REZULTAT SELECTIE DOSARE SERVICIUL COMUNICARE SI RELATII PUBLICE

  ANUNT REZULTAT SELECTIE DOSARE SERVICIUL COMUNICARE SI RELATII PUBLICE
  – 1 (unu) post șef serviciu, nivel studii S, specialitate (jurnalism, științe politice), 3 ani vechime în funcție de conducere, perioadă nedeterminată, normă întreagă
  citeste documentul …

 • ANUNT CONCURS POSTURI VACANTE

  ANUNT CONCURS POSTURI VACANTE DGDM DIRECTIA AVIZARE, DIRECTIA TEHNIC LABORATOARE- SERVICIUL UNITATE NUCLEARA, DIRECȚIA REGLEMENTARE, SUPRAVEGHERE PIAȚĂ /SERVICIUL REGLEMENTARE, DIRECŢIA REGLEMENTARE, SUPRAVEGHERE PIAŢĂ-SERVICIUL SUPRAVEGHERE PIAŢĂ: UTI CLUJ, UTI ORADEA, UTI MURES, UTI CRAIOVA
  citeste documentul …

 • Anunt rezultate proba scrisa Direcția economică și achiziții publice

  Anunt rezultate proba scrisa Direcția economică și achiziții publice
  citeste documentul …

 • Anunt rezultate proba scrisa Serviciul comunicare și relații publice

  Anunt rezultate proba scrisa Serviciul comunicare și relații publice
  citeste documentul …

 • Anunt rezultate proba scrisa Serviciul Publicitate – Șef Serviciu

  Anunt rezultate proba scrisa Serviciul Publicitate – Șef Serviciu
  citeste documentul …

 • Anunt rezultate proba scrisa Serviciul Publicitate

  Anunt rezultate proba scrisa Serviciul Publicitate
  citeste documentul …

 • REZULTATE FINALE DIRECȚIA ADMINISTRAȚIE GENERALĂ

  REZULTATE FINALE DIRECȚIA ADMINISTRAȚIE GENERALĂ
  citeste documentul …

 • Rezultate finale Directia proceduri europene

  Rezultate finale Directia proceduri europene
  citeste documentul …

 • Rezultate finale Directia procedura nationala

  Rezultate finale Directia procedura nationala
  citeste documentul …

 • Rezultate interviu Direcția administrație generală

  Rezultate interviu Direcția administrație generală
  citeste documentul …

 • Anunt rezultate selectie dosare Serviciul comunicare și relații publice

  Anunt rezultate selectie dosare Serviciul comunicare și relații publice
  citeste documentul …

 • Anunt rezultate selectie dosare Serviciul Publicitate

  Anunt rezultate selectie dosare Serviciul Publicitate
  citeste documentul …

 • Anunt rezultate selectie dosare Serviciul Publicitate – Șef Serviciu

  Anunt rezultate selectie dosare Serviciul Publicitate – Șef Serviciu
  citeste documentul …

 • Anunt rezultate selectie dosare Direcția economică și achiziții publice

  Anunt rezultate selectie dosare Direcția economică și achiziții publice
  citeste documentul …

 • Anunt rezultate interviu Direcția Procedură Națională

  Anunt rezultate interviu Direcția Procedură Națională
  citeste documentul …

 • Anunt rezultate interviu Directia Proceduri Europene

  Anunt rezultate interviu Directia Proceduri Europene
  citeste documentul …

 • ANUNT REZULATE PROBA SCRISA DIRECTIA ADMINISTRATIE GENERALA

  ANUNT REZULATE PROBA SCRISA DIRECTIA ADMINISTRATIE GENERALA
  citeste documentul …

 • ANUNT REZULTATE FINALE SERVICIUL MONITORIZARE SI RAPORTARE

  ANUNT REZULTATE FINALE SERVICIUL MONITORIZARE SI RAPORTARE
  citeste documentul …

 • ANUNT REZULTATE FINALE Direcţia Generală Inspecție Farmaceutică, Direcția administrarea proceselor DGIF

  ANUNT REZULTATE FINALE Direcţia Generală Inspecție Farmaceutică, Direcția administrarea proceselor DGIF
  citeste documentul …

 • ANUNT REZULTATE FINALE COMPARTIMENT NOMENCLATOR

  ANUNT REZULTATE FINALE COMPARTIMENT NOMENCLATOR
  citeste documentul …

 • ANUNT REZULTATE FINALE DGIF: UTI Cluj, UTI Deva, UTI Mures, UTI Timisoara, UTI Craiova

  ANUNT REZULTATE FINALE DGIF: UTI Cluj, UTI Deva, UTI Mures, UTI Timisoara, UTI Craiova
  citeste documentul …

 • Anunt concurs posturi vacante

  Agenția Națională a Medicamentului și a Dispozitivelor Medicale din România, organizează concurs pentru ocuparea următoarelor funcții contractuale vacante, perioadă nedeterminată, în conformitate cu prevederile H.G. nr. 286/2011 cu modificările și completările ulterioare, și a Legii nr. 33/2021 pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 183/2020 privind desfășurarea pe perioada stării de alertă a concursurilor pentru ocuparea posturilor vacante din cadrul unor instituții din sistemul justiției, precum și din cadrul Curții de Conturi, publicat în Monitorul Oficial nr. 626/08.07.2021, Partea a III-a, respectiv:
  DIRECȚIA GENERALĂ INSPECȚIE FARMACEUTICĂ: DIRECȚIA INSPECȚIE BPF, BPL, BPLA, BPSC, FV:
  – 1 (unu) post director, gradul II, nivel studii S, specialitate farmacie, farmacist primar, 7 ani vechime în specialitate, 7 ani experiență practică, 3 ani vechime în funcție de conducere, perioadă nedeterminată, normă întreagă;
  2. BIROU DE CONSULTANȚĂ ȘTIINȚIFICĂ
  – 3 (trei) posturi expert gr. IA, 6 ani 6 luni vechime în specialitate administrație publică (specialitate tehnică asociată domeniului dispozitivelor medicale: electrotehnică, electronică, inginerie electrică, electronică și telecomunicații, tehnologie chimică, chimie industrială, ingineria și managementul sistemelor tehnologice, tehnologia construcțiilor de mașini, fizică, bioinginerie, inginerie medicală, biochimie, biologie, etc), perioadă nedeterminată, normă întreagă;
  3. SERVICIUL COMUNICARE ȘI RELAȚII PUBLICE
  – 1 (unu) post șef serviciu, nivel studii S, specialitate (jurnalism, științe politice), 3 ani vechime în funcție de conducere, perioadă nedeterminată, normă întreagă;
  4. SERVICIUL TEHNOLOGIA INFORMAȚIEI ȘI A COMUNICAȚIILOR
  – 1 (unu) post șef serviciu, nivel studii S, specialitate informatică sau științe economice (management), minim 2 ani vechime în funcție de conducere, norma întreagă, perioadă nedeterminată;
  – 1 (unu) post șef birou, nivel studii S, minim 2 ani vechime în funcție de conducere, norma întreagă, perioadă nedeterminată.
  citeste documentul …

 • Anunt rezultate interviu Serviciul monitorizare si raportare

  Anunt rezultate interviu Serviciul monitorizare si raportare
  citeste documentul …

 • Anunt rezultate interviu Compartiment nomenclator

  Anunt rezultate interviu Compartiment nomenclator
  citeste documentul …

 • Anunt rezultate interviu DGIF: UTI Cluj, UTI Deva, UTI Mures, UTI Timisoara, UTI Craiova

  Anunt rezultate interviu DGIF: UTI Cluj, UTI Deva, UTI Mures, UTI Timisoara, UTI Craiova
  citeste documentul …

 • Anunt rezultate interviu Direcţia Generală Inspecție Farmaceutică, Direcția administrarea proceselor DGIF

  Anunt rezultate interviu Direcţia Generală Inspecție Farmaceutică, Direcția administrarea proceselor DGIF
  citeste documentul …

 • Anunt rezultate proba scrisa Direcția procedura națională

  Anunt rezultate proba scrisa Direcția procedura națională
  citeste documentul …

 • Anunt rezultate proba scrisa Direcția proceduri europene

  Anunt rezultate proba scrisa Direcția proceduri europene
  citeste documentul …

 • Anunt rezultate finale Direcția juridică și relații internaționale

  Anunt rezultate finale Direcția juridică și relații internaționale
  citeste documentul …

 • Anunț rezultate selecție dosare Direcția administrație generală

  Anunț rezultate selecție dosare Direcția administrație generală
  citeste documentul …

 • Anunt rezultate proba scrisa DGIF: UTI Cluj, UTI Deva, UTI Mures, UTI Timisoara, UTI Craiova

  Anunt rezultate proba scrisa DGIF: UTI Cluj, UTI Deva, UTI Mures, UTI Timisoara, UTI Craiova
  citeste documentul …

 • Anunt rezultate proba scrisa Serviciul monitorizare si raportare

  Anunt rezultate proba scrisa Serviciul monitorizare si raportare
  citeste documentul …

 • Anunt rezultate proba scrisa Direcţia Generală Inspecție Farmaceutică, Direcția administrarea proceselor DGIF

  Anunt rezultate proba scrisa Direcţia Generală Inspecție Farmaceutică, Direcția administrarea proceselor DGIF
  citeste documentul …

 • Anunt rezultate proba scrisa Compartiment nomenclator

  Anunt rezultate proba scrisa Compartiment nomenclator
  citeste documentul …

 • Anunt rezultat contestatie Direcția farmacovigilenta si managementul riscului

  Anunt rezultat contestatie Direcția farmacovigilenta si managementul riscului
  citeste documentul …

 • Rezultate finale Direcția reglementare, supraveghere piață

  Rezultate finale Direcția reglementare, supraveghere piață
  citeste documentul …

 • Rezultate finale Direcția tehnic laboratoare

  Rezultate finale Direcția tehnic laboratoare
  citeste documentul …

 • Rezultate finale Direcția studii clinice

  Rezultate finale Direcția studii clinice
  citeste documentul …

 • Rezultate finale Direcția economică și achiziții publice

  Rezultate finale Direcția economică și achiziții publice
  citeste documentul …

 • Anunt rezultate interviu Direcția juridică și relații internaționale

  Anunt rezultate interviu Direcția juridică și relații internaționale
  citeste documentul …

 • Anunț rezultate contestatie Direcția generală inspectie farmaceutică – UTI Craiova

  Anunț rezultate contestatie Direcția generală inspectie farmaceutică – UTI Craiova
  citeste documentul …

 • Anunț rezultat selecție dosare Direcția procedură națională

  Anunț rezultat selecție dosare Direcția procedură națională
  citeste documentul …

 • Anunt rezultat selectie dosare Direcția proceduri europene

  Anunt rezultat selectie dosare Direcția proceduri europene
  citeste documentul …

 • Anunt rezultate contestatie Compartiment nomenclator

  Anunt rezultate contestatie Compartiment nomenclator
  citeste documentul …

 • Rezultate finale Direcția avizare

  Rezultate finale Direcția avizare
  citeste documentul …

 • Rezultate finale Direcția reglementare, supraveghere piață

  Rezultate finale Direcția reglementare, supraveghere piață
  citeste documentul …

 • Rezultate finale Direcția tehnic laboratoare

  Rezultate finale Direcția tehnic laboratoare
  citeste documentul …

 • ERATĂ la anunț concurs nr. 11076/25.06.2021, privind ocuparea posturilor vacante de execuție

  ERATĂ la anunț concurs nr. 11076/25.06.2021, privind ocuparea posturilor vacante de execuție din cadrul Agenției Naționale a Medicamentului și a Dispozitivelor Medicale din România.
  citeste documentul …

 • Anunt concurs posturi vacante

  Agenția Națională a Medicamentului și a Dispozitivelor Medicale din România, organizează concurs pentru ocuparea următoarelor funcții contractuale vacante, perioadă nedeterminată, în conformitate cu prevederile H.G. nr. 286/2011 cu modificările și completările ulterioare, și a Legii nr. 33/2021 pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 183/2020 privind desfășurarea pe perioada stării de alertă a concursurilor pentru ocuparea posturilor vacante din cadrul unor instituții din sistemul justiției, precum și din cadrul Curții de Conturi, publicat în Monitorul Oficial nr. 572/25.06.2021, Partea a III-a, respectiv:
  1. DIRECȚIA ECONOMICĂ ȘI ACHIZIȚII PUBLICE
  – 1 (unu) post director, nivel studii S, 6 ani şi 6 luni vechime în specialitate (economie), 3 ani vechime minimă în conducere, perioadă nedeterminată, normă întreagă;
  2. SERVICIUL PUBLICITATE
  – 1 (unu) post șef serviciu, nivel studii S, 6 ani şi 6 luni vechime în specialitate (farmacie, medicină sau psihologie), 3 ani vechime în funcție de conducere, perioadă nedeterminată, normă întreagă;
  – 1 (unu) post expert gr. IA, farmacist specialist, 6 ani şi 6 luni vechime în specialitate (farmacie), perioadă nedeterminată, normă întreagă;
  – 1 (unu) expert debutant, nivel studii S, fără vechime în specialitate (sociologie), perioadă nedeterminată, normă întreagă;
  3. SERVICIUL COMUNICARE ȘI RELAȚII PUBLICE
  – 1 (unu) post referent de specialitate debutant, nivel studii S, fără vechime în specialitate (comunicare și relații publice), perioadă nedeterminată, normă întreagă
  citeste documentul …

 • Anunt rezultate Interviu Directia economica si achizitii publice

  Anunt rezultate Interviu Directia economica si achizitii publice
  citeste documentul …

 • Anunt rezultate Interviu Directia reglementare, supraveghere piata

  Anunt rezultate Interviu Directia reglementare, supraveghere piata
  citeste documentul …

 • Anunt rezultate Interviu Directia tehnic laboratoare

  Anunt rezultate Interviu Directia tehnic laboratoare
  citeste documentul …

 • Anunt rezultate interviu DGDM, Directia avizare

  Anunt rezultate interviu DGDM, Directia avizare
  citeste documentul …

 • Anunt rezultate interviu DGDM, Directia tehnic laboratoare, Serviciul unitate

  Anunt rezultate interviu DGDM, Directia tehnic laboratoare, Serviciul unitate
  citeste documentul …

 • Anunt rezultate interviu DGDM, DRSP, Serviciul supraveghere piata, UTI Iasi, Compartiment vigilenta

  Anunt rezultate interviu DGDM, DRSP, Serviciul supraveghere piata, UTI Iasi, Compartiment vigilenta
  citeste documentul …

 • Anunt rezultat selectie dosare Directia administrarea proceselor DGIF

  Anunt rezultat selectie dosare Directia administrarea proceselor DGIF
  citeste documentul …

 • Anunt rezultat selectie dosare DGIF: UTI Cluj, UTI Deva, UTI Mures, UTI Timisoara, UTI Craiova

  Anunt rezultat selectie dosare DGIF: UTI Cluj, UTI Deva, UTI Mures, UTI Timisoara, UTI Craiova
  citeste documentul …

 • Anunt rezultat selectie dosare Serviciul monitorizare si raportare

  Anunt rezultat selectie dosare Serviciul monitorizare si raportare
  citeste documentul …

 • Anunt rezultat selectie dosare Directia generala evaluare autorizare – Compartiment nomenclator

  Anunt rezultat selectie dosare Directia generala evaluare autorizare – Compartiment nomenclator
  citeste documentul …

 • Anunt rezultate probă scrisă Direcția juridică și relații internaționale

  Anunt rezultate probă scrisă Direcția juridică și relații internaționale.
  citeste documentul …

 • ERATA LA REZULTAT FINAL Direcţia Reglementare, Supraveghere Piaţă – Serviciul Reglementare

  ERATA LA REZULTAT FINAL Direcţia Reglementare, Supraveghere Piaţă – Serviciul Reglementare
  citeste documentul …

 • Anunt rezultate finale Directia avizare – perioadă determinată

  Anunt rezultate finale Directia avizare – perioadă determinată
  citeste documentul …

 • Anunt rezultate finale Directia avizare

  Anunt rezultate finale Directia avizare
  citeste documentul …

 • Anunt rezultate finale Direcţia Reglementare, Supraveghere Piaţă – Serviciul Reglementare

  Anunt rezultate finale Direcţia Reglementare, Supraveghere Piaţă – Serviciul Reglementare
  citeste documentul …

 • Anunt rezultate finale Direcţia reglementare, supraveghere piaţă, Serviciul supraveghere piaţă – UTI

  Anunt rezultate finale Direcţia reglementare, supraveghere piaţă, Serviciul supraveghere piaţă – UTI
  citeste documentul …

 • Anunt rezultate finale Direcția tehnic laboratoare

  Anunt rezultate finale Direcția tehnic laboratoare
  – Serviciul unitatea nucleară
  – Serviciul încercări și verificări
  citeste documentul …

 • Anunt rezultate proba scrisa Direcția studii clinice

  Anunt rezultate proba scrisa Direcția studii clinice, Compartiment studii clinice medicamente de uz uman faza 1-4
  citeste documentul …

 • Anunt rezultate proba scrisa Directia tehnic – laboratoare, Serviciul încercări și verificări

  Anunt rezultate proba scrisa Directia tehnic – laboratoare, Serviciul încercări și verificări
  citeste documentul …

 • Anunt rezultate proba scrisa Directia reglementare, supraveghere piață, Serviciul supraveghere piață

  Anunt rezultate proba scrisa Directia reglementare, supraveghere piață, Serviciul supraveghere piață
  citeste documentul …

 • Rezultate proba scrisă Direcția economică și achiziții publice, Compartiment achiziții publice și protocol

  Rezultate proba scrisă Direcția economică și achiziții publice, Compartiment achiziții publice și protocol
  citeste documentul …

 • Anunt rezultat contestație probă scrisă Direcția avizare

  Anunt rezultat contestație probă scrisă Direcția avizare
  citeste documentul …

 • Anunt rezultat contestatie selecție dosare Direcția juridică și relații internaționale

  Anunt rezultat contestatie selecție dosare Direcția juridică și relații internaționale
  citeste documentul …

 • Rezultate finale Direcția generală inspecție farmaceutică

  Rezultate finale Direcția generală inspecție farmaceutică, Direcția inspecție BPF, BPL, BPLA, BPSC, FV
  citeste documentul …

 • Anunț rezultat selecție dosare Direcția juridică și relații internaționale

  Anunț rezultat selecție dosare Direcția juridică și relații internaționale
  citeste documentul …

 • Anunt rezultate interviu Directia reglementare, supraveghere piata

  Anunt rezultate interviu Directia reglementare, supraveghere piata
  citeste documentul …

 • Anunt rezultate interviu Directia reglementare, supraveghere piață – UTI TIMISOARA

  Anunt rezultate interviu Directia reglementare, supraveghere piață – UTI TIMISOARA
  citeste documentul …

 • Anunt rezultate interviu Direcția tehnic laboratoare

  Anunt rezultate interviu Direcția tehnic laboratoare
  citeste documentul …

 • Anunț concurs DIRECȚIA ADMINISTRAȚIE GENERALĂ

  Agenția Națională a Medicamentului și a Dispozitivelor Medicale din România organizează concurs pentru ocuparea următoarelor funcții contractuale vacante, perioadă nedeterminată, din cadrul DIRECTIA ADMINISTRATIE GENERALĂ, în conformitate cu prevederile H.G. nr. 286/2011 cu modificările și completările ulterioare, și a Legii nr. 33/2021 pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 183/2020 privind desfășurarea pe perioada stării de alertă a concursurilor pentru ocuparea posturilor vacante din cadrul unor instituții din sistemul justiției, precum și din cadrul Curții de Conturi, publicat în Monitorul Oficial nr. 528/ 15.VI.2021 Partea a III-a, respectiv:
  1. DIRECȚIA ADMINISTRAȚIE GENERALĂ
  a) 1 (unu) post director, nivel studii S, 6 ani şi 6 luni vechime în specialitate, specialitate economic, drept (juridic), tehnic sau administrație publică, 3 ani vechime în funcție de conducere, perioadă nedeterminată.
  citeste documentul …

 • Anunt rezultate interviu Direcția Avizare – perioada determinata

  Anunt rezultate interviu Direcția Avizare – perioada determinata
  citeste documentul …

 • Anunt rezultate interviu Direcția Avizare

  Anunt rezultate interviu Direcția Avizare
  citeste documentul …

 • Anunt rezultate proba scrisa Direcția reglementare, supraveghere piață

  Anunt rezultate proba scrisa Direcția reglementare, supraveghere piață
  citeste documentul …

 • Anunt rezultate proba scrisa Direcția tehnic laboratoare

  Anunt rezultate proba scrisa Direcția tehnic laboratoare
  citeste documentul …

 • Anunt rezultate proba scrisa Direcția Avizare

  Anunt rezultate proba scrisa Direcția Avizare
  citeste documentul …

 • Rezultate finale Direcția resurse umane și managementul calității

  Rezultate finale Direcția resurse umane și managementul calității
  citeste documentul …

 • Rezultate finale Direcția juridică și relații internaționale

  Rezultate finale Direcția juridică și relații internaționale
  citeste documentul …

 • Rezultate finale Direcția farmacovigilență și managementul riscului

  Rezultate finale Direcția farmacovigilență și managementul riscului
  citeste documentul …

 • Rezultate finale Direcția evaluare tehnologii medicale

  Rezultate finale Direcția evaluare tehnologii medicale
  citeste documentul …

 • Rezultate finale Direcția economică și achiziții publice

  Rezultate finale Direcția economică și achiziții publice
  citeste documentul …

 • ERATĂ la anunţul privind ocuparea posturilor vacante de conducere

  ERATĂ la anunţul privind ocuparea posturilor vacante de conducere din cadrul Agenției Naționale a Medicamentului și a Dispozitivelor Medicale din România.
  citeste documentul …

 • ANUNT Rezultate interviu Direcția inspecție BPF, BPL, BPLA, BPSC, FV

  ANUNT Rezultate interviu Direcția inspecție BPF, BPL, BPLA, BPSC, FV.
  citeste documentul …

 • ANUNT Rezultate selectie dosare Direcția reglementare, supraveghere piață

  ANUNT Rezultate selectie dosare Direcția reglementare, supraveghere piață.
  citeste documentul …

 • ANUNT Rezultate selectie dosare Direcția tehnic laboratoare

  ANUNT Rezultate selectie dosare Direcția tehnic laboratoare.
  citeste documentul …

 • ANUNT Rezultate selectie dosare Direcția economică și achiziții publice

  ANUNT Rezultate selectie dosare Direcția economică și achiziții publice.
  citeste documentul …

 • ANUNT Rezultate selectie dosare Direcția studii clinice

  ANUNT Rezultate selectie dosare Direcția studii clinice.
  citeste documentul …

 • Rezultate finale Direcția generală inspecție farmaceutică

  Rezultate finale Direcția generală inspecție farmaceutică, Direcția administrarea proceselor DGIF, Serviciul inspectie de buna practica de distributie.
  citeste documentul …

 • Anunt rezultat contestatie Directia generala dispozitive medicale, Directia Avizare

  Anunt rezultat contestatie Directia generala dispozitive medicale, Directia Avizare.
  citeste documentul …

 • Anunt rezultat contestatie, Directia generala dispozitive medicale, Directia Avizare

  Anunt rezultat contestatie, Directia generala dispozitive medicale, Directia Avizare.
  citeste documentul …

 • Anunt rezultate proba scrisa Direcţia Reglementare, Supraveghere Piaţă – Serviciul Supraveghere Piaţă D.M.

  Anunt rezultate proba scrisa Direcţia Reglementare, Supraveghere Piaţă – Serviciul Supraveghere Piaţă D.M.
  citeste documentul …

 • Anunt rezultate proba scrisa Direcția Tehnic – Laboratoare

  Anunt rezultate proba scrisa Direcția Tehnic – Laboratoare.
  citeste documentul …

 • Anunt rezultate proba scrisa Directia avizare – perioada determinată

  Anunt rezultate proba scrisa Directia avizare – perioada determinată.
  citeste documentul …

 • Anunt rezultate proba scrisa Directia avizare

  Anunt rezultate proba scrisa Directia avizare.
  citeste documentul …

 • Anunt rezultate probă scrisă Direcţia Reglementare, Supraveghere Piaţă – Serviciul Reglementare

  Anunt rezultate probă scrisă Direcţia Reglementare, Supraveghere Piaţă – Serviciul Reglementare.
  citeste documentul …

 • Anunt rezultate interviu Direcția resurse umane și managementul calității

  Anunt rezultate interviu Direcția resurse umane și managementul calității.
  citeste documentul …

 • Anunt rezultate interviu Direcția juridică și relații internaționale

  Anunt rezultate interviu Direcția juridică și relații internaționale.
  citeste documentul …

 • Anunt rezultate interviu Direcția farmacovigilență și managementul riscului

  Anunt rezultate interviu Direcția farmacovigilență și managementul riscului.
  citeste documentul …

 • Anunt rezultate interviu Direcția evaluare tehnologii medicale

  Anunt rezultate interviu Direcția evaluare tehnologii medicale.
  citeste documentul …

 • Anunt rezultate interviu Direcția economică și achiziții publice

  Anunt rezultate interviu Direcția economică și achiziții publice.
  citeste documentul …

 • Anunt concurs posturi vacante

  Agenția Națională a Medicamentului și a Dispozitivelor Medicale din România, organizează concurs pentru ocuparea următoarelor funcții contractuale vacante, perioadă nedeterminată, în conformitate cu prevederile H.G. nr. 286/2011 cu modificările și completările ulterioare, și a Legii nr. 33/2021 pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 183/2020 privind desfășurarea pe perioada stării de alertă a concursurilor pentru ocuparea posturilor vacante din cadrul unor instituții din sistemul justiției, precum și din cadrul Curții de Conturi, publicat în Monitorul Oficial nr. 500/08.06.2021, Partea a III-a, respectiv:
  DIRECȚIA PROCEDURI EUROPENE
  1. Serviciul Administrare Proceduri Europene / Compartiment Administrare Procedură Centralizată:
  – 1 (unu) post expert debutant, nivel studii S, fără vechime în specialitate (farmacie, chimie, biochimie, inginerie chimică), perioadă nedeterminată, cu normă întreagă;
  2. Serviciul Administrare Proceduri Europene / Compartiment Validare/Administrare Variaţii:
  – 1(unu) post expert gr. IA, chimist principal, nivel studii S, 6 ani şi 6 luni vechime în specialitate (chimie), perioadă nedeterminată, cu normă întreagă;
  – 1 (unu) post expert gr. IA, nivel studii S, 6 ani şi 6 luni vechime în specialitate (Farmacist, Chimist Specialist, Inginer Chimist, Biochimist Principal), perioadă nedeterminată, cu normă întreagă
  3. Serviciul Evaluare Proceduri Europene / Compartiment Calitate Medicamente:
  – 1 (unu) post expert gr. IA, chimist principal, studii S, 6 ani şi 6 luni vechime în specialitate chimie), perioadă nedeterminată, cu normă întreagă;
  – 1 (unu) post expert gr. IA, farmacist specialist – laborator farmaceutic, studii S, 6 ani şi 6 luni vechime în specialitate (farmacie), perioadă nedeterminată, cu normă întreagă;
  4. Serviciul Evaluare Proceduri Europene / Compartiment Evaluare Procedură Centralizată:
  – 1 (unu) post expert gr. IA, farmacist primar-farmacie clinică, studii S, 6 ani şi 6 luni vechime în specialitate (farmacie), perioadă nedeterminată;
  – 1 (unu) post expert gr. IA, chimist, studii S, 6 ani şi 6 luni vechime în specialitate (chimie), perioadă nedeterminată, cu normă întreagă;
  – 1 (unu) post expert gr. IA, farmacist specialist laborator (farmaceutic sau farmacie clinică) sau chimist principal, studii S, 6 ani şi 6 luni vechime în specialitate (farmacie, chimie), perioadă nedeterminată, cu normă întreagă;
  DIRECȚIA PROCEDURĂ NAȚIONALĂ
  1. Serviciul evaluare procedură națională, compartiment calitate medicamente:
  – 1 (unu) post expert gr. IA, nivel studii S, 6 ani şi 6 luni vechime în specialitate (farmacist), perioadă nedeterminată, cu normă întreagă;
  – 1 (unu) post referent de specialitate gr. IA, nivel studii S, 6 ani şi 6 luni vechime în specialitate (farmacist specialist), perioadă nedeterminată, cu normă întreagă;
  – 1 (unu) post expert gr. IA, nivel studii S, 6 ani şi 6 luni vechime în specialitate (farmacist primar), perioadă nedeterminată, cu normă întreagă;
  2. Serviciul variații procedură națională, birou evaluare – validare variații:
  – 1 (unu) post expert gr. IA, nivel studii S, 6 ani şi 6 luni vechime în specialitate, perioadă nedeterminată (biochimist), cu normă întreagă;
  3. Serviciul administrare procedură națională:
  – 1 (unu) post expert gr. IA, nivel studii S, 6 ani şi 6 luni vechime în specialitate, perioadă nedeterminată (farmacist primar), cu normă întreagă.
  citeste documentul …

 • Anunt rezultat selectie dosare Direcția tehnic laboratoare

  Anunt rezultat selectie dosare Direcția tehnic laboratoare.
  citeste documentul …

 • Anunt rezultat selectie dosare Direcția Avizare

  Anunt rezultat selectie dosare Direcția Avizare.
  citeste documentul …

 • Anunt rezultat selectie dosare Direcția reglementare, supraveghere piață

  Anunt rezultat selectie dosare Direcția reglementare, supraveghere piață.
  citeste documentul …

 • Anunt rezultate interviu Direcția generală inspecție farmaceutică

  Anunt rezultate interviu Direcția generală inspecție farmaceutică.
  citeste documentul …

 • Anunt rezultate proba scrisa Direcția generală inspecție farmaceutică

  Anunt rezultate proba scrisa Direcția generală inspecție farmaceutică.
  citeste documentul …

 • Anunt concurs posturi vacante

  Agenția Națională a Medicamentului și a Dispozitivelor Medicale din România, organizează concurs pentru ocuparea următoarelor funcții contractuale vacante, perioadă nedeterminată, în conformitate cu prevederile H.G. nr. 286/2011 cu modificările și completările ulterioare, și a Legii nr. 33/2021 pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 183/2020 privind desfășurarea pe perioada stării de alertă a concursurilor pentru ocuparea posturilor vacante din cadrul unor instituții din sistemul justiției, precum și din cadrul Curții de Conturi, publicat în Monitorul Oficial nr. 486/04.06.2021, Partea a III-a, respectiv:
  1. DIRECȚIA GENERALĂ INSPECȚIE FARMACEUTICĂ
  I. DIRECȚIA ADMINISTRAREA PROCESELOR DGIF
  a)1 (unu) post inspector de specialitate gr. IA, farmacist, nivel studii S, 6 ani şi 6 luni vechime în specialitate, perioadă nedeterminată, cu normă întreagă;
  b)1 (unu) post inspector de specialitate gr. IA (farmacist specialist), nivel studii S, 6 ani şi 6 luni vechime în specialitate, perioadă nedeterminată, cu normă întreagă.
  II. DIRECȚIA SUPRAVEGHEREA CALITĂŢII MEDICAMENTELOR ŞI UNITĂŢI TERITORIALE / UTI CLUJ:
  a)1 (unu) post inspector de specialitate gr. IA, farmacist, nivel studii S, 6 ani şi 6 luni vechime în specialitate, perioadă nedeterminată, cu normă întreagă;
  b)1 (unu) post inspector de specialitate gr. IA, farmacist, nivel studii S, 6 ani şi 6 luni vechime în specialitate, perioadă nedeterminată, cu normă întreagă (experiență in activitati de distribuție angro pentru medicamente de uz uman).
  III. DIRECȚIA SUPRAVEGHEREA CALITĂŢII MEDICAMENTELOR ŞI UNITĂŢI TERITORIALE / UTI DEVA:
  a) 1 (unu) post inspector de specialitate gr. IA, farmacist, nivel studii S, 6 ani şi 6 luni vechime în specialitate, perioadă nedeterminată, cu normă întreagă.
  IV. DIRECȚIA SUPRAVEGHEREA CALITĂŢII MEDICAMENTELOR ŞI UNITĂŢI TERITORIALE / UTI MUREŞ:
  a) 1 (unu) post inspector de specialitate gr. IA, farmacist, nivel studii S, 6 ani şi 6 luni vechime în specialitate, perioadă nedeterminată, cu normă întreagă.
  V. DIRECȚIA SUPRAVEGHEREA CALITĂŢII MEDICAMENTELOR ŞI UNITĂŢI TERITORIALE / UTI TIMISOARA:
  a) 1 (unu) post inspector de specialitate gr. IA, farmacist, nivel studii S, 6 ani şi 6 luni vechime în specialitate, perioadă nedeterminată, cu normă întreagă.
  VI. DIRECȚIA SUPRAVEGHEREA CALITĂŢII MEDICAMENTELOR ŞI UNITĂŢI TERITORIALE / UTI CRAIOVA:
  a) 1 (unu) post inspector de specialitate gr. IA, farmacist, nivel studii S, 6 ani şi 6 luni vechime în specialitate, perioadă nedeterminată, cu normă întreagă;
  b) 1 (unu) post inspector de specialitate gr. IA (farmacist), nivel studii S, 6 ani şi 6 luni vechime în specialitate, perioadă nedeterminată, cu normă întreagă (experiență distribuție angro pentru medicamente de uz uman).
  2. COMPARTIMENT NOMENCLATOR
  a) 1 (unu) post expert debutant, farmacist, nivel studii S, fară vechime în specialitate, perioadă nedeterminată, cu normă întreagă.
  3. COMPARTIMENT PREVENIRE ȘI PROTECȚIE
  a) 1 (unu) post expert gr. IA, nivel studii S, 6 ani si 6 luni vechime in specialitate perioadă nedeterminată, cu normă întreagă.
  4. SERVICIUL MONITORIZARE ȘI RAPORTARE
  a) 1 (unu) post expert gr. IA, nivel studii S, 6 ani și 6 luni vechime în specialitate, experiență în domeniul monitorizare, raportare sau control, perioadă nedeterminată, cu normă întreagă;
  b) 1 (unu) post expert gr. IA, nivel studii S, 6 ani și 6 luni vechime în specialitate, perioadă nedeterminată, cu normă întreagă.
  citeste documentul …

 • Anunț concurs posturi vacante de conducere

  Având în vedere prevederile Ordinului ministrului sănătății nr. 1480 din 30.09.2019 pentru aprobarea Metodologiei privind organizarea concursului pentru ocuparea posturilor de președinte și vicepreședinte ai Agenției Naționale a Medicamentului și a Dispozitivelor Medicale din România
  Ministerul Sănătăţii organizează concurs pentru ocuparea urmatoarelor posturi vacante de conducere din cadrul Agenției Naționale a Medicamentului și a Dispozitivelor Medicale din România :
  – Vicepresedinte pentru activităţile specifice științifice din domeniul medicamentelor de uz uman şi dispozitivelor medicale;
  – Vicepreședinte pentru activitățile tehnico-administrative care susţin activităţile specifice științifice.
  citeste documentul …

 • Anunt rezultate proba scrisa Direcția farmacovigilență și managementul riscului

  Anunt rezultate proba scrisa Direcția farmacovigilență și managementul riscului.
  citeste documentul …

 • Anunt rezultate proba scrisa Direcția evaluare tehnologii medicale

  Anunt rezultate proba scrisa Direcția evaluare tehnologii medicale.
  citeste documentul …

 • Anunt rezultate proba scrisa Direcția juridică și relații internaționale

  Anunt rezultate proba scrisa Direcția juridică și relații internaționale.
  citeste documentul …

 • Anunt rezultate proba scrisa Direcția resurse umane și managementul calității

  Anunt rezultate proba scrisa Direcția resurse umane și managementul calității.
  citeste documentul …

 • Anunt rezultate proba scrisa Direcția economică și achiziții publice

  Anunt rezultate proba scrisa Direcția economică și achiziții publice.
  citeste documentul …

 • Anunt rezultate selectie dosare Direcţia generală dispozitive medicale, Directia tehnic – laboratoare

  Anunt rezultate selectie dosare Direcţia generală dispozitive medicale, Directia tehnic – laboratoare
  citeste documentul …

 • Anunt rezultate selectie dosare Direcţia generală dispozitive medicale, Directia avizare

  Anunt rezultate selectie dosare Direcţia generală dispozitive medicale, Directia avizare.
  citeste documentul …

 • Anunt rezultate selectie dosare Direcţia generală dispozitive medicale, Direcția reglementare, supraveghere piață, Serviciul reglementare

  Anunt rezultate selectie dosare Direcţia generală dispozitive medicale, Direcția reglementare, supraveghere piață, Serviciul reglementare.
  citeste documentul …

 • Anunt rezultate selectie dosare Direcţia generală dispozitive medicale – Direcţia reglementare, supraveghere piaţă – Serviciul supraveghere piaţă

  Anunt rezultate selectie dosare Direcţia generală dispozitive medicale – Direcţia reglementare, supraveghere piaţă – Serviciul supraveghere piaţă
  citeste documentul …

 • Anunt rezultate proba scrisă Direcția generală inspecție farmaceutică

  Anunt rezultate proba scrisă Direcția generală inspecție farmaceutică.
  citeste documentul …

 • Anunț rezultat selecție dosare Direcția generală inspecție farmaceutică

  Anunț rezultat selecție dosare Direcția generală inspecție farmaceutică din cadrul Agenției Naționale a Medicamentului și a Dispozitivelor Medicale din România
  DIRECȚIA GENERALĂ INSPECȚIE FARMACEUTICĂ, DIRECȚIA INSPECȚIE BPF, BPL, BPLA, BPSC, FV:
  – 1 (unu) post inspector de specialitate gr. IA, farmacist, nivel studii S, 6 ani şi 6 luni vechime în specialitate, perioadă nedeterminată, cu normă întreagă (experienta fabricatie medicamente de uz uman);
  – 1 (unu) post inspector de specialitate gr. IA, farmacist specialist, nivel studii S, 6 ani şi 6 luni vechime în specialitate, perioadă nedeterminată, cu normă întreagă (experienta fabricatie medicamente de uz uman);
  – 2 (doua) posturi inspector de specialitate gr. IA, farmacist primar, nivel studii S, 6 ani şi 6 luni vechime în specialitate, perioadă nedeterminată, cu normă întreagă (experienta fabricatie medicamente de uz uman;
  – 2 (doua) posturi inspector de specialitate gr. IA, farmacist primar, nivel studii S, 6 ani şi 6 luni vechime în specialitate, perioadă nedeterminată, cu normă întreagă (experiență laborator / laborator analitic / studii clinice);
  – 1 (unu) post inspector de specialitate gr. IA, farmacist primar, nivel studii S, 6 ani şi 6 luni vechime în specialitate, perioadă nedeterminată, cu normă întreagă (experiență farmacovigilenţă);
  – 1 (unu) post inspector de specialitate gr. II, farmacist, nivel studii S, 6 luni vechime în specialitate, perioadă nedeterminată, cu normă întreagă (experiență fabricație medicamente de uz uman).
  citeste documentul …

 • Anunț rezultat contestație Direcția resurse umane si managementul calitatii

  Anunț rezultat contestație Direcția resurse umane si managementul calitatii
  citeste documentul …

 • Anunț rezultat contestație Direcția juridică și relații internaționale

  Anunț rezultat contestație Direcția juridică și relații internaționale
  citeste documentul …

 • Erată la anunț concurs Direcția juridică și relații internaționale

  Erată la anunț concurs Direcția juridică și relații internaționale din cadrul Agenţiei Naţionale a Medicamentului şi a Dispozitivelor Medicale din România.
  citeste documentul …

 • Anunț concurs Direcția juridică și relații internaționale

  Agenția Națională a Medicamentului si a Dispozitivelor Medicale din România, organizează concurs pentru ocuparea următoarelor funcții contractuale vacante, perioadă nedeterminată, din cadrul DIRECȚIEI JURIDICE ȘI RELAȚII INTERNAȚIONALE, în conformitate cu prevederile H.G. nr. 286/2011 cu modificările și completările ulterioare, și a Legii nr. 33/2021 pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 183/2020 privind desfășurarea pe perioada stării de alertă a concursurilor pentru ocuparea posturilor vacante din cadrul unor instituții din sistemul justiției, precum și din cadrul Curții de Conturi, publicat în Monitorul Oficial nr.452 / 26.V.2021 Partea a III-a, respectiv:
  DIRECȚIA JURIDICĂ ȘI RELAȚII INTERNAȚIONALE
  a) Serviciul asistență juridică generală urmărire debite și contencios administrativ
  – 1 (unu) post șef serviciu , nivel studii S, 6 ani şi 6 luni vechime în specialitate drept, perioadă nedeterminată
  b) Serviciul legislație, sesizări și relații internaționale
  – 1 (unu) post șef serviciu , nivel studii S, 6 ani şi 6 luni vechime în specialitate drept, drept și relații internaționale, perioadă nedeterminată.
  citeste documentul …

 • Anunt rezultat selectie dosare Serviciul asigurarea calității și registratură

  Anunt rezultat selectie dosare Serviciul asigurarea calității și registratură
  citeste documentul …

 • Anunt rezultat selectie dosare Serviciul personal, salarizare, Compartiment salarizare

  Anunt rezultat selectie dosare Serviciul personal, salarizare, Compartiment salarizare
  citeste documentul …

 • Anunt rezultat selectie dosare Direcția juridică și relații internaționale

  Anunt rezultat selectie dosare Direcția juridică și relații internaționale
  citeste documentul …

 • Anunt rezultat selectie dosare Direcția generală inspecție farmaceutică

  Anunt rezultat selectie dosare Direcția generală inspecție farmaceutică
  citeste documentul …

 • Anunt rezultat selecție dosare Direcția farmacovigilență și managementul riscului

  Anunt rezultat selecție dosare Direcția farmacovigilență și managementul riscului
  citeste documentul …

 • Anunt rezultat selecție dosare Direcția evaluare tehnologii medicale

  Anunt rezultat selecție dosare Direcția evaluare tehnologii medicale
  citeste documentul …

 • Anunt rezultat selecție dosare Direcția economică și achiziții publice

  Anunt rezultat selecție dosare Direcția economică și achiziții publice
  citeste documentul …

 • Anunț concurs posturi vacante

  Agenția Națională a Medicamentului și a Dispozitivelor Medicale din România organizează concurs pentru ocuparea următoarelor funcții contractuale vacante, perioadă nedeterminată, în conformitate cu prevederile H.G. nr. 286/2011 cu modificările și completările ulterioare, și a Legii nr. 33/2021 pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 183/2020 privind desfășurarea pe perioada stării de alertă a concursurilor pentru ocuparea posturilor vacante din cadrul unor instituții din sistemul justiției, precum și din cadrul Curții de Conturi, publicat în Monitorul Oficial nr. 445/25.05.2021, Partea a III-a, respectiv:
  DIRECȚIA STUDII CLINICE
  a) Compartiment studii clinice medicamente de uz uman faza 1-4
  -1 (unu) post expert gr. IA, nivel studii S, 6 ani şi 6 luni vechime în specialitate, farmacie, farmacist specialist, perioadă nedeterminată;
  b) Compartiment investigații clinice bioechivalenta
  -1 (unu) post expert gr. IA, nivel studii S, 6 ani şi 6 luni vechime în specialitate, farmacie, farmacist specialist, perioadă nedeterminată;
  DIRECȚIA ECONOMICĂ Și ACHIZIȚII PUBLICE
  Compartimentul achiziții publice si protocol
  – 1 (unu) post expert gr. II, studii S, vechime în specialitate minim 6 luni, specialitate economic/drept/administrație publica, perioadă nedeterminată
  DIRECȚIA GENERALĂ DISPOZITIVE MEDICALE
  a) Directia reglementare, supraveghere piață / Serviciul supraveghere piață
  – 1 (unu) post inspector de specialitate gr. II, nivel studii S, minim 6 luni vechime în specialitate administraţie publică, perioadă nedeterminată;
  -1 (unu) post inspector de specialitate gr. I, nivel studii S, 3 ani şi 6 luni vechime în specialitate administraţie publică, perioadă nedeterminată.
  b) Directia tehnic – laboratoare / Serviciul încercări și verificări
  1 (unu) post inspector de specialitate gr. II, nivel studii S, 6 luni vechime în specialitate administraţie publică, perioadă nedeterminată
  citeste documentul …

 • Rezultate finale Directia juridica si relatii internationale

  Rezultate finale Directia juridica si relatii internationale
  citeste documentul …

 • Anunt rezultat selectie dosare Directia generala dispozitive medicale – Directia avizare

  Anunt rezultat selectie dosare Directia generala dispozitive medicale – Directia avizare – perioada determinata
  citeste documentul …

 • Anunț concurs Direcția Generală Dispozitive Medicale

  Agenția Națională a Medicamentului si a Dispozitivelor Medicale din România, organizează concurs pentru ocuparea următoarelor funcții contractuale vacante, perioadă nedeterminată, din cadrul DIRECȚIEI GENERALE DISPOZITIVE MEDICALE, în conformitate cu prevederile H.G. nr. 286/2011 cu modificările și completările ulterioare, și a Legii nr. 33/2021 pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 183/2020 privind desfășurarea pe perioada stării de alertă a concursurilor pentru ocuparea posturilor vacante din cadrul unor instituții din sistemul justiției, precum și din cadrul Curții de Conturi, publicat în Monitorul Oficial nr. 424 /20.V.2021, Partea a III-a, respectiv:
  DIRECŢIA GENERALĂ DISPOZITIVE MEDICALE: DIRECŢIA REGLEMENTARE, SUPRAVEGHERE PIAŢĂ-SERVICIUL SUPRAVEGHERE PIAŢĂ
  – 1 (unu) post inspector de specialitate gr. IA, nivel studii S, 6 ani şi 6 luni vechime în specialitate administraţie publică, perioadă nedeterminată
  DIRECŢIA GENERALĂ DISPOZITIVE MEDICALE: DIRECTIA REGLEMENTARE, SUPRAVEGHERE PIATA / UTI IASI
  – 1 (unu) post inspector de specialitate debutant, nivel studii S, fara conditii de vechime în specialitate administraţie publică, perioadă nedeterminată;
  DIRECŢIA GENERALĂ DISPOZITIVE MEDICALE: DIRECTIA REGLEMENTARE, SUPRAVEGHERE PIATA / SERVICIUL SUPRAVEGHERE PIATA/COMPARTIMENT VIGILENȚĂ – 1 (unu) post inspector de specialitate debutant, nivel studii S, fara conditii de vechime în specialitate administraţie publică specialitate tehnică asociată domeniului dispozitivelor medicale: electrotehnică, electronică, inginerie electrică, electronică și telecomunicații, tehnologie chimică, chimie industrială, ingineria și managementul sistemelor tehnologice, tehnologia construcțiilor de mașini, fizică, bioinginerie, inginerie medicală, biochimie, biologie, etc), perioadă nedeterminată;
  DIRECŢIA GENERALĂ DISPOZITIVE MEDICALE: DIRECTIA AVIZARE
  – 1 (unu) post inspector de specialitate debutant, nivel studii S, fara conditii de vechime în specialitate administraţie publică, perioadă nedeterminată;
  DIRECŢIA GENERALĂ DISPOZITIVE MEDICALE: DIRECTIA TEHNIC – LABORATOARE / SERVICIUL UNITATE NUCLEARĂ
  -1 (unu) post inspector de specialitate gr.II, nivel studii S, 6 luni vechime în specialitate, specialitate fizica, perioadă nedeterminată.
  citeste documentul …

 • Anunt rezultate interviu Directia juridica si relatii internationale

  Anunt rezultate interviu Directia juridica si relatii internationale
  citeste documentul …

 • Anunț rezultat contestație Direcția juridică și relații internaționale

  Anunț rezultat contestație Direcția juridică și relații internaționale
  citeste documentul …

 • Anunț concurs Direcția Generală Dispozitive Medicale

  AGENȚIA NAȚIONALĂ A MEDICAMENTULUI SI A DISPOZITIVELOR MEDICALE DIN ROMÂNIA, Organizează concurs pentru ocuparea următoarelor funcții contractuale vacante, perioadă nedeterminată, din cadrul DIRECȚIEI GENERALE DISPOZITIVE MEDICALE, în conformitate cu prevederile H.G. nr. 286/2011 cu modificările și completările ulterioare, și a Legii nr. 33/2021 pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 183/2020 privind desfășurarea pe perioada stării de alertă a concursurilor pentru ocuparea posturilor vacante din cadrul unor instituții din sistemul justiției, precum și din cadrul Curții de Conturi, publicat în Monitorul Oficial nr. 403/14.V,2021, Partea a III-a, respectiv:
  A) DIRECŢIA GENERALĂ DISPOZITIVE MEDICALE: DIRECŢIA REGLEMENTARE, SUPRAVEGHERE PIAŢĂ-SERVICIUL SUPRAVEGHERE PIAŢĂ
  DIRECTIA REGLEMENTARE, SUPRAVEGHERE PIAȚĂ, UTI CLUJ:
  -1 (unu) post inspector de specialitate debutant, nivel studii S, fără vechime în specialitate administraţie publică, perioadă nedeterminată, normă întreagă;
  DIRECTIA REGLEMENTARE, SUPRAVEGHERE PIAȚĂ , UTI ORADEA:
  – 1 (unu) post inspector de specialitate debutant, nivel studii S, fara conditii de vechime în specialitate administraţie publică, perioadă nedeterminată, normă întreagă;
  DIRECTIA REGLEMENTARE, SUPRAVEGHERE PIAȚĂ, UTI MUREȘ:
  – 1 (unu) post inspector de specialitate debutant, nivel studii S, fara conditii de vechime în specialitate, administraţie publică, perioadă nedeterminată, normă întreagă;
  – DIRECTIA REGLEMENTARE, SUPRAVEGHERE PIAȚĂ, UTI TIMIȘOARA:
  – 1 (unu) post inspector de specialitate debutant, nivel studii S, fara conditii de vechime în specialitate administraţie publică, perioadă nedeterminată, normă întreagă.
  DIRECŢIA GENERALĂ DISPOZITIVE MEDICALE: DIRECȚIA REGLEMENTARE, SUPRAVEGHERE PIAȚĂ, SERVICIUL REGLEMENTARE
  – 3 (trei) posturi inspector de specialitate gr. IA, nivel studii S, 6 ani și 6 luni vechime în specialitate administrație publică, perioadă nedeterminată, normă întreagă;
  – 2 (două) posturi inspector de specialitate gr. II, nivel studii S, 6 luni vechime în specialitate administrație publică, perioadă nedeterminată, normă întreagă..
  DIRECŢIA GENERALĂ DISPOZITIVE MEDICALE: DIRECTIA AVIZARE
  – 2 (două) posturi inspector de specialitate gr. II, nivel studii S, 6 luni vechime în specialitate administraţie publică, perioadă nedeterminată, normă întreagă;
  – 1 (unu) post inspector de specialitate debutant, nivel studii S, fara conditii de vechime în specialitate administraţie publică, perioadă nedeterminată, normă întreagă;
  DIRECŢIA GENERALĂ DISPOZITIVE MEDICALE: DIRECTIA TEHNIC – LABORATOARE, SERVICIUL UNITATE NUCLEARĂ
  – 2 (două) posturi inspector de specialitate debutant, nivel studii S, fără vechime în specialitate administraţie publică (specialitate tehnică asociată domeniului dispozitivelor medicale: electrotehnică, electronică, inginerie electrică, electronică și telecomunicații, tehnologie chimică, chimie industrială, ingineria și managementul sistemelor tehnologice, tehnologia construcțiilor de mașini, fizică, bioinginerie, inginerie medicală, biochimie, biologie, etc), perioadă nedeterminată, normă întreagă;
  DIRECŢIA GENERALĂ DISPOZITIVE MEDICALE: DIRECTIA TEHNIC – LABORATOARE, SERVICIUL ÎNCERCĂRI ȘI VERIFICĂRI
  – 1 (unu) post inspector de specialitate gr.I A, nivel studii S, 6 ani şi 6 luni vechime în specialitate administraţie publică, perioadă nedeterminată, normă întreagă;
  DIRECŢIA GENERALĂ DISPOZITIVE MEDICALE: DIRECTIA AVIZARE
  – 1 (unu) post inspector de specialitate gr. I, nivel studii S, 3 ani si 6 luni vechime în specialitate administraţie publică,perioadă determinată, normă întreagă;
  citeste documentul …

 • Anunț rezultate probă scrisă Direcția juridică și relații internaționale

  Anunț rezultate probă scrisă Direcția juridică și relații internaționale
  citeste documentul …

 • Anunț concurs posturi vacante Direcția Generală Inspecție Farmaceutică

  Agenția Națională a Medicamentului și a Dispozitivelor Medicale din România organizează concurs pentru ocuparea următoarelor funcții contractuale vacante, perioadă nedeterminată, din cadrul DIRECȚIEI GENERALE INSPECȚIE FARMACEUTICĂ, în conformitate cu prevederile H.G. nr. 286/2011 cu modificările și completările ulterioare, și a Legii nr. 33/2021 pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 183/2020 privind desfășurarea pe perioada stării de alertă a concursurilor pentru ocuparea posturilor vacante din cadrul unor instituții din sistemul justiției, precum și din cadrul Curții de Conturi, publicat în Monitorul Oficial nr. 384/11.05.2021 Partea a III-a, respectiv:
  DIRECȚIA GENERALĂ INSPECȚIE FARMACEUTICĂ
  1. DIRECȚIA GENERALĂ INSPECȚIE FARMACEUTICĂ, DIRECȚIA INSPECȚIE BPF, BPL, BPLA, BPSC, FV:
  1 (unu) post inspector de specialitate gr. IA, farmacist, nivel studii S, 6 ani şi 6 luni vechime în specialitate, perioadă nedeterminată, cu normă întreagă (experienta fabricatie medicamente de uz uman);
  1 (unu) post inspector de specialitate gr. IA, farmacist specialist, nivel studii S, 6 ani şi 6 luni vechime în specialitate, perioadă nedeterminată, cu normă întreagă (experienta fabricatie medicamente de uz uman);
  2 (doua) posturi inspector de specialitate gr. IA, farmacist primar, nivel studii S, 6 ani şi 6 luni vechime în specialitate, perioadă nedeterminată, cu normă întreagă (experienta fabricatie medicamente de uz uman;
  2 (doua) posturi inspector de specialitate gr. IA, farmacist primar, nivel studii S, 6 ani şi 6 luni vechime în specialitate, perioadă nedeterminată, cu normă întreagă (experiență laborator / laborator analitic / studii clinice);
  1 (unu) post inspector de specialitate gr. IA, farmacist primar, nivel studii S, 6 ani şi 6 luni vechime în specialitate, perioadă nedeterminată, cu normă întreagă (experiență farmacovigilenţă);
  1 (unu) post inspector de specialitate gr. II, farmacist, nivel studii S, 6 luni vechime în specialitate, perioadă nedeterminată, cu normă întreagă (experiență fabricație medicamente de uz uman).
  citeste documentul …

 • Anunț concurs posturi vacante

  Agenția Națională a Medicamentului și a Dispozitivelor Medicale din România organizează concurs pentru ocuparea următoarelor funcții contractuale vacante, perioadă nedeterminată, în conformitate cu prevederile H.G. nr. 286/2011 cu modificările și completările ulterioare, și a Legii nr. 33/2021 pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 183/2020 privind desfășurarea pe perioada stării de alertă a concursurilor pentru ocuparea posturilor vacante din cadrul unor instituții din sistemul justiției, precum și din cadrul Curții de Conturi, publicat în Monitorul Oficial nr. 379/10.05.2021, Partea a III-a, respectiv:
  1. DIRECȚIA ECONOMICĂ ȘI ACHIZIȚII PUBLICE
  a) Serviciul Buget Financiar Contabilitate:
  – 1 (unu) post expert gr. IA, nivel studii S, 6 ani și 6 luni vechime în specialitate (economic), perioadă nedeterminată;
  2. DIRECȚIA EVALUARE TEHNOLOGII MEDICALE
  a) Compartiment evaluare medicală
  – 1 (unu) post expert gr. IA, nivel studii S, 6 ani și 6 luni vechime în specialitate (farmacie), perioadă nedeterminată;
  Compartiment validare si analiza date medicale
  – 1 (unu) post expert gr. IA, nivel studii S, 6 ani și 6 luni vechime în specialitate (farmacie), perioadă nedeterminată;
  3. DIRECȚIA RESURSE UMANE ȘI MANAGEMENTUL CALITĂȚII
  a) Serviciul asigurarea calitătii și registratură, Compartiment asigurarea calității, etică și integritate:
  – 1 (unu) post expert gr. IA, nivel studii S, 6 ani și 6 luni vechime în specialitate (economic, juridic, administrație publică), perioadă nedeterminată;
  b) Serviciul asigurarea calității și registratură, Compartiment registratură și arhivă:
  – 1 (unu) post referent tr. IA, nivel studii M, vechimea minimă în specialitate, 6 ani si 6 luni, perioadă nedeterminată;
  c) Serviciul personal, salarizare, Compartiment salarizare:
  – 1 (unu) post expert gr. IA, nivel studii S, 6 ani și 6 luni vechime în specialitate (drept), perioadă nedeterminată.
  4. DIRECȚIA JURIDICĂ ȘI RELAȚII INTERNAȚIONALE
  a) Serviciul legislație, sesizări și relații internaționale:
  – 1 (unu) post, consilier juridic gr. IA, nivel studii S, 6 ani și 6 luni vechime în specialitate, (drept) perioadă nedeterminată.
  5. DIRECȚIA FARMACOVIGILENTA SI MANAGEMENTUL RISCULUI – SERVICIUL EVALUARE
  a) Serviciul Evaluare
  – 1/2 (jumătate de normă) post, expert gr. IA, farmacist primar, specialitatea laborator farmaceutic, perioadă nedeterminată;
  – 1 (unu) post, expert gr. IA, farmacist specialist, specialitatea farmacie clinică, perioadă nedeterminată.
  citeste documentul …

 • Anunț rezultate finale selecție dosare Direcția juridică și relații internaționale

  Anunț rezultate finale selecție dosare Direcția juridică și relații internaționale
  citeste documentul …

 • Anunt scoatere posturi la concurs Direcția generală inspecție farmaceutică

  Agenția Națională a Medicamentului și a Dispozitivelor Medicale din România, organizează concurs pentru ocuparea următoarelor funcții contractuale vacante, perioadă nedeterminată, în conformitate cu prevederile H.G. nr. 286/2011 cu modificările și completările ulterioare, și a Legii nr. 33/2021 pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 183/2020 privind desfășurarea pe perioada stării de alertă a concursurilor pentru ocuparea posturilor vacante din cadrul unor instituții din sistemul justiției, precum și din cadrul Curții de Conturi, publicat în Monitorul Oficial nr. 377 / 07.05.2021, Partea a III-a, respectiv:
  DIRECȚIA GENERALĂ INSPECȚIE FARMACEUTICĂ
  1. Direcția administrarea proceselor DGIF:
  – 1 (unu) post inspector de specialitate gr. IA, farmacist, nivel studii S, 6 ani şi 6 luni vechime în specialitate, perioadă nedeterminată, normă întreagă;
  2. Serviciul inspecție de bună practică de distribuție:
  – 2 (doua) posturi inspector de specialitate gr. II, farmacist specialist, nivel studii S, 6 luni vechime în specialitate, perioadă nedeterminată, normă întreagă;
  – 2 (doua) posturi inspector de specialitate gr. IA, farmacist primar, nivel studii S, 6 ani şi 6 luni vechime în specialitate, perioadă nedeterminată, normă întreagă;
  citeste documentul …

 • Anunț rezultat selecție dosare Direcția juridică și relații internaționale

  Anunț rezultat selecție dosare Direcția juridică și relații internaționale
  citeste documentul …

 • Anunt scoatere posturi la concurs Direcția juridica și relații internaționale

  Agenția Națională a Medicamentului și a Dispozitivelor Medicale din România, organizează concurs pentru ocuparea următoarelor funcții contractuale vacante, perioadă nedeterminată, în conformitate cu prevederile H.G. nr. 286/2011 cu modificările și completările ulterioare, și a Legii nr. 33/2021 pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 183/2020 privind desfășurarea pe perioada stării de alertă a concursurilor pentru ocuparea posturilor vacante din cadrul unor instituții din sistemul justiției, precum și din cadrul Curții de Conturi, publicat în Monitorul Oficial nr. 314 / 16.04.2021, Partea a III-a, respectiv:
  DIRECȚIA JURIDICĂ ȘI RELAȚII INTERNAȚIONALE
  1. Serviciul asistență juridică generală, urmărire debite și contencios administrativ:
  – 1 (unu) post, consilier juridic gr. IA, nivel studii S, 6 ani și 6 luni vechime în specialitate, (drept) perioadă nedeterminată;
  – 1 (unu) post, consilier juridic gr. I, nivel studii S, 3 ani și 6 luni vechime în specialitate, (drept), perioadă nedeterminată;
  2. Serviciul legislație, sesizări și relații internaționale:
  – 1 (unu) post, consilier juridic debutant, nivel studii S, fără vechime în specialitate, (drept), perioadă nedeterminată.
  citeste documentul …

 • Rezultat final Serviciul comunicare și relații publice

  Rezultat final pentru ocuparea fără concurs, a funcției contractuale vacantă de referent de specialitate debutant, perioadă determinată, la Serviciul comunicare și relații publice, Compartimentul farmacopee, gestionarea grupurilor de lucru și traduceri din cadrul Agenţiei Naţionale a Medicamentului şi a Dispozitivelor Medicale din România.
  citeste documentul …

 • Anunț rezultat interviu Serviciul comunicare și relații publice

  Anunț privind rezultatul interviului pentru ocuparea fără concurs, a funcției contractuale vacantă de referent de specialitate debutant, perioadă determinată la Serviciul comunicare și relații publice, Compartimentul farmacopee, gestionarea grupurilor de lucru și traduceri din cadrul Agenţiei Naţionale a Medicamentului şi a Dispozitivelor Medicale din România.
  citeste documentul …

 • Rezultat final Serviciul monitorizare și raportare

  Rezultat final pentru ocuparea fără concurs, a funcției contractuală vacantă la Serviciul monitorizare și raportare din cadrul Agenţiei Naţionale a Medicamentului şi a Dispozitivelor Medicale din România.
  citeste documentul …

 • Rezultat final Direcția resurse umane și managementul calității

  Rezultat final pentru ocuparea fără concurs, a funcțiilor contractuale vacante la Direcția resurse umane și managementul calității din cadrul Agenţiei Naţionale a Medicamentului şi a Dispozitivelor Medicale din România.
  citeste documentul …

 • Anunț rezultat selecție dosare Serviciul comunicare și relații publice

  Anunț rezultat selecție dosare Serviciul comunicare și relații publice.
  citeste documentul …

 • Anunț rezultat selecție dosare Direcția resurse umane și managementul calității

  Anunț rezultat selecție dosare – Direcția resurse umane și managementul calității din cadrul Agenției Naționale a Medicamentului și a Dispozitivelor Medicale din România.
  citeste documentul …

 • Anunț rezultat selecție dosare Serviciul monitorizare și raportare

  Anunț rezultat selecție dosare – Serviciul monitorizare și raportare din cadrul Agenției Naționale a Medicamentului și a Dispozitivelor Medicale din România.
  citeste documentul …

 • ERATA la Anunțul nr. 4452/16.03.2021 – Serviciul comunicare și relații publice

  ERATA la Anunțul nr. 4452/16.03.2021 – Serviciul comunicare și relații publice.
  citeste documentul …

 • Rezultat final Direcția generală inspecție farmaceutică

  Rezultat final pentru ocuparea fără concurs, a funcțiilor contractuale vacante din cadrul Direcția generale inspecție farmaceutică din cadrul Agenţiei Naţionale a Medicamentului şi a Dispozitivelor Medicale din România
  citeste documentul …

 • Anunț Serviciul comunicare și relații publice

  Având în vedere prevederile art. 9, din Ordinul ministrului sănătăţii nr. 1.839/30.10.2020, privind modificarea Ordinului ministrului sănătăţii nr. 905/2020 pentru aprobarea Metodologiei privind ocuparea, fără concurs, a posturilor vacante sau temporar vacante din cadrul Ministerului Sănătăţii şi unităţilor aflate în subordinea, coordonarea şi sub autoritatea Ministerului Sănătăţii, inclusiv funcţiile publice de execuţie şi conducere, pe perioadă determinată, în contextul instituirii stării de alertă pe teritoriul României, conform art. 11 din Legea nr. 55/2020 privind unele măsuri pentru prevenirea şi combaterea efectelor pandemiei de COVID-19, Agenția Națională a Medicamentului și a Dispozitivelor Medicale din România, organizează ocuparea fără concurs, a postului contractual vacant de execuție, pe perioadă determinată:
  SERVICIUL COMUNICARE ȘI RELAȚII PUBLICE
  Compartiment farmacopee, gestionarea grupurilor de lucru si traduceri
  – 1 (unu) post referent de specialitate debutant, nivel studii S, fără vechime în specialitate, normă întreagă, perioadă determinată.

  citeste documentul …

 • ANUNȚ rezultat interviu DGIF

  Anunț privind rezultatul interviului pentru ocuparea fără concurs, a funcțiilor contractuale vacante din cadrul Direcția generale inspecție farmaceutică din cadrul Agenţiei Naţionale a Medicamentului şi a Dispozitivelor Medicale din România.
  citeste documentul …

 • Anunt Serviciul monitorizare si raportare

  Având în vedere prevederile art. 9, din Ordinul ministrului sănătăţii nr. 1.839/30.10.2020, privind modificarea Ordinului ministrului sănătăţii nr. 905/2020 pentru aprobarea Metodologiei privind ocuparea, fără concurs, a posturilor vacante sau temporar vacante din cadrul Ministerului Sănătăţii şi unităţilor aflate în subordinea, coordonarea şi sub autoritatea Ministerului Sănătăţii, inclusiv funcţiile publice de execuţie şi conducere, pe perioadă determinată, în contextul instituirii stării de alertă pe teritoriul României, conform art. 11 din Legea nr. 55/2020 privind unele măsuri pentru prevenirea şi combaterea efectelor pandemiei de COVID-19, Agenția Națională a Medicamentului și a Dispozitivelor Medicale din România organizează ocuparea fără concurs, a postului contractual vacant de execuție, pe perioadă determinată:
  SERVICIUL MONITORIZARE ȘI RAPORTARE
  – 1 (unu) post expert gr. IA, nivel studii S, 6 ani și 6 luni vechime în specialitate, perioadă determinată.

  citeste documentul …

 • Anunt Directia resurse umane si managementul calitatii

  Având în vedere prevederile art. 9, din Ordinul ministrului sănătăţii nr. 1.839/30.10.2020, privind modificarea Ordinului ministrului sănătăţii nr. 905/2020 pentru aprobarea Metodologiei privind ocuparea, fără concurs, a posturilor vacante sau temporar vacante din cadrul Ministerului Sănătăţii şi unităţilor aflate în subordinea, coordonarea şi sub autoritatea Ministerului Sănătăţii, inclusiv funcţiile publice de execuţie şi conducere, pe perioadă determinată, în contextul instituirii stării de alertă pe teritoriul României, conform art. 11 din Legea nr. 55/2020 privind unele măsuri pentru prevenirea şi combaterea efectelor pandemiei de COVID-19, Agenția Națională a Medicamentului și a Dispozitivelor Medicale din România organizează ocuparea fără concurs, a următoarelor posturi contractuale, vacante de execuție, pe perioadă determinată:
  DIRECȚIA RESURSE UMANE ȘI MANAGEMENTUL CALITĂȚII
  Serviciul asigurarea calitatii și registratura, Compartiment asigurarea calității, etică și integritate:
  – 1 (unu) post expert gr. IA, vechime în specialitate 6 ani si 6 luni, specialitate – economic, juridic, administrație publică, farmacie, etc, nivel studii S, perioadă determinată;
  Serviciul personal, salarizare, Compartiment personal
  – 1 (unu) post expert gr. IA, vechime în specialitate 6 ani si 6 luni, specialitate drept, nivel studii S, perioadă determinată.

  citeste documentul …

 • ANUNȚ rezultat selecție dosare DGIF

  ANUNȚ rezultat selecție dosare Direcției generale inspecție farmaceutică din cadrul Agenției Naționale a Medicamentului și a Dispozitivelor Medicale din România
  citeste documentul …

 • Rezultat final DJRI

  REZULTAT FINAL pentru ocuparea fără concurs, a funcției contractuale vacantă de consilier juridic debutant la Direcția juridica și relații internaționale, Serviciul legislație sesizări și relații internaționale din cadrul Agenţiei Naţionale a Medicamentului şi a Dispozitivelor Medicale din România.
  citeste documentul …

 • Anunt rezultate finale DSC

  Anunt rezultate finale Direcția Studii Clinice din cadrul Agenţiei Naţionale a Medicamentului şi a Dispozitivelor Medicale din România.
  citeste documentul …

 • ERATA la rezultat selecţie dosare DSC

  ERATA la rezultat selecţie dosare Direcția Studii Clinice din cadrul Agenţiei Naţionale a Medicamentului şi a Dispozitivelor Medicale din România.
  citeste documentul …

 • Anunț rezultat interviu DJRI

  Anunț privind rezultatul interviului pentru ocuparea fără concurs, a funcției contractuale vacantă de consilier juridic debutant la Direcția juridica și relații internaționale, Serviciul legislație sesizări și relații internaționale din cadrul Agenţiei Naţionale a Medicamentului şi a Dispozitivelor Medicale din România.
  citeste documentul …

 • Anunt rezultate selecţie dosare DJRI

  ANUNȚ rezultat selecţie dosare Direcția juridica și relații internaționale din cadrul Agenţiei Naţionale a Medicamentului şi a Dispozitivelor Medicale din România
  Privind ocuparea fără concurs a posturilor vacante de execuție (perioadă determinată):
  Serviciul legislație sesizări și relații internaționale
  – 1 (unu) post consilier juridic debutant (specializare drept)
  citeste documentul …

 • Anunt rezultate interviu Direcția studii clinice

  ANUNȚ rezultat interviu Direcția studii clinice din cadrul Agenţiei Naţionale a Medicamentului şi a Dispozitivelor Medicale din România
  citeste documentul …

 • Anunț Direcția generală inspecție farmaceutică

  Având în vedere prevederile art. 9, din Ordinul ministrului sănătăţii nr. 1.839/30.10.2020, privind modificarea Ordinului ministrului sănătăţii nr. 905/2020 pentru aprobarea Metodologiei privind ocuparea, fără concurs, a posturilor vacante sau temporar vacante din cadrul Ministerului Sănătăţii şi unităţilor aflate în subordinea, coordonarea şi sub autoritatea Ministerului Sănătăţii, inclusiv funcţiile publice de execuţie şi conducere, pe perioadă determinată, în contextul instituirii stării de alertă pe teritoriul României, conform art. 11 din Legea nr. 55/2020 privind unele măsuri pentru prevenirea şi combaterea efectelor pandemiei de COVID-19,Agenția Națională a Medicamentului și a Dispozitivelor Medicale din România,organizează ocuparea fără concurs a următoarelor posturi vacante de execuție:
  DIRECȚIA GENERALĂ INSPECȚIE FARMACEUTICĂ
  DIRECȚIA ADMINISTRAREA PROCESELOR DGIF

  1 (unu) post inspector de specialitate gr. IA (farmacist), nivel studii S, 6 ani şi 6 luni vechime în specialitate, perioadă determinată;
  1 (unu) post inspector de specialitate gr. IA (farmacist specialist), nivel studii S, 6 ani şi 6 luni vechime în specialitate, perioadă determinată;
  1 (unu) post inspector de specialitate gr. IA (farmacist primar), nivel studii S, 6 ani şi 6 luni vechime în specialitate, perioadă determinată.
  citeste documentul …

 • Anunț Direcția generală inspecție farmaceutică

  Având în vedere prevederile art. 9, din Ordinul ministrului sănătăţii nr. 1.839/30.10.2020, privind modificarea Ordinului ministrului sănătăţii nr. 905/2020 pentru aprobarea Metodologiei privind ocuparea, fără concurs, a posturilor vacante sau temporar vacante din cadrul Ministerului Sănătăţii şi unităţilor aflate în subordinea, coordonarea şi sub autoritatea Ministerului Sănătăţii, inclusiv funcţiile publice de execuţie şi conducere, pe perioadă determinată, în contextul instituirii stării de alertă pe teritoriul României, conform art. 11 din Legea nr. 55/2020 privind unele măsuri pentru prevenirea şi combaterea efectelor pandemiei de COVID-19,Agenția Națională a Medicamentului și a Dispozitivelor Medicale din România,organizează ocuparea fără concurs a următoarelor posturi vacante de execuție:
  DIRECȚIA GENERALĂ INSPECȚIE FARMACEUTICĂ
  SERVICIUL ALERTĂ RAPIDĂ, MEDICAMENTE FALSIFICATE

  1 (unu) post inspector de specialitate gr. IA (farmacist), nivel studii S, 6 ani şi 6 luni vechime în specialitate, farmacist, perioadă determinată.
  citeste documentul …

 • Anunț Direcția generală inspecție farmaceutică

  Având în vedere prevederile art. 9, din Ordinul ministrului sănătăţii nr. 1.839/30.10.2020, privind modificarea Ordinului ministrului sănătăţii nr. 905/2020 pentru aprobarea Metodologiei privind ocuparea, fără concurs, a posturilor vacante sau temporar vacante din cadrul Ministerului Sănătăţii şi unităţilor aflate în subordinea, coordonarea şi sub autoritatea Ministerului Sănătăţii, inclusiv funcţiile publice de execuţie şi conducere, pe perioadă determinată, în contextul instituirii stării de alertă pe teritoriul României, conform art. 11 din Legea nr. 55/2020 privind unele măsuri pentru prevenirea şi combaterea efectelor pandemiei de COVID-19,Agenția Națională a Medicamentului și a Dispozitivelor Medicale din România,organizează ocuparea fără concurs a următoarelor posturi vacante de execuție:
  DIRECȚIA GENERALĂ INSPECȚIE FARMACEUTICĂ
  DIRECȚIA INSPECȚIE BPF, BPL, BPLA, BPSC, FV

  2 (doua) posturi inspector de specialitate gr. IA (farmacist primar), nivel studii S, 6 ani şi 6 luni vechime în specialitate, perioadă determinată;
  1 (unu) post inspector de specialitate gr. IA (farmacist primar), nivel studii S, 6 ani şi 6 luni vechime în specialitate, perioadă determinată (experienta fabricație medicamente de uz uman).
  citeste documentul …

 • Anunț Direcția generală inspecție farmaceutică

  Având în vedere prevederile art. 9, din Ordinul ministrului sănătăţii nr. 1.839/30.10.2020, privind modificarea Ordinului ministrului sănătăţii nr. 905/2020 pentru aprobarea Metodologiei privind ocuparea, fără concurs, a posturilor vacante sau temporar vacante din cadrul Ministerului Sănătăţii şi unităţilor aflate în subordinea, coordonarea şi sub autoritatea Ministerului Sănătăţii, inclusiv funcţiile publice de execuţie şi conducere, pe perioadă determinată, în contextul instituirii stării de alertă pe teritoriul României, conform art. 11 din Legea nr. 55/2020 privind unele măsuri pentru prevenirea şi combaterea efectelor pandemiei de COVID-19,Agenția Națională a Medicamentului și a Dispozitivelor Medicale din România,organizează ocuparea fără concurs a următoarelor posturi vacante de execuție:
  DIRECȚIA GENERALĂ INSPECȚIE FARMACEUTICĂ
  SERVICIUL INSPECȚIE DE BUNĂ PRACTICĂ DE DISTRIBUȚIE

  2 (doua) posturi inspector de specialitate gr. IA (farmacist primar), nivel studii S, 6 ani şi 6 luni vechime în specialitate, perioadă determinată.
  citeste documentul …

 • Anunt rezultat selectie dosare DSC

  Rezultat selecţie dosare de înscriere pentru ocuparea fără concurs a posturilor vacante de execuție (perioadă determinată), în cadrul din cadrul Direcției studii clinice din cadrul Agenţiei Naţionale a Medicamentului şi a Dispozitivelor Medicale din România.
  Compartimentul de medicamente de uz uman faza 1 – 4
  -1 (unu) post expert gr. IA (biolog);
  -1 (unu) post medic specialist, specialitate farmacologie clinică;
  -1 (unu) post expert gr. IA (farmacist primar).
  Compartimentul investigații clinice bioechivalență
  -1 (unu) post expert gr. IA (farmacist specialist).
  citeste documentul …

 • Anunt Directia juridica si relații internaționale

  Având în vedere prevederile art. 9, din Ordinul ministrului sănătăţii nr. 1.839/30.10.2020, privind modificarea Ordinului ministrului sănătăţii nr. 905/2020 pentru aprobarea Metodologiei privind ocuparea, fără concurs, a posturilor vacante sau temporar vacante din cadrul Ministerului Sănătăţii şi unităţilor aflate în subordinea, coordonarea şi sub autoritatea Ministerului Sănătăţii, inclusiv funcţiile publice de execuţie şi conducere, pe perioadă determinată, în contextul instituirii stării de alertă pe teritoriul României, conform art. 11 din Legea nr. 55/2020 privind unele măsuri pentru prevenirea şi combaterea efectelor pandemiei de COVID-19,Agenția Națională a Medicamentului și a Dispozitivelor Medicale din România,organizează ocuparea fără concurs a următoarelor posturi vacante de execuție:
  DIRECȚIA JURIDICĂ ȘI RELAȚII INTERNAȚIONALE
  Serviciul legislație, sesizări și relații internaționale
  – 1 (unu) post consilier juridic debutant, fără vechime în specialitate, specialitate drept, perioadă determinată;
  citeste documentul …

 • Rezultate finale Serviciul Emitere Autorizatii

  Rezultate finale Serviciului emitere autorizatii din cadrul Agenției Naționale a Medicamentului și a Dispozitivelor Medicale din România.
  – 1 (unu) post referent de specialitate gr. I, nivel studii S, 3 ani și 6 luni vechime în specialitate, perioadă determinată.
  citeste documentul …

 • Anunt Directia studii clinice

  Având în vedere prevederile art. 9, din Ordinul ministrului sănătăţii nr. 1.839/30.10.2020, privind modificarea Ordinului ministrului sănătăţii nr. 905/2020 pentru aprobarea Metodologiei privind ocuparea, fără concurs, a posturilor vacante sau temporar vacante din cadrul Ministerului Sănătăţii şi unităţilor aflate în subordinea, coordonarea şi sub autoritatea Ministerului Sănătăţii, inclusiv funcţiile publice de execuţie şi conducere, pe perioadă determinată, în contextul instituirii stării de alertă pe teritoriul României, conform art. 11 din Legea nr. 55/2020 privind unele măsuri pentru prevenirea şi combaterea efectelor pandemiei de COVID-19,Agenția Națională a Medicamentului și a Dispozitivelor Medicale din România,organizează ocuparea fără concurs a următoarelor posturi vacante de execuție:
  DIRECȚIA STUDII CLINICE
  1. Compartiment de medicamente de uz uman faza 1-4
  – 1 (unu) post expert IA, biolog;
  – 1 (unu) post medic specialist farmacologie clinica;
  – 1 (unu) post expert IA, farmacist primar.
  2. Compartiment investigatii clinice bioechivalență
  – 1 (unu) post expert IA, farmacist specialist.
  citeste documentul …

 • Rezultat interviu Serviciul Emitere Autorizații

  Rezultate interviu Serviciul Emitere Autorizații din cadrul Agenției Naționale a Medicamentului și a Dispozitivelor Medicale din România
  – 1 (unu) post referent de specialitate gr. I, nivel studii S, 3 ani și 6 luni vechime în specialitate, perioadă determinată.
  citeste documentul …

 • Rezultate finale Direcția farmacovigilență și managementul riscului

  Rezultate finale Direcția farmacovigilență și managementul riscului din cadrul Agenției Naționale a Medicamentului și a Dispozitivelor Medicale din România.
  SERVICIUL EVALUARE
  – 2 (două) posturi medic specialist, perioadă determinată
  – 1 (unu) post expert gr. II (farmacist), perioadă determinată
  BIROU GESTIONARE DATE
  – 2 (două) posturi expert gr. IA (farmacist), perioadă determinată.
  citeste documentul …

 • Rezultate interviu Direcția farmacovigilență și managementul riscului

  Rezultate interviu Direcția farmacovigilență și managementul riscului din cadrul Agenției Naționale a Medicamentului și a Dispozitivelor Medicale din România
  – 1 (unu) post expert gr. II (farmacist), nivel studii S, minim 6 luni vechime în specialitate, perioadă determinată
  citeste documentul …

 • Rezultate finale Direcția reglementare, Supraveghere piață

  Rezultate finale Direcția reglementare, Supraveghere piață din cadrul Agenției Naționale a Medicamentului și a Dispozitivelor Medicale din România.
  Serviciul Supraveghere Piață, Compartiment Vigilență
  – 1 (unu) post de inspector de specialitate debutant
  Serviciul Supraveghere Piață-UTI Iași, UTI Cluj, UTI Oradea, UTI Mureș,UTI Timișoara
  – 1 (unu) post de inspector de specialitate debutant/ UTI Iași, UTI Cluj, UTI Oradea,UTI Mureș, UTI Timișoara
  citeste documentul …

 • Rezultate finale Serviciul Publicitate

  Rezultate finale Serviciul Publicitate din cadrul Agenției Naționale a Medicamentului și a Dispozitivelor Medicale din România.
  – 1 (unu) post referent de specialitate debutant, nivel studii S, perioadă determinată
  – 1 (unu) post expert gr. IA (farmacist specialist), nivel studii S, 6 ani și 6 luni vechime în specialitate, perioadă determinată
  citeste documentul …

 • Rezultate interviu – DRSP – Compartiment Vigilenta

  Rezultate interviu Direcția Reglementare, Supraveghere Piață, Serviciul Supraveghere Piață, Compartiment Vigilență din cadrul Agenției Naționale a Medicamentului și a Dispozitivelor Medicale din România.
  – 1 (unu) post inspector de specialitate debutant
  citeste documentul …

 • Rezultate finale DRSP – Serviciul Reglementare

  Rezultate finale pentru ocuparea fără concurs a postului vacant de execuție (perioadă determinată), în cadrul Direcţiei Reglementare, Supraveghere Piaţă din cadrul Agenției Naționale a Medicamentului și a Dispozitivelor Medicale din România.
  Serviciul Reglementare
  1 (unu) post inspector de specialitate gr. IA
  citeste documentul …

 • Rezultate finale Directia Tehnic Laboratoare

  Rezultate finale pentru ocuparea fără concurs a postului vacant de execuție (perioadă determinată), în cadrul Direcției Tehnic Laboratoare din cadrul Agenției Naționale a Medicamentului și a Dispozitivelor Medicale din România
  Serviciul Unitate Nucleară
  – 1 (unu) post inspector de specialitate gr. II
  Serviciul Încercări și Verificări
  – 1 (unu) post inspector de specialitate gr. IA
  – 1 (unu) post inspector de specialitate debutant
  citeste documentul …

 • Rezultate finale Directia Avizare

  Rezultate finale pentru ocuparea fără concurs a posturilor vacante de execuție (perioadă determinată), în cadrul Direcției Avizare din cadrul Agenției Naționale a Medicamentului și a Dispozitivelor Medicale din România
  Directia Avizare
  1 (unu) post inspector de specialitate gr. IA
  1 (unu) post inspector de specialitate gr. II
  citeste documentul …

 • Anunț

  Agenția Națională a Medicamentului și a Dispozitivelor Medicale din România, Direcția Resurse Umane și Managementul Calității comunică următoarele.
  citeste documentul …

 • Erată la rezultat selecție dosare Direcția farmacovigilență și managementul riscului

  Erată la rezultat selecție dosare Direcția farmacovigilență și managementul riscului din cadrul Agenției Naționale a Medicamentului și a Dispozitivelor Medicale din România.
  citeste documentul …

 • Rezultat selectie dosare DRSP

  Rezultat selecţie dosare de înscriere pentru ocuparea fără concurs a postulurilor vacante de execuție (perioadă determinată), în cadrul Direcției reglementare, Supraveghere piață din cadrul Agenției Naționale a Medicamentului și a Dispozitivelor Medicale din România.
  Serviciul Supraveghere Piață, Compartiment Vigilență
  1 (unu) post de inspector de specialitate debutant
  Serviciul Supraveghere Piață-UTI Iași, UTI Cluj, UTI Oradea, UTI Mureș,UTI Timișoara
  1 (unu) post de inspector de specialitate debutant/ UTI Iași, UTI Cluj, UTI Oradea,UTI Mureș, UTI Timișoara
  citeste documentul …

 • Rezultat selectie dosare Serviciul Reglementare

  Rezultat selecţie dosare de înscriere pentru ocuparea fără concurs a postului vacant de execuție (perioadă determinată), în cadrul Direcţiei Reglementare, Supraveghere Piaţă din cadrul Agenției Naționale a Medicamentului și a Dispozitivelor Medicale din România.
  Serviciul Reglementare
  1 (unu) post inspector de specialitate gr. IA
  citeste documentul …

 • Rezultat selectie dosare DA

  Rezultat selecţie dosare de înscriere pentru ocuparea fără concurs a posturilor vacante de execuție (perioadă determinată), în cadrul Direcției Avizare din cadrul Agenției Naționale a Medicamentului și a Dispozitivelor Medicale din România
  Directia Avizare
  1 (unu) post inspector de specialitate gr. IA
  1 (unu) post inspector de specialitate gr. II
  citeste documentul …

 • Rezultat selectie dosare DTL

  Rezultat selecţie dosar de înscriere pentru ocuparea fără concurs a postului vacant de execuție (perioadă determinată), în cadrul Direcției Tehnic Laboratoare din cadrul Agenției Naționale a Medicamentului și a Dispozitivelor Medicale din România
  Serviciul Unitate Nucleară
  – 1 (unu) post inspector de specialitate gr. II
  Serviciul Încercări și Verificări
  – 1 (unu) post inspector de specialitate gr. IA
  – 1 (unu) post inspector de specialitate debutant
  citeste documentul …

 • Rezultat selectie dosare Direcția farmacovigilență și managementul riscului

  Rezultat selecţie dosare de înscriere pentru ocuparea fără concurs a posturilor vacante de execuție (perioadă determinată), în cadrul Direcției farmacovigilență și managementul riscului din cadrul Agenției Naționale a Medicamentului și a Dispozitivelor Medicale din România.
  SERVICIUL EVALUARE
  – 2 (două) posturi medic specialist, nivel studii S, perioadă determinată
  – 1 (unu) post expert gr. II (farmacist), nivel studii S, minim 6 luni vechime în specialitate, perioadă determinată
  BIROU GESTIONARE DATE
  – 2 (două) posturi expert gr. IA (farmacist), nivel studii S, 6 ani și 6 luni vechime în specialitate, perioadă determinată
  citeste documentul …

 • Rezultat selectie dosare Serviciul emitere autorizatii

  Rezultat selecţie dosare de înscriere pentru ocuparea fără concurs a postului vacant de execuție (perioadă determinată), în cadrul Serviciului emitere autorizatii din cadrul Agenției Naționale a Medicamentului și a Dispozitivelor Medicale din România.
  – 1 (unu) post referent de specialitate gr. I, nivel studii S, 3 ani și 6 luni vechime în specialitate, perioadă determinată.
  citeste documentul …

 • Rezultat selectie dosare Serviciul Publicitate

  Rezultat selecţie dosar de înscriere pentru ocuparea fără concurs a postului vacant de execuție (perioadă determinată), în cadrul Serviciul Publicitate din cadrul Agenției Naționale a Medicamentului și a Dispozitivelor Medicale din România.
  1 (unu) post referent de specialitate debutant, nivel studii S, perioadă determinată.
  1 (unu) post expert gr. IA (farmacist specialist), nivel studii S, 6 ani și 6 luni vechime în specialitate, perioadă determinată
  citeste documentul …

 • Anunț ocupare fără concurs a unor posturi vacante

  Având în vedere prevederile art. 9, din Ordinul ministrului sănătăţii nr. 1.839/30.10.2020, privind modificarea Ordinului ministrului sănătăţii nr. 905/2020 pentru aprobarea Metodologiei privind ocuparea, fără concurs, a posturilor vacante sau temporar vacante din cadrul Ministerului Sănătăţii şi unităţilor aflate în subordinea, coordonarea şi sub autoritatea Ministerului Sănătăţii, inclusiv funcţiile publice de execuţie şi conducere, pe perioadă determinată, în contextul instituirii stării de alertă pe teritoriul României, conform art. 11 din Legea nr. 55/2020 privind unele măsuri pentru prevenirea şi combaterea efectelor pandemiei de COVID-19,
  Agenția Națională a Medicamentului și a Dispozitivelor Medicale din România organizează ocuparea fără concurs a următoarelor posturi vacante de execuție:
  DIRECŢIA GENERALĂ DISPOZITIVE MEDICALE
  Direcţia Reglementare, Supraveghere Piaţă – Serviciul Reglementare
  – 1 (unu) post inspector de specialitate gr. IA, nivel studii S, 6 ani şi 6 luni vechime în specialitate administraţie publică (specialitate tehnică asociată domeniului dispozitivelor medicale: electrotehnică, electronică, inginerie electrică, electronică și telecomunicații, tehnologie chimică, chimie industrială, ingineria și managementul sistemelor tehnologice, tehnologia construcțiilor de mașini, fizică, bioinginerie, inginerie medicală, biochimie, biologie, etc), perioadă determinată;
  Direcţia Reglementare, Supraveghere Piaţă, Serviciul Supraveghere Piaţă, Compartiment Vigilenţă
  – 1 (unu) post inspector de specialitate debutant, nivel studii S, fără vechime în specialitate, administraţie publică, (specialitate tehnică asociată domeniului dispozitivelor medicale: electrotehnică, electronică, inginerie electrică, electronică și telecomunicații, tehnologie chimică, chimie industrială, ingineria și managementul sistemelor tehnologice, tehnologia construcțiilor de mașini, fizică, bioinginerie, inginerie medicală, biochimie, biologie, etc), perioadă determinată;
  Direcţia Reglementare, Supraveghere Piaţă, Serviciul Supraveghere Piaţă – UTI IAȘI
  – 1 (unu) post inspector de specialitate debutant, nivel studii S, fără vechime în specialitate administraţie publică (specialitate tehnică asociată domeniului dispozitivelor medicale: electrotehnică, electronică, inginerie electrică, electronică și telecomunicații, tehnologie chimică, chimie industrială, ingineria și managementul sistemelor tehnologice, tehnologia construcțiilor de mașini, fizică, bioinginerie, inginerie medicală, biochimie, biologie, etc), perioadă determinată.
  Direcţia Reglementare, Supraveghere Piaţă, Serviciul Supraveghere Piaţă – UTI CLUJ
  – 1 (unu) post inspector de specialitate debutant, nivel studii S, fără vechime în specialitate administraţie publică (specialitate tehnică asociată domeniului dispozitivelor medicale: electrotehnică, electronică, inginerie electrică, electronică și telecomunicații, tehnologie chimică, chimie industrială, ingineria și managementul sistemelor tehnologice, tehnologia construcțiilor de mașini, fizică, bioinginerie, inginerie medicală, biochimie, biologie, etc), perioadă determinată.
  Direcţia Reglementare, Supraveghere Piaţă, Serviciul Supraveghere Piaţă – UTI ORADEA
  – 1 (unu) post inspector de specialitate debutant, nivel studii S, fără vechime în specialitate administraţie publică (specialitate tehnică asociată domeniului dispozitivelor medicale: electrotehnică, electronică, inginerie electrică, electronică și telecomunicații, tehnologie chimică, chimie industrială, ingineria și managementul sistemelor tehnologice, tehnologia construcțiilor de mașini, fizică, bioinginerie, inginerie medicală, biochimie, biologie, etc), perioadă determinată.
  Direcţia Reglementare, Supraveghere Piaţă, Serviciul Supraveghere Piaţă – UTI MURES
  – 1 (unu) post inspector de specialitate debutant, nivel studii S, fără vechime în specialitate administraţie publică (specialitate tehnică asociată domeniului dispozitivelor medicale: electrotehnică, electronică, inginerie electrică, electronică și telecomunicații, tehnologie chimică, chimie industrială, ingineria și managementul sistemelor tehnologice, tehnologia construcțiilor de mașini, fizică, bioinginerie, inginerie medicală, biochimie, biologie, etc), perioadă determinată.
  Direcţia Reglementare, Supraveghere Piaţă – Serviciul Supraveghere Piaţă – UTI TIMISOARA
  – 1 (unu) post inspector de specialitate debutant, nivel studii S, fără vechime în specialitate administraţie publică (specialitate tehnică asociată domeniului dispozitivelor medicale: electrotehnică, electronică, inginerie electrică, electronică și telecomunicații, tehnologie chimică, chimie industrială, ingineria și managementul sistemelor tehnologice, tehnologia construcțiilor de mașini, fizică, bioinginerie, inginerie medicală, biochimie, biologie, etc), perioadă determinată.
  Directia Tehnic – Laboratoare, Serviciul Unitate Nucleară
  – 1 (unu) post inspector de specialitate gr. II, nivel studii S, 6 luni vechime în specialitate, specialitate fizică, perioadă determinată.
  Directia Tehnic – Laboratoare, Serviciul Încercări și Verificări
  – 1 (unu) post inspector de specialitate gr. IA, nivel studii S, 6 ani şi 6 luni vechime în specialitate administraţie publică (specialitate tehnică asociată domeniului dispozitivelor medicale: electrotehnică, electronică, inginerie electrică, electronică și telecomunicații, tehnologie chimică, chimie industrială, ingineria și managementul sistemelor tehnologice, tehnologia construcțiilor de mașini, fizică, bioinginerie, inginerie medicală, biochimie, biologie, etc), perioadă determinată.
  – 1 (unu) post inspector de specialitate debutant, nivel studii S, fără vechime în specialitate administraţie publică (specialitate tehnică asociată domeniului dispozitivelor medicale: electrotehnică, electronică, inginerie electrică, electronică și telecomunicații, tehnologie chimică, chimie industrială, ingineria și managementul sistemelor tehnologice, tehnologia construcțiilor de mașini, fizică, bioinginerie, inginerie medicală, biochimie, biologie, etc), perioadă determinată;
  Directia Avizare
  – 1 (unu) post inspector de specialitate gr. IA, nivel studii S, 6 ani şi 6 luni vechime în specialitate administraţie publică (specialitate tehnică asociată domeniului dispozitivelor medicale: electrotehnică, electronică, inginerie electrică, electronică și telecomunicații, tehnologie chimică, chimie industrială, ingineria și managementul sistemelor tehnologice, tehnologia construcțiilor de mașini, fizică, bioinginerie, inginerie medicală, biochimie, biologie, etc), perioadă determinată;
  – 1 (unu) post inspector de specialitate gr. II, nivel studii S, 6 luni vechime în specialitate administraţie publică (specialitate tehnică asociată domeniului dispozitivelor medicale: electrotehnică, electronică, inginerie electrică, electronică și telecomunicații, tehnologie chimică, chimie industrială, ingineria și managementul sistemelor tehnologice, tehnologia construcțiilor de mașini, fizică, bioinginerie, inginerie medicală, biochimie, biologie, etc), perioadă determinată.
  citeste documentul …

 • Anunț ocupare fără concurs a unor posturi vacante de execuție

  Având în vedere prevederile art. 9, din Ordinul ministrului sănătăţii nr. 1.839/30.10.2020, privind modificarea Ordinului ministrului sănătăţii nr. 905/2020 pentru aprobarea Metodologiei privind ocuparea, fără concurs, a posturilor vacante sau temporar vacante din cadrul Ministerului Sănătăţii şi unităţilor aflate în subordinea, coordonarea şi sub autoritatea Ministerului Sănătăţii, inclusiv funcţiile publice de execuţie şi conducere, pe perioadă determinată, în contextul instituirii stării de alertă pe teritoriul României, conform art. 11 din Legea nr. 55/2020 privind unele măsuri pentru prevenirea şi combaterea efectelor pandemiei de COVID-19,
  Agenția Națională a Medicamentului și a Dispozitivelor Medicale din România organizează ocuparea fără concurs a următoarelor posturi vacante de execuție:
  SERVICIUL PUBLICITATE
  A) 1 (unu) post referent de specialitate debutant, nivel studii S, perioadă determinată.
  B) 1 (unu) post expert gr. IA (farmacist specialist), nivel studii S, 6 ani și 6 luni vechime în specialitate, perioadă determinată

  citeste documentul …

 • Anunț ocupare fără concurs a unor posturi vacante de execuție

  Având în vedere prevederile art. 9, din Ordinul ministrului sănătăţii nr. 1.839/30.10.2020, privind modificarea Ordinului ministrului sănătăţii nr. 905/2020 pentru aprobarea Metodologiei privind ocuparea, fără concurs, a posturilor vacante sau temporar vacante din cadrul Ministerului Sănătăţii şi unităţilor aflate în subordinea, coordonarea şi sub autoritatea Ministerului Sănătăţii, inclusiv funcţiile publice de execuţie şi conducere, pe perioadă determinată, în contextul instituirii stării de alertă pe teritoriul României, conform art. 11 din Legea nr. 55/2020 privind unele măsuri pentru prevenirea şi combaterea efectelor pandemiei de COVID-19,
  Agenția Națională a Medicamentului și a Dispozitivelor Medicale din România organizează ocuparea fără concurs a următoarelor posturi vacante de execuție:
  DIRECȚIA FARMACOVIGILENȚĂ ȘI MANAGEMENTUL RISCULUI
  SERVICIUL EVALUARE
  a) 2 (două) posturi medic specialist, nivel studii S, perioadă determinată.
  b) 1 (unu) post expert gr. II (farmacist), nivel studii S, minim 6 luni vechime în specialitate, perioadă determinată.
  BIROU GESTIONARE DATE
  a) 2 (două) posturi expert gr. IA (farmacist), nivel studii S, 6 ani și 6 luni vechime în specialitate, perioadă determinată.

  citeste documentul …

 • Anunt pentru organizarea ocuparii fara concurs a unui post vacant de execuție

  Având în vedere prevederile art. 9, din Ordinul ministrului sănătăţii nr. 1.839/30.10.2020, privind modificarea Ordinului ministrului sănătăţii nr. 905/2020 pentru aprobarea Metodologiei privind ocuparea, fără concurs, a posturilor vacante sau temporar vacante din cadrul Ministerului Sănătăţii şi unităţilor aflate în subordinea, coordonarea şi sub autoritatea Ministerului Sănătăţii, inclusiv funcţiile publice de execuţie şi conducere, pe perioadă determinată, în contextul instituirii stării de alertă pe teritoriul României, conform art. 11 din Legea nr. 55/2020 privind unele măsuri pentru prevenirea şi combaterea efectelor pandemiei de COVID-19,
  Agenția Națională a Medicamentului și a Dispozitivelor Medicale din România organizează ocuparea fără concurs a următorului post vacant de execuție:
  DIRECȚIA GENERALĂ EVALUARE –AUTORIZARE, SERVICIUL EMITERE AUTORIZAȚII
  – 1 (unu) post referent de specialitate gr. I, nivel studii S, 3 ani și 6 luni vechime în specialitate, perioadă determinată.

  citeste documentul …

 • REZULTATELE FINALE la examenul de promovare în grad profesional, Directia generala dispozitive medicale, Direcția Reglementare, Supraveghere Piață

  REZULTATELE FINALE la examenul de promovare în grad profesional, Directia generala dispozitive medicale, Direcția Reglementare, Supraveghere Piață.
  citeste documentul …

 • REZULTATELE FINALE la examenul de promovare în grad profesional, Directia generala dispozitive medicale, Direcția Avizare

  REZULTATELE FINALE la examenul de promovare în grad profesional, Directia generala dispozitive medicale, Direcția Avizare.
  citeste documentul …

 • Rezultate probă scrisă examen promovare în grad profesional Direcția generală dispozitive medicale, Direcția reglementare, supraveghere piață

  Rezultate probă scrisă examen promovare în grad profesional Direcția generală dispozitive medicale, Direcția reglementare, supraveghere piață.
  citeste documentul …

 • Rezultate probă scrisă examen promovare în grad profesional Direcția generală dispozitive medicale, Direcția avizare

  Rezultate probă scrisă examen promovare în grad profesional Direcția generală dispozitive medicale, Direcția avizare.
  citeste documentul …

 • REZULTATELE selecţiei dosarelor de înscriere în vederea desfășurării examenului de promovare în grade sau trepte profesionale a salariaților ANMDMR, Directia generala dispozitive medicale, Directia reglementare, supraveghere piata, Serviciul reglementare

  REZULTATELE selecţiei dosarelor de înscriere în vederea desfășurării examenului de promovare în grade sau trepte profesionale a salariaților ANMDMR, Directia generala dispozitive medicale, Directia reglementare, supraveghere piata, Serviciul reglementare.
  citeste documentul …

 • REZULTATELE selecţiei dosarelor de înscriere în vederea desfășurării examenului de promovare în grade sau trepte profesionale a salariaților ANMDMR, Directia generala dispozitive medicale, Directia avizare

  REZULTATELE selecţiei dosarelor de înscriere în vederea desfășurării examenului de promovare în grade sau trepte profesionale a salariaților ANMDMR, Directia generala dispozitive medicale, Directia avizare.
  citeste documentul …

 • Anunț examen promovare în grad profesional DGDM

  ANUNȚ – Agenția Națională a Medicamentului și Dispozitivelor Medicale din România organizează examen pentru promovarea în grad profesional a personalului contractual încadrat în funcția:
  – inspector de specialitate debutant, în funcția de inspector de specialitate gr. II, în cadrul Direcției Generale Dispozitive Medicale, Direcția reglementare, supraveghere piață, Serviciul reglementare;
  -inspector de specialitate debutant, în funcția de inspector de specialitate gr. II, în cadrul Direcției Generale Dispozitive Medicale, Direcția avizare.
  citeste documentul …

 • Rezultate finale – expert gr. IA (perioada determinata) în cadrul Serviciului Monitorizare și Raportare din cadrul Agenției Naționale a Medicamentului și a Dispozitivelor Medicale din România

  Rezultate finale – expert gr. IA (perioada determinată) în cadrul Serviciului Monitorizare și Raportare din cadrul Agenției Naționale a Medicamentului și a Dispozitivelor Medicale din România.
  citește documentul …

 • Rezultate interviu – expert gr. IA (perioada determinata) în cadrul Serviciului Monitorizare și Raportare din cadrul Agenției Naționale a Medicamentului și a Dispozitivelor Medicale din România

  Rezultate interviu – expert gr. IA (perioada determinată) în cadrul Serviciului Monitorizare și Raportare din cadrul Agenției Naționale a Medicamentului și a Dispozitivelor Medicale din România.
  citește documentul …

 • Rezultat selecţie dosar de înscriere pentru ocuparea fără concurs a postului vacant de execuție (perioadă determinată), în cadrul Serviciului monitorizare și raportare din cadrul Agenției Naționale a Medicamentului și a Dispozitivelor Medicale din România.

  Rezultat selecţie dosar de înscriere pentru ocuparea fără concurs a postului vacant de execuție (perioadă determinată), în cadrul Serviciului monitorizare și raportare din cadrul Agenției Naționale a Medicamentului și a Dispozitivelor Medicale din România.
  -1 (unul) post de expert gr. IA, nivel studii S, 6 ani și 6 luni vechime în specialitate, perioadă determinată.
  citeste documentul …

 • Anunț ocupare fără concurs post vacant de execuție

  Având în vedere prevederile art. 9, din Ordinul ministrului sănătăţii nr. 1.839/30.10.2020, privind modificarea Ordinului ministrului sănătăţii nr. 905/2020 pentru aprobarea Metodologiei privind ocuparea, fără concurs, a posturilor vacante sau temporar vacante din cadrul Ministerului Sănătăţii şi unităţilor aflate în subordinea, coordonarea şi sub autoritatea Ministerului Sănătăţii, inclusiv funcţiile publice de execuţie şi conducere, pe perioadă determinată, în contextul instituirii stării de alertă pe teritoriul României, conform art. 11 din Legea nr. 55/2020 privind unele măsuri pentru prevenirea şi combaterea efectelor pandemiei de COVID-19,
  Agenția Națională a Medicamentului și a Dispozitivelor Medicale din România organizează ocuparea fără concurs a următorului post vacant de execuție:
  SERVICIUL MONITORIZARE ȘI RAPORTARE
  1 (unu) post de expert gr. IA, nivel studii S, 6 ani și 6 luni vechime în specialitate, perioadă determinată.
  citeste documentul …

 • Rezultat selecţie dosar de înscriere pentru ocuparea fără concurs a postului vacant de execuție (perioadă determinată) din cadrul Direcția Juridică și Relații Internaționale din cadrul Agenţiei Naţionale a Medicamentului şi a Dispozitivelor Medicale din România

  Rezultat selecţie dosar de înscriere pentru ocuparea fără concurs a postului vacant de execuție (perioadă determinată) din cadrul Direcția Juridică și Relații Internaționale din cadrul Agenţiei Naţionale a Medicamentului şi a Dispozitivelor Medicale din România
  -1 (unul) post de consilier juridic gr. I, 3 ani și 6 luni vechime în specialitate, specialitate drept, perioadă determinată.
  citeste documentul …

 • Rezultate finale – Directia evaluare tehnologii medicale

  Rezultate finale selecţie dosare de înscriere pentru ocuparea fără concurs a posturilor vacante de execuție (perioadă determinată) din cadrul ANMDMR, DIRECȚIA EVALUARE TEHNOLOGII MEDICALE, Compartiment evaluare medicală
  – 1 (unu) post de expert gr. IA, nivel studii S, 6 ani și 6 luni vechime în specialitate, farmacie clinică, farmacist primar, perioadă determinată;
  – 1 (unu) post de medic, nivel studii S, perioadă determinată.
  citeste documentul …

 • Anunt ocupare fără concurs post vacant de execuție

  Având în vedere prevederile art. 9, din Ordinul ministrului sănătăţii nr. 1.839/30.10.2020, privind modificarea Ordinului ministrului sănătăţii nr. 905/2020 pentru aprobarea Metodologiei privind ocuparea, fără concurs, a posturilor vacante sau temporar vacante din cadrul Ministerului Sănătăţii şi unităţilor aflate în subordinea, coordonarea şi sub autoritatea Ministerului Sănătăţii, inclusiv funcţiile publice de execuţie şi conducere, pe perioadă determinată, în contextul instituirii stării de alertă pe teritoriul României, conform art. 11 din Legea nr. 55/2020 privind unele măsuri pentru prevenirea şi combaterea efectelor pandemiei de COVID-19,
  Agenția Națională a Medicamentului și a Dispozitivelor Medicale din România organizează ocuparea fără concurs a următorului post vacant de execuție:
  DIRECȚIA JURIDICĂ ȘI RELAȚII INTERNAȚIONALE
  Serviciul legislație, sesizări și relații internaționale
  – 1 (unu) post consilier juridic gr. I, 3 ani și 6 luni vechime în specialitate, specialitate drept, perioadă determinată.
  citeste documentul …

 • Rezultate selecţie dosare de înscriere pentru ocuparea fără concurs a posturilor vacante de execuție (perioadă determinată) din cadrul ANMDMR, Directia evaluare tehnologii medicale

  Rezultate selecţie dosare de înscriere pentru ocuparea fără concurs a posturilor vacante de execuție (perioadă determinată) din cadrul ANMDMR, DIRECȚIA EVALUARE TEHNOLOGII MEDICALE, Compartiment evaluare medicală
  – 1 (unu) post de expert gr. IA, nivel studii S, 6 ani și 6 luni vechime în specialitate, farmacie clinică, farmacist primar, perioadă determinată;
  – 1 (unu) post de medic, nivel studii S, perioadă determinată.
  citeste documentul …

 • Anunț organizare ocupare fără concurs a unor posturi vacante

  Având în vedere prevederile art. 9, din Ordinul ministrului sănătăţii nr. 1.839/30.10.2020, privind modificarea Ordinului ministrului sănătăţii nr. 905/2020 pentru aprobarea Metodologiei privind ocuparea, fără concurs, a posturilor vacante sau temporar vacante din cadrul Ministerului Sănătăţii şi unităţilor aflate în subordinea, coordonarea şi sub autoritatea Ministerului Sănătăţii, inclusiv funcţiile publice de execuţie şi conducere, pe perioadă determinată, în contextul instituirii stării de alertă pe teritoriul României, conform art. 11 din Legea nr. 55/2020 privind unele măsuri pentru prevenirea şi combaterea efectelor pandemiei de COVID-19,
  Agenția Națională a Medicamentului și a Dispozitivelor Medicale din România organizează ocuparea fără concurs a următoarelor posturi vacante de execuție:
  DIRECȚIA EVALUARE TEHNOLOGII MEDICALE
  Compartiment evaluare medicală
  1 (unu) post de expert gr. IA, nivel studii S, 6 ani și 6 luni vechime în specialitate, farmacie clinică, farmacist primar, perioadă determinată;
  1 (unu) post de medic, nivel studii S, perioadă determinată.
  citeste documentul …

 • Rezultate selecţie dosare de înscriere pentru ocuparea fără concurs a posturilor vacante de execuție (perioadă determinată) din cadrul ANMDMR, Directia studii clinice, Compartiment Studii Clinice Bioechivalență

  Rezultate selecţie dosare de înscriere pentru ocuparea fără concurs a posturilor vacante de execuție (perioadă determinată) din cadrul ANMDMR, Directia studii clinice, Compartiment Studii Clinice Bioechivalență
  – 1 (unu) post de medic specialist, perioadă determinată.
  citeste documentul …

 • Anunt organizare ocupare fara concurs a unui post vacant

  Anunt organizare ocupare fara concurs a unui post vacant
  Având în vedere prevederile ordinului ministrului sănătăţii nr. 905/26.05.2020 pentru aprobarea Metodologiei privind ocuparea, fără concurs, a posturilor vacante sau temporar vacante din cadrul Ministerului Sănătăţii şi unităţilor aflate în subordinea, coordonarea şi sub autoritatea Ministerului Sănătăţii, inclusiv funcţiile publice de execuţie şi conducere, pe perioadă determinată, în contextul instituirii stării de alertă pe teritoriul României, conform art. 11 din Legea nr. 55/2020 privind unele măsuri pentru prevenirea şi combaterea efectelor pandemiei de COVID-19,
  Agenția Națională a Medicamentului și a Dispozitivelor Medicale din România organizează ocuparea fără concurs a următorului post vacant de execuție:
  DIRECȚIA STUDII CLINICE
  Compartiment Studii Clinice Bioechivalență
  1 (unu) post de medic specialist, perioadă determinată;
  citeste documentul …

 • REZULTATELE FINALE la examenul de promovare în grad profesional, Directia generala dispozitive medicale, Directia tehnic laboratoare

  REZULTATELE FINALE la examenul de promovare în grad profesional, Directia generala dispozitive medicale, Directia tehnic laboratoare.
  citeste documentul …

 • Rezultate proba scrisa examen promovare in grad profesional Directia generala dispozitive medicale, Directia tehnic laboratoare

  Rezultate proba scrisa examen promovare in grad profesional Directia generala dispozitive medicale, Directia tehnic laboratoare.
  citeste documentul …

 • Rezultate selectie dosare DTL

  REZULTATELE selecţiei dosarelor de înscriere în vederea desfășurării examenului de promovare în grade sau trepte profesionale a salariaților ANMDMR, Directia Tehnic Laboratoare.
  citeste documentul …

 • Rezultate interviu Serviciul monitorizare si raportare

  Rezultate interviu Serviciul monitorizare si raportare
  citeste documentul …

 • Rezultate selecție dosare SMR

  Rezultate selecţie dosare de înscriere pentru ocuparea fără concurs a posturilor vacante de execuție (perioadă determinată) din cadrul ANMDMR, SERVICIUL MONITORIZARE ȘI RAPORTARE.
  – expert. gr I
  citeste documentul …

 • Anunt examen promovare în grad profesional DGDM

  ANUNȚ – Agenția Națională a Medicamentului și Dispozitivelor Medicale din România organizează examen pentru promovarea în grad profesional a personalului contractual încadrat în funcția:
  – inspector de specialitate gr. I, în funcția de inspector de specialitate gr. IA, în cadrul Direcției Generale Dispozitive Medicale, Direcția tehnic laboratoare, Serviciul încercări și verificări.
  citeste documentul …

 • Anunt organizare ocupare fara concurs a unui post vacant

  Având în vedere prevederile ordinului ministrului sănătăţii nr. 905/26.05.2020 pentru aprobarea Metodologiei privind ocuparea, fără concurs, a posturilor vacante sau temporar vacante din cadrul Ministerului Sănătăţii şi unităţilor aflate în subordinea, coordonarea şi sub autoritatea Ministerului Sănătăţii, inclusiv funcţiile publice de execuţie şi conducere, pe perioadă determinată, în contextul instituirii stării de alertă pe teritoriul României, conform art. 11 din Legea nr. 55/2020 privind unele măsuri pentru prevenirea şi combaterea efectelor pandemiei de COVID-19,
  Agenția Națională a Medicamentului și a Dispozitivelor Medicale din România organizează ocuparea fără concurs a următorului post vacant de execuție:
  SERVICIUL MONITORIZARE ȘI RAPORTARE
  1 (unu) post expert gr. I, studii superioare, perioadă determinată.
  citeste documentul …

 • REZULTATELE FINALE la examenul de promovare în grade sau trepte profesionale a salariatilor ANMDMR, din data de 11.08.2020

  REZULTATELE FINALE la examenul de promovare în grade sau trepte profesionale a salariatilor ANMDMR, din data de 11.08.2020.
  citeste documentul …
  citeste documentul …

 • REZULTATE proba scrisă la examenul de promovare în grade sau trepte profesionale a salariatilor ANMDMR

  REZULTATE proba scrisă la examenul de promovare în grade sau trepte profesionale a salariatilor ANMDMR, din data de 11.08.2020.
  citeste documentul …
  citeste documentul …

 • Rezultatele selecţiei dosarelor de înscriere pentru ocuparea fără concurs a posturilor vacante de execuție (perioadă determinată) din cadrul ANMDMR, DIRECȚIA FARMACOVIGILENȚĂ ȘI MANAGEMENTUL RISCULUI

  Rezultatele selecţiei dosarelor de înscriere pentru ocuparea fără concurs a posturilor vacante de execuție (perioadă determinată) din cadrul ANMDMR, DIRECȚIA FARMACOVIGILENȚĂ ȘI MANAGEMENTUL RISCULUI.
  citeste documentul …

 • Rezultatele selecţiei dosarelor de înscriere pentru ocuparea fără concurs a posturilor vacante de execuție (perioadă determinată) din cadrul ANMDMR, DIRECȚIA PROCEDURA NAȚIONALĂ

  Rezultatele selecţiei dosarelor de înscriere pentru ocuparea fără concurs a posturilor vacante de execuție (perioadă determinată) din cadrul ANMDMR, DIRECȚIA PROCEDURA NAȚIONALĂ.
  citeste documentul …

 • Reziltate selecţie dosare de înscriere pentru ocuparea fără concurs a posturilor vacante de execuție (perioadă determinată) din cadrul ANMDMR, DIRECȚIA RESURSE UMANE SI MANAGEMENTUL CALITATII

  Reziltate selecţie dosare de înscriere pentru ocuparea fără concurs a posturilor vacante de execuție (perioadă determinată) din cadrul ANMDMR, DIRECȚIA RESURSE UMANE SI MANAGEMENTUL CALITATII
  – referent tr.IA
  citeste documentul …

 • Rezultate selecţiei dosarelor de înscriere pentru ocuparea fără concurs a posturilor vacante de execuție (perioadă determinată) din cadrul ANMDMR, DIRECȚIA GENERALĂ DISPOZITIVE MEDICALE

  Rezultate selecţiei dosarelor de înscriere pentru ocuparea fără concurs a posturilor vacante de execuție (perioadă determinată) din cadrul ANMDMR, DIRECȚIA GENERALĂ DISPOZITIVE MEDICALE: DIRECŢIA REGLEMENTARE, SUPRAVEGHERE PIAŢĂ – UTI CRAIOVA.
  citeste documentul …

 • REZULTATELE selecţiei dosarelor de înscriere pentru ocuparea fără concurs a posturilor vacante de execuție (perioadă determinată) din cadrul ANMDMR, DIRECȚIA GENERALĂ INSPECȚIE FARMACEUTICĂ

  Rezultatele selecţiei dosarelor de înscriere pentru ocuparea fără concurs a posturilor vacante de execuție (perioadă determinată) din cadrul ANMDMR, DIRECȚIA INSPECȚIE FARMACEUTICA:
  – inspector de specialitate gr.II (farmacist);
  – inspector de specialitate gr.IA (farmacist);
  – inspector de specialitate gr.IA (farmacist specialist).
  citeste documentul …

 • Rezultate selectie dosare pentru examen promovare in grad profesional pentru Directia generala inspecție farmaceutică si Direcția resurse umane și managementul riscului

  Rezultate selectie dosare pentru examen promovare in grad profesional pentru Directia generala inspecție farmaceutică si Direcția resurse umane și managementul riscului.
  citeste documentul …
  citeste documentul …

 • Anunt pentru organizarea ocupării fara concurs a unor posturi vacante de executie

  Având în vedere prevederile ordinului ministrului sănătăţii nr. 905/26.05.2020 pentru aprobarea Metodologiei privind ocuparea, fără concurs, a posturilor vacante sau temporar vacante din cadrul Ministerului Sănătăţii şi unităţilor aflate în subordinea, coordonarea şi sub autoritatea Ministerului Sănătăţii, inclusiv funcţiile publice de execuţie şi conducere, pe perioadă determinată, în contextul instituirii stării de alertă pe teritoriul României, conform art. 11 din Legea nr. 55/2020 privind unele măsuri pentru prevenirea şi combaterea efectelor pandemiei de COVID-19,
  Agenția Națională a Medicamentului și a Dispozitivelor Medicale din România
  organizează ocuparea fara concurs a următoarelor posturi vacante de execuție:
  1. DIRECȚIA FARMACOVIGILENȚA ȘI MANAGEMENTUL RISCULUI
  A. SERVICIUL EVALUARE:
  – 1 (unu) post medic specialist, perioadă determinată;
  B) BIROU GESTIONARE DATE:
  – 1 (unu) post expert grad IA, 6 ani si 6 luni vechime in specialitate, farmacist, perioadă determinată;
  – 1 (unu) post expert grad IA, 6 ani si 6 luni vechime in specialitate, farmacist specialist, perioadă determinată;
  2. DIRECȚIA PROCEDURĂ NAȚIONALĂ – SERVICIUL VARIAȚII PROCEDURĂ NAȚIONALĂ, BIROU EVALUARE – VALIDARE VARIAȚII
  – 1 (unu) post expert gr. IA, 6 ani si 6 luni vechime in specialitate, biochimist, perioadă determinată;
  3. DIRECȚIA PROCEDURĂ NAȚIONALĂ – SERVICIUL EVALUARE PROCEDURĂ NAȚIONALĂ – COMPARTIMENT INFORMAȚII MEDICAMENTE:
  – 1 (unu) post referent tr. IA, 6 ani si 6 luni vechime, studii medii, perioadă determinată;
  3. DIRECȚIA PROCEDURĂ NAȚIONALĂ – SERVICIUL EVALUARE PROCEDURĂ NAȚIONALĂ – COMPARTIMENTUL CALITATE MEDICAMENTE:
  – 1 (unu) post referent de specialitate grad IA, 6 ani si 6 luni vechime in specialitatea Farmacist specialist,perioadă determinată;
  citeste documentul …

 • Anunt pentru organizarea ocupării fara concurs a unor posturi vacante de executie

  Având în vedere prevederile ordinului ministrului sănătăţii nr. 905/26.05.2020 pentru aprobarea Metodologiei privind ocuparea, fără concurs, a posturilor vacante sau temporar vacante din cadrul Ministerului Sănătăţii şi unităţilor aflate în subordinea, coordonarea şi sub autoritatea Ministerului Sănătăţii, inclusiv funcţiile publice de execuţie şi conducere, pe perioadă determinată, în contextul instituirii stării de alertă pe teritoriul României, conform art. 11 din Legea nr. 55/2020 privind unele măsuri pentru prevenirea şi combaterea efectelor pandemiei de COVID-19, Agenția Națională a Medicamentului și a Dispozitivelor Medicale din România organizează ocuparea fara concurs a următoarelor posturi vacante de execuție:
  1. DIRECȚIA RESURSE UMANE ȘI MANAGEMENTUL CALITĂȚII – SERVICIUL ASIGURAREA CALITATII ȘI REGISTRATURA/ COMPARTIMENT REGISTRATURA ȘI ARHIVA:
  – 1 (unu) post referent tr. IA, studii medii.(diploma de bacalaureat), perioadă determinată.
  2. DIRECŢIA GENERALĂ DISPOZITIVE MEDICALE: DIRECŢIA REGLEMENTARE, SUPRAVEGHERE PIAŢĂ – UTI CRAIOVA
  – 1 (unu) post inspector de specialitate debutant, nivel studii S, specialitate administraţie publică (specialitate tehnică asociată domeniului dispozitivelor medicale: electrotehnică, electronică, inginerie electrică, electronică și telecomunicații, tehnologie chimică, chimie industrială, ingineria și managementul sistemelor tehnologice, tehnologia construcțiilor de mașini, fizică, bioinginerie, inginerie medicală, biochimie, biologie, etc), perioadă determinate, perioadă determinată.
  citeste documentul …

 • Anunt pentru organizarea ocupării fara concurs a unor posturi vacante de executie

  Având în vedere prevederile ordinului ministrului sănătăţii nr. 905/26.05.2020 pentru aprobarea Metodologiei privind ocuparea, fără concurs, a posturilor vacante sau temporar vacante din cadrul Ministerului Sănătăţii şi unităţilor aflate în subordinea, coordonarea şi sub autoritatea Ministerului Sănătăţii, inclusiv funcţiile publice de execuţie şi conducere, pe perioadă determinată, în contextul instituirii stării de alertă pe teritoriul României, conform art. 11 din Legea nr. 55/2020 privind unele măsuri pentru prevenirea şi combaterea efectelor pandemiei de COVID-19, Agenția Națională a Medicamentului și a Dispozitivelor Medicale din România organizează ocuparea fara concurs a următoarelor posturi vacante de execuție:
  1. DIRECTIA GENERALA INSPECTIE FARMACEUTICA: DIRECȚIA ADMINISTRAREA PROCESELOR DGIF:
  – 4 (patru) posturi inspector de specialitate gr. IA, nivel studii S, 6 ani şi 6 luni vechime în specialitate, farmacist, perioadă determinată;
  – 3 (trei) posturi inspector de specialitate gr. IA, nivel studii S, 6 ani şi 6 luni vechime în specialitate, farmacist specialist, perioadă determinată;
  2. DIRECTIA GENERALA INSPECTIE FARMACEUTICA: DIRECȚIA INSPECȚIE BPF, BPL, BPLA, BPSC, FV
  – 2 (doua) posturi inspector de specialitate gr. II, nivel studii S, 6 luni vechime in specialitate, farmacist, perioadă determinată;
  – 2 (doua) posturi inspector de specialitate gr. IA, nivel studii S, 6 ani şi 6 luni vechime în specialitate, farmacist, perioadă determinată;
  – 2 (doua) posturi inspector de specialitate gr. IA, nivel studii S, 6 ani şi 6 luni vechime în specialitate, farmacist specialist, perioadă determinată;
  3. DIRECTIA GENERALA INSPECTIE FARMACEUTICA: SERVICIUL INSPECȚIE DE BUNĂ PRACTICĂ DE DISTRIBUȚIE:
  – 2 (doua) posturi inspector de specialitate gr. II, nivel studii S, 6 luni vechime in specialitate, farmacist specialist, perioadă determinată;
  – 2 (doua) posturi inspector de specialitate gr. IA, nivel studii S, 6 ani şi 6 luni vechime în specialitate, farmacist primar, perioadă determinată;
  4. DIRECTIA GENERALA INSPECTIE FARMACEUTICA : SERVICIUL ALERTĂ RAPIDĂ, MEDICAMENTE FALSIFICATE:
  – 1 (unu) post inspector de specialitate gr. II, nivel studii S, 6 luni vechime in specialitate, farmacist, perioadă determinată;
  – 1 (unu) post inspector de specialitate gr. IA, nivel studii S, 6 ani şi 6 luni vechime în specialitate, farmacist, perioadă determinată;
  – 2 (doua) posturi inspector de specialitate gr. IA, nivel studii S, 6 ani şi 6 luni vechime în specialitate, farmacist specialist, perioadă determinată;
  – 1 (unu) post inspector de specialitate gr. IA, nivel studii S, 6 ani şi 6 luni vechime în specialitate, farmacist primar, perioadă determinată;
  citeste documentul …

 • Rezultate selecţiei dosarelor de înscriere pentru ocuparea fără concurs a posturilor vacante de execuție (perioadă determinată) din cadrul ANMDMR, DIRECȚIA GENERALĂ DISPOZITIVE MEDICALE

  Rezultate selecţiei dosarelor de înscriere pentru ocuparea fără concurs a posturilor vacante de execuție (perioadă determinată) din cadrul ANMDMR, DIRECȚIA GENERALĂ DISPOZITIVE MEDICALE:
  – inspector de specialitate gr. II;
  – inspector de specialitate gr. IA.
  citeste documentul …
  citeste documentul …

 • Anunt pentru organizarea ocupării fara concurs a unor posturi vacante de executie

  Agenția Națională a Medicamentului și a Dispozitivelor Medicale din România organizează ocuparea fara concurs a următoarelor posturi vacante de execuție:
  DIRECŢIA GENERALĂ DISPOZITIVE MEDICALE: DIRECŢIA REGLEMENTARE, SUPRAVEGHERE PIAŢĂ
  – 1 (unu) post inspector de specialitate gr. IA, nivel studii S, 6 ani şi 6 luni vechime în specialitate administraţie publică (specialitate tehnică asociată domeniului dispozitivelor medicale: electrotehnică, electronică, inginerie electrică, electronică și telecomunicații, tehnologie chimică, chimie industrială, ingineria și managementul sistemelor tehnologice, tehnologia construcțiilor de mașini, fizică, bioinginerie, inginerie medicală, biochimie, biologie, etc), perioadă determinată;
  DIRECŢIA GENERALĂ DISPOZITIVE MEDICALE: DIRECTIA AVIZARE
  – 1 (unu) post inspector de specialitate gr. II, nivel studii S, 6 luni vechime în specialitate, inginerie medicală, perioadă determinată.
  citeste documentul …
  citeste metodologie + anexe…

 • ORDIN Nr. 905 din 26 mai 2020

  ORDIN Nr. 905 din 26 mai 2020 pentru aprobarea Metodologiei privind ocuparea, fără concurs, a posturilor vacante sau temporar vacante din cadrul Ministerului Sănătăţii şi unităţilor aflate în subordinea, coordonarea şi sub autoritatea Ministerului Sănătăţii, inclusiv funcţiile publice de execuţie şi conducere, pe perioadă determinată, în contextul instituirii stării de alertă pe teritoriul României, conform art. 11 din Legea nr. 55/2020 privind unele măsuri pentru prevenirea şi combaterea efectelor pandemiei de COVID-19. Publicat în: Monitorul Oficial Nr. 464 din 2 iunie 2020.
  citeste documentul …

 • Rezultate finale examen de promovare in grad profesional Compartiment prevenire si protectie

  Rezultate finale examen de promovare in grad profesional Compartiment prevenire si protectie
  citeste documentul …

 • Rezultate finale examen de promovare in grad profesional Directia generala dispozitive medicale

  Rezultate finale examen de promovare in grad profesional Directia generala dispozitive medicale
  citeste documentul …

 • Rezultate proba scrisa examen promovare in grad profesional Compartiment prevenire si protectie.

  Rezultate proba scrisa examen promovare in grad profesional Compartiment prevenire si protectie
  citeste documentul …

 • ANUNȚ – Agenția Națională a Medicamentului și Dispozitivelor Medicale din România organizează examen pentru promovarea în grad profesional a personalului contractual

  ANUNȚ – Agenția Națională a Medicamentului și Dispozitivelor Medicale din România organizează examen pentru promovarea în grad profesional a personalului contractual încadrat în funcția:
  – referent de specialitate gr. I, în funcția de referent de specialitate gr. IA, în cadrul Direcției resurse umane și managementul calității, Serviciul personal salarizare, Compartiment salarizare;
  – referent de specialitate gr. II, în funcția de referent de specialitate gr. I, în cadrul Direcției generale inspecție farmaceutică, Serviciul alertă rapidă, medicamente falsificate.
  citeste documentul …

 • Rezultate finale examen promovare Serviciul tehnologia informatiilor si a comunicatiilor

  Rezultate finale examen promovare Serviciul tehnologia informatiilor si a comunicatiilor
  citeste documentul …

 • Rezultate finale examen promovare Directia proceduri europene

  Rezultate finale examen promovare Directia proceduri europene
  citeste documentul …

 • Rezultate proba scrisa examen promovare in grad profesional Directia generala dispozitive medicale

  Rezultate proba scrisa examen promovare in grad profesional Directia generala dispozitive medicale
  citeste documentul …

 • Rezultate finale examen promovare Directia resurse umane si managementul calitatii

  Rezultate finale examen promovare Directia resurse umane si managementul calitatii
  citeste documentul …

 • Rezultate finale examen promovare Directia procedura nationala

  Rezultate finale examen promovare Directia procedura nationala
  citeste documentul …

 • Rezultate proba scrisa examen promovare in grad profesional Directia procedura nationala

  Rezultate proba scrisa examen promovare in grad profesional Directia procedura nationala
  citeste documentul …

 • Rezultate probă scrisă examen promovare in grad profesional Serviciul tehnologia informatiei si a comunicatiilor

  Rezultate probă scrisă examen promovare in grad profesional Serviciul tehnologia informatiei si a comunicatiilor
  citeste documentul …

 • Rezultate proba scrisă examen promovare in grad profesional Directia proceduri europene

  Rezultate proba scrisă examen promovare in grad profesional Directia proceduri europene
  citeste documentul …

 • Rezultate proba scrisa examen promovare in grad profesional Directia resurse umane si managementul calitatii

  Rezultate proba scrisa examen promovare in grad profesional Directia resurse umane si managementul calitatii
  citeste documentul …

 • Rezultate selectie dosare pentru examen promovare in grad profesional Compartiment prevenire și protecție

  Rezultate selectie dosare pentru examen promovare in grad profesional Compartiment prevenire și protecție
  citeste documentul …

 • Rezultate selectie dosare pentru examen promovare in grad profesional Directia generala dispozitive medicale

  Rezultate selectie dosare pentru examen promovare in grad profesional Directia generala dispozitive medicale
  citeste documentul …

 • Rezultate selectie dosare pentru examen promovare in grad profesional Directia procedura nationala

  Rezultate selectie dosare pentru examen promovare in grad profesional Directia procedura nationala
  citeste documentul …

 • Rezultate selectie dosare pentru examen promovare in grad profesional Directia proceduri europene

  Rezultate selectie dosare pentru examen promovare in grad profesional Directia proceduri europene
  citeste documentul …

 • Rezultate selectie dosare pentru examen promovare in grad profesional Serviciul tehnologia informatiei si a comunicatiilor

  Rezultate selectie dosare pentru examen promovare in grad profesional Serviciul tehnologia informatiei si a comunicatiilor
  citeste documentul …

 • Rezultate selectie dosare pentru examen promovare in grad profesional Directia Resurse umane si managementul calitatii

  Rezultate selectie dosare pentru examen promovare in grad profesional Directia Resurse umane si managementul calitatii
  citeste documentul …

 • ERATĂ – ANUNȚURI din data de 03.07.2020 – privind promovarea în grad profesional a personalului contractual

  ERATĂ – ANUNȚURI din data de 03.07.2020 – privind promovarea în grad profesional a personalului contractual
  citeste documentul …

 • ANUNȚ – examen pentru promovarea în grad profesional a personalului contractual

  ANUNȚ – examen pentru promovarea în grad profesional a personalului contractual
  citeste documentul …

 • ANUNȚ – examen pentru promovarea în grad profesional a personalului contractual

  ANUNȚ – Agenția Națională a Medicamentului și Dispozitivelor Medicale din România organizează examen pentru promovarea în grad profesional a personalului contractual încadrat în funcția:
  – expert gr. I, în funcția de expert gr. IA, în cadrul Direcției proceduri europene, Serviciul administrare proceduri europene;
  – expert gr. I, în funcția de expert gr. IA, în cadrul Direcției procedură națională, Serviciul variații procedură națională;
  citeste documentul …

 • ANUNȚ – examen pentru promovarea în grad profesional a personalului contractual

  ANUNȚ – Agenția Națională a Medicamentului și Dispozitivelor Medicale din România organizează examen pentru promovarea în grad profesional a personalului contractual încadrat în funcția:
  – referent de specialitate gr.II, în funcția de referent de specialitate gr. I, în cadrul Serviciului tehnologia informației și a comunicațiilor;
  – referent de specialitate gr.II, în funcția de referent de specialitate gr. I, în cadrul Direcția resurse umane și managementul calității, Serviciul asigurarea calității și registratură, Compartiment registratură și arhivă;
  citeste documentul …

 • ANUNȚ – examen pentru promovarea în grad profesional a personalului contractual

  ANUNȚ – Agenția Națională a Medicamentului și Dispozitivelor Medicale din România organizează examen pentru promovarea în grad profesional a personalului contractual încadrat în funcția:
  – inspector de specialitate gr. II, în funcția de inspector de specialitate gr. I, în cadrul Direcției generale dispozitive medicale, Direcția tehnic laboratoare, Serviciul încercări și verificări;
  – inspector de specialitate gr. II, în funcția de inspector de specialitate gr. I, în cadrul Direcției generale dispozitive medicale, Direcția avizare;
  – inspector de specialitate gr. I, în funcția de inspector de specialitate gr. IA, în cadrul Direcției generale dispozitive medicale, Direcția reglementare, supraveghere piață, Serviciul reglementare;
  citeste documentul …

 • Rezultate finale examen de promovare Directia Control Calitatea Medicamentelor

  Rezultate finale examen de promovare Directia Control Calitatea Medicamentelor
  citeste documentul …

 • Rezultate finale examen de promovare Directia Juridica si Relatii Internationale

  Rezultate finale examen de promovare Directia Juridica si Relatii Internationale
  citeste documentul …

 • Rezultate finale examenul de promovare Directia economica si achizitii publice

  Rezultate finale examenul de promovare Directia economica si achizitii publice
  citeste documentul …

 • Rezultate finale examen promovare Directia Administratie Generala

  Rezultate finale examen promovare Directia Administratie Generala
  citeste documentul …

 • Rezultate selectie dosare pentru examenul de promovare Directia Control Calitatea Medicamentelor

  Rezultate selectie dosare pentru examenul de promovare Directia Control Calitatea Medicamentelor
  citeste documentul …

 • Rezultate selectie dosare pentru examenul de promovare Directia Juridica si Relatii Internationale

  Rezultate selectie dosare pentru examenul de promovare Directia Juridica si Relatii Internationale
  citeste documentul …

 • Rezultate selectie dosare pentru examenul de promovare Directia Administratie Generala – Referent de specialitate gr.I

  Rezultate selectie dosare pentru examenul de promovare Directia Administratie Generala – Referent de specialitate gr.I
  citeste documentul …

 • Rezultate selectie dosare pentru examenul de promovare Directia Administratie Generala – Muncitor I

  Rezultate selectie dosare pentru examenul de promovare Directia Administratie Generala – Muncitor I
  citeste documentul …

 • Rezultate selectie dosare pentru examenul de promovare Directia economica si achizitii publice

  Rezultate selectie dosare pentru examenul de promovare Directia economica si achizitii publice
  citeste documentul …

 • ANUNȚ- Agenția Națională a Medicamentului și Dispozitivelor Medicale din România organizează examen pentru promovarea în grad profesional a personalului contractual

  ANUNȚ- Agenția Națională a Medicamentului și Dispozitivelor Medicale din România organizează examen pentru promovarea în grad profesional a personalului contractual încadrat în funcția:
  – de consilier juridic gradul I, în funcția de consilier juridic gradul IA, în cadrul Direcției Juridice și Relații Internaționale – Serviciul asistență juridică generală, urmărire debite și contencios administrativ;
  – de expert gradul II (inginer chimist), în funcția de expert gradul I (inginer chimist), în cadrul Direcției Control Calitatea Medicamentelor – Laborator Determinari Fizico-Chimice Imunochimice și Serologice la Medicamente Biologice și Farmacotoxicologie.
  citeste documentul …

 • ANUNȚ- Agenția Națională a Medicamentului și Dispozitivelor Medicale din România, organizează examen pentru promovarea în grad profesional a personalului contractual

  ANUNȚ- Agenția Națională a Medicamentului și Dispozitivelor Medicale din România, organizează examen pentru promovarea în grad profesional a personalului contractual încadrat în funcția:
  – de referent de specialitate gradul II, în funcția de referent de specialitate gradul I, în cadrul Direcției Administratie Generală;
  – de muncitor II, în funcția de muncitor I, în cadrul Direcției Administratie Generală.
  citeste documentul …

 • ANUNȚ- Agenția Națională a Medicamentului și Dispozitivelor Medicale din România organizează examen pentru promovarea în grad profesional a personalului contractual

  ANUNȚ- Agenția Națională a Medicamentului și Dispozitivelor Medicale din România organizează examen pentru promovarea în grad profesional a personalului contractual încadrat în funcția:
  – de expert gradul II, în funcția de expert gradul I, în cadrul Direcției Economice și Achiziții Publice – Compartimentul achiziții publice și protocol;
  – de referent de specialitate gradul II, în funcția de referent de specialitate gradul I, în cadrul Direcției Economice și Achiziții Publice – Serviciul buget, financiar, contabilitate.
  citeste documentul …

 • Rezultate finale Serviciul Comunicare si Relații Publice

  Rezultate finale Serviciul Comunicare si Relații Publice
  citeste documentul …

 • Rezultate finale DJRI

  Rezultate finale DJRI
  citeste documentul …

 • Rezultate finale DFMR

  Rezultate finale DFMR
  citeste documentul …

 • Rezultate finale DPN

  Rezultate finale DPN
  citeste documentul …

 • Rezultate selecție dosare DJRI

  Rezultate selecție dosare DJRI
  citeste documentul …

 • Rezultate selecție dosare DPN

  Rezultate selecție dosare DPN
  citeste documentul …

 • Rezultate selecție dosare Serviciul Comunicare si Relații Publice

  Rezultate selecție dosare Serviciul Comunicare si Relații Publice
  citeste documentul …

 • Rezultate finale DJRI

  Rezultate finale DJRI
  citeste documentul …

 • Rezultate finale DETM

  Rezultate finale DETM
  citeste documentul …

 • Rezultate finale Compartiment Nomenclator

  Rezultate finale Compartiment Nomenclator
  citeste documentul …

 • Rezultate finale DSC

  Rezultate finale DSC
  citeste documentul …

 • Rezultate selecție dosare DETM

  Rezultate selecție dosare DETM
  citeste documentul …

 • Rezultate finale DPE

  Rezultate finale DPE
  citeste documentul …

 • ANUNȚ – privind ocuparea unui post vacant pe perioadă determinată în contextul ORDONANŢEI DE URGENŢĂ Nr. 40 din 2 aprilie 2020 – DIRECȚIA JURIDICĂ ȘI RELAȚII INTERNAȚIONALE – SERVICIUL LEGISLAȚIE, SESIZĂRI ȘI RELAȚII INTERNAȚIONALE

  ANUNȚ – privind ocuparea unui post vacant pe perioadă determinată în contextul ORDONANŢEI DE URGENŢĂ Nr. 40 din 2 aprilie 2020 – DIRECȚIA JURIDICĂ ȘI RELAȚII INTERNAȚIONALE – SERVICIUL LEGISLAȚIE, SESIZĂRI ȘI RELAȚII INTERNAȚIONALE
  citeste documentul …

 • Rezultate finale DGIF

  Rezultate finale DGIF
  citeste documentul …

 • Rezultate selecție dosare DPE

  Rezultate selecție dosare DFMR
  citeste documentul …

 • Rezultate selecție dosare DFMR

  Rezultate selecție dosare DFMR
  citeste documentul …

 • Rezultate selecție dosare DSC

  Rezultate selecție dosare DSC
  citeste documentul …

 • Rezultate selecție dosare DJRI

  Rezultate selecție dosare DJRI
  citeste documentul …

 • Rezultate selecție dosare Compartiment Nomenclator

  Rezultate selecție dosare Compartiment Nomenclator
  citeste documentul …

 • Rezultate finale DGDM

  Rezultate finale DGDM
  citeste documentul …

 • Rezultate selecție dosare DGIF

  Rezultate selecție dosare DGIF
  citeste documentul …

 • Rezultate selecție dosare DGDM

  Rezultate selecție dosare DGDM
  citeste documentul …

 • ERATA – prelungire perioada de depunere a dosarelor – Directia juridica si relatii internationale

  Erata – prelungire perioada de depunere a dosarelor privind selecția acestora în vederea angajării fără concurs pe perioadă determinată, personal contractual, până la data de 15.04.2020, conform anunțului publicat în data de 08.04.2020 și conform erata publicată în data de 10.04.2020, pentru DIRECTIA JURIDICĂ ȘI RELAȚII INTERNAȚIONALE
  citeste documentul …

 • ANUNȚ – privind ocuparea unui post vacant pe perioadă determinată în contextul ORDONANŢEI DE URGENŢĂ Nr. 40 din 2 aprilie 2020

  ANUNȚ – privind ocuparea unui post vacant pe perioadă determinată în contextul ORDONANŢEI DE URGENŢĂ Nr. 40 din 2 aprilie 2020
  citeste documentul …

 • ERATA – ANUNȚ din data de 08.04.2020, privind ocuparea posturilor vacante pe perioadă determinată

  ERATA – ANUNȚ din data de 10.04.2020, privind ocuparea posturilor vacante pe perioadă determinată
  citeste documentul …

 • ANMDMR, demarează procedura de angajare fără concurs pe perioadă determinată, personal contractual în contextul OUG Nr. 40 din 2 aprilie 2020

  ANMDMR, demarează procedura de angajare fără concurs pe perioadă determinată, personal contractual în contextul OUG Nr. 40 din 2 aprilie 2020
  citeste documentul …

 • ANUNȚ, privind ocuparea posturilor vacante pe perioadă determinată în contextul ORDONANŢEI DE URGENŢĂ Nr. 40 din 2 aprilie 2020

  Titlul anuntului va fi : ANUNȚ, privind ocuparea posturilor vacante pe perioadă determinată în contextul ORDONANŢEI DE URGENŢĂ Nr. 40 din 2 aprilie 2020.
  citeste documentul …

 • ANUNȚ, privind PROCEDURA de ocuparea a posturilor vacante pe perioadă determinată în contextul ORDONANŢEI DE URGENŢĂ Nr. 40 din 2 aprilie 2020

  ANUNȚ, privind PROCEDURA de ocuparea a posturilor vacante pe perioadă determinată în contextul ORDONANŢEI DE URGENŢĂ Nr. 40 din 2 aprilie 2020,
  citeste documentul …

 • Anunt amanare concurs posturi vacante

  Anunt amanare concurs organizat de ANMDMR pentru ocuparea posturilor vacante.
  citeste documentul …

 • Erata anunt concurs posturi vacante

  Erata la anuntul publicat de catre Agentia Nationala a Medicamentului si a Dispozitivelor Medicale din Romania privind organizearea concursului pentru ocuparea functiilor contractuale vacante, perioada nedeterminata, in conformitate cu prevederile H.G. nr. 286/2011 cu modificarile si completarile ulterioare.
  citeste documentul …

 • Anunt concurs posturi vacante

  Agentia Nationala a Medicamentului si a Dispozitivelor Medicale din Romania organizeaza concurs pentru ocuparea functiilor contractuale vacante, perioada nedeterminata, in conformitate cu prevederile H.G. nr. 286/2011 cu modificarile si completarile ulterioare.
  citeste documentul …

 • ANUNȚ privind concursul organizat în vederea ocupării postului contractual vacant de conducere de Director al Direcției Resurse Umane și Managementul Calității.

  ANUNȚ privind concursul organizat în vederea ocupării postului contractual vacant de conducere de Director al Direcției Resurse Umane și Managementul Calității.
  citeste documentul …

 • ANUNT privind amanarea concursului de ocupare a posturilor de presedinte, vicepresedinte pentru activitatile stiintifice din domeniul medicamentelor de uz uman si dispozitivelor medicale si vicepresedinte pentru activitatile tehnico-administrative care sustin activitatile specifice stiintifice din cadrul ANMDMR

  ANUNT privind amanarea concursului de ocupare a posturilor de presedinte, vicepresedinte pentru activitatile stiintifice din domeniul medicamentelor de uz uman si dispozitivelor medicale si vicepresedinte pentru activitatile tehnico-administrative care sustin activitatile specifice stiintifice din cadrul ANMDMR.
  citeste documentul …

 • ANUNȚ AMÂNARE CONCURS pentru ocuparea postului contractual vacant de conducere de Director al Direcției Resurse Umane și Managementul Calității

  ANUNȚ AMÂNARE CONCURS pentru ocuparea postului contractual vacant de conducere de Director al Direcției Resurse Umane și Managementul Calității.
  citeste documentul …

 • ANUNT privind amanarea concursului de ocupare a posturilor de presedinte, vicepresedinte pentru activitatile specifice stiintifice din domeniul medicamentelor de uz uman si dispozitivelor medicale si vicepresedinte pentru activitatile tehnico-administrative care sustin activitatile specifice stiintifice din cadrul ANMDMR

  ANUNT privind amanarea concursului de ocupare a posturilor de presedinte, vicepresedinte pentru activitatile specifice stiintifice din domeniul medicamentelor de uz uman si dispozitivelor medicale si vicepresedinte pentru activitatile tehnico-administrative care sustin activitatile specifice stiintifice din cadrul ANMDMR.
  citeste documentul …

 • REZULTATUL SELECȚIEI DOSARELOR DE ÎNSCRIERE la concursul organizat de Agenției Naționale a Medicamentului și a Dispozitivelor Medicale din România pentru ocuparea postului vacant cu funcție de conducere de Director al Direcției resurse umane și managementul calității

  REZULTATUL SELECȚIEI DOSARELOR DE ÎNSCRIERE la concursul organizat de Agenției Naționale a Medicamentului și a Dispozitivelor Medicale din România pentru ocuparea postului vacant cu funcție de conducere de Director al Direcției resurse umane și managementul calității.
  citeste documentul …

 • ERATĂ la anunțul publicat în data de 21 octombrie 2019 de către Ministerul Sănătății privind organizarea concursului pentru ocuparea posturilor vacante de conducere din cadrul Agenției Naționale a Medicamentului și a Dispozitivelor Medicale din România

  ERATĂ la anunțul publicat în data de 21 octombrie 2019 de către Ministerul Sănătății privind organizarea concursului pentru ocuparea posturilor vacante de conducere din cadrul Agenției Naționale a Medicamentului și a Dispozitivelor Medicale din România.
  citeste documentul …

 • Ministerul Sănătății organizează concurs pentru ocuparea posturilor vacante de conducere din cadrul Agenției Naționale a Medicamentului și a Dispozitivelor Medicale din România

  Ministerul Sănătății organizează concurs pentru ocuparea posturilor vacante de conducere din cadrul Agenției Naționale a Medicamentului și a Dispozitivelor Medicale din România.
  Anunt Concurs …
  Bibliografie Concurs …

 • Anunt concurs ANMDMR 07.11.2019 – functie de conducere

  Anunt concurs ANMDMR 07.11.2019 – functie de conducere
  Anunt Concurs …
  Bibliografie Concurs …

 • Anunt anulare concurs organizat pentru postul de Sef Serviciu Inspectii BPF, BPL, BPLA, BPSCFV

  Anunt anulare concurs organizat pentru postul de Sef Serviciu Inspectii BPF, BPL, BPLA, BPSCFV
  citeste documentul …

 • Rezultatele finale la concursul organizat la ANMDM in data de 19.07.2019 pentru functii de executie

  Rezultatele finale la concursul organizat la ANMDM in data de 19.07.2019 pentru functii de executie
  citeste documentul …

 • Rezultatele finale la concursul organizat la ANMDM in data de 18.07.2019 pentru functii de conducere

  Rezultatele finale la concursul organizat la ANMDM in data de 18.07.2019 pentru functii de conducere
  citeste documentul …

 • Rezultatele sustinerii probei interviu din data de 19.07.2019 pentru functiile de executie

  Rezultatele sustinerii probei interviu din data de 19.07.2019 pentru functiile de executie
  citeste documentul …

 • Rezultatele sustinerii probei interviu din data de 19.07.2019 pentru functiile de conducere

  Rezultatele sustinerii probei interviu din data de 19.07.2019 pentru functiile de conducere
  citeste documentul …

 • Rezultatele sustinerii probei scrise din data de 19.07.2019

  Rezultatele sustinerii probei scrise din data de 19.07.2019
  citeste documentul …

 • Rezultatele sustinerii probei scrise din data de 18.07.2019

  Rezultatele sustinerii probei scrise din data de 18.07.2019
  citeste documentul …

 • Anunt modificare calendar concursuri ANMDM functii EXECUTIE

  Anunt modificare calendar concursuri ANMDM functii EXECUTIE
  citeste documentul …

 • Anunt modificare calendar concursuri ANMDM functii CONDUCERE

  Anunt modificare calendar concursuri ANMDM functii CONDUCERE
  citeste documentul …

 • Anunt amanare concurs Sef Serviciu Inspectii BPF, BPL, BPLA, BPSCFV

  Anunt amanare concurs Sef Serviciu Inspectii BPF, BPL, BPLA, BPSCFV
  citeste documentul …

 • Rezultatele selectiei dosarelor de inscriere – concurs 19.07.2019

  Rezultatele selectiei dosarelor de inscriere la concursul din data de 19.07.2019
  citeste documentul …

 • Rezultatele selectiei dosarelor de inscriere – concurs 18.07.2019

  Rezultatele selectiei dosarelor de inscriere la concursul din data de 18.07.2019
  citeste documentul …

 • Anunt scoatere posturi la concurs 26.06.2019
 • REZULTATELE FINALE la concursul organizat de ANMDM la data de 22.11.2018

  REZULTATELE FINALE la concursul organizat de ANMDM la data de 22.11.2018, in vederea ocuparii, pe durata nedeterminata, cu norma intreaga, a unui post vacant de medic specialist – specialitate reumatologie.
  citeste documentul …

 • Rezultatele selectiei dosarelor de inscriere – concurs medic specialist reumatologie

  Rezultatele selectiei dosarelor de inscriere la concursul organizat in cadrul Agentiei Nationale a Medicamentului si a Dispozitivelor Medicale pentru ocuparea unui post vacant de medic specialist – specialitatea reumatologie, cu norma intreaga, pe perioada nedeterminata, in cadrul Serviciului de farmacovigilenta si managementul riscului.
  citeste documentul …

 • Anunt concurs medic specialist reumatologie

  AGENŢIA NAŢIONALA A MEDICAMENTULUI ŞI A DISPOZITIVELOR MEDICALE scoate la concurs, in conformitate cu prevederile Ordinului Ministrului Sanatatii nr. 869/2015 pentru aprobarea metodologiilor privind organizarea si desfasurarea concursurilor de ocupare a posturilor de medic, medic dentist, farmacist, biolog, biochimist si chimist din unitatile sanitare publice, precum si a functiilor de sef de sectie, sef de laborator si sef de compartiment din unitatile sanitare fara paturi, respectiv a functiei de farmacist-sef in unitatile sanitare publice cu paturi, un post vacant de medic specialist, specialitatea reumatologie, pe durata nedeterminata, cu norma intreaga, in cadrul Serviciului farmacovigilenta si managementul riscului.
  citeste documentul …

 • REZULTATELE FINALE ale concursului organizat la data de 26.07.2017

  REZULTATELE FINALE ale concursului organizat la data de 26.07.2017 in cadrul Agentiei Nationale a Medicamentului si a Dispozitivelor Medicale pentru ocuparea urmatoarelor posturi vacante: 1 (unu) post de economist specialist IA, 1 (unu) post de economist debutant, 2 (doua) posturi de inginer gr.I, 1 (unu) post de inginer gr.II și 1 (unu) post de subinginer I.
  citeste documentul …

 • Comunicare modificare data concursuri

  Din motive obiective, se modifica data pentru sustinerea PROBEI SCRISE a concursurilor programate in data de 28.07.2017 si 31.07.2017 prin reprogramarea acestora in data de 26.07.2017, ora 10:00 la sediul Agenţiei Nationale a Medicamentului si a Dispozitivelor Medicale, str. Av. Sanatescu nr. 48, sector 1, Bucuresti, etaj 1, Sala de Consiliu.

 • REZULTATELE selectiei dosarelor de concurs 19.07.2017

  REZULTATELE selectiei dosarelor de concurs pentru ocuparea urmatoarelor posturi vacante:
  -1 (unu) post de inginer gr.I
  -1 (unu) post de subinginer I
  citeste documentul …

 • REZULTATELE selectiei dosarelor de concurs 12.07.2017

  REZULTATELE selectiei dosarelor de concurs pentru ocuparea urmatoarelor posturi vacante:
  -1 (unu) post de economist specialist IA,
  -1 (unu) post de economist debutant,
  -1 (unu) post de inginer gr.II
  citeste documentul …

 • ANUNT scoatere la concurs posturi de subinginer I inginer gr. I 05.07.2017

  AGENTIA NATIONALA A MEDICAMENTULUI SI A DISPOZITIVELOR MEDICALE scoate la concurs, in conformitate cu prevederile HGR nr.497/2010 privind aprobarea Regulamentului de organizare si desfasurare a concursului si a examenului pentru ocuparea posturilor vacante si temporar vacante, precum si stabilirea criteriilor de evaluare a performantelor profesionale individuale la promovare prin examen a personalului contractual din sistemul sanitar, in vederea angajarii cu contract individual de munca, pe durata nedeterminata, urmatoarele posturi cu functie de executie, vacante din statul de funcţii:
  – 1 (unu) post subinginer I
  – 1 (unu) post inginer gr.I
  citeste documentul …
  BIBLIOGRAFIE pentru ocuparea postului de subinginer I …
  BIBLIOGRAFIE pentru ocuparea postului de inginer gr I …

 • Anunt scoatere posturi la concurs 28.06.2017

  AGENTIA NATIONALA A MEDICAMENTULUI SI A DISPOZITIVELOR MEDICALE scoate la concurs, in conformitate cu prevederile HGR nr.497/2010 privind aprobarea Regulamentului de organizare si desfasurare a concursului si a examenului pentru ocuparea posturilor vacante şi temporar vacante, precum si stabilirea criteriilor de evaluare a performantelor profesionale individuale la promovare prin examen a personalului contractual din sistemul sanitar, in vederea angajarii cu contract individual de munca, pe durata nedeterminata, urmatoarele posturi cu functie de executie, vacante din statul de functii:
  – 1 (unu) post economist specialist IA,
  – 1 (unu) post economist debutant,
  – 1 (unu) post inginer gr. II.
  citeste documentul …
  bibliografie ec deb.2017-DETM …
  bibliografie economist spec.IA2017-BAI …
  bibliografie ing. gr. II 2017-DM …

 • REZULTATE la concursul/examenul organizat la data de 20.06.2017

  REZULTATELE FINALE la concursul/ examenul organizat la data de 20.06.2017 in cadrul Agentiei Nationale a Medicamentului si a Dispozitivelor Medicale pentru ocuparea urmatoarelor posturi vacante: 1 (unu) post de economist specialist IA, 1 (unu) post de inginer specialist IA.
  citeste documentul …

 • Comunicare modificare data concurs ec. sp. IA, ing. spec. IA, ing. gr. I

  Din motive obiective, se modificǎ data pentru susţinerea PROBEI SCRISE prin reprogramarea acesteia în data de 20.06.2017, ora 10:00 la sediul Agenţiei Naţionale a Medicamentului şi a Dispozitivelor Medicale, str. Av. Sănătescu nr. 48, sector 1, Bucureşti, etaj 1, Sala de Consiliu.
  citeste documentul …

 • Rezultate selectie dosare pentru ec. sp. IA, ing. spec. IA, ing. gr. I

  Rezultatele selecţiei dosarelor de înscriere la concursul/ examenul organizat în cadrul Agenţiei Naţionale a Medicamentului şi a Dispozitivelor Medicale pentru ocuparea urmǎtoarelor posturi vacante: 1 (unu) post de economist specialist IA, 1 (unu) post de inginer specialist IA şi 1 (unu) post de inginer gr.I.
  citeste documentul …

 • Anunt scoatere post la concurs 26.05.2017

  AGENTIA NATIONALA A MEDICAMENTULUI SI A DISPOZITIVELOR MEDICALE scoate la concurs 1 (unu) post vacant de medic primar-specialitatea farmacologie clinicǎ în cadrul Departamentului evaluare tehnologii medicale.
  citeste documentul …
  tematica pentru concurs …

 • Anunt scoatere posturi la concurs 18.05.2017

  AGENTIA NATIONALA A MEDICAMENTULUI SI A DISPOZITIVELOR MEDICALE scoate la concurs, in conformitate cu prevederile HGR nr.497/2010
  – 1 (unu) post economist specialist IA;
  – 1 (unu) post inginer specialist gr. IA;
  – 1 (unu) post inginer gr. I.
  citeste documentul …
  bibliografie economist specialist gr IA …
  bibliografie inginer gr I …
  bibliografie inginer specialist gr IA …

 • Rezultatele dupa sustinerea celor 2 probe la concursul pentru posturile de CONSILIER JURIDIC gr.IA

  Dupǎ susţinerea celor 2 probe, COMISIA DE CONCURS comunicǎ urmǎtoarele rezultate:
  citeste documentul …

 • Rezultatele selectiei dosarelor pentru posturile de CONSILIER JURIDIC gr.IA

  COMISIA DE CONCURS comunicǎ urmǎtoarele rezultate ale selecţiei dosarelor de înscriere:
  citeste documentul …

 • Calendar concurs in vederea ocuparii posturilor vacante de CONSILIER JURIDIC gr. IA

  Calendar concurs in vederea ocuparii posturilor vacante de CONSILIER JURIDIC gr. IA
  citeste documentul …

 • Anunt scoatere posturi la concurs 31.10.2016

  AGENTIA NATIONALA A MEDICAMENTULUI SI A DISPOZITIVELOR MEDICALE scoate la concurs, in conformitate cu prevederile HGR nr.497/2010
  – 2 (douǎ) posturi de consiler juridic gradul IA.
  citeste documentul …

 • Candidati promovati si respinsi la concursul organizat din 14.09.2016

  CANDIDATI promovati si respinsi la concursul organizat de ANMDM in data de 14.09.2016
  citeste documentul …

 • Anunt reprogramare concurs

  Avand in vedere aprobarea Ministerului Sanatatii privind data desfasurarii concursului pentru ocuparea posturilor de farmacist si farmacist specialist – specialitatea farmacie clinica, va informam ca se va reprograma data concursului pentru 14.09.2016, ora 9.00 la sediul ANMDM, etaj 1, sala de consiliu. Candidatii se vor prezenta cu actul de identitate in original.
  citeste documentul …

 • Completare pentru anuntul publicat din 15.07.2016

  In atentia candidatilor inscrisi la concursul organizat de AGENTIA NATIONALA A MEDICAMENTULUI SI A DISPOZITIVELOR MEDICALE ca urmare anuntului publicat la data de 15.07.2016
  citeste documentul …

 • Situatia privind dosarele admise/respinse pentru anuntul din 15.07.2016

  Situatia privind dosarele admise/respinse depuse in urma anuntului publicat la data de 15.07.2016 privind scoaterea la concurs a unor posturi vacante de specialitate farmaceutica (SS) in statul de functii al ANMDM pentru Departamentul inspecie farmaceutica
  citeste documentul …
  citeste documentul …

 • Anunt angajare pentru Departamentul Inspectie Farmaceutica 15.07.2016

  AGENTIA NATIONALA A MEDICAMENTULUI SI A DISPOZITIVELOR MEDICALE scoate la concurs, în conformitate cu prevederile Ordinului nr.869/2015, pentru DEPARTAMENTUL INSPECŢIE FARMACEUTICA:
  – 2 (douǎ) posturi de farmacist – cu drept de liberǎ practicǎ
  – 2 (douǎ) posturi de farmacist specialist – specialitatea farmacie clinicǎ
  citeste documentul …