• Anunt nr.117532E/09.07.2024 reluare concurs SEA

  Agenția Naționale a Medicamentului și Dispozitivelor Medicale din România anunță reluarea concursului organizat conform anunțului nr.11438/29.06.2022, pentru ocuparea unui post contractual vacant de referent de specialitate gr. IA în cadul Direcției Generale Evaluare – Autorizare, Serviciul Emitere Autorizații, de la etapa selecției dosarelor de concurs, conform Deciziei Civile nr. 1008/23.05.2024 pronunțată de Curtea de Apel București – Secția a VIII-a Contencios Administrativ și Fiscal în dosar nr. 21404/3/2022, definitivă, după cum urmează:
  DIRECȚIA GENERALĂ EVALUARE – AUTORIZARE
  SERVICIUL EMITERE AUTORIZAȚII
  – 1 (unu) post referent de specialitate gr. IA, nivel studii S, 6 ani şi 6 luni vechime în specialitate (chimie, chimie industrială, tehnologie chimică), normă întreagă, perioadă nedeterminată.
  descarcă documentul …

 • ANUNȚ REZULTATE FINALE

  Direcția studii clinice,Compartimentul evaluare clinică și nonclinică studii clinice medicamente de uz uman
  – 1 (unu) post medic specialist, specialitatea farmacologie clinică, nivel studii S, normă întreagă, perioadă nedeterminată
  descarcă documentul …

 • Anunt nr. 211975/26.06.2024

  ANUNȚ REZULTAT PROBĂ SCRISĂ ȘI INTERVIU
  Direcția studii clinice, Compartimentul evaluare clinică și nonclinică
  studii clinice medicamente de uz uman din cadrul Agenției Naționale a Medicamentului și a Dispozitivelor Medicale din România
  – 1 (unu) post medic specialist, specialitatea farmacologie clinică, nivel studii S, normă întreagă, perioadă nedeterminată
  descarcă documentul …

 • ANUNT REZULTATE FINALE CONCURS DPE

  DIRECȚIA PROCEDURI EUROPENE, Compartiment calitate medicamente
  – 1 (unu) post de expert gr. IA, nivel studii S, 6 ani și 6 luni vechime în specialitate (farmacie), normă întreagă, perioadă nedeterminată
  descarcă documentul …

 • ANUNT REZULTATE FINALE CONCURS DEAP BAPP

  DIRECȚIA ECONOMICĂ ȘI ACHIZIȚII PUBLICE, Biroul achiziții publice și protocol:
  – 1 (unu) post de expert gr. IA, nivel studii S, 6 ani și 6 luni vechime în specialitate (economică/drept/inginerie), normă întreagă, perioadă nedeterminată
  descarcă documentul …

 • ANUNT REZULTAT PROBA INTERVIU DPE

  DIRECȚIA PROCEDURI EUROPENE, Compartiment calitate medicamente
  – 1 (unu) post de expert gr. IA, nivel studii S, 6 ani și 6 luni vechime în specialitate (farmacie), normă întreagă, perioadă nedeterminată
  descarcă documentul …

 • Anunt nr. 211659/19.06.2024 – medic, medicină generală si medic specialist/primar, specialitatea medicină de familie

  I. Direcția procedură națională
  – Serviciul evaluare procedură națională, Compartiment eficacitate și siguranță non-clinică
  2 (două) posturi medic, medicină generală, nivel studii S, normă întreagă, perioadă nedeterminată;
  – Serviciul evaluare procedură națională, Compartiment informații medicamente
  1 (unu) post medic, medicină generală, nivel studii S, normă întreagă, perioadă nedeterminată;
  II. Direcția proceduri europene – Serviciul evaluare proceduri europene, Compartiment calitate medicamente
  – 1 (unu) post medic specialist, specialitatea medicină de familie, nivel studii S, normă întreagă, perioadă nedeterminată;
  III. Direcția farmacovigilență și managementul riscului – Serviciul evaluare
  – 1 (unu) post medic specialist, specialitatea medicină de familie, nivel studii S, normă întreagă, perioadă nedeterminată;
  IV. Direcția evaluare tehnologii medicale -Compartiment evaluare medicală
  – 1 (unu) post medic primar, specialitatea medicină de familie, nivel studii S, normă întreagă, perioadă nedeterminată;
  – 1 (unu) post medic specialist, specialitatea medicină de familie, nivel studii S, normă întreagă, perioadă nedeterminată;
  V. Direcția studii clinice – Compartimentul administrare-validare studii clinice medicamente de uz uman
  – 1 (unu) post medic specialist, specialitatea medicină de familie, nivel studii S, normă întreagă, perioadă nedeterminată.
  descarcă documentul …

 • Anunt nr. 211634/19.06.2024 – specialitatea farmacologie clinică

  I. Direcția studii clinice
  – Compartimentul evaluare clinică și nonclinică studii clinice medicamente de uz uman
  1 (unu) post medic specialist, specialitatea farmacologie clinică, nivel studii S, normă întreagă, perioadă nedeterminată.
  II. Direcția farmacovigilență și managementul riscului
  – Serviciul evaluare
  1 (unu) post medic specialist, specialitatea farmacologie clinică, nivel studii S, normă întreagă, perioadă nedeterminată
  III. Direcția proceduri europene
  – Serviciul evaluare proceduri europene, Compartiment evaluare procedură centralizată
  2 (două) posturi medic specialist, specialitatea farmacologie clinică, nivel studii S, normă întreagă, perioadă nedeterminată.
  descarcă documentul …

 • ANUNT REZULTAT PROBA INTERVIU DEAP – BAPP

  DIRECȚIA ECONOMICĂ ȘI ACHIZIȚII PUBLICE, Biroul achiziții publice și protocol:
  – 1 (unu) post de expert gr. IA, nivel studii S, 6 ani și 6 luni vechime în specialitate (economică/drept/inginerie), normă întreagă, perioadă nedeterminată
  descarcă documentul …

 • ANUNT REZULTAT PROBA SCRISA CONCURS NR.112411E-DPE

  DIRECȚIA PROCEDURI EUROPENE, Compartiment calitate medicamente
  – 1 (unu) post de expert gr. IA, nivel studii S, 6 ani și 6 luni vechime în specialitate (farmacie), normă întreagă, perioadă nedeterminată
  descarcă documentul …

 • ANUNT REZULTAT PROBA SCRISĂ DEAP – BAPP

  DIRECȚIA ECONOMICĂ ȘI ACHIZIȚII PUBLICE, Biroul achiziții publice și protocol:
  – 1 (unu) post de expert gr. IA, nivel studii S, 6 ani și 6 luni vechime în specialitate (economică/drept/inginerie), normă întreagă, perioadă nedeterminată.
  descarcă documentul …

 • ANUNȚ REZULTATE FINALE EXAMEN PROMOVARE DGDM, DTL

  Promovare în funcția de inspector de specialitate gr. I în cadrul Direcției Generale Dispozitive Medicale, Direcția tehnic-laboratoare, Serviciul încercări și verificări
  descarcă documentul …

 • ANUNT REZULTATE FINALE CONCURS DGIF

  DIRECȚIA GENERALĂ INSPECȚIE FARMACEUTICĂ – DIRECȚIA INSPECȚIE DE BUNĂ PRACTICĂ DE DISTRIBUȚIE
  – 1 (unu) post de inspector de specialitate gr. II, nivel studii S, 6 luni vechime în specialitate (farmacie), perioadă nedeterminată, normă întreagă.
  descarcă documentul …

 • ANUNT REZULTATE FINALE CONCURS DPE

  DIRECȚIA PROCEDURI EUROPENE
  a) Serviciul administrare proceduri europene/Compartiment administrare proceduri MRP/DCP:
  – 1 (unu) post de expert debutant, specialitatea farmacie, nivel studii S, perioadă nedeterminată, normă întreagă;
  – 1 (un) post de referent tr. IA, nivel studii M, 6 ani și 6 luni vechime în specialitate, perioadă nedeterminată, normă întreagă.
  descarcă documentul …

 • ANUNT REZULTATE FINALE CONCURS DAGAFE

  DIRECȚIA ADMINISTRAȚIE GENERALĂ ȘI ASISTENȚĂ FINANCIARĂ EXTERNĂ – Compartiment administrativ și patrimoniu
  – 1 (unu) post de referent de specialitate gr.IA, nivel studii S, 6 ani și 6 luni vechime în specialitate (drept), perioadă nedeterminată, normă întreagă
  descarcă documentul …

 • ANUNȚ REZULTAT INTERVIU EXAMEN PROMOVARE DGDM, DTL

  Promovare în funcția de inspector de specialitate gr. I în cadrul Direcției Generale Dispozitive Medicale, Direcția tehnic-laboratoare, Serviciul încercări și verificări.
  descarcă documentul …

 • ANUNT REZULTAT SELECTIE DOSARE CONCURS NR.112411E DPE – EXPERT GR IA

  DIRECȚIA PROCEDURI EUROPENE, Compartiment calitate medicamente
  – 1 (unu) post de expert gr. IA, nivel studii S, 6 ani și 6 luni vechime în specialitate (farmacie), normă întreagă, perioadă nedeterminată
  descarcă documentul …

 • ANUNȚ REZULTATE FINALE EXAMEN PROMOVARE DGDM, DRSP, UTI CLUJ

  Promovare în funcția de inspector de specialitate gr. II în cadrul Direcției Generale Dispozitive Medicale, Direcția reglementare, supraveghere piață, UTI CLUJ
  descarcă documentul …

 • ANUNȚ REZULTATE FINALE EXAMEN PROMOVARE DRUMC, SPS

  Promovare în funcția de referent de specialitate gr. II în cadrul Direcției resurse umane și managementul calității, Serviciul personal – salarizare, Compartiment personal
  descarcă documentul …

 • ANUNȚ REZULTATE FINALE EXAMEN PROMOVARE DGEA, DPN

  Promovare în funcția de referent de specialitate gr. II în cadrul Direcției generale evaluare-autorizare, Direcția procedură națională, Serviciul evaluare procedură națională, Compartiment informații medicamente
  descarcă documentul …

 • ANUNT REZULTAT PROBA INTERVIU DGIF

  DIRECȚIA GENERALĂ INSPECȚIE FARMACEUTICĂ – DIRECȚIA INSPECȚIE DE BUNĂ PRACTICĂ DE DISTRIBUȚIE
  – 1 (unu) post de inspector de specialitate gr. II, nivel studii S, 6 luni vechime în specialitate (farmacie), perioadă nedeterminată, normă întreagă.
  descarcă documentul …

 • ANUNT REZULTAT PROBA INTERVIU DAGAFE

  DIRECȚIA ADMINISTRAȚIE GENERALĂ ȘI ASISTENȚĂ FINANCIARĂ EXTERNĂ – Compartiment administrativ și patrimoniu
  – 1 (unu) post de referent de specialitate gr.IA, nivel studii S, 6 ani și 6 luni vechime în specialitate (drept), perioadă nedeterminată, normă întreagă;
  descarcă documentul …

 • ANUNT REZULTAT PROBA INTERVIU DPE

  DIRECȚIA PROCEDURI EUROPENE
  Serviciul administrare proceduri europene/Compartiment administrare proceduri MRP/DCP
  – 1 (unu) post de expert debutant, specialitatea farmacie, nivel studii S, perioadă nedeterminată, normă întreagă;
  – 1 (un) post de referent tr. IA, nivel studii M, 6 ani și 6 luni vechime în specialitate, perioadă nedeterminată, normă întreagă.
  descarcă documentul …

 • ANUNT REZULTAT SELECTIE DOSARE DEAP – BAPP

  DIRECȚIA ECONOMICĂ ȘI ACHIZIȚII PUBLICE, Biroul achiziții publice și protocol:
  – 1 (unu) post de expert gr. IA, nivel studii S, 6 ani și 6 luni vechime în specialitate (economică/drept/inginerie), normă întreagă, perioadă nedeterminată.
  descarcă documentul …

 • ANUNȚ REZULTAT INTERVIU EXAMEN PROMOVARE DGEA, DPN

  Promovare în funcția de referent de specialitate gr. II în cadrul Direcției generale evaluare-autorizare, Direcția procedură națională, Serviciul evaluare procedură națională, Compartiment informații medicamente
  descarcă documentul …

 • ANUNȚ REZULTAT INTERVIU EXAMEN PROMOVARE DRUMC, SPS

  Promovare în funcția de referent de specialitate gr. II în cadrul Direcției resurse umane și managementul calității, Serviciul personal – salarizare, Compartiment personal
  descarcă documentul …

 • ANUNȚ REZULTAT INTERVIU EXAMEN PROMOVARE DGDM, DRSP, UTI CLUJ

  Promovare în funcția de inspector de specialitate gr. II în cadrul Direcției Generale Dispozitive Medicale, Direcția reglementare, supraveghere piață, UTI CLUJ
  descarcă documentul …

 • ANUNȚ REZULTAT PROBA SCRISĂ EXAMEN PROMOVARE DGDM, DTL

  Promovare în funcția de inspector de specialitate gr. I în cadrul Direcției Generale Dispozitive Medicale, Direcția tehnic-laboratoare, Serviciul încercări și verificări.
  descarcă documentul …

 • Anunt nr. 113841E/30.05.2024 – posturi medici

  Agenția Națională a Medicamentului și a Dispozitivelor Medicale din România scoate la concurs, în conformitate cu prevederile Ordinului Ministrului Sănătății nr. 166/2023 pentru aprobarea metodologiilor privind organizarea şi desfăşurarea concursurilor de ocupare a posturilor vacante şi temporar vacante de medic, medic stomatolog, farmacist, biolog, biochimist şi chimist din unităţile sanitare publice sau din direcţiile de sănătate publică, precum şi a funcţiilor de şef de secţie, şef de laborator şi şef de compartiment din unităţile sanitare fără paturi sau din direcţiile de sănătate publică, respectiv a funcţiei de farmacist-şef în unităţile sanitare publice cu paturi, următoarelor posturi, funcții contractuale vacante, cu normă întreagă, pe perioadă nedeterminată, respectiv:
  – 2 (două) posturi medic, medicină generală, nivel studii S, normă întreagă, perioadă nedeterminată, în cadrul Direcției procedură națională, Serviciul evaluare procedură națională, Compartimentul eficacitate și siguranță non-clinică;
  – 1 (unu) post medic, medicină generală, nivel studii S, normă întreagă, perioadă nedeterminată, în cadrul Direcției procedură națională, Serviciul evaluare procedură națională, Compartimentul informații medicamente;
  – 1 (unu) post medic specialist, specialitatea medicină de familie, nivel studii S, normă întreagă, perioadă nedeterminată, în cadrul Direcției proceduri europene, Serviciul evaluare proceduri europene, Compartimentul calitate medicamente;
  – 2 (două) posturi medic specialist, specialitatea farmacologie clinică, nivel studii S, normă întreagă, perioadă nedeterminată, în cadrul Direcției proceduri europene, Serviciul evaluare proceduri europene, Compartimentul evaluare procedura centralizata;
  – 1 (unu) post medic specialist, specialitatea medicină de familie, nivel studii S, normă întreagă, perioadă nedeterminată, în cadrul Direcției farmacovigilență și managementul riscului, Serviciul evaluare;
  – 1 (unu) post medic specialist, specialitatea farmacologie clinică, nivel studii S, normă întreagă, perioadă nedeterminată, în cadrul Direcției farmacovigilență și managementul riscului, Serviciul evaluare;
  – 1 (unu) post medic primar, specialitatea medicină de familie, nivel studii S, normă întreagă, perioadă nedeterminată, în cadrul Direcției evaluare tehnologii medicale, Compartiment evaluare medicală;
  – 1 (unu) post medic specialist, specialitatea medicină de familie, nivel studii S, normă întreagă, perioadă nedeterminată, în cadrul Direcției evaluare tehnologii medicale, Compartiment evaluare medicală;
  – 1 (unu) post medic specialist, specialitatea medicină de familie, nivel studii S, normă întreagă, perioadă nedeterminată, în cadrul Direcției studii clinice, Compartimentul administrare – validare studii clinice medicamente de uz uman;
  – 1 (unu) post medic specialist, specialitatea farmacologie clinică, nivel studii S, normă întreagă, perioadă nedeterminată, în cadrul Direcției studii clinice, Compartimentul evaluare clinică și nonclinică studii clinice medicamente de uz uman.
  descarcă anuntul …
  descarcă Fisa postului – medic, medicina generala – DPN …
  descarcă Fisa postului – medic specialist, farmacologie clinica – DPE …
  descarcă Fisa postului – medic specialist, medicina de familie – DPE …
  descarcă Fisa postului – medic specialist – medicina de familie si farmacologie clinica – DFVMR …
  descarcă Fisa postului – medic primar, medicina de familie – DETM …
  descarcă Fisa postului – medic specialist, medicina de familie – DETM …
  descarcă Fisa postului – medic specialist, medicina de familie – DSC …
  descarcă Fisa postului – medic specialist, farmacologie clinica- DSC …

 • ANUNT REZULTAT PROBA SCRISA DGIF

  DIRECȚIA GENERALĂ INSPECȚIE FARMACEUTICĂ – DIRECȚIA INSPECȚIE DE BUNĂ PRACTICĂ DE DISTRIBUȚIE
  – 1 (unu) post de inspector de specialitate gr. II, nivel studii S, 6 luni vechime în specialitate (farmacie), perioadă nedeterminată, normă întreagă.
  descarcă documentul …

 • ANUNT REZULTAT PROBA SCRISA DPE

  DIRECȚIA PROCEDURI EUROPENE
  a) Serviciul administrare proceduri europene/Compartiment administrare proceduri MRP/DCP
  – 1 (unu) post de expert debutant, specialitatea farmacie, nivel studii S, perioadă nedeterminată, normă întreagă;
  – 1 (un) post de referent tr. IA, nivel studii M, 6 ani și 6 luni vechime în specialitate, perioadă nedeterminată, normă întreagă.
  descarcă documentul …

 • ANUNT REZULTAT PROBA SCRISA DAGAFE

  DIRECȚIA ADMINISTRAȚIE GENERALĂ ȘI ASISTENȚĂ FINANCIARĂ EXTERNĂ – Compartiment administrativ și patrimoniu
  – 1 (unu) post de referent de specialitate gr.IA, nivel studii S, 6 ani și 6 luni vechime în specialitate (drept), perioadă nedeterminată, normă întreagă
  descarcă documentul …

 • REZULTAT SELECTIE DOSAR EXAMEN PROMOVARE DGDM, DTL

  Promovare în funcția de inspector de specialitate gr. I în cadrul Direcției Generale Dispozitive Medicale, Direcția tehnic-laboratoare, Serviciul încercări și verificări.
  descarcă documentul …

 • Anunț privind examen promovare DGDM, DRSP, SSP

  Promovare în funcția de inspector de specialitate gr. IA în cadrul Direcției Generale Dispozitive Medicale, Direcția reglementare, supraveghere piață, Serviciul supraveghere piață.
  descarcă documentul …

 • ANUNT REZULTAT SELECTIE DOSARE DGIF

  DIRECȚIA GENERALĂ INSPECȚIE FARMACEUTICĂ – DIRECȚIA INSPECȚIE DE BUNĂ PRACTICĂ DE DISTRIBUȚIE
  – 1 (unu) post de inspector de specialitate gr. II, nivel studii S, 6 luni vechime în specialitate (farmacie), perioadă nedeterminată, normă întreagă.
  descarcă documentul …

 • ANUNT REZULTAT SELECTIE DOSARE DECCM

  DIRECŢIA EVALUARE ŞI CONTROL CALITATEA MEDICAMENTELOR – Compartiment Control Produse Radiofarmaceutice
  – 1 (unu) post de referent de specialitate gr. IA, nivel studii S, 6 ani și 6 luni vechime în specialitate (farmacie), normă întreagă, perioadă nedeterminată.
  descarcă documentul …

 • ANUNT REZULTAT SELECTIE DOSARE STIC

  SERVICIUL TEHNOLOGIA INFORMAȚIEI ȘI A COMUNICAȚIILOR – Birou dezvoltare proiecte TIC, infrastructură și suport tehnic
  – 1 (unu) post de referent de specialitate gr. IA, nivel studii S, 6 ani și 6 luni vechime în specialitate (informatică), normă întreagă, perioadă nedeterminată.
  descarcă documentul …

 • ANUNT REZULTAT SELECTIE DOSARE DPE

  DIRECȚIA PROCEDURI EUROPENE
  a) Serviciul administrare proceduri europene/Compartiment administrare proceduri MRP/DCP
  – 1 (unu) post de expert debutant, specialitatea farmacie, nivel studii S, perioadă nedeterminată, normă întreagă;
  – 1 (un) post de referent tr. IA, nivel studii M, 6 ani și 6 luni vechime în specialitate, perioadă nedeterminată, normă întreagă.
  b) Serviciul administrare proceduri europene/Compartiment validare, administrare variații
  – 1 (un) post de referent tr. IA, nivel studii M, 6 ani și 6 luni vechime în specialitate, perioadă nedeterminată, normă întreagă.
  descarcă documentul …

 • ANUNT REZULTAT SELECTIE DOSARE DPN

  DIRECȚIA PROCEDURĂ NAȚIONALĂ – Serviciul variații procedură națională – Birou evaluare-validare variații
  – 1 (unu) post de referent de specialitate gr. IA, nivel studii S, 6 ani si 6 luni vechime în specialitate (administrație publică), normă întreagă, perioadă nedeterminată.
  descarcă documentul …

 • ANUNT REZULTAT SELECTIE DOSARE DAGAFE – MUNCITOR

  DIRECȚIA ADMINISTRAȚIE GENERALĂ ȘI ASISTENȚĂ FINANCIARĂ EXTERNĂ – Compartiment administrativ și patrimoniu
  – 1 (unu) post de referent de specialitate gr.IA, nivel studii S, 6 ani și 6 luni vechime în specialitate (drept), perioadă nedeterminată, normă întreagă;
  – 1 (unu) post de muncitor I (calificare în meseria de electrician), nivel studii G, perioadă nedeterminată, normă întreagă.
  descarcă documentul …

 • ANUNT REZULTAT SELECTIE DOSARE DAGAFE – REF SPEC

  DIRECȚIA ADMINISTRAȚIE GENERALĂ ȘI ASISTENȚĂ FINANCIARĂ EXTERNĂ – Compartiment administrativ și patrimoniu
  – 1 (unu) post de referent de specialitate gr.IA, nivel studii S, 6 ani și 6 luni vechime în specialitate (drept), perioadă nedeterminată, normă întreagă;
  descarcă documentul …

 • FISA POST CADRU – EXPERT GR IA – DPE

  DIRECȚIA PROCEDURI EUROPENE, Compartiment calitate medicamente
  – 1 (unu) post de expert gr. IA, nivel studii S, 6 ani și 6 luni vechime în specialitate (farmacie), normă întreagă, perioadă nedeterminată
  descarcă documentul …

 • ANUNT CONCURS NR.112411E- DPE – EXPERT GR IA

  DIRECȚIA PROCEDURI EUROPENE, Compartiment calitate medicamente
  – 1 (unu) post de expert gr. IA, nivel studii S, 6 ani și 6 luni vechime în specialitate (farmacie), normă întreagă, perioadă nedeterminată
  descarcă documentul …

 • FISA POST CADRU EXPERT GR IA DEAP BAPP

  FISA POST CADRU CONCURS DEAP – BAPP – POST EXPERT GR IA
  descarcă documentul …

 • ANUNT CONCURS NR 121158E – DEAP BAPP

  DIRECȚIA ECONOMICĂ ȘI ACHIZIȚII PUBLICE, Biroul achiziții publice și protocol:
  – 1 (unu) post de expert gr. IA, nivel studii S, 6 ani și 6 luni vechime în specialitate (economică/drept/inginerie), normă întreagă, perioadă nedeterminată.
  descarcă documentul …

 • ANUNT EXAMEN PROMOVARE PERSONAL DEBUTANT

  Agenția Națională a Medicamentului și Dispozitivelor Medicale din România organizează examen pentru promovarea în grad profesional superior a personalului contractual încadrat în funcții cu grad de debutant, după cum urmează:
  1. Direcția resurse umane și managementul calității,
  Serviciul personal – salarizare
  Compartiment personal
  – 1 (un) post referent de specialitate gr. II
  2. Direcția generală evaluare-autorizare,
  Direcția procedură națională
  Serviciul evaluare procedură națională
  Compartiment informații medicamente
  – 1 (un) post referent de specialitate gr. II
  3. Direcția generală dispozitive medicale,
  Direcția reglementare, supraveghere piață
  UTI CLUJ
  – 1 (un) post inspector de specialitate gr. II
  descarcă documentul …

 • ANUNȚ ORGANIZARE EXAMEN PROMOVARE ÎN GRAD PROFESIONAL SUPERIOR DGDM – DTL ȘI DGDM – DRSP

  Agenția Națională a Medicamentului și a Dispozitivelor Medicale din România organizează examen pentru promovarea în grad profesional superior a personalului contractual, după cum urmeaza:
  – inspector de specialitate gr. II promovare în funcția de inspector de specialitate gr. I, în cadrul Direcției Generale Dispozitive Medicale, Direcția tehnic-laboratoare, Serviciul încercări și verificări;
  – inspector de specialitate gr. I promovare în funcția de inspector de specialitate gr. IA, în cadrul Direcției Generale Dispozitive Medicale, Direcția reglementare, supraveghere piață, Serviciul supraveghere piață.
  descarcă documentul …

 • FISE POST CADRU DGIF DPE DECCM STIC DPN DAGAFE
 • ANUNT CONCURS DGIF, DPE, STIC, DECCM, DPN, DAGAFE

  1. DIRECȚIA GENERALĂ INSPECȚIE FARMACEUTICĂ – DIRECȚIA INSPECȚIE DE BUNĂ PRACTICĂ DE DISTRIBUȚIE
  – 1 (unu) post de inspector de specialitate gr. II, nivel studii S, 6 luni vechime în specialitate (farmacie), perioadă nedeterminată, normă întreagă.
  2. DIRECȚIA PROCEDURI EUROPENE
  a) Serviciul administrare proceduri europene/Compartiment administrare proceduri MRP/DCP
  – 1 (unu) post de expert debutant, specialitatea farmacie, nivel studii S, perioadă nedeterminată, normă întreagă;
  – 1 (un) post de referent tr. IA, nivel studii M, 6 ani și 6 luni vechime în specialitate, perioadă nedeterminată, normă întreagă.
  b) Serviciul administrare proceduri europene/Compartiment validare, administrare variații
  – 1 (un) post de referent tr. IA, nivel studii M, 6 ani și 6 luni vechime în specialitate, perioadă nedeterminată, normă întreagă.
  3. SERVICIUL TEHNOLOGIA INFORMAȚIEI ȘI A COMUNICAȚIILOR – Birou dezvoltare proiecte TIC, infrastructură și suport tehnic
  – 1 (unu) post de referent de specialitate gr. IA, nivel studii S, 6 ani și 6 luni vechime în specialitate (informatică), normă întreagă, perioadă nedeterminată.
  4. DIRECŢIA EVALUARE ŞI CONTROL CALITATEA MEDICAMENTELOR – Compartiment Control Produse Radiofarmaceutice
  – 1 (unu) post de referent de specialitate gr. IA, nivel studii S, 6 ani și 6 luni vechime în specialitate (farmacie), normă întreagă, perioadă nedeterminată.
  5. DIRECȚIA PROCEDURĂ NAȚIONALĂ – Serviciul variații procedură națională – Birou evaluare-validare variații
  – 1 (unu) post de referent de specialitate gr. IA, nivel studii S, 6 ani si 6 luni vechime în specialitate (administrație publică), normă întreagă, perioadă nedeterminată.
  6. DIRECȚIA ADMINISTRAȚIE GENERALĂ ȘI ASISTENȚĂ FINANCIARĂ EXTERNĂ – Compartiment administrativ și patrimoniu
  – 1 (unu) post de referent de specialitate gr.IA, nivel studii S, 6 ani și 6 luni vechime în specialitate (drept), perioadă nedeterminată, normă întreagă;
  – 1 (unu) post de muncitor I (calificare în meseria de electrician), nivel studii G, perioadă nedeterminată, normă întreagă.
  descarcă documentul …

 • REZULTATE FINALE EXAMEN PROMOVARE DAGAFE

  Promovare în funcția de referent de specialitate gr. IA, în cadrul Direcției administrație generală și asistență financiară externă, Compartimentul administrativ și patrimoniu
  descarcă documentul …

 • REZULTATE FINALE EXAMEN PROMOVARE DEAP

  Promovare în funcția de referent de specialitate gr. IA, în cadrul Direcției economice și achiziții publice, Serviciul buget financiar contabilitate
  descarcă documentul …

 • REZULTATE FINALE EXAMEN PROMOVARE DECCM

  Promovare în funcția de expert gr. IA în cadrul Directiei Evaluare si Control Calitatea Medicamentelor, Laborator determinări fizico-chimice, imunochimice și serologice la medicamente biologice și farmacotoxicologie
  descarcă documentul …

 • REZULTATE FINALE EXAMEN PROMOVARE DRUMC

  Promovare în funcția de referent de specialitate gr. IA în cadrul Direcției resurse umane și managementul calității, Serviciul asigurarea calității și registratură, Compartiment registratură și arhivă
  descarcă documentul …

 • REZULTATE FINALE EXAMEN PROMOVARE STIC

  Promovare în funcția de referent de specialitate gr. IA, în cadrul Serviciul tehnologia informației și a comunicațiilor, Birou dezvoltare proiecte TIC, infrastructură și suport tehnic
  descarcă documentul …

 • REZULTATE FINALE EXAMEN PROMOVARE DGDM DTL

  Promovare în funcția de inspector de specialitate gr. IA și promovare în funcția de inspector de specialitate gr. I, în cadrul Direcției Generale Dispozitive Medicale, Direcția tehnic laboratoare, Serviciul încercări și verificări
  descarcă documentul …

 • REZULTATE FINALE EXAMEN PROMOVARE DGDM SR

  Promovare în funcția de inspector de specialitate gr. I în cadrul Direcției Generale Dispozitive Medicale, Direcția reglementare, supraveghere piață, Serviciul reglementare
  descarcă documentul …

 • REZULTATE PROBA INTERVIU EXAMEN PROMOVARE DAGAFE

  Promovare în funcția de referent de specialitate gr. IA, în cadrul Direcției administrație generală și asistență financiară externă, Compartimentul administrativ și patrimoniu
  descarcă documentul …

 • REZULTATE PROBA INTERVIU EXAMEN PROMOVARE DEAP

  Promovare în funcția de referent de specialitate gr. IA, în cadrul Direcției economice și achiziții publice, Serviciul buget financiar contabilitate
  descarcă documentul …

 • REZULTATE PROBA INTERVIU EXAMEN PROMOVARE DECCM

  Promovare în funcția de expert gr. IA în cadrul Directiei Evaluare si Control Calitatea Medicamentelor, Laborator determinări fizico-chimice, imunochimice și serologice la medicamente biologice și farmacotoxicologie
  descarcă documentul …

 • REZULTATE PROBA INTERVIU EXAMEN PROMOVARE DRUMC

  Promovare în funcția de referent de specialitate gr. IA în cadrul Direcției resurse umane și managementul calității, Serviciul asigurarea calității și registratură, Compartiment registratură și arhivă
  descarcă documentul …

 • REZULTATE PROBA INTERVIU EXAMEN PROMOVARE STIC

  Promovare în funcția de referent de specialitate gr. IA, în cadrul Serviciul tehnologia informației și a comunicațiilor, Birou dezvoltare proiecte TIC, infrastructură și suport tehnic
  descarcă documentul …

 • REZULTATE PROBA INTERVIU EXAMEN PROMOVARE DGDM DTL

  Promovare în funcția de inspector de specialitate gr. IA și promovare în funcția de inspector de specialitate gr. I, în cadrul Direcției Generale Dispozitive Medicale, Direcția tehnic laboratoare, Serviciul încercări și verificări
  descarcă documentul …

 • REZULTATE PROBA INTERVIU EXAMEN PROMOVARE DGDM SR

  Promovare în funcția de inspector de specialitate gr. I în cadrul Direcției Generale Dispozitive Medicale, Direcția reglementare, supraveghere piață, Serviciul reglementare
  descarcă documentul …

 • ANUNT REZULTAT PROBA SCRISA EXAMEN PROMOVARE – DEAP

  Promovare în funcția de referent de specialitate gr. IA, în cadrul Direcției economice și achiziții publice, Serviciul buget financiar contabilitate
  descarcă documentul …

 • REZULTATE PROBA SCRISĂ EXAMEN PROMOVARE DGDM, DRSP

  Promovare în funcția de inspector de specialitate gr. I în cadrul Direcției generale dispozitive medicale, Direcția reglementare, supraveghere piață, Serviciul reglementare
  descarcă documentul …

 • ANUNT REZULTAT PROBA SCRISA EXAMEN PROMOVARE – DAGAFE

  Promovare în funcția de referent de specialitate gr. IA, în cadrul Direcției administrație generală și asistență financiară externă, Compartimentul administrativ și patrimoniu
  descarcă documentul …

 • ANUNT REZULTAT PROBA SCRISA EXAMEN PROMOVARE – DECCM

  Promovare în funcția de expert gr. IA în cadrul Directiei Evaluare si Control Calitatea Medicamentelor, Laborator determinări fizico-chimice, imunochimice și serologice la medicamente biologice și farmacotoxicologie
  descarcă documentul …

 • REZULTATE PROBA SCRISĂ EXAMEN PROMOVARE DGDM, DTL

  Promovare în funcția de inspector de specialitate gr. IA și promovare în funcția de inspector de specialitate gr. I, în cadrul Direcției generale dispozitive medicale, Direcția tehnic laboratoare, Serviciul încercări și verificări
  descarcă documentul …

 • ANUNT REZULTAT PROBA SCRISA EXAMEN PROMOVARE – STIC

  Promovare în funcția de referent de specialitate gr. IA, în cadrul Serviciul tehnologia informației și a comunicațiilor, Birou dezvoltare proiecte TIC, infrastructură și suport tehnic
  descarcă documentul …

 • ANUNT REZULTAT PROBA SCRISA EXAMEN PROMOVARE – DRUMC

  Promovare în funcția de referent de specialitate gr. IA în cadrul Direcției resurse umane și managementul calității, Serviciul asigurarea calității și registratură, Compartiment registratură și arhivă
  descarcă documentul …

 • REZULTATE SELECTIE DOSARE EXAMEN PROMOVARE DGDM, DTL

  Promovare în funcția de inspector de specialitate gr. IA și promovare în funcția de inspector de specialitate gr. I, în cadrul Direcției Generale Dispozitive Medicale, Direcția tehnic laboratoare, Serviciul încercări și verificări
  descarcă documentul …

 • REZULTATE SELECTIE DOSARE EXAMEN PROMOVARE DGDM, DRSP, SR

  Promovare în funcția de inspector de specialitate gr. I în cadrul Direcției Generale Dispozitive Medicale, Direcția reglementare, supraveghere piață, Serviciul reglementare
  descarcă documentul …

 • REZULTATE SELECTIE DOSARE EXAMEN PROMOVARE DRUMC

  Promovare în funcția de referent de specialitate gr. IA în cadrul Direcției resurse umane și managementul calității, Serviciul asigurarea calității și registratură, Compartiment registratură și arhivă
  descarcă documentul …

 • REZULTATE SELECTIE DOSARE EXAMEN PROMOVARE STIC

  Promovare în funcția de referent de specialitate gr. IA, în cadrul Serviciul tehnologia informației și a comunicațiilor, Birou dezvoltare proiecte TIC, infrastructură și suport tehnic
  descarcă documentul …

 • REZULTATE SELECTIE DOSARE EXAMEN PROMOVARE DECCM

  Promovare în funcția de expert gr. IA în cadrul Directiei Evaluare si Control Calitatea Medicamentelor, Laborator determinări fizico-chimice, imunochimice și serologice la medicamente biologice și farmacotoxicologie
  descarcă documentul …

 • REZULTATE SELECTIE DOSARE EXAMEN PROMOVARE DEAP

  Promovare în funcția de referent de specialitate gr. IA, în cadrul Direcției economice și achiziții publice, Serviciul buget financiar contabilitate
  descarcă documentul …

 • REZULTATE SELECTIE DOSARE EXAMEN PROMOVARE DAGAFE

  Promovare în funcția de referent de specialitate gr. IA, în cadrul Direcției administrație generală și asistență financiară externă, Compartimentul administrativ și patrimoniu
  descarcă documentul …

 • Anunt organizare examen promovare în grad profesional superior DEAP, DAGAFE, DRUMC, DECCM, DGDM, STIC

  Agenția Națională a Medicamentului și a Dispozitivelor Medicale din România organizează examen pentru promovarea în grad profesional superior a personalului contractual, după cum urmeaza:
  1. referent de specialitate gr. I promovare în funcția de referent de specialitate gr. IA, în cadrul Direcției economice și achiziții publice, Serviciul buget financiar contabilitate;
  2. referent de specialitate gr. I promovare în funcția de referent de specialitate gr. IA, în cadrul Direcției administrație generală și asistență financiară externă, Compartimentul administrativ și patrimoniu;
  3. expert gr. I promovare în funcția de expert gr. IA, în cadrul Directiei Evaluare si Control Calitatea Medicamentelor, Laborator determinări fizico-chimice, imunochimice și serologice la medicamente biologice și farmacotoxicologie;
  4. referent de specialitate gr. I promovare în funcția de referent de specialitate gr. IA, în cadrul Serviciul tehnologia informației și a comunicațiilor, Birou dezvoltare proiecte TIC, infrastructură și suport tehnic;
  5. referent de specialitate gr. I promovare în funcția de referent de specialitate gr. IA, în Direcției cadrul resurse umane și managementul calității, Serviciul asigurarea calității și registratură, Compartiment registratură și arhivă;
  6. inspector de specialitate gr. I promovare în funcția de inspector de specialitate gr. IA, în cadrul Direcției Generale Dispozitive Medicale, Direcția tehnic laboratoare, Serviciul încercări și verificări;
  7. inspector de specialitate gr. II promovare în funcția de inspector de specialitate gr. I, în cadrul Direcției Generale Dispozitive Medicale, Direcția tehnic laboratoare, Serviciul încercări și verificări;
  8. inspector de specialitate gr. II promovare în funcția de inspector de specialitate gr. I, în cadrul Direcției Generale Dispozitive Medicale, Direcția reglementare, supraveghere piață, Serviciul reglementare.
  descarcă documentul …

 • ANUNT

  ANUNȚ pentru ocuparea a unui post de medic specialist – specialitatea hematologie, normă întreagă, perioadanedeterminată din cadrul Agenției Naționale a Medicamentului și a Dispozitivelor Medicale din România
  descarcă documentul …

 • ANUNT nr. 221613 din 29.11.2023

  ANUNȚ în vederea ocupării posturilor de medic specialist – specialitatea oncologie medicală / medic primar – specialitatea oncologie medicală / medic primar – specialitatea pediatrie, normă întreagă, perioada nedeterminată din cadrul Agenției Naționale a Medicamentului și a Dispozitivelor Medicale din România
  Direcția studii clinice, Compartimentul administrare – validare studii clinice medicamente de uz uman
  – 1 (unu) de post de medic primar, specialitatea pediatrie, nivel studii S, normă întreagă, perioadă nedeterminată;
  Direcția studii clinice, Compartimentul evaluare clinică și nonclinică studii clinice medicamente de uz uman
  – 1 (unu) post de medic specialist, specialitatea oncologie medicală, nivel studii S, normă întreagă, perioadă nedeterminată;
  – 1 (unu) post de medic primar, specialitatea oncologie medicală, nivel studii S, normă întreagă, perioadă nedeterminată.
  Direcția evaluare tehnologii medicale,Compartimentul evaluare medicală
  – 1 (unu) post de medic primar, specialitatea oncologie medicală, nivel studii S, normă întreagă, perioadă nedeterminată;
  Direcția proceduri europene, Serviciul evaluare proceduri europene, Compartimentul evaluare procedură centralizată
  – 1 (unu) post de medic specialist, specialitatea oncologie medicală, nivel studii S, normă întreagă, perioadă nedeterminată.
  descarcă documentul …

 • ANUNT REZULTATE FINALE DPE – SAPE

  DIRECȚIA PROCEDURI EUROPENE
  a) Serviciul administrare proceduri europene – Compartiment administrare proceduri MRP, DCP
  – 1 (unu) post de expert debutant, nivel studii S, specialitate farmacie, fără condiții de vechime în specialitate, normă întreagă, perioadă nedeterminată;
  – 1 (unu) post de expert gr. II, nivel studii S, specialitate farmacie, chimie, economică, administrație publică, 6 luni vechime în specialitate, normă întreagă, perioadă nedeterminată.
  b) Serviciul administrare proceduri europene – Compartiment administrare procedură centralizată
  – 1 (unu) post de referent tr. II, nivel studii M, diplomă de bacalaureat, 6 luni vechime în specialitate (real, teoretic, uman, tehnic), normă întreagă, perioadă nedeterminată.
  c) Serviciul administrare proceduri europene – Compartiment validare administrare variații
  – 1 (unu) post de expert debutant, nivel studii S, specialitate farmacie, chimie, economică, administrație publică, fără condiții de vechime în specialitate, normă întreagă, perioadă nedeterminată.
  descarcă documentul …

 • ANUNT REZULTATE FINALE STIC

  SERVICIUL TEHNOLOGIA INFORMAȚIEI ȘI A COMUNICAȚIILOR – BIROU DEZVOLTARE PROIECTE TIC, INFRASTRUCTURĂ ȘI SUPORT TEHNIC
  – 1 (unu) post de referent de specialitate gr. IA, nivel studii S, 6 ani și 6 luni vechime în specialitate (informatică), normă întreagă, perioadă nedeterminată;
  – 1 (unu) post de referent de specialitate gr. II, nivel studii S, 6 luni vechime în specialitate (informatică), normă întreagă, perioadă nedeterminată
  descarcă documentul …

 • ANUNT REZULTATE FINALE COMPARTIMENT LIZIBILITATE

  COMPARTIMENT LIZIBILITATE
  – 1 (unu) post de referent tr. IA, nivel studii M, diplomă de bacalaureat, 6 ani și 6 luni vechime în specialitate, normă întreagă, perioadă nedeterminată.
  descarcă documentul …

 • ANUNT REZULTATE FINALE SERVICIUL PUBLICITATE

  SERVICIUL PUBLICITATE
  – 1 (unu) post de expert gr. IA, nivel studii S, 6 ani și 6 luni vechime în specialitate (farmacie, chimie, biochimie, administrație publică), normă întreagă, perioadă nedeterminată;
  descarcă documentul …

 • ANUNT REZULTATE FINALE DRUMC – SEA

  SERVICIUL EMITERE AUTORIZAȚII
  – 1 (unu) post de referent de specialitate gr. I, nivel studii S, 3 ani și 6 luni vechime în specialitate (farmacie, chimie, economică, administrație publică), normă întreagă, perioadă nedeterminată
  descarcă documentul …

 • ANUNT REZULTATE FINALE DRUMC – SACR

  DIRECȚIA RESURSE UMANE ȘI MANAGEMENTUL CALITĂȚII
  Serviciul asigurarea calității și registratură, Compartiment registratură și arhivă
  – 1 (unu) post de referent tr. IA, nivel studii M, 6 ani și 6 luni vechime în specialitate, normă întreagă perioadă nedeterminată.
  descarcă documentul …

 • ANUNT REZULTATE FINALE DEAP – BAPP

  DIRECȚIA ECONOMICĂ ȘI ACHIZIȚII PUBLICE -BIROUL ACHIZIȚII PUBLICE ȘI PROTOCOL
  – 1 (unu) post de expert IA, nivel studii S, minim 6 ani și 6 luni vechime în specialitate (economică, drept, inginerie), normă întreagă, perioadă nedeterminată.
  descarcă documentul …

 • ANUNT REZULTATE FINALE DEAP – SBFC

  DIRECȚIA ECONOMICĂ ȘI ACHIZIȚII PUBLICE – SERVICIUL BUGET FINANCIAR CONTABILITATE
  – 1 (unu) post de expert gr. IA, nivel studii S, 6 ani și 6 luni vechime în specialitate (economică), normă întreagă, perioadă nedeterminată;
  descarcă documentul …

 • ANUNT REZULTATE FINALE DFVMR

  DIRECȚIA FARMACOVIGILENȚĂ ȘI MANAGEMENTUL RISCULUI
  Birou Gestionare Date
  – 1 (unu) post de expert gr. IA, nivel studii S, 6 ani și 6 luni vechime în specialitate (farmacie, chimie, economică, administrație publică), normă întreagă, perioadă nedeterminată;
  descarcă documentul …

 • ANUNT REZULTATE FINALE DETM

  DIRECȚIA EVALUARE TEHNOLOGII MEDICALE
  a) Compartiment evaluare medicală
  – 1 (unu) post de expert gr. IA, nivel studii S, specialitate farmacie, chimie, economică, administrație publică, 6 ani și 6 luni vechime în specialitate, normă întreagă, perioadă nedeterminată.
  b) Compartiment validare și analiză date medicale
  – 1 (unu) post de expert gr. IA, nivel studii S, specialitate farmacie, chimie, economică, administrație publică, 6 ani și 6 luni vechime în specialitate, normă întreagă, perioadă nedeterminată;
  – 1 (unu) post de expert gr. IA, nivel studii S, specialitate farmacie, chimie, economică, administrație publică, 6 ani și 6 luni vechime în specialitate, normă întreagă, perioadă nedeterminată;
  – 1 (unu) post de expert gr. II, nivel studii S, specialitate farmacie, chimie, economică, administrație publică, 6 luni vechime în specialitate, normă întreagă, perioadă nedeterminată.
  descarcă documentul …

 • ANUNT REZULTATE FINALE DGIF

  DIRECȚIA GENERALĂ INSPECȚIE FARMACEUTICĂ
  a) DIRECȚIA INSPECȚIE DE BUNĂ PRACTICĂ DE DISTRIBUȚIE
  – 4 (patru) posturi de inspector de specialitate gr. II, specialitate farmacie, chimie, biochimie, administrație publică, nivel studii S, 6 luni vechime în specialitate, normă întreagă, perioadă nedeterminată;
  – 4 (patru) posturi de inspector de specialitate gr. IA, specialitate farmacie, chimie, biochimie, administrație publică, nivel studii S, 6 ani şi 6 luni vechime în specialitate, normă întreagă, perioadă nedeterminată.
  b) DIRECȚIA SUPRAVEGHEREA CALITĂŢII MEDICAMENTELOR ŞI UNITĂŢI TERITORIALE
  – 1 (unu) post de inspector de specialitate gr. IA, specialitate farmacie, nivel studii S, 6 ani şi 6 luni vechime în specialitate, normă întreagă, perioadă nedeterminată;
  – 1 (unu) post de inspector de specialitate gr. IA, specialitate farmacie, chimie, biochimie, administrație publică, nivel studii S, 6 ani şi 6 luni vechime în specialitate, normă întreagă, perioadă nedeterminată.
  c) DIRECȚIA SUPRAVEGHEREA CALITĂŢII MEDICAMENTELOR ŞI UNITĂŢI TERITORIALE / BIROU ALERTE, MEDICAMENTE FALSIFICATE
  – 1 (unu) post de inspector de specialitate gr. IA, specialitate farmacie, nivel studii S, 6 ani şi 6 luni vechime în specialitate, normă întreagă, perioadă nedeterminată;
  – 1 (unu) post de inspector de specialitate gr. IA, specialitate farmacie, chimie, biochimie, administrație publică, nivel studii S, 6 ani şi 6 luni vechime în specialitate, normă întreagă, perioadă nedeterminată.
  d) DIRECȚIA SUPRAVEGHEREA CALITĂŢII MEDICAMENTELOR ŞI UNITĂŢI TERITORIALE / UTI BACĂU
  – 1 (unu) post de inspector de specialitate gr. IA, specialitate farmacie, chimie, biochimie, administrație publică, nivel studii S, 6 ani şi 6 luni vechime în specialitate, normă întreagă, perioadă nedeterminată.
  e) DIRECȚIA SUPRAVEGHEREA CALITĂŢII MEDICAMENTELOR ŞI UNITĂŢI TERITORIALE / UTI PITEȘTI
  – 1 (unu) post de inspector de specialitate gr. IA, specialitate farmacie, chimie, biochimie, administrație publică, nivel studii S, 6 ani şi 6 luni vechime în specialitate, normă întreagă, perioadă nedeterminată.
  f) DIRECȚIA SUPRAVEGHEREA CALITĂŢII MEDICAMENTELOR ŞI UNITĂŢI TERITORIALE / UTI CLUJ
  – 1 (unu) post de inspector de specialitate gr. IA, specialitate farmacie, chimie, biochimie, administrație publică, nivel studii S, 6 ani şi 6 luni vechime în specialitate, normă întreagă, perioadă nedeterminată.
  g) DIRECȚIA SUPRAVEGHEREA CALITĂŢII MEDICAMENTELOR ŞI UNITĂŢI TERITORIALE / UTI GALAȚI
  – 1 (unu) post de inspector de specialitate gr. IA, specialitate farmacie, nivel studii S, 6 ani şi 6 luni vechime în specialitate, normă întreagă, perioadă nedeterminată.
  descarcă documentul …

 • Anunt rezultate finale DGDM, Directia Avizare

  DIRECȚIA GENERALĂ DISPOZITIVE MEDICALE
  DIRECȚIA AVIZARE
  – 1 (unu) post de curier nivel studii G, normă întreagă, perioadă nedeterminată.
  descarcă documentul …

 • Anunt rezultate finale DGDM, DRSP, UTI Iasi si UTI Timisoara

  DIRECȚIA GENERALĂ DISPOZITIVE MEDICALE
  DIRECŢIA REGLEMENTARE, SUPRAVEGHERE PIAŢĂ
  UTI IAȘI
  – 1 (unu) post de inspector de specialitate debutant, nivel studii S, fără condiții de vechime în specialitate, administrație publică (specialitate tehnică asociată dispozitivelor medicale:electrotehnică, electronică, inginerie electrică, electronică și telecomunicații, tehnologie chimică, chimie industrială, ingineria și managementul sistemelor tehnologice, tehnologia construcțiilor de mașini, bioinginerie, inginerie medicală, biochimie, biologie, etc.) normă întreagă, perioadă nedeterminată.
  UTI TIMIȘOARA
  – 1 (unu) post de inspector de specialitate debutant, nivel studii S, fără condiții de vechime în specialitate, administrație publică (specialitate tehnică asociată dispozitivelor medicale:electrotehnică, electronică, inginerie electrică, electronică și telecomunicații, tehnologie chimică, chimie industrială, ingineria și managementul sistemelor tehnologice, tehnologia construcțiilor de mașini, bioinginerie, inginerie medicală, biochimie, biologie, etc.) normă întreagă, perioadă nedeterminată.
  descarcă documentul …

 • ANUNT REZULTATE FINALE SERVICIU NOMENCLATOR

  SERVICIUL NOMENCLATOR
  – 1 (unu) post de inspector de specialitate gr. IA, nivel studii S, 6 ani și 6 luni vechime în specialitate (farmacie, chimie, economică, administrație publică), normă întreagă, perioadă nedeterminată
  descarcă documentul …

 • ANUNT REZULTATE FINALE BMR

  BIROUL MONITORIZARE ȘI RAPORTARE
  – 2 (două) posturi de expert gr. IA, nivel studii S, 6 ani și 6 luni vechime în specialitate (medicină, farmacie, chimie, economică, administrație publică, drept, inginerie, management), perioadă nedeterminată, normă întreagă.
  descarcă documentul …

 • Anunt concurs nr. 126280E/20.11.2023

  Agenția Națională a Medicamentului și a Dispozitivelor Medicale din România scoate la concurs, în conformitate cu prevederile Ordinului Ministrului Sănătății nr. 166/2023 pentru aprobarea metodologiilor privind organizarea şi desfăşurarea concursurilor de ocupare a posturilor vacante şi temporar vacante de medic, medic stomatolog, farmacist, biolog, biochimist şi chimist din unităţile sanitare publice sau din direcţiile de sănătate publică, precum şi a funcţiilor de şef de secţie, şef de laborator şi şef de compartiment din unităţile sanitare fără paturi sau din direcţiile de sănătate publică, respectiv a funcţiei de farmacist-şef în unităţile sanitare publice cu paturi, următoarul post contractual vacant:
  – 1 (unu) post medic specialist, specialitatea hematologie, nivel studii S, normă întreagă, perioadă nedeterminată, în cadrul Direcției evaluare tehnologii medicale, Compartimentul evaluare medicală.
  descarcă documentul …
  descarcă fisa postului medic specialist …

 • ANUNT REZULTAT PROBA INTERVIU DPE

  DIRECȚIA PROCEDURI EUROPENE
  a) Serviciul administrare proceduri europene – Compartiment administrare proceduri MRP, DCP
  – 1 (unu) post de expert debutant, nivel studii S, specialitate farmacie, fără condiții de vechime în specialitate, normă întreagă, perioadă nedeterminată;
  – 1 (unu) post de expert gr. II, nivel studii S, specialitate farmacie, chimie, economică, administrație publică, 6 luni vechime în specialitate, normă întreagă, perioadă nedeterminată.
  b) Serviciul administrare proceduri europene – Compartiment administrare procedură centralizată
  – 1 (unu) post de referent tr. II, nivel studii M, diplomă de bacalaureat, 6 luni vechime în specialitate (real, teoretic, uman, tehnic), normă întreagă, perioadă nedeterminată.
  c) Serviciul administrare proceduri europene – Compartiment validare administrare variații
  – 1 (unu) post de expert debutant, nivel studii S, specialitate farmacie, chimie, economică, administrație publică, fără condiții de vechime în specialitate, normă întreagă, perioadă nedeterminată.
  descarcă documentul …

 • ANUNT REZULTAT PROBA INTERVIU DEAP – SBFC

  DIRECȚIA ECONOMICĂ ȘI ACHIZIȚII PUBLICE – SERVICIUL BUGET FINANCIAR CONTABILITATE
  – 1 (unu) post de expert gr. IA, nivel studii S, 6 ani și 6 luni vechime în specialitate (economică), normă întreagă, perioadă nedeterminată;
  descarcă documentul …

 • ANUNT REZULTAT PROBA INTERVIU DEAP – BAPP

  DIRECȚIA ECONOMICĂ ȘI ACHIZIȚII PUBLICE – BIROUL ACHIZIȚII PUBLICE ȘI PROTOCOL
  – 1 (unu) post de expert IA, nivel studii S, minim 6 ani și 6 luni vechime în specialitate (economică, drept, inginerie), normă întreagă, perioadă nedeterminată.
  descarcă documentul …

 • ANUNT REZULTAT PROBA INTERVIU DETM

  DIRECȚIA EVALUARE TEHNOLOGII MEDICALE
  a) Compartiment evaluare medicală
  – 1 (unu) post de expert gr. IA, nivel studii S, specialitate farmacie, chimie, economică, administrație publică, 6 ani și 6 luni vechime în specialitate, normă întreagă, perioadă nedeterminată.
  b) Compartiment validare și analiză date medicale
  – 1 (unu) post de expert gr. IA, nivel studii S, specialitate farmacie, chimie, economică, administrație publică, 6 ani și 6 luni vechime în specialitate, normă întreagă, perioadă nedeterminată;
  descarcă documentul …

 • ANUNT REZULTAT PROBA INTERVIU STIC

  SERVICIUL TEHNOLOGIA INFORMAȚIEI ȘI A COMUNICAȚIILOR – BIROU DEZVOLTARE PROIECTE TIC, INFRASTRUCTURĂ ȘI SUPORT TEHNIC
  – 1 (unu) post de referent de specialitate gr. IA, nivel studii S, 6 ani și 6 luni vechime în specialitate (informatică), normă întreagă, perioadă nedeterminată;
  – 1 (unu) post de referent de specialitate gr. II, nivel studii S, 6 luni vechime în specialitate (informatică), normă întreagă, perioadă nedeterminată
  descarcă documentul …

 • ANUNT REZULTAT PROBA INTERVIU SN

  SERVICIUL NOMENCLATOR
  – 1 (unu) post de inspector de specialitate gr. IA, nivel studii S, 6 ani și 6 luni vechime în specialitate (farmacie, chimie, economică, administrație publică), normă întreagă, perioadă nedeterminată;
  descarcă documentul …

 • ANUNT REZULTAT PROBA INTERVIU SEA

  SERVICIUL EMITERE AUTORIZAȚII
  – 1 (unu) post de referent de specialitate gr. I, nivel studii S, 3 ani și 6 luni vechime în specialitate (farmacie, chimie, economică, administrație publică), normă întreagă, perioadă nedeterminată
  descarcă documentul …

 • ANUNT REZULTAT PROBA INTERVIU PUBLICITATE

  SERVICIUL PUBLICITATE
  – 1 (unu) post de expert gr. IA, nivel studii S, 6 ani și 6 luni vechime în specialitate (farmacie, chimie, biochimie, administrație publică), normă întreagă, perioadă nedeterminată;
  descarcă documentul …

 • ANUNT REZULTAT PROBA INTERVIU LIZIBILITATE

  COMPARTIMENT LIZIBILITATE
  – 1 (unu) post de referent tr. IA, nivel studii M, diplomă de bacalaureat, 6 ani și 6 luni vechime în specialitate, normă întreagă, perioadă nedeterminată.
  descarcă documentul …

 • ANUNT REZULTAT PROBA INTERVIU DRUMC – SACR

  DIRECȚIA RESURSE UMANE ȘI MANAGEMENTUL CALITĂȚII
  Serviciul asigurarea calității și registratură, Compartiment registratură și arhivă
  – 1 (unu) post de referent tr. IA, nivel studii M, 6 ani și 6 luni vechime în specialitate, normă întreagă perioadă nedeterminată.
  descarcă documentul …

 • ANUNT REZULTAT PROBA INTERVIU DGIF

  DIRECȚIA GENERALĂ INSPECȚIE FARMACEUTICĂ
  a) DIRECȚIA INSPECȚIE DE BUNĂ PRACTICĂ DE DISTRIBUȚIE
  – 4 (patru) posturi de inspector de specialitate gr. II, specialitate farmacie, chimie, biochimie, administrație publică, nivel studii S, 6 luni vechime în specialitate, normă întreagă, perioadă nedeterminată;
  b) DIRECȚIA SUPRAVEGHEREA CALITĂŢII MEDICAMENTELOR ŞI UNITĂŢI TERITORIALE
  – 1 (unu) post de inspector de specialitate gr. IA, specialitate farmacie, nivel studii S, 6 ani şi 6 luni vechime în specialitate, normă întreagă, perioadă nedeterminată;
  c) DIRECȚIA SUPRAVEGHEREA CALITĂŢII MEDICAMENTELOR ŞI UNITĂŢI TERITORIALE / UTI BACĂU
  – 1 (unu) post de inspector de specialitate gr. IA, specialitate farmacie, chimie, biochimie, administrație publică, nivel studii S, 6 ani şi 6 luni vechime în specialitate, normă întreagă, perioadă nedeterminată.
  d) DIRECȚIA SUPRAVEGHEREA CALITĂŢII MEDICAMENTELOR ŞI UNITĂŢI TERITORIALE / UTI GALAȚI
  – 1 (unu) post de inspector de specialitate gr. IA, specialitate farmacie, nivel studii S, 6 ani şi 6 luni vechime în specialitate, normă întreagă, perioadă nedeterminată.
  descarcă documentul …

 • ANUNT REZULTAT PROBA INTERVIU DFVMR

  DIRECȚIA FARMACOVIGILENȚĂ ȘI MANAGEMENTUL RISCULUI – Birou Gestionare Date
  – 1 (unu) post de expert gr. IA, nivel studii S, 6 ani și 6 luni vechime în specialitate (farmacie, chimie, economică, administrație publică), normă întreagă, perioadă nedeterminată
  descarcă documentul …

 • ANUNT REZULTAT PROBA INTERVIU BMR

  BIROUL MONITORIZARE ȘI RAPORTARE
  – 2 (două) posturi de expert gr. IA, nivel studii S, 6 ani și 6 luni vechime în specialitate (medicină, farmacie, chimie, economică, administrație publică, drept, inginerie, management), perioadă nedeterminată, normă întreagă.
  descarcă documentul …

 • ANUNȚ REZULTATE INTERVIU DGDM – DRSP – UTI IAȘI

  DIRECȚIA GENERALĂ DISPOZITIVE MEDICALE
  DIRECŢIA REGLEMENTARE, SUPRAVEGHERE PIAŢĂ
  UTI IAȘI
  – 1 (unu) post de inspector de specialitate debutant, nivel studii S, fără condiții de vechime în specialitate, administrație publică (specialitate tehnică asociată dispozitivelor medicale:electrotehnică, electronică, inginerie electrică, electronică și telecomunicații, tehnologie chimică, chimie industrială, ingineria și managementul sistemelor tehnologice, tehnologia construcțiilor de mașini, bioinginerie, inginerie medicală, biochimie, biologie, etc.) normă întreagă, perioadă nedeterminată.
  descarcă documentul …

 • ANUNȚ REZULTATE INTERVIU DGDM – DIRECȚIA AVIZARE

  DIRECȚIA GENERALĂ DISPOZITIVE MEDICALE
  DIRECȚIA AVIZARE
  – 1 (unu) post curier, nivel studii G, cu normă întreagă, pe perioadă nedeterminată.
  descarcă documentul …

 • ANUNT REZULTAT CONTESTATIE PROBA SCRISA SN

  SERVICIUL NOMENCLATOR
  – 1 (unu) post de inspector de specialitate gr. IA, nivel studii S, 6 ani și 6 luni vechime în specialitate (farmacie, chimie, economică, administrație publică), normă întreagă, perioadă nedeterminată;
  descarcă documentul …

 • ANUNT REZULTAT CONTESTATIE PROBA SCRISA DGIF

  DIRECȚIA GENERALĂ INSPECȚIE FARMACEUTICĂ – DIRECȚIA SUPRAVEGHEREA CALITĂŢII MEDICAMENTELOR ŞI UNITĂŢI TERITORIALE
  – 1 (unu) post de inspector de specialitate gr. IA, specialitate farmacie, nivel studii S, 6 ani şi 6 luni vechime în specialitate, normă întreagă, perioadă nedeterminată;
  descarcă documentul …

 • ANUNT REZULTAT PROBA SCRISA DEAP SBFC

  DIRECȚIA ECONOMICĂ ȘI ACHIZIȚII PUBLICE – SERVICIUL BUGET FINANCIAR CONTABILITATE
  – 1 (unu) post de expert gr. IA, nivel studii S, 6 ani și 6 luni vechime în specialitate (economică), normă întreagă, perioadă nedeterminată;
  descarcă documentul …

 • ANUNT REZULTAT PROBA SCRISA DEAP BAPP

  DIRECȚIA ECONOMICĂ ȘI ACHIZIȚII PUBLICE – BIROUL ACHIZIȚII PUBLICE ȘI PROTOCOL
  – 1 (unu) post de expert IA, nivel studii S, minim 6 ani și 6 luni vechime în specialitate (economică, drept, inginerie), normă întreagă, perioadă nedeterminată.
  descarcă documentul …

 • ANUNT REZULTAT PROBA SCRISA SEA

  SERVICIUL EMITERE AUTORIZAȚII
  – 1 (unu) post de referent de specialitate gr. I, nivel studii S, 3 ani și 6 luni vechime în specialitate (farmacie, chimie, economică, administrație publică), normă întreagă, perioadă nedeterminată
  descarcă documentul …

 • ANUNT REZULTAT PROBA SCRISA NOMENCLATOR

  SERVICIUL NOMENCLATOR
  – 1 (unu) post de inspector de specialitate gr. IA, nivel studii S, 6 ani și 6 luni vechime în specialitate (farmacie, chimie, economică, administrație publică), normă întreagă, perioadă nedeterminată;
  descarcă documentul …

 • ANUNT REZULTAT PROBA SCRISA DRUMC SACR

  DIRECȚIA RESURSE UMANE ȘI MANAGEMENTUL CALITĂȚII
  Serviciul asigurarea calității și registratură, Compartiment registratură și arhivă
  – 1 (unu) post de referent tr. IA, nivel studii M, 6 ani și 6 luni vechime în specialitate, normă întreagă perioadă nedeterminată.
  descarcă documentul …

 • ANUNT REZULTAT PROBA SCRISA LIZIBILITATE

  COMPARTIMENT LIZIBILITATE
  – 1 (unu) post de referent tr. IA, nivel studii M, diplomă de bacalaureat, 6 ani și 6 luni vechime în specialitate, normă întreagă, perioadă nedeterminată.
  descarcă documentul …

 • ANUNT REZULTAT PROBA SCRISA PUBLICITATE

  – 1 (unu) post de expert gr. IA, nivel studii S, 6 ani și 6 luni vechime în specialitate (farmacie, chimie, biochimie, administrație publică), normă întreagă, perioadă nedeterminată;
  – 1 (unu) post de referent de specialitate gr. II, nivel studii S, 6 luni vechime în specialitate (administrație publică), normă întreagă, perioadă nedeterminată.
  descarcă documentul …

 • ANUNT REZULTAT PROBA SCRISA DECCM

  DIRECȚIA EVALUARE ŞI CONTROL CALITATEA MEDICAMENTELOR
  a) Laborator Determinari Fizico-Chimice Imunochimice și Serologice la Medicamente Biologice și Farmacotoxicologie
  – 1 (unu) post de expert gr. IA, nivel studii S, 6 ani și 6 luni vechime în specialitate (farmacie, chimie, biochimie, biologie), normă întreagă, perioadă nedeterminată.
  b) Compartiment Control Produse Radiofarmaceutice
  – 1 (unu) post de expert gr. IA, nivel studii S, 6 ani și 6 luni vechime în specialitate (farmacie, chimie, biochimie, administrație publică), normă întreagă, perioadă nedeterminată.
  c) Compartiment Evaluare Produse Biologice
  – 1 (unu) post de expert debutant, nivel studii S, fără vechime în specialitate (farmacie, chimie, biochimie, administrație publică), normă întreagă, perioadă nedeterminată.
  descarcă documentul …

 • ANUNT REZULTAT PROBA SCRISA DJAERI

  DIRECȚIA JURIDICĂ, AFACERI EUROPENE ȘI RELAȚII INTERNAȚIONALE, SERVICIUL ASISTENȚĂ JURIDICĂ GENERALĂ, URMĂRIRE DEBITE ȘI CONTENCIOS ADMINISTRATIV
  – 2 (două) posturi de consilier juridic gr. IA nivel studii S, 6 ani și 6 luni vechime în specialitate (drept) normă întreagă, perioadă nedeterminată.
  descarcă documentul …

 • ANUNT REZULTAT PROBA SCRISA DETM

  DIRECȚIA EVALUARE TEHNOLOGII MEDICALE
  a) Compartiment evaluare medicală
  – 1 (unu) post de expert gr. IA, nivel studii S, specialitate farmacie, chimie, economică, administrație publică, 6 ani și 6 luni vechime în specialitate, normă întreagă, perioadă nedeterminată.
  b) Compartiment validare și analiză date medicale
  – 1 (unu) post de expert gr. IA, nivel studii S, specialitate farmacie, chimie, economică, administrație publică, 6 ani și 6 luni vechime în specialitate, normă întreagă, perioadă nedeterminată;
  – 1 (unu) post de expert gr. IA, nivel studii S, specialitate farmacie, chimie, economică, administrație publică, 6 ani și 6 luni vechime în specialitate, normă întreagă, perioadă nedeterminată;
  – 1 (unu) post de expert gr. II, nivel studii S, specialitate farmacie, chimie, economică, administrație publică, 6 luni vechime în specialitate, normă întreagă, perioadă nedeterminată.
  descarcă documentul …

 • ANUNT REZULTAT PROBA SCRISA STIC

  SERVICIUL TEHNOLOGIA INFORMAȚIEI ȘI A COMUNICAȚIILOR – BIROU DEZVOLTARE PROIECTE TIC, INFRASTRUCTURĂ ȘI SUPORT TEHNIC
  – 1 (unu) post de referent de specialitate gr. IA, nivel studii S, 6 ani și 6 luni vechime în specialitate (informatică), normă întreagă, perioadă nedeterminată;
  – 1 (unu) post de referent de specialitate gr. II, nivel studii S, 6 luni vechime în specialitate (informatică), normă întreagă, perioadă nedeterminată
  descarcă documentul …

 • ANUNT REZULTAT PROBA SCRISA BMR

  BIROUL MONITORIZARE ȘI RAPORTARE
  – 2 (două) posturi de expert gr. IA, nivel studii S, 6 ani și 6 luni vechime în specialitate (medicină, farmacie, chimie, economică, administrație publică, drept, inginerie, management), perioadă nedeterminată, normă întreagă.
  descarcă documentul …

 • ANUNT REZULTAT PROBA SCRISA DFVMR

  DIRECȚIA FARMACOVIGILENȚĂ ȘI MANAGEMENTUL RISCULUI – Birou Gestionare Date
  – 1 (unu) post de expert gr. IA, nivel studii S, 6 ani și 6 luni vechime în specialitate (farmacie, chimie, economică, administrație publică), normă întreagă, perioadă nedeterminată;
  descarcă documentul …

 • ANUNT REZULTAT PROBA SCRISA DGDM UTI IASI

  DIRECȚIA GENERALĂ DISPOZITIVE MEDICALE
  DIRECŢIA REGLEMENTARE, SUPRAVEGHERE PIAŢĂ
  I. UTI IAȘI
  – 1 (unu) post de inspector de specialitate debutant, nivel studii S, fără condiții de vechime în specialitate, administrație publică (specialitate tehnică asociată dispozitivelor medicale:electrotehnică, electronică, inginerie electrică, electronică și telecomunicații, tehnologie chimică, chimie industrială, ingineria și managementul sistemelor tehnologice, tehnologia construcțiilor de mașini, bioinginerie, inginerie medicală, biochimie, biologie, etc.) normă întreagă, perioadă nedeterminată.
  descarcă documentul …

 • ANUNT REZULTAT PROBA SCRISA DGDM DA

  DIRECȚIA GENERALĂ DISPOZITIVE MEDICALE
  DIRECȚIA AVIZARE
  – 1 (unu) post curier, nivel studii G, cu normă întreagă, pe perioadă nedeterminată.
  descarcă documentul …

 • ANUNT REZULTAT PROBA SCRISA DGIF

  DIRECȚIA GENERALĂ INSPECȚIE FARMACEUTICĂ
  a) DIRECȚIA INSPECȚIE DE BUNĂ PRACTICĂ DE DISTRIBUȚIE
  – 4 (patru) posturi de inspector de specialitate gr. II, specialitate farmacie, chimie, biochimie, administrație publică, nivel studii S, 6 luni vechime în specialitate, normă întreagă, perioadă nedeterminată;
  – 4 (patru) posturi de inspector de specialitate gr. IA, specialitate farmacie, chimie, biochimie, administrație publică, nivel studii S, 6 ani şi 6 luni vechime în specialitate, normă întreagă, perioadă nedeterminată.
  b) DIRECȚIA SUPRAVEGHEREA CALITĂŢII MEDICAMENTELOR ŞI UNITĂŢI TERITORIALE
  – 1 (unu) post de inspector de specialitate gr. IA, specialitate farmacie, nivel studii S, 6 ani şi 6 luni vechime în specialitate, normă întreagă, perioadă nedeterminată;
  – 1 (unu) post de inspector de specialitate gr. IA, specialitate farmacie, chimie, biochimie, administrație publică, nivel studii S, 6 ani şi 6 luni vechime în specialitate, normă întreagă, perioadă nedeterminată.
  c) DIRECȚIA SUPRAVEGHEREA CALITĂŢII MEDICAMENTELOR ŞI UNITĂŢI TERITORIALE / BIROU ALERTE, MEDICAMENTE FALSIFICATE
  – 1 (unu) post de inspector de specialitate gr. IA, specialitate farmacie, nivel studii S, 6 ani şi 6 luni vechime în specialitate, normă întreagă, perioadă nedeterminată;
  – 1 (unu) post de inspector de specialitate gr. IA, specialitate farmacie, chimie, biochimie, administrație publică, nivel studii S, 6 ani şi 6 luni vechime în specialitate, normă întreagă, perioadă nedeterminată.
  d) DIRECȚIA SUPRAVEGHEREA CALITĂŢII MEDICAMENTELOR ŞI UNITĂŢI TERITORIALE / UTI BACĂU
  – 1 (unu) post de inspector de specialitate gr. IA, specialitate farmacie, chimie, biochimie, administrație publică, nivel studii S, 6 ani şi 6 luni vechime în specialitate, normă întreagă, perioadă nedeterminată.
  e) DIRECȚIA SUPRAVEGHEREA CALITĂŢII MEDICAMENTELOR ŞI UNITĂŢI TERITORIALE / UTI PITEȘTI
  – 1 (unu) post de inspector de specialitate gr. IA, specialitate farmacie, chimie, biochimie, administrație publică, nivel studii S, 6 ani şi 6 luni vechime în specialitate, normă întreagă, perioadă nedeterminată.
  f) DIRECȚIA SUPRAVEGHEREA CALITĂŢII MEDICAMENTELOR ŞI UNITĂŢI TERITORIALE / UTI CLUJ
  – 1 (unu) post de inspector de specialitate gr. IA, specialitate farmacie, chimie, biochimie, administrație publică, nivel studii S, 6 ani şi 6 luni vechime în specialitate, normă întreagă, perioadă nedeterminată.
  g) DIRECȚIA SUPRAVEGHEREA CALITĂŢII MEDICAMENTELOR ŞI UNITĂŢI TERITORIALE / UTI GALAȚI
  – 1 (unu) post de inspector de specialitate gr. IA, specialitate farmacie, nivel studii S, 6 ani şi 6 luni vechime în specialitate, normă întreagă, perioadă nedeterminată.
  descarcă documentul …

 • ANUNT REZULTAT PROBA SCRISA DPE

  DIRECȚIA PROCEDURI EUROPENE
  a) Serviciul administrare proceduri europene – Compartiment administrare proceduri MRP, DCP
  – 1 (unu) post de expert debutant, nivel studii S, specialitate farmacie, fără condiții de vechime în specialitate, normă întreagă, perioadă nedeterminată;
  – 1 (unu) post de expert gr. II, nivel studii S, specialitate farmacie, chimie, economică, administrație publică, 6 luni vechime în specialitate, normă întreagă, perioadă nedeterminată.
  b) Serviciul administrare proceduri europene – Compartiment administrare procedură centralizată
  – 1 (unu) post de referent tr. II, nivel studii M, diplomă de bacalaureat, 6 luni vechime în specialitate (real, teoretic, uman, tehnic), normă întreagă, perioadă nedeterminată.
  c) Serviciul administrare proceduri europene – Compartiment validare administrare variații
  – 1 (unu) post de expert debutant, nivel studii S, specialitate farmacie, chimie, economică, administrație publică, fără condiții de vechime în specialitate, normă întreagă, perioadă nedeterminată.
  descarcă documentul …

 • Anunt concurs nr.125437E/09.11.2023

  Agenția Națională a Medicamentului și a Dispozitivelor Medicale din România scoate la concurs, în conformitate cu prevederile Ordinului Ministrului Sănătății nr. 166/2023 pentru aprobarea metodologiilor privind organizarea şi desfăşurarea concursurilor de ocupare a posturilor vacante şi temporar vacante de medic, medic stomatolog, farmacist, biolog, biochimist şi chimist din unităţile sanitare publice sau din direcţiile de sănătate publică, precum şi a funcţiilor de şef de secţie, şef de laborator şi şef de compartiment din unităţile sanitare fără paturi sau din direcţiile de sănătate publică, respectiv a funcţiei de farmacist-şef în unităţile sanitare publice cu paturi, următoarele posturi contractuale vacante:
  – 1 (unu) de post de medic primar, specialitatea pediatrie, nivel studii S, normă întreagă, perioadă nedeterminată, în cadrul Direcției studii clinice – Compartimentul administrare – validare studii clinice medicamente de uz uman;
  – 1 (unu) post de medic specialist, specialitatea oncologie medicală, nivel studii S, normă întreagă, perioadă nedeterminată, în cadrul Direcției studii clinice – Compartimentul evaluare clinică și nonclinică studii clinice medicamente de uz uman;
  – 1 (unu) post de medic primar, specialitatea oncologie medicală, nivel studii S, normă întreagă, perioadă nedeterminată, în cadrul Direcției studii clinice – Compartimentul evaluare clinică și nonclinică studii clinice medicamente de uz uman.
  – 1 (unu) post de medic primar, specialitatea oncologie medicală, nivel studii S, normă întreagă, perioadă nedeterminată în cadrul Direcției evaluare tehnologii medicale, Compartimentul evaluare medicală;
  – 1 (unu) post de medic specialist, specialitatea oncologie medicală, nivel studii S, normă întreagă, perioadă nedeterminată, în cadrul Direcției proceduri europene – Serviciul evaluare proceduri europene, Compartimentul evaluare procedură centralizată.
  descarcă documentul …
  descarcă Fisa de post – medic primar, specialitate oncologie medicala – DSC …
  descarcă Fisa de post – medic primar, specialitate pediatrie – DSC …
  descarcă Fisa de post – medic primar, specialitatea oncologie medicala – DETM …
  descarcă Fisa de post – medic specialist, specialitatea oncologie medicala – DSC …
  descarcă Fisa de post -medic specialist, specialitatea oncologie medicala – DPE …

 • ANUNȚ REZULTAT CONTESTATIE SELECȚIE DOSARE – DAGAFE

  DIRECȚIA ADMINISTRAȚIE GENERALĂ ȘI ASISTENȚĂ FINANCIARĂ EXTERNĂ
  – 1 (unu) post de referent de specialitate gr. IA, 6 ani și 6 luni vechime în specialitate (diplomă de licență în specialitate: administrație publică, drept, economică), nivel studii S, normă întreagă, perioadă nedeterminată.
  descarcă documentul …

 • Anunt pentru ocuparea a unui post de medic specialist

  ANUNȚ pentru ocuparea a unui post de medic specialist – specialitatea diabet zaharat, nutriție și boli metabolice, normă întreagă, perioada nedeterminată din cadrul Agenției Naționale a Medicamentului și a Dispozitivelor Medicale din România.
  descarcă documentul …

 • ANUNT REZULTAT SELECTIE DOSARE BMR

  BIROUL MONITORIZARE ȘI RAPORTARE
  – 2 (două) posturi de expert gr. IA, nivel studii S, 6 ani și 6 luni vechime în specialitate (medicină, farmacie, chimie, economică, administrație publică, drept, inginerie, management), perioadă nedeterminată, normă întreagă.
  descarcă documentul …

 • ANUNT REZULTAT SELECTIE DOSARE DEAP – BAPP

  DIRECȚIA ECONOMICĂ ȘI ACHIZIȚII PUBLICE
  a) BIROUL ACHIZIȚII PUBLICE ȘI PROTOCOL
  – 1 (unu) post de expert gr. I, nivel studii S, minim 3 ani și 6 luni vechime în specialitate (economică, drept, inginerie), normă întreagă, perioadă nedeterminată;
  – 1 (unu) post de expert IA, nivel studii S, minim 6 ani și 6 luni vechime în specialitate (economică, drept, inginerie), normă întreagă, perioadă nedeterminată.
  descarcă documentul …

 • Anunt rezultat selectie dosare concurs DECCM

  DIRECȚIA EVALUARE ŞI CONTROL CALITATEA MEDICAMENTELOR
  a) Laborator Determinari Fizico-Chimice Imunochimice și Serologice la Medicamente Biologice și Farmacotoxicologie
  – 1 (unu) post de referent tr. IA, nivel studii M, diplomă de bacalaureat, 6 ani și 6 luni vechime în specialitate (laborant operator chimist), normă întreagă, perioadă nedeterminată;
  – 1 (unu) post de referent tr. IA, nivel studii M, diplomă de bacalaureat, 6 ani și 6 luni vechime în specialitate (asistent medical de laborator), normă întreagă, perioadă nedeterminată;
  – 1 (unu) post de expert gr. IA, nivel studii S, 6 ani și 6 luni vechime în specialitate (farmacie, chimie, biochimie, biologie), normă întreagă, perioadă nedeterminată.
  b) Laborator Determinări pe Culturi Celulare şi Microbiologie
  – 1 (unu) post de referent tr. IA, nivel studii M, diplomă de bacalaureat, 6 ani și 6 luni vechime în specialitate (asistent medical de laborator), normă întreagă, perioadă nedeterminată.
  c) Laborator Determinări Fizico-Chimice și Instrumentale la Medicamente de Sinteză
  – 1 (unu) post de referent tr. IA, nivel studii PL, 6 ani și 6 luni vechime în specialitate (asistent medical principal de laborator), normă întreagă, perioadă nedeterminată.
  d) Compartiment Control Produse Radiofarmaceutice
  – 1 (unu) post de expert gr. IA, nivel studii S, 6 ani și 6 luni vechime în specialitate (farmacie, chimie, biochimie, administrație publică), normă întreagă, perioadă nedeterminată.
  – 1 (unu) post de referent tr. IA, nivel studii PL, 6 ani și 6 luni vechime în specialitate (asistent medical de laborator), normă întreagă, perioadă nedeterminată.
  e) Compartiment Evaluare Produse Biologice
  – 1 (unu) post de expert debutant, nivel studii S, fără vechime în specialitate (farmacie, chimie, biochimie, administrație publică), normă întreagă, perioadă nedeterminată.
  descarcă documentul …

 • ANUNT REZULTAT SELECTIE DOSARE DEAP – SBFC

  DIRECȚIA ECONOMICĂ ȘI ACHIZIȚII PUBLICE
  SERVICIUL BUGET FINANCIAR CONTABILITATE
  – 1 (unu) post de expert gr. IA, nivel studii S, 6 ani și 6 luni vechime în specialitate (economică), normă întreagă, perioadă nedeterminată;
  – 1 (unu) post de referent tr. IA, studii M , 6 ani și 6 luni vechime în specialitate (economică, tehnică, teoretică), normă întreagă, perioadă nedeterminată.
  descarcă documentul …

 • ANUNT REZULTAT SELECTIE DOSARE DFVMR

  DIRECȚIA FARMACOVIGILENȚĂ ȘI MANAGEMENTUL RISCULUI
  a) Serviciul Evaluare
  – 1 (unu) post de referent de specialitate gr. I, nivel studii S, 3 ani și 6 luni vechime în specialitate (farmacie), normă întreagă, perioadă nedeterminată.
  b) Birou Gestionare Date
  – 1 (unu) post de expert gr. IA, nivel studii S, 6 ani și 6 luni vechime în specialitate (farmacie, chimie, economică, administrație publică), normă întreagă, perioadă nedeterminată;
  – 1 (unu) post de expert gr. IA, nivel studii S, 6 ani și 6 luni vechime în specialitate (farmacie), normă întreagă, perioadă nedeterminată.
  descarcă documentul …

 • Anunt rezultat selectie dosare DPE – SAPE

  DIRECȚIA PROCEDURI EUROPENE
  a) Serviciul administrare proceduri europene – Compartiment administrare proceduri MRP, DCP
  – 1 (unu) post de expert debutant, nivel studii S, specialitate farmacie, fără condiții de vechime în specialitate, normă întreagă, perioadă nedeterminată;
  – 1 (unu) post de expert gr. II, nivel studii S, specialitate farmacie, chimie, economică, administrație publică, 6 luni vechime în specialitate, normă întreagă, perioadă nedeterminată.
  b) Serviciul administrare proceduri europene – Compartiment administrare procedură centralizată
  – 1 (unu) post de referent tr. II, nivel studii M, diplomă de bacalaureat, 6 luni vechime în specialitate (real, teoretic, uman, tehnic), normă întreagă, perioadă nedeterminată.
  c) Serviciul administrare proceduri europene – Compartiment validare administrare variații
  – 1 (unu) post de expert debutant, nivel studii S, specialitate farmacie, chimie, economică, administrație publică, fără condiții de vechime în specialitate, normă întreagă, perioadă nedeterminată.
  descarcă documentul …

 • ANUNT REZULTAT SELECTIE DOSARE DJAERI

  DIRECȚIA JURIDICĂ, AFACERI EUROPENE ȘI RELAȚII INTERNAȚIONALE, SERVICIUL ASISTENȚĂ JURIDICĂ GENERALĂ, URMĂRIRE DEBITE ȘI CONTENCIOS ADMINISTRATIV
  – 2 (două) posturi de consilier juridic gr. IA nivel studii S, 6 ani și 6 luni vechime în specialitate (drept) normă întreagă, perioadă nedeterminată.
  descarcă documentul …

 • ANUNT REZULTAT SELECTIE DOSARE DPE – SEPE

  DIRECȚIA PROCEDURI EUROPENE
  Serviciul administrare proceduri europene – Compartiment administrare procedură centralizată
  – 1 (unu) post de referent tr. II, nivel studii M, diplomă de bacalaureat, 6 luni vechime în specialitate (real, teoretic, uman, tehnic), normă întreagă, perioadă nedeterminată.
  c) Serviciul administrare proceduri europene – Compartiment validare administrare variații
  – 1 (unu) post de expert debutant, nivel studii S, specialitate farmacie, chimie, economică, administrație publică, fără condiții de vechime în specialitate, normă întreagă, perioadă nedeterminată.
  d) Serviciul evaluare proceduri europene – Compartiment calitate medicamente
  – 1 (unu) post de expert gr. IA, nivel studii S, specialitate farmacie, 6 ani și 6 luni vechime în specialitate, normă întreagă, perioadă nedeterminată.
  descarcă documentul …

 • Anunt rezultat selectie dosare concurs DGDM,DRSP, UTI Iasi si UTI Timisoara

  DIRECȚIA GENERALĂ DISPOZITIVE MEDICALE
  DIRECŢIA REGLEMENTARE, SUPRAVEGHERE PIAŢĂ
  I. UTI IAȘI
  – 1 (unu) post de inspector de specialitate debutant, nivel studii S, fără condiții de vechime în specialitate, administrație publică (specialitate tehnică asociată dispozitivelor medicale:electrotehnică, electronică, inginerie electrică, electronică și telecomunicații, tehnologie chimică, chimie industrială, ingineria și managementul sistemelor tehnologice, tehnologia construcțiilor de mașini, bioinginerie, inginerie medicală, biochimie, biologie, etc.) normă întreagă, perioadă nedeterminată.
  II. UTI TIMIȘOARA
  – 1 (unu) post de inspector de specialitate debutant, nivel studii S, fără condiții de vechime în specialitate, administrație publică (specialitate tehnică asociată dispozitivelor medicale:electrotehnică, electronică, inginerie electrică, electronică și telecomunicații, tehnologie chimică, chimie industrială, ingineria și managementul sistemelor tehnologice, tehnologia construcțiilor de mașini, bioinginerie, inginerie medicală, biochimie, biologie, etc.) normă întreagă, perioadă nedeterminată.
  descarcă documentul …

 • ANUNT REZULTAT SELECTIE DOSARE DRUMC – SACR

  DIRECȚIA RESURSE UMANE ȘI MANAGEMENTUL CALITĂȚII
  Serviciul asigurarea calității și registratură, Compartiment registratură și arhivă
  – 1 (unu) post de referent tr. IA, nivel studii M, 6 ani și 6 luni vechime în specialitate, normă întreagă perioadă nedeterminată.
  descarcă documentul …

 • Anunt rezultat selectie dosare concurs DGDM, DA

  DIRECȚIA GENERALĂ DISPOZITIVE MEDICALE
  DIRECȚIA AVIZARE
  – 1 (unu) post curier, nivel studii G, cu normă întreagă, pe perioadă nedeterminată.
  descarcă documentul …

 • ANUNT REZULTAT SELECTIE DOSARE DRUMC – SPS

  DIRECȚIA RESURSE UMANE ȘI MANAGEMENTUL CALITĂȚII
  a) Serviciul personal, salarizare, Compartiment salarizare
  – 1 (unu) post de referent de specialitate gr. IA, nivel studii S, 6 ani și 6 luni vechime în specialitate (economică, drept), normă întreagă, perioadă nedeterminată;
  – 1 (unu) post de referent tr. IA, nivel studii M, 6 ani și 6 luni vechime în specialitate, normă întreagă, perioadă nedeterminată.
  descarcă documentul …

 • ANUNT REZULTAT SELECTIE DOSARE LIZIBILITATE

  COMPARTIMENT LIZIBILITATE
  – 1 (unu) post de referent tr. IA, nivel studii M, diplomă de bacalaureat, 6 ani și 6 luni vechime în specialitate, normă întreagă, perioadă nedeterminată.
  descarcă documentul …

 • ANUNT REZULTAT SELECTIE DOSARE SEA

  SERVICIUL EMITERE AUTORIZAȚII
  – 1 (unu) post de referent de specialitate gr. I, nivel studii S, 3 ani și 6 luni vechime în specialitate (farmacie, chimie, economică, administrație publică), normă întreagă, perioadă nedeterminată
  descarcă documentul …

 • ANUNT REZULTAT SELECTIE DOSARE SN

  SERVICIUL NOMENCLATOR
  – 1 (unu) post de inspector de specialitate gr. IA, nivel studii S, 6 ani și 6 luni vechime în specialitate (farmacie, chimie, economică, administrație publică), normă întreagă, perioadă nedeterminată;
  – 1 (unu) post de referent de specialitate gr. IA, nivel studii S, 6 ani și 6 luni vechime în specialitate (farmacie, chimie, economică, administrație publică), normă întreagă, perioadă nedeterminată.
  descarcă documentul …

 • ANUNT REZULTAT SELECTIE DOSARE STIC

  SERVICIUL TEHNOLOGIA INFORMAȚIEI ȘI A COMUNICAȚIILOR – BIROU DEZVOLTARE PROIECTE TIC, INFRASTRUCTURĂ ȘI SUPORT TEHNIC
  – 1 (unu) post de referent de specialitate gr. IA, nivel studii S, 6 ani și 6 luni vechime în specialitate (informatică), normă întreagă, perioadă nedeterminată;
  – 1 (unu) post de referent de specialitate gr. II, nivel studii S, 6 luni vechime în specialitate (informatică), normă întreagă, perioadă nedeterminată
  descarcă documentul …

 • ANUNT REZULTAT SELECTIE DOSARE DAGAFE

  DIRECȚIA ADMINISTRAȚIE GENERALĂ ȘI ASISTENȚĂ FINANCIARĂ EXTERNĂ
  – 1 (unu) post de referent de specialitate gr. IA, 6 ani și 6 luni vechime în specialitate (diplomă de licență în specialitate: administrație publică, drept, economică), nivel studii S, normă întreagă, perioadă nedeterminată.
  descarcă documentul …

 • ANUNT REZULTAT SELECTIE DOSARE DETM

  DIRECȚIA EVALUARE TEHNOLOGII MEDICALE
  a) Compartiment evaluare medicală
  – 1 (unu) post de expert gr. IA, nivel studii S, specialitate farmacie, chimie, economică, administrație publică, 6 ani și 6 luni vechime în specialitate, normă întreagă, perioadă nedeterminată.
  b) Compartiment validare și analiză date medicale
  – 1 (unu) post de expert gr. IA, nivel studii S, specialitate farmacie, chimie, economică, administrație publică, 6 ani și 6 luni vechime în specialitate, normă întreagă, perioadă nedeterminată;
  – 1 (unu) post de expert gr. IA, nivel studii S, specialitate farmacie, chimie, economică, administrație publică, 6 ani și 6 luni vechime în specialitate, normă întreagă, perioadă nedeterminată;
  – 1 (unu) post de expert gr. II, nivel studii S, specialitate farmacie, chimie, economică, administrație publică, 6 luni vechime în specialitate, normă întreagă, perioadă nedeterminată.
  descarcă documentul …

 • ANUNT REZULTAT SELECTIE DOSARE DGIF – BPF, BPL, BPLA, BPSC, FV

  DIRECȚIA GENERALĂ INSPECȚIE FARMACEUTICĂ
  DIRECȚIA INSPECȚIE BPF, BPL, BPLA, BPSC, FV
  – 1 (unu) post de inspector de specialitate gr. II, specialitate farmacie, chimie, biochimie, administrație publică, nivel studii S, 6 luni vechime în specialitate, normă întreagă, perioadă nedeterminată (experiență fabricație medicamente de uz uman);
  – 6 (șase) posturi de inspector de specialitate gr. IA, specialitate farmacie, chimie, biochimie, administrație publică, nivel studii S, 6 ani şi 6 luni vechime în specialitate, normă întreagă, perioadă nedeterminată (experiență fabricație medicamente de uz uman).
  descarcă documentul …

 • ANUNT REZULTAT SELECTIE DOSARE DGIF – DIBPD si UTI

  DIRECȚIA GENERALĂ INSPECȚIE FARMACEUTICĂ
  a) DIRECȚIA INSPECȚIE DE BUNĂ PRACTICĂ DE DISTRIBUȚIE
  – 4 (patru) posturi de inspector de specialitate gr. II, specialitate farmacie, chimie, biochimie, administrație publică, nivel studii S, 6 luni vechime în specialitate, normă întreagă, perioadă nedeterminată;
  – 4 (patru) posturi de inspector de specialitate gr. IA, specialitate farmacie, chimie, biochimie, administrație publică, nivel studii S, 6 ani şi 6 luni vechime în specialitate, normă întreagă, perioadă nedeterminată.
  b) DIRECȚIA SUPRAVEGHEREA CALITĂŢII MEDICAMENTELOR ŞI UNITĂŢI TERITORIALE
  – 1 (unu) post de inspector de specialitate gr. IA, specialitate farmacie, nivel studii S, 6 ani şi 6 luni vechime în specialitate, normă întreagă, perioadă nedeterminată;
  – 1 (unu) post de inspector de specialitate gr. IA, specialitate farmacie, chimie, biochimie, administrație publică, nivel studii S, 6 ani şi 6 luni vechime în specialitate, normă întreagă, perioadă nedeterminată.
  c) DIRECȚIA SUPRAVEGHEREA CALITĂŢII MEDICAMENTELOR ŞI UNITĂŢI TERITORIALE / BIROU ALERTE, MEDICAMENTE FALSIFICATE
  – 1 (unu) post de inspector de specialitate gr. IA, specialitate farmacie, nivel studii S, 6 ani şi 6 luni vechime în specialitate, normă întreagă, perioadă nedeterminată;
  – 1 (unu) post de inspector de specialitate gr. IA, specialitate farmacie, chimie, biochimie, administrație publică, nivel studii S, 6 ani şi 6 luni vechime în specialitate, normă întreagă, perioadă nedeterminată.
  d) DIRECȚIA SUPRAVEGHEREA CALITĂŢII MEDICAMENTELOR ŞI UNITĂŢI TERITORIALE / UTI BACĂU
  – 1 (unu) post de inspector de specialitate gr. IA, specialitate farmacie, chimie, biochimie, administrație publică, nivel studii S, 6 ani şi 6 luni vechime în specialitate, normă întreagă, perioadă nedeterminată.
  e) DIRECȚIA SUPRAVEGHEREA CALITĂŢII MEDICAMENTELOR ŞI UNITĂŢI TERITORIALE / UTI PITEȘTI
  – 1 (unu) post de inspector de specialitate gr. IA, specialitate farmacie, chimie, biochimie, administrație publică, nivel studii S, 6 ani şi 6 luni vechime în specialitate, normă întreagă, perioadă nedeterminată.
  f) DIRECȚIA SUPRAVEGHEREA CALITĂŢII MEDICAMENTELOR ŞI UNITĂŢI TERITORIALE / UTI CLUJ
  – 1 (unu) post de inspector de specialitate gr. IA, specialitate farmacie, chimie, biochimie, administrație publică, nivel studii S, 6 ani şi 6 luni vechime în specialitate, normă întreagă, perioadă nedeterminată.
  g) DIRECȚIA SUPRAVEGHEREA CALITĂŢII MEDICAMENTELOR ŞI UNITĂŢI TERITORIALE / UTI GALAȚI
  – 1 (unu) post de inspector de specialitate gr. IA, specialitate farmacie, nivel studii S, 6 ani şi 6 luni vechime în specialitate, normă întreagă, perioadă nedeterminată.
  descarcă documentul …

 • ANUNT REZULTAT SELECTIE DOSARE SP

  – 1 (unu) post de expert gr. IA, nivel studii S, 6 ani și 6 luni vechime în specialitate (farmacie, chimie, biochimie, administrație publică), normă întreagă, perioadă nedeterminată;
  – 1 (unu) post de referent de specialitate gr. II, nivel studii S, 6 luni vechime în specialitate (administrație publică), normă întreagă, perioadă nedeterminată.
  descarcă documentul …

 • ERATA ANUNT nr. 123210E din 18.10.2023

  La anunțul nr. 123210E/18.10.2023, publicat de către Agenția Națională a Medicamentului și Dispozititivelor Medicale din România privind organizarea şi desfăşurarea concursului de ocupare a funcției contractuale vacante de referent tr. II, nivel studii M, diplomă de bacalaureat, 6 luni vechime în specialitate (real, teoretic, uman, tehnic),normă întreagă, perioadă nedeterminată, din cadrul Direcției generale evaluare – autorizare, Direcția proceduri europene Serviciul administrare proceduri europene – Compartiment administrare procedură centralizată, la secțiunea ” TEMATICĂ ȘI BIBLIOGRAFIE” s-a constatat o eroare materială
  descarcă documentul …

 • Anunt medic specialist, specialitatea diabet zaharat, nutriție și boli metabolice

  Agenția Națională a Medicamentului și a Dispozitivelor Medicale din România scoate la concurs, în conformitate cu prevederile Ordinului Ministrului Sănătății nr. 166/2023 pentru aprobarea metodologiilor privind organizarea şi desfăşurarea concursurilor de ocupare a posturilor vacante şi temporar vacante de medic, medic stomatolog, farmacist, biolog, biochimist şi chimist din unităţile sanitare publice sau din direcţiile de sănătate publică, precum şi a funcţiilor de şef de secţie, şef de laborator şi şef de compartiment din unităţile sanitare fără paturi sau din direcţiile de sănătate publică, respectiv a funcţiei de farmacist-şef în unităţile sanitare publice cu paturi, următoarul post contractual vacant:
  – 1 (unu) post medic specialist, specialitatea diabet zaharat, nutriție și boli metabolice, nivel studii S, normă întreagă, perioadă nedeterminată, în cadrul Direcției evaluare tehnologii medicale, Compartimentul evaluare și analiză date medicale.
  descarcă documentul …
  descarcă fisa postului …

 • Anunț concurs nr.123210E/18.10.2023

  AGENȚIA NAȚIONALĂ A MEDICAMENTULUI ȘI A DISPOZITIVELOR MEDICALE DIN ROMÂNIA
  În conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului României nr. 1.336/28.10.2022 pentru aprobarea Regulamentului – cadru privind organizarea şi dezvoltarea carierei personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare, având în vedere adresa emisă de Ministerul Sănătății nr. DPSS 4148/03.07.2023, înregistrată la ANMDMR sub nr. 114754/04.07.2023, prin care s-a aprobat demararea procedurii de examen sau concurs pentru posturile vacante sau temporar vacante existente la nivelul ANMDMR,
  Agenția Națională a Medicamentului și a Dispozitivelor Medicale din România organizează concurs pentru ocuparea următoarelor posturi, funcții contractuale vacante, cu normă întreagă, pe perioadă nedeterminată, respectiv:
  1. DIRECȚIA EVALUARE ŞI CONTROL CALITATEA MEDICAMENTELOR
  a) Laborator Determinari Fizico-Chimice Imunochimice și Serologice la Medicamente Biologice și Farmacotoxicologie
  – 1 (unu) post de referent tr. IA, nivel studii M, diplomă de bacalaureat, 6 ani și 6 luni vechime în specialitate (laborant operator chimist), normă întreagă, perioadă nedeterminată;
  – 1 (unu) post de referent tr. IA, nivel studii M, diplomă de bacalaureat, 6 ani și 6 luni vechime în specialitate (asistent medical de laborator), normă întreagă, perioadă nedeterminată;
  – 1 (unu) post de expert gr. IA, nivel studii S, 6 ani și 6 luni vechime în specialitate (farmacie, chimie, biochimie, biologie), normă întreagă, perioadă nedeterminată.
  b) Laborator Determinări pe Culturi Celulare şi Microbiologie
  – 1 (unu) post de referent tr. IA, nivel studii M, diplomă de bacalaureat, 6 ani și 6 luni vechime în specialitate (asistent medical de laborator), normă întreagă, perioadă nedeterminată.
  c) Laborator Determinări Fizico-Chimice și Instrumentale la Medicamente de Sinteză
  – 1 (unu) post de referent tr. IA, nivel studii PL, 6 ani și 6 luni vechime în specialitate (asistent medical principal de laborator), normă întreagă, perioadă nedeterminată.
  d) Compartiment Control Produse Radiofarmaceutice
  – 1 (unu) post de expert gr. IA, nivel studii S, 6 ani și 6 luni vechime în specialitate (farmacie, chimie, biochimie, administrație publică), normă întreagă, perioadă nedeterminată.
  – 1 (unu) post de referent tr. IA, nivel studii PL, 6 ani și 6 luni vechime în specialitate (asistent medical de laborator), normă întreagă, perioadă nedeterminată.
  e) Compartiment Evaluare Produse Biologice
  – 1 (unu) post de expert debutant, nivel studii S, fără vechime în specialitate (farmacie, chimie, biochimie, administrație publică), normă întreagă, perioadă nedeterminată.
  2. DIRECȚIA FARMACOVIGILENȚĂ ȘI MANAGEMENTUL RISCULUI
  a) Serviciul Evaluare
  – 1 (unu) post de referent de specialitate gr. I, nivel studii S, 3 ani și 6 luni vechime în specialitate (farmacie), normă întreagă, perioadă nedeterminată.
  b) Birou Gestionare Date
  – 1 (unu) post de expert gr. IA, nivel studii S, 6 ani și 6 luni vechime în specialitate (farmacie, chimie, economică, administrație publică), normă întreagă, perioadă nedeterminată;
  – 1 (unu) post de expert gr. IA, nivel studii S, 6 ani și 6 luni vechime în specialitate (farmacie), normă întreagă, perioadă nedeterminată.
  3. DIRECȚIA PROCEDURI EUROPENE
  a) Serviciul administrare proceduri europene – Compartiment administrare proceduri MRP, DCP
  – 1 (unu) post de expert debutant, nivel studii S, specialitate farmacie, fără condiții de vechime în specialitate, normă întreagă, perioadă nedeterminată;
  – 1 (unu) post de expert gr. II, nivel studii S, specialitate farmacie, chimie, economică, administrație publică, 6 luni vechime în specialitate, normă întreagă, perioadă nedeterminată.
  b) Serviciul administrare proceduri europene – Compartiment administrare procedură centralizată
  – 1 (unu) post de referent tr. II, nivel studii M, diplomă de bacalaureat, 6 luni vechime în specialitate (real, teoretic, uman, tehnic), normă întreagă, perioadă nedeterminată.
  c) Serviciul administrare proceduri europene – Compartiment validare administrare variații
  – 1 (unu) post de expert debutant, nivel studii S, specialitate farmacie, chimie, economică, administrație publică, fără condiții de vechime în specialitate, normă întreagă, perioadă nedeterminată.
  d) Serviciul evaluare proceduri europene – Compartiment calitate medicamente
  – 1 (unu) post de expert gr. IA, nivel studii S, specialitate farmacie, 6 ani și 6 luni vechime în specialitate, normă întreagă, perioadă nedeterminată.
  4. COMPARTIMENT LIZIBILITATE
  – 1 (unu) post de referent tr. IA, nivel studii M, diplomă de bacalaureat, 6 ani și 6 luni vechime în specialitate, normă întreagă, perioadă nedeterminată.
  5. SERVICIUL NOMENCLATOR
  – 1 (unu) post de inspector de specialitate gr. IA, nivel studii S, 6 ani și 6 luni vechime în specialitate (farmacie, chimie, economică, administrație publică), normă întreagă, perioadă nedeterminată;
  – 1 (unu) post de referent de specialitate gr. IA, nivel studii S, 6 ani și 6 luni vechime în specialitate (farmacie, chimie, economică, administrație publică), normă întreagă, perioadă nedeterminată.
  6. SERVICIUL TEHNOLOGIA INFORMAȚIEI ȘI A COMUNICAȚIILOR – BIROU DEZVOLTARE PROIECTE TIC, INFRASTRUCTURĂ ȘI SUPORT TEHNIC
  – 1 (unu) post de referent de specialitate gr. IA, nivel studii S, 6 ani și 6 luni vechime în specialitate (informatică), normă întreagă, perioadă nedeterminată;
  – 1 (unu) post de referent de specialitate gr. II, nivel studii S, 6 luni vechime în specialitate (informatică), normă întreagă, perioadă nedeterminată.
  7. DIRECȚIA EVALUARE TEHNOLOGII MEDICALE
  a) Compartiment evaluare medicală
  – 1 (unu) post de expert gr. IA, nivel studii S, specialitate farmacie, chimie, economică, administrație publică, 6 ani și 6 luni vechime în specialitate, normă întreagă, perioadă nedeterminată.
  b) Compartiment validare și analiză date medicale
  – 1 (unu) post de expert gr. IA, nivel studii S, specialitate farmacie, chimie, economică, administrație publică, 6 ani și 6 luni vechime în specialitate, normă întreagă, perioadă nedeterminată;
  – 1 (unu) post de expert gr. IA, nivel studii S, specialitate farmacie, chimie, economică, administrație publică, 6 ani și 6 luni vechime în specialitate, normă întreagă, perioadă nedeterminată;
  – 1 (unu) post de expert gr. II, nivel studii S, specialitate farmacie, chimie, economică, administrație publică, 6 luni vechime în specialitate, normă întreagă, perioadă nedeterminată.
  8. DIRECȚIA GENERALĂ INSPECȚIE FARMACEUTICĂ
  a) DIRECȚIA INSPECȚIE DE BUNĂ PRACTICĂ DE DISTRIBUȚIE
  – 4 (patru) posturi de inspector de specialitate gr. II, specialitate farmacie, chimie, biochimie, administrație publică, nivel studii S, 6 luni vechime în specialitate, normă întreagă, perioadă nedeterminată;
  – 4 (patru) posturi de inspector de specialitate gr. IA, specialitate farmacie, chimie, biochimie, administrație publică, nivel studii S, 6 ani şi 6 luni vechime în specialitate, normă întreagă, perioadă nedeterminată.
  b) DIRECȚIA SUPRAVEGHEREA CALITĂŢII MEDICAMENTELOR ŞI UNITĂŢI TERITORIALE
  – 1 (unu) post de inspector de specialitate gr. IA, specialitate farmacie, nivel studii S, 6 ani şi 6 luni vechime în specialitate, normă întreagă, perioadă nedeterminată;
  – 1 (unu) post de inspector de specialitate gr. IA, specialitate farmacie, chimie, biochimie, administrație publică, nivel studii S, 6 ani şi 6 luni vechime în specialitate, normă întreagă, perioadă nedeterminată.
  c) DIRECȚIA SUPRAVEGHEREA CALITĂŢII MEDICAMENTELOR ŞI UNITĂŢI TERITORIALE / BIROU ALERTE, MEDICAMENTE FALSIFICATE
  – 1 (unu) post de inspector de specialitate gr. IA, specialitate farmacie, nivel studii S, 6 ani şi 6 luni vechime în specialitate, normă întreagă, perioadă nedeterminată;
  – 1 (unu) post de inspector de specialitate gr. IA, specialitate farmacie, chimie, biochimie, administrație publică, nivel studii S, 6 ani şi 6 luni vechime în specialitate, normă întreagă, perioadă nedeterminată.
  d) DIRECȚIA SUPRAVEGHEREA CALITĂŢII MEDICAMENTELOR ŞI UNITĂŢI TERITORIALE / UTI BACĂU
  – 1 (unu) post de inspector de specialitate gr. IA, specialitate farmacie, chimie, biochimie, administrație publică, nivel studii S, 6 ani şi 6 luni vechime în specialitate, normă întreagă, perioadă nedeterminată.
  e) DIRECȚIA SUPRAVEGHEREA CALITĂŢII MEDICAMENTELOR ŞI UNITĂŢI TERITORIALE / UTI PITEȘTI
  – 1 (unu) post de inspector de specialitate gr. IA, specialitate farmacie, chimie, biochimie, administrație publică, nivel studii S, 6 ani şi 6 luni vechime în specialitate, normă întreagă, perioadă nedeterminată.
  f) DIRECȚIA SUPRAVEGHEREA CALITĂŢII MEDICAMENTELOR ŞI UNITĂŢI TERITORIALE / UTI CLUJ
  – 1 (unu) post de inspector de specialitate gr. IA, specialitate farmacie, chimie, biochimie, administrație publică, nivel studii S, 6 ani şi 6 luni vechime în specialitate, normă întreagă, perioadă nedeterminată.
  g) DIRECȚIA SUPRAVEGHEREA CALITĂŢII MEDICAMENTELOR ŞI UNITĂŢI TERITORIALE / UTI GALAȚI
  – 1 (unu) post de inspector de specialitate gr. IA, specialitate farmacie, nivel studii S, 6 ani şi 6 luni vechime în specialitate, normă întreagă, perioadă nedeterminată.
  h) DIRECȚIA INSPECȚIE BPF, BPL, BPLA, BPSC, FV
  – 1 (unu) post de inspector de specialitate gr. II, specialitate farmacie, chimie, biochimie, administrație publică, nivel studii S, 6 luni vechime în specialitate, normă întreagă, perioadă nedeterminată (experiență fabricație medicamente de uz uman);
  – 6 (șase) posturi de inspector de specialitate gr. IA, specialitate farmacie, chimie, biochimie, administrație publică, nivel studii S, 6 ani şi 6 luni vechime în specialitate, normă întreagă, perioadă nedeterminată (experiență fabricație medicamente de uz uman).
  9. SERVICIUL PUBLICITATE
  – 1 (unu) post de expert gr. IA, nivel studii S, 6 ani și 6 luni vechime în specialitate (farmacie, chimie, biochimie, administrație publică), normă întreagă, perioadă nedeterminată;
  – 1 (unu) post de referent de specialitate gr. II, nivel studii S, 6 luni vechime în specialitate (administrație publică), normă întreagă, perioadă nedeterminată.
  10. DIRECȚIA JURIDICĂ, AFACERI EUROPENE ȘI RELAȚII INTERNAȚIONALE, SERVICIUL ASISTENȚĂ JURIDICĂ GENERALĂ, URMĂRIRE DEBITE ȘI CONTENCIOS ADMINISTRATIV
  – 2 (două) posturi de consilier juridic gr. IA nivel studii S, 6 ani și 6 luni vechime în specialitate (drept) normă întreagă, perioadă nedeterminată.
  11. DIRECȚIA GENERALĂ DISPOZITIVE MEDICALE
  a) DIRECȚIA AVIZARE
  – 1 (unu) post de curier nivel studii G, normă întreagă, perioadă nedeterminată.
  b) DIRECŢIA REGLEMENTARE, SUPRAVEGHERE PIAŢĂ
  I. UTI IAȘI
  – 1 (unu) post de inspector de specialitate debutant, nivel studii S, fără condiții de vechime în specialitate, administrație publică (specialitate tehnică asociată dispozitivelor medicale:electrotehnică, electronică, inginerie electrică, electronică și telecomunicații, tehnologie chimică, chimie industrială, ingineria și managementul sistemelor tehnologice, tehnologia construcțiilor de mașini, bioinginerie, inginerie medicală, biochimie, biologie, etc.) normă întreagă, perioadă nedeterminată.
  II. UTI TIMIȘOARA
  – 1 (unu) post de inspector de specialitate debutant, nivel studii S, fără condiții de vechime în specialitate, administrație publică (specialitate tehnică asociată dispozitivelor medicale:electrotehnică, electronică, inginerie electrică, electronică și telecomunicații, tehnologie chimică, chimie industrială, ingineria și managementul sistemelor tehnologice, tehnologia construcțiilor de mașini, bioinginerie, inginerie medicală, biochimie, biologie, etc.) normă întreagă, perioadă nedeterminată.
  12. DIRECȚIA ECONOMICĂ ȘI ACHIZIȚII PUBLICE
  a) BIROUL ACHIZIȚII PUBLICE ȘI PROTOCOL
  – 1 (unu) post de expert gr. I, nivel studii S, minim 3 ani și 6 luni vechime în specialitate (economică, drept, inginerie), normă întreagă, perioadă nedeterminată;
  – 1 (unu) post de expert IA, nivel studii S, minim 6 ani și 6 luni vechime în specialitate (economică, drept, inginerie), normă întreagă, perioadă nedeterminată.
  b) SERVICIUL BUGET FINANCIAR CONTABILITATE
  – 1 (unu) post de expert gr. IA, nivel studii S, 6 ani și 6 luni vechime în specialitate (economică), normă întreagă, perioadă nedeterminată;
  – 1 (unu) post de referent tr. IA, studii M , 6 ani și 6 luni vechime în specialitate (economică, tehnică, teoretică), normă întreagă, perioadă nedeterminată.
  13. DIRECȚIA RESURSE UMANE ȘI MANAGEMENTUL CALITĂȚII
  a) Serviciul personal, salarizare, Compartiment salarizare
  – 1 (unu) post de referent de specialitate gr. IA, nivel studii S, 6 ani și 6 luni vechime în specialitate (economică, drept), normă întreagă, perioadă nedeterminată;
  – 1 (unu) post de referent tr. IA, nivel studii M, 6 ani și 6 luni vechime în specialitate, normă întreagă, perioadă nedeterminată.
  b) Serviciul asigurarea calității și registratură, Compartiment registratură și arhivă
  – 1 (unu) post de referent tr. IA, nivel studii M, 6 ani și 6 luni vechime în specialitate, normă întreagă perioadă nedeterminată.
  14. DIRECȚIA ADMINISTRAȚIE GENERALĂ ȘI ASISTENȚĂ FINANCIARĂ EXTERNĂ
  – 1 (unu) post de referent de specialitate gr. IA, 6 ani și 6 luni vechime în specialitate (diplomă de licență în specialitate: administrație publică, drept, economică), nivel studii S, normă întreagă, perioadă nedeterminată.
  15. BIROUL MONITORIZARE ȘI RAPORTARE
  – 2 (două) posturi de expert gr. IA, nivel studii S, 6 ani și 6 luni vechime în specialitate (medicină, farmacie, chimie, economică, administrație publică, drept, inginerie, management), perioadă nedeterminată, normă întreagă.
  descarcă documentul …

 • Fișe de post cadru anunț nr. 123210E/18.10.2023

  Fișe de post cadru aferente posturilor vacante pentru care se organizează concursul conform anunțului nr. 123210E/ 18.10.2023 – posturi vacante COMPARTIMENT LIZIBILITATE, SEA, SERVICIUL NOMENCLATOR, DEAP, DRUMC, DECCM, DETM, DFVMR, DGDM -DA, DGDM -UTI IASI și UTI TIMISOARA, DGIF, DPE, SERVICIUL PUBLICITATE, DJAERI, DAGAFE, BMR și STIC
  descarcă documentul …

 • Rezultat proba scrisă – medic specialist, specialitatea medicină internă

  ANUNȚ REZULTAT PROBĂ SCRISĂ
  Direcția farmacovigilență și managementul riscului, Serviciul evaluare din cadrul Agenției Naționale a Medicamentului și a Dispozitivelor Medicale din România
  – 1 (un) post de medic specialist, specialitatea medicină internă, normă întreagă, perioadă nedeterminată
  descarcă documentul …

 • ANUNȚ REZULTAT SELECȚIE DOSARE – MEDIC SPECIALIST / MEDIC PRIMAR

  ANUNȚ REZULTAT SELECȚIE DOSARE pentru ocuparea posturilor de medic specialist / medic primar – specialitatea medicină internă, normă întreagă, perioadanedeterminată din cadrul Agenției Naționale a Medicamentului și a Dispozitivelor Medicale din România
  Direcția studii clinice, Compartiment evaluare clinică și nonclinică studii clinice medicamente de uz uman
  – 1 (unu) post medic specialist, specialitatea medicină internă, nivel studii S, normă întreagă, perioadă nedeterminată;
  Direcția Farmacovigilență și Managementul Riscului, Serviciul evaluare
  – 1 (unu) post medic specialist, specialitatea medicină internă, nivel studii S, normă întreagă, perioadă nedeterminată;
  – 1 (unu) post medic primar, specialitatea medicină internă, nivel studii S, normă întreagă, perioadă nedeterminată;
  descarcă documentul …

 • Anunt concurs medici

  Agenția Națională a Medicamentului și a Dispozitivelor Medicale din România scoate la concurs, în conformitate cu prevederile Ordinului Ministrului Sănătății nr. 166/2023 pentru aprobarea metodologiilor privind organizarea şi desfăşurarea concursurilor de ocupare a posturilor vacante şi temporar vacante de medic, medic stomatolog, farmacist, biolog, biochimist şi chimist din unităţile sanitare publice sau din direcţiile de sănătate publică, precum şi a funcţiilor de şef de secţie, şef de laborator şi şef de compartiment din unităţile sanitare fără paturi sau din direcţiile de sănătate publică, respectiv a funcţiei de farmacist-şef în unităţile sanitare publice cu paturi, următoarele posturi contractuale vacante:
  – 1 (unu) post medic specialist, specialitatea medicină internă, nivel studii S, normă întreagă, perioadă nedeterminată, în cadrul Direcției studii clinice, Compartimentul evaluare clinică și nonclinică studii clinice medicamente de uz uman;
  – 1 (unu) post medic specialist, specialitatea medicină internă, nivel studii S, normă întreagă, perioadă nedeterminată, în cadrul Direcției farmacovigilență și managementul riscului, Serviciul evaluare;
  – 1 (unu) post medic primar, specialitatea medicină internă, nivel studii S, normă întreagă, perioadă nedeterminată, în cadrul Direcției farmacovigilență și managementul riscului, Serviciul evaluare.
  descarcă documentul …
  descarcă fisa post cadru medic primar …
  descarcă fisa post medic specialist …
  descarcă fisa post medic specialist medicina interna …

 • Anunț rezultate finale BCS

  BIROUL DE CONSULTANȚĂ ȘTIINȚIFICĂ
  – 1 (unu) post expert gr. IA, nivel studii S, 6 ani 6 luni vechime în specialitatea: farmacie, chimie, biochimie sau administrație publică (specialitate tehnică asociată domeniului dispozitivelor medicale: electrotehnică, electronică, inginerie electrică, electronică și telecomunicații, tehnologie chimică, chimie industrială, ingineria și managementul sistemelor tehnologice, tehnologia construcțiilor de mașini, fizică, bioinginerie, inginerie medicală, biochimie, biologie, etc), cu normă întreagă, pe perioadă nedeterminată;
  – 1 (unu) post expert gr. IA, nivel studii S, 6 ani 6 luni vechime în specialitatea: farmacie, chimie, biochimie sau administrație publică (specialitate tehnică asociată domeniului dispozitivelor medicale: electrotehnică, electronică, inginerie electrică, electronică și telecomunicații, tehnologie chimică, chimie industrială, ingineria și managementul sistemelor tehnologice, tehnologia construcțiilor de mașini, fizică, bioinginerie, inginerie medicală, biochimie, biologie, etc), cu normă întreagă, pe perioadă nedeterminată.
  descarcă documentul …

 • ANUNT REZULTATE FINALE CONCURS DRUMC – SPS – CP

  DIRECȚIA RESURSE UMANE ȘI MANAGEMENTUL CALITAȚII – Serviciul personal, salarizare, Compartiment personal
  – 1 (unu) referent de specialitate debutant, nivel studii S, fără vechime minimă în specialitate , cu normă întreagă, pe perioadă nedeterminată
  descarcă documentul …

 • ANUNT REZULTATE FINALE CONCURS DPN

  DIRECȚIA GENERALĂ EVALUARE AUTORIZARE – DIRECȚIA PROCEDURĂ NAȚIONALĂ
  a) Serviciul administrare procedură națională – Birou validare-administrare
  – 1 (unu) post expert gr. IA, nivel studii S, 6 ani și 6 luni vechime în specialitate, cu normă întreagă, perioadă nedeterminată;
  b) Serviciul Evaluare Procedură Națională – Compartiment Informatii Medicamente
  – 1 (unu) post referent de specialitate debutant, nivel studii S, fără vechime minimă în specialitate, cu normă întreagă, perioadă nedeterminată;
  c) Serviciul Evaluare Procedură Națională – Compartiment Calitate Medicamente
  – 1 (unu) post referent de specialitate gr. IA, nivel studii S, 6 ani și 6 luni vechime în specialitate, cu normă întreagă, perioadă nedeterminată;
  d) Serviciul administrare procedură națională
  – 1 (unu) post referent de specialitate gr. IA, nivel studii S, 6 ani și 6 luni vechime în specialitate, cu normă întreagă, perioadă nedeterminată.
  descarcă documentul …

 • Anunț rezultate finale DGDM – DRSP – UTI IAȘI și UTI TIMIȘOARA

  DIRECȚIA GENERALĂ DISPOZITIVE MEDICALE
  DIRECȚIA REGLEMENTARE, SUPRAVEGHERE PIAȚĂ
  a) UTI Iași
  – 1 (unu) post inspector de specialitate debutant, nivel studii S, fără condiții de vechime în specialitate, specialitate administrație publică (specialitate tehnică asociată dispozitivelor medicale: electrotehnică, electronică, inginerie electrică, electronică și telecomunicații, tehnologie chimică, chimie industrială, ingineria și managementul sistemelor tehnologice, tehnologia construcțiilor de mașini, bioinginerie, inginerie medicală, biochimie, biologie, etc.), cu normă întreagă, pe perioadă nedeterminată.
  b) UTI Timișoara
  – 1 (unu) post inspector de specialitate debutant, nivel studii S, fără condiții de vechime în specialitate, specialitate administrație publică (specialitate tehnică asociată dispozitivelor medicale: electrotehnică, electronică, inginerie electrică, electronică și telecomunicații, tehnologie chimică, chimie industrială, ingineria și managementul sistemelor tehnologice, tehnologia construcțiilor de mașini, bioinginerie, inginerie medicală, biochimie, biologie, etc.), cu normă întreagă, pe perioadă nedeterminată.
  descarcă documentul …

 • Anunt rezultate finale DGDM – DRSP – SR – CICDM

  DIRECȚIA GENERALĂ DISPOZITIVE MEDICALE
  Direcția reglementare, supraveghere piață, Serviciul reglementare
  COMPARTIMENT INVESTIGAȚII CLINICE, DISPOZITIVE MEDICALE:
  – 1 (unu) post inspector de specialitate gr. IA, nivel studii S, condiții de vechime în specialitate 6 ani și 6 luni, specialitate administrație publică (specialitate tehnică asociată dispozitivelor medicale: electrotehnică, electronică, inginerie electrică, electronică și telecomunicații, tehnologie chimică, chimie industrială, ingineria și managementul sistemelor tehnologice, tehnologia construcțiilor de mașini, bioinginerie, inginerie medicală, biochimie, biologie, etc.) cu normă întreagă, pe perioadă nedeterminată.
  descarcă documentul …

 • Anunț contestație la rezultatul la interviu B.C.S.

  BIROUL DE CONSULTANȚĂ ȘTIINȚIFICĂ
  – 1 (unu) post expert gr. IA, nivel studii S, 6 ani 6 luni vechime în specialitatea: farmacie, chimie, biochimie sau administrație publică (specialitate tehnică asociată domeniului dispozitivelor medicale: electrotehnică, electronică, inginerie electrică, electronică și telecomunicații, tehnologie chimică, chimie industrială, ingineria și managementul sistemelor tehnologice, tehnologia construcțiilor de mașini, fizică, bioinginerie, inginerie medicală, biochimie, biologie, etc), cu normă întreagă, pe perioadă nedeterminată;
  – 1 (unu) post expert gr. IA, nivel studii S, 6 ani 6 luni vechime în specialitatea: farmacie, chimie, biochimie sau administrație publică (specialitate tehnică asociată domeniului dispozitivelor medicale: electrotehnică, electronică, inginerie electrică, electronică și telecomunicații, tehnologie chimică, chimie industrială, ingineria și managementul sistemelor tehnologice, tehnologia construcțiilor de mașini, fizică, bioinginerie, inginerie medicală, biochimie, biologie, etc), cu normă întreagă, pe perioadă nedeterminată.
  descarcă documentul …

 • Anunt rezultate interviu DGDM – DRSP – SR – CICDM

  DIRECȚIA GENERALĂ DISPOZITIVE MEDICALE
  Direcția reglementare, supraveghere piață, Serviciul reglementare
  COMPARTIMENT INVESTIGAȚII CLINICE, DISPOZITIVE MEDICALE:
  – 1 (unu) post inspector de specialitate gr. IA, nivel studii S, condiții de vechime în specialitate 6 ani și 6 luni, specialitate administrație publică (specialitate tehnică asociată dispozitivelor medicale: electrotehnică, electronică, inginerie electrică, electronică și telecomunicații, tehnologie chimică, chimie industrială, ingineria și managementul sistemelor tehnologice, tehnologia construcțiilor de mașini, bioinginerie, inginerie medicală, biochimie, biologie, etc.) cu normă întreagă, pe perioadă nedeterminată.
  descarcă documentul …

 • Anunt rezultate interviu DGDM – DRSP – UTI TIMISOARA

  DIRECȚIA GENERALĂ DISPOZITIVE MEDICALE
  DIRECȚIA REGLEMENTARE, SUPRAVEGHERE PIAȚĂ
  UTI TIMIȘOARA
  – 1 (unu) post inspector de specialitate debutant, nivel studii S, fără condiții de vechime în specialitate, specialitate administrație publică (specialitate tehnică asociată dispozitivelor medicale: electrotehnică, electronică, inginerie electrică, electronică și telecomunicații, tehnologie chimică, chimie industrială, ingineria și managementul sistemelor tehnologice, tehnologia construcțiilor de mașini, bioinginerie, inginerie medicală, biochimie, biologie, etc.), cu normă întreagă, pe perioadă nedeterminată.
  descarcă documentul …

 • Anunt rezultate interviu BCS

  BIROUL DE CONSULTANȚĂ ȘTIINȚIFICĂ
  – 1 (unu) post expert gr. IA, nivel studii S, 6 ani 6 luni vechime în specialitatea: farmacie, chimie, biochimie sau administrație publică (specialitate tehnică asociată domeniului dispozitivelor medicale: electrotehnică, electronică, inginerie electrică, electronică și telecomunicații, tehnologie chimică, chimie industrială, ingineria și managementul sistemelor tehnologice, tehnologia construcțiilor de mașini, fizică, bioinginerie, inginerie medicală, biochimie, biologie, etc), cu normă întreagă, pe perioadă nedeterminată;
  – 1 (unu) post expert gr. IA, nivel studii S, 6 ani 6 luni vechime în specialitatea: farmacie, chimie, biochimie sau administrație publică (specialitate tehnică asociată domeniului dispozitivelor medicale: electrotehnică, electronică, inginerie electrică, electronică și telecomunicații, tehnologie chimică, chimie industrială, ingineria și managementul sistemelor tehnologice, tehnologia construcțiilor de mașini, fizică, bioinginerie, inginerie medicală, biochimie, biologie, etc), cu normă întreagă, pe perioadă nedeterminată.
  descarcă documentul …

 • ANUNT REZULTATE INTERVIU DRUMC

  DIRECȚIA RESURSE UMANE ȘI MANAGEMENTUL CALITAȚII – Serviciul personal, salarizare, Compartiment personal
  – 1 (unu) referent de specialitate debutant, nivel studii S, fără vechime minimă în specialitate , cu normă întreagă, pe perioadă nedeterminată
  descarcă documentul …

 • ANUNT REZULTATE INTERVIU DPN

  DIRECȚIA GENERALĂ EVALUARE AUTORIZARE – DIRECȚIA PROCEDURĂ NAȚIONALĂ
  a) Serviciul administrare procedură națională – Birou validare-administrare
  – 1 (unu) post expert gr. IA, nivel studii S, 6 ani și 6 luni vechime în specialitate, cu normă întreagă, perioadă nedeterminată;
  b) Serviciul Evaluare Procedură Națională – Compartiment Informatii Medicamente
  – 1 (unu) post referent de specialitate debutant, nivel studii S, fără vechime minimă în specialitate, cu normă întreagă, perioadă nedeterminată;
  c) Serviciul Evaluare Procedură Națională – Compartiment Informatii Medicamente
  – 1 (unu) post referent de specialitate debutant, nivel studii S, fără vechime minimă în specialitate, cu normă întreagă, perioadă nedeterminată
  descarcă documentul …

 • ANUNT REZULTAT CONTESTATIE PROBA SCRISA DJAERI

  DIRECȚIA JURIDICĂ, AFACERI EUROPENE ȘI RELAȚII INTERNAȚIONALE, Serviciul Legislație, Sesizări, Afaceri Europene și Relații Internaționale
  -1 (unu) post consilier juridic gr.IA, nivel studii S, specialitatea drept, 6 ani și 6 luni vechime în specialitate, normă întreagă, perioadă nedeterminată.
  descarcă documentul …

 • Anunț rezultate proba scrisă BCS

  BIROUL DE CONSULTANȚĂ ȘTIINȚIFICĂ
  – 1 (unu) post expert gr. IA, nivel studii S, 6 ani 6 luni vechime în specialitatea: farmacie, chimie, biochimie sau administrație publică (specialitate tehnică asociată domeniului dispozitivelor medicale: electrotehnică, electronică, inginerie electrică, electronică și telecomunicații, tehnologie chimică, chimie industrială, ingineria și managementul sistemelor tehnologice, tehnologia construcțiilor de mașini, fizică, bioinginerie, inginerie medicală, biochimie, biologie, etc), cu normă întreagă, pe perioadă nedeterminată;
  – 1 (unu) post expert gr. IA, nivel studii S, 6 ani 6 luni vechime în specialitatea: farmacie, chimie, biochimie sau administrație publică (specialitate tehnică asociată domeniului dispozitivelor medicale: electrotehnică, electronică, inginerie electrică, electronică și telecomunicații, tehnologie chimică, chimie industrială, ingineria și managementul sistemelor tehnologice, tehnologia construcțiilor de mașini, fizică, bioinginerie, inginerie medicală, biochimie, biologie, etc), cu normă întreagă, pe perioadă nedeterminată.
  descarcă documentul …

 • Anunț rezultate proba scrisă DGDM – DRSP – SR – CICDM

  DIRECȚIA GENERALĂ DISPOZITIVE MEDICALE
  Direcția reglementare, supraveghere piață, Serviciul reglementare – Compartiment investigații clinice, dispozitive medicale:
  – 1 (unu) post inspector de specialitate gr. IA, nivel studii S, condiții de vechime în specialitate 6 ani și 6 luni, specialitate administrație publică (specialitate tehnică asociată dispozitivelor medicale: electrotehnică, electronică, inginerie electrică, electronică și telecomunicații, tehnologie chimică, chimie industrială, ingineria și managementul sistemelor tehnologice, tehnologia construcțiilor de mașini, bioinginerie, inginerie medicală, biochimie, biologie, etc.) cu normă întreagă, pe perioadă nedeterminată.
  descarcă documentul …

 • Anunț rezultate proba scrisă DGDM – DRSP – UTI IAȘI și UTI TIMIȘOARA

  DIRECȚIA GENERALĂ DISPOZITIVE MEDICALE
  DIRECȚIA REGLEMENTARE, SUPRAVEGHERE PIAȚĂ
  a) UTI Iași
  – 1 (unu) post inspector de specialitate debutant, nivel studii S, fără condiții de vechime în specialitate, specialitate administrație publică (specialitate tehnică asociată dispozitivelor medicale: electrotehnică, electronică, inginerie electrică, electronică și telecomunicații, tehnologie chimică, chimie industrială, ingineria și managementul sistemelor tehnologice, tehnologia construcțiilor de mașini, bioinginerie, inginerie medicală, biochimie, biologie, etc.), cu normă întreagă, pe perioadă nedeterminată.
  b) UTI Timișoara
  – 1 (unu) post inspector de specialitate debutant, nivel studii S, fără condiții de vechime în specialitate, specialitate administrație publică (specialitate tehnică asociată dispozitivelor medicale: electrotehnică, electronică, inginerie electrică, electronică și telecomunicații, tehnologie chimică, chimie industrială, ingineria și managementul sistemelor tehnologice, tehnologia construcțiilor de mașini, bioinginerie, inginerie medicală, biochimie, biologie, etc.), cu normă întreagă, pe perioadă nedeterminată.
  descarcă documentul …

 • ANUNT REZULTATE PROBA SCRISA DPN

  DIRECȚIA GENERALĂ EVALUARE AUTORIZARE – DIRECȚIA PROCEDURĂ NAȚIONALĂ
  a) Serviciul administrare procedură națională – Birou validare-administrare
  – 1 (unu) post expert gr. IA, nivel studii S, 6 ani și 6 luni vechime în specialitate, cu normă întreagă, perioadă nedeterminată;
  b) Serviciul Evaluare Procedură Națională – Compartiment Informatii Medicamente
  – 1 (unu) post referent de specialitate debutant, nivel studii S, fără vechime minimă în specialitate, cu normă întreagă, perioadă nedeterminată;
  c) Serviciul Evaluare Procedură Națională – Compartiment Informatii Medicamente
  – 1 (unu) post referent de specialitate debutant, nivel studii S, fără vechime minimă în specialitate, cu normă întreagă, perioadă nedeterminată
  d) Serviciul Evaluare Procedură Națională – Compartiment Calitate Medicamente
  – 1 (unu) post referent de specialitate gr. IA, nivel studii S, 6 ani și 6 luni vechime în specialitate, cu normă întreagă, perioadă nedeterminată.
  descarcă documentul …

 • ANUNT REZULTATE PROBA SCRISA DJAERI

  DIRECȚIA JURIDICĂ, AFACERI EUROPENE ȘI RELAȚII INTERNAȚIONALE, Serviciul Legislație, Sesizări, Afaceri Europene și Relații Internaționale
  -1 (unu) post consilier juridic gr.IA, nivel studii S, specialitatea drept, 6 ani și 6 luni vechime în specialitate, normă întreagă, perioadă nedeterminată.
  descarcă documentul …

 • ANUNT REZULTATE PROBA SCRISA DRUMC

  DIRECȚIA RESURSE UMANE ȘI MANAGEMENTUL CALITAȚII – Serviciul personal, salarizare, Compartiment personal
  – 1 (unu) referent de specialitate debutant, nivel studii S, fără vechime minimă în specialitate , cu normă întreagă, pe perioadă nedeterminată;
  descarcă documentul …

 • ANUNT REZULTAT CONTESTATIE SELECTIE DOSARE – DPN

  DIRECȚIA GENERALĂ EVALUARE AUTORIZARE – DIRECȚIA PROCEDURĂ NAȚIONALĂ – Serviciul administrare procedură națională
  – 1 (unu) post referent de specialitate gr. IA, nivel studii S, 6 ani și 6 luni vechime în specialitate (farmacie, chimie, economică, administrație publică), cu normă întreagă, perioadă nedeterminată
  descarcă documentul …

 • ANUNȚ REZULTAT SEȚECȚIE DOSARE CONCURS MEDICI

  I. Direcția procedură națională:
  1. Serviciul evaluare procedură națională, Compartiment eficacitate și siguranță non-clinică:
  – 2 (două) posturi medic, specialitatea medicină, nivel studii S, normă întreagă, perioadă nedeterminată.
  2. Serviciul evaluare procedură națională, Compartiment informații medicamente:
  – 1 (unu) post medic, specialitatea medicină, nivel studii S, normă întreagă, perioadă nedeterminată.
  II. Direcția proceduri europene:
  Serviciul evaluare proceduri europene, Compartiment calitate medicamente:
  – 1 (unu) post medic specialist, specialitatea medicină de familie, nivel studii S, normă întreagă, perioadă nedeterminată.
  III. Direcția studii clinice:
  Compartiment administrare – validare studii clinice medicamente de uz uman:
  – 1 (unu) post medic specialist, specialitatea medicină de familie, nivel studii S, normă întreagă, perioadă nedeterminată.
  descarcă documentul …

 • ANUNT REZULTAT SELECTIE DOSARE DRUMC – SACR

  DIRECȚIA RESURSE UMANE ȘI MANAGEMENTUL CALITAȚII – Serviciul asigurarea calității și registratură, Compartiment registratură și arhivă
  – 1 (unu) post referent tr. IA, nivel studii M, 6 ani și 6 luni vechime în specialitate, diplomă de bacalaureat, cu normă întreagă, pe perioadă nedeterminată.
  descarcă documentul …

 • ANUNT REZULTAT SELECTIE DOSARE DRUMC – SPS

  DIRECȚIA RESURSE UMANE ȘI MANAGEMENTUL CALITAȚII – Serviciul personal, salarizare
  a) Compartiment salarizare:
  -1 (unu) referent de specialitate gr. IA, nivel studii S, 6 ani și 6 luni vechime în specialitate , cu normă întreagă, pe perioadă nedeterminată;
  -1 (unu) post referent tr. IA, nivel studii M, diplomă de bacalaureat, 6 ani și 6 luni vechime în specialitate, cu normă întreagă, pe perioadă nedeterminată.
  b) Compartiment personal
  – 1 (unu) referent de specialitate debutant, nivel studii S, fără vechime minimă în specialitate , cu normă întreagă, pe perioadă nedeterminată;
  descarcă documentul …

 • Anunt rezultat selectie dosare concurs DGDM – DRSP – UTI IAȘI și UTI TIMIȘOARA

  DIRECȚIA GENERALĂ DISPOZITIVE MEDICALE
  DIRECȚIA REGLEMENTARE, SUPRAVEGHERE PIAȚĂ
  a) UTI Iași
  – 1 (unu) post inspector de specialitate debutant, nivel studii S, fără condiții de vechime în specialitate, specialitate administrație publică (specialitate tehnică asociată dispozitivelor medicale: electrotehnică, electronică, inginerie electrică, electronică și telecomunicații, tehnologie chimică, chimie industrială, ingineria și managementul sistemelor tehnologice, tehnologia construcțiilor de mașini, bioinginerie, inginerie medicală, biochimie, biologie, etc.), cu normă întreagă, pe perioadă nedeterminată.
  b) UTI Timișoara
  – 1 (unu) post inspector de specialitate debutant, nivel studii S, fără condiții de vechime în specialitate, specialitate administrație publică (specialitate tehnică asociată dispozitivelor medicale: electrotehnică, electronică, inginerie electrică, electronică și telecomunicații, tehnologie chimică, chimie industrială, ingineria și managementul sistemelor tehnologice, tehnologia construcțiilor de mașini, bioinginerie, inginerie medicală, biochimie, biologie, etc.), cu normă întreagă, pe perioadă nedeterminată.
  descarcă documentul …

 • ANUNT REZULTAT SELECTIE DOSARE DJAERI – SAJGUDCA

  DIRECȚIA JURIDICĂ, AFACERI EUROPENE ȘI RELAȚII INTERNAȚIONALE
  Serviciul Asistență Juridică Generală, Urmărire Debite și Contencios Administrativ
  – 2 (două) posturi de consilier juridic gr. IA, nivel studii S, specialitatea drept, 6 ani și 6 luni vechime în specialitate, normă întreagă, perioadă nedeterminată
  descarcă documentul …

 • Anunt rezultat selectie dosare concurs – BCS

  BIROUL DE CONSULTANȚĂ ȘTIINȚIFICĂ
  – 1 (unu) post expert gr. IA, nivel studii S, 6 ani 6 luni vechime în specialitatea: farmacie, chimie, biochimie sau administrație publică (specialitate tehnică asociată domeniului dispozitivelor medicale: electrotehnică, electronică, inginerie electrică, electronică și telecomunicații, tehnologie chimică, chimie industrială, ingineria și managementul sistemelor tehnologice, tehnologia construcțiilor de mașini, fizică, bioinginerie, inginerie medicală, biochimie, biologie, etc), cu normă întreagă, pe perioadă nedeterminată;
  – 1 (unu) post expert gr. IA, nivel studii S, 6 ani 6 luni vechime în specialitatea: farmacie, chimie, biochimie sau administrație publică (specialitate tehnică asociată domeniului dispozitivelor medicale: electrotehnică, electronică, inginerie electrică, electronică și telecomunicații, tehnologie chimică, chimie industrială, ingineria și managementul sistemelor tehnologice, tehnologia construcțiilor de mașini, fizică, bioinginerie, inginerie medicală, biochimie, biologie, etc), cu normă întreagă, pe perioadă nedeterminată.
  descarcă documentul …

 • Anunt rezultat selectie dosare concurs DGDM – SR – CIC

  Serviciul reglementare – Compartiment investigații clinice dispozitive medicale
  – 1 (unu) post inspector de specialitate gr. IA, nivel studii S, condiții de vechime în specialitate 6 ani și 6 luni, specialitate administrație publică (specialitate tehnică asociată dispozitivelor medicale: electrotehnică, electronică, inginerie electrică, electronică și telecomunicații, tehnologie chimică, chimie industrială, ingineria și managementul sistemelor tehnologice, tehnologia construcțiilor de mașini, bioinginerie, inginerie medicală, biochimie, biologie, etc.) cu normă întreagă, pe perioadă nedeterminată.
  descarcă documentul …

 • ANUNT REZULTAT SELECTIE DOSARE DEAP – BAPP

  DirecțiA Economică și achiziții publice – Biroul achiziții publice și protocol
  – 1 (unu) post expert gr.I, nivel studii S, minim 3 ani și 6 luni vechime în specialitate (economică/drept/inginerie), normă întreagă, perioadă nedeterminată.
  descarcă documentul …

 • ANUNT REZULTAT SELECTIE DOSARE DEAP – SBFC

  DirecțiA Economică și achiziții publice
  Serviciul Buget Financiar Contabilitate
  – 1 (unu) post expert gr.IA, nivel studii S, minim 6 ani și 6 luni vechime în specialitate (economică), normă întreagă, perioadă nedeterminată;
  – 1 (unu) post referent tr. IA, studii M, diplomă de bacalaureat, vechime minimă în specialitate: 6 ani și 6 luni, normă întreagă, perioadă nedeterminată.
  descarcă documentul …

 • ANUNT REZULTAT SELECTIE DOSARE DJAERI

  DIRECȚIA JURIDICĂ, AFACERI EUROPENE ȘI RELAȚII INTERNAȚIONALE
  a) Serviciul Legislație, Sesizări, Afaceri Europene și Relații Internaționale
  – 1 (unu) post consilier juridic gr.IA, nivel studii S, specialitatea drept și relații internaționale, 6 ani și 6 luni vechime în specialitate, normă întreagă, perioadă nedeterminată;
  -1 (unu) post consilier juridic gr.IA, nivel studii S, specialitatea drept, 6 ani și 6 luni vechime în specialitate, normă întreagă, perioadă nedeterminată.
  b) Serviciul Asistență Juridică Generală, Urmărire Debite și Contencios Administrativ
  – 1 (unu) post consilier juridic gr.IA, nivel studii S, specialitatea drept, 6 ani și 6 luni vechime în specialitate, normă întreagă, perioadă nedeterminată;
  – 1 (unu) post consilier juridic gr.IA, nivel studii S, specialitatea drept, 6 ani și 6 luni vechime în specialitate, normă întreagă, perioadă nedeterminată.
  descarcă documentul …

 • Anunt rezultat selectie dosare concurs DGDM – DA

  DIRECȚIA GENERALĂ DISPOZITIVE MEDICALE – DIRECȚIA AVIZARE
  – 1 (unu) post curier, nivel studii G, fără vechime în specialitatea postului, cu normă întreagă, pe perioadă nedeterminată.
  descarcă documentul …

 • ANUNT REZULTAT SELECTIE DOSARE DPN

  DIRECȚIA GENERALĂ EVALUARE AUTORIZARE – DIRECȚIA PROCEDURĂ NAȚIONALĂ
  a) Serviciul administrare procedură națională – Birou validare-administrare
  – 1 (unu) post expert gr. IA, nivel studii S, 6 ani și 6 luni vechime în specialitate, cu normă întreagă, perioadă nedeterminată;
  b) Serviciul Evaluare Procedură Națională – Compartiment Informatii Medicamente
  – 1 (unu) post referent de specialitate debutant, nivel studii S, fără vechime minimă în specialitate, cu normă întreagă, perioadă nedeterminată;
  c) Serviciul Evaluare Procedură Națională – Compartiment Informatii Medicamente
  – 1 (unu) post referent de specialitate debutant, nivel studii S, fără vechime minimă în specialitate, cu normă întreagă, perioadă nedeterminată
  d) Serviciul Evaluare Procedură Națională – Compartiment Calitate Medicamente
  – 1 (unu) post referent de specialitate gr. IA, nivel studii S, 6 ani și 6 luni vechime în specialitate, cu normă întreagă, perioadă nedeterminată.
  descarcă documentul …

 • ANUNȚ CONCURS POSTURI CONTRACTUALE VACANTE – MEDIC

  – 2 (două) posturi medic, specialitatea medicină, nivel studii S, normă întreagă, perioadă nedeterminată, în cadrul Direcției procedură națională, Serviciul evaluare procedură națională, Compartiment eficacitate și siguranță non-clinică;
  – 1 (unu) post medic, specialitatea medicină, nivel studii S, normă întreagă, perioadă nedeterminată, în cadrul Direcției procedură națională, Serviciul evaluare procedură națională, Compartiment informații medicamente;
  – 1 (unu) post medic specialist, specialitatea medicină de familie, nivel studii S, normă întreagă, perioadă nedeterminată, în cadrul Direcției proceduri europene, Serviciul evaluare proceduri europene, Compartiment calitate medicamente;
  – 1 (unu) post medic specialist, specialitatea farmacologie clinică, nivel studii S, normă întreagă, perioadă nedeterminată, în cadrul Direcției proceduri europene, Serviciul evaluare proceduri europene, Compartiment evaluare procedură centralizată;
  – 1 (unu) post medic specialist, specialitatea medicină de familie, nivel studii S, normă întreagă, perioadă nedeterminată, în cadrul Direcției studii clinice, Compartimentul administrare – validare studii clinice medicamente de uz uman;
  – 1 (unu) post medic specialist, specialitatea farmacologie clinică, nivel studii S, normă întreagă, perioadă nedeterminată, în cadrul Direcției studii clinice, Compartimentul evaluare clinică și nonclinică studii clinice medicamente de uz uman;
  descarcă documentul …

 • Fise de post cadru posturi concurs anunt 117881E

  Fișe de post cadru aferente posturilor vacante de ”medic” pentru care se organizează concursul conform anunțului nr. 117881E din 11.08.2023
  descarcă documentul …

 • Anunț anulare concurs post consilier pentru afaceri europene

  Anunț nr.118300E din data de 18.08.2023 privind anularea concursului organizat în vederea ocupării unui post vacant de consilier pentru afaceri europene în cadrul Direcției juridice, afaceri europene și relații internaționale, Serviciul legislație, sesizări, afaceri europene și relații internaționale, prevăzut la poziția nr. 2 pct. a) în cuprinsul anunțului nr. 117592E/09.08.2023.
  descarcă documentul …

 • ANUNȚ CONCURS POSTURI CONTRACTUALE VACANTE

  1. DIRECȚIA GENERALĂ EVALUARE AUTORIZARE – DIRECȚIA PROCEDURĂ NAȚIONALĂ
  a) Serviciul administrare procedură națională – Birou validare-administrare
  – 1 (unu) post expert gr. IA, nivel studii S, 6 ani și 6 luni vechime în specialitate (farmacie, chimie, economică, administrație publică), cu normă întreagă, perioadă nedeterminată;
  b) Serviciul administrare procedură națională
  – 1 (unu) post referent de specialitate gr. IA, nivel studii S, 6 ani și 6 luni vechime în specialitate (farmacie, chimie, economică, administrație publică), cu normă întreagă, perioadă nedeterminată;
  c) Serviciul Evaluare Procedură Națională – Compartiment Informații Medicamente
  – 1 (unu) post referent de specialitate debutant, nivel studii S, specialitate farmacie, chimie, economică, administrație publică, fără vechime minimă în specialitate, cu normă întreagă, perioadă nedeterminată;
  d) Serviciul Evaluare Procedură Națională – Compartiment Calitate Medicamente
  – 1 (unu) post referent de specialitate gr. IA, nivel studii S, 6 ani și 6 luni vechime în specialitate (medicină, farmacie, chimie), cu normă întreagă, perioadă nedeterminată.
  2. DIRECȚIA JURIDICĂ, AFACERI EUROPENE ȘI RELAȚII INTERNAȚIONALE
  a) Serviciul Legislație, Sesizări, Afaceri Europene și Relații Internaționale
  – 1 (unu) post consilier pentru afaceri europene, nivel studii S, specialitatea drept, științe politice, administrație publică, fără vechime minimă în specialitate, normă întreagă, perioadă nedeterminată;
  – 1 (unu) post consilier juridic gr. IA, nivel studii S, specialitatea drept și relații internaționale, 6 ani și 6 luni vechime în specialitate, normă întreagă, perioadă nedeterminată;
  – 1 (unu) post consilier juridic gr. IA, nivel studii S, specialitatea drept, 6 ani și 6 luni vechime în specialitate, normă întreagă, perioadă nedeterminată.
  b) Serviciul Asistență Juridică Generală, Urmărire Debite și Contencios Administrativ
  – 1 (unu) post consilier juridic gr. IA, nivel studii S, specialitatea drept, 6 ani și 6 luni vechime în specialitate, normă întreagă, perioadă nedeterminată;
  – 1 (unu) post consilier juridic gr. IA, nivel studii S, specialitatea drept, 6 ani și 6 luni vechime în specialitate, normă întreagă, perioadă nedeterminată.
  3. DIRECȚIA ECONOMICĂ ȘI ACHIZIȚII PUBLICE
  a) Serviciul Buget Financiar Contabilitate
  – 1 (unu) post expert gr. IA, nivel studii S, minim 6 ani și 6 luni vechime în specialitate (economică), normă întreagă, perioadă nedeterminată;
  – 1 (unu) post referent tr. IA, studii M, diplomă de bacalaureat, vechime minimă în specialitate: 6 ani și 6 luni, normă întreagă, perioadă nedeterminată.
  b) Biroul achiziții publice și protocol
  – 1 (unu) post expert gr. I, nivel studii S, minim 3 ani și 6 luni vechime în specialitate (economică/drept/inginerie), normă întreagă, perioadă nedeterminată.
  4. DIRECȚIA GENERALĂ DISPOZITIVE MEDICALE
  I. DIRECȚIA REGLEMENTARE, SUPRAVEGHERE PIAȚĂ
  a) UTI Iași
  – 1 (unu) post inspector de specialitate debutant, nivel studii S, fără condiții de vechime în specialitate, specialitate administrație publică (specialitate tehnică asociată dispozitivelor medicale: electrotehnică, electronică, inginerie electrică, electronică și telecomunicații, tehnologie chimică, chimie industrială, ingineria și managementul sistemelor tehnologice, tehnologia construcțiilor de mașini, bioinginerie, inginerie medicală, biochimie, biologie, etc.), cu normă întreagă, pe perioadă nedeterminată.
  b) UTI Timișoara
  – 1 (unu) post inspector de specialitate debutant, nivel studii S, fără condiții de vechime în specialitate, specialitate administrație publică (specialitate tehnică asociată dispozitivelor medicale: electrotehnică, electronică, inginerie electrică, electronică și telecomunicații, tehnologie chimică, chimie industrială, ingineria și managementul sistemelor tehnologice, tehnologia construcțiilor de mașini, bioinginerie, inginerie medicală, biochimie, biologie, etc.), cu normă întreagă, pe perioadă nedeterminată.
  c) Serviciul reglementare – Compartiment investigații clinice dispozitive medicale
  – 1 (unu) post inspector de specialitate gr. IA, nivel studii S, condiții de vechime în specialitate 6 ani și 6 luni, specialitate administrație publică (specialitate tehnică asociată dispozitivelor medicale: electrotehnică, electronică, inginerie electrică, electronică și telecomunicații, tehnologie chimică, chimie industrială, ingineria și managementul sistemelor tehnologice, tehnologia construcțiilor de mașini, bioinginerie, inginerie medicală, biochimie, biologie, etc.) cu normă întreagă, pe perioadă nedeterminată.
  II.DIRECȚIA AVIZARE
  – 1 (unu) post curier, nivel studii G, fără vechime în specialitatea postului, cu normă întreagă, pe perioadă nedeterminată.
  5. BIROUL DE CONSULTANȚĂ ȘTIINȚIFICĂ
  – 1 (unu) post expert gr. IA, nivel studii S, 6 ani 6 luni vechime în specialitatea: farmacie, chimie, biochimie sau administrație publică (specialitate tehnică asociată domeniului dispozitivelor medicale: electrotehnică, electronică, inginerie electrică, electronică și telecomunicații, tehnologie chimică, chimie industrială, ingineria și managementul sistemelor tehnologice, tehnologia construcțiilor de mașini, fizică, bioinginerie, inginerie medicală, biochimie, biologie, etc), cu normă întreagă, pe perioadă nedeterminată;
  – 1 (unu) post expert gr. IA, nivel studii S, 6 ani 6 luni vechime în specialitatea: farmacie, chimie, biochimie sau administrație publică (specialitate tehnică asociată domeniului dispozitivelor medicale: electrotehnică, electronică, inginerie electrică, electronică și telecomunicații, tehnologie chimică, chimie industrială, ingineria și managementul sistemelor tehnologice, tehnologia construcțiilor de mașini, fizică, bioinginerie, inginerie medicală, biochimie, biologie, etc), cu normă întreagă, pe perioadă nedeterminată.
  6. DIRECȚIA RESURSE UMANE ȘI MANAGEMENTUL CALITĂȚII
  a) Serviciul personal, salarizare, Compartiment salarizare
  – 1 (unu) referent de specialitate gr. IA, nivel studii S, 6 ani și 6 luni vechime în specialitate (economică, drept), cu normă întreagă, pe perioadă nedeterminată;
  – 1 (unu) post referent tr. IA, nivel studii M, diplomă de bacalaureat, 6 ani și 6 luni vechime în specialitate, cu normă întreagă, pe perioadă nedeterminată.
  b) Serviciul personal, salarizare, Compartiment personal
  – 1 (unu) referent de specialitate debutant, nivel studii S, fără vechime minimă în specialitate (economică, administrație publică, drept), cu normă întreagă, pe perioadă nedeterminată.
  c) Serviciul asigurarea calității și registratură, Compartiment registratură și arhivă
  – 1 (unu) post referent tr. IA, nivel studii M, 6 ani și 6 luni vechime în specialitate, diplomă de bacalaureat, cu normă întreagă, pe perioadă nedeterminată.
  descarcă documentul …

 • Fise de post cadru posturi concurs anunt 117592E

  Fișe de post cadru aferente posturilor vacante pentru care se organizează concursul conform anunțului nr. 117592E / 09.08.2023 – posturi vacante DGDM, DEAP, DRUMC, DJAERI, DPN, BCS
  descarcă documentul …

 • Anunt REZULTATE FINALE concurs DEAP

  DIRECȚIA ECONOMICĂ ȘI ACHIZIȚII PUBLICE
  Serviciul buget financiar, contabilitate:
  – 1 (unu) post referent tr. IA, nivel studii M (medii), 6 ani și 6 luni vechime în specialitate, cu normă întreagă, pe perioadă nedeterminată.
  descarcă documentul …

 • Anunt rezultat INTERVIU concurs – DEAP/SBFC

  DIRECȚIA ECONOMICĂ ȘI ACHIZIȚII PUBLICE
  Serviciul buget financiar, contabilitate:
  – 1 (unu) post referent tr. IA, nivel studii M (medii), 6 ani și 6 luni vechime în specialitate, specialitate economic, tehnic, teoretic, real, perioadă nedeterminată, normă întreagă.
  descarcă documentul …

 • Anunt rezultat PROBA SCRISĂ concurs – DEAP/SBFC

  DIRECȚIA ECONOMICĂ ȘI ACHIZIȚII PUBLICE
  Serviciul buget financiar, contabilitate:
  – 1 (unu) post referent tr. IA, nivel studii M (medii), 6 ani și 6 luni vechime în specialitate, specialitate economic, tehnic, teoretic, real, perioadă nedeterminată, normă întreagă.
  descarcă documentul …

 • Anunt rezultat selectie dosare concurs – DEAP

  Anunt nr 213782/31.07.2023 rezultat selectie dosare candidati inscrisi la concurs ocupare post vanant DEAP – SBFC
  descarcă documentul …

 • Anunt nr. 115690E/17.07.2023 – anulare concursuri

  Comunicăm celor interesați, anularea, din motive obiective, a concursului privind ocuparea unor funcții contractuale vacante, pe perioadă nedeterminată, pentru posturile vacante prevăzute în anunțul nr. 109106E/27.04.2023, publicat pe site-ul Agenției Naționale a Medicamentului și Dispozititivelor Medicale din România, și a concursului privind ocuparea unor funcții contractuale vacante, pe perioadă nedeterminată, pentru posturile vacante prevăzute în anunțul nr. 110058E/09.05.2023, pentru care s-a asigurat publicitatea pe site-ul posturi.gov.ro
  descarcă documentul …

 • Anunt concurs nr. 212780 din 13.07.2023

  DIRECȚIA ECONOMICĂ ȘI ACHIZIȚII PUBLICE
  Serviciul buget financiar, contabilitate:
  – 1 (unu) post referent tr. IA, nivel studii M (medii), 6 ani și 6 luni vechime în specialitate, specialitate economic, tehnic, teoretic, real, perioadă nedeterminată, normă întreagă.
  descarcă documentul …

 • Rezultate finale concurs ocupare post vacant DGDM – DRSP – UTI CLUJ

  DIRECȚIA GENERALĂ DISPOZITIVE MEDICALE – Direcţia Reglementare, Supraveghere Piaţă – UTI CLUJ:
  – 1 (unu) post inspector de specialitate debutant, nivel studii S, fără condiții de vechime în specialitate, specialitate administrație publică (specialitate tehnică asociată dispozitivelor medicale: electrotehnică, electronică, inginerie electrică, electronică și telecomunicații, tehnologie chimică, chimie industrială, ingineria și managementul sistemelor tehnologice, tehnologia construcțiilor de mașini, bioinginerie, inginerie medicală, biochimie, biologie, etc.), normă întreagă, perioadă nedeterminată
  descarcă documentul …

 • Anunt rezultate interviu DGDM – DRSP – UTI CLUJ

  DIRECȚIA GENERALĂ DISPOZITIVE MEDICALE – Direcţia Reglementare, Supraveghere Piaţă – UTI CLUJ:
  – 1 (unu) post inspector de specialitate debutant, nivel studii S, fără condiții de vechime în specialitate, specialitate administrație publică (specialitate tehnică asociată dispozitivelor medicale: electrotehnică, electronică, inginerie electrică, electronică și telecomunicații, tehnologie chimică, chimie industrială, ingineria și managementul sistemelor tehnologice, tehnologia construcțiilor de mașini, bioinginerie, inginerie medicală, biochimie, biologie, etc.), normă întreagă, perioadă nedeterminată
  descarcă documentul …

 • Anunt rezultate proba scrisa DGDM – UTI CLUJ

  DIRECȚIA GENERALĂ DISPOZITIVE MEDICALE – Direcţia Reglementare, Supraveghere Piaţă – UTI CLUJ:
  – 1 (unu) post inspector de specialitate debutant, nivel studii S, fără condiții de vechime în specialitate, specialitate administrație publică (specialitate tehnică asociată dispozitivelor medicale: electrotehnică, electronică, inginerie electrică, electronică și telecomunicații, tehnologie chimică, chimie industrială, ingineria și managementul sistemelor tehnologice, tehnologia construcțiilor de mașini, bioinginerie, inginerie medicală, biochimie, biologie, etc.), normă întreagă, perioadă nedeterminată
  descarcă documentul …

 • Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 34/2023 privind unele măsuri fiscal-bugetare

  „Art. IV – (1) În anul 2023, începând cu data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă, se suspendă ocuparea prin concurs sau examen a posturilor vacante sau temporar vacante, cu excepţia posturilor unice din:
  a) instituţiile şi autorităţile publice, astfel cum sunt definite la art. 2 alin. (1) pct. 30 din Legea nr. 500/2002, cu modificările şi completările ulterioare;”
  descarcă documentul …

 • Anunt rezultat selectie dosare concurs – UTI CLUJ

  Anunt nr.208956/17.05.2023 rezultat selectie dosare candidati inscrisi la concurs ocupare post vacant DGDM/DRSP – UTI CLUJ
  descarcă documentul …

 • Anunt rezultat selectie dosare concurs – BMR

  Anunt nr. 208955/17.05.2023 rezultat selectie dosare candidati concurs ocupare post Sef birou – BMR (Birou monitorizare si raportare)
  descarcă documentul …

 • ANUNT CONTINUARE CONCURS POSTURI VACANTE

  1. DIRECȚIA GENERALĂ DISPOZITIVE MEDICALE – Direcţia Reglementare, Supraveghere Piaţă – Serviciul Supraveghere Piaţă DM – UTI Cluj
  – 1 (unu) post inspector de specialitate debutant, nivel studii S, fără condiții de vechime în specialitate, specialitate administrație publică (specialitate tehnică asociată dispozitivelor medicale: electrotehnică, electronică, inginerie electrică, electronică și telecomunicații, tehnologie chimică, chimie industrială, ingineria și managementul sistemelor tehnologice, tehnologia construcțiilor de mașini, bioinginerie, inginerie medicală, biochimie, biologie, etc.), normă întreagă, perioadă nedeterminată
  2. BIROUL MONITORIZARE ȘI RAPORTARE
  – 1 (unu) post șef birou, nivel studii S, 6 ani si 6 luni vechime în specialitate (medicină, farmacie, chimie, economică, administrație publică, drept, inginerie, management), perioadă nedeterminată, normă întreagă.
  descarcă documentul …

 • ANUNT SUSPENDARE CONCURS POSTURI VACANTE

  1. SECRETARIAT
  – 1 (unu) post referent debutant, nivel studii M, specialitatea real, teoretic, uman, tehnic, cu normă întreagă, perioadă nedeterminată;
  2. SERVICIUL PUBLICITATE
  – 1 (unu) post expert grad IA, nivel studii S, 6 ani și 6 luni vechime în specialitate, specialitate farmacie, chimie, biochimie, administrație publică, cu normă întreagă, perioadă nedeterminată;
  – 1(unu) post referent de specialitate gr. II, nivel studii S, 6 luni vechime în specialitate, specialitate administrație publică (specialitate tehnică asociată dispozitivelor medicale: electrotehnică, electronică, inginerie electrică, electronică și telecomunicații, tehnologie chimică, chimie industrială, ingineria și managementul sistemelor tehnologice, tehnologia construcțiilor de mașini, bioinginerie, inginerie medicală, biochimie, biologie, etc.).
  3. DIRECȚIA GENERALĂ EVALUARE AUTORIZARE – SERVICIUL NOMENCLATOR
  – 1 (unu) post inspector de specialitate gr. IA, nivel studii S, 6 ani și 6 luni vechime în specialitate farmacie, chimie, economie, administrație publică, cu normă întreagă, perioadă nedeterminată;
  4. DIRECȚIA JURIDICĂ, AFACERI EUROPENE ȘI RELAȚII INTERNAȚIONALE:
  a) Serviciul legislație, sesizări, afaceri europene și relații internaționale:
  – 1 (unu) post consilier pentru afaceri europene, nivel studii S, specialitate drept, științe politice, administrație publică, fără vechime minimă în specialitate, cu normă întreagă, perioadă nedeterminată;
  b) Serviciul asistență juridică generală, urmărire debite și contencios administrativ:
  – 1 (unu) post consilier juridic gr.IA, nivel studii S, specialitate drept, 6 ani și 6 luni vechime în specialitate, cu normă întreagă, perioadă nedeterminată;
  5. DIRECȚIA EVALUARE ȘI CONTROL CALITATEA MEDICAMENTELOR:
  a) Laborator Determinări Fizico-Chimice Imunochimice și Serologice la Medicamente Biologice și Farmacotoxicologie:
  – 1 (unu) post expert gr. IA, nivel studii S, 6 ani și 6 luni vechime în specialitate (biologie, farmacie, chimie, biochimie), cu normă întreagă, perioadă nedeterminată;
  b) Compartiment Evaluare Produse Biologice
  – 1 (unu) post expert debutant, nivel studii S, fără vechime în specialitate (biochimie, farmacie, chimie, administrație publică), cu normă întreagă, perioadă nedeterminată;
  c) Compartiment Control Produse Radiofarmaceutice
  – 1 (unu) post expert gr. IA, nivel studii S, 6 ani și 6 luni vechime în specialitate (chimie, farmacie, biochimie, administrație publică), cu normă întreagă, perioadă nedeterminată;
  – 1 (unu) post referent tr. IA, nivel studii PL, 6 ani și 6 luni vechime în specialitate (tehnic, real, teoretic, uman), cu normă întreagă, perioadă nedeterminată.
  6. DIRECȚIA GENERALĂ EVALUARE AUTORIZARE – DIRECȚIA PROCEDURĂ NAȚIONALĂ
  – 1 (unu) post expert gr. IA, nivel studii S, 6 ani și 6 luni vechime în specialitate (chimie, farmacie, economică, administrație publică), cu normă întreagă, perioadă nedeterminată.
  7. DIRECȚIA RESURSE UMANE ȘI MANAGEMENTUL CALITAȚII
  Serviciul asigurarea calității și registratură, Compartiment registratură și arhivă:
  – 1 (unu) post referent tr. IA, nivel studii M, 6 ani și 6 luni vechime în specialitate, diplomă de bacalaureat (specialitate : real, teoretic, uman, tehnic), perioadă nedeterminată, normă întreagă.
  8. DIRECȚIA ADMINISTRAȚIE GENERALĂ ȘI ASISTENȚĂ FINANCIARĂ EXTERNĂ
  Compartiment administrativ și patrimoniu :
  – 1 (unu) post referent de specialitate gr. IA, nivel studii S, 6 ani și 6 luni vechime în specialitate (diplomă de licență în specialitatea: administrație publică, drept, economică), perioadă nedeterminată, normă întreagă.
  9. DIRECȚIA GENERALĂ EVALUARE – AUTORIZARE – DIRECȚIA FARMACOVIGILENȚĂ ȘI MANAGEMENTUL RISCULUI – Birou Gestionare Date
  -1 (unu) post expert gr. IA, nivel studii S, 6 ani și 6 luni vechime în specialitate (diplomă de licență în specialitatea: farmacie, chimie, economică, administrație publică), normă întreagă, perioadă nedeterminată.
  10. DIRECȚIA GENERALĂ EVALUARE – AUTORIZARE DIRECȚIA PROCEDURI EUROPENE
  Serviciul administrare proceduri europene, Compartiment administrare proceduri MRP, DCP
  – 1 (unu) post expert debutant, nivel studii S, specialitatea farmacie, perioadă nedeterminată, normă întreagă;
  – 1 (unu) post expert gr.II, nivel studii S, 6 luni vechime în specialitate, specialitatea farmacie, chimie, economică, administrație publică, perioadă nedeterminată, normă întreagă.
  11. DIRECȚIA ECONOMICĂ ȘI ACHIZIȚII PUBLICE
  a) Biroul Achiziții publice și protocol
  – 1 (unu) post expert I, nivel studii S, minim 3 ani și 6 luni vechime în specialitate (economică, drept, inginerie), perioadă nedeterminată, normă întreagă;
  b) Serviciul buget, financiar, contabilitate
  – 1 (unu) post expert IA, nivel studii S, minim 6 ani și 6 luni vechime în specialitate (economică), perioadă nedeterminată, normă întreagă;
  – 1 (unu) post referent tr. IA, nivel studii M, specialitate economică, tehnică, teoretică, perioadă nedeterminată, normă întreagă;
  12. DIRECȚIA GENERALĂ DISPOZITIVE MEDICALE – Direcţia Reglementare, Supraveghere Piaţă – Serviciul Supraveghere Piaţă DM – UTI Iași
  – 1 (unu) post inspector de specialitate debutant, nivel studii S, fără condiții de vechime în specialitate, specialitate administrație publică (specialitate tehnică asociată dispozitivelor medicale: electrotehnică, electronică, inginerie electrică, electronică și telecomunicații, tehnologie chimică, chimie industrială, ingineria și managementul sistemelor tehnologice, tehnologia construcțiilor de mașini, bioinginerie, inginerie medicală, biochimie, biologie, etc.), normă întreagă, perioadă nedeterminată.
  13. DIRECȚIA GENERALĂ DISPOZITIVE MEDICALE – Direcţia Reglementare, Supraveghere Piaţă – Serviciul Supraveghere Piaţă DM – UTI Timișoara
  – 1 (unu) post inspector de specialitate debutant, nivel studii S, fără condiții de vechime în specialitate, specialitate administrație publică (specialitate tehnică asociată dispozitivelor medicale: electrotehnică, electronică, inginerie electrică, electronică și telecomunicații, tehnologie chimică, chimie industrială, ingineria și managementul sistemelor tehnologice, tehnologia construcțiilor de mașini, bioinginerie, inginerie medicală, biochimie, biologie, etc.), normă întreagă, perioadă nedeterminată.
  14. DIRECȚIA GENERALĂ DISPOZITIVE MEDICALE – DIRECȚIA REGLEMENTARE, SUPRAVEGHERE PIAȚĂ – Serviciul Reglementare – Compartiment investigații clinice dispozitive medicale
  – 1 (unu) post inspector de specialitate gr. IA, condiții de vechime în specialitate 6 ani și 6 luni, specialitate administrație publică (specialitate tehnică asociată dispozitivelor medicale: electrotehnică, electronică, inginerie electrică, electronică și telecomunicații, tehnologie chimică, chimie industrială, ingineria și managementul sistemelor tehnologice, tehnologia construcțiilor de mașini, bioinginerie, inginerie medicală, biochimie, biologie, etc.) normă întreagă, perioadă nedeterminată
  15. DIRECŢIA EVALUARE TEHNOLOGII MEDICALE – Compartiment validare și analiză date medicale
  – 2 (două) posturi expert gr. IA (farmacie – farmacist specialist, chimie, economică, administrație publică), nivel studii S, 6 ani si 6 luni vechime în specialitate, perioadă nedeterminată, normă întreagă;
  – 1 (unu) post expert gr. IA ( farmacie – farmacist primar, chimie, economică, administrație publică), nivel studii S, 6 ani si 6 luni vechime în specialitate, perioadă nedeterminată, normă întreagă ;
  – 1 (unu) post expert gr. II (farmacie – farmacist, chimie, economică, administrație publică), nivel studii S, minim 1 an vechime în specialitate, perioadă nedeterminată, normă întreagă.
  16. BIROUL MONITORIZARE ȘI RAPORTARE
  – 1 (unu) post expert gr. IA, nivel studii S, 6 ani si 6 luni vechime în specialitate (medicină, farmacie, chimie, economică, administrație publică, drept, inginerie, management), perioadă nedeterminată, normă întreagă;
  17. DIRECTIA GENERALA INSPECTIE FARMACEUTICA: DIRECȚIA INSPECȚIE BPF, BPL, BPLA, BPSC, FV:
  – 1 (unu) post inspector de specialitate gr. II (farmacie, chimie, biochimie, administrație publică), nivel studii S, 6 luni vechime în specialitate, perioadă nedeterminată, cu normă întreagă (experienta fabricatie medicamente de uz uman);
  – 6 (șase) posturi inspector de specialitate gr. IA (farmacie, chimie, biochimie, administrație publică), nivel studii S, 6 ani şi 6 luni vechime în specialitate, perioadă nedeterminată, cu normă întreagă (experienta fabricatie medicamente de uz uman);
  18. DIRECȚIA GENERALĂ INSPECȚIE FARMACEUTICĂ:
  a) DIRECȚIA INSPECȚIE DE BUNĂ PRACTICĂ DE DISTRIBUȚIE:
  – 4 (patru) posturi inspector de specialitate gr. II (farmacie, chimie, biochimie, administrație publică), nivel studii S, 6 luni vechime în specialitate , perioadă nedeterminată, normă întreagă;
  – 4 (patru) posturi inspector de specialitate gr. IA (farmacie, chimie, biochimie, administrație publică), nivel studii S, 6 ani şi 6 luni vechime în specialitate, perioadă nedeterminată, normă întreagă;
  b) DIRECȚIA SUPRAVEGHEREA CALITĂŢII MEDICAMENTELOR ŞI UNITĂŢI TERITORIALE:
  – 1 (unu) post inspector de specialitate gr. IA (farmacie), nivel studii S, 6 ani şi 6 luni vechime în specialitate, perioadă nedeterminată, cu normă întreagă;
  – 1 (unu) post inspector de specialitate gr. IA (farmacie, chimie, biochimie, administrație publică), nivel studii S, 6 ani şi 6 luni vechime în specialitate, perioadă nedeterminată, cu normă întreagă.
  c) DIRECȚIA SUPRAVEGHEREA CALITĂŢII MEDICAMENTELOR ŞI UNITĂŢI TERITORIALE / BIROU ALERTE, MEDICAMENTE FALSIFICATE
  – 2 (două) posturi inspector de specialitate gr. IA (farmacie, chimie, biochimie, administrație publică), nivel studii S, 6 ani şi 6 luni vechime în specialitate, perioadă nedeterminată, cu normă întreagă.
  d) DIRECȚIA SUPRAVEGHEREA CALITĂŢII MEDICAMENTELOR ŞI UNITĂŢI TERITORIALE / UTI BACĂU
  – 1 (unu) post inspector de specialitate gr. IA (farmacie, chimie, biochimie, administrație publică), nivel studii S, 6 ani şi 6 luni vechime în specialitate, perioadă nedeterminată, cu normă întreagă
  e) DIRECȚIA SUPRAVEGHEREA CALITĂŢII MEDICAMENTELOR ŞI UNITĂŢI TERITORIALE / UTI PITEȘTI
  – 1 (unu) post inspector de specialitate gr. IA (farmacie, chimie, biochimie, administrație publică), nivel studii S, 6 ani şi 6 luni vechime în specialitate, perioadă nedeterminată, cu normă întreagă
  f) DIRECȚIA SUPRAVEGHEREA CALITĂŢII MEDICAMENTELOR ŞI UNITĂŢI TERITORIALE / UTI CLUJ
  – 1 (unu) post inspector de specialitate gr. IA (farmacie, chimie, biochimie, administrație publică), nivel studii S, 6 ani şi 6 luni vechime în specialitate, perioadă nedeterminată, cu normă întreagă
  g) DIRECȚIA SUPRAVEGHEREA CALITĂŢII MEDICAMENTELOR ŞI UNITĂŢI TERITORIALE / UTI DEVA
  – 1 (unu) post inspector de specialitate gr. IA (farmacie, chimie, biochimie, administrație publică), nivel studii S, 6 ani şi 6 luni vechime în specialitate, perioadă nedeterminată, cu normă întreagă
  descarcă documentul …

 • Anunt nr. 208680 din 12.05.2023 anulare concurs medici

  În conformitate cu prevederile art. 45 alin (1), art. 46 alin. (2) și art. 47 din Anexa nr. 1 a Ordinului Ministrului Sanǎtǎţii nr. 166/2023 pentru aprobarea metodologiilor privind organizarea şi desfăşurarea concursurilor de ocupare a posturilor vacante şi temporar vacante de medic, medic stomatolog, farmacist, biolog, biochimist şi chimist din unităţile sanitare publice sau din direcţiile de sănătate publică, precum şi a funcţiilor de şef de secţie, şef de laborator şi şef de compartiment din unităţile sanitare fără paturi sau din direcţiile de sănătate publică, respectiv a funcţiei de farmacist-şef în unităţile sanitare publice cu paturi, comunicăm celor interesați anularea concursului publicat pe site-ul Agenției Naționale a Medicamentului și a Dispozitivelor Medicale din România prin anunțul nr. 109105E/27.04.2023.
  descarcă documentul …

 • Hotărârea Guvernului nr. 1336/2022

  Hotărârea Guvernului nr. 1336/2022 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind organizarea și dezvoltarea carierei personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare” în forma atașată
  descarcă documentul …

 • ANUNT CONCURS POSTURI CONTRACTUALE VACANTE

  1. SECRETARIAT
  – 1 (unu) post referent debutant, nivel studii M, specialitatea real, teoretic, uman, tehnic, cu normă întreagă, perioadă nedeterminată;
  2. SERVICIUL PUBLICITATE
  – 1 (unu) post expert grad IA, nivel studii S, 6 ani și 6 luni vechime în specialitate, specialitate farmacie, chimie, biochimie, administrație publică, cu normă întreagă, perioadă nedeterminată;
  – 1(unu) post referent de specialitate gr. II, nivel studii S, 6 luni vechime în specialitate, specialitate administrație publică (specialitate tehnică asociată dispozitivelor medicale: electrotehnică, electronică, inginerie electrică, electronică și telecomunicații, tehnologie chimică, chimie industrială, ingineria și managementul sistemelor tehnologice, tehnologia construcțiilor de mașini, bioinginerie, inginerie medicală, biochimie, biologie, etc.).
  3. DIRECȚIA GENERALĂ EVALUARE AUTORIZARE – SERVICIUL NOMENCLATOR
  – 1 (unu) post inspector de specialitate gr. IA, nivel studii S, 6 ani și 6 luni vechime în specialitate farmacie, chimie, economie, administrație publică, cu normă întreagă, perioadă nedeterminată;
  4. DIRECȚIA JURIDICĂ, AFACERI EUROPENE ȘI RELAȚII INTERNAȚIONALE:
  a) Serviciul legislație, sesizări, afaceri europene și relații internaționale:
  – 1 (unu) post consilier pentru afaceri europene, nivel studii S, specialitate drept, științe politice, administrație publică, fără vechime minimă în specialitate, cu normă întreagă, perioadă nedeterminată;
  b) Serviciul asistență juridică generală, urmărire debite și contencios administrativ:
  – 1 (unu) post consilier juridic gr.IA, nivel studii S, specialitate drept, 6 ani și 6 luni vechime în specialitate, cu normă întreagă, perioadă nedeterminată;
  5. DIRECȚIA EVALUARE ȘI CONTROL CALITATEA MEDICAMENTELOR:
  a) Laborator Determinări Fizico-Chimice Imunochimice și Serologice la Medicamente Biologice și Farmacotoxicologie:
  – 1 (unu) post expert gr. IA, nivel studii S, 6 ani și 6 luni vechime în specialitate (biologie, farmacie, chimie, biochimie), cu normă întreagă, perioadă nedeterminată;
  b) Compartiment Evaluare Produse Biologice
  – 1 (unu) post expert debutant, nivel studii S, fără vechime în specialitate (biochimie, farmacie, chimie, administrație publică), cu normă întreagă, perioadă nedeterminată;
  c) Compartiment Control Produse Radiofarmaceutice
  – 1 (unu) post expert gr. IA, nivel studii S, 6 ani și 6 luni vechime în specialitate (chimie, farmacie, biochimie, administrație publică), cu normă întreagă, perioadă nedeterminată;
  – 1 (unu) post referent tr. IA, nivel studii PL, 6 ani și 6 luni vechime în specialitate (tehnic, real, teoretic, uman), cu normă întreagă, perioadă nedeterminată.
  6. DIRECȚIA GENERALĂ EVALUARE AUTORIZARE – DIRECȚIA PROCEDURĂ NAȚIONALĂ
  – 1 (unu) post expert gr. IA, nivel studii S, 6 ani și 6 luni vechime în specialitate (chimie, farmacie, economică, administrație publică), cu normă întreagă, perioadă nedeterminată.
  7. DIRECȚIA RESURSE UMANE ȘI MANAGEMENTUL CALITAȚII
  Serviciul asigurarea calității și registratură, Compartiment registratură și arhivă:
  – 1 (unu) post referent tr. IA, nivel studii M, 6 ani și 6 luni vechime în specialitate, diplomă de bacalaureat (specialitate : real, teoretic, uman, tehnic), perioadă nedeterminată, normă întreagă.
  8. DIRECȚIA ADMINISTRAȚIE GENERALĂ ȘI ASISTENȚĂ FINANCIARĂ EXTERNĂ
  Compartiment administrativ și patrimoniu :
  – 1 (unu) post referent de specialitate gr. IA, nivel studii S, 6 ani și 6 luni vechime în specialitate (diplomă de licență în specialitatea: administrație publică, drept, economică), perioadă nedeterminată, normă întreagă.
  9. DIRECȚIA GENERALĂ EVALUARE – AUTORIZARE – DIRECȚIA FARMACOVIGILENȚĂ ȘI MANAGEMENTUL RISCULUI – Birou Gestionare Date
  -1 (unu) post expert gr. IA, nivel studii S, 6 ani și 6 luni vechime în specialitate (diplomă de licență în specialitatea: farmacie, chimie, economică, administrație publică), normă întreagă, perioadă nedeterminată.
  10. DIRECȚIA GENERALĂ EVALUARE – AUTORIZARE DIRECȚIA PROCEDURI EUROPENE
  Serviciul administrare proceduri europene, Compartiment administrare proceduri MRP, DCP
  – 1 (unu) post expert debutant, nivel studii S, specialitatea farmacie, perioadă nedeterminată, normă întreagă;
  – 1 (unu) post expert gr.II, nivel studii S, 6 luni vechime în specialitate, specialitatea farmacie, chimie, economică, administrație publică, perioadă nedeterminată, normă întreagă.
  11. DIRECȚIA ECONOMICĂ ȘI ACHIZIȚII PUBLICE
  a) Biroul Achiziții publice și protocol
  – 1 (unu) post expert I, nivel studii S, minim 3 ani și 6 luni vechime în specialitate (economică, drept, inginerie), perioadă nedeterminată, normă întreagă;
  b) Serviciul buget, financiar, contabilitate
  – 1 (unu) post expert IA, nivel studii S, minim 6 ani și 6 luni vechime în specialitate (economică), perioadă nedeterminată, normă întreagă;
  – 1 (unu) post referent tr. IA, nivel studii M, specialitate economică, tehnică, teoretică, perioadă nedeterminată, normă întreagă;
  12. DIRECȚIA GENERALĂ DISPOZITIVE MEDICALE – Direcţia Reglementare, Supraveghere Piaţă – Serviciul Supraveghere Piaţă DM – UTI Iași
  – 1 (unu) post inspector de specialitate debutant, nivel studii S, fără condiții de vechime în specialitate, specialitate administrație publică (specialitate tehnică asociată dispozitivelor medicale: electrotehnică, electronică, inginerie electrică, electronică și telecomunicații, tehnologie chimică, chimie industrială, ingineria și managementul sistemelor tehnologice, tehnologia construcțiilor de mașini, bioinginerie, inginerie medicală, biochimie, biologie, etc.), normă întreagă, perioadă nedeterminată.
  13. DIRECȚIA GENERALĂ DISPOZITIVE MEDICALE – Direcţia Reglementare, Supraveghere Piaţă – Serviciul Supraveghere Piaţă DM – UTI Cluj
  – 1 (unu) post inspector de specialitate debutant, nivel studii S, fără condiții de vechime în specialitate, specialitate administrație publică (specialitate tehnică asociată dispozitivelor medicale: electrotehnică, electronică, inginerie electrică, electronică și telecomunicații, tehnologie chimică, chimie industrială, ingineria și managementul sistemelor tehnologice, tehnologia construcțiilor de mașini, bioinginerie, inginerie medicală, biochimie, biologie, etc.), normă întreagă, perioadă nedeterminată.
  14. DIRECȚIA GENERALĂ DISPOZITIVE MEDICALE – Direcţia Reglementare, Supraveghere Piaţă – Serviciul Supraveghere Piaţă DM – UTI Timișoara
  – 1 (unu) post inspector de specialitate debutant, nivel studii S, fără condiții de vechime în specialitate, specialitate administrație publică (specialitate tehnică asociată dispozitivelor medicale: electrotehnică, electronică, inginerie electrică, electronică și telecomunicații, tehnologie chimică, chimie industrială, ingineria și managementul sistemelor tehnologice, tehnologia construcțiilor de mașini, bioinginerie, inginerie medicală, biochimie, biologie, etc.), normă întreagă, perioadă nedeterminată.
  15. DIRECȚIA GENERALĂ DISPOZITIVE MEDICALE – DIRECȚIA REGLEMENTARE, SUPRAVEGHERE PIAȚĂ – Serviciul Reglementare – Compartiment investigații clinice dispozitive medicale
  – 1 (unu) post inspector de specialitate gr. IA, condiții de vechime în specialitate 6 ani și 6 luni, specialitate administrație publică (specialitate tehnică asociată dispozitivelor medicale: electrotehnică, electronică, inginerie electrică, electronică și telecomunicații, tehnologie chimică, chimie industrială, ingineria și managementul sistemelor tehnologice, tehnologia construcțiilor de mașini, bioinginerie, inginerie medicală, biochimie, biologie, etc.) normă întreagă, perioadă nedeterminată
  16. DIRECŢIA EVALUARE TEHNOLOGII MEDICALE – Compartiment validare și analiză date medicale
  – 2 (două) posturi expert gr. IA (farmacie – farmacist specialist, chimie, economică, administrație publică), nivel studii S, 6 ani si 6 luni vechime în specialitate, perioadă nedeterminată, normă întreagă;
  – 1 (unu) post expert gr. IA ( farmacie – farmacist primar, chimie, economică, administrație publică), nivel studii S, 6 ani si 6 luni vechime în specialitate, perioadă nedeterminată, normă întreagă ;
  – 1 (unu) post expert gr. II (farmacie – farmacist, chimie, economică, administrație publică), nivel studii S, minim 1 an vechime în specialitate, perioadă nedeterminată, normă întreagă.
  17. BIROUL MONITORIZARE ȘI RAPORTARE
  – 1 (unu) post expert gr. IA, nivel studii S, 6 ani si 6 luni vechime în specialitate (medicină, farmacie, chimie, economică, administrație publică, drept, inginerie, management), perioadă nedeterminată, normă întreagă;
  – 1 (unu) post șef birou, nivel studii S, 6 ani si 6 luni vechime în specialitate (medicină, farmacie, chimie, economică, administrație publică, drept, inginerie, management), perioadă nedeterminată, normă întreagă.
  18. DIRECTIA GENERALA INSPECTIE FARMACEUTICA: DIRECȚIA INSPECȚIE BPF, BPL, BPLA, BPSC, FV:
  – 1 (unu) post inspector de specialitate gr. II (farmacie, chimie, biochimie, administrație publică), nivel studii S, 6 luni vechime în specialitate, perioadă nedeterminată, cu normă întreagă (experienta fabricatie medicamente de uz uman);
  – 6 (șase) posturi inspector de specialitate gr. IA (farmacie, chimie, biochimie, administrație publică), nivel studii S, 6 ani şi 6 luni vechime în specialitate, perioadă nedeterminată, cu normă întreagă (experienta fabricatie medicamente de uz uman);
  19. DIRECȚIA GENERALĂ INSPECȚIE FARMACEUTICĂ:
  a) DIRECȚIA INSPECȚIE DE BUNĂ PRACTICĂ DE DISTRIBUȚIE:
  – 4 (patru) posturi inspector de specialitate gr. II (farmacie, chimie, biochimie, administrație publică), nivel studii S, 6 luni vechime în specialitate , perioadă nedeterminată, normă întreagă;
  – 4 (patru) posturi inspector de specialitate gr. IA (farmacie, chimie, biochimie, administrație publică), nivel studii S, 6 ani şi 6 luni vechime în specialitate, perioadă nedeterminată, normă întreagă;
  b) DIRECȚIA SUPRAVEGHEREA CALITĂŢII MEDICAMENTELOR ŞI UNITĂŢI TERITORIALE:
  – 1 (unu) post inspector de specialitate gr. IA (farmacie), nivel studii S, 6 ani şi 6 luni vechime în specialitate, perioadă nedeterminată, cu normă întreagă;
  – 1 (unu) post inspector de specialitate gr. IA (farmacie, chimie, biochimie, administrație publică), nivel studii S, 6 ani şi 6 luni vechime în specialitate, perioadă nedeterminată, cu normă întreagă.
  c) DIRECȚIA SUPRAVEGHEREA CALITĂŢII MEDICAMENTELOR ŞI UNITĂŢI TERITORIALE / BIROU ALERTE, MEDICAMENTE FALSIFICATE
  – 2 (două) posturi inspector de specialitate gr. IA (farmacie, chimie, biochimie, administrație publică), nivel studii S, 6 ani şi 6 luni vechime în specialitate, perioadă nedeterminată, cu normă întreagă.
  d) DIRECȚIA SUPRAVEGHEREA CALITĂŢII MEDICAMENTELOR ŞI UNITĂŢI TERITORIALE / UTI BACĂU
  – 1 (unu) post inspector de specialitate gr. IA (farmacie, chimie, biochimie, administrație publică), nivel studii S, 6 ani şi 6 luni vechime în specialitate, perioadă nedeterminată, cu normă întreagă
  e) DIRECȚIA SUPRAVEGHEREA CALITĂŢII MEDICAMENTELOR ŞI UNITĂŢI TERITORIALE / UTI PITEȘTI
  – 1 (unu) post inspector de specialitate gr. IA (farmacie, chimie, biochimie, administrație publică), nivel studii S, 6 ani şi 6 luni vechime în specialitate, perioadă nedeterminată, cu normă întreagă
  f) DIRECȚIA SUPRAVEGHEREA CALITĂŢII MEDICAMENTELOR ŞI UNITĂŢI TERITORIALE / UTI CLUJ
  – 1 (unu) post inspector de specialitate gr. IA (farmacie, chimie, biochimie, administrație publică), nivel studii S, 6 ani şi 6 luni vechime în specialitate, perioadă nedeterminată, cu normă întreagă
  g) DIRECȚIA SUPRAVEGHEREA CALITĂŢII MEDICAMENTELOR ŞI UNITĂŢI TERITORIALE / UTI DEVA
  – 1 (unu) post inspector de specialitate gr. IA (farmacie, chimie, biochimie, administrație publică), nivel studii S, 6 ani şi 6 luni vechime în specialitate, perioadă nedeterminată, cu normă întreagă
  citeste documentul …

 • Anunț nr. 109105E din 27.04.2023

  – 2 (două) posturi medic, specialitatea medicină, nivel studii S, normă întreagă, perioadă nedeterminată, în cadrul Direcției procedură națională, Serviciul evaluare procedură națională, Compartiment eficacitate și siguranță non-clinică;
  – 1 (unu) post medic, specialitatea medicină, nivel studii S, normă întreagă, perioadă nedeterminată, în cadrul Direcției procedură națională, Serviciul evaluare procedură națională, Compartiment informații medicamente;
  – 1 (unu) post medic specialist, specialitatea medicină de familie, nivel studii S, normă întreagă, perioadă nedeterminată, în cadrul Direcției proceduri europene, Serviciul evaluare proceduri europene, Compartiment calitate medicamente;
  – 2 (două) posturi medic specialist, specialitatea farmacologie clinică, nivel studii S, normă întreagă, perioadă nedeterminată, în cadrul Direcției proceduri europene, Serviciul evaluare proceduri europene, Compartiment evaluare procedură centralizată;
  – 1 (unu) post medic specialist, specialitatea medicină internă, nivel studii S, normă întreagă, perioadă nedeterminată, în cadrul Direcției farmacovigilență și managementul riscului, Serviciul evaluare;
  – 1 (unu) post medic primar, specialitatea medicină internă, nivel studii S, normă întreagă, perioadă nedeterminată, în cadrul Direcției farmacovigilență și managementul riscului, Serviciul evaluare;
  – 1 (unu) post medic specialist, specialitatea farmacologie clinică, nivel studii S, normă întreagă, perioadă nedeterminată, în cadrul Direcției studii clinice, Compartimentul administrare – validare studii clinice medicamente de uz uman;
  – 1 (unu) post medic specialist, specialitatea oncologie medicală, nivel studii S, normă întreagă, perioadă nedeterminată, în cadrul Direcției studii clinice, Compartiment evaluare clinică și nonclinică studii clinice medicamente de uz uman;
  – 1 (unu) post medic specialist, specialitatea pediatrie, nivel studii S, normă întreagă, perioadă nedeterminată, în cadrul Direcției studii clinice, Compartimentul evaluare clinică și nonclinică studii clinice medicamente de uz uman;
  – 1 (unu) post medic specialist, specialitatea farmacologie clinică, nivel studii S, normă întreagă, perioadă nedeterminată, în cadrul Direcției studii clinice, Compartimentul evaluare clinică și nonclinică studii clinice medicamente de uz uman;
  – 1 (unu) post medic specialist, specialitatea medicină internă, nivel studii S, normă întreagă, perioadă nedeterminată, în cadrul Direcției studii clinice, Compartimentul evaluare clinică și nonclinică studii clinice medicamente de uz uman;
  – 1 (unu) post medic primar, specialitatea oncologie medicală, nivel studii S, normă întreagă, perioadă nedeterminată, în cadrul Direcției evaluare tehnologii medicale, Compartiment evaluare medicală;
  – 1 (unu) post medic specialist, specialitatea hematologie, nivel studii S, normă întreagă, perioadă nedeterminată, în cadrul Direcției evaluare tehnologii medicale, Compartiment evaluare medicală;
  – 1 (unu) post medic specialist, specialitatea diabet zaharat, nutriție și boli metrabolice, nivel studii S, normă întreagă, perioadă nedeterminată, în cadrul Direcției evaluare tehnologii medicale, Compartiment evaluare și analiză date medicale;
  citeste documentul …

 • ANUNT REZULTATE FINALE EXAMEN PROMOVARE DJAERI

  Promovare în funcția de consilier juridic gr. I, Direcției juridice afaceri europene și relații internaționale, Serviciul legislație, sesizări, afaceri europene și relații internaționale
  citeste documentul …

 • ANUNT REZULTATE FINALE EXAMEN PROMOVARE DGDM – DA

  Promovare în funcția de inspector de specialitate gr. I, în cadrul Direcției Generale Dispozitive Medicale, Direcția avizare
  citeste documentul …

 • ANUNT REZULTATE FINALE EXAMEN PROMOVARE DECCM

  Promovare în funcția de referent de specialitate gr. IA, în cadrul Directiei Evaluare si Control Calitatea Medicamentelor, Compartiment Control Produse Radiofarmaceutice
  citeste documentul …

 • ANUNT REZULTATE FINALE EXAMEN PROMOVARE DEAP

  Promovare în funcția de referent de specialitate gr. I, în cadrul Direcției economice și achiziții publice, Serviciul buget financiar contabilitate
  citeste documentul …

 • REZULTATE PROBA INTERVIU EXAMEN PROMOVARE DJAERI

  – 1 (unu) post de consilier juridic gr. I în cadrul Direcției juridice afaceri europene și relații internaționale, Serviciul legislație, sesizări, afaceri europene și relații internaționale
  citeste documentul …

 • REZULTATE PROBA INTERVIU EXAMEN PROMOVARE DGDM – DA

  – 1 (unu) post de inspector de specialitate gr. I în cadrul Direcției Generale Dispozitive Medicale, Direcția avizare
  citeste documentul …

 • REZULTATE PROBA INTERVIU EXAMEN PROMOVARE DECCM

  – 2 (două) posturi de referent de specialitate gr. IA în cadrul Directiei Evaluare si Control Calitatea Medicamentelor, Compartiment Control Produse Radiofarmaceutice
  citeste documentul …

 • REZULTATE PROBA INTERVIU EXAMEN PROMOVARE DEAP

  – 1 (unu) post de referent de specialitate gr. I în cadrul Direcției economice și achiziții publice, Serviciul buget financiar contabilitate
  citeste documentul …

 • ANUNT REZULTATE PROBA SCRISA EXAMEN PROMOVARE DJAERI

  1. consilier juridic gr.II promovare în funcția de consilier juridic gr. I, Direcției juridice afaceri europene și relații internaționale, Serviciul legislație, sesizări, afaceri europene și relații internaționale.
  citeste documentul …

 • ANUNT REZULTATE PROBA SCRISA EXAMEN PROMOVARE DGDM – DA

  1. inspector de specialitate gr.II promovare în funcția de inspector de specialitate gr. I, în cadrul Direcției Generale Dispozitive Medicale, Direcția avizare;
  citeste documentul …

 • ANUNT REZULTATE PROBA SCRISA EXAMEN PROMOVARE DECCM

  1. referent de specialitate gr.I promovare în funcția de referent de specialitate gr. IA, în cadrul Directiei Evaluare si Control Calitatea Medicamentelor, Compartiment Control Produse Radiofarmaceutice;
  2. referent de specialitate gr.I promovare în funcția de referent de specialitate gr. IA, în cadrul Directiei Evaluare si Control Calitatea Medicamentelor, Compartiment Control Produse Radiofarmaceutice;
  citeste documentul …

 • ANUNT REZULTATE PROBA SCRISA EXAMEN PROMOVARE DEAP

  1. referent de specialitate gr.II promovare în funcția de referent de specialitate gr. I, în cadrul Direcției economice și achiziții publice, Serviciul buget financiar contabilitate
  citeste documentul …

 • REZULTATE FINALE EXAMEN PROMOVARE DGDM – DRSP – SR

  Anunț nr. 204596 din data de 14.03.2023 rezultate finale examen promovare salariat debutant DGDM – DRSP – SR
  citeste documentul …

 • REZULTATE FINALE EXAMEN PROMOVARE DGDM – DRSP – SSP

  Anunț nr. 204595 din data de 14.03.2023 rezultate finale examen promovare salariat debutant DGDM – DRSP – SSP
  citeste documentul …

 • REZULTATE FINALE EXAMEN PROMOVARE DGDM – DRSP – SR – CICDM

  Anunț nr. 204592 din data de 14.03.2023 rezultate finale examen promovare salariați debutanți DGDM – DRSP – SR – CICDM
  citeste documentul …

 • REZULTAT FINAL EXAMEN PROMOVARE DGDM – DRSP – UTI MURES

  Anunț nr. 204593 din data de 14.03.2023 rezultate finale examen promovare salariat debutant DGDM – DRSP – UTI MUREȘ
  citeste documentul …

 • REZULTAT FINAL EXAMEN PROMOVARE DGDM – DTL – SUN

  Anunț nr. 204594 din data de 14.03.2023 rezultate finale examen promovare salariat debutant DGDM – DTL – SUN
  citeste documentul …

 • REZULTATE FINALE EXAMEN PROMOVARE STIC

  SERVICIUL TEHNOLOGIA INFORMAȚIEI ȘI A COMUNICAȚIILOR
  – 1 (un) post referent de specialitate gr. II
  citeste documentul …

 • REZULTATE FINALE EXAMEN PROMOVARE DECCM

  DIRECȚIA EVALUARE ȘI CONTROL CALITATEA MEDICAMENTELOR, LABORATOR DETERMINARI FIZICO-CHIMICE, IMUNOCHIMICE ȘI SEROLOGICE LA MEDICAMENTE BIOLOGICE ȘI FARMACOTOXICOLOGIE:
  – 1 (un) post expert gr. II
  citeste documentul …

 • REZULTAT FINAL EXAMEN PROMOVARE DGDM – DRSP – UTI CRAIOVA

  Anunț nr. 204600 din data de 14.03.2023 rezultate finale examen promovare salariat debutant DGDM – DRSP – UTI CRAIOVA
  citeste documentul …

 • REZULTATE FINALE EXAMEN PROMOVARE DGEA – DPE

  1. DIRECȚIA GENERALĂ EVALUARE-AUTORIZARE, DIRECȚIA PROCEDURI EUROPENE – SERVICIUL EVALUARE PROCEDURI EUROPENE, COMPARTIMENT CALITATE MEDICAMENTE :
  – 1 (un) post expert gr. II
  2. DIRECȚIA GENERALĂ EVALUARE-AUTORIZARE, DIRECȚIA PROCEDURI EUROPENE – SERVICIUL ADMINISTRARE PROCEDURI EUROPENE, COMPARTIMENT ADMINISTRARE PROCEDURI MRP, DCP :
  – 1 (un) post expert gr. II
  citeste documentul …
  citeste documentul …

 • REZULTAT FINAL EXAMEN PROMOVARE DGDM – DRSP – UTI ORADEA

  Anunț nr.204599 din data de 14.03.2023 rezultate finale examen promovare salariat debutant DGDM – DRSP – UTI ORADEA
  citeste documentul …

 • REZULTATE FINALE EXAMEN PROMOVARE SEA

  DIRECȚIA GENERALĂ EVALUARE-AUTORIZARE, SERVICIUL EMITERE AUTORIZAȚII
  – 1 (un) post expert gr. II
  citeste documentul …

 • REZULTATE FINALE EXAMEN PROMOVARE LIZIBILITATE

  DIRECȚIA GENERALĂ EVALUARE AUTORIZARE, COMPARTIMENT LIZIBILITATE
  – 1 (un) post de referent de specialitate gr. II
  – 1 (un) post de referent tr. II
  citeste documentul …
  citeste documentul …

 • REZULTATE FINALE EXAMEN PROMOVARE SERVICIUL PUBLICITATE

  SERVICIUL PUBLICITATE
  – 1 (un) post referent de specialitate gr. II
  citeste documentul …

 • Anunt interviu examen promovare DGDM – DRSP – SR – CICDM

  Anunt nr. 204385 din 09.03.2023 rezultate interviu examen promovare DGDM – DRSP – SR – CICDM ( 2 posturi inspector de specialitate gr. II)
  citeste documentul …

 • Anunt interviu examen promovare DGDM – DRSP – SR

  Anunt nr. 204384 din 09.03.2023 rezultate interviu examen promovare DGDM – DRSP – SR (1 post inspector de specialitate gr. II)
  citeste documentul …

 • Anunt interviu examen promovare DGDM – DRSP – SSP

  Anunt nr. 204383 din 09.03.2023 rezultate interviu examen promovare DGDM – DRSP – SSP (1 post inspector de specialitate gr. II)
  citeste documentul …

 • ANUNT EXAMEN PROMOVARE PROBA INTERVIU DECCM

  DIRECȚIA EVALUARE ȘI CONTROL CALITATEA MEDICAMENTELOR, LABORATOR DETERMINARI FIZICO-CHIMICE, IMUNOCHIMICE ȘI SEROLOGICE LA MEDICAMENTE BIOLOGICE ȘI FARMACOTOXICOLOGIE:
  – 1 (un) post expert gr. II
  citeste documentul …

 • ANUNT EXAMEN PROMOVARE PROBA INTERVIU STIC

  SERVICIUL TEHNOLOGIA INFORMAȚIEI ȘI A COMUNICAȚIILOR.
  – 1 (un) post referent de specialitate gr. II
  citeste documentul …

 • Anunt interviu examen promovare DGDM – DTL – SUN

  Anunt nr. 204382 din 09.03.2023 rezultate interviu examen promovare DGDM – DTL – SUN (1 post inspector de specialitate gr. II)
  citeste documentul …

 • ANUNT EXAMEN PROMOVARE PROBA INTERVIU DPE SAPE

  DIRECȚIA GENERALĂ EVALUARE-AUTORIZARE, DIRECȚIA PROCEDURI EUROPENE – SERVICIUL ADMINISTRARE PROCEDURI EUROPENE, COMPARTIMENT ADMINISTRARE PROCEDURI MRP, DCP :
  – 1 (un) post expert gr. II
  citeste documentul …

 • ANUNT EXAMEN PROMOVARE PROBA INTERVIU DPE SEPE

  DIRECȚIA GENERALĂ EVALUARE-AUTORIZARE, DIRECȚIA PROCEDURI EUROPENE – SERVICIUL EVALUARE PROCEDURI EUROPENE, COMPARTIMENT CALITATE MEDICAMENTE :
  – 1 (un) post expert gr. II
  citeste documentul …

 • Anunt interviu examen promovare DGDM – DRSP – UTI ORADEA

  Anunt nr. 204386 din 09.03.2023 rezultate interviu examen promovare DGDM – DRSP – UTI ORADEA (1 post inspector de specialitate gr. II)
  citeste documentul …

 • ANUNT EXAMEN PROMOVARE PROBA INTERVIU DGEA SEA

  DIRECȚIA GENERALĂ EVALUARE-AUTORIZARE, SERVICIUL EMITERE AUTORIZAȚII :
  – 1 (un) post expert gr. II
  citeste documentul …

 • ANUNT EXAMEN PROMOVARE PROBA INTERVIU DRUMC

  DIRECȚIA RESURSE UMANE ȘI MANAGEMENTUL CALITĂȚII, SERVICIUL ASIGURAREA CALITĂȚII ȘI REGISTRATURĂ, COMPARTIMENT ASIGURAREA CALITĂȚII, ETICĂ ȘI INTEGRITATE
  – 1 (un) post de referent de specialitate gr. II
  citeste documentul …

 • ANUNT PROBA INTERVIU DGEA – LIZIBILITATE

  DIRECȚIA GENERALĂ EVALUARE AUTORIZARE, COMPARTIMENT LIZIBILITATE
  – 1 (un) post de referent de specialitate gr. II
  – 1 (un) post de referent tr. II
  citeste documentul …
  citeste documentul …

 • Anunt proba interviu DGDM – DRDP – UTI MURES

  Anunt nr. 204381 din 09.03.2023 rezultate interviu examen promovare DGDM – DRDP – UTI MUREȘ (1 post inspector de specialitate gr. II)
  citeste documentul …

 • ANUNT PROBA INTERVIU SERVICIUL PUBLICITATE

  SERVICIUL PUBLICITATE :
  – 1 (un) post referent de specialitate gr. II
  citeste documentul …

 • Anunt proba interviu DGDM – DRSP – UTI CRAIOVA

  Anunt nr. 204387 din 09.03.2023 rezultate interviu examen promovare DGDM – DRSP – UTI CRAIOVA (1 post inspector de specialitate gr. II)
  citeste documentul …

 • ANUNT SELECTIE DOSARE – EXAMEN PROMOVARE DJAERI

  1 (unu) post de consilier juridic gr.II promovare în funcția de consilier juridic gr. I, Direcției juridice afaceri europene și relații internaționale, Serviciul legislație, sesizări, afaceri europene și relații internaționale
  citeste documentul …

 • ANUNT SELECTIE DOSARE – EXAMEN PROMOVARE DECCM

  1 (unu) post de referent de specialitate gr.I promovare în funcția de referent de specialitate gr. IA, în cadrul Directiei Evaluare si Control Calitatea Medicamentelor, Compartiment Control Produse Radiofarmaceutice;
  1 (unu) post de referent de specialitate gr.I promovare în funcția de referent de specialitate gr. IA, în cadrul Directiei Evaluare si Control Calitatea Medicamentelor, Compartiment Control Produse Radiofarmaceutice;
  citeste documentul …

 • ANUNT SELECTIE DOSARE – EXAMEN PROMOVARE DGDM – DA

  1 (unu) post de inspector de specialitate gr.II promovare în funcția de inspector de specialitate gr. I, în cadrul Direcției Generale Dispozitive Medicale, Direcția avizare
  citeste documentul …

 • ANUNT SELECTIE DOSARE – EXAMEN PROMOVARE DEAP

  1 (unu) post de referent de specialitate gr.II promovare în funcția de referent de specialitate gr. I, în cadrul Direcției economice și achiziții publice, Serviciul buget financiar contabilitate;
  citeste documentul …

 • Erată nr. 204133/06.03.2023 la anunțul nr.203120/17.02.2023

  Erată nr. 204133/06.03.2023 la anunțul nr.203120/17.02.2023, privind ora și locul desfășurării examenului de promovare – interviului organizat pentru salariații debutanti din cadrul ANMDMR, la data de 07.03.2023
  citeste documentul …

 • Anunt examen promovare DEAP, DECCM, DJAERI, DGDM

  Agenția Națională a Medicamentului și a Dispozitivelor Medicale din România organizează examenul pentru promovarea în grad profesional superior a personalului contractual, după cum urmeaza:
  1. referent de specialitate gr.II promovare în funcția de referent de specialitate gr. I, în cadrul Direcției economice și achiziții publice, Serviciul buget financiar contabilitate;
  2. referent de specialitate gr.I promovare în funcția de referent de specialitate gr. IA, în cadrul Directiei Evaluare si Control Calitatea Medicamentelor, Compartiment Control Produse Radiofarmaceutice;
  3. referent de specialitate gr.I promovare în funcția de referent de specialitate gr. IA, în cadrul Directiei Evaluare si Control Calitatea Medicamentelor, Compartiment Control Produse Radiofarmaceutice;
  4. inspector de specialitate gr.II promovare în funcția de inspector de specialitate gr. I, în cadrul Direcției Generale Dispozitive Medicale, Direcția avizare;
  5. consilier juridic gr.II promovare în funcția de consilier juridic gr. I, Direcției juridice afaceri europene și relații internaționale, Serviciul legislație, sesizări, afaceri europene și relații internaționale.
  citeste documentul …

 • ANUNT EXAMEN PROMOVARE PERSONAL DEBUTANT

  Agenția Națională a Medicamentului și Dispozitivelor Medicale din România organizează examen pentru promovarea în treaptă/grad profesional superior a personalului contractual încadrat în funcții cu treaptă/grad de debutant, după cum urmează:
  1. SERVICIUL PUBLICITATE
  – 1 (un) post referent de specialitate gr. II
  2. DIRECȚIA GENERALĂ EVALUARE AUTORIZARE,COMPARTIMENT LIZIBILITATE
  – 1 (un) post de referent de specialitate gr. II
  – 1 (un) post de referent gr. II
  3. DIRECȚIA RESURSE UMANE ȘI MANAGEMENTUL CALITĂȚII,SERVICIUL ASIGURAREA CALITĂȚII ȘI REGISTRATURĂ, COMPARTIMENT ASIGURAREA CALITĂȚII, ETICĂ ȘI INTEGRITATE
  – 1 (un) post de referent de specialitate gr.II
  4. DIRECȚIA GENERALĂ EVALUARE-AUTORIZARE,SERVICIUL EMITERE AUTORIZAȚII
  – 1 (un) post expert gr. II
  5. DIRECȚIA GENERALĂ EVALUARE-AUTORIZARE,DIRECȚIA PROCEDURI EUROPENE – SERVICIUL EVALUARE PROCEDURI EUROPENE, COMPARTIMENT CALITATE MEDICAMENTE
  – 1 (un) post expert gr. II
  6. DIRECȚIA GENERALĂ EVALUARE-AUTORIZARE,DIRECȚIA PROCEDURI EUROPENE – SERVICIUL ADMINISTRARE PROCEDURI EUROPENE, COMPARTIMENT ADMINISTRARE PROCEDURI MRP, DCP
  – 1 (un) post expert gr. II
  7. DIRECȚIA GENERALA DISPOZITIVE MEDICALE,DIRECȚIA REGLEMENTARE, SUPRAVEGHERE PIAȚA – UTI ORADEA
  – 1 (un) post inspector de specialitate gr. II
  8. DIRECȚIA GENERALĂ DISPOZITIVE MEDICALE,DIRECȚIA REGLEMENTARE, SUPRAVEGHERE PIAȚA – UTI MUREȘ
  – 1 (un) post de inspector de specialitate gr.II
  9. DIRECȚIA GENERALĂ DISPOZITIVE MEDICALE,DIRECTIA REGLEMENTARE, SUPRAVEGHERE PIATA – UTI CRAIOVA
  – 1 (un) post de inspector de specialitate gr.II
  10. DIRECȚIA GENERALĂ DISPOZITIVE MEDICALE,DIRECȚIA TEHNIC LABORATOARE, SERVICIUL UNITATE NUCLEARĂ
  – 1 (un) post de inspector de specialitate gr.II
  11. DIRECȚIA GENERALĂ DISPOZITIVE MEDICALE,DIRECȚIA REGLEMENTARE, SUPRAVEGHERE PIAȚA – SERVICIUL REGLEMENTARE, COMPARTIMENT INVESTIGAȚII CLINICE, DISPOZITIVE MEDICALE
  – 2 (două) posturi de inspector de specialitate gr.II
  12. DIRECȚIA GENERALĂ DISPOZITIVE MEDICALE,DIRECȚIA REGLEMENTARE, SUPRAVEGHERE PIAȚĂ, SERVICIUL SUPRAVEGHERE PIAȚĂ
  – 1 (un) post de inspector de specialitate gr.II
  13. DIRECȚIA GENERALĂ DISPOZITIVE MEDICALE,DIRECȚIA REGLEMENTARE, SUPRAVEGHERE PIAȚA SERVICIUL REGLEMENTARE
  – 1 (un) post de inspector de specialitate gr.II
  14. DIRECȚIA EVALUARE ȘI CONTROL CALITATEA MEDICAMENTELOR, LABORATOR DETERMINARI FIZICO-CHIMICE, IMUNOCHIMICE ȘI SEROLOGICE LA MEDICAMENTE BIOLOGICE ȘI FARMACOTOXICOLOGIE
  – 1 (un) post expert gr. II
  15. SERVICIUL TEHNOLOGIA INFORMAȚIEI ȘI A COMUNICAȚIILOR.
  – 1 (un) post referent de specialitate gr. II
  citeste documentul …

 • ANUNT

  ANUNȚ privind rezultatele dupǎ susţinerea probelor (proba scrisă și proba interviu) pentru ocuparea postului de medic specialist – specialitatea reumatologie, perioada nedeterminata în cadrul Agenției Naționale a Medicamentului și a Dispozitivelor Medicale din România
  citeste documentul …

 • ANUNT modificare data concurs pentru postul de medic specialist

  ANUNT modificare data concurs pentru postul de medic specialist specialitatea reumatologie
  citeste documentul …

 • ANUNȚ

  ANUNȚ privind desfășurarea probei scrise și a probei interviu în cadrul concursului organizat de către Agenția Națională a Medicamentului și a Dispozitivelor Medicale din România pentru ocuparea postului de medic specialist, specialitatea reumatologie, normă întreagă, perioada nedeterminată.
  citeste documentul …

 • ANUNT REZULTATE FINALE DETM

  DIRECȚIA EVALUARE TEHNOLOGII MEDICALE, Compartiment validare și analiză date medicale
  – 2 (două) posturi expert gr. IA , nivel studii S, 6 ani și 6 luni vechime în specialitate (farmacie), normă întreagă, perioadă nedeterminată;
  – 1 (unu) post expert gr.IA, nivel studii S, 6 ani și 6 luni vechime în specialitate (farmacie), farmacist primar (farmacie clinică) normă întreagă, perioadă nedeterminată;
  citeste documentul …

 • ANUNT REZULTAT PROBA INTERVIU DETM

  DIRECȚIA EVALUARE TEHNOLOGII MEDICALE, Compartiment validare și analiză date medicale
  – 2 (două) posturi expert gr. IA , nivel studii S, 6 ani și 6 luni vechime în specialitate (farmacie), normă întreagă, perioadă nedeterminată
  citeste documentul …

 • Anunt rezultate proba scrisa DETM

  DIRECȚIA EVALUARE TEHNOLOGII MEDICALE, Compartiment validare și analiză date medicale
  – 2 (două) posturi expert gr. IA , nivel studii S, 6 ani și 6 luni vechime în specialitate (farmacie), normă întreagă, perioadă nedeterminată
  citeste documentul …

 • Anunt continuare concurs DETM

  DIRECȚIA EVALUARE TEHNOLOGII MEDICALE, Compartiment validare și analiză date medicale
  – 2 (două) posturi expert gr. IA , nivel studii S, 6 ani și 6 luni vechime în specialitate (farmacie), normă întreagă, perioadă nedeterminată;
  citeste documentul …

 • Anunt REZULTATE FINALE concurs SEA

  SERVICIUL EMITERE AUTORIZAȚII
  – 1 (unu) post referent de specialitate gr. IA, nivel studii S, 6 ani şi 6 luni vechime în specialitate (chimie, chimie industrială, tehnologie chimică), normă întreagă, perioadă nedeterminată.
  citeste documentul …

 • Anunt REZULTATE FINALE concurs BCS

  Biroul de consultanță științifică
  – 1 (unu) post expert gr. IA, nivel studii S, 6 ani 6 luni vechime în specialitate farmacie, normă întreagă, perioadă nedeterminată;
  citeste documentul …

 • Anunt REZULTATE FINALE concurs BAI

  BIROUL AUDIT INTERN
  – 1 (unu) post auditor IA, nivel studii S, specialitate economică, 6 ani și 6 luni vechime în specialitate, normă întreagă, perioadă nedeterminată;
  citeste documentul …

 • Anunt REZULTATE FINALE concurs DGIF

  DIRECȚIA GENERALĂ INSPECȚIE FARMACEUTICĂ
  a) DIRECȚIA INSPECȚIE BPF, BPL, BPLA, BPSC, FV
  – 2 (două) posturi inspector de specialitate gr. IA, nivel studii S, 6 ani şi 6 luni vechime în specialitate (chimie), experiență fabricație medicamente de uz uman, normă întreagă perioadă nedeterminată;
  b) DIRECȚIA SUPRAVEGHEREA CALITĂŢII MEDICAMENTELOR ŞI UNITĂŢI TERITORIALE, Birou alerte, medicamente falsificate
  – 1 (unu) post inspector de specialitate gr. IA, nivel studii S, 6 ani şi 6 luni vechime în specialitate (farmacie), farmacist specialist, normă întreagă, perioadă nedeterminată;
  – 1 (unu) post inspector de specialitate gr. II, nivel studii S, 6 luni vechime în specialitate (farmacie), normă întreagă, perioadă nedeterminată
  citeste documentul …

 • Anunt REZULTATE FINALE concurs DAGAFE – specialitate juridică

  DIRECȚIA ADMINISTRAȚIE GENERALĂ ȘI ASISTENȚĂ FINANCIARĂ EXTERNĂ, Compartiment administrativ si patrimoniu
  – 1 (unu) post referent de specialitate gr. IA, nivel studii S, 6 ani și 6 luni vechime în specialitate (economică sau juridică), perioadă nedeterminată, normă întreagă;
  citeste documentul …

 • Anunt REZULTATE FINALE concurs DPE

  DIRECȚIA PROCEDURI EUROPENE, Serviciul Evaluare Proceduri Europene, Compartiment Calitate Medicamente:
  – 1 (unu) post expert gr. IA, nivel studii S, specialitate farmacie, 6 ani și 6 luni vechime în specialitate, normă întreagă, perioadă nedeterminată;
  – 1 (unu) post expert gr. IA, nivel studii S, specialitatea farmacie clinică/laborator farmaceutic, 6 ani și 6 luni vechime în specialitate, normă întreagă, perioadă nedeterminată
  citeste documentul …

 • Anunt REZULTATE FINALE concurs DAGAFE – științe inginerești

  DIRECȚIA ADMINISTRAȚIE GENERALĂ ȘI ASISTENȚĂ FINANCIARĂ EXTERNĂ, Compartiment administrativ si patrimoniu
  – 1 (unu) referent de specialitate gr. IA, nivel studii S, 6 ani și 6 luni vechime în specialitate (științe inginerești), normă întreagă, perioadă nedeterminată;
  – 1 (unu) post șofer I, nivel studii M, 3 ani vechime în specialitate, normă întreagă, perioadă nedeterminată;
  citeste documentul …

 • Anunt REZULTATE FINALE concurs DRUMC

  DIRECȚIA RESURSE UMANE ȘI MANAGEMENTUL CALITĂȚII, Serviciul asigurarea calității și registratură/ Compartiment asigurarea calității, etică și integritate:
  – 1 (unu) post referent de specialitate debutant, nivel studii S, fără vechime în specialitate (științe economice), normă întreagă, perioadă nedeterminată
  citeste documentul …

 • ANUNT REZULTAT CONTESTATIE PROBA INTERVIU D.P.E.

  DIRECȚIA PROCEDURI EUROPENE, Serviciul Evaluare Proceduri Europene, Compartiment Calitate Medicamente:
  – 1 (unu) post expert gr. IA, nivel studii S, specialitatea farmacie clinică/laborator farmaceutic, 6 ani și 6 luni vechime în specialitate, normă întreagă, perioadă nedeterminată
  citeste documentul …

 • Anunt nr.13521 din 01.08.2022

  Anunt privind concursul organizat de Agenției Naționale a Medicamentului și a Dispozitivelor Medicale din România pentru ocuparea posturilor de medic specialist, specialitatea medicină de familie / specialitatea reumatologie / specialitatea sănătate publică și management, normă întreagă, perioada nedeterminată:
  citeste documentul …

 • Anunt rezultate proba interviu BCS

  Biroul de consultanță științifică
  – 1 (unu) post expert gr. IA, nivel studii S, 6 ani 6 luni vechime în specialitate farmacie, normă întreagă, perioadă nedeterminată
  citeste documentul …

 • Anunt rezultate proba interviu DPE

  DIRECȚIA PROCEDURI EUROPENE, Serviciul Evaluare Proceduri Europene, Compartiment Calitate Medicamente:
  – 1 (unu) post expert gr. IA (farmacist primar), nivel studii S, specialitate farmacie, 6 ani și 6 luni vechime în specialitate, normă întreagă, perioadă nedeterminată;
  – 1 (unu) post expert gr. IA, nivel studii S, specialitatea farmacie clinică/laborator farmaceutic, 6 ani și 6 luni vechime în specialitate, normă întreagă, perioadă nedeterminată
  citeste documentul …

 • Anunt rezultate proba interviu DAGAFE

  DIRECȚIA ADMINISTRAȚIE GENERALĂ ȘI ASISTENȚĂ FINANCIARĂ EXTERNĂ, Compartiment administrativ si patrimoniu
  – 1 (unu) referent de specialitate gr. IA, nivel studii S, 6 ani și 6 luni vechime în specialitate (științe inginerești), normă întreagă, perioadă nedeterminată
  citeste documentul …

 • Anunt rezultate proba interviu DGIF

  DIRECȚIA GENERALĂ INSPECȚIE FARMACEUTICĂ
  DIRECȚIA SUPRAVEGHEREA CALITĂŢII MEDICAMENTELOR ŞI UNITĂŢI TERITORIALE, Birou alerte, medicamente falsificate
  – 1 (unu) post inspector de specialitate gr. II, nivel studii S, 6 luni vechime în specialitate (farmacie), normă întreagă, perioadă nedeterminată;
  citeste documentul …

 • Anunt rezultate proba interviu DRUMC

  DIRECȚIA RESURSE UMANE ȘI MANAGEMENTUL CALITĂȚII, Serviciul asigurarea calității și registratură/ Compartiment asigurarea calității, etică și integritate:
  – 1 (unu) post referent de specialitate debutant, nivel studii S, fără vechime în specialitate (științe economice), normă întreagă, perioadă nedeterminată
  citeste documentul …

 • Anunt rezultate proba interviu BAI

  BIROUL AUDIT INTERN
  – 1 (unu) post auditor IA, nivel studii S, specialitate economică, 6 ani și 6 luni vechime în specialitate, normă întreagă, perioadă nedeterminată.
  citeste documentul …

 • ERATĂ ANUNȚ REZULTAT PROBA SCRISA D.G.I.F.

  ERATĂ nr. 13249/27.07.2022 : MODIFICARE ORĂ SUSȚINERE PROBA INTERVIU – D.G.I.F.
  citeste documentul …

 • ANUNT SUSPENDARE CONCURS DETM

  DIRECȚIA EVALUARE TEHNOLOGII MEDICALE, Compartiment validare și analiză date medicale
  – 2 (două) posturi expert gr. IA , nivel studii S, 6 ani și 6 luni vechime în specialitate (farmacie), normă întreagă, perioadă nedeterminată;
  citeste documentul …

 • Anunt rezultate proba scrisa DPE

  DIRECȚIA PROCEDURI EUROPENE, Serviciul Evaluare Proceduri Europene, Compartiment Calitate Medicamente:
  – 1 (unu) post expert gr. IA, nivel studii S, specialitate farmacie, 6 ani și 6 luni vechime în specialitate, normă întreagă, perioadă nedeterminată;
  – 1 (unu) post expert gr. IA, nivel studii S, specialitatea farmacie clinică/laborator farmaceutic, 6 ani și 6 luni vechime în specialitate, normă întreagă, perioadă nedeterminată;
  citeste documentul …

 • Anunt rezultate proba scrisa BAI

  BIROUL AUDIT INTERN
  – 1 (unu) post auditor IA, nivel studii S, specialitate economică, 6 ani și 6 luni vechime în specialitate, normă întreagă, perioadă nedeterminată;
  citeste documentul …

 • Anunt rezultate proba scrisa DRUMC

  DIRECȚIA RESURSE UMANE ȘI MANAGEMENTUL CALITĂȚII, Serviciul asigurarea calității și registratură/ Compartiment asigurarea calității, etică și integritate
  – 1 (unu) post referent de specialitate debutant, nivel studii S, fără vechime în specialitate (științe economice), normă întreagă, perioadă nedeterminată;
  citeste documentul …

 • Anunt rezultate proba scrisa DGIF

  DIRECȚIA GENERALĂ INSPECȚIE FARMACEUTICĂ
  a) DIRECȚIA INSPECȚIE BPF, BPL, BPLA, BPSC, FV
  – 2 (două) posturi inspector de specialitate gr. IA, nivel studii S, 6 ani şi 6 luni vechime în specialitate (chimie), experiență fabricație medicamente de uz uman, normă întreagă perioadă nedeterminată;
  b) DIRECȚIA SUPRAVEGHEREA CALITĂŢII MEDICAMENTELOR ŞI UNITĂŢI TERITORIALE, Birou alerte, medicamente falsificate
  – 1 (unu) post inspector de specialitate gr. II, nivel studii S, 6 luni vechime în specialitate (farmacie), normă întreagă, perioadă nedeterminată;
  citeste documentul …

 • Anunt rezultate proba scrisa BCS

  Biroul de consultanță științifică
  – 1 (unu) post expert gr. IA, nivel studii S, 6 ani 6 luni vechime în specialitate farmacie, normă întreagă, perioadă nedeterminată;
  citeste documentul …

 • Anunt rezultate proba scrisa DAGAFE

  DIRECȚIA ADMINISTRAȚIE GENERALĂ ȘI ASISTENȚĂ FINANCIARĂ EXTERNĂ, Compartiment administrativ si patrimoniu
  – 1 (unu) referent de specialitate gr. IA, nivel studii S, 6 ani și 6 luni vechime în specialitate (științe inginerești), normă întreagă, perioadă nedeterminată;
  citeste documentul …

 • Anunt rezultate proba scrisa DAGAFE

  DIRECȚIA ADMINISTRAȚIE GENERALĂ ȘI ASISTENȚĂ FINANCIARĂ EXTERNĂ, Compartiment administrativ si patrimoniu
  – 1 (unu) post referent de specialitate gr. IA, nivel studii S, 6 ani și 6 luni vechime în specialitate (economică sau juridică), perioadă nedeterminată, normă întreagă;
  citeste documentul …

 • ANUNT REZULTAT CONTESTATIE SELECTIE DOSARE D.G.I.F

  Anunț nr. 12791/19.07.2022 – rezultat contestație selecție dosare DGIF -Direcția supravegherea calității medicamentelor și unități teritoriale – Birou alerte, medicamente falsificate
  citeste documentul …

 • ANUNȚ REZULTAT CONTESTAȚIE SELECȚIE DOSARE SEA

  Anunț nr.12782/19.07.2022 rezultat contestatie selectie dosare Serviciul emitere autorizații
  citeste documentul …

 • ERATA LA ANUNT NR 12557/14.07.2022 – PENTRU DRUMC

  ERATĂ nr. 12700/18.07.2022 : modificare oră desfășurare probă scrisă concurs DRUMC
  citeste documentul …

 • ANUNT REZULTATE FINALE DGIF DPD

  DIRECȚIA GENERALĂ INSPECȚIE FARMACEUTICĂ
  a) Direcția inspecție de bună practică de distribuție
  – 2 (două) posturi inspector de specialitate gr. II (farmacist), nivel studii S, 6 luni vechime în specialitate, normă întreagă, perioadă nedeterminată;
  -1 (unu) post inspector de specialitate gr. IA (farmacist), nivel studii S, 6 ani şi 6 luni vechime în specialitate, normă întreagă, perioadă nedeterminată;
  – 1 (unu) post inspector de specialitate gr. IA (farmacist primar), nivel studii S, 6 ani şi 6 luni vechime în specialitate, normă întreagă, perioadă nedeterminată;
  b) Direcția supravegherea calităţii medicamentelor, alerte şi unităţi teritoriale
  – 1 (unu) post inspector de specialitate gr. IA (farmacist), nivel studii S, 6 ani şi 6 luni vechime în specialitate, cu normă întreagă, perioadă nedeterminată;
  citeste documentul …

 • ANUNT REZULTATE FINALE DGIF BPF BPL BPLA BPSC FV

  DIRECȚIA GENERALĂ INSPECȚIE FARMACEUTICĂ
  Direcția inspecție BPF, BPL, BPLA, BPSC, FV
  – 1 (unu) post inspector de specialitate gr. II (farmacist), nivel studii S, 6 luni vechime în specialitate, normă întreagă, perioadă nedeterminată;
  – 2 (două) posturi inspector de specialitate gr. IA (farmacist), nivel studii S, 6 ani şi 6 luni vechime în specialitate, normă întreagă, perioadă nedeterminată;
  – 1 (unu) post inspector de specialitate gr. IA (farmacist specialist), nivel studii S, 6 ani şi 6 luni vechime în specialitate, normă întreagă, perioadă nedeterminată;
  – 1 (unu) post inspector de specialitate gr. IA (farmacist), nivel studii S, 6 ani şi 6 luni vechime în specialitate, normă întreagă, perioadă nedeterminată;
  4. SERVICIUL COMUNICARE ȘI RELAȚII PUBLICE, Birou comunicare cu presa, alte părți interesate și social media
  – 1 (unu) post expert gr. I A, nivel studii S, specialitatea farmacie, 6 ani și 6 luni vechime în specialitate, normă întreagă, perioadă nedeterminată;
  – 1 (unu) post expert gr. I A , nivel studii S, 6 ani și 6 luni vechime în specialitatea studiilor (comunicare și relații publice, jurnalism, științe politice, psihologie, administrație publică), normă întreagă, perioadă nedeterminată;
  citeste documentul …

 • ANUNT REZULTATE FINALE SECRETARIAT

  SECRETARIAT
  – 1 (unu) post referent debutant, nivel studii M, fără vechime in specialitate, normă întreagă, perioadă nedeterminată.
  citeste documentul …

 • ANUNT REZULTATE FINALE CASS

  Compartiment activităţi specifice ştiinţifice
  – 1 (unu) consilier gr. IA, nivel studii S, 6 ani si 6 luni vechime în specialitate (farmacie, medicină), normă întreagă, perioadă nedeterminată;
  citeste documentul …

 • ANUNT REZULTATE FINALE BMR

  BIROUL MONITORIZARE ȘI RAPORTARE
  – 1 (unu) post expert gr. IA, nivel studii S, 6 ani si 6 luni vechime în specialitate (economică, juridică), perioadă nedeterminată, normă întreagă:
  – 1 (unu) post expert gr. I, nivel studii S, 3 ani si 6 luni vechime in specialitate (economică, juridică, farmacie), perioadă nedeterminată, normă întreagă.
  citeste documentul …

 • ANUNT REZULTATE FINALE SCRP

  SERVICIUL COMUNICARE ȘI RELAȚII PUBLICE, Birou comunicare cu presa, alte părți interesate și social media
  – 1 (unu) post expert gr. I A, nivel studii S, specialitatea farmacie, 6 ani și 6 luni vechime în specialitate, normă întreagă, perioadă nedeterminată;
  – 1 (unu) post expert gr. I A , nivel studii S, 6 ani și 6 luni vechime în specialitatea studiilor (comunicare și relații publice, jurnalism, științe politice, psihologie, administrație publică), normă întreagă, perioadă nedeterminată;
  citeste documentul …

 • ANUNT REZULTATE FINALE BCS

  BIROU CONSULTANȚĂ ȘTIINȚIFICĂ
  – 1 (unu) post expert gr. IA, nivel studii S, 6 ani și 6 luni vechime în specialitate (economic, marketing, management), normă întreagă, perioadă nedeterminată;
  – 2 (două) posturi expert gr. IA, nivel studii S, 6 ani 6 luni vechime în specialitate administrație publică (specialitate tehnică asociată domeniului dispozitivelor medicale: electrotehnică, electronică, inginerie electrică, electronică și telecomunicații, tehnologie chimică, chimie industrială, ingineria și managementul sistemelor tehnologice, tehnologia construcțiilor de mașini, fizică, bioinginerie, inginerie medicală, biochimie, biologie, etc), normă întreagă, perioadă nedeterminată;
  citeste documentul …

 • ANUNT REZULTATE FINALE DGDM SSP

  DIRECŢIA GENERALĂ DISPOZITIVE MEDICALE
  a) Direcţia reglementare, supraveghere piaţă, Serviciul supraveghere piaţă
  – 1 (unu) post inspector de specialitate debutant, nivel studii S, fără condiții de vechime în specialitate, administrație publică (specialitate tehnică asociată dispozitivelor medicale :electrotehnică, electronică, inginerie electrică, electronică și telecomunicații, tehnologie chimică, chimie industrială, ingineria și managementul sistemelor tehnologice, tehnologia construcțiilor de mașini, fizică, bioinginerie, inginerie medicală, biochimie, biologie, etc.), normă întreagă, perioadă nedeterminată;
  b) Direcţia reglementare, supraveghere piaţă, Serviciul supraveghere piaţă / UTI TIMIȘOARA
  – 1 (unu) post inspector de specialitate debutant, nivel studii S, fără condiții de vechime în specialitate, administrație publică (specialitate tehnică asociată dispozitivelor medicale :electrotehnică, electronică, inginerie electrică, electronică și telecomunicații, tehnologie chimică, chimie industrială, ingineria și managementul sistemelor tehnologice, tehnologia construcțiilor de mașini, fizică, bioinginerie, inginerie medicală, biochimie, biologie, etc.), normă întreagă, perioadă nedeterminată;
  c) Direcţia reglementare, supraveghere piaţă, Serviciul supraveghere piaţă / UTI IAȘI
  – 1 (unu) post inspector de specialitate debutant, nivel studii S, fără condiții de vechime în specialitate, administrație publică (specialitate tehnică asociată dispozitivelor medicale :electrotehnică, electronică, inginerie electrică, electronică și telecomunicații, tehnologie chimică, chimie industrială, ingineria și managementul sistemelor tehnologice, tehnologia construcțiilor de mașini, fizică, bioinginerie, inginerie medicală, biochimie, biologie, etc.) normă întreagă, perioadă nedeterminată;
  d) Direcţia reglementare, supraveghere piaţă, Serviciul supraveghere piaţă / UTI CLUJ
  – 1 (unu) post inspector de specialitate debutant, nivel studii S, fără condiții de vechime în specialitate, administrație publică (specialitate tehnică asociată dispozitivelor medicale :electrotehnică, electronică, inginerie electrică, electronică și telecomunicații, tehnologie chimică, chimie industrială, ingineria și managementul sistemelor tehnologice, tehnologia construcțiilor de mașini, fizică, bioinginerie, inginerie medicală, biochimie, biologie, etc.) normă întreagă, perioadă nedeterminată;
  citeste documentul …

 • ANUNT REZULTATE FINALE DGDM SR

  DIRECŢIA GENERALĂ DISPOZITIVE MEDICALE
  a) Direcția reglementare, supraveghere piață, Serviciul reglementare
  – 1 (un) post inspector de specialitate debutant, nivel studii S, fără condiții de vechime în specialitate, administrație publică (specialitate tehnică asociată domeniului dispozitivelor medicale: electronică, electronică și telecomunicații, tehnologie chimică, chimie industrială, bioinginerie, inginerie medicală, fizică, fizică medicală, fizică informatică, biofizică, fizică tehnologică, biologie, biochimie, biochimie tehnologică, chimie, chimie medicală, chimie farmaceutică), normă întreagă, perioadă nedeterminată;
  citeste documentul …

 • ANUNT REZULTATE FINALE DPE

  DIRECȚIA PROCEDURI EUROPENE, Serviciul Administrare Proceduri Europene
  a) Compartiment administrare proceduri MRP, DCP
  – 1 (unu) post expert debutant, nivel studii S, fără vechime în specialitate (farmacie), normă întreagă, perioadă nedeterminată;
  b) Compartiment validare administrare variații:
  – 1 (unu) post expert debutant, nivel studii S, fără vechime în specialitate (chimie), normă întreagă, perioadă nedeterminată;
  citeste documentul …

 • ANUNT REZULTATE FINALE DJAERI

  DIRECȚIA JURIDICĂ, AFACERI EUROPENE ȘI RELAȚII INTERNAȚIONALE
  a) Serviciul asistență juridică generală, urmărire debite și contencios administrativ
  – 1 (unu) post consilier juridic gr. I, nivel studii S, 3 ani și 6 luni vechime în specialitate (drept), normă întreagă, perioadă nedeterminată;
  b) Serviciul legislație, sesizări, afaceri europene și relații internaționale
  – 1 (unu) post consilier pentru afaceri europene, nivel studii S, fără vechime în specialitate (administrație publică), normă întreagă, perioadă nedeterminată;
  citeste documentul …

 • ANUNT REZULTATE FINALE CATA

  Compartimentul activităţi tehnico-administrative:
  – 1 (unu) consilier gr. IA, nivel studii S, 6 ani si 6 luni vechime în specialitate (științe juridice, științe economice, farmacie, medicină), normă întreagă, perioadă nedeterminată;
  citeste documentul …

 • ANUNT REZULTATE FINALE DECCM

  DIRECŢIA EVALUARE ŞI CONTROL CALITATEA MEDICAMENTELOR
  a) Laborator determinari fizico-chimice imunochimice si serologice la medicamente biologice si farmacotoxicologie
  – 1 (unu) post referent tr. IA, nivel studii M, 6 ani și 6 luni vechime în specialitate (laborant operator chimist), perioadă nedeterminată;
  – 1 (unu) post expert debutant, nivel studii S, fără vechime în specialitate (biologie), normă întreagă, perioadă nedeterminată;
  b) Laborator determinari pe culturi celulare si microbiologie
  – 1 (unu) post referent tr. IA, nivel studii M, 6 ani și 6 luni vechime în specialitate (asistent medical principal de laborator), normă întreagă, perioadă nedeterminată;
  c) Compartiment evaluare produse biologice
  – 1 (unu) post expert debutant, nivel studii S, fără vechime în specialitate (biolog), normă întreagă, perioadă nedeterminată;
  d) Compartiment control produse radiofarmaceutice
  – 1 (unu) post expert IA, nivel studii S, 6 ani și 6 luni vechime în specialitate (chimist principal), normă întreagă, perioadă nedeterminată;
  – 1 (unu) post referent tr. IA, nivel studii PL, 6 ani și 6 luni vechime în specialitate (asistent medical de laborator), normă întreagă, perioadă nedeterminată;
  e) Laborator determinări fizico-chimice si instrumentale la medicamente de sinteza
  – 1 (unu) post referent tr. IA, nivel studii M, 6 ani și 6 luni vechime în specialitate (asistent medical de farmacie), normă întreagă, perioadă nedeterminată;
  citeste documentul …

 • ANUNT REZULTATE FINALE DEAP

  DIRECȚIA ECONOMICĂ ȘI ACHIZIȚII PUBLICE, Serviciul Buget Financiar Contabilitate
  – 1 (un) post referent de specialitate gr. IA, nivel studii S, minim 6 ani și 6 luni vechime în specialitate (economică), normă întreagă, perioadă nedeterminată;
  – 1 (un) post referent tr. IA, nivel studii M, 6 ani și 6 luni vechime în – specialitate (economică), normă întreagă, perioadă nedeterminată;
  – 1 (un) post expert gr. IA, nivel studii S, 6 ani și 6 luni vechime în specialitate (economică), normă întreagă, perioadă nedeterminată;
  citeste documentul …

 • ANUNT REZULTATE FINALE DPN

  DIRECTIA PROCEDURĂ NAȚIONALĂ
  a) Serviciul administrare procedură națională
  – 1 (unu) post expert gr. IA, nivel studii S, 6 ani şi 6 luni vechime în specialitate (farmacie, chimie, administratie publica, management, marketing, economic), perioadă nedeterminată, cu normă întreagă;
  – 1 (unu) post referent de specialitate gr. IA, nivel studii S, 6 ani şi 6 luni vechime în specialitate (farmacie, economie, administratie publica, inginerie economica, marketing, management), perioadă nedeterminată, cu normă întreagă;
  b) Serviciul administrare procedură națională, Birou validare-administrare
  – 1 (unu) post expert gr. IA, nivel studii S, 6 ani şi 6 luni vechime în specialitate, farmacist primar, normă întreagă, perioadă nedeterminată;
  c) Serviciul evaluare procedură națională, Compartiment calitate medicamente
  – 1 (unu) post expert gr. IA, nivel studii S, 6 ani şi 6 luni vechime în specialitate, farmacist primar, normă întreagă, perioadă nedeterminată;
  – 1 (unu) post referent de specialitate gr. IA, nivel studii S, 6 ani şi 6 luni vechime în specialitate, farmacist specialist, normă întreagă, perioadă nedeterminată;
  – 1 (unu) post expert gr. IA, nivel studii S, 6 ani şi 6 luni vechime în specialitate, farmacist specialist, normă întreagă, perioadă nedeterminată;
  citeste documentul …

 • ANUNȚ REZULTAT SELECȚIE DOSARE SEA

  Anunt nr. 12590/14.07.2022 rezultat selectie dosare candidati concurs ocupare posturi SEA
  citeste documentul …

 • ANUNT REZULTAT SELECTIE DOSARE DRUMC

  DIRECȚIA RESURSE UMANE ȘI MANAGEMENTUL CALITĂȚII, Serviciul asigurarea calității și registratură/ Compartiment asigurarea calității, etică și integritate
  – 1 (unu) post referent de specialitate debutant, nivel studii S, fără vechime în specialitate (științe economice), normă întreagă, perioadă nedeterminată;
  citeste documentul …

 • ANUNT REZULTAT SELECTIE DOSARE DETM

  DIRECȚIA EVALUARE TEHNOLOGII MEDICALE, Compartiment validare și analiză date medicale
  – 2 (două) posturi expert gr. IA , nivel studii S, 6 ani și 6 luni vechime în specialitate (farmacie), normă întreagă, perioadă nedeterminată;
  – 1 (unu) post expert gr. IA, nivel studii S, 6 ani și 6 luni vechime în specialitate (farmacie), farmacist primar (farmacie clinică), normă întreagă, perioadă nedeterminată;
  citeste documentul …

 • ANUNT REZULTAT SELECTIE DOSARE DGIF

  DIRECȚIA GENERALĂ INSPECȚIE FARMACEUTICĂ
  a) DIRECȚIA INSPECȚIE BPF, BPL, BPLA, BPSC, FV
  – 2 (două) posturi inspector de specialitate gr. IA, nivel studii S, 6 ani şi 6 luni vechime în specialitate (chimie), experiență fabricație medicamente de uz uman, normă întreagă perioadă nedeterminată;
  b) DIRECȚIA SUPRAVEGHEREA CALITĂŢII MEDICAMENTELOR ŞI UNITĂŢI TERITORIALE, Birou alerte, medicamente falsificate
  – 1 (unu) post inspector de specialitate gr. IA, nivel studii S, 6 ani şi 6 luni vechime în specialitate (farmacie), farmacist specialist, normă întreagă, perioadă nedeterminată;
  – 1 (unu) post inspector de specialitate gr. II, nivel studii S, 6 luni vechime în specialitate (farmacie), normă întreagă, perioadă nedeterminată;
  citeste documentul …

 • ANUNT REZULTAT SELECTIE DOSARE BAI

  BIROUL AUDIT INTERN
  – 1 (unu) post auditor IA, nivel studii S, specialitate economică, 6 ani și 6 luni vechime în specialitate, normă întreagă, perioadă nedeterminată;
  citeste documentul …

 • ANUNT REZULTAT SELECTIE DOSARE DAGAFE REFERENT DE SPECIALITATE

  DIRECȚIA ADMINISTRAȚIE GENERALĂ ȘI ASISTENȚĂ FINANCIARĂ EXTERNĂ, Compartiment administrativ si patrimoniu
  – 1 (unu) referent de specialitate gr. IA, nivel studii S, 6 ani și 6 luni vechime în specialitate (științe inginerești), normă întreagă, perioadă nedeterminată;
  – 1 (unu) post șofer I, nivel studii M, 3 ani vechime în specialitate, normă întreagă, perioadă nedeterminată;
  citeste documentul …

 • ANUNT REZULTAT SELECTIE DOSARE DAGAFE REFERENT DE SPECIALITATE

  DIRECȚIA ADMINISTRAȚIE GENERALĂ ȘI ASISTENȚĂ FINANCIARĂ EXTERNĂ, Compartiment administrativ si patrimoniu
  – 1 (unu) post referent de specialitate gr. IA, nivel studii S, 6 ani și 6 luni vechime în specialitate (economică sau juridică), perioadă nedeterminată, normă întreagă;
  citeste documentul …

 • ANUNT REZULTAT SELECTIE DOSARE DPE

  DIRECȚIA PROCEDURI EUROPENE, Serviciul Evaluare Proceduri Europene, Compartiment Calitate Medicamente:
  – 1 (unu) post expert gr. IA, nivel studii S, specialitate farmacie, 6 ani și 6 luni vechime în specialitate, normă întreagă, perioadă nedeterminată;
  – 1 (unu) post expert gr. IA, nivel studii S, specialitatea farmacie clinică/laborator farmaceutic, 6 ani și 6 luni vechime în specialitate, normă întreagă, perioadă nedeterminată;
  citeste documentul …

 • ANUNT REZULTAT SELECTIE DOSARE BCS

  Biroul de consultanță științifică
  – 1 (unu) post expert gr. IA, nivel studii S, 6 ani 6 luni vechime în specialitate farmacie, normă întreagă, perioadă nedeterminată;
  citeste documentul …

 • ANUNT REZULTAT INTERVIU DJAERI

  DIRECȚIA JURIDICĂ, AFACERI EUROPENE ȘI RELAȚII INTERNAȚIONALE
  Serviciul legislație, sesizări, afaceri europene și relații internaționale
  – 1 (unu) post consilier pentru afaceri europene, nivel studii S, fără vechime în specialitate (administrație publică), normă întreagă, perioadă nedeterminată;
  citeste documentul …

 • ANUNT REZULTAT INTERVIU DPE

  DIRECȚIA PROCEDURI EUROPENE, Serviciul Administrare Proceduri Europene
  a) Compartiment administrare proceduri MRP, DCP
  – 1 (unu) post expert debutant, nivel studii S, fără vechime în specialitate (farmacie), normă întreagă, perioadă nedeterminată.
  citeste documentul …

 • ANUNT REZULTAT INTERVIU DPN

  DIRECTIA PROCEDURĂ NAȚIONALĂ
  a) Serviciul administrare procedură națională
  – 1 (unu) post expert gr. IA, nivel studii S, 6 ani şi 6 luni vechime în specialitate (farmacie, chimie, administratie publica, management, marketing, economic), perioadă nedeterminată, cu normă întreagă;
  – 1 (unu) post referent de specialitate gr. IA, nivel studii S, 6 ani şi 6 luni vechime în specialitate (farmacie, economie, administratie publica, inginerie economica, marketing, management), perioadă nedeterminată, cu normă întreagă;
  b) Serviciul administrare procedură națională, Birou validare-administrare
  – 1 (unu) post expert gr. IA, nivel studii S, 6 ani şi 6 luni vechime în specialitate, farmacist primar, normă întreagă, perioadă nedeterminată;
  c) Serviciul evaluare procedură națională, Compartiment calitate medicamente
  – 1 (unu) post expert gr. IA, nivel studii S, 6 ani şi 6 luni vechime în specialitate, farmacist primar, normă întreagă, perioadă nedeterminată;
  – 1 (unu) post referent de specialitate gr. IA, nivel studii S, 6 ani şi 6 luni vechime în specialitate, farmacist specialist, normă întreagă, perioadă nedeterminată;
  – 1 (unu) post expert gr. IA, nivel studii S, 6 ani şi 6 luni vechime în specialitate, farmacist specialist, normă întreagă, perioadă nedeterminată;
  citeste documentul …

 • ANUNT REZULTAT INTERVIU DECM

  DIRECŢIA EVALUARE ŞI CONTROL CALITATEA MEDICAMENTELOR
  Laborator determinari fizico-chimice imunochimice si serologice la medicamente biologice si farmacotoxicologie:
  – 1 (unu) post expert debutant, nivel studii S, fără vechime în specialitate (biologie), normă întreagă, perioadă nedeterminată;
  Compartiment evaluare produse biologice
  – 1 (unu) post expert debutant, nivel studii S, fără vechime în specialitate (biolog), normă întreagă, perioadă nedeterminată;
  Laborator determinări fizico-chimice si instrumentale la medicamente de sinteza
  – 1 (unu) post referent tr. IA, nivel studii M, 6 ani și 6 luni vechime în specialitate (asistent medical de farmacie), normă întreagă, perioadă nedeterminată;
  citeste documentul …

 • ANUNT REZULTAT INTERVIU DEAP

  DIRECȚIA ECONOMICĂ ȘI ACHIZIȚII PUBLICE, Serviciul Buget Financiar Contabilitate
  – 1 (un) post referent de specialitate gr. IA, nivel studii S, minim 6 ani și 6 luni vechime în specialitate (economică), normă întreagă, perioadă nedeterminată.
  citeste documentul …

 • ANUNT REZULTAT INTERVIU DGIF DPD

  DIRECȚIA GENERALĂ INSPECȚIE FARMACEUTICĂ
  a) Direcția inspecție de bună practică de distribuție
  – 2 (două) posturi inspector de specialitate gr. II (farmacist), nivel studii S, 6 luni vechime în specialitate, normă întreagă, perioadă nedeterminată;
  – 1 (unu) post inspector de specialitate gr. IA (farmacist), nivel studii S, 6 ani şi 6 luni vechime în specialitate, normă întreagă, perioadă nedeterminată;
  – 1 (unu) post inspector de specialitate gr. IA (farmacist primar), nivel studii S, 6 ani şi 6 luni vechime în specialitate, normă întreagă, perioadă nedeterminată;
  b)Direcția supravegherea calităţii medicamentelor, alerte şi unităţi teritoriale
  – 1 (unu) post inspector de specialitate gr. IA (farmacist), nivel studii S, 6 ani şi 6 luni vechime în specialitate, cu normă întreagă, perioadă nedeterminată;
  citeste documentul …

 • ANUNT REZULTAT INTERVIU DGIF BPF BPL BPLA BPSC FV

  DIRECȚIA GENERALĂ INSPECȚIE FARMACEUTICĂ
  – 1 (unu) post inspector de specialitate gr. II (farmacist), nivel studii S, 6 luni vechime în specialitate, normă întreagă, perioadă nedeterminată;
  – 4 (patru) posturi inspector de specialitate gr. IA (farmacist), nivel studii S, 6 ani şi 6 luni vechime în specialitate, normă întreagă, perioadă nedeterminată;
  citeste documentul …

 • ANUNT REZULTAT INTERVIU DGDM SR

  DIRECŢIA GENERALĂ DISPOZITIVE MEDICALE
  Direcția reglementare, supraveghere piață, Serviciul reglementare
  – 1 (un) post inspector de specialitate debutant, nivel studii S, fără condiții de vechime în specialitate, administrație publică (specialitate tehnică asociată domeniului dispozitivelor medicale: electronică, electronică și telecomunicații, tehnologie chimică, chimie industrială, bioinginerie, inginerie medicală, fizică, fizică medicală, fizică informatică, biofizică, fizică tehnologică, biologie, biochimie, biochimie tehnologică, chimie, chimie medicală, chimie farmaceutică), normă întreagă, perioadă nedeterminată
  citeste documentul …

 • ANUNT REZULTAT INTERVIU BCS

  BIROU CONSULTANȚĂ ȘTIINȚIFICĂ
  – 2 (două) posturi expert gr. IA, nivel studii S, 6 ani 6 luni vechime în specialitate administrație publică (specialitate tehnică asociată domeniului dispozitivelor medicale: electrotehnică, electronică, inginerie electrică, electronică și telecomunicații, tehnologie chimică, chimie industrială, ingineria și managementul sistemelor tehnologice, tehnologia construcțiilor de mașini, fizică, bioinginerie, inginerie medicală, biochimie, biologie, etc), normă întreagă, perioadă nedeterminată.
  citeste documentul …

 • ANUNT REZULTAT INTERVIU SCRP

  SERVICIUL COMUNICARE ȘI RELAȚII PUBLICE, Birou comunicare cu presa, alte părți interesate și social media
  – 1 (unu) post expert gr. I A, nivel studii S, specialitatea farmacie, 6 ani și 6 luni vechime în specialitate, normă întreagă, perioadă nedeterminată;
  – 1 (unu) post expert gr. I A , nivel studii S, 6 ani și 6 luni vechime în specialitatea studiilor (comunicare și relații publice, jurnalism, științe politice, psihologie, administrație publică), normă întreagă, perioadă nedeterminată.
  citeste documentul …

 • ANUNT REZULTAT INTERVIU DGDM SSP

  DIRECŢIA GENERALĂ DISPOZITIVE MEDICALE
  Direcţia reglementare, supraveghere piaţă, Serviciul supraveghere piaţă
  – 1 (unu) post inspector de specialitate debutant, nivel studii S, fără condiții de vechime în specialitate, administrație publică (specialitate tehnică asociată dispozitivelor medicale :electrotehnică, electronică, inginerie electrică, electronică și telecomunicații, tehnologie chimică, chimie industrială, ingineria și managementul sistemelor tehnologice, tehnologia construcțiilor de mașini, fizică, bioinginerie, inginerie medicală, biochimie, biologie, etc.), normă întreagă, perioadă nedeterminată;
  citeste documentul …

 • ANUNT REZULTAT INTERVIU BMR

  BIROUL MONITORIZARE ȘI RAPORTARE
  – 1 (unu) post expert gr. IA, nivel studii S, 6 ani si 6 luni vechime în specialitate (economică, juridică), perioadă nedeterminată, normă întreagă;
  – 1 (unu) post expert gr. I, nivel studii S, 3 ani si 6 luni vechime in specialitate (economică, juridică, farmacie), perioadă nedeterminată, normă întreagă.
  citeste documentul …

 • ANUNT REZULTAT INTERVIU CASS

  Compartiment activităţi specifice ştiinţifice
  – 1 (unu) consilier gr. IA, nivel studii S, 6 ani si 6 luni vechime în specialitate (farmacie, medicină), normă întreagă, perioadă nedeterminată
  citeste documentul …

 • ANUNT privind rezultatele selectiei dosarelor candidaților

  ANUNȚ privind rezultatele selecției dosarelor candidați înscriși la concursul organizat de Agenției Naționale a Medicamentului și a Dispozitivelor Medicale din România pentru ocuparea posturilor de medic specialist, specialitatea medicină de familie / specialitatea farmacologie clinică/ specialitatea medicină internă/ specialitatea oncologie medicală, normă întreagă, perioada nedeterminată
  citeste documentul …

 • ERATA ANUNT NR 11438 DIN 29.06.2022 – PENTRU BAI

  BIROUL AUDIT INTERN
  – 1 (unu) post auditor IA, nivel studii S, specialitate economică, 6 ani și 6 luni vechime în specialitate, normă întreagă, perioadă nedeterminată;
  citeste documentul …

 • ANUNT nr.12139/08.07.2022

  Agenția Națională a Medicamentului și a Dispozitivelor Medicale din România scoate la concurs, în conformitate cu prevederile Ordinului Ministrului Sănătății nr. 869/2015 pentru aprobarea metodologiilor privind organizarea şi desfăşurarea concursurilor de ocupare a posturilor de medic, medic dentist, farmacist, biolog, biochimist şi chimist din unităţile sanitare publice, precum şi a funcţiilor de şef de secţie, şef de laborator şi şef de compartiment din unităţile sanitare fără paturi, respectiv a funcţiei de farmacist-şef în unităţile sanitare publice cu paturi, următoarele posturi contractuale vacante:
  – 1 (unu) post medic specialist, specialitatea medicină de familie, nivel studii S, normă întreagă, perioadă nedeterminată, în cadrul Direcției proceduri europene, Serviciul evaluare proceduri europene, Compartiment evaluare procedură centralizată.
  – 1 (unu) post medic specialist, specialitatea reumatologie, nivel studii S, normă întreagă, perioadă nedeterminată, în cadrul Direcției evaluare tehnologii medicale, Compartiment evaluare medicală.
  – 1 (unu) post medic specialist, specialitatea sănătate publică și management, nivel studii S, normă întreagă, perioadă nedeterminată, în cadrul Direcției evaluare tehnologii medicale, Compartiment evaluare medicală.
  citeste documentul …

 • ERATA ANUNT NR.11438 DIN 29.06.2022 – pentru BAI

  BIROUL AUDIT INTERN
  – 1 (unu) post auditor IA, nivel studii S, specialitate economică, 6 ani și 6 luni vechime în specialitate, normă întreagă, perioadă nedeterminată;
  citeste documentul …

 • ANUNT REZULTA CONTESTATIE PROBA SCRISA SECRETARIAT

  SECRETARIAT
  – 1 (unu) post referent debutant, nivel studii M, fără vechime in specialitate, normă întreagă, perioadă nedeterminată.
  citeste documentul …

 • ANUNT REZULTAT CONTESTATIE PROBA SCRISA DGIF DPD

  DIRECȚIA GENERALĂ INSPECȚIE FARMACEUTICĂ
  a) Direcția inspecție de bună practică de distribuție
  – 2 (două) posturi inspector de specialitate gr. II (farmacist), nivel studii S, 6 luni vechime în specialitate, normă întreagă, perioadă nedeterminată
  citeste documentul …

 • ERATA ANUNT REZULTAT PROBA SCRIS BCS

  BIROU CONSULTANȚĂ ȘTIINȚIFICĂ
  – 2 (două) posturi expert gr. IA, nivel studii S, 6 ani 6 luni vechime în specialitate administrație publică (specialitate tehnică asociată domeniului dispozitivelor medicale: electrotehnică, electronică, inginerie electrică, electronică și telecomunicații, tehnologie chimică, chimie industrială, ingineria și managementul sistemelor tehnologice, tehnologia construcțiilor de mașini, fizică, bioinginerie, inginerie medicală, biochimie, biologie, etc), normă întreagă, perioadă nedeterminată.
  citeste documentul …

 • ERATA ANUNT REZULTAT PROBA SCRISA CASS

  Compartiment activităţi specifice ştiinţifice
  – 1 (unu) consilier gr. IA, nivel studii S, 6 ani si 6 luni vechime în specialitate (farmacie, medicină), normă întreagă, perioadă nedeterminată
  citeste documentul …

 • ANUNT REZULTATE PROBA SCRISA DPN

  DIRECTIA PROCEDURĂ NAȚIONALĂ
  a) Serviciul administrare procedură națională
  – 1 (unu) post expert gr. IA, nivel studii S, 6 ani şi 6 luni vechime în specialitate (farmacie, chimie, administratie publica, management, marketing, economic), perioadă nedeterminată, cu normă întreagă;
  – 1 (unu) post referent de specialitate gr. IA, nivel studii S, 6 ani şi 6 luni vechime în specialitate (farmacie, economie, administratie publica, inginerie economica, marketing, management), perioadă nedeterminată, cu normă întreagă;
  b) Serviciul administrare procedură națională, Birou validare-administrare
  – 1 (unu) post expert gr. IA, nivel studii S, 6 ani şi 6 luni vechime în specialitate, farmacist primar, normă întreagă, perioadă nedeterminată;
  c) Serviciul evaluare procedură națională, Compartiment calitate medicamente
  – 1 (unu) post expert gr. IA, nivel studii S, 6 ani şi 6 luni vechime în specialitate, farmacist primar, normă întreagă, perioadă nedeterminată;
  – 1 (unu) post referent de specialitate gr. IA, nivel studii S, 6 ani şi 6 luni vechime în specialitate, farmacist specialist, normă întreagă, perioadă nedeterminată;
  – 1 (unu) post expert gr. IA, nivel studii S, 6 ani şi 6 luni vechime în specialitate, farmacist specialist, normă întreagă, perioadă nedeterminată;
  citeste documentul …

 • ANUNT REZULTATE PROBA SCRISA BMR

  BIROUL MONITORIZARE ȘI RAPORTARE
  – 1 (unu) post expert gr. IA, nivel studii S, 6 ani si 6 luni vechime în specialitate (economică, juridică), perioadă nedeterminată, normă întreagă;
  – 1 (unu) post expert gr. I, nivel studii S, 3 ani si 6 luni vechime in specialitate (economică, juridică, farmacie), perioadă nedeterminată, normă întreagă.
  citeste documentul …

 • ANUNT REZULTATE PROBA SCRISA DGIF BPF BPL

  DIRECȚIA GENERALĂ INSPECȚIE FARMACEUTICĂ
  – 1 (unu) post inspector de specialitate gr. II (farmacist), nivel studii S, 6 luni vechime în specialitate, normă întreagă, perioadă nedeterminată;
  – 4 (patru) posturi inspector de specialitate gr. IA (farmacist), nivel studii S, 6 ani şi 6 luni vechime în specialitate, normă întreagă, perioadă nedeterminată;
  citeste documentul …

 • ANUNT REZULTATE PROBA SCRISA DGIF DPD

  DIRECȚIA GENERALĂ INSPECȚIE FARMACEUTICĂ
  a) Direcția inspecție de bună practică de distribuție
  – 2 (două) posturi inspector de specialitate gr. II (farmacist), nivel studii S, 6 luni vechime în specialitate, normă întreagă, perioadă nedeterminată;
  – 1 (unu) post inspector de specialitate gr. IA (farmacist), nivel studii S, 6 ani şi 6 luni vechime în specialitate, normă întreagă, perioadă nedeterminată;
  – 1 (unu) post inspector de specialitate gr. IA (farmacist primar), nivel studii S, 6 ani şi 6 luni vechime în specialitate, normă întreagă, perioadă nedeterminată;
  b)Direcția supravegherea calităţii medicamentelor, alerte şi unităţi teritoriale
  – 1 (unu) post inspector de specialitate gr. IA (farmacist), nivel studii S, 6 ani şi 6 luni vechime în specialitate, cu normă întreagă, perioadă nedeterminată;
  citeste documentul …

 • ANUNT REZULTATE PROBA SCRISA DGDM SSP SI UTI

  DIRECŢIA GENERALĂ DISPOZITIVE MEDICALE
  a) Direcţia reglementare, supraveghere piaţă, Serviciul supraveghere piaţă
  – 1 (unu) post inspector de specialitate debutant, nivel studii S, fără condiții de vechime în specialitate, administrație publică (specialitate tehnică asociată dispozitivelor medicale :electrotehnică, electronică, inginerie electrică, electronică și telecomunicații, tehnologie chimică, chimie industrială, ingineria și managementul sistemelor tehnologice, tehnologia construcțiilor de mașini, fizică, bioinginerie, inginerie medicală, biochimie, biologie, etc.), normă întreagă, perioadă nedeterminată;
  b) Direcţia reglementare, supraveghere piaţă, Serviciul supraveghere piaţă / UTI TIMIȘOARA
  – 1 (unu) post inspector de specialitate debutant, nivel studii S, fără condiții de vechime în specialitate, administrație publică (specialitate tehnică asociată dispozitivelor medicale :electrotehnică, electronică, inginerie electrică, electronică și telecomunicații, tehnologie chimică, chimie industrială, ingineria și managementul sistemelor tehnologice, tehnologia construcțiilor de mașini, fizică, bioinginerie, inginerie medicală, biochimie, biologie, etc.), normă întreagă, perioadă nedeterminată;
  c) Direcţia reglementare, supraveghere piaţă, Serviciul supraveghere piaţă / UTI IAȘI
  – 1 (unu) post inspector de specialitate debutant, nivel studii S, fără condiții de vechime în specialitate, administrație publică (specialitate tehnică asociată dispozitivelor medicale :electrotehnică, electronică, inginerie electrică, electronică și telecomunicații, tehnologie chimică, chimie industrială, ingineria și managementul sistemelor tehnologice, tehnologia construcțiilor de mașini, fizică, bioinginerie, inginerie medicală, biochimie, biologie, etc.) normă întreagă, perioadă nedeterminată;
  d) Direcţia reglementare, supraveghere piaţă, Serviciul supraveghere piaţă / UTI CLUJ
  – 1 (unu) post inspector de specialitate debutant, nivel studii S, fără condiții de vechime în specialitate, administrație publică (specialitate tehnică asociată dispozitivelor medicale :electrotehnică, electronică, inginerie electrică, electronică și telecomunicații, tehnologie chimică, chimie industrială, ingineria și managementul sistemelor tehnologice, tehnologia construcțiilor de mașini, fizică, bioinginerie, inginerie medicală, biochimie, biologie, etc.) normă întreagă, perioadă nedeterminată;
  citeste documentul …

 • ANUNT REZULTATE PROBA SCRISA DJAERI

  DIRECȚIA JURIDICĂ, AFACERI EUROPENE ȘI RELAȚII INTERNAȚIONALE
  Serviciul legislație, sesizări, afaceri europene și relații internaționale
  – 1 (unu) post consilier pentru afaceri europene, nivel studii S, fără vechime în specialitate (administrație publică), normă întreagă, perioadă nedeterminată;
  citeste documentul …

 • ANUNT REZULTATE PROBA SCRISA DGDM SR

  DIRECŢIA GENERALĂ DISPOZITIVE MEDICALE
  Direcția reglementare, supraveghere piață, Serviciul reglementare
  – 1 (un) post inspector de specialitate debutant, nivel studii S, fără condiții de vechime în specialitate, administrație publică (specialitate tehnică asociată domeniului dispozitivelor medicale: electronică, electronică și telecomunicații, tehnologie chimică, chimie industrială, bioinginerie, inginerie medicală, fizică, fizică medicală, fizică informatică, biofizică, fizică tehnologică, biologie, biochimie, biochimie tehnologică, chimie, chimie medicală, chimie farmaceutică), normă întreagă, perioadă nedeterminată
  citeste documentul …

 • ANUNT REZULTATE PROBA SCRISA CASS

  Compartiment activităţi specifice ştiinţifice
  – 1 (unu) consilier gr. IA, nivel studii S, 6 ani si 6 luni vechime în specialitate (farmacie, medicină), normă întreagă, perioadă nedeterminată
  citeste documentul …

 • ANUNT REZULTATE PROBA SCRISA SECRETARIAT

  SECRETARIAT
  – 1 (unu) post referent debutant, nivel studii M, fără vechime in specialitate, normă întreagă, perioadă nedeterminată.
  citeste documentul …

 • ANUNT REZULTATE PROBA SCRISA DECCM

  DIRECŢIA EVALUARE ŞI CONTROL CALITATEA MEDICAMENTELOR
  Laborator determinari fizico-chimice imunochimice si serologice la medicamente biologice si farmacotoxicologie:
  – 1 (unu) post expert debutant, nivel studii S, fără vechime în specialitate (biologie), normă întreagă, perioadă nedeterminată;
  Compartiment evaluare produse biologice
  – 1 (unu) post expert debutant, nivel studii S, fără vechime în specialitate (biolog), normă întreagă, perioadă nedeterminată;
  Laborator determinări fizico-chimice si instrumentale la medicamente de sinteza
  – 1 (unu) post referent tr. IA, nivel studii M, 6 ani și 6 luni vechime în specialitate (asistent medical de farmacie), normă întreagă, perioadă nedeterminată;
  citeste documentul …

 • ANUNT REZULTATE PROBA SCRISA BCS

  BIROU CONSULTANȚĂ ȘTIINȚIFICĂ
  – 2 (două) posturi expert gr. IA, nivel studii S, 6 ani 6 luni vechime în specialitate administrație publică (specialitate tehnică asociată domeniului dispozitivelor medicale: electrotehnică, electronică, inginerie electrică, electronică și telecomunicații, tehnologie chimică, chimie industrială, ingineria și managementul sistemelor tehnologice, tehnologia construcțiilor de mașini, fizică, bioinginerie, inginerie medicală, biochimie, biologie, etc), normă întreagă, perioadă nedeterminată.
  citeste documentul …

 • ANUNT REZULTATE PROBA SCRISA DEAP

  DIRECȚIA ECONOMICĂ ȘI ACHIZIȚII PUBLICE, Serviciul Buget Financiar Contabilitate
  – 1 (un) post referent de specialitate gr. IA, nivel studii S, minim 6 ani și 6 luni vechime în specialitate (economică), normă întreagă, perioadă nedeterminată.
  citeste documentul …

 • ANUNT REZULTATE PROBA SCRISA SCRP

  SERVICIUL COMUNICARE ȘI RELAȚII PUBLICE, Birou comunicare cu presa, alte părți interesate și social media
  – 1 (unu) post expert gr. I A, nivel studii S, specialitatea farmacie, 6 ani și 6 luni vechime în specialitate, normă întreagă, perioadă nedeterminată;
  – 1 (unu) post expert gr. I A , nivel studii S, 6 ani și 6 luni vechime în specialitatea studiilor (comunicare și relații publice, jurnalism, științe politice, psihologie, administrație publică), normă întreagă, perioadă nedeterminată.
  citeste documentul …

 • ANUNT REZULTATE PROBA SCRISA DPE

  DIRECȚIA PROCEDURI EUROPENE, Serviciul Administrare Proceduri Europene
  a) Compartiment administrare proceduri MRP, DCP
  – 1 (unu) post expert debutant, nivel studii S, fără vechime în specialitate (farmacie), normă întreagă, perioadă nedeterminată.
  citeste documentul …

 • ERATA ANUNT REZULTAT SELECTIE DOSARE

  ERATA ANUNT REZULTAT SELECTIE DOSARE DEAP SI SCRP
  Erată la anunțul privind rezultatele selecției dosarelor pentru Direcția economică și achiziții publice, nr. 11294/28.06.2022 și la anunțul privind rezultatele selecției dosarelor pentru Serviciul comunicare și relații publice nr. 11293/28.06.2022, publicat de către Agenția Națională a Medicamentului și Dispozititivelor Medicale din România privind organizarea şi desfăşurarea concursului de ocupare a unor funcții contractuale vacante, perioadă nedeterminată, în conformitate cu prevederile H.G. nr. 286/2011 cu modificările și completările ulterioare.
  citeste documentul …

 • ERATA ANUNT CONCURS POSTURI CONTRACTUALE – BAI

  Erata la anunțul nr. 11438/29.06.2022, publicat de către Agenția Națională a Medicamentului și Dispozititivelor Medicale din România privind organizarea şi desfăşurarea concursului de ocupare a unor funcții contractuale vacante, perioadă nedeterminată, în conformitate cu prevederile H.G. nr. 286/2011 cu modificările și completările ulterioare.
  citeste documentul …

 • ANUNT REZULTAT CONTESTATIE BMR

  BIROUL MONITORIZARE ȘI RAPORTARE
  – 1 (unu) post expert gr. IA, nivel studii S, 6 ani si 6 luni vechime în specialitate (economică, juridică), perioadă nedeterminată, normă întreagă;
  citeste documentul …

 • ANUNT REZULTAT CONTESTATIE DEAP

  DIRECȚIA ECONOMICĂ ȘI ACHIZIȚII PUBLICE, Serviciul Buget Financiar Contabilitate
  – 1 (un) post expert gr. IA, nivel studii S, 6 ani și 6 luni vechime în specialitate (economică), normă întreagă, perioadă nedeterminată;
  citeste documentul …

 • ANUNT REZULTAT CONTESTATIE DJAERI

  DIRECȚIA JURIDICĂ, AFACERI EUROPENE ȘI RELAȚII INTERNAȚIONALE
  Serviciul legislație, sesizări, afaceri europene și relații internaționale
  – 1 (unu) post consilier pentru afaceri europene, nivel studii S, fără vechime în specialitate (administrație publică), normă întreagă, perioadă nedeterminată;
  citeste documentul …

 • ANUNT REZULTAT CONTESTATIE DGIF

  Direcția inspecție de bună practică de distribuție
  – 1 (unu) post inspector de specialitate gr. IA (farmacist), nivel studii S, 6 ani şi 6 luni vechime în specialitate, normă întreagă, perioadă nedeterminată;
  citeste documentul …

 • ANUNT REZULTAT CONTESTATIE DGIF

  Direcția inspecție de bună practică de distribuție
  – 2 (două) posturi inspector de specialitate gr. II (farmacist), nivel studii S, 6 luni vechime în specialitate, normă întreagă, perioadă nedeterminată;
  citeste documentul …

 • ANUNT REZULTATE FINALE EXAMEN PROMOVARE SR

  – inspector de specialitate gr.II, în funcția de inspector de specialitate gr. I, în cadrul Direcției Generale Dispozitive Medicale, Direcția reglementare, supraveghere piață, Serviciul reglementare
  citeste documentul …

 • ANUNT REZULTATE FINALE EXAMEN PROMOVARE DGDM DA

  – inspector de specialitate debutant, în funcția de inspector de specialitate gr. II, în cadrul Direcției Generale Dispozitive Medicale, Direcția avizare;
  – inspector de specialitate gr. II, în funcția de inspector de specialitate gr. I, în cadrul Direcției Generale Dispozitive Medicale, Direcția avizare.
  citeste documentul …

 • ANUNT REZULTATE FINALE EXAMEN PROMOVARE DGDM DTL

  – inspector de specialitate debutant, în funcția de inspector de specialitate gr. II, în cadrul Direcției Generale Dispozitive Medicale, Direcția tehnic – laboratoare, Serviciul unitate nucleară;
  citeste documentul …

 • ANUNT REZULTATE FINALE EXAMEN PROMOVARE DGDM VIGILENTA

  – inspector de specialitate debutant, în funcția de inspector de specialitate gr. II, în cadrul Direcției Generale Dispozitive Medicale, Direcția reglementare, supraveghere piață, Serviciul supraveghere piață, Compartiment vigilență
  citeste documentul …

 • ANUNT REZULTATE FINALE EXAMEN PROMOVARE DGDM UTI

  – inspector de specialitate debutant, în funcția de inspector de specialitate gr. II, în cadrul Direcției Generale Dispozitive Medicale, Direcția reglementare, supraveghere piață – UTI TIMISOARA;
  – inspector de specialitate debutant, în funcția de inspector de specialitate gr. II, în cadrul Direcției Generale Dispozitive Medicale, Direcția reglementare, supraveghere piață – UTI IAȘI;
  – inspector de specialitate debutant, în funcția de inspector de specialitate gr. II, în cadrul Direcției Generale Dispozitive Medicale, Direcția reglementare, supraveghere piață – UTI CRAIOVA.
  citeste documentul …

 • ANUNT REZULTATE FINALE EXAMEN PROMOVARE DPE

  – expert debutant, în funcția de expert gr. II, în cadrul Direcției proceduri europene, Serviciul administrare proceduri europene, Compartiment procedură centralizată
  citeste documentul …

 • ANUNT REZULT FINALE EXAMEN PROMOVARE DJAERI

  – consilier juridic gr.I, în funcția de consilier juridic gr. IA, în cadrul Direcției juridice, afaceri europene și relații internaționale, Serviciul asistență juridică generală, urmărire debite și contencios administrativ
  citeste documentul …

 • ANUNT REZULT FINALE EXAMEN PROMOVARE DJAERI

  – consilier juridic debutant, în funcția de consilier juridic gr. II, în cadrul Direcției juridice, afaceri europene și relații internaționale, Serviciul legislație, sesizări, afaceri europene și relații internaționale.
  citeste documentul …

 • ANUNT REZULT FINALE EXAMEN PROMOVARE PUBLICITATATE

  – referent tr. II, în funcția de referent tr. I, în cadrul Serviciului publicitate
  citeste documentul …

 • ANUNT REZULT FINALE EXAMEN PROMOVARE PUBLICITATATE

  – referent de specialitate debutant, în funcția de referent de specialitate gr. II, în cadrul Serviciului publicitate
  citeste documentul …

 • ANUNT REZULTATE FINALE EXAMEN PROMOVARE DGEA

  – expert debutant, în funcția de expert gr. II, în cadrul Direcției generale evaluare – autorizare, Serviciul nomenclator
  citeste documentul …

 • ANUNT CONCURS POSTURI CONTRACTUALE VACANTE

  1. Biroul de consultanță științifică
  – 1 (unu) post expert gr. IA, nivel studii S, 6 ani 6 luni vechime în specialitate farmacie, normă întreagă, perioadă nedeterminată;
  2. DIRECȚIA RESURSE UMANE ȘI MANAGEMENTUL CALITĂȚII, Serviciul asigurarea calității și registratură/ Compartiment asigurarea calității, etică și integritate
  – 1 (unu) post referent de specialitate debutant, nivel studii S, fără vechime în specialitate (științe economice), normă întreagă, perioadă nedeterminată;
  3. BIROUL AUDIT INTERN
  – 1 (unu) post auditor IA, nivel studii S, specialitate economică, 6 ani și 6 luni vechime în specialitate, normă întreagă, perioadă nedeterminată;
  4. DIRECȚIA PROCEDURI EUROPENE, Serviciul Evaluare Proceduri Europene, Compartiment Calitate Medicamente:
  – 1 (unu) post expert gr. IA, nivel studii S, specialitate farmacie, 6 ani și 6 luni vechime în specialitate, normă întreagă, perioadă nedeterminată;
  – 1 (unu) post expert gr. IA, nivel studii S, specialitatea farmacie clinică/laborator farmaceutic, 6 ani și 6 luni vechime în specialitate, normă întreagă, perioadă nedeterminată;
  5. DIRECȚIA ADMINISTRAȚIE GENERALĂ ȘI ASISTENȚĂ FINANCIARĂ EXTERNĂ, Compartiment administrativ si patrimoniu
  – 1 (unu) post referent de specialitate gr. IA, nivel studii S, 6 ani și 6 luni vechime în specialitate (economică sau juridică), perioadă nedeterminată, normă întreagă;
  – 1 (unu) referent de specialitate gr. IA, nivel studii S, 6 ani și 6 luni vechime în specialitate (științe inginerești), normă întreagă, perioadă nedeterminată;
  – 1 (unu) post șofer I, nivel studii M, 3 ani vechime în specialitate, normă întreagă, perioadă nedeterminată;
  6. DIRECȚIA EVALUARE TEHNOLOGII MEDICALE, Compartiment validare și analiză date medicale
  – 2 (două) posturi expert gr. IA , nivel studii S, 6 ani și 6 luni vechime în specialitate (farmacie), normă întreagă, perioadă nedeterminată;
  – 1 (unu) post expert gr. IA, nivel studii S, 6 ani și 6 luni vechime în specialitate (farmacie), farmacist primar (farmacie clinică), normă întreagă, perioadă nedeterminată;
  7. DIRECȚIA GENERALĂ INSPECȚIE FARMACEUTICĂ
  a) DIRECȚIA INSPECȚIE BPF, BPL, BPLA, BPSC, FV
  – 2 (două) posturi inspector de specialitate gr. IA, nivel studii S, 6 ani şi 6 luni vechime în specialitate (chimie), experiență fabricație medicamente de uz uman, normă întreagă perioadă nedeterminată;
  b) DIRECȚIA SUPRAVEGHEREA CALITĂŢII MEDICAMENTELOR ŞI UNITĂŢI TERITORIALE, Birou alerte, medicamente falsificate
  – 1 (unu) post inspector de specialitate gr. IA, nivel studii S, 6 ani şi 6 luni vechime în specialitate (farmacie), farmacist specialist, normă întreagă, perioadă nedeterminată;
  – 1 (unu) post inspector de specialitate gr. II, nivel studii S, 6 luni vechime în specialitate (farmacie), normă întreagă, perioadă nedeterminată;
  8. SERVICIUL EMITERE AUTORIZAȚII:
  – 1 (unu) post referent de specialitate gr. IA, nivel studii S, 6 ani şi 6 luni vechime în specialitate (chimie, chimie industrială, tehnologie chimică), normă întreagă, perioadă nedeterminată
  citeste documentul …

 • ANUNȚ REZULTAT SELECȚIE DOSARE BMR

  BIROUL MONITORIZARE ȘI RAPORTARE
  – 1 (unu) post expert gr. IA, nivel studii S, 6 ani si 6 luni vechime în specialitate (economică, juridică), perioadă nedeterminată, normă întreagă;
  – 1 (unu) post expert gr. I, nivel studii S, 3 ani si 6 luni vechime in specialitate (economică, juridică, farmacie), perioadă nedeterminată, normă întreagă.
  citeste documentul …

 • ANUNT REZULTAT SELECTIE DOSARE CATA

  COMPARTIMENTUL ACTIVITĂŢI TEHNICO-ADMINISTRATIVE
  – 1 (unu) consilier gr. IA, nivel studii S, 6 ani si 6 luni vechime în specialitate (științe juridice, științe economice, farmacie, medicină), normă întreagă, perioadă nedeterminată;
  citeste documentul …

 • ANUNT REZULTAT SELECTIE DOSARE DGIF BPF BPL BPLA

  DIRECȚIA GENERALĂ INSPECȚIE FARMACEUTICĂ
  – 1 (unu) post inspector de specialitate gr. II (farmacist), nivel studii S, 6 luni vechime în specialitate, normă întreagă, perioadă nedeterminată;
  – 4 (patru) posturi inspector de specialitate gr. IA (farmacist), nivel studii S, 6 ani şi 6 luni vechime în specialitate, normă întreagă, perioadă nedeterminată;
  citeste documentul …

 • ANUNT REZULTAT SELECTIE DOSARE DGIF DPD

  DIRECȚIA GENERALĂ INSPECȚIE FARMACEUTICĂ
  a) Direcția inspecție de bună practică de distribuție
  – 2 (două) posturi inspector de specialitate gr. II (farmacist), nivel studii S, 6 luni vechime în specialitate, normă întreagă, perioadă nedeterminată;
  – 1 (unu) post inspector de specialitate gr. IA (farmacist), nivel studii S, 6 ani şi 6 luni vechime în specialitate, normă întreagă, perioadă nedeterminată;
  – 1 (unu) post inspector de specialitate gr. IA (farmacist primar), nivel studii S, 6 ani şi 6 luni vechime în specialitate, normă întreagă, perioadă nedeterminată;
  b)Direcția supravegherea calităţii medicamentelor, alerte şi unităţi teritoriale
  – 1 (unu) post inspector de specialitate gr. IA (farmacist), nivel studii S, 6 ani şi 6 luni vechime în specialitate, cu normă întreagă, perioadă nedeterminată;
  citeste documentul …

 • ANUNT REZULTAT SELECTIE DOSARE DGDM SR CIC

  Direcția reglementare, supraveghere piață, Serviciul reglementare, Compartiment investigații clinice dispozitive medicale
  – 1 (un) post inspector de specialitate gr. IA, nivel studii S, vechime 6 ani si 6 luni, specialitate farmacie (farmacist specialist), normă întreagă, perioadă nedeterminată;
  citeste documentul …

 • ANUNT REZULTAT SELECTIE DOSARE SECRETARIAT

  SECRETARIAT
  – 1 (unu) post referent debutant, nivel studii M, fără vechime in specialitate, normă întreagă, perioadă nedeterminată.
  citeste documentul …

 • ANUNT REZULTAT SELECTIE DOSARE DPN

  DIRECTIA PROCEDURĂ NAȚIONALĂ
  a) Serviciul administrare procedură națională
  – 1 (unu) post expert gr. IA, nivel studii S, 6 ani şi 6 luni vechime în specialitate (farmacie, chimie, administratie publica, management, marketing, economic), perioadă nedeterminată, cu normă întreagă;
  – 1 (unu) post referent de specialitate gr. IA, nivel studii S, 6 ani şi 6 luni vechime în specialitate (farmacie, economie, administratie publica, inginerie economica, marketing, management), perioadă nedeterminată, cu normă întreagă;
  b) Serviciul administrare procedură națională, Birou validare-administrare
  – 1 (unu) post expert gr. IA, nivel studii S, 6 ani şi 6 luni vechime în specialitate, farmacist primar, normă întreagă, perioadă nedeterminată;
  c) Serviciul evaluare procedură națională, Compartiment calitate medicamente
  – 1 (unu) post expert gr. IA, nivel studii S, 6 ani şi 6 luni vechime în specialitate, farmacist primar, normă întreagă, perioadă nedeterminată;
  – 1 (unu) post referent de specialitate gr. IA, nivel studii S, 6 ani şi 6 luni vechime în specialitate, farmacist specialist, normă întreagă, perioadă nedeterminată;
  – 1 (unu) post expert gr. IA, nivel studii S, 6 ani şi 6 luni vechime în specialitate, farmacist specialist, normă întreagă, perioadă nedeterminată;
  citeste documentul …

 • ANUNT REZULTAT SELECTIE DOSARE CASS

  Compartiment activităţi specifice ştiinţifice
  – 1 (unu) consilier gr. IA, nivel studii S, 6 ani si 6 luni vechime în specialitate (farmacie, medicină), normă întreagă, perioadă nedeterminată;
  citeste documentul …

 • ANUNT REZULTAT SELECTIE DOSARE DRSP – SR

  DIRECŢIA GENERALĂ DISPOZITIVE MEDICALE
  Direcția reglementare, supraveghere piață, Serviciul reglementare
  – 1 (un) post inspector de specialitate debutant, nivel studii S, fără condiții de vechime în specialitate, administrație publică (specialitate tehnică asociată domeniului dispozitivelor medicale: electronică, electronică și telecomunicații, tehnologie chimică, chimie industrială, bioinginerie, inginerie medicală, fizică, fizică medicală, fizică informatică, biofizică, fizică tehnologică, biologie, biochimie, biochimie tehnologică, chimie, chimie medicală, chimie farmaceutică), normă întreagă, perioadă nedeterminată;
  citeste documentul …

 • ANUNT REZULTAT SELECTIE DOSARE DRSP – SSP

  DIRECŢIA GENERALĂ DISPOZITIVE MEDICALE
  a) Direcţia reglementare, supraveghere piaţă, Serviciul supraveghere piaţă
  – 1 (unu) post inspector de specialitate debutant, nivel studii S, fără condiții de vechime în specialitate, administrație publică (specialitate tehnică asociată dispozitivelor medicale :electrotehnică, electronică, inginerie electrică, electronică și telecomunicații, tehnologie chimică, chimie industrială, ingineria și managementul sistemelor tehnologice, tehnologia construcțiilor de mașini, fizică, bioinginerie, inginerie medicală, biochimie, biologie, etc.), normă întreagă, perioadă nedeterminată;
  b) Direcţia reglementare, supraveghere piaţă, Serviciul supraveghere piaţă / UTI TIMIȘOARA
  – 1 (unu) post inspector de specialitate debutant, nivel studii S, fără condiții de vechime în specialitate, administrație publică (specialitate tehnică asociată dispozitivelor medicale :electrotehnică, electronică, inginerie electrică, electronică și telecomunicații, tehnologie chimică, chimie industrială, ingineria și managementul sistemelor tehnologice, tehnologia construcțiilor de mașini, fizică, bioinginerie, inginerie medicală, biochimie, biologie, etc.), normă întreagă, perioadă nedeterminată;
  c) Direcţia reglementare, supraveghere piaţă, Serviciul supraveghere piaţă / UTI IAȘI
  – 1 (unu) post inspector de specialitate debutant, nivel studii S, fără condiții de vechime în specialitate, administrație publică (specialitate tehnică asociată dispozitivelor medicale :electrotehnică, electronică, inginerie electrică, electronică și telecomunicații, tehnologie chimică, chimie industrială, ingineria și managementul sistemelor tehnologice, tehnologia construcțiilor de mașini, fizică, bioinginerie, inginerie medicală, biochimie, biologie, etc.) normă întreagă, perioadă nedeterminată;
  d) Direcţia reglementare, supraveghere piaţă, Serviciul supraveghere piaţă / UTI CLUJ
  – 1 (unu) post inspector de specialitate debutant, nivel studii S, fără condiții de vechime în specialitate, administrație publică (specialitate tehnică asociată dispozitivelor medicale :electrotehnică, electronică, inginerie electrică, electronică și telecomunicații, tehnologie chimică, chimie industrială, ingineria și managementul sistemelor tehnologice, tehnologia construcțiilor de mașini, fizică, bioinginerie, inginerie medicală, biochimie, biologie, etc.) normă întreagă, perioadă nedeterminată;
  citeste documentul …

 • ANUNT REZULTAT SELECTIE DOSARE DJAERI

  DIRECȚIA JURIDICĂ, AFACERI EUROPENE ȘI RELAȚII INTERNAȚIONALE
  a) Serviciul asistență juridică generală, urmărire debite și contencios administrativ
  – 1 (unu) post consilier juridic gr. I, nivel studii S, 3 ani și 6 luni vechime în specialitate (drept), normă întreagă, perioadă nedeterminată;
  b) Serviciul legislație, sesizări, afaceri europene și relații internaționale
  – 1 (unu) post consilier pentru afaceri europene, nivel studii S, fără vechime în specialitate (administrație publică), normă întreagă, perioadă nedeterminată;
  citeste documentul …

 • ANUNT REZULTAT SELECTIE DOSARE BCS

  BIROU CONSULTANȚĂ ȘTIINȚIFICĂ
  – 1 (unu) post expert gr. IA, nivel studii S, 6 ani și 6 luni vechime în specialitate (economic, marketing, management), normă întreagă, perioadă nedeterminată;
  citeste documentul …

 • ANUNT REZULTAT SELECTIE DOSARE BCS

  BIROU CONSULTANȚĂ ȘTIINȚIFICĂ
  – 2 (două) posturi expert gr. IA, nivel studii S, 6 ani 6 luni vechime în specialitate administrație publică (specialitate tehnică asociată domeniului dispozitivelor medicale: electrotehnică, electronică, inginerie electrică, electronică și telecomunicații, tehnologie chimică, chimie industrială, ingineria și managementul sistemelor tehnologice, tehnologia construcțiilor de mașini, fizică, bioinginerie, inginerie medicală, biochimie, biologie, etc), normă întreagă, perioadă nedeterminată;
  citeste documentul …

 • ANUNT REZULTAT SELECTIE DOSARE DEAP

  DIRECȚIA ECONOMICĂ ȘI ACHIZIȚII PUBLICE, Serviciul Buget Financiar Contabilitate
  – 1 (un) post referent de specialitate gr. IA, nivel studii S, minim 6 ani și 6 luni vechime în specialitate (economică), normă întreagă, perioadă nedeterminată;
  – 1 (un) post referent tr. IA, nivel studii M, 6 ani și 6 luni vechime în – specialitate (economică), normă întreagă, perioadă nedeterminată;
  – 1 (un) post expert gr. IA, nivel studii S, 6 ani și 6 luni vechime în specialitate (economică), normă întreagă, perioadă nedeterminată;
  citeste documentul …

 • ANUNT REZULTAT SELECTIE DOSARE DECCM

  DIRECŢIA EVALUARE ŞI CONTROL CALITATEA MEDICAMENTELOR
  a) Laborator determinari fizico-chimice imunochimice si serologice la medicamente biologice si farmacotoxicologie
  – 1 (unu) post referent tr. IA, nivel studii M, 6 ani și 6 luni vechime în specialitate (laborant operator chimist), perioadă nedeterminată;
  – 1 (unu) post expert debutant, nivel studii S, fără vechime în specialitate (biologie), normă întreagă, perioadă nedeterminată;
  b) Laborator determinari pe culturi celulare si microbiologie
  – 1 (unu) post referent tr. IA, nivel studii M, 6 ani și 6 luni vechime în specialitate (asistent medical principal de laborator), normă întreagă, perioadă nedeterminată;
  c) Compartiment evaluare produse biologice
  – 1 (unu) post expert debutant, nivel studii S, fără vechime în specialitate (biolog), normă întreagă, perioadă nedeterminată;
  d) Compartiment control produse radiofarmaceutice
  – 1 (unu) post expert IA, nivel studii S, 6 ani și 6 luni vechime în specialitate (chimist principal), normă întreagă, perioadă nedeterminată;
  – 1 (unu) post referent tr. IA, nivel studii PL, 6 ani și 6 luni vechime în specialitate (asistent medical de laborator), normă întreagă, perioadă nedeterminată;
  e) Laborator determinări fizico-chimice si instrumentale la medicamente de sinteza
  – 1 (unu) post referent tr. IA, nivel studii M, 6 ani și 6 luni vechime în specialitate (asistent medical de farmacie), normă întreagă, perioadă nedeterminată;
  citeste documentul …

 • ANUNT REZULTAT SELECTIE DOSARE SCRP

  SERVICIUL COMUNICARE ȘI RELAȚII PUBLICE, Birou comunicare cu presa, alte părți interesate și social media
  – 1 (unu) post expert gr. I A, nivel studii S, specialitatea farmacie, 6 ani și 6 luni vechime în specialitate, normă întreagă, perioadă nedeterminată;
  – 1 (unu) post expert gr. I A , nivel studii S, 6 ani și 6 luni vechime în specialitatea studiilor (comunicare și relații publice, jurnalism, științe politice, psihologie, administrație publică), normă întreagă, perioadă nedeterminată;
  citeste documentul …

 • ANUNT REZULTAT SELECTIE DOSARE DPE

  DIRECȚIA PROCEDURI EUROPENE, Serviciul Administrare Proceduri Europene
  a) Compartiment administrare proceduri MRP, DCP
  – 1 (unu) post expert debutant, nivel studii S, fără vechime în specialitate (farmacie), normă întreagă, perioadă nedeterminată;
  b) Compartiment validare administrare variații:
  – 1 (unu) post expert debutant, nivel studii S, fără vechime în specialitate (chimie), normă întreagă, perioadă nedeterminată;
  citeste documentul …

 • ANUNT REZULTAT PROBA SCRISA EXAMEN PROMOVARE DPE

  – expert debutant, în funcția de expert gr. II, în cadrul Direcției proceduri europene, Serviciul administrare proceduri europene, Compartiment procedură centralizată
  citeste documentul …

 • ANUNT REZULTAT PROBA SCRISA EXAMEN PROMOVARE DGEA

  – expert debutant, în funcția de expert gr. II, în cadrul Direcției generale evaluare – autorizare, Serviciul nomenclator
  citeste documentul …

 • ANUNT REZULTAT PROBA SCRISA PROMOVARE DJAERI 1

  – consilier juridic debutant, în funcția de consilier juridic gr. II, în cadrul Direcției juridice, afaceri europene și relații internaționale, Serviciul legislație, sesizări, afaceri europene și relații internaționale.
  citeste documentul …

 • ANUNT REZULTAT PROBA SCRISA PROMOVARE DJAERI 2

  – consilier juridic gr.I, în funcția de consilier juridic gr. IA, în cadrul Direcției juridice, afaceri europene și relații internaționale, Serviciul asistență juridică generală, urmărire debite și contencios administrativ
  citeste documentul …

 • ANUNT REZULTAT PROBA SCRISA PROMOVARE PUBLICITATE

  – referent tr. II, în funcția de referent tr. I, în cadrul Serviciului publicitate
  citeste documentul …

 • ANUNT REZULTAT PROBA SCRISA PROMOVARE PUBLICITATE

  – referent de specialitate debutant, în funcția de referent de specialitate gr. II, în cadrul Serviciului publicitate
  citeste documentul …

 • ANUNT REZULTAT PROBA SCRISA PROMOVARE DGDM SUN

  – inspector de specialitate debutant, în funcția de inspector de specialitate gr. II, în cadrul Direcției Generale Dispozitive Medicale, Direcția tehnic – laboratoare, Serviciul unitate nucleară;
  citeste documentul …

 • ANUNT REZULTAT PROBA SCRISA PROMOVARE DGDM SR

  – inspector de specialitate gr.II, în funcția de inspector de specialitate gr. I, în cadrul Direcției Generale Dispozitive Medicale, Direcția reglementare, supraveghere piață, Serviciul reglementare;
  citeste documentul …

 • ANUNT REZ PROBA SCRISA PROMOVARE DGDM VIGILENTA

  – inspector de specialitate debutant, în funcția de inspector de specialitate gr. II, în cadrul Direcției Generale Dispozitive Medicale, Direcția reglementare, supraveghere piață, Serviciul supraveghere piață, Compartiment vigilență
  citeste documentul …

 • ANUNT REZULTAT PROBA SCRISA PROMOVARE DGDM UTI

  – inspector de specialitate debutant, în funcția de inspector de specialitate gr. II, în cadrul Direcției Generale Dispozitive Medicale, Direcția reglementare, supraveghere piață – UTI TIMISOARA;
  – inspector de specialitate debutant, în funcția de inspector de specialitate gr. II, în cadrul Direcției Generale Dispozitive Medicale, Direcția reglementare, supraveghere piață – UTI IAȘI;
  – inspector de specialitate debutant, în funcția de inspector de specialitate gr. II, în cadrul Direcției Generale Dispozitive Medicale, Direcția reglementare, supraveghere piață – UTI CRAIOVA.
  citeste documentul …

 • ANUNT REZULTAT PROBA SCRISA PROMOVARE DGDM DA

  – inspector de specialitate debutant, în funcția de inspector de specialitate gr. II, în cadrul Direcției Generale Dispozitive Medicale, Direcția avizare;
  – inspector de specialitate gr. II, în funcția de inspector de specialitate gr. I, în cadrul Direcției Generale Dispozitive Medicale, Direcția avizare.
  citeste documentul …

 • ANUNT REZ SELECTIE DOSARE – PROMOVARE SERV PUBLICITATE

  – referent de specialitate debutant, în funcția de referent de specialitate gr. II, în cadrul Serviciului publicitate
  citeste documentul …

 • ANUNT REZ SELECTIE DOSAR – PROMOVARE PUBLICITATE

  – referent tr. II, în funcția de referent tr. I, în cadrul Serviciului publicitate
  citeste documentul …

 • ANUNT REZULTAT SELECTIE DOSARE – PROMOVARE DPE

  – expert debutant, în funcția de expert gr. II, în cadrul Direcției proceduri europene, Serviciul administrare proceduri europene, Compartiment procedură centralizată
  citeste documentul …

 • ANUNT REZULTAT SELECTIE DOSARE – PROMOVARE DGEA

  – expert debutant, în funcția de expert gr. II, în cadrul Direcției generale evaluare – autorizare, Serviciul nomenclator
  citeste documentul …

 • ANUNT REZULTAT SELECTIE DOSARE – PROMOVARE DJAERI

  – consilier juridic gr.I, în funcția de consilier juridic gr. IA, în cadrul Direcției juridice, afaceri europene și relații internaționale, Serviciul asistență juridică generală, urmărire debite și contencios administrativ
  citeste documentul …

 • ANUNT REZULTAT SELECTIE DOSARE – PROMOVARE DJAERI

  – consilier juridic debutant, în funcția de consilier juridic gr. II, în cadrul Direcției juridice, afaceri europene și relații internaționale, Serviciul legislație, sesizări, afaceri europene și relații internaționale.
  citeste documentul …

 • ANUNT REZULTAT SELECTIE DOSARE – PROMOVARE DGDM UTI

  – inspector de specialitate debutant, în funcția de inspector de specialitate gr. II, în cadrul Direcției Generale Dispozitive Medicale, Direcția reglementare, supraveghere piață – UTI TIMISOARA;
  – inspector de specialitate debutant, în funcția de inspector de specialitate gr. II, în cadrul Direcției Generale Dispozitive Medicale, Direcția reglementare, supraveghere piață – UTI IAȘI;
  – inspector de specialitate debutant, în funcția de inspector de specialitate gr. II, în cadrul Direcției Generale Dispozitive Medicale, Direcția reglementare, supraveghere piață – UTI CRAIOVA.
  citeste documentul …

 • ANUNT REZULTAT DOSAR PROMOVARE DGDM COMP VIGILENTA

  – inspector de specialitate debutant, în funcția de inspector de specialitate gr. II, în cadrul Direcției Generale Dispozitive Medicale, Direcția reglementare, supraveghere piață, Serviciul supraveghere piață, Compartiment vigilență
  citeste documentul …

 • ANUNT REZULTAT SELECTIE DOSARE – PROMOVARE DGDM DRSP

  – inspector de specialitate gr.II, în funcția de inspector de specialitate gr. I, în cadrul Direcției Generale Dispozitive Medicale, Direcția reglementare, supraveghere piață, Serviciul reglementare;
  citeste documentul …

 • ANUNT REZULTAT SELECTIE DOSARE – PROMOVARE DGDM SUN

  – inspector de specialitate debutant, în funcția de inspector de specialitate gr. II, în cadrul Direcției Generale Dispozitive Medicale, Direcția tehnic – laboratoare, Serviciul unitate nucleară;
  citeste documentul …

 • ANUNT REZULTAT SELECTIE DOSARE – PROMOVARE DGDM DA

  – inspector de specialitate debutant, în funcția de inspector de specialitate gr. II, în cadrul Direcției Generale Dispozitive Medicale, Direcția avizare;
  – inspector de specialitate gr. II, în funcția de inspector de specialitate gr. I, în cadrul Direcției Generale Dispozitive Medicale, Direcția avizare.
  citeste documentul …

 • ANUNT NR 10616/17.06.2022 CONCURS POSTURI MEDICI

  Agenția Națională a Medicamentului și a Dispozitivelor Medicale din România scoate la concurs, în conformitate cu prevederile Ordinului Ministrului Sănătății nr. 869/2015 pentru aprobarea metodologiilor privind organizarea şi desfăşurarea concursurilor de ocupare a posturilor de medic, medic dentist, farmacist, biolog, biochimist şi chimist din unităţile sanitare publice, precum şi a funcţiilor de şef de secţie, şef de laborator şi şef de compartiment din unităţile sanitare fără paturi, respectiv a funcţiei de farmacist-şef în unităţile sanitare publice cu paturi, următoarele posturi contractuale vacante:
  – 1 (unu) post medic specialist, specialitatea farmacologie clinică, nivel studii S, normă întreagă, perioadă nedeterminată, în cadrul Direcției proceduri europene, Serviciul evaluare proceduri europene, Compartiment evaluare procedură centralizată.
  – 1 (unu) post medic specialist, specialitatea farmacologie clinică, nivel studii S, normă întreagă, perioadă nedeterminată, în cadrul Direcției studii clinice, Compartimentul administrare – validare studii clinice medicamente de uz uman.
  – 1 (unu) post medic specialist, specialitatea medicină de familie, nivel studii S, normă întreagă, perioadă nedeterminată, în cadrul Direcției studii clinice, Compartimentul administrare – validare studii clinice medicamente de uz uman.
  – 2 (două) posturi medic specialist, specialitatea farmacologie clinică, nivel studii S, normă întreagă, perioadă nedeterminată, în cadrul Direcției studii clinice, Compartimentul evaluare clinică și nonclinică studii clinice medicamente de uz uman.
  – 2 (două) posturi medic specialist, specialitatea medicină internă, nivel studii S, normă întreagă, perioadă nedeterminată, în cadrul Direcției studii clinice, Compartimentul evaluare clinică și nonclinică studii clinice medicamente de uz uman.
  – 1 (unu) post medic specialist, specialitatea oncologie medicală, nivel studii S, normă întreagă, perioadă nedeterminată, în cadrul Direcției studii clinice, Compartimentul evaluare clinică și nonclinică studii clinice medicamente de uz uman.
  citeste documentul …

 • ERATA ANUNT CONCURS POSTURI CONTRACTUALE – DGIF

  Erata la anunțul nr. 10326/09.06.2022, publicat de către Agenția Națională a Medicamentului și Dispozititivelor Medicale din România privind organizarea şi desfăşurarea concursului de ocupare a unor funcții contractuale vacante, perioadă nedeterminată, în conformitate cu prevederile H.G. nr. 286/2011 cu modificările și completările ulterioare.
  citeste documentul …

 • ANUNT CONCURS POSTURI CONTRACTUALE VACANTE

  DIRECȚIA PROCEDURI EUROPENE, Serviciul Administrare Proceduri Europene
  a) Compartiment administrare proceduri MRP, DCP
  – 1 (unu) post expert debutant, nivel studii S, fără vechime în specialitate (farmacie), normă întreagă, perioadă nedeterminată;
  b) Compartiment validare administrare variații:
  – 1 (unu) post expert debutant, nivel studii S, fără vechime în specialitate (chimie), normă întreagă, perioadă nedeterminată;
  2. DIRECŢIA EVALUARE ŞI CONTROL CALITATEA MEDICAMENTELOR
  a) Laborator determinari fizico-chimice imunochimice si serologice la medicamente biologice si farmacotoxicologie
  – 1 (unu) post referent tr. IA, nivel studii M, 6 ani și 6 luni vechime în specialitate (laborant operator chimist), perioadă nedeterminată;
  – 1 (unu) post expert debutant, nivel studii S, fără vechime în specialitate (biologie), normă întreagă, perioadă nedeterminată;
  b) Laborator determinari pe culturi celulare si microbiologie
  – 1 (unu) post referent tr. IA, nivel studii M, 6 ani și 6 luni vechime în specialitate (asistent medical principal de laborator), normă întreagă, perioadă nedeterminată;
  c) Compartiment evaluare produse biologice
  – 1 (unu) post expert debutant, nivel studii S, fără vechime în specialitate (biolog), normă întreagă, perioadă nedeterminată;
  d) Compartiment control produse radiofarmaceutice
  – 1 (unu) post expert IA, nivel studii S, 6 ani și 6 luni vechime în specialitate (chimist principal), normă întreagă, perioadă nedeterminată;
  – 1 (unu) post referent tr. IA, nivel studii PL, 6 ani și 6 luni vechime în specialitate (asistent medical de laborator), normă întreagă, perioadă nedeterminată;
  e) Laborator determinări fizico-chimice si instrumentale la medicamente de sinteza
  – 1 (unu) post referent tr. IA, nivel studii M, 6 ani și 6 luni vechime în specialitate (asistent medical de farmacie), normă întreagă, perioadă nedeterminată;
  3. DIRECȚIA GENERALĂ INSPECȚIE FARMACEUTICĂ
  a) Direcția inspecție de bună practică de distribuție
  – 2 (două) posturi inspector de specialitate gr. II (farmacist), nivel studii S, 6 luni vechime în specialitate, normă întreagă, perioadă nedeterminată;
  -1 (unu) post inspector de specialitate gr. IA (farmacist), nivel studii S, 6 ani şi 6 luni vechime în specialitate, normă întreagă, perioadă nedeterminată;
  – 1 (unu) post inspector de specialitate gr. IA (farmacist primar), nivel studii S, 6 ani şi 6 luni vechime în specialitate, normă întreagă, perioadă nedeterminată;
  b) Direcția supravegherea calităţii medicamentelor, alerte şi unităţi teritoriale
  – 1 (unu) post inspector de specialitate gr. IA (farmacist), nivel studii S, 6 ani şi 6 luni vechime în specialitate, cu normă întreagă, perioadă nedeterminată;
  c) Direcția inspecție BPF, BPL, BPLA, BPSC, FV
  – 1 (unu) post inspector de specialitate gr. II (farmacist), nivel studii S, 6 luni vechime în specialitate, normă întreagă, perioadă nedeterminată;
  – 2 (două) posturi inspector de specialitate gr. IA (farmacist), nivel studii S, 6 ani şi 6 luni vechime în specialitate, normă întreagă, perioadă nedeterminată;
  – 1 (unu) post inspector de specialitate gr. IA (farmacist specialist), nivel studii S, 6 ani şi 6 luni vechime în specialitate, normă întreagă, perioadă nedeterminată;
  – 1 (unu) post inspector de specialitate gr. IA (farmacist), nivel studii S, 6 ani şi 6 luni vechime în specialitate, normă întreagă, perioadă nedeterminată;
  4. SERVICIUL COMUNICARE ȘI RELAȚII PUBLICE, Birou comunicare cu presa, alte părți interesate și social media
  – 1 (unu) post expert gr. I A, nivel studii S, specialitatea farmacie, 6 ani și 6 luni vechime în specialitate, normă întreagă, perioadă nedeterminată;
  – 1 (unu) post expert gr. I A , nivel studii S, 6 ani și 6 luni vechime în specialitatea studiilor (comunicare și relații publice, jurnalism, științe politice, psihologie, administrație publică), normă întreagă, perioadă nedeterminată;
  5. DIRECȚIA ECONOMICĂ ȘI ACHIZIȚII PUBLICE, Serviciul Buget Financiar Contabilitate
  – 1 (un) post referent de specialitate gr. IA, nivel studii S, minim 6 ani și 6 luni vechime în specialitate (economică), normă întreagă, perioadă nedeterminată;
  – 1 (un) post referent tr. IA, nivel studii M, 6 ani și 6 luni vechime în – specialitate (economică), normă întreagă, perioadă nedeterminată;
  – 1 (un) post expert gr. IA, nivel studii S, 6 ani și 6 luni vechime în specialitate (economică), normă întreagă, perioadă nedeterminată;
  6. BIROU CONSULTANȚĂ ȘTIINȚIFICĂ
  – 1 (unu) post expert gr. IA, nivel studii S, 6 ani și 6 luni vechime în specialitate (economic, marketing, management), normă întreagă, perioadă nedeterminată;
  – 2 (două) posturi expert gr. IA, nivel studii S, 6 ani 6 luni vechime în specialitate administrație publică (specialitate tehnică asociată domeniului dispozitivelor medicale: electrotehnică, electronică, inginerie electrică, electronică și telecomunicații, tehnologie chimică, chimie industrială, ingineria și managementul sistemelor tehnologice, tehnologia construcțiilor de mașini, fizică, bioinginerie, inginerie medicală, biochimie, biologie, etc), normă întreagă, perioadă nedeterminată;
  7. DIRECȚIA JURIDICĂ, AFACERI EUROPENE ȘI RELAȚII INTERNAȚIONALE
  a) Serviciul asistență juridică generală, urmărire debite și contencios administrativ
  – 1 (unu) post consilier juridic gr. I, nivel studii S, 3 ani și 6 luni vechime în specialitate (drept), normă întreagă, perioadă nedeterminată;
  b) Serviciul legislație, sesizări, afaceri europene și relații internaționale
  – 1 (unu) post consilier pentru afaceri europene, nivel studii S, fără vechime în specialitate (administrație publică), normă întreagă, perioadă nedeterminată;
  8. DIRECŢIA GENERALĂ DISPOZITIVE MEDICALE
  a) Direcţia reglementare, supraveghere piaţă, Serviciul supraveghere piaţă
  – 1 (unu) post inspector de specialitate debutant, nivel studii S, fără condiții de vechime în specialitate, administrație publică (specialitate tehnică asociată dispozitivelor medicale :electrotehnică, electronică, inginerie electrică, electronică și telecomunicații, tehnologie chimică, chimie industrială, ingineria și managementul sistemelor tehnologice, tehnologia construcțiilor de mașini, fizică, bioinginerie, inginerie medicală, biochimie, biologie, etc.), normă întreagă, perioadă nedeterminată;
  b) Direcţia reglementare, supraveghere piaţă, Serviciul supraveghere piaţă / UTI TIMIȘOARA
  – 1 (unu) post inspector de specialitate debutant, nivel studii S, fără condiții de vechime în specialitate, administrație publică (specialitate tehnică asociată dispozitivelor medicale :electrotehnică, electronică, inginerie electrică, electronică și telecomunicații, tehnologie chimică, chimie industrială, ingineria și managementul sistemelor tehnologice, tehnologia construcțiilor de mașini, fizică, bioinginerie, inginerie medicală, biochimie, biologie, etc.), normă întreagă, perioadă nedeterminată;
  c) Direcţia reglementare, supraveghere piaţă, Serviciul supraveghere piaţă / UTI IAȘI
  – 1 (unu) post inspector de specialitate debutant, nivel studii S, fără condiții de vechime în specialitate, administrație publică (specialitate tehnică asociată dispozitivelor medicale :electrotehnică, electronică, inginerie electrică, electronică și telecomunicații, tehnologie chimică, chimie industrială, ingineria și managementul sistemelor tehnologice, tehnologia construcțiilor de mașini, fizică, bioinginerie, inginerie medicală, biochimie, biologie, etc.) normă întreagă, perioadă nedeterminată;
  d) Direcţia reglementare, supraveghere piaţă, Serviciul supraveghere piaţă / UTI CLUJ
  – 1 (unu) post inspector de specialitate debutant, nivel studii S, fără condiții de vechime în specialitate, administrație publică (specialitate tehnică asociată dispozitivelor medicale :electrotehnică, electronică, inginerie electrică, electronică și telecomunicații, tehnologie chimică, chimie industrială, ingineria și managementul sistemelor tehnologice, tehnologia construcțiilor de mașini, fizică, bioinginerie, inginerie medicală, biochimie, biologie, etc.) normă întreagă, perioadă nedeterminată;
  e) Direcția reglementare, supraveghere piață, Serviciul reglementare
  – 1 (un) post inspector de specialitate debutant, nivel studii S, fără condiții de vechime în specialitate, administrație publică (specialitate tehnică asociată domeniului dispozitivelor medicale: electronică, electronică și telecomunicații, tehnologie chimică, chimie industrială, bioinginerie, inginerie medicală, fizică, fizică medicală, fizică informatică, biofizică, fizică tehnologică, biologie, biochimie, biochimie tehnologică, chimie, chimie medicală, chimie farmaceutică), normă întreagă, perioadă nedeterminată;
  f) Direcția reglementare, supraveghere piață, Serviciul reglementare, Compartiment investigații clinice dispozitive medicale
  – 1 (un) post inspector de specialitate gr. IA, nivel studii S, vechime 6 ani si 6 luni, specialitate farmacie (farmacist specialist), normă întreagă, perioadă nedeterminată;
  9. Compartiment activităţi specifice ştiinţifice
  – 1 (unu) consilier gr. IA, nivel studii S, 6 ani si 6 luni vechime în specialitate (farmacie, medicină), normă întreagă, perioadă nedeterminată;
  10. Compartimentul activităţi tehnico-administrative:
  – 1 (unu) consilier gr. IA, nivel studii S, 6 ani si 6 luni vechime în specialitate (științe juridice, științe economice, farmacie, medicină), normă întreagă, perioadă nedeterminată;
  11. DIRECTIA PROCEDURĂ NAȚIONALĂ
  a) Serviciul administrare procedură națională
  – 1 (unu) post expert gr. IA, nivel studii S, 6 ani şi 6 luni vechime în specialitate (farmacie, chimie, administratie publica, management, marketing, economic), perioadă nedeterminată, cu normă întreagă;
  – 1 (unu) post referent de specialitate gr. IA, nivel studii S, 6 ani şi 6 luni vechime în specialitate (farmacie, economie, administratie publica, inginerie economica, marketing, management), perioadă nedeterminată, cu normă întreagă;
  b) Serviciul administrare procedură națională, Birou validare-administrare
  – 1 (unu) post expert gr. IA, nivel studii S, 6 ani şi 6 luni vechime în specialitate, farmacist primar, normă întreagă, perioadă nedeterminată;
  c) Serviciul evaluare procedură națională, Compartiment calitate medicamente
  – 1 (unu) post expert gr. IA, nivel studii S, 6 ani şi 6 luni vechime în specialitate, farmacist primar, normă întreagă, perioadă nedeterminată;
  – 1 (unu) post referent de specialitate gr. IA, nivel studii S, 6 ani şi 6 luni vechime în specialitate, farmacist specialist, normă întreagă, perioadă nedeterminată;
  – 1 (unu) post expert gr. IA, nivel studii S, 6 ani şi 6 luni vechime în specialitate, farmacist specialist, normă întreagă, perioadă nedeterminată;
  12. BIROUL MONITORIZARE ȘI RAPORTARE
  – 1 (unu) post expert gr. IA, nivel studii S, 6 ani si 6 luni vechime în specialitate (economică, juridică), perioadă nedeterminată, normă întreagă:
  – 1 (unu) post expert gr. I, nivel studii S, 3 ani si 6 luni vechime in specialitate (economică, juridică, farmacie), perioadă nedeterminată, normă întreagă.
  13. SECRETARIAT
  – 1 (unu) post referent debutant, nivel studii M, fără vechime in specialitate, normă întreagă, perioadă nedeterminată.
  citeste documentul …

 • Anunt examen promovare in grad profesional

  ANUNȚ – Agenția Națională a Medicamentului și Dispozitivelor Medicale din România organizează examen pentru promovarea în grad profesional a personalului contractual încadrat în funcția:
  A. inspector de specialitate debutant, în funcția de inspector de specialitate gr. II, în cadrul Direcției Generale Dispozitive Medicale, Direcția reglementare, supraveghere piață, Serviciul supraveghere piață, Compartiment vigilență;
  B. inspector de specialitate debutant, în funcția de inspector de specialitate gr. II, în cadrul Direcției Generale Dispozitive Medicale, Direcția reglementare, supraveghere piață – UTI TIMISOARA;
  C. inspector de specialitate debutant, în funcția de inspector de specialitate gr. II, în cadrul Direcției Generale Dispozitive Medicale, Direcția reglementare, supraveghere piață – UTI IAȘI;
  D. inspector de specialitate debutant, în funcția de inspector de specialitate gr. II, în cadrul Direcției Generale Dispozitive Medicale, Direcția reglementare, supraveghere piață – UTI CRAIOVA;
  E. inspector de specialitate gr.II, în funcția de inspector de specialitate gr. I, în cadrul Direcției Generale Dispozitive Medicale, Direcția reglementare, supraveghere piață, Serviciul reglementare;
  F. 2 posturi de inspector de specialitate debutant, în funcția de inspector de specialitate gr. II, în cadrul Direcției Generale Dispozitive Medicale, Direcția tehnic – laboratoare, Serviciul unitate nucleară;
  G. 2 inspector de specialitate debutant, în funcția de inspector de specialitate gr. II, în cadrul Direcției Generale Dispozitive Medicale, Direcția avizare;
  H. 2 posturi de inspector de specialitate gr. II, în funcția de inspector de specialitate gr. I, în cadrul Direcției Generale Dispozitive Medicale, Direcția avizare;
  I. expert debutant, în funcția de expert gr. II, în cadrul Direcției proceduri europene, Serviciul administrare proceduri europene, Compartiment procedură centralizată;
  J. referent de specialitate debutant, în funcția de referent de specialitate gr. II, în cadrul Serviciului publicitate;
  K. referent tr. II, în funcția de referent tr. I, în cadrul Serviciului publicitate;
  L. expert debutant, în funcția de expert gr. II, în cadrul Direcției generale evaluare – autorizare, Serviciul nomenclator;
  M. consilier juridic gr.I, în funcția de consilier juridic gr. IA, în cadrul Direcției juridice, afaceri europene și relații internaționale, Serviciul asistență juridică generală, urmărire debite și contencios administrativ;
  N. consilier juridic debutant, în funcția de consilier juridic gr. II, în cadrul Direcției juridice, afaceri europene și relații internaționale, Serviciul legislație, sesizări, afaceri europene și relații internaționale.
  citeste documentul …

 • Anunt rezultate finale DSC – farmacist primar

  DIRECȚIA STUDII CLINICE – Compartimentul evaluare calitate studii clinice medicamente de uz uman
  – 1 (unu) post expert gr. IA, nivel studii S, 6 ani și 6 luni vechime în specialitate (farmacist primar), normă întreagă, perioadă nedeterminată
  citeste documentul …

 • Anunt rezultate finale DSC – biolog

  DIRECȚIA STUDII CLINICE – Compartimentul evaluare calitate studii clinice medicamente de uz uman
  – 1 (unu) post expert gr. IA, nivel studii S, 6 ani și 6 luni vechime în specialitate (biolog), normă întreagă, perioadă nedeterminată
  citeste documentul …

 • Anunt rezultate finale DFVMR – expert gr. II / exp. IA

  DIRECȚIA FARMACOVIGILENȚĂ ȘI MANAGEMENTUL RISCULUI
  a) Serviciul evaluare
  – 1 (unu) post expert gr. II, nivel studii S, 3 ani și 6 luni vechime în specialitate (farmacist), normă întreagă, perioadă nedeterminată.
  b) Biroul gestionare date
  – 1 (un) post expert gr. IA, nivel studii S, 6 ani și 6 luni vechime în specialitate (farmacist), normă întreagă, perioadă nedeterminată
  citeste documentul …

 • Anunt rezultate finale DETM – medic specialist

  DIRECŢIA EVALUARE TEHNOLOGII MEDICALE – Compartimentul evaluare medicală
  – 1 (un) post medic specialist, specialitatea sanatate publica si management, nivel studii S, normă întreagă, perioadă nedeterminată
  citeste documentul …

 • Anunt examen interviu DFVMR – expert gr. II / exp. IA

  DIRECȚIA FARMACOVIGILENȚĂ ȘI MANAGEMENTUL RISCULUI
  a) Serviciul evaluare
  – 1 (unu) post expert gr. II, nivel studii S, 3 ani și 6 luni vechime în specialitate (farmacist), normă întreagă, perioadă nedeterminată.
  b) Biroul gestionare date
  – 1 (un) post expert gr. IA, nivel studii S, 6 ani și 6 luni vechime în specialitate (farmacist), normă întreagă, perioadă nedeterminată
  citeste documentul …

 • Anunt examen proba interviu DETM – medic specialist

  DIRECŢIA EVALUARE TEHNOLOGII MEDICALE – Compartimentul evaluare medicală
  – 1 (un) post medic specialist, specialitatea sanatate publica si management, nivel studii S, normă întreagă, perioadă nedeterminată
  citeste documentul …

 • Anunt examen proba interviu DSC – biolog

  DIRECȚIA STUDII CLINICE – Compartimentul evaluare calitate studii clinice medicamente de uz uman
  – 1 (unu) post expert gr. IA, nivel studii S, 6 ani și 6 luni vechime în specialitate (biolog), normă întreagă, perioadă nedeterminată
  citeste documentul …

 • Anunt examen proba interviu DSC – farmacist primar

  DIRECȚIA STUDII CLINICE – Compartimentul evaluare calitate studii clinice medicamente de uz uman
  – 1 (unu) post expert gr. IA, nivel studii S, 6 ani și 6 luni vechime în specialitate (farmacist primar), normă întreagă, perioadă nedeterminată
  citeste documentul …

 • ANUNT REZULTAT CONTESTATIE PROBA SCRISA EXAMEN – DPN

  DIRECȚIA PROCEDURĂ NAȚIONALĂ – Serviciul evaluare procedură națională, Compartimentul informații medicamente:
  – 1 (unu) post referent tr. IA, nivel studii M, 6 ani și 6 luni vechime în specialitate, normă întreagă, perioadă nedeterminată;
  citeste documentul …

 • ANUNT REZULTATE FINALE CONCURS MEDICI DPE

  ANUNȚ privind rezultatele finale pentru concursul organizat de către Agenția Națională a Medicamentului și a Dispozitivelor Medicale din România pentru ocuparea postului de medic specialist, specialitatea medicină de familie, normă întreagă, perioada nedeterminată, în cadrul Directiei proceduri europene.
  citeste documentul …

 • ANUNT REZULTATE FINALE CONCURS MEDICI DFVMR

  ANUNȚ privind rezultatele finale pentru concursul organizat de către Agenția Națională a Medicamentului și a Dispozitivelor Medicale din România pentru ocuparea posturilor de medic primar / medic specialist, specialitatea medicină de familie, normă întreagă, perioada nedeterminată, în cadrul Directiei farmacovigilenta si managemetul riscului.
  citeste documentul …

 • ANUNT EXAMEN – REZULTAT PROBA SCRISA DSC 2

  DIRECȚIA STUDII CLINICE – Compartimentul evaluare calitate studii clinice medicamente de uz uman
  – 1 (unu) post expert gr. IA, nivel studii S, 6 ani și 6 luni vechime în specialitate (biolog), normă întreagă, perioadă nedeterminată;
  citeste documentul …

 • ANUNT EXAMEN – REZULTAT PROBA SCRISA DSC 1

  DIRECȚIA STUDII CLINICE – Compartimentul evaluare calitate studii clinice medicamente de uz uman
  – 1 (unu) post expert gr. IA, nivel studii S, 6 ani și 6 luni vechime în specialitate (farmacist primar), normă întreagă, perioadă nedeterminată;
  citeste documentul …

 • ANUNT EXAMEN – REZULTAT PROBA SCRISA DPN

  DIRECȚIA PROCEDURĂ NAȚIONALĂ – Serviciul evaluare procedură națională, Compartimentul informații medicamente:
  – 1 (unu) post referent tr. IA, nivel studii M, 6 ani și 6 luni vechime în specialitate, normă întreagă, perioadă nedeterminată;
  citeste documentul …

 • ANUNT EXAMEN – REZULTAT PROBA SCRISA DFVMR

  DIRECȚIA FARMACOVIGILENȚĂ ȘI MANAGEMENTUL RISCULUI
  a) Serviciul evaluare
  – 1 (unu) post expert gr. II, nivel studii S, 3 ani și 6 luni vechime în specialitate (farmacist), normă întreagă, perioadă nedeterminată.
  b) Biroul gestionare date
  – 1 (un) post expert gr. IA, nivel studii S, 6 ani și 6 luni vechime în specialitate (farmacist), normă întreagă, perioadă nedeterminată;
  citeste documentul …

 • ANUNT EXAMEN – REZULTAT PROBA SCRISA DETM

  DIRECŢIA EVALUARE TEHNOLOGII MEDICALE – Compartimentul evaluare medicală
  – 1 (un) post medic specialist, specialitatea sanatate publica si management, nivel studii S, normă întreagă, perioadă nedeterminată.
  citeste documentul …

 • Anunt rezultat selectie cereri examen DFVMR medici

  DIRECȚIA FARMACOVIGILENȚĂ ȘI MANAGEMENTUL RISCULUI
  Serviciul evaluare
  – 1 (unu) post de medic specialist, specialitatea medicină de familie, normă întreagă, perioadă nedeterminată
  – 1 (unu) post de medic primar, specialitatea medicină de familie, normă întreagă, perioadă nedeterminată;
  citeste documentul …

 • Anunt rezultat selectie cereri examen DETM

  DIRECŢIA EVALUARE TEHNOLOGII MEDICALE – Compartimentul evaluare medicală
  – 1 (un) post medic specialist, specialitatea sanatate publica si management, nivel studii S, normă întreagă, perioadă nedeterminată
  citeste documentul …

 • Anunt rezultat selectie cereri examen DPN

  DIRECȚIA PROCEDURĂ NAȚIONALĂ – Serviciul evaluare procedură națională, Compartimentul informații medicamente:
  – 1 (unu) post referent tr. IA, nivel studii M, 6 ani și 6 luni vechime în specialitate, normă întreagă, perioadă nedeterminată;
  citeste documentul …

 • Anunt rezultat selectie cereri examen DFVMR

  DIRECȚIA FARMACOVIGILENȚĂ ȘI MANAGEMENTUL RISCULUI
  a) Serviciul evaluare
  – 1 (unu) post expert gr. II, nivel studii S, 3 ani și 6 luni vechime în specialitate (farmacist), normă întreagă, perioadă nedeterminată;
  b) Biroul gestionare date
  – 1 (un) post expert gr. IA, nivel studii S, 6 ani și 6 luni vechime în specialitate (farmacist), normă întreagă, perioadă nedeterminată.
  citeste documentul …

 • Anunt rezultat selectie cereri examen DSC

  DIRECȚIA STUDII CLINICE – Compartimentul evaluare calitate studii clinice medicamente de uz uman
  – 1 (unu) post expert gr. IA, nivel studii S, 6 ani și 6 luni vechime în specialitate (biolog), normă întreagă, perioadă nedeterminată;
  citeste documentul …

 • Anunt rezultat selectie cereri examen DSC

  DIRECȚIA STUDII CLINICE – Compartimentul evaluare calitate studii clinice medicamente de uz uman
  – 1 (unu) post expert gr. IA, nivel studii S, 6 ani și 6 luni vechime în specialitate (farmacist primar), normă întreagă, perioadă nedeterminată
  citeste documentul …

 • ANUNT CONCURS MEDICI

  ANUNȚ privind desfășurarea probei scrise și a probei interviu în cadrul concursului organizat de către Agenția Națională a Medicamentului și a Dispozitivelor Medicale din România pentru ocuparea posturilor de medic primar / medic specialist, specialitatea medicină de familie, normă întreagă, perioada nedeterminată.
  citeste documentul …

 • ANUNT EXAMEN OCUPARE POST PERIOADA NEDETERMINATA

  AGENȚIA NAȚIONALĂ A MEDICAMENTULUI SI A DISPOZITIVELOR MEDICALE DIN ROMÂNIA organizează EXAMEN,
  în conformitate cu prevederile Legii nr. 70/2022 și Ordinul Ministerului Sănătății nr. 1.168/15 aprilie 2022 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi desfăşurare a examenului pentru ocuparea posturilor pe perioadă nedeterminată, pentru personalul care a ocupat fără concurs posturi de execuţie, pe perioadă determinată, în perioada stării de alertă sau a situaţiilor de risc epidemiologic şi biologic, respectiv:
  1. DIRECȚIA PROCEDURĂ NAȚIONALĂ – Serviciul evaluare procedură națională, Compartimentul informații medicamente:
  – 1 (unu) post referent tr. IA, nivel studii M, 6 ani și 6 luni vechime în specialitate, normă întreagă, perioadă nedeterminată;
  2. DIRECȚIA FARMACOVIGILENȚĂ ȘI MANAGEMENTUL RISCULUI
  a) Serviciul evaluare
  – 1 (unu) post expert gr. II, nivel studii S, 3 ani și 6 luni vechime în specialitate (farmacist), normă întreagă, perioadă nedeterminată.
  – 1 (unu) post de medic specialist, specialitatea medicină de familie, normă întreagă, perioadă nedeterminată;
  – 1 (unu) post de medic primar, specialitatea medicină de familie, normă întreagă, perioadă nedeterminată;
  b) Biroul gestionare date
  – 1 (un) post expert gr. IA, nivel studii S, 6 ani și 6 luni vechime în specialitate (farmacist), normă întreagă, perioadă nedeterminată;
  3. DIRECȚIA STUDII CLINICE – Compartimentul evaluare calitate studii clinice medicamente de uz uman
  – 1 (unu) post expert gr. IA, nivel studii S, 6 ani și 6 luni vechime în specialitate (farmacist primar), normă întreagă, perioadă nedeterminată;
  – 1 (unu) post expert gr. IA, nivel studii S, 6 ani și 6 luni vechime în specialitate (biolog), normă întreagă, perioadă nedeterminată;
  4. DIRECŢIA EVALUARE TEHNOLOGII MEDICALE – Compartimentul evaluare medicală
  – 1 (un) post medic specialist, specialitatea sanatate publica si management, nivel studii S, normă întreagă, perioadă nedeterminată.
  citeste documentul …

 • ANUNT REZULTAT SELECTIE DOSARE CONCURS MEDICI

  – 1 (unu) post medic specialist, specialitatea medicină de familie, normă întreagă, perioadă nedeterminată, în cadrul Direcției proceduri europene, Serviciul evaluare proceduri europene, Compartiment informații medicamente;
  – 1 (unu) post medic specialist, specialitatea farmacologie clinică, normă întreagă, perioadă nedeterminată, în cadrul Direcției proceduri europene, Serviciul evaluare proceduri europene, Compartiment evaluare procedură centralizată;
  – 2 (două) posturi medic specialist, specialitatea medicină de familie, normă întreagă, perioadă nedeterminată, în cadrul Direcției farmacovigilență și managementul riscului, Serviciul evaluare;
  – 1 (unu) post medic primar, specialitatea medicină de familie, normă întreagă, perioadă nedeterminată, în cadrul Direcției farmacovigilență și managementul riscului, Serviciul evaluare;
  – 1 (unu) post medic specialist, specialitatea medicină de familie, normă întreagă, perioadă nedeterminată, în cadrul Direcției studii clinice, Compartimentul administrare – validare studii clinice medicamente de uz uman;
  – 1 (unu) post de medic specialist, specialitatea farmacologie clinică, normă întreagă, perioadă nedeterminată, în cadrul Direcției studii clinice, Compartimentul evaluare clinică și nonclinică studii clinice medicamente de uz uman.
  citeste documentul …

 • ANUNT REZULTATE FINALE DJAERI

  DIRECȚIA JURIDICĂ, AFACERI EUROPENE ȘI RELAȚII INTERNAȚIONALE
  a) Serviciul asistență juridică generală, urmărire debite și contencios administrativ;
  – 1 (unu) post consilier juridic gr. I nivel studii S, 3 ani și 6 luni vechime în specialitate (drept), normă întreagă, perioadă nedeterminată:
  b) Serviciul legislație, sesizări, afaceri europene și relații internaționale;
  – 1 (unu) post consilier pentru afaceri europene, nivel studii S, fără vechime în specialitate (administrație publică), normă întreagă, perioadă nedeterminată:
  – 1 (unu) post consilier juridic gr. IA, nivel studii S, 6 ani și 6 luni vechime în specialitate (drept), normă întreagă, perioadă nedeterminată.
  citeste documentul …

 • ANUNT REZULTATE FINALE COMPARTIMENT LIZIBILITATE

  DIRECȚIA GENERALĂ EVALUARE AUTORIZARE, COMPARTIMENT LIZIBILITATE
  – 1 (unu) post referent tr. IA, nivel studii M, 6 ani și 6 luni vechime în specialitate, normă întreagă perioadă nedeterminată
  citeste documentul …

 • ANUNT REZULTATE FINALE COMPARTIMENT LIZIBILITATE

  DIRECȚIA GENERALĂ EVALUARE AUTORIZARE, COMPARTIMENT LIZIBILITATE
  – 1 (unu) post referent de specialitate debutant, nivel studii S, fără vechime în specialitate, normă întreagă, perioadă nedeterminată
  citeste documentul …

 • ANUNT AMANARE REZULTATE FINALE DGEA REF SPEC DEB

  DIRECȚIA GENERALĂ EVALUARE AUTORIZARE, COMPARTIMENT LIZIBILITATE
  – 1 (unu) post referent de specialitate debutant, nivel studii S, fără vechime în specialitate, normă întreagă, perioadă nedeterminată
  citeste documentul …

 • ANUNT AMANARE REZULTATE FINALE DGEA REFERENT TR. IA

  DIRECȚIA GENERALĂ EVALUARE AUTORIZARE, COMPARTIMENT LIZIBILITATE
  – 1 (unu) post referent tr. IA, nivel studii M, 6 ani și 6 luni vechime în specialitate, normă întreagă perioadă nedeterminată
  citeste documentul …

 • ANUNT REZULATE FINALE DGDM – DRSP – SR – CIC

  DIRECŢIA GENERALĂ DISPOZITIVE MEDICALE: DIRECŢIA REGLEMENTARE, SUPRAVEGHERE PIAŢĂ, SERVICIUL REGLEMENTARE, COMPARTIMENT INVESTIGAȚII CLINICE, DISPOZITIVE MEDICALE
  – 1 (un) post inspector de specialitate gr. IA, nivel studii S, vechime 6 ani si 6 luni, specialitate farmacie, farmacist specialist, normă întreagă, perioadă nedeterminată
  citeste documentul …

 • ANUNT AMANARE REZULTATE FINALE DJAERI

  DIRECȚIA JURIDICĂ, AFACERI EUROPENE ȘI RELAȚII INTERNAȚIONALE
  Serviciul legislație, sesizări, afaceri europene și relații internaționale
  – 1 (unu) post consilier juridic gr. IA, nivel studii S, 6 ani și 6 luni vechime în specialitate (drept), normă întreagă, perioadă nedeterminată.
  citeste documentul …

 • ANUNT REZULATE FINALE DGDM – DRSP – SR

  DIRECŢIA GENERALĂ DISPOZITIVE MEDICALE: DIRECȚIA REGLEMENTARE, SUPRAVEGHERE PIAȚĂ, SERVICIUL REGLEMENTARE
  – 1 (un) post inspector de specialitate gr. IA, nivel studii S, 6 ani și 6 luni vechime în specialitatea administrație publică (specialitate tehnică asociată domeniului dispozitivelor medicale: electronică, electronică și telecomunicații, tehnologie chimică, chimie industrială, bioinginerie, inginerie medicală, fizică, fizică medicală, fizică informatică, biofizică, fizică tehnologică, biologie, biochimie, biochimie tehnologică, chimie, chimie medicală, chimie farmaceutică), normă întreagă, perioadă nedeterminată
  citeste documentul …

 • ANUNT REZULTATE FINALE DRUMC

  DIRECȚIA RESURSE UMANE ȘI MANAGEMENTUL CALITĂȚII
  a) Serviciul personal, salarizare, Compartiment personal:
  – 1 (unu) post expert gr. IA, nivel studii S, 6 ani și 6 luni vechime în specialitate (drept), normă întreagă, perioadă nedeterminată;
  b) Serviciul asigurarea calitatii și registratura, Compartiment registratură și arhivă:
  – 1 (unu) post referent tr. IA, nivel studii M, 6 ani și 6 luni vechime în specialitate, normă întreagă, perioadă nedeterminată.
  citeste documentul …

 • ANUNT REZULTAT INTERVIU – DJAERI

  DIRECȚIA JURIDICĂ, AFACERI EUROPENE ȘI RELAȚII INTERNAȚIONALE
  Serviciul legislație, sesizări, afaceri europene și relații internaționale
  – 1 (unu) post consilier juridic gr. IA, nivel studii S, 6 ani și 6 luni vechime în specialitate (drept), normă întreagă, perioadă nedeterminată.
  citeste documentul …

 • ANUNT REZULTAT INTERVIU – DRUMC

  DIRECȚIA RESURSE UMANE ȘI MANAGEMENTUL CALITĂȚII
  a) Serviciul personal, salarizare, Compartiment personal:
  – 1 (unu) post expert gr. IA, nivel studii S, 6 ani și 6 luni vechime în specialitate (drept), normă întreagă, perioadă nedeterminată;
  b) Serviciul asigurarea calitatii și registratura, Compartiment registratură și arhivă:
  – 1 (unu) post referent tr. IA, nivel studii M, 6 ani și 6 luni vechime în specialitate, normă întreagă, perioadă nedeterminată.
  citeste documentul …

 • ANUNT REZULTAT INTERVIU – DGDM – DRSP – CIC

  DIRECŢIA GENERALĂ DISPOZITIVE MEDICALE: DIRECŢIA REGLEMENTARE, SUPRAVEGHERE PIAŢĂ, SERVICIUL REGLEMENTARE, COMPARTIMENT INVESTIGAȚII CLINICE, DISPOZITIVE MEDICALE
  – 1 (un) post inspector de specialitate gr. IA, nivel studii S, vechime 6 ani si 6 luni, specialitate farmacie, farmacist specialist, normă întreagă, perioadă nedeterminată
  citeste documentul …

 • ANUNT REZULTAT INTERVIU – DGDM – DRSP – SR

  DIRECŢIA GENERALĂ DISPOZITIVE MEDICALE: DIRECȚIA REGLEMENTARE, SUPRAVEGHERE PIAȚĂ, SERVICIUL REGLEMENTARE
  – 1 (un) post inspector de specialitate gr. IA, nivel studii S, 6 ani și 6 luni vechime în specialitatea administrație publică (specialitate tehnică asociată domeniului dispozitivelor medicale: electronică, electronică și telecomunicații, tehnologie chimică, chimie industrială, bioinginerie, inginerie medicală, fizică, fizică medicală, fizică informatică, biofizică, fizică tehnologică, biologie, biochimie, biochimie tehnologică, chimie, chimie medicală, chimie farmaceutică), normă întreagă, perioadă nedeterminată
  citeste documentul …

 • ANUNT REZULTAT INTERVIU – COMP. LIZIBILTATE

  DIRECȚIA GENERALĂ EVALUARE AUTORIZARE, COMPARTIMENT LIZIBILITATE
  – 1 (unu) post referent tr. IA, nivel studii M, 6 ani și 6 luni vechime în specialitate, normă întreagă perioadă nedeterminată
  citeste documentul …

 • ANUNT REZULTAT INTERVIU – COMP. LIZIBILTATE

  DIRECȚIA GENERALĂ EVALUARE AUTORIZARE, COMPARTIMENT LIZIBILITATE
  – 1 (unu) post referent de specialitate debutant, nivel studii S, fără vechime în specialitate, normă întreagă, perioadă nedeterminată
  citeste documentul …

 • ANUNT NR 5674/01.04.2022 CONCURS POSTURI MEDICI

  Agenția Națională a Medicamentului și a Dispozitivelor Medicale din România scoate la concurs, în conformitate cu prevederile Ordinului Ministrului Sănătății nr. 869/2015 pentru aprobarea metodologiilor privind organizarea şi desfăşurarea concursurilor de ocupare a posturilor de medic, medic dentist, farmacist, biolog, biochimist şi chimist din unităţile sanitare publice, precum şi a funcţiilor de şef de secţie, şef de laborator şi şef de compartiment din unităţile sanitare fără paturi, respectiv a funcţiei de farmacist-şef în unităţile sanitare publice cu paturi, următoarele posturi contractuale vacante:
  – 1 (unu) post medic specialist, specialitatea medicină de familie, normă întreagă, perioadă nedeterminată, în cadrul Direcției proceduri europene, Serviciul evaluare proceduri europene, Compartiment informații medicamente;
  – 1 (unu) post medic specialist, specialitatea farmacologie clinică, normă întreagă, perioadă nedeterminată, în cadrul Direcției proceduri europene, Serviciul evaluare proceduri europene, Compartiment evaluare procedură centralizată;
  – 2 (două) posturi medic specialist, specialitatea medicină de familie, normă întreagă, perioadă nedeterminată, în cadrul Direcției farmacovigilență și managementul riscului, Serviciul evaluare;
  – 1 (unu) post medic primar, specialitatea medicină de familie, normă întreagă, perioadă nedeterminată, în cadrul Direcției farmacovigilență și managementul riscului, Serviciul evaluare;
  – 1 (unu) post medic specialist, specialitatea medicină de familie, normă întreagă, perioadă nedeterminată, în cadrul Direcției studii clinice, Compartimentul administrare – validare studii clinice medicamente de uz uman;
  – 1 (unu) post de medic specialist, specialitatea farmacologie clinică, normă întreagă, perioadă nedeterminată, în cadrul Direcției studii clinice, Compartimentul evaluare clinică și nonclinică studii clinice medicamente de uz uman.
  citeste documentul …

 • ANUNT REZULTAT CONTESTATIE BAI

  BIROUL AUDIT INTERN
  – 1 (unu) post auditor IA, nivel studii S, 6 ani și 6 luni vechime în specialitate (economică), normă întreagă, perioadă nedeterminată.
  citeste documentul …

 • ANUNT REZULTAT PROBA SCRISA COMP. LIZIBILITATE

  DIRECȚIA GENERALĂ EVALUARE AUTORIZARE, COMPARTIMENT LIZIBILITATE
  – 1 (unu) post referent de specialitate debutant, nivel studii S, fără vechime în specialitate, normă întreagă, perioadă nedeterminată
  citeste documentul …

 • ANUNT REZULTAT PROBA SCRISA COMP. LIZIBILITATE

  DIRECȚIA GENERALĂ EVALUARE AUTORIZARE, COMPARTIMENT LIZIBILITATE
  – 1 (unu) post referent tr. IA, nivel studii M, 6 ani și 6 luni vechime în specialitate, normă întreagă perioadă nedeterminată
  citeste documentul …

 • ANUNT REZULTAT PROBA SCRISA DGDM – DRSP – SR

  DIRECŢIA GENERALĂ DISPOZITIVE MEDICALE: DIRECȚIA REGLEMENTARE, SUPRAVEGHERE PIAȚĂ, SERVICIUL REGLEMENTARE
  – 1 (un) post inspector de specialitate gr. IA, nivel studii S, 6 ani și 6 luni vechime în specialitatea administrație publică (specialitate tehnică asociată domeniului dispozitivelor medicale: electronică, electronică și telecomunicații, tehnologie chimică, chimie industrială, bioinginerie, inginerie medicală, fizică, fizică medicală, fizică informatică, biofizică, fizică tehnologică, biologie, biochimie, biochimie tehnologică, chimie, chimie medicală, chimie farmaceutică), normă întreagă, perioadă nedeterminată
  citeste documentul …

 • ANUNT REZULTAT PROBA SCRISA DGDM – DRSP – SR – CIC

  DIRECŢIA GENERALĂ DISPOZITIVE MEDICALE: DIRECŢIA REGLEMENTARE, SUPRAVEGHERE PIAŢĂ, SERVICIUL REGLEMENTARE, COMPARTIMENT INVESTIGAȚII CLINICE, DISPOZITIVE MEDICALE
  – 1 (un) post inspector de specialitate gr. IA, nivel studii S, vechime 6 ani si 6 luni, specialitate farmacie, farmacist specialist, normă întreagă, perioadă nedeterminată;
  citeste documentul …

 • ANUNT REZULTAT PROBA SCRISA DEAP

  DIRECȚIA ECONOMICĂ ȘI ACHIZIȚII PUBLICE, SERVICIUL BUGET FINANCIAR CONTABILITATE
  – 1 (un) post referent tr. IA. nivel studii M, 6 ani și 6 luni vechime în specialitate (economică), normă întreagă, perioadă nedeterminată;
  citeste documentul …

 • ANUNT REZULTAT PROBA SCRISA DRUMC

  DIRECȚIA RESURSE UMANE ȘI MANAGEMENTUL CALITĂȚII
  a) Serviciul personal, salarizare, Compartiment personal:
  – 1 (unu) post expert gr. IA, nivel studii S, 6 ani și 6 luni vechime în specialitate (drept), normă întreagă, perioadă nedeterminată;
  b) Serviciul asigurarea calitatii și registratura, Compartiment registratură și arhivă:
  – 1 (unu) post referent tr. IA, nivel studii M, 6 ani și 6 luni vechime în specialitate, normă întreagă, perioadă nedeterminată.
  citeste documentul …

 • ANUNT REZULTAT PROBA SCRISA DJAERI

  DIRECȚIA JURIDICĂ, AFACERI EUROPENE ȘI RELAȚII INTERNAȚIONALE
  Serviciul legislație, sesizări, afaceri europene și relații internaționale
  – 1 (unu) post consilier juridic gr. IA, nivel studii S, 6 ani și 6 luni vechime în specialitate (drept), normă întreagă, perioadă nedeterminată.
  citeste documentul …

 • ANUNT REZULTAT PROBA SCRISA BAI

  BIROUL AUDIT INTERN
  – 1 (unu) post auditor IA, nivel studii S, 6 ani și 6 luni vechime în specialitate (economică), normă întreagă, perioadă nedeterminată.
  citeste documentul …

 • ANUNT REZULTAT SELECTIE DOSARE BAI

  BIROUL AUDIT INTERN
  – 1 (unu) post auditor IA, nivel studii S, 6 ani și 6 luni vechime în specialitate (economică), normă întreagă, perioadă nedeterminată;
  citeste documentul …

 • ANUNT REZULTAT SELECTIE DOSARE DRUMC

  DIRECȚIA RESURSE UMANE ȘI MANAGEMENTUL CALITĂȚII
  a) Serviciul personal, salarizare, Compartiment personal:
  – 1 (unu) post expert gr. IA, nivel studii S, 6 ani și 6 luni vechime în specialitate (drept), normă întreagă, perioadă nedeterminată;
  b) Serviciul asigurarea calitatii și registratura, Compartiment registratură și arhivă:
  – 1 (unu) post referent tr. IA, nivel studii M, 6 ani și 6 luni vechime în specialitate, normă întreagă, perioadă nedeterminată.
  citeste documentul …

 • ANUNT REZULTAT SELECTIE DOSARE DJAERI

  DIRECȚIA JURIDICĂ, AFACERI EUROPENE ȘI RELAȚII INTERNAȚIONALE
  a) Serviciul asistență juridică generală, urmărire debite și contencios administrativ;
  – 1 (unu) post consilier juridic gr. I nivel studii S, 3 ani și 6 luni vechime în specialitate (drept), normă întreagă, perioadă nedeterminată:
  b) Serviciul legislație, sesizări, afaceri europene și relații internaționale;
  – 1 (unu) post consilier pentru afaceri europene, nivel studii S, fără vechime în specialitate (administrație publică), normă întreagă, perioadă nedeterminată:
  – 1 (unu) post consilier juridic gr. IA, nivel studii S, 6 ani și 6 luni vechime în specialitate (drept), normă întreagă, perioadă nedeterminată.
  citeste documentul …

 • ANUNT REZULTAT SELECTIE DOSARE DEAP

  DIRECȚIA ECONOMICĂ ȘI ACHIZIȚII PUBLICE, SERVICIUL BUGET FINANCIAR CONTABILITATE
  – 1 (un) post referent tr. IA. nivel studii M, 6 ani și 6 luni vechime în specialitate (economică), normă întreagă, perioadă nedeterminată;
  citeste documentul …

 • ANUNT REZULTAT SELECTIE DOSARE COMP. LIZIBILITATE

  DIRECȚIA GENERALĂ EVALUARE AUTORIZARE, COMPARTIMENT LIZIBILITATE
  – 1 (unu) post referent de specialitate debutant, nivel studii S, fără vechime în specialitate, normă întreagă, perioadă nedeterminată;
  citeste documentul …

 • ANUNT REZULTAT SELECTIE DOSARE COMP. LIZIBILITATE

  DIRECȚIA GENERALĂ EVALUARE AUTORIZARE, COMPARTIMENT LIZIBILITATE
  – 1 (unu) post referent tr. IA, nivel studii M, 6 ani și 6 luni vechime în specialitate, normă întreagă perioadă nedeterminată;
  citeste documentul …

 • ANUNT REZULTAT SELECTIE DOSARE DGDM – DRSP – SR

  DIRECŢIA GENERALĂ DISPOZITIVE MEDICALE: DIRECȚIA REGLEMENTARE, SUPRAVEGHERE PIAȚĂ, SERVICIUL REGLEMENTARE
  – 1 (un) post inspector de specialitate gr. IA, nivel studii S, 6 ani și 6 luni vechime în specialitatea administrație publică (specialitate tehnică asociată domeniului dispozitivelor medicale: electronică, electronică și telecomunicații, tehnologie chimică, chimie industrială, bioinginerie, inginerie medicală, fizică, fizică medicală, fizică informatică, biofizică, fizică tehnologică, biologie, biochimie, biochimie tehnologică, chimie, chimie medicală, chimie farmaceutică), normă întreagă, perioadă nedeterminată;
  citeste documentul …

 • ANUNT REZULTAT SELECTIE DOSARE DGDM – DRSP – CIC

  DIRECŢIA GENERALĂ DISPOZITIVE MEDICALE: DIRECŢIA REGLEMENTARE, SUPRAVEGHERE PIAŢĂ, SERVICIUL REGLEMENTARE, COMPARTIMENT INVESTIGAȚII CLINICE, DISPOZITIVE MEDICALE
  – 1 (un) post inspector de specialitate gr. IA, nivel studii S, vechime 6 ani si 6 luni, specialitate farmacie, farmacist specialist, normă întreagă, perioadă nedeterminată;
  citeste documentul …

 • ANUNT CONCURS POSTURI VACANTE

  1. BIROUL AUDIT INTERN
  – 1 (unu) post auditor IA, nivel studii S, 6 ani și 6 luni vechime în specialitate (economică), normă întreagă, perioadă nedeterminată;
  2. DIRECȚIA ECONOMICĂ ȘI ACHIZIȚII PUBLICE, SERVICIUL BUGET FINANCIAR CONTABILITATE
  – 1 (unu) post expert gr. IA, nivel studii S, 6 ani și 6 luni vechime în specialitate (economică), normă întreagă, perioadă nedeterminată;
  – 1 (un) post referent tr. IA. nivel studii M, 6 ani și 6 luni vechime în specialitate (economică), normă întreagă, perioadă nedeterminată;
  3. DIRECȚIA GENERALĂ EVALUARE AUTORIZARE, COMPARTIMENT LIZIBILITATE
  – 1 (unu) post referent de specialitate debutant, nivel studii S, fără vechime în specialitate, normă întreagă, perioadă nedeterminată;
  – 1 (unu) post referent tr. IA, nivel studii M, 6 ani și 6 luni vechime în specialitate, normă întreagă perioadă nedeterminată;
  4. DIRECŢIA GENERALĂ DISPOZITIVE MEDICALE: DIRECŢIA REGLEMENTARE, SUPRAVEGHERE PIAŢĂ, SERVICIUL REGLEMENTARE, COMPARTIMENT INVESTIGAȚII CLINICE, DISPOZITIVE MEDICALE
  – 1 (un) post inspector de specialitate gr. IA, nivel studii S, vechime 6 ani si 6 luni, specialitate farmacie, farmacist specialist, normă întreagă, perioadă nedeterminată;
  5. DIRECŢIA GENERALĂ DISPOZITIVE MEDICALE: DIRECȚIA REGLEMENTARE, SUPRAVEGHERE PIAȚĂ, SERVICIUL REGLEMENTARE
  – 1 (un) post inspector de specialitate gr. IA, nivel studii S, 6 ani și 6 luni vechime în specialitatea administrație publică (specialitate tehnică asociată domeniului dispozitivelor medicale: electronică, electronică și telecomunicații, tehnologie chimică, chimie industrială, bioinginerie, inginerie medicală, fizică, fizică medicală, fizică informatică, biofizică, fizică tehnologică, biologie, biochimie, biochimie tehnologică, chimie, chimie medicală, chimie farmaceutică), normă întreagă, perioadă nedeterminată;
  6. DIRECȚIA RESURSE UMANE ȘI MANAGEMENTUL CALITĂȚII
  a) Serviciul personal, salarizare, Compartiment personal:
  – 1 (unu) post expert gr. IA, nivel studii S, 6 ani și 6 luni vechime în specialitate (drept), normă întreagă, perioadă nedeterminată;
  b) Serviciul asigurarea calitatii și registratura, Compartiment registratură și arhivă:
  – 1 (unu) post referent tr. IA, nivel studii M, 6 ani și 6 luni vechime în specialitate, normă întreagă, perioadă nedeterminată.
  7. DIRECȚIA JURIDICĂ, AFACERI EUROPENE ȘI RELAȚII INTERNAȚIONALE
  a) Serviciul asistență juridică generală, urmărire debite și contencios administrativ;
  – 1 (unu) post consilier juridic gr. I nivel studii S, 3 ani și 6 luni vechime în specialitate (drept), normă întreagă, perioadă nedeterminată:
  b) Serviciul legislație, sesizări, afaceri europene și relații internaționale;
  – 1 (unu) post consilier pentru afaceri europene, nivel studii S, fără vechime în specialitate (administrație publică), normă întreagă, perioadă nedeterminată:
  – 1 (unu) post consilier juridic gr. IA, nivel studii S, 6 ani și 6 luni vechime în specialitate (drept), normă întreagă, perioadă nedeterminată.
  citeste documentul …

 • ANUNT REZULTATE FINALE DGDM – POST PAZNIC

  1. DIRECȚIA ADMINISTRAȚIE GENERALĂ ȘI ASISTENȚĂ FINANCIARĂ EXTERNĂ
  – 1 (unu) post paznic, nivel studii G, 5 ani vechime minimă în specialitate, normă întreagă, perioadă nedeterminată;
  citeste documentul …

 • ANUNT REZULTATE FINALE DFVMR

  DIRECŢIA FARMACOVIGILENȚĂ ȘI MANAGEMENTUL RISCULUI, BIROU GESTIONARE DATE
  – 1 (unu) post expert gr. IA, farmacist, minimum 6 ani si 6 luni vechime în specialitate, nivel studii S, normă intreagă, perioadă nedeterminată
  citeste documentul …

 • ANUNT REZULTATE FINALE DAGAFE – REF DE SPEC GR. IA

  1. DIRECȚIA ADMINISTRAȚIE GENERALĂ ȘI ASISTENȚĂ FINANCIARĂ EXTERNĂ
  – 1 (unu) post referent de specialitate gr. IA, nivel studii S, 6 ani si 6 luni vechime în specialitate (diplomă de licență în specialitate: științe inginerești), perioadă nedeterminată, normă întreagă;
  citeste documentul …

 • ANUNT REZULTATE FINALE DGDM – DRSP – SSP

  DIRECŢIA GENERALĂ DISPOZITIVE MEDICALE: DIRECŢIA REGLEMENTARE SUPRAVEGHERE PIAŢĂ, SERVICIUL SUPRAVEGHERE PIAŢĂ
  – 1 (unu) post inspector de specialitate gr. IA, nivel studii S, 6 ani si 6 luni vechime în specialitate, administraţie publică (specialitate tehnică asociată domeniului dispozitivelor medicale: electrotehnică, electronică, inginerie electrică, electronică și telecomunicații, tehnologie chimică, chimie industrială, ingineria și managementul sistemelor tehnologice, tehnologia construcțiilor de mașini, fizică, bioinginerie, inginerie medicală, biochimie, biologie, etc.), normă întreagă, perioadă nedeterminată
  citeste documentul …

 • ANUNT REZULTATE FINALE DGDM – DTL – SUN

  DIRECŢIA GENERALĂ DISPOZITIVE MEDICALE: DIRECTIA TEHNIC – LABORATOARE / SERVICIUL UNITATE NUCLEARA
  – 1 (unu) post inspector de specialitate debutant, nivel studii S, fără vechime în specialitate, administraţie publică (specialitate tehnică asociată domeniului dispozitivelor medicale: electrotehnică, electronică, inginerie electrică, electronică și telecomunicații, tehnologie chimică, chimie industrială, ingineria și managementul sistemelor tehnologice, tehnologia construcțiilor de mașini, fizică, bioinginerie, inginerie medicală, biochimie, biologie, etc.), normă întreagă, perioadă nedeterminată
  citeste documentul …

 • ANUNT REZULTATE FINALE DGDM UTI CLUJ MURES CRAIOVA

  1. DIRECŢIA GENERALĂ DISPOZITIVE MEDICALE: DIRECŢIA REGLEMENTARE, SUPRAVEGHERE PIAŢĂ-SERVICIUL SUPRAVEGHERE PIAŢĂ DM / UTI CLUJ
  – 1 (unu) post inspector de specialitate debutant, nivel studii S, fără vechime în specialitate, administraţie publică (specialitate tehnică asociată domeniului dispozitivelor medicale: electrotehnică, electronică, inginerie electrică, electronică și telecomunicații, tehnologie chimică, chimie industrială, ingineria și managementul sistemelor tehnologice, tehnologia construcțiilor de mașini, fizică, bioinginerie, inginerie medicală, biochimie, biologie, etc.), normă întreagă, perioadă nedeterminată;
  2. DIRECŢIA GENERALĂ DISPOZITIVE MEDICALE: DIRECŢIA REGLEMENTARE, SUPRAVEGHERE PIAŢĂ, SERVICIUL SUPRAVEGHERE PIAŢĂ DM / UTI MUREȘ
  – 1 (unu) post inspector de specialitate debutant, nivel studii S, fără vechime în specialitate, administraţie publică (specialitate tehnică asociată domeniului dispozitivelor medicale: electrotehnică, electronică, inginerie electrică, electronică și telecomunicații, tehnologie chimică, chimie industrială, ingineria și managementul sistemelor tehnologice, tehnologia construcțiilor de mașini, fizică, bioinginerie, inginerie medicală, biochimie, biologie, etc.), normă întreagă, perioadă nedeterminată;
  3. DIRECŢIA GENERALĂ DISPOZITIVE MEDICALE: DIRECŢIA REGLEMENTARE, SUPRAVEGHERE PIAŢĂ, SERVICIUL SUPRAVEGHERE PIAŢĂ DM / UTI CRAIOVA
  – 1 (unu) post inspector de specialitate debutant, nivel studii S, fără vechime în specialitate, administraţie publică (specialitate tehnică asociată domeniului dispozitivelor medicale: electrotehnică, electronică, inginerie electrică, electronică și telecomunicații, tehnologie chimică, chimie industrială, ingineria și managementul sistemelor tehnologice, tehnologia construcțiilor de mașini, fizică, bioinginerie, inginerie medicală, biochimie, biologie, etc.), normă întreagă, perioadă nedeterminată;
  citeste documentul …

 • ANUNT REZULTATE FINALE DGDM – DRSP – SR – CIC

  DIRECŢIA GENERALĂ DISPOZITIVE MEDICALE: DIRECŢIA REGLEMENTARE, SUPRAVEGHERE PIAŢĂ, SERVICIUL REGLEMENTARE, COMPARTIMENTUL INVESTIGAȚIE CLINICA
  – 2 (două) posturi inspector de specialitate debutant, nivel studii S, fără condiții de vechime în specialitate, inginer/ bioinginer, normă întreagă, perioadă nedeterminată
  citeste documentul …

 • ANUNT REZULTATE FINALE DECCM

  DIRECŢIA EVALUARE ŞI CONTROL CALITATEA MEDICAMENTELOR
  a) Laborator determinari fizico-chimice imunochimice si serologice la medicamente biologice si farmacotoxicologie:
  – 1 (unu) post referent tr. IA, nivel studii M, 6 ani și 6 luni vechime în specialitate (laborant operator chimist), normă întreagă, perioadă nedeterminată ;
  b) Laborator determinari pe culturi celulare si microbiologie
  – 1 (unu) post referent tr. IA, nivel studii M, 6 ani și 6 luni vechime în specialitate (Asistent medical principal de laborator), normă întreagă, perioadă nedeterminată;
  c) Compartiment evaluare produse biologice
  – 1 (unu) post expert debutant, nivel studii S, fără vechime în specialitate (biolog debutant), normă întreagă, perioadă nedeterminată;
  citeste documentul …

 • ANUNT REZULTATE FINALE BMR

  BIROU MONITORIZARE ȘI RAPORTARE
  – 1 (unu) post expert gr. IA, nivel studii S, 6 ani si 6 luni vechime în specialitate (diplomă de licență în specialitate: științe ingineresti), normă întreagă, perioadă nedeterminată;
  – 1 (unu) post expert gr. IA, nivel studii S, 6 ani si 6 luni vechime in specialitate (economică), normă întreagă, perioadă nedeterminată;
  citeste documentul …

 • ANUNT REZULTATE FINALE STIC

  SERVICIUL TEHNOLOGIA INFORMAȚIEI ȘI A COMUNICAȚIILOR
  – 1 (unu) post referent de specialitate debutant, nivel studii S, fără vechime în specialitate (diplomă de licență în specialitate: informatică), normă întreagă, perioadă nedeterminată;
  citeste documentul …

 • ANUNT REZULTATE FINALE BCS

  Biroul de consultanță științifică
  – 2 (două) posturi expert gr. IA, nivel studii S, 6 ani 6 luni vechime în specialitate în administrație publică (specialitate tehnică asociată domeniului dispozitivelor medicale: electrotehnică, electronică, inginerie electrică, electronică și telecomunicații, tehnologie chimică, chimie industrială, ingineria și managementul sistemelor tehnologice, tehnologia construcțiilor de mașini, fizică, bioinginerie, inginerie medicală, biochimie, biologie, etc), normă întreagă, perioadă nedeterminată
  citeste documentul …

 • ANUNT REZULTAT CONTESTATIE DGDM – DRSP – SR

  DIRECŢIA GENERALĂ DISPOZITIVE MEDICALE: DIRECŢIA REGLEMENTARE, SUPRAVEGHERE PIAŢĂ, SERVICIUL REGLEMENTARE, COMPARTIMENTUL INVESTIGAȚIE CLINICA
  – 2 (două) posturi inspector de specialitate debutant, nivel studii S, fără condiții de vechime în specialitate, inginer/ bioinginer, normă întreagă, perioadă nedeterminată
  citeste documentul …

 • ANUNT REZULTATE INTREVIU DAGAFE – PAZNIC

  DIRECȚIA ADMINISTRAȚIE GENERALĂ ȘI ASISTENȚĂ FINANCIARĂ EXTERNĂ
  – 1 (unu) post paznic, nivel studii G, 5 ani vechime minimă în specialitate, normă întreagă, perioadă nedeterminată;
  citeste documentul …

 • ANUNT REZULTATE INTREVIU DAGAFE – REF SPEC GR IA

  DIRECȚIA ADMINISTRAȚIE GENERALĂ ȘI ASISTENȚĂ FINANCIARĂ EXTERNĂ
  – 1 (unu) post referent de specialitate gr. IA, nivel studii S, 6 ani si 6 luni vechime în specialitate (diplomă de licență în specialitate: științe inginerești), perioadă nedeterminată, normă întreagă;
  citeste documentul …

 • ANUNT REZULTATE INTERVIU DGDM – DRSP – SSP

  DIRECŢIA GENERALĂ DISPOZITIVE MEDICALE: DIRECŢIA REGLEMENTARE SUPRAVEGHERE PIAŢĂ, SERVICIUL SUPRAVEGHERE PIAŢĂ
  – 1 (unu) post inspector de specialitate gr. IA, nivel studii S, 6 ani si 6 luni vechime în specialitate, administraţie publică (specialitate tehnică asociată domeniului dispozitivelor medicale: electrotehnică, electronică, inginerie electrică, electronică și telecomunicații, tehnologie chimică, chimie industrială, ingineria și managementul sistemelor tehnologice, tehnologia construcțiilor de mașini, fizică, bioinginerie, inginerie medicală, biochimie, biologie, etc.), normă întreagă, perioadă nedeterminată;
  citeste documentul …

 • ANUNT REZULTATE INTERVIU DGDM – DRSP – SR

  DIRECŢIA GENERALĂ DISPOZITIVE MEDICALE: DIRECŢIA REGLEMENTARE, SUPRAVEGHERE PIAŢĂ, SERVICIUL REGLEMENTARE, COMPARTIMENTUL INVESTIGAȚIE CLINICA
  – 2 (două) posturi inspector de specialitate debutant, nivel studii S, fără condiții de vechime în specialitate, inginer/ bioinginer, normă întreagă, perioadă nedeterminată;
  citeste documentul …

 • ANUNT REZULTATE INTREVIU STIC

  1. SERVICIUL TEHNOLOGIA INFORMAȚIEI ȘI A COMUNICAȚIILOR
  – 1 (unu) post referent de specialitate debutant, nivel studii S, fără vechime în specialitate (diplomă de licență în specialitate: informatică), normă întreagă, perioadă nedeterminată;
  citeste documentul …

 • ANUNT REZULTATE INTERVIU DFVMR

  DIRECŢIA FARMACOVIGILENȚĂ ȘI MANAGEMENTUL RISCULUI, BIROU GESTIONARE DATE
  – 1 (unu) post expert gr. IA, farmacist, minimum 6 ani si 6 luni vechime în specialitate, nivel studii S, normă intreagă, perioadă nedeterminată.
  citeste documentul …

 • ANUNT REZULTATE INTREVIU DGDM DRSP UTI

  1. DIRECŢIA GENERALĂ DISPOZITIVE MEDICALE: DIRECŢIA REGLEMENTARE, SUPRAVEGHERE PIAŢĂ, SERVICIUL SUPRAVEGHERE PIAŢĂ DM / UTI MUREȘ
  1 (unu) post inspector de specialitate debutant, nivel studii S, fără vechime în specialitate, administraţie publică (specialitate tehnică asociată domeniului dispozitivelor medicale: electrotehnică, electronică, inginerie electrică, electronică și telecomunicații, tehnologie chimică, chimie industrială, ingineria și managementul sistemelor tehnologice, tehnologia construcțiilor de mașini, fizică, bioinginerie, inginerie medicală, biochimie, biologie, etc.), normă întreagă, perioadă nedeterminată;
  2. DIRECŢIA GENERALĂ DISPOZITIVE MEDICALE: DIRECŢIA REGLEMENTARE, SUPRAVEGHERE PIAŢĂ, SERVICIUL SUPRAVEGHERE PIAŢĂ DM / UTI CRAIOVA
  1 (unu) post inspector de specialitate debutant, nivel studii S, fără vechime în specialitate, administraţie publică (specialitate tehnică asociată domeniului dispozitivelor medicale: electrotehnică, electronică, inginerie electrică, electronică și telecomunicații, tehnologie chimică, chimie industrială, ingineria și managementul sistemelor tehnologice, tehnologia construcțiilor de mașini, fizică, bioinginerie, inginerie medicală, biochimie, biologie, etc.), normă întreagă, perioadă nedeterminată;
  citeste documentul …

 • ANUNT REZULTATE INTERVIU BCS

  Biroul de consultanță științifică
  – 2 (două) posturi expert gr. IA, nivel studii S, 6 ani 6 luni vechime în specialitate în administrație publică (specialitate tehnică asociată domeniului dispozitivelor medicale: electrotehnică, electronică, inginerie electrică, electronică și telecomunicații, tehnologie chimică, chimie industrială, ingineria și managementul sistemelor tehnologice, tehnologia construcțiilor de mașini, fizică, bioinginerie, inginerie medicală, biochimie, biologie, etc), normă întreagă, perioadă nedeterminată;
  citeste documentul …

 • ANUNT REZULTATE INTREVIU BMR

  BIROU MONITORIZARE ȘI RAPORTARE
  – 1 (unu) post expert gr. IA, nivel studii S, 6 ani si 6 luni vechime în specialitate (diplomă de licență în specialitate: științe ingineresti), normă întreagă, perioadă nedeterminată;
  – 1 (unu) post expert gr. IA, nivel studii S, 6 ani si 6 luni vechime in specialitate (economică), normă întreagă, perioadă nedeterminată;
  citeste documentul …

 • ANUNT REZULTATE INTERVIU DGDM – DTL – SUN

  DIRECŢIA GENERALĂ DISPOZITIVE MEDICALE: DIRECTIA TEHNIC – LABORATOARE / SERVICIUL UNITATE NUCLEARA
  – 1 (unu) post inspector de specialitate debutant, nivel studii S, fără vechime în specialitate, administraţie publică (specialitate tehnică asociată domeniului dispozitivelor medicale: electrotehnică, electronică, inginerie electrică, electronică și telecomunicații, tehnologie chimică, chimie industrială, ingineria și managementul sistemelor tehnologice, tehnologia construcțiilor de mașini, fizică, bioinginerie, inginerie medicală, biochimie, biologie, etc.), normă întreagă, perioadă nedeterminată.
  citeste documentul …

 • ANUNT REZULTAT CONTESTATIE DRSP

  DIRECŢIA GENERALĂ DISPOZITIVE MEDICALE: DIRECŢIA REGLEMENTARE SUPRAVEGHERE PIAŢĂ, SERVICIUL SUPRAVEGHERE PIAŢĂ
  -1 (unu) post inspector de specialitate debutant, nivel studii S, fara conditii de vechime în specialitate, administraţie publică (specialitate tehnică asociată domeniului dispozitivelor medicale: electrotehnică, electronică, inginerie electrică, electronică și telecomunicații, tehnologie chimică, chimie industrială, ingineria și managementul sistemelor tehnologice, tehnologia construcțiilor de mașini, fizică, bioinginerie, inginerie medicală, biochimie, biologie etc.), normă întreagă, perioadă nedeterminată;
  citeste documentul …

 • ANUNT REZULTAT PROBA SCRISA DGDM – DTL – SUN

  DIRECŢIA GENERALĂ DISPOZITIVE MEDICALE: DIRECTIA TEHNIC – LABORATOARE / SERVICIUL UNITATE NUCLEARA
  – 1 (unu) post inspector de specialitate debutant, nivel studii S, fără vechime în specialitate, administraţie publică (specialitate tehnică asociată domeniului dispozitivelor medicale: electrotehnică, electronică, inginerie electrică, electronică și telecomunicații, tehnologie chimică, chimie industrială, ingineria și managementul sistemelor tehnologice, tehnologia construcțiilor de mașini, fizică, bioinginerie, inginerie medicală, biochimie, biologie, etc.), normă întreagă, perioadă nedeterminată.
  citeste documentul …

 • ANUNT REZULTAT PROBA SCRISA DGDM – DRSP – SSP

  DIRECŢIA GENERALĂ DISPOZITIVE MEDICALE: DIRECŢIA REGLEMENTARE SUPRAVEGHERE PIAŢĂ, SERVICIUL SUPRAVEGHERE PIAŢĂ
  – 1 (unu) post inspector de specialitate gr. IA, nivel studii S, 6 ani si 6 luni vechime în specialitate, administraţie publică (specialitate tehnică asociată domeniului dispozitivelor medicale: electrotehnică, electronică, inginerie electrică, electronică și telecomunicații, tehnologie chimică, chimie industrială, ingineria și managementul sistemelor tehnologice, tehnologia construcțiilor de mașini, fizică, bioinginerie, inginerie medicală, biochimie, biologie, etc.), normă întreagă, perioadă nedeterminată;
  – 1 (unu) post inspector de specialitate debutant, nivel studii S, fara conditii de vechime în specialitate, administraţie publică (specialitate tehnică asociată domeniului dispozitivelor medicale: electrotehnică, electronică, inginerie electrică, electronică și telecomunicații, tehnologie chimică, chimie industrială, ingineria și managementul sistemelor tehnologice, tehnologia construcțiilor de mașini, fizică, bioinginerie, inginerie medicală, biochimie, biologie etc.), normă întreagă, perioadă nedeterminată;
  citeste documentul …

 • ANUNT PROBA SCRISA DGDM UTI CJ, MS si CRAIOVA

  DIRECŢIA GENERALĂ DISPOZITIVE MEDICALE: DIRECŢIA REGLEMENTARE, SUPRAVEGHERE PIAŢĂ-SERVICIUL SUPRAVEGHERE PIAŢĂ DM / UTI CLUJ
  – 1 (unu) post inspector de specialitate debutant, nivel studii S, fără vechime în specialitate, administraţie publică (specialitate tehnică asociată domeniului dispozitivelor medicale: electrotehnică, electronică, inginerie electrică, electronică și telecomunicații, tehnologie chimică, chimie industrială, ingineria și managementul sistemelor tehnologice, tehnologia construcțiilor de mașini, fizică, bioinginerie, inginerie medicală, biochimie, biologie, etc.), normă întreagă, perioadă nedeterminată;
  DIRECŢIA GENERALĂ DISPOZITIVE MEDICALE: DIRECŢIA REGLEMENTARE, SUPRAVEGHERE PIAŢĂ, SERVICIUL SUPRAVEGHERE PIAŢĂ DM / UTI MUREȘ
  – 1 (unu) post inspector de specialitate debutant, nivel studii S, fără vechime în specialitate, administraţie publică (specialitate tehnică asociată domeniului dispozitivelor medicale: electrotehnică, electronică, inginerie electrică, electronică și telecomunicații, tehnologie chimică, chimie industrială, ingineria și managementul sistemelor tehnologice, tehnologia construcțiilor de mașini, fizică, bioinginerie, inginerie medicală, biochimie, biologie, etc.), normă întreagă, perioadă nedeterminată;
  DIRECŢIA GENERALĂ DISPOZITIVE MEDICALE: DIRECŢIA REGLEMENTARE, SUPRAVEGHERE PIAŢĂ, SERVICIUL SUPRAVEGHERE PIAŢĂ DM / UTI CRAIOVA
  – 1 (unu) post inspector de specialitate debutant, nivel studii S, fără vechime în specialitate, administraţie publică (specialitate tehnică asociată domeniului dispozitivelor medicale: electrotehnică, electronică, inginerie electrică, electronică și telecomunicații, tehnologie chimică, chimie industrială, ingineria și managementul sistemelor tehnologice, tehnologia construcțiilor de mașini, fizică, bioinginerie, inginerie medicală, biochimie, biologie, etc.), normă întreagă, perioadă nedeterminată;
  citeste documentul …

 • ANUNT PROBA SCRISA BMR

  BIROU MONITORIZARE ȘI RAPORTARE
  – 1 (unu) post expert gr. IA, nivel studii S, 6 ani si 6 luni vechime în specialitate (diplomă de licență în specialitate: științe ingineresti), normă întreagă, perioadă nedeterminată;
  – 1 (unu) post expert gr. IA, nivel studii S, 6 ani si 6 luni vechime in specialitate (economică), normă întreagă, perioadă nedeterminată;
  citeste documentul …

 • ANUNT PROBA SCRISA DAGAFE – POST REF SPECIALIT GR IA

  1. DIRECȚIA ADMINISTRAȚIE GENERALĂ ȘI ASISTENȚĂ FINANCIARĂ EXTERNĂ
  – 1 (unu) post referent de specialitate gr. IA, nivel studii S, 6 ani si 6 luni vechime în specialitate (diplomă de licență în specialitate: științe inginerești), perioadă nedeterminată, normă întreagă;
  citeste documentul …

 • ANUNT REZULTAT PROBA SCRISA DGDM – DRSP – SR – CIC

  DIRECŢIA GENERALĂ DISPOZITIVE MEDICALE: DIRECŢIA REGLEMENTARE, SUPRAVEGHERE PIAŢĂ, SERVICIUL REGLEMENTARE, COMPARTIMENTUL INVESTIGAȚIE CLINICA
  – 2 (două) posturi inspector de specialitate debutant, nivel studii S, fără condiții de vechime în specialitate, inginer/ bioinginer, normă întreagă, perioadă nedeterminată;
  citeste documentul …

 • ANUNT REZULTAT PROBA SCRISA BCS

  Biroul de consultanță științifică
  – 2 (două) posturi expert gr. IA, nivel studii S, 6 ani 6 luni vechime în specialitate în administrație publică (specialitate tehnică asociată domeniului dispozitivelor medicale: electrotehnică, electronică, inginerie electrică, electronică și telecomunicații, tehnologie chimică, chimie industrială, ingineria și managementul sistemelor tehnologice, tehnologia construcțiilor de mașini, fizică, bioinginerie, inginerie medicală, biochimie, biologie, etc), normă întreagă, perioadă nedeterminată;
  citeste documentul …

 • ANUNT PROBA SCRISA DAGAFE – POST PAZNIC

  1. DIRECȚIA ADMINISTRAȚIE GENERALĂ ȘI ASISTENȚĂ FINANCIARĂ EXTERNĂ
  -1 (unu) post paznic, nivel studii G, 5 ani vechime minimă în specialitate, normă întreagă, perioadă nedeterminată;
  citeste documentul …

 • ANUNT REZULTAT PROBA SCRISA DECCM

  DIRECŢIA EVALUARE ŞI CONTROL CALITATEA MEDICAMENTELOR
  Compartiment evaluare produse biologice
  – 1 (unu) post expert debutant, nivel studii S, fără vechime în specialitate (biolog debutant), normă întreagă, perioadă nedeterminată;
  citeste documentul …

 • ANUNT REZULTAT PROBA SCRISA DFVMR

  DIRECŢIA FARMACOVIGILENȚĂ ȘI MANAGEMENTUL RISCULUI, BIROU GESTIONARE DATE
  – 1 (unu) post expert gr. IA, farmacist, minimum 6 ani si 6 luni vechime în specialitate, nivel studii S, normă intreagă, perioadă nedeterminată.
  citeste documentul …

 • ANUNT PROBA SCRISA STIC

  1. SERVICIUL TEHNOLOGIA INFORMAȚIEI ȘI A COMUNICAȚIILOR
  – 1 (unu) post referent de specialitate debutant, nivel studii S, fără vechime în specialitate (diplomă de licență în specialitate: informatică), normă întreagă, perioadă nedeterminată;
  citeste documentul …

 • ANUNT ANULARE CONCURS DGDM CIC – INSP. SPEC GR.IA

  1. DIRECŢIA GENERALĂ DISPOZITIVE MEDICALE: DIRECŢIA REGLEMENTARE, SUPRAVEGHERE PIAŢĂ, SERVICIUL REGLEMENTARE, COMPARTIMENTUL INVESTIGAȚIE CLINICA
  – 1 (unu) post inspector de specialitate gr. IA, nivel studii S, vechime 6 ani si 6 luni, specialitate farmacie, normă întreagă, perioadă nedeterminată.
  citeste documentul …

 • ANUNT REZULTAT SELECTIE DOSARE DGDM-DRSP-SR-CIC

  DIRECŢIA GENERALĂ DISPOZITIVE MEDICALE: DIRECŢIA REGLEMENTARE, SUPRAVEGHERE PIAŢĂ, SERVICIUL REGLEMENTARE, COMPARTIMENTUL INVESTIGAȚIE CLINICA
  – 2 (două) posturi inspector de specialitate debutant, nivel studii S, fără condiții de vechime în specialitate, inginer/ bioinginer, normă întreagă, perioadă nedeterminată;
  citeste documentul …

 • ANUNT REZULTAT SELECTIE DOSARE DGDM DTL SUN

  1. DIRECŢIA GENERALĂ DISPOZITIVE MEDICALE: DIRECTIA TEHNIC – LABORATOARE / SERVICIUL UNITATE NUCLEARA
  – 1 (unu) post inspector de specialitate debutant, nivel studii S, fără vechime în specialitate, administraţie publică (specialitate tehnică asociată domeniului dispozitivelor medicale: electrotehnică, electronică, inginerie electrică, electronică și telecomunicații, tehnologie chimică, chimie industrială, ingineria și managementul sistemelor tehnologice, tehnologia construcțiilor de mașini, fizică, bioinginerie, inginerie medicală, biochimie, biologie, etc.), normă întreagă, perioadă nedeterminată.
  citeste documentul …

 • ANUNT REZULTAT SELECTIE DOSARE BCS

  1. Biroul de consultanță științifică
  – 2 (două) posturi expert gr. IA, nivel studii S, 6 ani 6 luni vechime în specialitate în administrație publică (specialitate tehnică asociată domeniului dispozitivelor medicale: electrotehnică, electronică, inginerie electrică, electronică și telecomunicații, tehnologie chimică, chimie industrială, ingineria și managementul sistemelor tehnologice, tehnologia construcțiilor de mașini, fizică, bioinginerie, inginerie medicală, biochimie, biologie, etc), normă întreagă, perioadă nedeterminată;
  citeste documentul …

 • ANUNT REZULTAT SELECTIE DOSARE DECCM

  1. DIRECŢIA EVALUARE ŞI CONTROL CALITATEA MEDICAMENTELOR
  Compartiment evaluare produse biologice
  – 1 (unu) post expert debutant, nivel studii S, fără vechime în specialitate (biolog debutant), normă întreagă, perioadă nedeterminată;
  citeste documentul …

 • ANUNT REZULTAT SELECTIE DOSARE DFVMR

  1. DIRECŢIA FARMACOVIGILENȚĂ ȘI MANAGEMENTUL RISCULUI, BIROU GESTIONARE DATE
  – 1 (unu) post expert gr. IA, farmacist, minimum 6 ani si 6 luni vechime în specialitate, nivel studii S, normă intreagă, perioadă nedeterminată.
  citeste documentul …

 • ANUNT REZULTAT SELECTIE DOSARE STIC

  1. SERVICIUL TEHNOLOGIA INFORMAȚIEI ȘI A COMUNICAȚIILOR
  – 1 (unu) post referent de specialitate debutant, nivel studii S, fără vechime în specialitate (diplomă de licență în specialitate: informatică), normă întreagă, perioadă nedeterminată;
  citeste documentul …

 • ANUNT REZULTAT SELECTIE DOSARE BMR

  1. BIROU MONITORIZARE ȘI RAPORTARE
  – 1 (unu) post expert gr. IA, nivel studii S, 6 ani si 6 luni vechime în specialitate (diplomă de licență în specialitate: științe ingineresti), normă întreagă, perioadă nedeterminată;
  – 1 (unu) post expert gr. IA, nivel studii S, 6 ani si 6 luni vechime in specialitate (economică), normă întreagă, perioadă nedeterminată;
  citeste documentul …

 • ANUNT REZULTAT SELECTIE DOS DAGAFE-REF SPEC GR IA

  1. DIRECȚIA ADMINISTRAȚIE GENERALĂ ȘI ASISTENȚĂ FINANCIARĂ EXTERNĂ
  – 1 (unu) post referent de specialitate gr. IA, nivel studii S, 6 ani si 6 luni vechime în specialitate (diplomă de
  citeste documentul …

 • ANUNT REZULTAT SELECTIE DOSARE DAGAFE – PAZNIC

  1. DIRECȚIA ADMINISTRAȚIE GENERALĂ ȘI ASISTENȚĂ FINANCIARĂ EXTERNĂ
  – 1 (unu) post paznic, nivel studii G, 5 ani vechime minimă în specialitate, normă întreagă, perioadă nedeterminată
  citeste documentul …

 • ANUNT REZULTAT SELECTIE DOSARE DGDM-DRSP-SSP

  DIRECŢIA GENERALĂ DISPOZITIVE MEDICALE: DIRECŢIA REGLEMENTARE SUPRAVEGHERE PIAŢĂ, SERVICIUL SUPRAVEGHERE PIAŢĂ
  – 1 (unu) post inspector de specialitate gr. IA, nivel studii S, 6 ani si 6 luni vechime în specialitate, administraţie publică (specialitate tehnică asociată domeniului dispozitivelor medicale: electrotehnică, electronică, inginerie electrică, electronică și telecomunicații, tehnologie chimică, chimie industrială, ingineria și managementul sistemelor tehnologice, tehnologia construcțiilor de mașini, fizică, bioinginerie, inginerie medicală, biochimie, biologie, etc.), normă întreagă, perioadă nedeterminată;
  – 1 (unu) post inspector de specialitate debutant, nivel studii S, fara conditii de vechime în specialitate, administraţie publică (specialitate tehnică asociată domeniului dispozitivelor medicale: electrotehnică, electronică, inginerie electrică, electronică și telecomunicații, tehnologie chimică, chimie industrială, ingineria și managementul sistemelor tehnologice, tehnologia construcțiilor de mașini, fizică, bioinginerie, inginerie medicală, biochimie, biologie etc.), normă întreagă, perioadă nedeterminată;
  citeste documentul …

 • ANUNT REZULTAT SELECTIE DOSARE DGDM DRSP UTI

  1. DIRECŢIA GENERALĂ DISPOZITIVE MEDICALE: DIRECŢIA REGLEMENTARE, SUPRAVEGHERE PIAŢĂ-SERVICIUL SUPRAVEGHERE PIAŢĂ DM / UTI CLUJ
  – 1 (unu) post inspector de specialitate debutant, nivel studii S, fără vechime în specialitate, administraţie publică (specialitate tehnică asociată domeniului dispozitivelor medicale: electrotehnică, electronică, inginerie electrică, electronică și telecomunicații, tehnologie chimică, chimie industrială, ingineria și managementul sistemelor tehnologice, tehnologia construcțiilor de mașini, fizică, bioinginerie, inginerie medicală, biochimie, biologie, etc.), normă întreagă, perioadă nedeterminată;
  2. DIRECŢIA GENERALĂ DISPOZITIVE MEDICALE: DIRECŢIA REGLEMENTARE, SUPRAVEGHERE PIAŢĂ, SERVICIUL SUPRAVEGHERE PIAŢĂ DM / UTI MUREȘ
  – 1 (unu) post inspector de specialitate debutant, nivel studii S, fără vechime în specialitate, administraţie publică (specialitate tehnică asociată domeniului dispozitivelor medicale: electrotehnică, electronică, inginerie electrică, electronică și telecomunicații, tehnologie chimică, chimie industrială, ingineria și managementul sistemelor tehnologice, tehnologia construcțiilor de mașini, fizică, bioinginerie, inginerie medicală, biochimie, biologie, etc.), normă întreagă, perioadă nedeterminată;
  3. DIRECŢIA GENERALĂ DISPOZITIVE MEDICALE: DIRECŢIA REGLEMENTARE, SUPRAVEGHERE PIAŢĂ, SERVICIUL SUPRAVEGHERE PIAŢĂ DM / UTI CRAIOVA
  – 1 (unu) post inspector de specialitate debutant, nivel studii S, fără vechime în specialitate, administraţie publică (specialitate tehnică asociată domeniului dispozitivelor medicale: electrotehnică, electronică, inginerie electrică, electronică și telecomunicații, tehnologie chimică, chimie industrială, ingineria și managementul sistemelor tehnologice, tehnologia construcțiilor de mașini, fizică, bioinginerie, inginerie medicală, biochimie, biologie, etc.), normă întreagă, perioadă nedeterminată;
  citeste documentul …

 • ANUNT CONCURS POST VACANT DE CONDUCERE

  Avand in vedere prevederile Ordinului ministrului sanatatii nr. 1480 din 30.09.2019, Ministerul sanatatii organizeaza concurs pentru ocuparea postului de presedinte al Agentiei Nationale a Medicamentelor si a Dispozitivelor Medicale din Romania.
  citeste documentul …

 • ANUNT CONCURS POSTURI VACANTE

  AGENȚIA NAȚIONALĂ A MEDICAMENTULUI SI A DISPOZITIVELOR MEDICALE DIN ROMÂNIA, Organizează concurs pentru ocuparea următoarelor funcții contractuale vacante, perioadă nedeterminată, în conformitate cu prevederile H.G. nr. 286/2011 cu modificările și completările ulterioare și a Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 121/2021 privind stabilirea unor măsuri la nivelul administrației publice centrale și pentru modificarea și completarea unor acte normative, publicat în Monitorul Oficial nr. 69/26.01.2022, Partea a III-a, respectiv:
  1. DIRECŢIA GENERALĂ DISPOZITIVE MEDICALE: DIRECŢIA REGLEMENTARE, SUPRAVEGHERE PIAŢĂ-SERVICIUL SUPRAVEGHERE PIAŢĂ DM / UTI CLUJ
  – 1 (unu) post inspector de specialitate debutant, nivel studii S, fără vechime în specialitate, administraţie publică (specialitate tehnică asociată domeniului dispozitivelor medicale: electrotehnică, electronică, inginerie electrică, electronică și telecomunicații, tehnologie chimică, chimie industrială, ingineria și managementul sistemelor tehnologice, tehnologia construcțiilor de mașini, fizică, bioinginerie, inginerie medicală, biochimie, biologie, etc.), normă întreagă, perioadă nedeterminată;
  2. DIRECŢIA GENERALĂ DISPOZITIVE MEDICALE: DIRECŢIA REGLEMENTARE, SUPRAVEGHERE PIAŢĂ, SERVICIUL SUPRAVEGHERE PIAŢĂ DM / UTI MUREȘ
  – 1 (unu) post inspector de specialitate debutant, nivel studii S, fără vechime în specialitate, administraţie publică (specialitate tehnică asociată domeniului dispozitivelor medicale: electrotehnică, electronică, inginerie electrică, electronică și telecomunicații, tehnologie chimică, chimie industrială, ingineria și managementul sistemelor tehnologice, tehnologia construcțiilor de mașini, fizică, bioinginerie, inginerie medicală, biochimie, biologie, etc.), normă întreagă, perioadă nedeterminată;
  3. DIRECŢIA GENERALĂ DISPOZITIVE MEDICALE: DIRECŢIA REGLEMENTARE, SUPRAVEGHERE PIAŢĂ, SERVICIUL SUPRAVEGHERE PIAŢĂ DM / UTI CRAIOVA
  – 1 (unu) post inspector de specialitate debutant, nivel studii S, fără vechime în specialitate, administraţie publică (specialitate tehnică asociată domeniului dispozitivelor medicale: electrotehnică, electronică, inginerie electrică, electronică și telecomunicații, tehnologie chimică, chimie industrială, ingineria și managementul sistemelor tehnologice, tehnologia construcțiilor de mașini, fizică, bioinginerie, inginerie medicală, biochimie, biologie, etc.), normă întreagă, perioadă nedeterminată;
  4. DIRECŢIA GENERALĂ DISPOZITIVE MEDICALE: DIRECTIA TEHNIC – LABORATOARE / SERVICIUL UNITATE NUCLEARA
  – 1 (unu) post inspector de specialitate debutant, nivel studii S, fără vechime în specialitate, administraţie publică (specialitate tehnică asociată domeniului dispozitivelor medicale: electrotehnică, electronică, inginerie electrică, electronică și telecomunicații, tehnologie chimică, chimie industrială, ingineria și managementul sistemelor tehnologice, tehnologia construcțiilor de mașini, fizică, bioinginerie, inginerie medicală, biochimie, biologie, etc.), normă întreagă, perioadă nedeterminată;
  5. BIROUL DE CONSULTANTA STIINTIFICA
  – 2 (două) posturi expert gr. IA, nivel studii S, 6 ani 6 luni vechime în specialitate în administrație publică (specialitate tehnică asociată domeniului dispozitivelor medicale: electrotehnică, electronică, inginerie electrică, electronică și telecomunicații, tehnologie chimică, chimie industrială, ingineria și managementul sistemelor tehnologice, tehnologia construcțiilor de mașini, fizică, bioinginerie, inginerie medicală, biochimie, biologie, etc), normă întreagă, perioadă nedeterminată;
  6. DIRECŢIA GENERALĂ DISPOZITIVE MEDICALE: DIRECŢIA REGLEMENTARE, SUPRAVEGHERE PIAŢĂ, SERVICIUL REGLEMENTARE, COMPARTIMENTUL INVESTIGAȚIE CLINICA
  – 1 (unu) post inspector de specialitate gr. IA, nivel studii S, vechime 6 ani si 6 luni, specialitate farmacie, normă întreagă, perioadă nedeterminată;
  – 2 (două) posturi inspector de specialitate debutant, nivel studii S, fără condiții de vechime în specialitate, inginer/ bioinginer, normă întreagă, perioadă nedeterminată;
  7. DIRECŢIA GENERALĂ DISPOZITIVE MEDICALE: DIRECŢIA REGLEMENTARE SUPRAVEGHERE PIAŢĂ, SERVICIUL SUPRAVEGHERE PIAŢĂ
  – 1 (unu) post inspector de specialitate gr. IA, nivel studii S, 6 ani si 6 luni vechime în specialitate, administraţie publică (specialitate tehnică asociată domeniului dispozitivelor medicale: electrotehnică, electronică, inginerie electrică, electronică și telecomunicații, tehnologie chimică, chimie industrială, ingineria și managementul sistemelor tehnologice, tehnologia construcțiilor de mașini, fizică, bioinginerie, inginerie medicală, biochimie, biologie, etc.), normă întreagă, perioadă nedeterminată;
  – 1 (unu) post inspector de specialitate debutant, nivel studii S, fara conditii de vechime în specialitate, administraţie publică (specialitate tehnică asociată domeniului dispozitivelor medicale: electrotehnică, electronică, inginerie electrică, electronică și telecomunicații, tehnologie chimică, chimie industrială, ingineria și managementul sistemelor tehnologice, tehnologia construcțiilor de mașini, fizică, bioinginerie, inginerie medicală, biochimie, biologie etc.), normă întreagă, perioadă nedeterminată;
  8. DIRECŢIA EVALUARE ŞI CONTROL CALITATEA MEDICAMENTELOR
  a) Laborator determinari fizico-chimice imunochimice si serologice la medicamente biologice si farmacotoxicologie:
  – 1 (unu) post referent tr. IA, nivel studii M, 6 ani și 6 luni vechime în specialitate (laborant operator chimist), normă întreagă, perioadă nedeterminată ;
  b) Laborator determinari pe culturi celulare si microbiologie
  – 1 (unu) post referent tr. IA, nivel studii M, 6 ani și 6 luni vechime în specialitate (Asistent medical principal de laborator), normă întreagă, perioadă nedeterminată;
  c) Compartiment evaluare produse biologice
  – 1 (unu) post expert debutant, nivel studii S, fără vechime în specialitate (biolog debutant), normă întreagă, perioadă nedeterminată;
  9. DIRECŢIA FARMACOVIGILENȚĂ ȘI MANAGEMENTUL RISCULUI, BIROU GESTIONARE DATE
  – 1 (unu) post expert gr. IA, farmacist, minimum 6 ani si 6 luni vechime în specialitate, nivel studii S, normă intreagă, perioadă nedeterminată;
  10. DIRECȚIA ADMINISTRAȚIE GENERALĂ ȘI ASISTENȚĂ FINANCIARĂ EXTERNĂ
  – 1 (unu) post referent de specialitate gr. IA, nivel studii S, 6 ani si 6 luni vechime în specialitate (diplomă de licență în specialitate: științe inginerești), perioadă nedeterminată, normă întreagă;
  – 1 (unu) post șofer I, nivel studii M, 3 ani vechime minimă în specialitate, normă întreagă, perioadă nedeterminată;
  – 1 (unu) post paznic, nivel studii G, 5 ani vechime minimă în specialitate, normă întreagă, perioadă nedeterminată;
  11. BIROU MONITORIZARE ȘI RAPORTARE
  – 1 (unu) post expert gr. IA, nivel studii S, 6 ani si 6 luni vechime în specialitate (diplomă de licență în specialitate: științe ingineresti), normă întreagă, perioadă nedeterminată;
  – 1 (unu) post expert gr. IA, nivel studii S, 6 ani si 6 luni vechime in specialitate (economică), normă întreagă, perioadă nedeterminată;
  12. SERVICIUL TEHNOLOGIA INFORMAȚIEI ȘI A COMUNICAȚIILOR
  – 1 (unu) post referent de specialitate debutant, nivel studii S, fără vechime în specialitate (diplomă de licență în specialitate: informatică), normă întreagă, perioadă nedeterminată;
  citeste documentul …

 • ANUNT REZULTATE FINALE DSC

  DIRECȚIA STUDII CLINICE, COMPARTIMENT EVALUARE CALITATE STUDII CLINICE MEDICAMENTE DE UZ UMAN
  – 2 (două) posturi expert IA, farmacist specialist (laborator farmaceutic / industrie farmaceutică și cosmetică), minim 6 ani și 6 luni vechime în specialitate (farmacie), normă întreagă, perioadă nedeterminată.
  citeste documentul …

 • ANUNT REZULTATE FINALE SCRP

  SERVICIUL COMUNICARE ȘI RELAȚII PUBLICE, BIROU COMUNICARE CU PRESA, ALTE PARTI INTERESATE SI SOCIAL MEDIA
  – 1 (unu) post expert gr. 1A, minim 6 ani și 6 luni vechime în specialitate (Comunicare și Relații Publice, Jurnalism, Stiințe Politice), normă întreagă, perioadă nedeterminată.
  citeste documentul …

 • ANUNT REZULTATE FINALE DPE

  DIRECȚIA PROCEDURI EUROPENE / SERVICIUL ADMINISTRARE PROCEDURI EUROPENE / COMPARTIMENT ADMINISTRARE PROCEDURI MRP, DCP:
  – 1 (unu) post expert debutant, farmacist, studii S, fără vechime în specialitatea farmacie, perioadă nedeterminată.
  citeste documentul …

 • ANUNT REZULTATE FINALE DEAP

  DIRECȚIA ECONOMICĂ ȘI ACHIZIȚII PUBLICE, BIROU ACHIZIȚII PUBLICE ȘI PROTOCOL
  – 1 (unu) post șef birou, nivel studii S, vechime în specialitate minim 6 ani și 6 luni, normă întreagă, perioadă nedeterminată.
  citeste documentul …

 • ANUNT REZULTATE INTERVIU DPE

  DIRECȚIA PROCEDURI EUROPENE / SERVICIUL ADMINISTRARE PROCEDURI EUROPENE / COMPARTIMENT ADMINISTRARE PROCEDURI MRP, DCP:
  – 1 (unu) post expert debutant, farmacist, studii S, fără vechime în specialitatea farmacie, perioadă nedeterminată.
  citeste documentul …

 • ANUNT REZULTATE INTERVIU SCRP

  SERVICIUL COMUNICARE ȘI RELAȚII PUBLICE, BIROU COMUNICARE CU PRESA, ALTE PARTI INTERESATE SI SOCIAL MEDIA
  – 1 (unu) post expert gr. 1A, minim 6 ani și 6 luni vechime în specialitate (Comunicare și Relații Publice, Jurnalism, Stiințe Politice), normă întreagă, perioadă nedeterminată.
  citeste documentul …

 • ANUNT REZULTATE INTERVIU DEAP

  DIRECȚIA ECONOMICĂ ȘI ACHIZIȚII PUBLICE, BIROU ACHIZIȚII PUBLICE ȘI PROTOCOL
  – 1 (unu) post șef birou, nivel studii S, vechime în specialitate minim 6 ani și 6 luni, normă întreagă, perioadă nedeterminată.
  citeste documentul …

 • ANUNT REZULTATE INTERVIU DSC

  DIRECȚIA STUDII CLINICE, COMPARTIMENT EVALUARE CALITATE STUDII CLINICE MEDICAMENTE DE UZ UMAN
  – 2 (două) posturi expert IA, farmacist specialist (laborator farmaceutic / industrie farmaceutică și cosmetică), minim 6 ani și 6 luni vechime în specialitate (farmacie), normă întreagă, perioadă nedeterminată.
  citeste documentul …

 • ANUNT REZULTATE FINALE SEA

  SERVICIUL EMITERE AUTORIZAȚII
  – 1 (unu) post expert debutant, nivel studii S, fără vechime în specialitate, normă întreagă, perioadă nedeterminată.
  citeste documentul …

 • ANUNT REZULTATE FINALE DPN

  DIRECȚIA PROCEDURĂ NAȚIONALĂ
  a) Serviciul evaluare procedura națională, compartiment calitate medicamente:
  – 1 (unu) post expert gr. IA (farmacist primar), nivel studii S, 6 ani şi 6 luni vechime în specialitate, cu normă întreagă , perioadă nedeterminată;
  b) Serviciul administrare procedură națională
  – 1 (unu) post expert gr. IA (farmacist primar), nivel studii S, 6 ani şi 6 luni vechime în specialitate, cu normă întreagă , perioadă nedeterminată.
  citeste documentul …

 • ANUNT REZULTATE FINALE DPE

  DIRECȚIA PROCEDURI EUROPENE
  1. Serviciul Evaluare Proceduri Europene / Compartiment Evaluare Procedură Centralizată:-
  – 1(unu) post expert gr. IA, farmacist primar (farmacie clinică) , nivel studii S , 6 ani şi 6 luni vechime în specialitate (farmacie), cu normă întreagă , perioadă nedeterminată;
  2. Serviciul Evaluare Proceduri Europene / Compartiment Evaluare Procedură Centralizată:
  – 1(unu) post expert gr. IA, chimist, nivel studii S, 6 ani şi 6 luni vechime în specialitate (chimie), cu normă întreagă , perioadă nedeterminată;
  3. Serviciul Evaluare Proceduri Europene / Compartiment Calitate Medicamente :
  – 1(unu) post de expert debutant, farmacist, nivel studii superioare, fără vechime in specialitate, cu normă întreagă , perioadă nedeterminată.
  citeste documentul …

 • ANUNT REZULTATE FINALE DAGAFE

  DIRECȚIA ADMINISTRAȚIE GENERALĂ ȘI ASISTENȚĂ FINANCIARĂ EXTERNĂ / COMPARTIMENT ADMINISTRATIV SI PATRIMONIU:
  – 1 (unu) post îngrijitor, nivel studii G, normă întreagă, perioadă nedeterminată.
  citeste documentul …

 • ANUNT REZULTATE FINALE DGDM DTL SIV

  DIRECŢIA GENERALĂ DISPOZITIVE MEDICALE: DIRECTIA TEHNIC – LABORATOARE / SERVICIUL ÎNCERCĂRI ȘI VERIFICĂRI:
  – 1 (unu) post inspector de specialitate gr. I A, nivel studii S, 6 ani şi 6 luni vechime în specialitate administraţie publică (specialitate tehnică asociată domeniului dispozitivelor medicale: electrotehnică, electronică, inginerie electrică, electronică și telecomunicații, tehnologie chimică, chimie industrială, ingineria și managementul sistemelor tehnologice, tehnologia construcțiilor de mașini, fizică, bioinginerie, inginerie medicală, biochimie, biologie, etc), normă întreagă, perioadă nedeterminată.
  citeste documentul …

 • ANUNT REZULTAT PROBA SCRISA DEAP

  DIRECȚIA ECONOMICĂ ȘI ACHIZIȚII PUBLICE, BIROU ACHIZIȚII PUBLICE ȘI PROTOCOL
  – 1 (unu) post șef birou, nivel studii S, vechime în specialitate minim 6 ani și 6 luni, normă întreagă, perioadă nedeterminată.
  citeste documentul …

 • ANUNT REZULTAT CONTESTATIE PROBA INTERVIU DPE

  DIRECȚIA PROCEDURI EUROPENE
  Serviciul Evaluare Proceduri Europene / Compartiment Calitate Medicamente:
  – 1(unu) post de expert debutant, farmacist, nivel studii superioare, fără vechime in specialitate, cu normă întreagă , perioadă nedeterminată.
  citeste documentul …

 • ANUNT REZULTAT PROBA SCRISA DPE

  DIRECȚIA PROCEDURI EUROPENE / SERVICIUL ADMINISTRARE PROCEDURI EUROPENE / COMPARTIMENT ADMINISTRARE PROCEDURI MRP, DCP:
  – 1 (unu) post expert debutant, farmacist, studii S, fără vechime în specialitatea farmacie, perioadă nedeterminată.
  citeste documentul …

 • ANUNT REZULTAT PROBA SCRISA DSC

  DIRECȚIA STUDII CLINICE, COMPARTIMENT EVALUARE CALITATE STUDII CLINICE MEDICAMENTE DE UZ UMAN
  – 2 (două) posturi expert IA, farmacist specialist (laborator farmaceutic / industrie farmaceutică și cosmetică), minim 6 ani și 6 luni vechime în specialitate (farmacie), normă întreagă, perioadă nedeterminată.
  citeste documentul …

 • ANUNT REZULTAT PROBA SCRISA SCRP

  SERVICIUL COMUNICARE ȘI RELAȚII PUBLICE, BIROU COMUNICARE CU PRESA, ALTE PARTI INTERESATE SI SOCIAL MEDIA
  – 1 (unu) post expert gr. 1A, minim 6 ani și 6 luni vechime în specialitate (Comunicare și Relații Publice, Jurnalism, Stiințe Politice), normă întreagă, perioadă nedeterminată.
  citeste documentul …

 • ANUNT REZULTATE INTERVIU SEA

  SERVICIUL EMITERE AUTORIZAȚII
  – 1 (unu) post expert debutant, nivel studii S, fără vechime în specialitate, normă întreagă, perioadă nedeterminată.
  citeste documentul …

 • ANUNT REZULTATE INTERVIU DPE

  DIRECȚIA PROCEDURI EUROPENE
  1. Serviciul Evaluare Proceduri Europene / Compartiment Evaluare Procedură Centralizată:-
  – 1(unu) post expert gr. IA, farmacist primar (farmacie clinică) , nivel studii S , 6 ani şi 6 luni vechime în specialitate (farmacie), cu normă întreagă , perioadă nedeterminată;
  2. Serviciul Evaluare Proceduri Europene / Compartiment Evaluare Procedură Centralizată:
  – 1(unu) post expert gr. IA, chimist, nivel studii S, 6 ani şi 6 luni vechime în specialitate (chimie), cu normă întreagă , perioadă nedeterminată;
  3. Serviciul Evaluare Proceduri Europene / Compartiment Calitate Medicamente :
  – 1(unu) post de expert debutant, farmacist, nivel studii superioare, fără vechime in specialitate, cu normă întreagă , perioadă nedeterminată.
  citeste documentul …

 • ANUNT REZULTATE INTERVIU DPN

  DIRECȚIA PROCEDURĂ NAȚIONALĂ
  a) Serviciul evaluare procedura națională, compartiment calitate medicamente:
  – 1 (unu) post expert gr. IA (farmacist primar), nivel studii S, 6 ani şi 6 luni vechime în specialitate, cu normă întreagă , perioadă nedeterminată;
  b) Serviciul administrare procedură națională
  – 1 (unu) post expert gr. IA (farmacist primar), nivel studii S, 6 ani şi 6 luni vechime în specialitate, cu normă întreagă , perioadă nedeterminată;
  citeste documentul …

 • ANUNT REZULTATE INTERVIU DAGAFE

  DIRECȚIA ADMINISTRAȚIE GENERALĂ ȘI ASISTENȚĂ FINANCIARĂ EXTERNĂ / COMPARTIMENT ADMINISTRATIV SI PATRIMONIU:
  – 1 (unu) post îngrijitor, nivel studii G, normă întreagă, perioadă nedeterminată
  citeste documentul …

 • ANUNT REZULTATE INTERVIU DGDM DTL SIV

  DIRECŢIA GENERALĂ DISPOZITIVE MEDICALE: DIRECTIA TEHNIC – LABORATOARE / SERVICIUL ÎNCERCĂRI ȘI VERIFICĂRI:
  – 1 (unu) post inspector de specialitate gr. I A, nivel studii S, 6 ani şi 6 luni vechime în specialitate administraţie publică (specialitate tehnică asociată domeniului dispozitivelor medicale: electrotehnică, electronică, inginerie electrică, electronică și telecomunicații, tehnologie chimică, chimie industrială, ingineria și managementul sistemelor tehnologice, tehnologia construcțiilor de mașini, fizică, bioinginerie, inginerie medicală, biochimie, biologie, etc), normă întreagă, perioadă nedeterminată
  citeste documentul …

 • ANUNT REZULTATE FINALE CONCURS SERV PUBLICITATE

  SERVICIUL PUBLICITATE
  – 1 (unu) post referent de specialitate debutant, nivel studii S, fără vechime în specialitate, normă întreagă, perioadă nedeterminată.
  citeste documentul …

 • ANUNT REZULTATE FINALE CONCURS CPP

  COMPARTIMENTUL PREVENIRE ȘI PROTECȚIE
  – 1 (unu) post expert gr. IA, nivel studii S, 6 ani si 6 luni vechime în specialitate (diplomă de licență în specialitate – absolvirea, in domeniile fundamentale: stiinte ingineresti, stiinte agricole si silvice, cu diploma de licenta sau echivalenta, a ciclului I de studii universitare, studii universitare de licenta, ori a studiilor universitare de lunga durata sau absolvirea cu diploma de absolvire a studiilor universitare de scurta durata), curs de specialitate în domeniul SSM, conținut minim conform celui prevăzut în anexa nr. 6 lit. B, Legea SSM nr. 319/2006, cu o durată minim de 80 de ore, sau master / doctorat în domeniul SSM, perioadă nedeterminată, normă întreagă;
  – 1 (unu) post expert gr. IA, nivel studii S, 6 ani si 6 luni vechime in specialitate (diplomă de licență în specialitate – absolvirea, in domeniile fundamentale: stiinte ingineresti, stiinte agricole si silvice, cu diploma de licenta sau echivalenta, a ciclului I de studii universitare, studii universitare de licenta, ori a studiilor universitare de lunga durata sau absolvirea cu diploma de absolvire a studiilor universitare de scurta durata), perioadă nedeterminată, normă întreagă.
  citeste documentul …

 • ANUNT REZULTATE FINALE CONCURS COMP LIZIBILITATE

  COMPARTIMENTUL LIZIBILITATE
  – 1 (unu) post referent debutant, nivel studii M, normă întreagă, perioadă nedeterminată.
  citeste documentul …

 • ANUNT REZULTATE FINALE CONCURS DJAERI

  DIRECȚIA JURIDICĂ, AFACERI EUROPENE ȘI RELAȚII INTERNAȚIONALE
  1. Serviciul asistență juridică generală, urmărire debite și contencios administrative
  – 1 (unu) post consilier juridic gr. I, nivel studii S, minimum 3 ani și 6 luni vechime în specialitate (drept), normă întreagă, perioadă nedeterminată.
  2. Serviciul legislație, sesizări, afaceri europene și relații internaționale
  – 1 (unu) post consilier juridic gr. IA, nivel studii S, minimum 6 ani și 6 luni vechime în specialitate (drept), normă întreagă, perioadă nedeterminată.
  citeste documentul …

 • ANUNT REZULTATE FINALE CONCURS DGDM SSP UTI ORADEA

  DIRECŢIA GENERALĂ DISPOZITIVE MEDICALE: DIRECŢIA REGLEMENTARE, SUPRAVEGHERE PIAŢĂ-SERVICIUL SUPRAVEGHERE PIAŢĂ DM / UTI ORADEA
  – 1 (unu) post inspector de specialitate debutant, nivel studii S, fără vechime în specialitate, administraţie publică (specialitate tehnică asociată domeniului dispozitivelor medicale: electrotehnică, electronică, inginerie electrică, electronică și telecomunicații, tehnologie chimică, chimie industrială, ingineria și managementul sistemelor tehnologice, tehnologia construcțiilor de mașini, fizică, bioinginerie, inginerie medicală, biochimie, biologie), normă întreagă, perioadă nedeterminată.
  citeste documentul …

 • ANUNT REZULTATE FINALE CONCURS DGDM DRSP SSP DM

  DIRECŢIA GENERALĂ DISPOZITIVE MEDICALE: DIRECŢIA REGLEMENTARE, SUPRAVEGHERE PIAŢĂ – SERVICIUL SUPRAVEGHERE PIAŢĂ DM
  – 3 (trei) posturi inspector de specialitate gr. IA, nivel studii S, 6 ani si 6 luni vechime în specialitate administraţie publică (specialitate tehnică asociată domeniului dispozitivelor medicale: electrotehnică, electronică, inginerie electrică, electronică și telecomunicații, tehnologie chimică, chimie industrială, ingineria și managementul sistemelor tehnologice, tehnologia construcțiilor de mașini, fizică, bioinginerie, inginerie medicală, biochimie, biologie), normă întreagă, perioadă nedeterminată.
  citeste documentul …

 • ANUNT REZULTATE FINALE CONCURS DRUMC

  DIRECȚIA RESURSE UMANE ȘI MANAGEMENTUL CALITĂȚII, SERVICIUL PERSONAL, SALARIZARE, COMPARTIMENT PERSONAL
  – 1 (unu) post referent de specialitate gr. IA, nivel studii S, 6 ani și 6 luni vechime în specialitate (economic), normă întreagă, perioadă nedeterminată.
  citeste documentul …

 • ANUNT REZULTAT SELECTIE DOSARE SCRP

  SERVICIUL COMUNICARE ȘI RELAȚII PUBLICE, BIROU COMUNICARE CU PRESA, ALTE PARTI INTERESATE SI SOCIAL MEDIA
  – 1 (unu) post expert gr. 1A, minim 6 ani și 6 luni vechime în specialitate (Comunicare și Relații Publice, Jurnalism, Stiințe Politice), normă întreagă, perioadă nedeterminată.
  citeste documentul …

 • ANUNT REZULTAT SELECTIE DOSARE DPE

  DIRECȚIA PROCEDURI EUROPENE / SERVICIUL ADMINISTRARE PROCEDURI EUROPENE / COMPARTIMENT ADMINISTRARE PROCEDURI MRP, DCP:
  – 1 (unu) post expert debutant, farmacist, studii S, fără vechime în specialitatea farmacie, perioadă nedeterminată.
  citeste documentul …

 • ANUNT REZULTAT SELECTIE DOSARE DSC

  DIRECȚIA STUDII CLINICE, COMPARTIMENT EVALUARE CALITATE STUDII CLINICE MEDICAMENTE DE UZ UMAN
  – 2 (două) posturi expert IA, farmacist specialist (laborator farmaceutic / industrie farmaceutică și cosmetică), minim 6 ani și 6 luni vechime în specialitate (farmacie), normă întreagă, perioadă nedeterminată.
  citeste documentul …

 • ANUNT REZULTAT SELECTIE DOSARE DEAP

  ANUNT REZULTATE SELECTIE DOSARE
  DIRECȚIA ECONOMICĂ ȘI ACHIZIȚII PUBLICE, BIROU ACHIZIȚII PUBLICE ȘI PROTOCOL
  – 1 (unu) post șef birou, nivel studii S, vechime în specialitate minim 6 ani și 6 luni, normă întreagă, perioadă nedeterminată.
  citeste documentul …

 • ANUNT ANULARE CONCURS CPP PT POST CURS SSM DE 80 h

  COMPARTIMENTUL PREVENIRE ȘI PROTECȚIE
  – 1 (unu) post expert gr. IA, nivel studii S, 6 ani si 6 luni vechime în specialitate (diplomă de licență în specialitate – absolvirea, in domeniile fundamentale: stiinte ingineresti, stiinte agricole si silvice, cu diploma de licenta sau echivalenta, a ciclului I de studii universitare, studii universitare de licenta, ori a studiilor universitare de lunga durata sau absolvirea cu diploma de absolvire a studiilor universitare de scurta durata), curs de specialitate în domeniul SSM, conținut minim conform celui prevăzut în anexa nr. 6 lit. B, Legea SSM nr. 319/2006, cu o durată minim de 80 de ore, sau master / doctorat în domeniul SSM, perioadă nedeterminată, normă întreagă.
  citeste documentul …

 • ANUNT REZULTAT PROBA SCRISA DAGAFE

  DIRECȚIA ADMINISTRAȚIE GENERALĂ ȘI ASISTENȚĂ FINANCIARĂ EXTERNĂ / COMPARTIMENT ADMINISTRATIV SI PATRIMONIU:
  – 1 (unu) post îngrijitor, nivel studii G, normă întreagă, perioadă nedeterminată.
  citeste documentul …

 • ANUNT REZULTAT PROBA SCRISA SEA

  SERVICIUL EMITERE AUTORIZAȚII
  – 1 (unu) post expert debutant, nivel studii S, fără vechime în specialitate, normă întreagă, perioadă nedeterminată.
  citeste documentul …

 • ANUNT REZULTAT PROBA SCRISA DPN

  DIRECȚIA PROCEDURĂ NAȚIONALĂ
  a) Serviciul evaluare procedura națională, compartiment calitate medicamente:
  – 1 (unu) post expert gr. IA (farmacist primar), nivel studii S, 6 ani şi 6 luni vechime în specialitate, cu normă întreagă , perioadă nedeterminată;
  b) Serviciul administrare procedură națională
  – 1 (unu) post expert gr. IA (farmacist primar), nivel studii S, 6 ani şi 6 luni vechime în specialitate, cu normă întreagă , perioadă nedeterminată;
  citeste documentul …

 • ANUNT REZULTAT PROBA SCRISA DPE

  DIRECȚIA PROCEDURI EUROPENE
  1. Serviciul Evaluare Proceduri Europene / Compartiment Evaluare Procedură Centralizată:
  – 1(unu) post expert gr. IA, farmacist primar (farmacie clinică) , nivel studii S , 6 ani şi 6 luni vechime în specialitate (farmacie), cu normă întreagă , perioadă nedeterminată;
  2. Serviciul Evaluare Proceduri Europene / Compartiment Evaluare Procedură Centralizată:
  – 1(unu) post expert gr. IA, chimist, nivel studii S, 6 ani şi 6 luni vechime în specialitate (chimie), cu normă întreagă , perioadă nedeterminată;
  3. Serviciul Evaluare Proceduri Europene / Compartiment Calitate Medicamente :
  – 1(unu) post de expert debutant, farmacist, nivel studii superioare, fără vechime in specialitate, cu normă întreagă , perioadă nedeterminată.
  citeste documentul …

 • ANUNT REZULTAT PROBA SCRISA DGDM DTL SIV

  DIRECŢIA GENERALĂ DISPOZITIVE MEDICALE: DIRECTIA TEHNIC – LABORATOARE / SERVICIUL ÎNCERCĂRI ȘI VERIFICĂRI:
  – 1 (unu) post inspector de specialitate gr. I A, nivel studii S, 6 ani şi 6 luni vechime în specialitate administraţie publică (specialitate tehnică asociată domeniului dispozitivelor medicale: electrotehnică, electronică, inginerie electrică, electronică și telecomunicații, tehnologie chimică, chimie industrială, ingineria și managementul sistemelor tehnologice, tehnologia construcțiilor de mașini, fizică, bioinginerie, inginerie medicală, biochimie, biologie, etc), normă întreagă, perioadă nedeterminată.
  citeste documentul …

 • Erata anunt concurs posturi vacante DIRECTIA PROCEDURI EUROPENE

  Erata anunt concurs posturi vacante DIRECTIA PROCEDURI EUROPENE.
  citeste documentul …

 • ANUNT REZULTATE INTERVIU SERV PUBLICITATE

  SERVICIUL PUBLICITATE
  – 1 (unu) post referent de specialitate debutant, nivel studii S, fără vechime în specialitate, normă întreagă, perioadă nedeterminată.
  citeste documentul …

 • ANUNT REZULTATE INTERVIU COMP LIZIBILITATE

  COMPARTIMENTUL LIZIBILITATE
  – 1 (unu) post referent debutant, nivel studii M, normă întreagă, perioadă nedeterminată.
  citeste documentul …

 • ANUNT REZULTATE INTERVIU DRUMC

  DIRECȚIA RESURSE UMANE ȘI MANAGEMENTUL CALITĂȚII, SERVICIUL PERSONAL, SALARIZARE, COMPARTIMENT PERSONAL
  – 1 (unu) post referent de specialitate gr. IA, nivel studii S, 6 ani și 6 luni vechime în specialitate (economic), normă întreagă, perioadă nedeterminată.
  citeste documentul …

 • ANUNT REZULTATE INTERVIU DGDM DRSP SSP DM

  DIRECŢIA GENERALĂ DISPOZITIVE MEDICALE: DIRECŢIA REGLEMENTARE, SUPRAVEGHERE PIAŢĂ – SERVICIUL SUPRAVEGHERE PIAŢĂ DM
  – 3 (trei) posturi inspector de specialitate gr. IA, nivel studii S, 6 ani si 6 luni vechime în specialitate administraţie publică (specialitate tehnică asociată domeniului dispozitivelor medicale: electrotehnică, electronică, inginerie electrică, electronică și telecomunicații, tehnologie chimică, chimie industrială, ingineria și managementul sistemelor tehnologice, tehnologia construcțiilor de mașini, fizică, bioinginerie, inginerie medicală, biochimie, biologie), normă întreagă, perioadă nedeterminată.
  citeste documentul …

 • ANUNT REZULTATE INTERVIU DGDM DRSP UTI ORADEA

  DIRECŢIA GENERALĂ DISPOZITIVE MEDICALE: DIRECŢIA REGLEMENTARE, SUPRAVEGHERE PIAŢĂ-SERVICIUL SUPRAVEGHERE PIAŢĂ DM / UTI ORADEA
  – 1 (unu) post inspector de specialitate debutant, nivel studii S, fără vechime în specialitate, administraţie publică (specialitate tehnică asociată domeniului dispozitivelor medicale: electrotehnică, electronică, inginerie electrică, electronică și telecomunicații, tehnologie chimică, chimie industrială, ingineria și managementul sistemelor tehnologice, tehnologia construcțiilor de mașini, fizică, bioinginerie, inginerie medicală, biochimie, biologie), normă întreagă, perioadă nedeterminată.
  citeste documentul …

 • ANUNT REZULTATE INTERVIU CPP

  COMPARTIMENTUL PREVENIRE ȘI PROTECȚIE
  – 1 (unu) post expert gr. IA, nivel studii S, 6 ani si 6 luni vechime în specialitate (diplomă de licență în specialitate – absolvirea, in domeniile fundamentale: stiinte ingineresti, stiinte agricole si silvice, cu diploma de licenta sau echivalenta, a ciclului I de studii universitare, studii universitare de licenta, ori a studiilor universitare de lunga durata sau absolvirea cu diploma de absolvire a studiilor universitare de scurta durata), curs de specialitate în domeniul SSM, conținut minim conform celui prevăzut în anexa nr. 6 lit. B, Legea SSM nr. 319/2006, cu o durată minim de 80 de ore, sau master / doctorat în domeniul SSM, perioadă nedeterminată, normă întreagă;
  – 1 (unu) post expert gr. IA, nivel studii S, 6 ani si 6 luni vechime in specialitate (diplomă de licență în specialitate – absolvirea, in domeniile fundamentale: stiinte ingineresti, stiinte agricole si silvice, cu diploma de licenta sau echivalenta, a ciclului I de studii universitare, studii universitare de licenta, ori a studiilor universitare de lunga durata sau absolvirea cu diploma de absolvire a studiilor universitare de scurta durata), perioadă nedeterminată, normă întreagă.
  citeste documentul …

 • Anunt rezultate medic specialist – specialitatea farmacologie clinică

  ANUNȚ privind rezultatele dupǎ susţinerea probelor (proba scrisă și proba interviu) pentru ocuparea postului de medic specialist – specialitatea farmacologie clinică, perioada nedeterminata în cadrul Agenției Naționale a Medicamentului și a Dispozitivelor Medicale din România
  citeste documentul …

 • ANUNT REZULTATE SELECTIE DOSARE DPE

  DIRECȚIA PROCEDURI EUROPENE
  a) Serviciul Evaluare Proceduri Europene / Compartiment Calitate Medicamente:
  – 1(unu) post expert gr. IA, chimist principal, nivel studii S, 6 ani şi 6 luni vechime în specialitate (chimie), cu normă întreagă , perioadă nedeterminată;
  b) Serviciul Evaluare Proceduri Europene / Compartiment Evaluare Procedură Centralizată:
  – 1(unu) post expert gr. IA, farmacist primar (farmacie clinică) , nivel studii S , 6 ani şi 6 luni vechime în specialitate (farmacie), cu normă întreagă , perioadă nedeterminată;
  c) Serviciul Evaluare Proceduri Europene / Compartiment Evaluare Procedură Centralizată:
  – 1(unu) post expert gr. IA, chimist, nivel studii S, 6 ani şi 6 luni vechime în specialitate (chimie), cu normă întreagă , perioadă nedeterminată;
  d) Serviciul Evaluare Proceduri Europene / Compartiment Calitate Medicamente :
  – 1(unu) post de expert debutant, farmacist, nivel studii superioare, fără vechime in specialitate, cu normă întreagă , perioadă nedeterminată.
  citeste documentul …

 • ANUNT REZULTATE SELECTIE DOSARE DPN

  DIRECȚIA PROCEDURĂ NAȚIONALĂ
  a) Serviciul evaluare procedura națională, compartiment calitate medicamente:
  – 1 (unu) post expert gr. IA (farmacist primar), nivel studii S, 6 ani şi 6 luni vechime în specialitate, cu normă întreagă , perioadă nedeterminată;
  b) Serviciul administrare procedură națională
  – 1 (unu) post expert gr. IA (farmacist primar), nivel studii S, 6 ani şi 6 luni vechime în specialitate, cu normă întreagă , perioadă nedeterminată;
  citeste documentul …

 • ANUNT REZULTATE SELECTIE DOSARE SEA

  SERVICIUL EMITERE AUTORIZAȚII
  – 1 (unu) post expert debutant, nivel studii S, fără vechime în specialitate, normă întreagă, perioadă nedeterminată.
  citeste documentul …

 • ANUNT REZULTATE SELECTIE DOSARE DGDM DTL SIV

  DIRECŢIA GENERALĂ DISPOZITIVE MEDICALE: DIRECTIA TEHNIC – LABORATOARE / SERVICIUL ÎNCERCĂRI ȘI VERIFICĂRI:
  – 1 (unu) post inspector de specialitate gr. I A, nivel studii S, 6 ani şi 6 luni vechime în specialitate administraţie publică (specialitate tehnică asociată domeniului dispozitivelor medicale: electrotehnică, electronică, inginerie electrică, electronică și telecomunicații, tehnologie chimică, chimie industrială, ingineria și managementul sistemelor tehnologice, tehnologia construcțiilor de mașini, fizică, bioinginerie, inginerie medicală, biochimie, biologie, etc), normă întreagă, perioadă nedeterminată.
  citeste documentul …

 • ANUNT REZULTATE SELECTIE DOSARE DAGAFE

  DIRECȚIA ADMINISTRAȚIE GENERALĂ ȘI ASISTENȚĂ FINANCIARĂ EXTERNĂ / COMPARTIMENT ADMINISTRATIV SI PATRIMONIU:
  – 1 (unu) post șofer I, nivel studii M, normă întreagă, perioadă nedeterminată
  – 1 (unu) post îngrijitor, nivel studii G, normă întreagă, perioadă nedeterminată
  citeste documentul …

 • ANUNT REZULTATE PROBA SCRISA 13.12.2021 SERVICIUL PUBLICITATE

  SERVICIUL PUBLICITATE
  – 1 (unu) post referent de specialitate debutant, nivel studii S, fără vechime în specialitate, normă întreagă, perioadă nedeterminată.
  citeste documentul …

 • ANUNT REZULTATE PROBA SCRISA COMPARTIMENTUL LIZIBILITATE

  COMPARTIMENTUL LIZIBILITATE
  – 1 (unu) post referent debutant, nivel studii M, normă întreagă, perioadă nedeterminată.
  citeste documentul …

 • ANUNT REZULTATE PROBA SCRISA 13.12.2021 CPP

  COMPARTIMENTUL PREVENIRE ȘI PROTECȚIE
  – 1 (unu) post expert gr. IA, nivel studii S, 6 ani si 6 luni vechime în specialitate (diplomă de licență în specialitate – absolvirea, in domeniile fundamentale: stiinte ingineresti, stiinte agricole si silvice, cu diploma de licenta sau echivalenta, a ciclului I de studii universitare, studii universitare de licenta, ori a studiilor universitare de lunga durata sau absolvirea cu diploma de absolvire a studiilor universitare de scurta durata), curs de specialitate în domeniul SSM, conținut minim conform celui prevăzut în anexa nr. 6 lit. B, Legea SSM nr. 319/2006, cu o durată minim de 80 de ore, sau master / doctorat în domeniul SSM, perioadă nedeterminată, normă întreagă;
  – 1 (unu) post expert gr. IA, nivel studii S, 6 ani si 6 luni vechime in specialitate (diplomă de licență în specialitate – absolvirea, in domeniile fundamentale: stiinte ingineresti, stiinte agricole si silvice, cu diploma de licenta sau echivalenta, a ciclului I de studii universitare, studii universitare de licenta, ori a studiilor universitare de lunga durata sau absolvirea cu diploma de absolvire a studiilor universitare de scurta durata), perioadă nedeterminată, normă întreagă.
  citeste documentul …

 • ANUNT REZULTATE PROBA SCRISA 13.12.2021 DRUMC

  DIRECȚIA RESURSE UMANE ȘI MANAGEMENTUL CALITĂȚII, SERVICIUL PERSONAL, SALARIZARE, COMPARTIMENT PERSONAL
  – 1 (unu) post referent de specialitate gr. IA, nivel studii S, 6 ani și 6 luni vechime în specialitate (economic), normă întreagă, perioadă nedeterminată.
  citeste documentul …

 • ANUNT REZULTATE PROBA SCRISA 13.12.2021 DJAERI

  DIRECȚIA JURIDICĂ, AFACERI EUROPENE ȘI RELAȚII INTERNAȚIONALE
  Serviciul asistență juridică generală, urmărire debite și contencios administrative
  – 1 (unu) post consilier juridic gr. I, nivel studii S, minimum 3 ani și 6 luni vechime în specialitate (drept), normă întreagă, perioadă nedeterminată.
  Serviciul legislație, sesizări, afaceri europene și relații internaționale
  – 1 (unu) post consilier juridic gr. IA, nivel studii S, minimum 6 ani și 6 luni vechime în specialitate (drept), normă întreagă, perioadă nedeterminată.
  citeste documentul …

 • ANUNT REZULTATE PROBA SCRISA DGDM SSP DM

  DIRECŢIA GENERALĂ DISPOZITIVE MEDICALE: DIRECŢIA REGLEMENTARE, SUPRAVEGHERE PIAŢĂ – SERVICIUL SUPRAVEGHERE PIAŢĂ DM
  – 3 (trei) posturi inspector de specialitate gr. IA, nivel studii S, 6 ani si 6 luni vechime în specialitate administraţie publică (specialitate tehnică asociată domeniului dispozitivelor medicale: electrotehnică, electronică, inginerie electrică, electronică și telecomunicații, tehnologie chimică, chimie industrială, ingineria și managementul sistemelor tehnologice, tehnologia construcțiilor de mașini, fizică, bioinginerie, inginerie medicală, biochimie, biologie), normă întreagă, perioadă nedeterminată.
  citeste documentul …

 • ANUNT REZULTATE PROBA SCRISA DGDM UTI ORADEA

  DIRECŢIA GENERALĂ DISPOZITIVE MEDICALE: DIRECŢIA REGLEMENTARE, SUPRAVEGHERE PIAŢĂ-SERVICIUL SUPRAVEGHERE PIAŢĂ DM / UTI ORADEA
  – 1 (unu) post inspector de specialitate debutant, nivel studii S, fără vechime în specialitate, administraţie publică (specialitate tehnică asociată domeniului dispozitivelor medicale: electrotehnică, electronică, inginerie electrică, electronică și telecomunicații, tehnologie chimică, chimie industrială, ingineria și managementul sistemelor tehnologice, tehnologia construcțiilor de mașini, fizică, bioinginerie, inginerie medicală, biochimie, biologie), normă întreagă, perioadă nedeterminată.
  citeste documentul …

 • Anunt rezultate finale medic primar – specialitatea medicină de laborator

  Anunț privind rezultatele dupǎ susţinerea probelor (proba scrisă și proba interviu) pentru ocuparea postului de medic primar- specialitatea medicină de laborator , perioada nedeterminata în cadrul Agenției Naționale a Medicamentului și a Dispozitivelor Medicale din România.
  citeste documentul …

 • Anunt rezultate selecție dosare medic specialist – specialitatea farmacologie clinică

  Anunt privind rezultatele selecției dosarelor candidațiilor înscriși la concursul pentru ocuparea posturilor de medic medic specialist – specialitatea farmacologie clinică, perioada nedeterminata în cadrul Agenției Naționale a Medicamentului și a Dispozitivelor Medicale din România
  citeste documentul …

 • Anunt rezultate finale medic specialist – specialitatea medicină de familie

  Anunt privind rezultatele dupǎ susţinerea probelor (proba scrisă și proba interviu) pentru ocuparea posturilor de medic specialist – specialitatea medicină de familie, perioada nedeterminata în cadrul Agenției Naționale a Medicamentului și a Dispozitivelor Medicale din România
  citeste documentul …

 • ANUNT AMANARE CONCURS POSTURI VACANTE BAI

  BIROUL AUDIT INTERN
  – 3 (posturi) posturi auditor IA, nivel studii S, 6 ani si 6 luni vechime in specialitate (economic), normă întreagă, perioadă nedeterminată.
  citeste documentul …

 • ANUNT REZULTAT SELECTIE DOSARE DGDM DRSP SSP DM

  – 3 (trei) posturi inspector de specialitate gr. IA, nivel studii S, 6 ani si 6 luni vechime în specialitate administraţie publică (specialitate tehnică asociată domeniului dispozitivelor medicale: electrotehnică, electronică, inginerie electrică, electronică și telecomunicații, tehnologie chimică, chimie industrială, ingineria și managementul sistemelor tehnologice, tehnologia construcțiilor de mașini, fizică, bioinginerie, inginerie medicală, biochimie, biologie), normă întreagă, perioadă nedeterminată.
  citeste documentul …

 • ANUNT REZULTAT SELECTIE DOSARE DRUMC SPS

  DIRECȚIA RESURSE UMANE ȘI MANAGEMENTUL CALITĂȚII, SERVICIUL PERSONAL, SALARIZARE, COMPARTIMENT PERSONAL
  – 1 (unu) post referent de specialitate gr. IA, nivel studii S, 6 ani și 6 luni vechime în specialitate (economic), normă întreagă, perioadă nedeterminată.
  citeste documentul …

 • ANUNT REZULTAT SELECTIE DOSARE DGDM UTI

  1. DIRECŢIA GENERALĂ DISPOZITIVE MEDICALE: DIRECŢIA REGLEMENTARE, SUPRAVEGHERE PIAŢĂ-SERVICIUL SUPRAVEGHERE PIAŢĂ DM/ UTI CLUJ
  – 1 (unu) post inspector de specialitate debutant, nivel studii S, fără vechime în specialitate, administraţie publică (specialitate tehnică asociată domeniului dispozitivelor medicale: electrotehnică, electronică, inginerie electrică, electronică și telecomunicații, tehnologie chimică, chimie industrială, ingineria și managementul sistemelor tehnologice, tehnologia construcțiilor de mașini, fizică, bioinginerie, inginerie medicală, biochimie, biologie), normă întreagă, perioadă nedeterminată;
  2. DIRECŢIA GENERALĂ DISPOZITIVE MEDICALE: DIRECŢIA REGLEMENTARE, SUPRAVEGHERE PIAŢĂ-SERVICIUL SUPRAVEGHERE PIAŢĂ DM / UTI ORADEA
  – 1 (unu) post inspector de specialitate debutant, nivel studii S, fără vechime în specialitate, administraţie publică (specialitate tehnică asociată domeniului dispozitivelor medicale: electrotehnică, electronică, inginerie electrică, electronică și telecomunicații, tehnologie chimică, chimie industrială, ingineria și managementul sistemelor tehnologice, tehnologia construcțiilor de mașini, fizică, bioinginerie, inginerie medicală, biochimie, biologie), normă întreagă, perioadă nedeterminată;
  3. DIRECŢIA GENERALĂ DISPOZITIVE MEDICALE: DIRECŢIA REGLEMENTARE, SUPRAVEGHERE PIAŢĂ-SERVICIUL SUPRAVEGHERE PIAŢĂ DM / UTI MUREȘ
  – 1 (unu) post inspector de specialitate debutant, nivel studii S, fără vechime în specialitate, administraţie publică (specialitate tehnică asociată domeniului dispozitivelor medicale: electrotehnică, electronică, inginerie electrică, electronică și telecomunicații, tehnologie chimică, chimie industrială, ingineria și managementul sistemelor tehnologice, tehnologia construcțiilor de mașini, fizică, bioinginerie, inginerie medicală, biochimie, biologie), normă întreagă, perioadă nedeterminată;
  citeste documentul …

 • ANUNT REZULTAT SELECTIE DOSARE DJAERI

  1. Serviciul asistență juridică generală, urmărire debite și contencios administrative
  – 1 (unu) post consilier juridic gr. I, nivel studii S, minimum 3 ani și 6 luni vechime în specialitate (drept), normă întreagă, perioadă nedeterminată.
  2. Serviciul legislație, sesizări, afaceri europene și relații internaționale
  – 1 (unu) post consilier juridic gr. IA, nivel studii S, minimum 6 ani și 6 luni vechime în specialitate (drept), normă întreagă, perioadă nedeterminată.
  citeste documentul …

 • ANUNT REZULTAT SELECTIE DOSARE CPP

  – 1 (unu) post expert gr. IA, nivel studii S, 6 ani si 6 luni vechime în specialitate (diplomă de licență în specialitate – absolvirea, in domeniile fundamentale: stiinte ingineresti, stiinte agricole si silvice, cu diploma de licenta sau echivalenta, a ciclului I de studii universitare, studii universitare de licenta, ori a studiilor universitare de lunga durata sau absolvirea cu diploma de absolvire a studiilor universitare de scurta durata), curs de specialitate în domeniul SSM, conținut minim conform celui prevăzut în anexa nr. 6 lit. B, Legea SSM nr. 319/2006, cu o durată minim de 80 de ore, sau master / doctorat în domeniul SSM, perioadă nedeterminată, normă întreagă;
  – 1 (unu) post expert gr. IA, nivel studii S, 6 ani si 6 luni vechime in specialitate (diplomă de licență în specialitate – absolvirea, in domeniile fundamentale: stiinte ingineresti, stiinte agricole si silvice, cu diploma de licenta sau echivalenta, a ciclului I de studii universitare, studii universitare de licenta, ori a studiilor universitare de lunga durata sau absolvirea cu diploma de absolvire a studiilor universitare de scurta durata), perioadă nedeterminată, normă întreagă.
  citeste documentul …

 • ANUNT REZULTAT SELECTIE DOSARE COMP LIZIBILITATE

  – 1 (unu) post referent debutant, nivel studii M, normă întreagă, perioadă nedeterminată.
  citeste documentul …

 • ANUNT REZULTAT SELECTIE DOSARE SERV PUBLICITATE

  – 1 (unu) post referent de specialitate debutant, nivel studii S, fără vechime în specialitate, normă întreagă, perioadă nedeterminată.
  citeste documentul …

 • ANUNT CONCURS POSTURI VACANTE – DEAP, DSC, DPE, SC

  ANUNT CONCURS POSTURI VACANTE – DEAP, DSC, DPE, SCRP
  AGENȚIA NAȚIONALĂ A MEDICAMENTULUI ȘI A DISPOZITIVELOR MEDICALE DIN ROMÂNIA, organizează concurs pentru ocuparea următoarelor funcții contractuale vacante, de execuție, perioadă nedeterminată, în conformitate cu prevederile H.G. nr. 286/2011 cu modificările și completările ulterioare, și a Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 103/2021 privind unele măsuri la nivelul administraţiei publice, publicat în Monitorul Oficial nr. 1255/ 07.XII.2021 Partea a III-a, respectiv:
  1) DIRECȚIA ECONOMICĂ ȘI ACHIZIȚII PUBLICE
  a) BIROU ACHIZIȚII PUBLICE ȘI PROTOCOL
  – 1 (unu) post șef birou, nivel studii S, vechime în specialitate minim 6 ani și 6 luni, normă întreagă, perioadă nedeterminată;
  b) SERVICIUL BUGET FINANCIAR CONTABILITATE
  – 1 (unu) post expert IA, nivel studii S, minim 6 ani și 6 luni vechime în specialitate (economică), normă întreagă, perioadă nedeterminată;
  2) DIRECȚIA STUDII CLINICE, COMPARTIMENT EVALUARE CALITATE STUDII CLINICE MEDICAMENTE DE UZ UMAN
  – 2 (două) posturi expert IA, farmacist specialist (laborator farmaceutic / industrie farmaceutică și cosmetică), minim 6 ani și 6 luni vechime în specialitate (farmacie), normă întreagă, perioadă nedeterminată;
  3) DIRECȚIA PROCEDURI EUROPENE / SERVICIUL ADMINISTRARE PROCEDURI EUROPENE / COMPARTIMENT ADMINISTRARE PROCEDURI MRP, DCP:
  – 1 (unu) post expert debutant, farmacist, studii S, fără vechime în specialitatea farmacie, perioadă nedeterminată;
  4) SERVICIUL COMUNICARE ȘI RELAȚII PUBLICE, BIROU COMUNICARE CU PRESA, ALTE PARTI INTERESATE SI SOCIAL MEDIA
  – 1 (unu) post expert gr. 1A, minim 6 ani și 6 luni vechime în specialitate (Comunicare și Relații Publice, Jurnalism, Stiințe Politice), normă întreagă, perioadă nedeterminată;
  citeste documentul …

 • ANUNT SELECTIE DOSARE CONCURS MEDIC PRIMAR

  1 (unu) post medic primar, specialitatea medicină de laborator, în cadrul Direcției evaluare tehnologii medicale, Compartiment evaluare medicală, normă întreagă, perioadă nedeterminată.
  citeste documentul …

 • ERATA ANUNT CONCURS NR. 20510/17.11.2021

  ERATA ANUNT CONCURS NR. 20510/17.11.2021
  citeste documentul …

 • Erata anunt concurs posturi vacante DIRECTIA PROCEDURI EUROPENE

  Erata anunt concurs posturi vacante DIRECTIA PROCEDURI EUROPENE
  citeste documentul …

 • ANUNT selectie dosare medic specialist, specialitatea medicina de familie

  ANUNȚ privind rezultatele selecției dosarelor candidațiilor înscriși la concursul pentru ocuparea posturilor de medic medic specialist – specialitatea medicină de familie, perioada nedeterminata în cadrul Agenției Naționale a Medicamentului și a Dispozitivelor Medicale din România
  citeste documentul …

 • ANUNT NR.66406E-23.11.2021-DGDM-DAG-DPN-DPE-SEA

  AGENȚIA NAȚIONALĂ A MEDICAMENTULUI ȘI A DISPOZITIVELOR MEDICALE DIN ROMÂNIA, organizează concurs pentru ocuparea următoarelor funcții contractuale vacante, de execuție, perioadă nedeterminată, în conformitate cu prevederile H.G. nr. 286/2011 cu modificările și completările ulterioare, și a Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 103/2021 privind unele măsuri la nivelul administraţiei publice, publicat în Monitorul Oficial nr. 1212/ 23.XI.2021 Partea a III-a, respectiv:
  1. DIRECŢIA GENERALĂ DISPOZITIVE MEDICALE: DIRECTIA TEHNIC – LABORATOARE / SERVICIUL ÎNCERCĂRI ȘI VERIFICĂRI:
  – 1 (unu) post inspector de specialitate gr. I A, nivel studii S, 6 ani şi 6 luni vechime în specialitate administraţie publică (specialitate tehnică asociată domeniului dispozitivelor medicale: electrotehnică, electronică, inginerie electrică, electronică și telecomunicații, tehnologie chimică, chimie industrială, ingineria și managementul sistemelor tehnologice, tehnologia construcțiilor de mașini, fizică, bioinginerie, inginerie medicală, biochimie, biologie, etc), normă întreagă, perioadă nedeterminată;
  2. DIRECȚIA ADMINISTRAȚIE GENERALĂ ȘI ASISTENȚĂ FINANCIARĂ EXTERNĂ / COMPARTIMENT ADMINISTRATIV SI PATRIMONIU:
  a) 1 (unu) post șofer I, nivel studii M, normă întreagă, perioadă nedeterminată;
  b) 1 (unu) post paznic, nivel studii M, normă întreagă, perioadă nedeterminată;
  c) 1 (unu) post îngrijitor, nivel studii G, normă întreagă, perioadă nedeterminată;
  3. DIRECȚIA PROCEDURĂ NAȚIONALĂ
  a) Serviciul evaluare procedura națională, compartiment calitate medicamente:
  – 1 (unu) post expert gr. IA (farmacist primar), nivel studii S, 6 ani şi 6 luni vechime în specialitate, cu normă întreagă, perioadă nedeterminată;
  b) Serviciul administrare procedura nationala, biroul validare – administrare
  – 1 (unu) post expert gr. IA (farmacist primar), nivel studii S, 6 ani şi 6 luni vechime în specialitate, cu normă întreagă, perioadă nedeterminată;
  c) Serviciul administrare procedură națională
  – 1 (unu) post expert gr. IA (farmacist primar), nivel studii S, 6 ani şi 6 luni vechime în specialitate, cu normă întreagă, perioadă nedeterminată;
  4. DIRECȚIA PROCEDURI EUROPENE
  a) Serviciul Evaluare Proceduri Europene / Compartiment Calitate Medicamente:
  – 1(unu) post expert gr. IA, chimist principal, nivel studii S, 6 ani şi 6 luni vechime în specialitate (chimie), cu normă întreagă , perioadă nedeterminată;
  b) Serviciul Evaluare Proceduri Europene / Compartiment Evaluare Procedură Centralizată:
  – 1(unu) post expert gr. IA, farmacist primar (farmacie clinică) , nivel studii S , 6 ani şi 6 luni vechime în specialitate (farmacie), cu normă întreagă , perioadă nedeterminată;
  c) Serviciul Evaluare Proceduri Europene / Compartiment Evaluare Procedură Centralizată:
  – 1(unu) post expert gr. IA, chimist, nivel studii S, 6 ani şi 6 luni vechime în specialitate (chimie), cu normă întreagă , perioadă nedeterminată;
  d) Serviciul Evaluare Proceduri Europene / Compartiment Calitate Medicamente:
  – 1(unu) post de expert debutant, farmacist, nivel studii superioare, fără vechime in specialitate,
  fără vechime in specialitate, cu normă întreagă , perioadă nedeterminată.
  5. SERVICIUL EMITERE AUTORIZAȚII
  – 1 (unu) post expert debutant, nivel studii S, fără vechime în specialitate, normă întreagă, perioadă nedeterminată.
  citeste documentul …

 • ERATA ANUNT CONCURS POSTURI VACANTE DGDM, BAI

  ERATĂ
  La anunțul nr. 20510/17.11.2021
  , publicat de către Agenția Națională a Medicamentului și Dispozititivelor Medicale din România privind organizarea şi desfăşurarea concursului de ocupare a unor funcții contractuale vacante, perioadă nedeterminată, în conformitate cu prevederile H.G. nr. 286/2011 cu modificările și completările ulterioare, și a Legii nr. 33/2021 pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 183/2020 privind desfășurarea pe perioada stării de alertă a concursurilor pentru ocuparea posturilor vacante din cadrul unor instituții din sistemul justiției, precum și din cadrul Curții de Conturi, s-a constatat o eroare materială, motiv pentru care se impune următoarea precizare:
  În secțiunea: “7. BIROUL AUDIT INTERN” – (pag. 2)
  În loc de:
  “- 3 (posturi) posturi auditor IA, nivel studii S, 6 ani si 6 luni vechime în specialitate (economic), normă întreagă, perioadă nedeterminată.”
  Se va citi:
  “3 (trei) posturi auditor IA, nivel studii S, 6 ani si 6 luni vechime în specialitate (economic), normă întreagă, perioadă nedeterminată.”

  2. În secțiunea: “Cerințespecifice și conditii generale pentru ocuparea posturilor vacante, pe perioadă nedeterminată conform Ordinului M.S. nr. 1470/2011 cu modificările și completările ulterioare: (pag. 4 – pag. 5)
  – 3 (trei) posturi inspector de specialitate gr. IA, nivel studii S, 6 ani si 6 luni vechime în specialitate administraţie publică (specialitate tehnică asociată domeniului dispozitivelor medicale: electrotehnică, electronică, inginerie electrică, electronică și telecomunicații, tehnologie chimică, chimie industrială, ingineria și managementul sistemelor tehnologice, tehnologia construcțiilor de mașini, fizică, bioinginerie, inginerie medicală, biochimie, biologie), normă întreagă, perioadă nedeterminată
  – diplomă de licenţă în specialitate;
  – fără conditii privind vechimea minimă în specialitate;
  – cunoştinţe de utilizare a calculatorului;
  – cunoştinţe de limba engleză nivel mediu scris, citit, vorbit;
  – concurs pentru ocuparea postului. ”
  În loc de:
  “2. DIRECŢIA GENERALĂ DISPOZITIVE MEDICALE: DIRECŢIA REGLEMENTARE, SUPRAVEGHERE PIAŢĂ – SERVICIUL SUPRAVEGHERE PIAŢĂ DM
  Se va citi:
  “- 3 (trei) posturi inspector de specialitate gr. IA, nivel studii S, 6 ani si 6 luni vechime în specialitate administraţie publică (specialitate tehnică asociată domeniului dispozitivelor medicale: electrotehnică, electronică, inginerie electrică, electronică și telecomunicații, tehnologie chimică, chimie industrială, ingineria și managementul sistemelor tehnologice, tehnologia construcțiilor de mașini, fizică, bioinginerie, inginerie medicală, biochimie, biologie), normă întreagă, perioadă nedeterminată:
  – diplomă de licenţă în specialitate;
  6 ani si 6 luni vechime în specialitate administraţie publică;
  – cunoştinţe de utilizare a calculatorului;
  – cunoştinţe de limba engleză nivel mediu scris, citit, vorbit;
  – concurs pentru ocuparea postului”
  citeste documentul …

 • ANUNT CONCURS POSTURI VACANTE DGDM, DRUMC, CPP, SP

  1. DIRECŢIA GENERALĂ DISPOZITIVE MEDICALE, DIRECȚIA REGLEMENTARE, SUPRAVEGHERE PIAȚĂ – SERVICIUL REGLEMENTARE, COMPARTIMENT INVESTIGAȚII CLINICE, DISPOZITIVE MEDICALE:
  – 2 (două) posturi expert gr. II, nivel studii S, 6 luni vechime în specialitate administrație publică (specialitate tehnică asociată dispozitivelor medicale: bioinginerie, biochimie, biofizică, inginerie medicală), normă întreagă, perioadă nedeterminată;
  2. DIRECŢIA GENERALĂ DISPOZITIVE MEDICALE: DIRECŢIA REGLEMENTARE, SUPRAVEGHERE PIAŢĂ – SERVICIUL SUPRAVEGHERE PIAŢĂ DM
  – 3 (trei) posturi inspector de specialitate gr. IA, nivel studii S, 6 ani si 6 luni vechime în specialitate administraţie publică (specialitate tehnică asociată domeniului dispozitivelor medicale: electrotehnică, electronică, inginerie electrică, electronică și telecomunicații, tehnologie chimică, chimie industrială, ingineria și managementul sistemelor tehnologice, tehnologia construcțiilor de mașini, fizică, bioinginerie, inginerie medicală, biochimie, biologie), normă întreagă, perioadă nedeterminată;
  3. DIRECŢIA GENERALĂ DISPOZITIVE MEDICALE: DIRECŢIA REGLEMENTARE, SUPRAVEGHERE PIAŢĂ-SERVICIUL SUPRAVEGHERE PIAŢĂ DM/ UTI CLUJ
  – 1 (unu) post inspector de specialitate debutant, nivel studii S, fără vechime în specialitate, administraţie publică (specialitate tehnică asociată domeniului dispozitivelor medicale: electrotehnică, electronică, inginerie electrică, electronică și telecomunicații, tehnologie chimică, chimie industrială, ingineria și managementul sistemelor tehnologice, tehnologia construcțiilor de mașini, fizică, bioinginerie, inginerie medicală, biochimie, biologie), normă întreagă, perioadă nedeterminată;
  4. DIRECŢIA GENERALĂ DISPOZITIVE MEDICALE: DIRECŢIA REGLEMENTARE, SUPRAVEGHERE PIAŢĂ-SERVICIUL SUPRAVEGHERE PIAŢĂ DM / UTI ORADEA
  – 1 (unu) post inspector de specialitate debutant, nivel studii S, fără vechime în specialitate, administraţie publică (specialitate tehnică asociată domeniului dispozitivelor medicale: electrotehnică, electronică, inginerie electrică, electronică și telecomunicații, tehnologie chimică, chimie industrială, ingineria și managementul sistemelor tehnologice, tehnologia construcțiilor de mașini, fizică, bioinginerie, inginerie medicală, biochimie, biologie), normă întreagă, perioadă nedeterminată;
  5. DIRECŢIA GENERALĂ DISPOZITIVE MEDICALE: DIRECŢIA REGLEMENTARE, SUPRAVEGHERE PIAŢĂ-SERVICIUL SUPRAVEGHERE PIAŢĂ DM / UTI MUREȘ
  – 1 (unu) post inspector de specialitate debutant, nivel studii S, fără vechime în specialitate, administraţie publică (specialitate tehnică asociată domeniului dispozitivelor medicale: electrotehnică, electronică, inginerie electrică, electronică și telecomunicații, tehnologie chimică, chimie industrială, ingineria și managementul sistemelor tehnologice, tehnologia construcțiilor de mașini, fizică, bioinginerie, inginerie medicală, biochimie, biologie), normă întreagă, perioadă nedeterminată;
  6. COMPARTIMENTUL PREVENIRE ȘI PROTECȚIE
  – 1 (unu) post expert gr. IA, nivel studii S, 6 ani si 6 luni vechime în specialitate (diplomă de licență în specialitate – absolvirea, in domeniile fundamentale: stiinte ingineresti, stiinte agricole si silvice, cu diploma de licenta sau echivalenta, a ciclului I de studii universitare, studii universitare de licenta, ori a studiilor universitare de lunga durata sau absolvirea cu diploma de absolvire a studiilor universitare de scurta durata), curs de specialitate în domeniul SSM, conținut minim conform celui prevăzut în anexa nr. 6 lit. B, Legea SSM nr. 319/2006, cu o durată minim de 80 de ore, sau master / doctorat în domeniul SSM, perioadă nedeterminată, normă întreagă;
  – 1 (unu) post expert gr. IA, nivel studii S, 6 ani si 6 luni vechime in specialitate (diplomă de licență în specialitate – absolvirea, in domeniile fundamentale: stiinte ingineresti, stiinte agricole si silvice, cu diploma de licenta sau echivalenta, a ciclului I de studii universitare, studii universitare de licenta, ori a studiilor universitare de lunga durata sau absolvirea cu diploma de absolvire a studiilor universitare de scurta durata), perioadă nedeterminată, normă întreagă.
  7. BIROUL AUDIT INTERN
  – 3 (posturi) posturi auditor IA, nivel studii S, 6 ani si 6 luni vechime in specialitate (economic), normă întreagă, perioadă nedeterminată.
  8. DIRECȚIA RESURSE UMANE ȘI MANAGEMENTUL CALITĂȚII, SERVICIUL PERSONAL, SALARIZARE, COMPARTIMENT PERSONAL
  – 1 (unu) post expert gr. IA, nivel studii S, 6 ani și 6 luni vechime în specialitate (drept), normă întreagă, perioadă nedeterminată;
  – 1 (unu) post referent de specialitate gr. IA, nivel studii S, 6 ani și 6 luni vechime în specialitate (economic), normă întreagă, perioadă nedeterminată.
  9. DIRECȚIA JURIDICĂ, AFACERI EUROPENE ȘI RELAȚII INTERNAȚIONALE
  a) Serviciul asistență juridică generală, urmărire debite și contencios administrative
  – 1 (unu) post consilier juridic gr. I, nivel studii S, minimum 3 ani și 6 luni vechime în specialitate (drept), normă întreagă, perioadă nedeterminată.
  b) Serviciul legislație, sesizări, afaceri europene și relații internaționale
  – 1 (unu) post consilier pentru afaceri europene, nivel studii S, specialitate (administrație publică), normă întreagă, perioadă nedeterminată;
  c) Serviciul legislație, sesizări, afaceri europene și relații internaționale
  – 1 (unu) post consilier juridic gr. IA, nivel studii S, minimum 6 ani și 6 luni vechime în specialitate (drept), normă întreagă, perioadă nedeterminată.
  10. SERVICIUL PUBLICITATE
  – 1 (unu) post referent de specialitate debutant, nivel studii S, fără vechime în specialitate, normă întreagă, perioadă nedeterminată:
  11. COMPARTIMENTUL LIZIBILITATE
  – 1 (unu) post referent debutant, nivel studii M, normă întreagă, perioadă nedeterminată.
  citeste documentul …

 • ANUNT REZULTATE FINALE DPE

  DIRECȚIA PROCEDURI EUROPENE SERVICIUL ADMINISTRARE PROCEDURI EUROPENE / COMPARTIMENT ADMINISTRARE PROCEDURĂ CENTRALIZATĂ:
  – 1 (unu) post referent tr. II, nivel studii M, minimum 6 luni vechime în muncă, normă întreagă, perioadă nedeterminată
  citeste documentul …

 • ANUNT REZULTATE FINALE DEAP

  DIRECȚIA ECONOMICĂ ȘI ACHIZIȚII PUBLICE, SERVICIUL BUGET FINANCIAR CONTABILITATE:
  – 1 (unu) post referent tr. IA, nivel studii M, minimum 6 ani și 6 luni vechime în specialitate economică, normă întreagă, perioadă nedeterminată.
  citeste documentul …

 • ANUNT REZULTATE FINALE DGDM – DIRECTIA AVIZARE

  DIRECŢIA GENERALĂ DISPOZITIVE MEDICALE: DIRECTIA AVIZARE:
  – 1 (unu) post inspector de specialitate debutant, nivel studii S, fără vechime în specialitate, administraţie publică, (specialitate tehnică asociată domeniului dispozitivelor medicale: electrotehnică, electronică, inginerie electrică, electronică și telecomunicații, tehnologie chimică, chimie industrială, ingineria și managementul sistemelor tehnologice, tehnologia construcțiilor de mașini, fizică, bioinginerie, inginerie medicală, biochimie, biologie, etc), normă întreagă, perioadă nedeterminată
  citeste documentul …

 • ANUNT REZULTATE FINALE BIROU CONSULTANTA STIINTIFICA

  BIROU DE CONSULTANȚĂ ȘTIINȚIFICĂ:
  – 2 (două) posturi expert gr. IA, minimum 6 ani și 6 luni vechime în specialitate administrație publică (specialitate tehnică asociată domeniului dispozitivelor medicale: electrotehnică, electronică, inginerie electrică, electronică și telecomunicații, tehnologie chimică, chimie industrială, ingineria și managementul sistemelor tehnologice, tehnologia construcțiilor de mașini, fizică, bioinginerie, inginerie medicală, biochimie, biologie, etc), normă întreagă, perioadă nedeterminată.
  citeste documentul …

 • ANUNT REZULTATE BIROUL DE CONSULTANTA STIINTIFICA

  BIROUL DE CONSULTANȚĂ ȘTIINȚIFICĂ
  – 2 (două) posturi expert gr. IA, minimum 6 ani și 6 luni vechime în specialitate administrație publică (specialitate tehnică asociată domeniului dispozitivelor medicale: electrotehnică, electronică, inginerie electrică, electronică și telecomunicații, tehnologie chimică, chimie industrială, ingineria și managementul sistemelor tehnologice, tehnologia construcțiilor de mașini, fizică, bioinginerie, inginerie medicală, biochimie, biologie, etc), normă întreagă, perioadă nedeterminată.
  citeste documentul …

 • ANUNT REZULTATE DGDM – DIRECTIA AVIZARE

  DIRECŢIA GENERALĂ DISPOZITIVE MEDICALE: DIRECTIA AVIZARE:
  – 1 (unu) post inspector de specialitate debutant, nivel studii S, fără vechime în specialitate, administraţie publică, (specialitate tehnică asociată domeniului dispozitivelor medicale: electrotehnică, electronică, inginerie electrică, electronică și telecomunicații, tehnologie chimică, chimie industrială, ingineria și managementul sistemelor tehnologice, tehnologia construcțiilor de mașini, fizică, bioinginerie, inginerie medicală, biochimie, biologie, etc), normă întreagă, perioadă nedeterminată.
  citeste documentul …

 • ANUNT REZULTATE INTERVIU DEAP

  DIRECȚIA ECONOMICĂ ȘI ACHIZIȚII PUBLICE, SERVICIUL BUGET FINANCIAR CONTABILITATE:
  – 1 (unu) post referent tr. IA, nivel studii M, minimum 6 ani și 6 luni vechime în specialitate economică, normă întreagă, perioadă nedeterminată.
  citeste documentul …

 • ANUNT REZULTATE INTERVIU DPE

  DIRECȚIA PROCEDURI EUROPENE SERVICIUL ADMINISTRARE PROCEDURI EUROPENE / COMPARTIMENT ADMINISTRARE PROCEDURĂ CENTRALIZATĂ:
  – 1 (unu) post referent tr. II, nivel studii M, minimum 6 luni vechime în muncă, normă întreagă, perioadă nedeterminată.
  citeste documentul …

 • ANUNT REZULTAT PROBA SCRISA DPE

  DIRECȚIA PROCEDURI EUROPENE SERVICIUL ADMINISTRARE PROCEDURI EUROPENE / COMPARTIMENT ADMINISTRARE PROCEDURĂ CENTRALIZATĂ:
  – 1 (unu) post referent tr. II, nivel studii M, minimum 6 luni vechime în muncă, normă întreagă, perioadă nedeterminată.
  citeste documentul …

 • ANUNT REZULTAT PROBA SCRISA DEAP

  DIRECȚIA ECONOMICĂ ȘI ACHIZIȚII PUBLICE, SERVICIUL BUGET FINANCIAR CONTABILITATE:
  – 1 (unu) post referent tr. IA, nivel studii M, minimum 6 ani și 6 luni vechime în specialitate economică, normă întreagă, perioadă nedeterminată.
  citeste documentul …

 • ANUNT REZULTAT PROBA SCRISA DGDM DA

  DIRECŢIA GENERALĂ DISPOZITIVE MEDICALE: DIRECTIA AVIZARE:
  – 1 (unu) post inspector de specialitate debutant, nivel studii S, fără vechime în specialitate, administraţie publică, (specialitate tehnică asociată domeniului dispozitivelor medicale: electrotehnică, electronică, inginerie electrică, electronică și telecomunicații, tehnologie chimică, chimie industrială, ingineria și managementul sistemelor tehnologice, tehnologia construcțiilor de mașini, fizică, bioinginerie, inginerie medicală, biochimie, biologie, etc), normă întreagă, perioadă nedeterminată.
  citeste documentul …

 • ANUNT REZULTAT PROBA SCRISA BCS

  BIROUL DE CONSULTANTA STIINTIFICA:
  – 2 (două) posturi expert gr. IA, minimum 6 ani și 6 luni vechime în specialitate administrație publică (specialitate tehnică asociată domeniului dispozitivelor medicale: electrotehnică, electronică, inginerie electrică, electronică și telecomunicații, tehnologie chimică, chimie industrială, ingineria și managementul sistemelor tehnologice, tehnologia construcțiilor de mașini, fizică, bioinginerie, inginerie medicală, biochimie, biologie, etc), normă întreagă, perioadă nedeterminată.
  citeste documentul …

 • ANUNT REZ SELECTIE DOSARE BIR CONSULTANTA STIINTIFICA

  BIROU DE CONSULTANȚĂ ȘTIINȚIFICĂ:
  – 2 (două) posturi expert gr. IA, minimum 6 ani și 6 luni vechime în specialitate administrație publică (specialitate tehnică asociată domeniului dispozitivelor medicale: electrotehnică, electronică, inginerie electrică, electronică și telecomunicații, tehnologie chimică, chimie industrială, ingineria și managementul sistemelor tehnologice, tehnologia construcțiilor de mașini, fizică, bioinginerie, inginerie medicală, biochimie, biologie, etc), normă întreagă, perioadă nedeterminată
  citeste documentul …

 • ANUNT REZULTAT SELECTIE DOSARE DGDM – DIR AVIZARE

  DIRECŢIA GENERALĂ DISPOZITIVE MEDICALE: DIRECTIA AVIZARE:
  – 1 (unu) post inspector de specialitate debutant, nivel studii S, fără vechime în specialitate, administraţie publică, (specialitate tehnică asociată domeniului dispozitivelor medicale: electrotehnică, electronică, inginerie electrică, electronică și telecomunicații, tehnologie chimică, chimie industrială, ingineria și managementul sistemelor tehnologice, tehnologia construcțiilor de mașini, fizică, bioinginerie, inginerie medicală, biochimie, biologie, etc), normă întreagă, perioadă nedeterminată.
  citeste documentul …

 • ANUNT REZULTAT SELECTIE DOSARE DPE – COMP ADM PROC

  DIRECȚIA PROCEDURI EUROPENE SERVICIUL ADMINISTRARE PROCEDURI EUROPENE / COMPARTIMENT ADMINISTRARE PROCEDURĂ CENTRALIZATĂ:
  – 1 (unu) post referent tr. II, nivel studii M, minimum 6 luni vechime în muncă, normă întreagă, perioadă nedeterminată.
  citeste documentul …

 • ANUNT REZULTAT SELECTIE DOSARE DEAP

  DIRECȚIA ECONOMICĂ ȘI ACHIZIȚII PUBLICE, SERVICIUL BUGET FINANCIAR CONTABILITATE:
  – 1 (unu) post referent tr. IA, nivel studii M, minimum 6 ani și 6 luni vechime în specialitate economică, normă întreagă, perioadă nedeterminată.
  citeste documentul …

 • ANUNT CONCURS POSTURI VACANTE DPE, DEAP, BSC, DGDM

  AGENȚIA NAȚIONALĂ A MEDICAMENTULUI SI A DISPOZITIVELOR MEDICALE DIN ROMÂNIA
  Organizează concurs pentru ocuparea următoarelor funcții contractuale vacante, de execuție, perioadă nedeterminată, în conformitate cu prevederile H.G. nr. 286/2011 cu modificările și completările ulterioare, și a Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 103/2021 privind unele măsuri la nivelul administraţiei publice, publicat în Monitorul Oficial nr. 958/30.09.2021 Partea a III-a, respectiv:
  DIRECŢIA GENERALĂ DISPOZITIVE MEDICALE: DIRECTIA AVIZARE:
  – 1 (unu) post inspector de specialitate debutant, nivel studii S, fără vechime în specialitate, administraţie publică, (specialitate tehnică asociată domeniului dispozitivelor medicale: electrotehnică, electronică, inginerie electrică, electronică și telecomunicații, tehnologie chimică, chimie industrială, ingineria și managementul sistemelor tehnologice, tehnologia construcțiilor de mașini, fizică, bioinginerie, inginerie medicală, biochimie, biologie, etc), normă întreagă, perioadă nedeterminată;
  BIROU DE CONSULTANȚĂ ȘTIINȚIFICĂ:
  – 2 (două) posturi expert gr. IA, minimum 6 ani și 6 luni vechime în specialitate administrație publică (specialitate tehnică asociată domeniului dispozitivelor medicale: electrotehnică, electronică, inginerie electrică, electronică și telecomunicații, tehnologie chimică, chimie industrială, ingineria și managementul sistemelor tehnologice, tehnologia construcțiilor de mașini, fizică, bioinginerie, inginerie medicală, biochimie, biologie, etc), normă întreagă, perioadă nedeterminată;
  DIRECȚIA PROCEDURI EUROPENE SERVICIUL ADMINISTRARE PROCEDURI EUROPENE / COMPARTIMENT ADMINISTRARE PROCEDURĂ CENTRALIZATĂ:
  – 1 (unu) post referent tr. II, nivel studii M, minimum 6 luni vechime în muncă, normă întreagă, perioadă nedeterminată;
  DIRECȚIA ECONOMICĂ ȘI ACHIZIȚII PUBLICE, SERVICIUL BUGET FINANCIAR CONTABILITATE:
  – 1 (unu) post referent tr. IA, nivel studii M, minimum 6 ani și 6 luni vechime în specialitate economică, normă întreagă, perioadă nedeterminată.
  citeste documentul …

 • Rezultate finale Direcția Studii Clinice

  Rezultate finale Direcția Studii Clinice
  citeste documentul …

 • Rezultate finale Direcția Avizare

  Rezultate finale Direcția Avizare
  citeste documentul …

 • Rezultate finale Serviciul Publicitate

  Rezultate finale Serviciul Publicitate
  citeste documentul …

 • Anunt rezultate interviu Directia Avizare

  Anunt rezultate interviu Directia Avizare
  citeste documentul …

 • Anunt rezultate interviu Serviciul publicitate

  Anunt rezultate interviu Serviciul publicitate
  citeste documentul …

 • ERATA ANUNT NR 16297/17.09.2021 – CONCURS MEDICI

  În cuprinsul anunțului publicat în data de 17.09.2021:
  La pag. 1, în loc de:
  – 1 (unu) post de medic specialist, specialitatea medicină de familie, normă întreagă, perioadă nedeterminată, în cadrul Serviciului evaluare proceduri europene / Compartiment eficacitate şi siguranţă non-clinică;
  – 1 (unu) post de medic specialist, specialitatea medicină de familie, normă întreagă, perioadă nedeterminată, în cadrul Serviciului evaluare proceduri europene / Compartiment informaţii medicamente și
  – 1 (un) post de medic specialist, specialitatea farmacologie clinică, din cadrul Direcției studii clinice, Compartimentul studii clinice medicamente de uz uman faza 1-4.
  Se va citi:
  – 1 (unu) post de medic specialist, specialitatea medicină de familie, normă întreagă, perioadă nedeterminată, din cadrul Direcției proceduri europene, Serviciul evaluare proceduri europene / Compartiment eficacitate şi siguranţă non-clinică;
  – 1 (unu) post de medic specialist, specialitatea medicină de familie, normă întreagă, perioadă nedeterminată, din cadrul Direcției proceduri europene, Serviciul evaluare proceduri europene / Compartiment informaţii medicamente și
  – 1 (un) post de medic specialist, specialitatea farmacologie clinică, normă întreagă, perioadă nedeterminată, din cadrul Direcției studii clinice, Compartimentul studii clinice medicamente de uz uman faza 1-4.
  citeste documentul …

 • Anunt rezultate proba scrisa Direcția avizare

  Anunt rezultate proba scrisa Direcția avizare
  citeste documentul …

 • Anunt rezultate proba scrisa Direcția studii clinice

  Anunt rezultate proba scrisa Direcția studii clinice
  citeste documentul …

 • Anunt rezultate proba scrisa Serviciul Publicitate

  Anunt rezultate proba scrisa Serviciul Publicitate
  citeste documentul …

 • Anunt ocupare posturi vacante medici, norma intreaga

  Agenția Națională a Medicamentului și a Dispozitivelor Medicale din România scoate la concurs, în conformitate cu prevederile Ordinului Ministrului Sanatatii nr. 869/2015 pentru aprobarea metodologiilor privind organizarea şi desfăşurarea concursurilor de ocupare a posturilor de medic, medic dentist, farmacist, biolog, biochimist şi chimist din unităţile sanitare publice, precum şi a funcţiilor de şef de secţie, şef de laborator şi şef de compartiment din unităţile sanitare fără paturi, respectiv a funcţiei de farmacist-şef în unităţile sanitare publice cu paturi, următoarele posturi contractuale vacante:
  – 1 (unu) post medic specialist, specialitatea medicină de familie, nivel studii S, normă întreagă, perioadă nedeterminată, în cadrul Serviciul evaluare proceduri europene / Compartiment eficacitate şi siguranţă non-clinică;
  – 1(unu) post medic specialist, specialitatea medicină de familie, normă întreagă, perioadă nedeterminată, în cadrul Serviciului evaluare procedurie europene / Compartiment informaţii medicamente;
  – 1 (unu) post medic primar, specialitatea farmacologie clinică, normă întreagă, perioadă nedeterminată, în cadrul Direcției farmacovigilență și managementul riscului – Serviciul evaluare;
  – 1 (unu) post medic primar, specialitatea medicină de laborator, în cadrul Direcției evaluare tehnologii medicale, Compartiment evaluare medicală, normă întreagă, perioadă nedeterminată;
  – 1 (unu) post medic specialist, specialitatea sănătate publică și management, în cadrul Direcției evaluare tehnologii medicale, Compartiment evaluare medicală, normă întreagă, perioadă nedeterminată;
  – 1 (un) post medic specialist, specialitatea farmacologie clinică, din cadrul Directiei studii clinice, Compartimentului studii clinice medicamente de uz uman faza 1-4, normă întreagă, perioadă nedeterminată;
  – 1 (un) post de medic specialist, specialitatea farmacologie clinică, din cadrul Directiei studii clinice, Compartimentului studii clinice medicamente de uz uman faza 1-4
  citeste documentul …

 • ANUNT REZULTAT CONTESTATIE DGDM – DIRECTIA AVIZARE

  DIRECŢIA GENERALĂ DISPOZITIVE MEDICALE: DIRECTIA AVIZARE
  – 1 (unu) post inspector de specialitate gr. IA, normă întreagă, perioadă nedeterminată
  citeste documentul …

 • Anunt rezultat selectie dosare Direcția studii clinice

  Anunt rezultat selectie dosare Direcția studii clinice
  citeste documentul …

 • Anunt rezultat selectie dosare Serviciul publicitate

  Anunt rezultat selectie dosare Serviciul publicitate
  citeste documentul …

 • Anunt rezultat selectie dosare Directia avizare

  Anunt rezultat selectie dosare Direcția generală dispozitive medicale, Directia avizare
  citeste documentul …

 • ANUNT REZULTATE FINALE DJRI

  DIRECȚIA JURIDICĂ ȘI RELAȚII INTERNAȚIONALE
  Serviciul asistență juridică generală, urmărire debite și contencios administrativ
  – 1 (unu) post consilier juridic gr. IA, snormă întreagă, perioadă nedeterminată;
  Serviciul legislație, sesizări și relații internaționale
  – 1 (unu) post consilier pentru afaceri europene, normă întreagă, perioadă nedeterminată.
  citeste documentul …

 • ANUNT REZULTATE FINALE DPE

  DIRECTIA PROCEDURI EUROPENE
  Serviciul Evaluare Proceduri Europene / Compartiment Calitate Medicamente
  – 1 (unu) post expert gr. IA, farmacist specialist normă întreagă, perioadă nedeterminată;
  Serviciul Evaluare Proceduri Europene / Compartiment Evaluare Procedură Centralizată
  – 1 (unu) post expert gr. IA, farmacist specialist (laborator farmaceutic / farmacie clinică) normă întreagă, perioadă nedeterminată
  citeste documentul …

 • ANUNT REZULTATE FINALE STIC

  SERVICIUL TEHNOLOGIA INFORMAȚIEI ȘI A COMUNICAȚIILOR
  – 1 (unu) post referent de specialitate gr. II, normă întreagă, perioadă nedeterminată.
  citeste documentul …

 • ANUNT REZULTATE INTERVIU DPE

  SERVICIUL TEHNOLOGIA INFORMAȚIEI ȘI A COMUNICAȚIILOR
  – 1 (unu) post referent de specialitate gr. II, normă întreagă, perioadă nedeterminată.
  citeste documentul …

 • ANUNT REZULTATE INTERVIU DPE

  DIRECTIA PROCEDURI EUROPENE
  Serviciul Evaluare Proceduri Europene / Compartiment Calitate Medicamente
  – 1 (unu) post expert gr. IA, chimist principal, s normă întreagă, perioadă nedeterminată;
  Serviciul Evaluare Proceduri Europene / Compartiment Calitate Medicamente
  – 1 (unu) post expert gr. IA, farmacist specialist (laborator farmaceutic), normă întreagă, perioadă nedeterminată;
  Serviciul Evaluare Proceduri Europene / Compartiment Evaluare Procedură Centralizată
  – 1 (unu) post expert gr. IA, farmacist primar (farmacie clinică), normă întreagă, perioadă nedeterminată;
  Serviciul Evaluare Proceduri Europene / Compartiment Evaluare Procedură Centralizată
  – 1 (unu) post expert gr. IA, chimist, perioadă nedeterminată.
  Serviciul Evaluare Proceduri Europene / Compartiment Evaluare Procedură Centralizată
  – 1 (unu) post expert gr. IA, studii S, farmacist specialist (laborator farmaceutic / farmacie clinică) sau chimist principal, normă întreagă, perioadă nedeterminată
  citeste documentul …

 • ANUNT REZULTATE INTERVIU DJRI

  DIRECȚIA JURIDICĂ ȘI RELAȚII INTERNAȚIONALE
  Serviciul asistență juridică generală, urmărire debite și contencios administrativ
  – 1 (unu) post consilier juridic gr. I, normă întreagă, perioadă nedeterminată;
  – 1 (unu) post consilier juridic gr. IA, normă întreagă, perioadă nedeterminată
  Serviciul legislație, sesizări și relații internaționale
  – 1 (unu) post consilier pentru afaceri europene, normă întreagă, perioadă nedeterminată.
  citeste documentul …

 • ANUNT CONCURS POSTURI VACANTE

  DIRECŢIA GENERALĂ DISPOZITIVE MEDICALE: DIRECTIA AVIZARE
  – 1 (unu) post inspector de specialitate gr. I A, nivel studii S, 6 ani si 6 luni vechime în specialitate administraţie publică (specialitate tehnică asociată domeniului dispozitivelor medicale: electrotehnică, electronică, inginerie electrică, electronică și telecomunicații, tehnologie chimică, chimie industrială, ingineria și managementul sistemelor tehnologice, tehnologia construcțiilor de mașini, fizică, bioinginerie, inginerie medicală, biochimie, biologie, etc), normă întreagă, perioadă nedeterminată.
  2. DIRECȚIA STUDII CLINICE: COMPARTIMENT STUDII CLINICE MEDICAMENTE DE UZ UMAN FAZA 1-4
  – 1 (unu) post expert gr. IA, farmacist specialist (laborator farmaceutic/ Industrie farmaceutică și cosmetică), nivel studii S, 6 ani şi 6 luni vechime în specialitate (farmacie), normă întreagă, perioadă nedeterminată.
  3. DIRECȚIA RESURSE UMANE ȘI MANAGEMENTUL CALITĂȚII
  a) Serviciul asigurarea calității și registratură, Compartiment asigurarea calității, etică și integritate:
  – 1 (unu) post expert gr. IA, nivel studii S, 6 ani și 6 luni vechime în specialitate (economic, juridic, administrație publică), normă întreagă, perioadă nedeterminată;
  b) Serviciul personal, salarizare, Compartiment salarizare
  – 1 (unu) post expert gr. IA, nivel studii S, 6 ani și 6 luni vechime în specialitate drept, normă întreagă, perioadă nedeterminată;
  4. COMPARTIMENTUL PREVENIRE ȘI PROTECȚIE
  – 1 (unu) post expert gr. IA, nivel studii S, 6 ani si 6 luni vechime in specialitate, perioadă nedeterminată, cu normă întreagă
  5. SERVICIUL PUBLICITATE
  – 1 (unu) post expert gr. IA, farmacist specialist, nivel studii S, 6 ani si 6 luni în specialitate, normă întreagă, perioadă nedeterminată
  citeste documentul …

 • ERATA ANUNT PROBA SCRISA STIC

  La anunțul nr. 14688/23.08.2021, publicat de către Agenția Națională a Medicamentului și Dispozițitivelor Medicale din România privind ocuparea fără concurs, a postului contractual vacant de execuție, de referent de specialitate gr. II, perioadă nedeterminată în Serviciul tehnologia informației și a comunicațiilor din cadrul Agenției Naționale a Medicamentului și a Dispozitivelor Medicale din România
  citeste documentul …

 • ANUNT REZULTATE FINALE DGDM SERV REGLEMENTARE

  DIRECŢIA GENERALĂ DISPOZITIVE MEDICALE:DIRECȚIA REGLEMENTARE, SUPRAVEGHERE PIAȚĂ /SERVICIUL REGLEMENTARE
  – 1 (un) post inspector de specialitate gr. IA, normă întreagă, perioadă nedeterminată.
  citeste documentul …

 • ANUNT REZULTATE FINALE DGDM DIRECTIA AVIZARE

  DIRECŢIA GENERALĂ DISPOZITIVE MEDICALE: DIRECȚIA AVIZARE
  – 2 (două) posturi inspector de specialitate gr. II, normă întreagă, perioadă nedeterminată
  citeste documentul …

 • ANUNT REZULTATE FINALE DGDM DRSP SSP UTI

  DIRECŢIA GENERALĂ DISPOZITIVE MEDICALE: DIRECŢIA REGLEMENTARE, SUPRAVEGHERE PIAŢĂ-SERVICIUL SUPRAVEGHERE PIAŢĂ
  – UTI CLUJ – 1 (unu) post inspector de specialitate debutant, normă întreagă, perioadă nedeterminată;
  – UTI ORADEA – 1 (unu) post inspector de specialitate debutant, normă întreagă, perioadă nedeterminată;
  – UTI MUREȘ – 1 (unu) post inspector de specialitate debutant, normă întreagă, perioadă nedeterminată;
  – UTI CRAIOVA – 1 (unu) post inspector de specialitate debutant, normă întreagă, perioadă nedeterminată.
  citeste documentul …

 • ANUNT REZULTATE FINALE DGDM DTL SUN

  DIRECŢIA GENERALĂ DISPOZITIVE MEDICALE: DIRECȚIA TEHNIC – LABORATOARE / SERVICIUL UNITATE NUCLEARĂ
  – 1 (unu) post referent tr. I A, normă întreagă, perioadă nedeterminată
  citeste documentul …

 • ANUNT REZULTAT CONTESTATIE DGDM DIRECTIA AVIZARE

  DIRECŢIA GENERALĂ DISPOZITIVE MEDICALE: DIRECȚIA AVIZARE
  – 2 (două) posturi inspector de specialitate gr. II, normă întreagă, perioadă nedeterminată
  citeste documentul …

 • ANUNT REZULTAT PROBA SCRISA DPE

  DIRECTIA PROCEDURI EUROPENE
  Serviciul Evaluare Proceduri Europene / Compartiment Calitate Medicamente
  – 1 (unu) post expert gr. IA, chimist principal, normă întreagă, perioadă nedeterminată;
  Serviciul Evaluare Proceduri Europene / Compartiment Calitate Medicamente
  – 1 (unu) post expert gr. IA, farmacist specialist (laborator farmaceutic), snormă întreagă, perioadă nedeterminată;
  Serviciul Evaluare Proceduri Europene / Compartiment Evaluare Procedură Centralizată
  – 1 (unu) post expert gr. IA, farmacist primar (farmacie clinică), normă întreagă, perioadă nedeterminată;
  Serviciul Evaluare Proceduri Europene / Compartiment Evaluare Procedură Centralizată
  – 1 (unu) post expert gr. IA, chimist, studii S, 6 ani şi 6 luni vechime în specialitate (chimie), normă întreagă, perioadă nedeterminată;
  Serviciul Evaluare Proceduri Europene / Compartiment Evaluare Procedură Centralizată
  – 1 (unu) post expert gr. IA, studii S, farmacist specialist (laborator farmaceutic / farmacie clinică) sau chimist principal, normă întreagă, perioadă nedeterminată
  citeste documentul …

 • ANUNT REZULTAT PROBA SCRISA STIC

  SERVICIUL TEHNOLOGIA INFORMAȚIEI ȘI A COMUNICAȚIILOR
  – 1 (unu) post referent de specialitate gr. IA, normă întreagă, perioadă nedeterminată;
  – 1 (unu) post referent de specialitate gr. II, normă întreagă, perioadă nedeterminată.
  citeste documentul …

 • ANUNT REZULTAT PROBA SCRISA DJRI

  DIRECȚIA JURIDICĂ ȘI RELAȚII INTERNAȚIONALE
  Serviciul asistență juridică generală, urmărire debite și contencios administrativ
  – 1 (unu) post consilier juridic gr. I, studii S, minimum 3 ani și 6 luni vechime în specialitate (drept), normă întreagă, perioadă nedeterminată;
  – 1 (unu) post consilier juridic gr. IA, studii S, minimum 6 ani și 6 luni vechime în specialitate (drept), normă întreagă, perioadă nedeterminată;
  Serviciul legislație, sesizări și relații internaționale
  – 1 (unu) post consilier pentru afaceri europene, studii S, specialitate drept, normă întreagă, perioadă nedeterminată.
  citeste documentul …

 • ANUNT REZULTATE INTERVIU DGDM DTL SUN

  DIRECŢIA GENERALĂ DISPOZITIVE MEDICALE: DIRECȚIA TEHNIC – LABORATOARE / SERVICIUL UNITATE NUCLEARĂ
  – 1 (unu) post referent tr. I A, nnormă întreagă, perioadă nedeterminată
  citeste documentul …

 • ANUNT REZULTATE INTERVIU DGDM DRSP SSP UTIP

  DIRECŢIA GENERALĂ DISPOZITIVE MEDICALE: DIRECŢIA REGLEMENTARE, SUPRAVEGHERE PIAŢĂ-SERVICIUL SUPRAVEGHERE PIAŢĂ
  UTI CLUJ – 1 (unu) post inspector de specialitate debutant, , normă întreagă, perioadă nedeterminată;
  UTI ORADEA – 1 (unu) post inspector de specialitate debutant, normă întreagă, perioadă nedeterminată;
  UTI MUREȘ – 1 (unu) post inspector de specialitate debutant, normă întreagă, perioadă nedeterminată;
  UTI CRAIOVA – 1 (unu) post inspector de specialitate debutant, normă întreagă, perioadă nedeterminată.
  citeste documentul …

 • ANUNT REZULTATE INTERVIU DGDM DIRECTIA AVIZARE

  DIRECŢIA GENERALĂ DISPOZITIVE MEDICALE: DIRECȚIA AVIZARE
  – 2 (două) posturi inspector de specialitate gr. II, normă întreagă, perioadă nedeterminată
  citeste documentul …

 • ANUNT REZULTATE INTERVIU DGDM SERVCIUL REGLEMENTARE

  DIRECŢIA GENERALĂ DISPOZITIVE MEDICALE: DIRECȚIA REGLEMENTARE, SUPRAVEGHERE PIAȚĂ /SERVICIUL REGLEMENTARE
  – 1 (un) post inspector de specialitate gr. IA, normă întreagă, perioadă nedeterminată.
  citeste documentul …

 • ERATA ANUNT DGDM DRSP UTI

  DIRECŢIA GENERALĂ DISPOZITIVE MEDICALE: DIRECŢIA REGLEMENTARE, SUPRAVEGHERE PIAŢĂ-SERVICIUL SUPRAVEGHERE PIAŢĂ
  UTI CLUJ – 1 (unu) post inspector de specialitate debutant, normă întreagă, perioadă nedeterminată;
  UTI ORADEA – 1 (unu) post inspector de specialitate debutant, normă întreagă, perioadă nedeterminată;
  UTI MUREȘ – 1 (unu) post inspector de specialitate debutant, normă întreagă, perioadă nedeterminată;
  UTI CRAIOVA – 1 (unu) post inspector de specialitate debutant, normă întreagă, perioadă nedeterminată.
  citeste documentul …

 • ANUNT CONCURS POSTURI VACANTE

  BIROU AUDIT INTERN
  2 (două) posturi auditor IA, nivel studii S, 6 ani si 6 luni vechime in specialitate (economic), normă întreagă, perioadă nedeterminată :
  – diplomă de licență în specialitate sau echivalentă în ramura de ştiinţe economice;
  – vechimea minimă în specialitate 6 ani si 6 luni;
  – certificat de absolvire cu recunoaștere națională în domeniul auditului intern;
  – perfecționări (specializări) în domeniul financiar – contabil și fiscal;
  – avizul favorabil al Serviciului de audit public intern din cadrul Ministerului Sănătății conform HG nr.1086/2013.
  – cunoştinţe temeinice de operare PC (MS Office, Outlook, Internet, platforma SICAP);
  – cunostinte de limba engleza, nivel mediu (scris, citit, vorbit);
  – abilităţi, calităţi şi aptitudini necesare: integritate, independenţă, confidenţialitate, neutralitate politică, iniţiativă, capacitate de analiză şi sinteză, obiectivitate, profesionalism, aptitudini şi calităţi de organizare a activităţii specifice în cadrul misiunilor de audit.
  – concurs pentru ocuparea postului.
  NOTĂ:
  Condiţii specifice de participare la concurs pentru postul de auditor IA, nivel studii S,6 ani si 6 luni vechime in specialitate perioadă nedeterminată sunt:
  Potrivit pct. 2.3.4.1. din Anexa 1 la Hotărârea Guvernului nr. 1086/2013 pentru aprobarea Normelor generale privind exercitarea activităţii de audit public intern, în vederea obținerii avizului necesar numirii în funcția de auditor intern, odată cu dosarul de concurs se va depune și un dosar care va cuprinde următoarele documente:
  a) curriculum vitae;
  b) o declaraţie privind respectarea prevederilor art. 22 din Legea nr. 672/2002, referitoare la incompatibilităţile auditorilor interni;
  c) o lucrare în domeniul auditului public intern;
  d) două scrisori de recomandare de la persoane cu experienţă în domeniul auditului intern.
  citeste documentul …

 • ANUNT REZULTAT PROBA SCRISA DGDM SERV REGLEMENTARE

  DIRECŢIA GENERALĂ DISPOZITIVE MEDICALE:DIRECȚIA REGLEMENTARE, SUPRAVEGHERE PIAȚĂ /SERVICIUL REGLEMENTARE
  – 1 (un) post Inspector de specialitate gr. IA, normă întreagă, perioadă nedeterminată.
  citeste documentul …

 • ANUNT REZULTAT PROBA SCRISA DGDM DTL SUN

  DIRECŢIA GENERALĂ DISPOZITIVE MEDICALE: DIRECȚIA TEHNIC – LABORATOARE / SERVICIUL UNITATE NUCLEARĂ
  – 1 (unu) post referent tr. I A, nivel studii M, 6 ani şi 6 luni vechime în specialitate administraţie publică, normă întreagă, perioadă nedeterminată;
  citeste documentul …

 • ANUNT REZULTAT PROBA SCRISA DGDM DRSP UTI

  DIRECŢIA GENERALĂ DISPOZITIVE MEDICALE: DIRECŢIA REGLEMENTARE, SUPRAVEGHERE PIAŢĂ-SERVICIUL SUPRAVEGHERE PIAŢĂ
  UTI CLUJ – 1 (unu) post inspector de specialitate debutant, normă întreagă, perioadă nedeterminată;
  UTI ORADEA – 1 (unu) post inspector de specialitate debutant, normă întreagă, perioadă nedeterminată;
  UTI MUREȘ – 1 (unu) post inspector de specialitate debutant, normă întreagă, perioadă nedeterminată;
  UTI CRAIOVA – 1 (unu) post inspector de specialitate debutant, normă întreagă, perioadă nedeterminată.
  citeste documentul …

 • ANUNT REZULTAT PROBA SCRISA DGDM DIRECTIA AVIZARE

  DIRECŢIA GENERALĂ DISPOZITIVE MEDICALE: DIRECȚIA AVIZARE
  – 2 (două) posturi inspector de specialitate gr. II, normă întreagă, perioadă nedeterminată
  citeste documentul …

 • ANUNT REZULTAT SELECTIE DOSARE DJRI

  DIRECȚIA JURIDICĂ ȘI RELAȚII INTERNAȚIONALE
  Serviciul asistență juridică generală, urmărire debite și contencios administrativ
  – 1 (unu) post consilier juridic gr. I, studii S, minimum 3 ani și 6 luni vechime în specialitate (drept), normă întreagă, perioadă nedeterminată;
  – 1 (unu) post consilier juridic gr. IA, studii S, minimum 6 ani și 6 luni vechime în specialitate (drept), normă întreagă, perioadă nedeterminată;
  Serviciul legislație, sesizări și relații internaționale
  – 1 (unu) post consilier pentru afaceri europene, studii S, specialitate drept, normă întreagă, perioadă nedeterminată.
  citeste documentul …

 • ANUNT REZULTAT SELECTIE DOSARE DPE

  DIRECTIA PROCEDURI EUROPENE
  Serviciul Evaluare Proceduri Europene / Compartiment Calitate Medicamente
  – 1 (unu) post expert gr. IA, chimist principal, studii S, 6 ani şi 6 luni vechime în specialitate (chimie), normă întreagă, perioadă nedeterminată;
  Serviciul Evaluare Proceduri Europene / Compartiment Calitate Medicamente
  – 1 (unu) post expert gr. IA, farmacist specialist (laborator farmaceutic), studii S, 6 ani şi 6 luni vechime în specialitate (farmacie), normă întreagă, perioadă nedeterminată;
  Serviciul Evaluare Proceduri Europene / Compartiment Evaluare Procedură Centralizată
  – 1 (unu) post expert gr. IA, farmacist primar (farmacie clinică), studii S, 6 ani şi 6 luni vechime în specialitate (farmacie), normă întreagă, perioadă nedeterminată;
  Serviciul Evaluare Proceduri Europene / Compartiment Evaluare Procedură Centralizată
  – 1 (unu) post expert gr. IA, chimist, studii S, 6 ani şi 6 luni vechime în specialitate (chimie), normă întreagă, perioadă nedeterminată;
  Serviciul Evaluare Proceduri Europene / Compartiment Evaluare Procedură Centralizată
  – 1 (unu) post expert gr. IA, studii S, farmacist specialist (laborator farmaceutic / farmacie clinică) sau chimist principal, 6 ani şi 6 luni în specialitate (farmacie / chimie), normă întreagă, perioadă nedeterminată;
  citeste documentul …

 • ANUNT REZULTAT SELECTIE DOSARE STIC

  SERVICIUL TEHNOLOGIA INFORMAȚIEI ȘI A COMUNICAȚIILOR
  – 1 (unu) post referent de specialitate gr. IA, normă întreagă, perioadă nedeterminată;
  – 1 (unu) post referent de specialitate gr. II, normă întreagă, perioadă nedeterminată.
  citeste documentul …

 • ANUNT REZULTATE FINALE DGIF

  DIRECȚIA GENERALĂ INSPECȚIE FARMACEUTICĂ: DIRECȚIA INSPECȚIE BPF, BPL, BPLA, BPSC, FV:
  – 1 (unu) post director, perioadă nedeterminată, normă întreagă
  citeste documentul …

 • ANUNT REZULTATE FINALE SCRP

  SERVICIUL COMUNICARE ȘI RELAȚII PUBLICE
  – 1 (unu) post șef serviciu, nivel studii S, specialitate (jurnalism, științe politice), 3 ani vechime în funcție de conducere, perioadă nedeterminată, normă întreagă;
  citeste documentul …

 • ANUNT REZULTATE FINALE STIC

  SERVICIUL TEHNOLOGIA INFORMAȚIEI ȘI A COMUNICAȚIILOR
  – 1 (unu) post șef serviciu, norma întreagă, perioadă nedeterminată;
  – 1 (unu) post șef birou, n norma întreagă, perioadă nedeterminată.
  citeste documentul …

 • ANUNT REZULTATE FINALE BIROU CONSULTANTA STIINTIFICA

  Birou de consultanță științifică
  – 3 (trei) posturi expert gr. IA, perioadă nedeterminată, normă întreagă;
  citeste documentul …

 • ERATA ANUNT 13335/29.07.2021
  ERATĂ
  La anunțul nr. 13335/29.07.2021, publicat de către Agenția Națională a Medicamentului și Dispozițitivelor Medicale din România privind ocuparea fără concurs, a postului contractual vacant de execuție, pe perioadă nedeterminată, din cadrul Direcției proceduri europene, Serviciul Evaluare Proceduri Europene / Compartiment Calitate Medicamente, Compartiment Evaluare Procedură Centralizată
  În cuprinsul anunțului publicat în data de 29.07.2021:
  La pag. 11-12, în loc de:
  b) Serviciul Evaluare Proceduri Europene / Compartiment Calitate Medicamente

  • 1 (unu) post expert gr. IA, chimist principal, studii S, 6 ani şi 6 luni vechime în specialitate (chimie), normă întreagă, perioadă nedeterminată;
  • b) Serviciul Evaluare Proceduri Europene / Compartiment Calitate Medicamente

  1 (unu) post expert gr. IA, farmacist specialist (laborator farmaceutic), studii S, 6 ani şi 6 luni vechime în specialitate (farmacie), normă întreagă, perioadă nedeterminată;

  • Serviciul Evaluare Proceduri Europene / Compartiment Evaluare Procedură Centralizată
   • 1 (unu) post expert gr. IA, farmacist primar (farmacie clinică), studii S, 6 ani şi 6 luni vechime în specialitate (farmacie), normă întreagă, perioadă nedeterminată;
  • 1 (unu) post expert gr. IA, studii S, 6 ani şi 6 luni vechime în specialitate (chimie), normă întreagă, perioadă nedeterminată;
  • – 1 (unu) post expert gr. IA, studii S, farmacist specialist (laborator farmaceutic / farmacie clinică) sau chimist principal, 6 ani şi 6 luni în specialitate (farmacie / chimie), normă întreagă, perioadă nedeterminată;

  g) Serviciul Evaluare Proceduri Europene / Compartiment Evaluare Procedură Centralizată
  h) Serviciul Evaluare Proceduri Europene / Compartiment Evaluare Procedură Centralizată
  Se va citi:
  a) Serviciul Evaluare Proceduri Europene / Compartiment Calitate Medicamente

  • 1 (unu) post expert gr. IA, chimist principal, studii S, 6 ani şi 6 luni vechime în specialitate (chimie), normă întreagă, perioadă nedeterminată;
  • b) Serviciul Evaluare Proceduri Europene / Compartiment Calitate Medicamente
  • 1 (unu) post expert gr. IA, farmacist primar (farmacie clinică), studii S, 6 ani şi 6 luni vechime în specialitate (farmacie), normă întreagă, perioadă nedeterminată;

  1 (unu) post expert gr. IA, farmacist specialist (laborator farmaceutic), studii S, 6 ani şi 6 luni vechime în specialitate (farmacie), normă întreagă, perioadă nedeterminată;
  c) Serviciul Evaluare Proceduri Europene / Compartiment Evaluare Procedură Centralizată
  d) Serviciul Evaluare Proceduri Europene / Compartiment Evaluare Procedură Centralizată
  – 1 (unu) post expert gr. IA, chimist, studii S, 6 ani şi 6 luni vechime în specialitate (chimie), normă întreagă, perioadă nedeterminată;
  e) Serviciul Evaluare Proceduri Europene / Compartiment Evaluare Procedură Centralizată
  – 1 (unu) post expert gr. IA, studii S, farmacist specialist (laborator farmaceutic / farmacie clinică) sau chimist principal, 6 ani şi 6 luni în specialitate (farmacie / chimie), normă întreagă, perioadă nedeterminată;
  La pag.15, în loc de:
  Proba scrisă se desfășoară sub formă de test-grilă întocmit de comisia de concurs.
  Se va citi:
  Proba scrisă, pentru Directia proceduri europene, se desfășoară sub forma de sinteză, cu subiecte întocmite de comisia de concurs.

  citeste documentul …

 • ANUNT REZULTATE INTERVIU STIC

  SERVICIUL TEHNOLOGIA INFORMAȚIEI ȘI A COMUNICAȚIILOR
  – 1 (unu) post șef serviciu, norma întreagă, perioadă nedeterminată
  – 1 (unu) post șef birou, norma întreagă, perioadă nedeterminată
  citeste documentul …

 • ANUNT REZULTATE INTERVIU SCRP

  SERVICIUL COMUNICARE ȘI RELAȚII PUBLICE
  – 1 (unu) post șef serviciu, perioadă nedeterminată, normă întreagă
  citeste documentul …

 • ANUNT REZULTATE INTERVIU BIROU CONSULTANTA STIINTIFICA

  Biroul de consultanță științifică
  – 3 (trei) posturi expert gr. IA, perioadă nedeterminată, normă întreagă
  citeste documentul …

 • ERATA ANUNT SELECTIE DOSARE DGDM DIRECTIA AVIZARE
  În cuprinsul anunțului nr. 13900/06.08.2021 publicat de către Agenția Națională a Medicamentului și Dispozițitivelor Medicale din România privind SELECȚIA DOSARELOR, din cadrul Direcţiei Generale Dispozitive Medicale, Direcţia Avizare, concurs pentru ocuparea următoarelor funcții contractuale vacante, perioadă nedeterminată, în conformitate cu prevederile H.G. nr. 286/2011 cu modificările și completările ulterioare, și a Legii nr. 33/2021 pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 183/2020 privind desfășurarea pe perioada stării de alertă a concursurilor pentru ocuparea posturilor vacante din cadrul unor instituții din sistemul justiției, precum și din cadrul Curții de Conturi, s-a constatat o eroare materială, motiv pentru care se impune următoarea precizare:
  DIRECŢIA GENERALĂ DISPOZITIVE MEDICALE: DIRECŢIA AVIZARE

  • 2 (două) posturi inspector de specialitate gr. II, normă întreagă, perioadă nedeterminată
  • 2 (două) posturi inspector de specialitate gr. II, normă întreagă, perioadă nedeterminată
  Nr. crt. NUMELE ȘI PRENUMELE FUNCȚIA PENTRU CARE A APLICAT REZULTAT SELECŢIE DOSAR OBSERVAȚII
  1. Nr. înregistrare 60304/29.07.2021 Inspector de specialitate gr. II ADMIS
  2. Roșioru Otilia Inspector de specialitate gr. II ADMIS
  3. Tudor Ștefania Inspector de specialitate gr. II ADMIS

  Candidaţii declaraţi admiși, în urma selecţiei dosarelor de concurs, vor susţine PROBA SCRISǍ în data de 13.08.2021, ora 10:00 la sediul Agenţiei Naţionale a Medicamentului şi a Dispozitivelor Medicale din România, Șos. N. Titulescu nr. 58, sector 1, Bucureşti.
  În cuprinsul anunțului 13900 publicat în data de 06 AUGUST 2021, se va citi:
  Candidaţii declaraţi admiși, în urma selecţiei dosarelor de concurs, vor susţine PROBA SCRISǍ în data de 13.08.2021, ora 08:30 la sediul Agenţiei Naţionale a Medicamentului şi a Dispozitivelor Medicale din România, Șos. N. Titulescu nr. 58, sector 1, Bucureşti.
  PREZENȚA candidaţilor în salǎ: ora 08:00

  citeste documentul …

 • ERATA ANUNT SELETIE DOSARE DGDM SERV REGLEMENTARE

  În cuprinsul anunțului nr. 13897/06.08.2021 publicat de către Agenția Națională a Medicamentului și Dispozițitivelor Medicale din România privind SELECȚIA DOSARELOR, din cadrul Direcţiei Generale Dispozitive Medicale, Direcţia reglementare supraveghere piață, Serviciul reglementare, concurs pentru ocuparea următoarelor funcții contractuale vacante, perioadă nedeterminată, în conformitate cu prevederile H.G. nr. 286/2011 cu modificările și completările ulterioare, și a Legii nr. 33/2021 pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 183/2020 privind desfășurarea pe perioada stării de alertă a concursurilor pentru ocuparea posturilor vacante din cadrul unor instituții din sistemul justiției, precum și din cadrul Curții de Conturi, s-a constatat o eroare materială, motiv pentru care se impune următoarea precizare:
  În cuprinsul anunțului 13897 publicat în data de 06 AUGUST 2021, în loc de:8
  DIRECŢIA GENERALĂ DISPOZITIVE MEDICALE :DIRECȚIA REGLEMENTARE, SUPRAVEGHERE PIAȚĂ /SERVICIUL REGLEMENTARE

  • 1 (un) post inspector de specialitate gr. IA, normă întreagă, perioadă nedeterminată.
  Nr. crt. NUMELE ȘI PRENUMELE FUNCȚIA PENTRU CARE A APLICAT REZULTAT SELECŢIE DOSAR OBSERVAȚII
  • 1 (un) post inspector de specialitate gr. IA, normă întreagă, perioadă nedeterminată.
  1. Voicu Mihaela Inspector de specialitate gr. IA ADMIS

  Candidaţii declaraţi admiși, în urma selecţiei dosarelor de concurs, vor susţine PROBA SCRISǍ în data de 13.08.2021, ora 10:00 la sediul Agenţiei Naţionale a Medicamentului şi a Dispozitivelor Medicale din România, Șos. N. Titulescu nr. 58, sector 1, Bucureşti.
  În cuprinsul anunțului 13897 publicat în data de 06 AUGUST 2021, se va citi:
  Candidaţii declaraţi admiși, în urma selecţiei dosarelor de concurs, vor susţine PROBA SCRISǍ în data de 13.08.2021, ora 09:30 la sediul Agenţiei Naţionale a Medicamentului şi a Dispozitivelor Medicale din România, Șos. N. Titulescu nr. 58, sector 1, Bucureşti.
  PREZENȚA candidaţilor în salǎ: ora 09:00

  citeste documentul …

 • ERATA ANUNT SELETIE DOSARE DGDM UNITATE NUCLEARA
  În cuprinsul anunțului nr. 13898/06.08.2021 publicat de către Agenția Națională a Medicamentului și Dispozițitivelor Medicale din România privind SELECȚIA DOSARELOR, din cadrul Direcţiei Generale Dispozitive Medicale, Direcţia Tehnic laboratoare, Serviciul unitate nucleară, concurs pentru ocuparea următoarelor funcții contractuale vacante, perioadă nedeterminată, în conformitate cu prevederile H.G. nr. 286/2011 cu modificările și completările ulterioare, și a Legii nr. 33/2021 pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 183/2020 privind desfășurarea pe perioada stării de alertă a concursurilor pentru ocuparea posturilor vacante din cadrul unor instituții din sistemul justiției, precum și din cadrul Curții de Conturi, s-a constatat o eroare materială, motiv pentru care se impune următoarea precizare:
   
  DIRECŢIA GENERALĂ DISPOZITIVE MEDICALE: DIRECȚIA TEHNIC – LABORATOARE / SERVICIUL UNITATE NUCLEARĂ

  • 1 (unu) post referent tr. I A, normă întreagă, perioadă nedeterminată
  Nr. crt. NUMELE ȘI PRENUMELE FUNCȚIA PENTRU CARE A APLICAT REZULTAT SELECŢIE DOSAR OBSERVAȚII
  • 1 (unu) post referent tr. I A, normă întreagă, perioadă nedeterminata
  1. Radu Livia Cristina Referent tr. IA

   

  RESPINS Nu îndeplinește cerința de vechime în specialitate
  2. Miroiu Ecaterina Cristina Referent tr. IA ADMIS
  Kaminer Radu Referent tr. IA ADMIS

  Candidaţii declaraţi admiși, în urma selecţiei dosarelor de concurs, vor susţine PROBA SCRISǍ în data de 13.08.2021, ora 10:00 la sediul Agenţiei Naţionale a Medicamentului şi a Dispozitivelor Medicale din România, Șos. N. Titulescu nr. 58, sector 1, Bucureşti.
   
  În cuprinsul anunțului 13898 publicat în data de 06 AUGUST 2021, se va citi:
  Candidaţii declaraţi admiși, în urma selecţiei dosarelor de concurs, vor susţine PROBA SCRISǍ în data de 13.08.2021, ora 07:30 la sediul Agenţiei Naţionale a Medicamentului şi a Dispozitivelor Medicale din România, Șos. N. Titulescu nr. 58, sector 1, Bucureşti.
  PREZENȚA candidaţilor în salǎ: ora 07:00

  citeste documentul …

 • ERATA ANUNT SELCETIE DOSARE UTI CJ, ORADEA, CRAIOVA

  În cuprinsul anunțului nr. 13899/06.08.2021 publicat de către Agenția Națională a Medicamentului și Dispozițitivelor Medicale din România privind SELECȚIA DOSARELOR, din cadrul Direcţiei Generale Dispozitive Medicale, Direcţia Reglementare supraveghere piață, Serviciul supraveghere PIAȚĂ, UTI CRAIOVA, UTI CLUJ și UTI ORADEA, concurs pentru ocuparea următoarelor funcții contractuale vacante, perioadă nedeterminată, în conformitate cu prevederile H.G. nr. 286/2011 cu modificările și completările ulterioare, și a Legii nr. 33/2021 pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 183/2020 privind desfășurarea pe perioada stării de alertă a concursurilor pentru ocuparea posturilor vacante din cadrul unor instituții din sistemul justiției, precum și din cadrul Curții de Conturi, s-a constatat o eroare materială, motiv pentru care se impune următoarea precizare:
  În cuprinsul anunțului 13899 publicat în data de 06 AUGUST 2021, în loc de:

  1. DIRECŢIA GENERALĂ DISPOZITIVE MEDICALE: DIRECŢIA REGLEMENTARE, SUPRAVEGHERE PIAŢĂ-SERVICIUL SUPRAVEGHERE PIAŢĂ – UTI CRAIOVA
  2. 1 (unu) post inspector de specialitate debutant, normă întreagă, perioadă nedeterminată.
  Nr. crt. NUMELE ȘI PRENUMELE FUNCȚIA PENTRU CARE A APLICAT REZULTAT SELECŢIE DOSAR OBSERVAȚII
  1. Ivan Monica Luiza Inspector de specialitate debutant
   
  ADMIS
  2. Nr. Inregistrare 60282/29.07.2021 Inspector de specialitate debutant ADMIS
  1. DIRECŢIA GENERALĂ DISPOZITIVE MEDICALE: DIRECŢIA REGLEMENTARE, SUPRAVEGHERE PIAŢĂ-SERVICIUL SUPRAVEGHERE PIAŢĂ – UTI CLUJ
  2. 1 (unu) post inspector de specialitate debutant, normă întreagă, perioadă nedeterminată.
  3. DIRECŢIA GENERALĂ DISPOZITIVE MEDICALE: DIRECŢIA REGLEMENTARE, SUPRAVEGHERE PIAŢĂ-SERVICIUL SUPRAVEGHERE PIAŢĂ – UTI ORADEA
  4. 1 (unu) post inspector de specialitate debutant, normă întreagă, perioadă nedeterminată.
  Nr. crt. NUMELE ȘI PRENUMELE FUNCȚIA PENTRU CARE A APLICAT REZULTAT SELECŢIE DOSAR OBSERVAȚII
  1. Nr. Inregistrare 60283/29.07.2021 Inspector de specialitate debutant ADMIS
  Nr. crt. NUMELE ȘI PRENUMELE FUNCȚIA PENTRU CARE A APLICAT REZULTAT SELECŢIE DOSAR OBSERVAȚII
  1. Tolea Vasile Inspector de specialitate debutant ADMIS

  Candidaţii declaraţi admiși, în urma selecţiei dosarelor de concurs, vor susţine PROBA SCRISǍ în data de 13.08.2021, ora 10:00 la sediul Agenţiei Naţionale a Medicamentului şi a Dispozitivelor Medicale din România, Șos. N. Titulescu nr. 58, sector 1, Bucureşti.
  În cuprinsul anunțului 13899 publicat în data de 06 AUGUST 2021, se va citi:
  Candidaţii declaraţi admiși, în urma selecţiei dosarelor de concurs, vor susţine PROBA SCRISǍ în data de 13.08.2021, ora 10:30 la sediul Agenţiei Naţionale a Medicamentului şi a Dispozitivelor Medicale din România, Șos. N. Titulescu nr. 58, sector 1, Bucureşti.
  PREZENȚA candidaţilor în salǎ: ora 10:00

  citeste documentul …

 • ANUNT REZULTAT SELECTIE DOSARE DGDM

  DIRECŢIA GENERALĂ DISPOZITIVE MEDICALE:DIRECȚIA REGLEMENTARE, SUPRAVEGHERE PIAȚĂ /SERVICIUL REGLEMENTARE
  – 1 (un) post Inspector de specialitate gr. IA, normă întreagă, perioadă nedeterminată.
  citeste documentul …

 • ANUNT REZULTAT SELECTIE DOSARE DGDM

  DIRECŢIA GENERALĂ DISPOZITIVE MEDICALE: DIRECȚIA TEHNIC – LABORATOARE / SERVICIUL UNITATE NUCLEARĂ
  – 1 (unu) post referent tr. I A, normă întreagă, perioadă nedeterminată
  citeste documentul …

 • ANUNT REZULTAT SELECTIE DOSARE DGDM

  DIRECŢIA GENERALĂ DISPOZITIVE MEDICALE: DIRECȚIA AVIZARE
  – 2 (două) posturi inspector de specialitate gr. II, normă întreagă, perioadă nedeterminată
  citeste documentul …

 • ANUNT REZULTAT SELECTIE DOSARE DGDM

  DIRECŢIA GENERALĂ DISPOZITIVE MEDICALE: DIRECŢIA REGLEMENTARE, SUPRAVEGHERE PIAŢĂ-SERVICIUL SUPRAVEGHERE PIAŢĂ
  – DRSP/SP/UTI CLUJ 1 (unu) post inspector de specialitate debutant, normă întreagă, perioadă nedeterminată
  – DRSP/SP/UTI ORADEA – 1 (unu) post inspector de specialitate debutant, normă întreagă, perioadă nedeterminată;
  – DRSP/SP/UTI MUREȘ – 1 (unu) post inspector de specialitate debutant, normă întreagă, perioadă nedeterminată;
  – DRSP/SP/UTI CRAIOVA – 1 (unu) post inspector de specialitate debutant, normă întreagă, perioadă nedeterminată.
  citeste documentul …

 • ANUNT REZULTAT PROBA SCRISA DGIF

  DIRECȚIA GENERALĂ INSPECȚIE FARMACEUTICĂ: DIRECȚIA INSPECȚIE BPF, BPL, BPLA, BPSC, FV:
  – 1 (unu) post director, gradul II, perioadă nedeterminată, normă întreagă;
  citeste documentul …

 • ANUNT REZULTAT PROBA SCRISA STIC

  SERVICIUL TEHNOLOGIA INFORMAȚIEI ȘI A COMUNICAȚIILOR:
  – 1 (unu) post șef serviciu, norma întreagă, perioadă nedeterminată;
  – 1 (unu) post șef birou, norma întreagă, perioadă nedeterminată.
  citeste documentul …

 • ANUNT REZULTAT PROBA SCRISA SCRP

  SERVICIUL COMUNICARE ȘI RELAȚII PUBLICE
  – 1 (unu) post șef serviciu, perioadă nedeterminată, normă întreagă;
  citeste documentul …

 • ANUNT REZULTAT PROBA SCRISA BIROUL CONSULTANTA

  Birou de consultanță științifică
  – 3 (trei) posturi expert gr. IA, perioadă nedeterminată, normă întreagă
  citeste documentul …

 • ANUNT REZULTAT PROBA SCRISA BIROUL CONSULTANTA

  Biroul de consultanță științifică
  – post expert gr. IA, perioadă nedeterminată, normă întreagă
  citeste documentul …

 • Rezultate finale DIRECȚIA ECONOMICĂ ȘI ACHIZIȚII PUBLICE post director

  DIRECȚIA ECONOMICĂ ȘI ACHIZIȚII PUBLICE
  – 1 (unu) post director, nivel studii S, 6 ani şi 6 luni vechime în specialitate (economie), 3 ani vechime minimă în conducere, perioadă nedeterminată, normă întreagă;
  citeste documentul …

 • Rezultate finale concurs SERVICIUL COMUNICARE ȘI RELAȚII PUBLICE referent debutant

  SERVICIUL COMUNICARE ȘI RELAȚII PUBLICE
  – 1 (unu) post referent de specialitate debutant, nivel studii S, fără vechime în specialitate (comunicare și relații publice), perioadă nedeterminată, normă întreagă;
  citeste documentul …

 • REZULTATE FINALE CONCURS SERVICIUL PUBLICITATE

  SERVICIUL PUBLICITATE
  – 1 (unu) post șef serviciu, nivel studii S, 6 ani şi 6 luni vechime în specialitate (farmacie, medicină sau psihologie), 3 ani vechime în funcție de conducere, perioadă nedeterminată, normă întreagă;
  citeste documentul …

 • REZULTATE FINALE CONCURS SERVICIUL PUBLICITATE

  SERVICIUL PUBLICITATE
  – 1 (unu) post expert gr. IA, farmacist specialist, 6 ani şi 6 luni vechime în specialitate (farmacie), perioadă nedeterminată, normă întreagă;
  – 1 (unu) expert debutant, nivel studii S, fără vechime în specialitate (sociologie), perioadă nedeterminată, normă întreagă;
  citeste documentul …

 • ANUNT CONCURS POSTURI VACANTE

  1. DIRECȚIA JURIDICĂ ȘI RELAȚII INTERNAȚIONALE
  a) Serviciul asistență juridică generală, urmărire debite și contencios administrativ
  – 1 (unu) post consilier juridic gr. I, studii S, minimum 3 ani și 6 luni vechime în specialitate (drept), normă întreagă, perioadă nedeterminată;
  – 1 (unu) post consilier juridic gr. IA, studii S, minimum 6 ani și 6 luni vechime în specialitate (drept), normă întreagă, perioadă nedeterminată;
  b) Serviciul legislație, sesizări și relații internaționale
  – 1 (unu) consilier pentru afaceri europene, studii S, specialitate drept, normă întreagă, perioadă nedeterminată.
  2. DIRECTIA PROCEDURI EUROPENE
  a) Serviciul Evaluare Proceduri Europene / Compartiment Calitate Medicamente
  – 1 (unu) post expert gr. IA, chimist principal, studii S, 6 ani şi 6 luni vechime în specialitate (chimie), normă întreagă, perioadă nedeterminată;
  b) Serviciul Evaluare Proceduri Europene / Compartiment Calitate Medicamente
  – 1 (unu) post expert gr. IA, farmacist specialist (laborator farmaceutic), studii S, 6 ani şi 6 luni vechime în specialitate (farmacie), normă întreagă, perioadă nedeterminată;
  c) Serviciul Evaluare Proceduri Europene / Compartiment Evaluare Procedură Centralizată
  – 1 (unu) post expert gr. IA, farmacist primar (farmacie clinică), studii S, 6 ani şi 6 luni vechime în specialitate (farmacie), normă întreagă, perioadă nedeterminată;
  d) Serviciul Evaluare Proceduri Europene / Compartiment Evaluare Procedură Centralizată
  – 1 (unu) post expert gr. IA, studii S, 6 ani şi 6 luni vechime în specialitate (chimie), normă întreagă, perioadă nedeterminată;
  e) Serviciul Evaluare Proceduri Europene / Compartiment Evaluare Procedură Centralizată
  – 1 (unu) post expert gr. IA, studii S, farmacist specialist (laborator farmaceutic / farmacie clinică) sau chimist principal, 6 ani şi 6 luni în specialitate (farmacie / chimie), normă întreagă, perioadă nedeterminată;
  3. SERVICIUL TEHNOLOGIA INFORMAȚIEI ȘI A COMUNICAȚIILOR
  a) 1 (unu) post referent de specialitate gr. IA, nivel studii S, minim 6 ani și 6 luni vechime în specialitate informatică, normă întreagă, perioadă nedeterminată;
  b) 1 (unu) post referent de specialitate gr. II, nivel studii S, minim 3 ani și 6 luni vechime în specialitate informatică, normă întreagă, perioadă nedeterminată.
  citeste documentul …

 • Anunt rezultate interviu Serviciul Publicitate – Șef Serviciu

  Anunt rezultate interviu Serviciul Publicitate – Șef Serviciu
  citeste documentul …

 • Anunt rezultate interviu Serviciul publicitate

  Anunt rezultate interviu Serviciul publicitate
  citeste documentul …

 • Anunt rezultate interviu Direcția economică și achiziții publice

  Anunt rezultate interviu Direcția economică și achiziții publice
  citeste documentul …

 • Anunt rezultate interviu Serviciul comunicare și relații publice

  Anunt rezultate interviu Serviciul comunicare și relații publice
  citeste documentul …

 • Anunt rezultat selectie dosare Direcția generală inspecție farmaceutică

  Anunt rezultat selectie dosare Direcția generală inspecție farmaceutică
  citeste documentul …

 • Anunt rezultat selectie dosare Birou de consultanță stiințifică

  Anunt rezultat selectie dosare Birou de consultanță stiințifică
  citeste documentul …

 • Anunt rezultat selectie dosare Serviciul tehnologia informațiilor si a comunicațiilor

  Anunt rezultat selectie dosare Serviciul tehnologia informațiilor si a comunicațiilor
  citeste documentul …

 • ANUNT REZULTAT SELECTIE DOSARE SERVICIUL COMUNICARE SI RELATII PUBLICE

  ANUNT REZULTAT SELECTIE DOSARE SERVICIUL COMUNICARE SI RELATII PUBLICE
  – 1 (unu) post șef serviciu, nivel studii S, specialitate (jurnalism, științe politice), 3 ani vechime în funcție de conducere, perioadă nedeterminată, normă întreagă
  citeste documentul …

 • ANUNT CONCURS POSTURI VACANTE

  ANUNT CONCURS POSTURI VACANTE DGDM DIRECTIA AVIZARE, DIRECTIA TEHNIC LABORATOARE- SERVICIUL UNITATE NUCLEARA, DIRECȚIA REGLEMENTARE, SUPRAVEGHERE PIAȚĂ /SERVICIUL REGLEMENTARE, DIRECŢIA REGLEMENTARE, SUPRAVEGHERE PIAŢĂ-SERVICIUL SUPRAVEGHERE PIAŢĂ: UTI CLUJ, UTI ORADEA, UTI MURES, UTI CRAIOVA
  citeste documentul …

 • Anunt rezultate proba scrisa Direcția economică și achiziții publice

  Anunt rezultate proba scrisa Direcția economică și achiziții publice
  citeste documentul …

 • Anunt rezultate proba scrisa Serviciul comunicare și relații publice

  Anunt rezultate proba scrisa Serviciul comunicare și relații publice
  citeste documentul …

 • Anunt rezultate proba scrisa Serviciul Publicitate – Șef Serviciu

  Anunt rezultate proba scrisa Serviciul Publicitate – Șef Serviciu
  citeste documentul …

 • Anunt rezultate proba scrisa Serviciul Publicitate

  Anunt rezultate proba scrisa Serviciul Publicitate
  citeste documentul …

 • REZULTATE FINALE DIRECȚIA ADMINISTRAȚIE GENERALĂ

  REZULTATE FINALE DIRECȚIA ADMINISTRAȚIE GENERALĂ
  citeste documentul …

 • Rezultate finale Directia proceduri europene

  Rezultate finale Directia proceduri europene
  citeste documentul …

 • Rezultate finale Directia procedura nationala

  Rezultate finale Directia procedura nationala
  citeste documentul …

 • Rezultate interviu Direcția administrație generală

  Rezultate interviu Direcția administrație generală
  citeste documentul …

 • Anunt rezultate selectie dosare Serviciul comunicare și relații publice

  Anunt rezultate selectie dosare Serviciul comunicare și relații publice
  citeste documentul …

 • Anunt rezultate selectie dosare Serviciul Publicitate

  Anunt rezultate selectie dosare Serviciul Publicitate
  citeste documentul …

 • Anunt rezultate selectie dosare Serviciul Publicitate – Șef Serviciu

  Anunt rezultate selectie dosare Serviciul Publicitate – Șef Serviciu
  citeste documentul …

 • Anunt rezultate selectie dosare Direcția economică și achiziții publice

  Anunt rezultate selectie dosare Direcția economică și achiziții publice
  citeste documentul …

 • Anunt rezultate interviu Direcția Procedură Națională

  Anunt rezultate interviu Direcția Procedură Națională
  citeste documentul …

 • Anunt rezultate interviu Directia Proceduri Europene

  Anunt rezultate interviu Directia Proceduri Europene
  citeste documentul …

 • ANUNT REZULATE PROBA SCRISA DIRECTIA ADMINISTRATIE GENERALA

  ANUNT REZULATE PROBA SCRISA DIRECTIA ADMINISTRATIE GENERALA
  citeste documentul …

 • ANUNT REZULTATE FINALE SERVICIUL MONITORIZARE SI RAPORTARE

  ANUNT REZULTATE FINALE SERVICIUL MONITORIZARE SI RAPORTARE
  citeste documentul …

 • ANUNT REZULTATE FINALE Direcţia Generală Inspecție Farmaceutică, Direcția administrarea proceselor DGIF

  ANUNT REZULTATE FINALE Direcţia Generală Inspecție Farmaceutică, Direcția administrarea proceselor DGIF
  citeste documentul …

 • ANUNT REZULTATE FINALE COMPARTIMENT NOMENCLATOR

  ANUNT REZULTATE FINALE COMPARTIMENT NOMENCLATOR
  citeste documentul …

 • ANUNT REZULTATE FINALE DGIF: UTI Cluj, UTI Deva, UTI Mures, UTI Timisoara, UTI Craiova

  ANUNT REZULTATE FINALE DGIF: UTI Cluj, UTI Deva, UTI Mures, UTI Timisoara, UTI Craiova
  citeste documentul …

 • Anunt concurs posturi vacante

  Agenția Națională a Medicamentului și a Dispozitivelor Medicale din România, organizează concurs pentru ocuparea următoarelor funcții contractuale vacante, perioadă nedeterminată, în conformitate cu prevederile H.G. nr. 286/2011 cu modificările și completările ulterioare, și a Legii nr. 33/2021 pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 183/2020 privind desfășurarea pe perioada stării de alertă a concursurilor pentru ocuparea posturilor vacante din cadrul unor instituții din sistemul justiției, precum și din cadrul Curții de Conturi, publicat în Monitorul Oficial nr. 626/08.07.2021, Partea a III-a, respectiv:
  DIRECȚIA GENERALĂ INSPECȚIE FARMACEUTICĂ: DIRECȚIA INSPECȚIE BPF, BPL, BPLA, BPSC, FV:
  – 1 (unu) post director, gradul II, nivel studii S, specialitate farmacie, farmacist primar, 7 ani vechime în specialitate, 7 ani experiență practică, 3 ani vechime în funcție de conducere, perioadă nedeterminată, normă întreagă;
  2. BIROU DE CONSULTANȚĂ ȘTIINȚIFICĂ
  – 3 (trei) posturi expert gr. IA, 6 ani 6 luni vechime în specialitate administrație publică (specialitate tehnică asociată domeniului dispozitivelor medicale: electrotehnică, electronică, inginerie electrică, electronică și telecomunicații, tehnologie chimică, chimie industrială, ingineria și managementul sistemelor tehnologice, tehnologia construcțiilor de mașini, fizică, bioinginerie, inginerie medicală, biochimie, biologie, etc), perioadă nedeterminată, normă întreagă;
  3. SERVICIUL COMUNICARE ȘI RELAȚII PUBLICE
  – 1 (unu) post șef serviciu, nivel studii S, specialitate (jurnalism, științe politice), 3 ani vechime în funcție de conducere, perioadă nedeterminată, normă întreagă;
  4. SERVICIUL TEHNOLOGIA INFORMAȚIEI ȘI A COMUNICAȚIILOR
  – 1 (unu) post șef serviciu, nivel studii S, specialitate informatică sau științe economice (management), minim 2 ani vechime în funcție de conducere, norma întreagă, perioadă nedeterminată;
  – 1 (unu) post șef birou, nivel studii S, minim 2 ani vechime în funcție de conducere, norma întreagă, perioadă nedeterminată.
  citeste documentul …

 • Anunt rezultate interviu Serviciul monitorizare si raportare

  Anunt rezultate interviu Serviciul monitorizare si raportare
  citeste documentul …

 • Anunt rezultate interviu Compartiment nomenclator

  Anunt rezultate interviu Compartiment nomenclator
  citeste documentul …

 • Anunt rezultate interviu DGIF: UTI Cluj, UTI Deva, UTI Mures, UTI Timisoara, UTI Craiova

  Anunt rezultate interviu DGIF: UTI Cluj, UTI Deva, UTI Mures, UTI Timisoara, UTI Craiova
  citeste documentul …

 • Anunt rezultate interviu Direcţia Generală Inspecție Farmaceutică, Direcția administrarea proceselor DGIF

  Anunt rezultate interviu Direcţia Generală Inspecție Farmaceutică, Direcția administrarea proceselor DGIF
  citeste documentul …

 • Anunt rezultate proba scrisa Direcția procedura națională

  Anunt rezultate proba scrisa Direcția procedura națională
  citeste documentul …

 • Anunt rezultate proba scrisa Direcția proceduri europene

  Anunt rezultate proba scrisa Direcția proceduri europene
  citeste documentul …

 • Anunt rezultate finale Direcția juridică și relații internaționale

  Anunt rezultate finale Direcția juridică și relații internaționale
  citeste documentul …

 • Anunț rezultate selecție dosare Direcția administrație generală

  Anunț rezultate selecție dosare Direcția administrație generală
  citeste documentul …

 • Anunt rezultate proba scrisa DGIF: UTI Cluj, UTI Deva, UTI Mures, UTI Timisoara, UTI Craiova

  Anunt rezultate proba scrisa DGIF: UTI Cluj, UTI Deva, UTI Mures, UTI Timisoara, UTI Craiova
  citeste documentul …

 • Anunt rezultate proba scrisa Serviciul monitorizare si raportare

  Anunt rezultate proba scrisa Serviciul monitorizare si raportare
  citeste documentul …

 • Anunt rezultate proba scrisa Direcţia Generală Inspecție Farmaceutică, Direcția administrarea proceselor DGIF

  Anunt rezultate proba scrisa Direcţia Generală Inspecție Farmaceutică, Direcția administrarea proceselor DGIF
  citeste documentul …

 • Anunt rezultate proba scrisa Compartiment nomenclator

  Anunt rezultate proba scrisa Compartiment nomenclator
  citeste documentul …

 • Anunt rezultat contestatie Direcția farmacovigilenta si managementul riscului

  Anunt rezultat contestatie Direcția farmacovigilenta si managementul riscului
  citeste documentul …

 • Rezultate finale Direcția reglementare, supraveghere piață

  Rezultate finale Direcția reglementare, supraveghere piață
  citeste documentul …

 • Rezultate finale Direcția tehnic laboratoare

  Rezultate finale Direcția tehnic laboratoare
  citeste documentul …

 • Rezultate finale Direcția studii clinice

  Rezultate finale Direcția studii clinice
  citeste documentul …

 • Rezultate finale Direcția economică și achiziții publice

  Rezultate finale Direcția economică și achiziții publice
  citeste documentul …

 • Anunt rezultate interviu Direcția juridică și relații internaționale

  Anunt rezultate interviu Direcția juridică și relații internaționale
  citeste documentul …

 • Anunț rezultate contestatie Direcția generală inspectie farmaceutică – UTI Craiova

  Anunț rezultate contestatie Direcția generală inspectie farmaceutică – UTI Craiova
  citeste documentul …

 • Anunț rezultat selecție dosare Direcția procedură națională

  Anunț rezultat selecție dosare Direcția procedură națională
  citeste documentul …

 • Anunt rezultat selectie dosare Direcția proceduri europene

  Anunt rezultat selectie dosare Direcția proceduri europene
  citeste documentul …

 • Anunt rezultate contestatie Compartiment nomenclator

  Anunt rezultate contestatie Compartiment nomenclator
  citeste documentul …

 • Rezultate finale Direcția avizare

  Rezultate finale Direcția avizare
  citeste documentul …

 • Rezultate finale Direcția reglementare, supraveghere piață

  Rezultate finale Direcția reglementare, supraveghere piață
  citeste documentul …

 • Rezultate finale Direcția tehnic laboratoare

  Rezultate finale Direcția tehnic laboratoare
  citeste documentul …

 • ERATĂ la anunț concurs nr. 11076/25.06.2021, privind ocuparea posturilor vacante de execuție

  ERATĂ la anunț concurs nr. 11076/25.06.2021, privind ocuparea posturilor vacante de execuție din cadrul Agenției Naționale a Medicamentului și a Dispozitivelor Medicale din România.
  citeste documentul …

 • Anunt concurs posturi vacante

  Agenția Națională a Medicamentului și a Dispozitivelor Medicale din România, organizează concurs pentru ocuparea următoarelor funcții contractuale vacante, perioadă nedeterminată, în conformitate cu prevederile H.G. nr. 286/2011 cu modificările și completările ulterioare, și a Legii nr. 33/2021 pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 183/2020 privind desfășurarea pe perioada stării de alertă a concursurilor pentru ocuparea posturilor vacante din cadrul unor instituții din sistemul justiției, precum și din cadrul Curții de Conturi, publicat în Monitorul Oficial nr. 572/25.06.2021, Partea a III-a, respectiv:
  1. DIRECȚIA ECONOMICĂ ȘI ACHIZIȚII PUBLICE
  – 1 (unu) post director, nivel studii S, 6 ani şi 6 luni vechime în specialitate (economie), 3 ani vechime minimă în conducere, perioadă nedeterminată, normă întreagă;
  2. SERVICIUL PUBLICITATE
  – 1 (unu) post șef serviciu, nivel studii S, 6 ani şi 6 luni vechime în specialitate (farmacie, medicină sau psihologie), 3 ani vechime în funcție de conducere, perioadă nedeterminată, normă întreagă;
  – 1 (unu) post expert gr. IA, farmacist specialist, 6 ani şi 6 luni vechime în specialitate (farmacie), perioadă nedeterminată, normă întreagă;
  – 1 (unu) expert debutant, nivel studii S, fără vechime în specialitate (sociologie), perioadă nedeterminată, normă întreagă;
  3. SERVICIUL COMUNICARE ȘI RELAȚII PUBLICE
  – 1 (unu) post referent de specialitate debutant, nivel studii S, fără vechime în specialitate (comunicare și relații publice), perioadă nedeterminată, normă întreagă
  citeste documentul …

 • Anunt rezultate Interviu Directia economica si achizitii publice

  Anunt rezultate Interviu Directia economica si achizitii publice
  citeste documentul …

 • Anunt rezultate Interviu Directia reglementare, supraveghere piata

  Anunt rezultate Interviu Directia reglementare, supraveghere piata
  citeste documentul …

 • Anunt rezultate Interviu Directia tehnic laboratoare

  Anunt rezultate Interviu Directia tehnic laboratoare
  citeste documentul …

 • Anunt rezultate interviu DGDM, Directia avizare

  Anunt rezultate interviu DGDM, Directia avizare
  citeste documentul …

 • Anunt rezultate interviu DGDM, Directia tehnic laboratoare, Serviciul unitate

  Anunt rezultate interviu DGDM, Directia tehnic laboratoare, Serviciul unitate
  citeste documentul …

 • Anunt rezultate interviu DGDM, DRSP, Serviciul supraveghere piata, UTI Iasi, Compartiment vigilenta

  Anunt rezultate interviu DGDM, DRSP, Serviciul supraveghere piata, UTI Iasi, Compartiment vigilenta
  citeste documentul …

 • Anunt rezultat selectie dosare Directia administrarea proceselor DGIF

  Anunt rezultat selectie dosare Directia administrarea proceselor DGIF
  citeste documentul …

 • Anunt rezultat selectie dosare DGIF: UTI Cluj, UTI Deva, UTI Mures, UTI Timisoara, UTI Craiova

  Anunt rezultat selectie dosare DGIF: UTI Cluj, UTI Deva, UTI Mures, UTI Timisoara, UTI Craiova
  citeste documentul …

 • Anunt rezultat selectie dosare Serviciul monitorizare si raportare

  Anunt rezultat selectie dosare Serviciul monitorizare si raportare
  citeste documentul …

 • Anunt rezultat selectie dosare Directia generala evaluare autorizare – Compartiment nomenclator

  Anunt rezultat selectie dosare Directia generala evaluare autorizare – Compartiment nomenclator
  citeste documentul …

 • Anunt rezultate probă scrisă Direcția juridică și relații internaționale

  Anunt rezultate probă scrisă Direcția juridică și relații internaționale.
  citeste documentul …

 • ERATA LA REZULTAT FINAL Direcţia Reglementare, Supraveghere Piaţă – Serviciul Reglementare

  ERATA LA REZULTAT FINAL Direcţia Reglementare, Supraveghere Piaţă – Serviciul Reglementare
  citeste documentul …

 • Anunt rezultate finale Directia avizare – perioadă determinată

  Anunt rezultate finale Directia avizare – perioadă determinată
  citeste documentul …

 • Anunt rezultate finale Directia avizare

  Anunt rezultate finale Directia avizare
  citeste documentul …

 • Anunt rezultate finale Direcţia Reglementare, Supraveghere Piaţă – Serviciul Reglementare

  Anunt rezultate finale Direcţia Reglementare, Supraveghere Piaţă – Serviciul Reglementare
  citeste documentul …

 • Anunt rezultate finale Direcţia reglementare, supraveghere piaţă, Serviciul supraveghere piaţă – UTI

  Anunt rezultate finale Direcţia reglementare, supraveghere piaţă, Serviciul supraveghere piaţă – UTI
  citeste documentul …

 • Anunt rezultate finale Direcția tehnic laboratoare

  Anunt rezultate finale Direcția tehnic laboratoare
  – Serviciul unitatea nucleară
  – Serviciul încercări și verificări
  citeste documentul …

 • Anunt rezultate proba scrisa Direcția studii clinice

  Anunt rezultate proba scrisa Direcția studii clinice, Compartiment studii clinice medicamente de uz uman faza 1-4
  citeste documentul …

 • Anunt rezultate proba scrisa Directia tehnic – laboratoare, Serviciul încercări și verificări

  Anunt rezultate proba scrisa Directia tehnic – laboratoare, Serviciul încercări și verificări
  citeste documentul …

 • Anunt rezultate proba scrisa Directia reglementare, supraveghere piață, Serviciul supraveghere piață

  Anunt rezultate proba scrisa Directia reglementare, supraveghere piață, Serviciul supraveghere piață
  citeste documentul …

 • Rezultate proba scrisă Direcția economică și achiziții publice, Compartiment achiziții publice și protocol

  Rezultate proba scrisă Direcția economică și achiziții publice, Compartiment achiziții publice și protocol
  citeste documentul …

 • Anunt rezultat contestație probă scrisă Direcția avizare

  Anunt rezultat contestație probă scrisă Direcția avizare
  citeste documentul …

 • Anunt rezultat contestatie selecție dosare Direcția juridică și relații internaționale

  Anunt rezultat contestatie selecție dosare Direcția juridică și relații internaționale
  citeste documentul …

 • Rezultate finale Direcția generală inspecție farmaceutică

  Rezultate finale Direcția generală inspecție farmaceutică, Direcția inspecție BPF, BPL, BPLA, BPSC, FV
  citeste documentul …

 • Anunț rezultat selecție dosare Direcția juridică și relații internaționale

  Anunț rezultat selecție dosare Direcția juridică și relații internaționale
  citeste documentul …

 • Anunt rezultate interviu Directia reglementare, supraveghere piata

  Anunt rezultate interviu Directia reglementare, supraveghere piata
  citeste documentul …

 • Anunt rezultate interviu Directia reglementare, supraveghere piață – UTI TIMISOARA

  Anunt rezultate interviu Directia reglementare, supraveghere piață – UTI TIMISOARA
  citeste documentul …

 • Anunt rezultate interviu Direcția tehnic laboratoare

  Anunt rezultate interviu Direcția tehnic laboratoare
  citeste documentul …

 • Anunț concurs DIRECȚIA ADMINISTRAȚIE GENERALĂ

  Agenția Națională a Medicamentului și a Dispozitivelor Medicale din România organizează concurs pentru ocuparea următoarelor funcții contractuale vacante, perioadă nedeterminată, din cadrul DIRECTIA ADMINISTRATIE GENERALĂ, în conformitate cu prevederile H.G. nr. 286/2011 cu modificările și completările ulterioare, și a Legii nr. 33/2021 pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 183/2020 privind desfășurarea pe perioada stării de alertă a concursurilor pentru ocuparea posturilor vacante din cadrul unor instituții din sistemul justiției, precum și din cadrul Curții de Conturi, publicat în Monitorul Oficial nr. 528/ 15.VI.2021 Partea a III-a, respectiv:
  1. DIRECȚIA ADMINISTRAȚIE GENERALĂ
  a) 1 (unu) post director, nivel studii S, 6 ani şi 6 luni vechime în specialitate, specialitate economic, drept (juridic), tehnic sau administrație publică, 3 ani vechime în funcție de conducere, perioadă nedeterminată.
  citeste documentul …

 • Anunt rezultate interviu Direcția Avizare – perioada determinata

  Anunt rezultate interviu Direcția Avizare – perioada determinata
  citeste documentul …

 • Anunt rezultate interviu Direcția Avizare

  Anunt rezultate interviu Direcția Avizare
  citeste documentul …

 • Anunt rezultate proba scrisa Direcția reglementare, supraveghere piață

  Anunt rezultate proba scrisa Direcția reglementare, supraveghere piață
  citeste documentul …

 • Anunt rezultate proba scrisa Direcția tehnic laboratoare

  Anunt rezultate proba scrisa Direcția tehnic laboratoare
  citeste documentul …

 • Anunt rezultate proba scrisa Direcția Avizare

  Anunt rezultate proba scrisa Direcția Avizare
  citeste documentul …

 • Rezultate finale Direcția resurse umane și managementul calității

  Rezultate finale Direcția resurse umane și managementul calității
  citeste documentul …

 • Rezultate finale Direcția juridică și relații internaționale

  Rezultate finale Direcția juridică și relații internaționale
  citeste documentul …

 • Rezultate finale Direcția farmacovigilență și managementul riscului

  Rezultate finale Direcția farmacovigilență și managementul riscului
  citeste documentul …

 • Rezultate finale Direcția evaluare tehnologii medicale

  Rezultate finale Direcția evaluare tehnologii medicale
  citeste documentul …

 • Rezultate finale Direcția economică și achiziții publice

  Rezultate finale Direcția economică și achiziții publice
  citeste documentul …

 • ERATĂ la anunţul privind ocuparea posturilor vacante de conducere

  ERATĂ la anunţul privind ocuparea posturilor vacante de conducere din cadrul Agenției Naționale a Medicamentului și a Dispozitivelor Medicale din România.
  citeste documentul …

 • ANUNT Rezultate interviu Direcția inspecție BPF, BPL, BPLA, BPSC, FV

  ANUNT Rezultate interviu Direcția inspecție BPF, BPL, BPLA, BPSC, FV.
  citeste documentul …

 • ANUNT Rezultate selectie dosare Direcția reglementare, supraveghere piață

  ANUNT Rezultate selectie dosare Direcția reglementare, supraveghere piață.
  citeste documentul …

 • ANUNT Rezultate selectie dosare Direcția tehnic laboratoare

  ANUNT Rezultate selectie dosare Direcția tehnic laboratoare.
  citeste documentul …

 • ANUNT Rezultate selectie dosare Direcția economică și achiziții publice

  ANUNT Rezultate selectie dosare Direcția economică și achiziții publice.
  citeste documentul …

 • ANUNT Rezultate selectie dosare Direcția studii clinice

  ANUNT Rezultate selectie dosare Direcția studii clinice.
  citeste documentul …

 • Rezultate finale Direcția generală inspecție farmaceutică

  Rezultate finale Direcția generală inspecție farmaceutică, Direcția administrarea proceselor DGIF, Serviciul inspectie de buna practica de distributie.
  citeste documentul …

 • Anunt rezultat contestatie Directia generala dispozitive medicale, Directia Avizare

  Anunt rezultat contestatie Directia generala dispozitive medicale, Directia Avizare.
  citeste documentul …

 • Anunt rezultat contestatie, Directia generala dispozitive medicale, Directia Avizare

  Anunt rezultat contestatie, Directia generala dispozitive medicale, Directia Avizare.
  citeste documentul …

 • Anunt rezultate proba scrisa Direcţia Reglementare, Supraveghere Piaţă – Serviciul Supraveghere Piaţă D.M.

  Anunt rezultate proba scrisa Direcţia Reglementare, Supraveghere Piaţă – Serviciul Supraveghere Piaţă D.M.
  citeste documentul …

 • Anunt rezultate proba scrisa Direcția Tehnic – Laboratoare

  Anunt rezultate proba scrisa Direcția Tehnic – Laboratoare.
  citeste documentul …

 • Anunt rezultate proba scrisa Directia avizare – perioada determinată

  Anunt rezultate proba scrisa Directia avizare – perioada determinată.
  citeste documentul …

 • Anunt rezultate proba scrisa Directia avizare

  Anunt rezultate proba scrisa Directia avizare.
  citeste documentul …

 • Anunt rezultate probă scrisă Direcţia Reglementare, Supraveghere Piaţă – Serviciul Reglementare

  Anunt rezultate probă scrisă Direcţia Reglementare, Supraveghere Piaţă – Serviciul Reglementare.
  citeste documentul …

 • Anunt rezultate interviu Direcția resurse umane și managementul calității

  Anunt rezultate interviu Direcția resurse umane și managementul calității.
  citeste documentul …

 • Anunt rezultate interviu Direcția juridică și relații internaționale

  Anunt rezultate interviu Direcția juridică și relații internaționale.
  citeste documentul …

 • Anunt rezultate interviu Direcția farmacovigilență și managementul riscului

  Anunt rezultate interviu Direcția farmacovigilență și managementul riscului.
  citeste documentul …

 • Anunt rezultate interviu Direcția evaluare tehnologii medicale

  Anunt rezultate interviu Direcția evaluare tehnologii medicale.
  citeste documentul …

 • Anunt rezultate interviu Direcția economică și achiziții publice

  Anunt rezultate interviu Direcția economică și achiziții publice.
  citeste documentul …

 • Anunt concurs posturi vacante

  Agenția Națională a Medicamentului și a Dispozitivelor Medicale din România, organizează concurs pentru ocuparea următoarelor funcții contractuale vacante, perioadă nedeterminată, în conformitate cu prevederile H.G. nr. 286/2011 cu modificările și completările ulterioare, și a Legii nr. 33/2021 pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 183/2020 privind desfășurarea pe perioada stării de alertă a concursurilor pentru ocuparea posturilor vacante din cadrul unor instituții din sistemul justiției, precum și din cadrul Curții de Conturi, publicat în Monitorul Oficial nr. 500/08.06.2021, Partea a III-a, respectiv:
  DIRECȚIA PROCEDURI EUROPENE
  1. Serviciul Administrare Proceduri Europene / Compartiment Administrare Procedură Centralizată:
  – 1 (unu) post expert debutant, nivel studii S, fără vechime în specialitate (farmacie, chimie, biochimie, inginerie chimică), perioadă nedeterminată, cu normă întreagă;
  2. Serviciul Administrare Proceduri Europene / Compartiment Validare/Administrare Variaţii:
  – 1(unu) post expert gr. IA, chimist principal, nivel studii S, 6 ani şi 6 luni vechime în specialitate (chimie), perioadă nedeterminată, cu normă întreagă;
  – 1 (unu) post expert gr. IA, nivel studii S, 6 ani şi 6 luni vechime în specialitate (Farmacist, Chimist Specialist, Inginer Chimist, Biochimist Principal), perioadă nedeterminată, cu normă întreagă
  3. Serviciul Evaluare Proceduri Europene / Compartiment Calitate Medicamente:
  – 1 (unu) post expert gr. IA, chimist principal, studii S, 6 ani şi 6 luni vechime în specialitate chimie), perioadă nedeterminată, cu normă întreagă;
  – 1 (unu) post expert gr. IA, farmacist specialist – laborator farmaceutic, studii S, 6 ani şi 6 luni vechime în specialitate (farmacie), perioadă nedeterminată, cu normă întreagă;
  4. Serviciul Evaluare Proceduri Europene / Compartiment Evaluare Procedură Centralizată:
  – 1 (unu) post expert gr. IA, farmacist primar-farmacie clinică, studii S, 6 ani şi 6 luni vechime în specialitate (farmacie), perioadă nedeterminată;
  – 1 (unu) post expert gr. IA, chimist, studii S, 6 ani şi 6 luni vechime în specialitate (chimie), perioadă nedeterminată, cu normă întreagă;
  – 1 (unu) post expert gr. IA, farmacist specialist laborator (farmaceutic sau farmacie clinică) sau chimist principal, studii S, 6 ani şi 6 luni vechime în specialitate (farmacie, chimie), perioadă nedeterminată, cu normă întreagă;
  DIRECȚIA PROCEDURĂ NAȚIONALĂ
  1. Serviciul evaluare procedură națională, compartiment calitate medicamente:
  – 1 (unu) post expert gr. IA, nivel studii S, 6 ani şi 6 luni vechime în specialitate (farmacist), perioadă nedeterminată, cu normă întreagă;
  – 1 (unu) post referent de specialitate gr. IA, nivel studii S, 6 ani şi 6 luni vechime în specialitate (farmacist specialist), perioadă nedeterminată, cu normă întreagă;
  – 1 (unu) post expert gr. IA, nivel studii S, 6 ani şi 6 luni vechime în specialitate (farmacist primar), perioadă nedeterminată, cu normă întreagă;
  2. Serviciul variații procedură națională, birou evaluare – validare variații:
  – 1 (unu) post expert gr. IA, nivel studii S, 6 ani şi 6 luni vechime în specialitate, perioadă nedeterminată (biochimist), cu normă întreagă;
  3. Serviciul administrare procedură națională:
  – 1 (unu) post expert gr. IA, nivel studii S, 6 ani şi 6 luni vechime în specialitate, perioadă nedeterminată (farmacist primar), cu normă întreagă.
  citeste documentul …

 • Anunt rezultat selectie dosare Direcția tehnic laboratoare

  Anunt rezultat selectie dosare Direcția tehnic laboratoare.
  citeste documentul …

 • Anunt rezultat selectie dosare Direcția Avizare

  Anunt rezultat selectie dosare Direcția Avizare.
  citeste documentul …

 • Anunt rezultat selectie dosare Direcția reglementare, supraveghere piață

  Anunt rezultat selectie dosare Direcția reglementare, supraveghere piață.
  citeste documentul …

 • Anunt rezultate interviu Direcția generală inspecție farmaceutică

  Anunt rezultate interviu Direcția generală inspecție farmaceutică.
  citeste documentul …

 • Anunt rezultate proba scrisa Direcția generală inspecție farmaceutică

  Anunt rezultate proba scrisa Direcția generală inspecție farmaceutică.
  citeste documentul …

 • Anunt concurs posturi vacante

  Agenția Națională a Medicamentului și a Dispozitivelor Medicale din România, organizează concurs pentru ocuparea următoarelor funcții contractuale vacante, perioadă nedeterminată, în conformitate cu prevederile H.G. nr. 286/2011 cu modificările și completările ulterioare, și a Legii nr. 33/2021 pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 183/2020 privind desfășurarea pe perioada stării de alertă a concursurilor pentru ocuparea posturilor vacante din cadrul unor instituții din sistemul justiției, precum și din cadrul Curții de Conturi, publicat în Monitorul Oficial nr. 486/04.06.2021, Partea a III-a, respectiv:
  1. DIRECȚIA GENERALĂ INSPECȚIE FARMACEUTICĂ
  I. DIRECȚIA ADMINISTRAREA PROCESELOR DGIF
  a)1 (unu) post inspector de specialitate gr. IA, farmacist, nivel studii S, 6 ani şi 6 luni vechime în specialitate, perioadă nedeterminată, cu normă întreagă;
  b)1 (unu) post inspector de specialitate gr. IA (farmacist specialist), nivel studii S, 6 ani şi 6 luni vechime în specialitate, perioadă nedeterminată, cu normă întreagă.
  II. DIRECȚIA SUPRAVEGHEREA CALITĂŢII MEDICAMENTELOR ŞI UNITĂŢI TERITORIALE / UTI CLUJ:
  a)1 (unu) post inspector de specialitate gr. IA, farmacist, nivel studii S, 6 ani şi 6 luni vechime în specialitate, perioadă nedeterminată, cu normă întreagă;
  b)1 (unu) post inspector de specialitate gr. IA, farmacist, nivel studii S, 6 ani şi 6 luni vechime în specialitate, perioadă nedeterminată, cu normă întreagă (experiență in activitati de distribuție angro pentru medicamente de uz uman).
  III. DIRECȚIA SUPRAVEGHEREA CALITĂŢII MEDICAMENTELOR ŞI UNITĂŢI TERITORIALE / UTI DEVA:
  a) 1 (unu) post inspector de specialitate gr. IA, farmacist, nivel studii S, 6 ani şi 6 luni vechime în specialitate, perioadă nedeterminată, cu normă întreagă.
  IV. DIRECȚIA SUPRAVEGHEREA CALITĂŢII MEDICAMENTELOR ŞI UNITĂŢI TERITORIALE / UTI MUREŞ:
  a) 1 (unu) post inspector de specialitate gr. IA, farmacist, nivel studii S, 6 ani şi 6 luni vechime în specialitate, perioadă nedeterminată, cu normă întreagă.
  V. DIRECȚIA SUPRAVEGHEREA CALITĂŢII MEDICAMENTELOR ŞI UNITĂŢI TERITORIALE / UTI TIMISOARA:
  a) 1 (unu) post inspector de specialitate gr. IA, farmacist, nivel studii S, 6 ani şi 6 luni vechime în specialitate, perioadă nedeterminată, cu normă întreagă.
  VI. DIRECȚIA SUPRAVEGHEREA CALITĂŢII MEDICAMENTELOR ŞI UNITĂŢI TERITORIALE / UTI CRAIOVA:
  a) 1 (unu) post inspector de specialitate gr. IA, farmacist, nivel studii S, 6 ani şi 6 luni vechime în specialitate, perioadă nedeterminată, cu normă întreagă;
  b) 1 (unu) post inspector de specialitate gr. IA (farmacist), nivel studii S, 6 ani şi 6 luni vechime în specialitate, perioadă nedeterminată, cu normă întreagă (experiență distribuție angro pentru medicamente de uz uman).
  2. COMPARTIMENT NOMENCLATOR
  a) 1 (unu) post expert debutant, farmacist, nivel studii S, fară vechime în specialitate, perioadă nedeterminată, cu normă întreagă.
  3. COMPARTIMENT PREVENIRE ȘI PROTECȚIE
  a) 1 (unu) post expert gr. IA, nivel studii S, 6 ani si 6 luni vechime in specialitate perioadă nedeterminată, cu normă întreagă.
  4. SERVICIUL MONITORIZARE ȘI RAPORTARE
  a) 1 (unu) post expert gr. IA, nivel studii S, 6 ani și 6 luni vechime în specialitate, experiență în domeniul monitorizare, raportare sau control, perioadă nedeterminată, cu normă întreagă;
  b) 1 (unu) post expert gr. IA, nivel studii S, 6 ani și 6 luni vechime în specialitate, perioadă nedeterminată, cu normă întreagă.
  citeste documentul …

 • Anunț concurs posturi vacante de conducere

  Având în vedere prevederile Ordinului ministrului sănătății nr. 1480 din 30.09.2019 pentru aprobarea Metodologiei privind organizarea concursului pentru ocuparea posturilor de președinte și vicepreședinte ai Agenției Naționale a Medicamentului și a Dispozitivelor Medicale din România
  Ministerul Sănătăţii organizează concurs pentru ocuparea urmatoarelor posturi vacante de conducere din cadrul Agenției Naționale a Medicamentului și a Dispozitivelor Medicale din România :
  – Vicepresedinte pentru activităţile specifice științifice din domeniul medicamentelor de uz uman şi dispozitivelor medicale;
  – Vicepreședinte pentru activitățile tehnico-administrative care susţin activităţile specifice științifice.
  citeste documentul …

 • Anunt rezultate proba scrisa Direcția farmacovigilență și managementul riscului

  Anunt rezultate proba scrisa Direcția farmacovigilență și managementul riscului.
  citeste documentul …

 • Anunt rezultate proba scrisa Direcția evaluare tehnologii medicale

  Anunt rezultate proba scrisa Direcția evaluare tehnologii medicale.
  citeste documentul …

 • Anunt rezultate proba scrisa Direcția juridică și relații internaționale

  Anunt rezultate proba scrisa Direcția juridică și relații internaționale.
  citeste documentul …

 • Anunt rezultate proba scrisa Direcția resurse umane și managementul calității

  Anunt rezultate proba scrisa Direcția resurse umane și managementul calității.
  citeste documentul …

 • Anunt rezultate proba scrisa Direcția economică și achiziții publice

  Anunt rezultate proba scrisa Direcția economică și achiziții publice.
  citeste documentul …

 • Anunt rezultate selectie dosare Direcţia generală dispozitive medicale, Directia tehnic – laboratoare

  Anunt rezultate selectie dosare Direcţia generală dispozitive medicale, Directia tehnic – laboratoare
  citeste documentul …

 • Anunt rezultate selectie dosare Direcţia generală dispozitive medicale, Directia avizare

  Anunt rezultate selectie dosare Direcţia generală dispozitive medicale, Directia avizare.
  citeste documentul …

 • Anunt rezultate selectie dosare Direcţia generală dispozitive medicale, Direcția reglementare, supraveghere piață, Serviciul reglementare

  Anunt rezultate selectie dosare Direcţia generală dispozitive medicale, Direcția reglementare, supraveghere piață, Serviciul reglementare.
  citeste documentul …

 • Anunt rezultate selectie dosare Direcţia generală dispozitive medicale – Direcţia reglementare, supraveghere piaţă – Serviciul supraveghere piaţă

  Anunt rezultate selectie dosare Direcţia generală dispozitive medicale – Direcţia reglementare, supraveghere piaţă – Serviciul supraveghere piaţă
  citeste documentul …

 • Anunt rezultate proba scrisă Direcția generală inspecție farmaceutică

  Anunt rezultate proba scrisă Direcția generală inspecție farmaceutică.
  citeste documentul …

 • Anunț rezultat selecție dosare Direcția generală inspecție farmaceutică

  Anunț rezultat selecție dosare Direcția generală inspecție farmaceutică din cadrul Agenției Naționale a Medicamentului și a Dispozitivelor Medicale din România
  DIRECȚIA GENERALĂ INSPECȚIE FARMACEUTICĂ, DIRECȚIA INSPECȚIE BPF, BPL, BPLA, BPSC, FV:
  – 1 (unu) post inspector de specialitate gr. IA, farmacist, nivel studii S, 6 ani şi 6 luni vechime în specialitate, perioadă nedeterminată, cu normă întreagă (experienta fabricatie medicamente de uz uman);
  – 1 (unu) post inspector de specialitate gr. IA, farmacist specialist, nivel studii S, 6 ani şi 6 luni vechime în specialitate, perioadă nedeterminată, cu normă întreagă (experienta fabricatie medicamente de uz uman);
  – 2 (doua) posturi inspector de specialitate gr. IA, farmacist primar, nivel studii S, 6 ani şi 6 luni vechime în specialitate, perioadă nedeterminată, cu normă întreagă (experienta fabricatie medicamente de uz uman;
  – 2 (doua) posturi inspector de specialitate gr. IA, farmacist primar, nivel studii S, 6 ani şi 6 luni vechime în specialitate, perioadă nedeterminată, cu normă întreagă (experiență laborator / laborator analitic / studii clinice);
  – 1 (unu) post inspector de specialitate gr. IA, farmacist primar, nivel studii S, 6 ani şi 6 luni vechime în specialitate, perioadă nedeterminată, cu normă întreagă (experiență farmacovigilenţă);
  – 1 (unu) post inspector de specialitate gr. II, farmacist, nivel studii S, 6 luni vechime în specialitate, perioadă nedeterminată, cu normă întreagă (experiență fabricație medicamente de uz uman).
  citeste documentul …

 • Anunț rezultat contestație Direcția resurse umane si managementul calitatii

  Anunț rezultat contestație Direcția resurse umane si managementul calitatii
  citeste documentul …

 • Anunț rezultat contestație Direcția juridică și relații internaționale

  Anunț rezultat contestație Direcția juridică și relații internaționale
  citeste documentul …

 • Erată la anunț concurs Direcția juridică și relații internaționale

  Erată la anunț concurs Direcția juridică și relații internaționale din cadrul Agenţiei Naţionale a Medicamentului şi a Dispozitivelor Medicale din România.
  citeste documentul …

 • Anunț concurs Direcția juridică și relații internaționale

  Agenția Națională a Medicamentului si a Dispozitivelor Medicale din România, organizează concurs pentru ocuparea următoarelor funcții contractuale vacante, perioadă nedeterminată, din cadrul DIRECȚIEI JURIDICE ȘI RELAȚII INTERNAȚIONALE, în conformitate cu prevederile H.G. nr. 286/2011 cu modificările și completările ulterioare, și a Legii nr. 33/2021 pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 183/2020 privind desfășurarea pe perioada stării de alertă a concursurilor pentru ocuparea posturilor vacante din cadrul unor instituții din sistemul justiției, precum și din cadrul Curții de Conturi, publicat în Monitorul Oficial nr.452 / 26.V.2021 Partea a III-a, respectiv:
  DIRECȚIA JURIDICĂ ȘI RELAȚII INTERNAȚIONALE
  a) Serviciul asistență juridică generală urmărire debite și contencios administrativ
  – 1 (unu) post șef serviciu , nivel studii S, 6 ani şi 6 luni vechime în specialitate drept, perioadă nedeterminată
  b) Serviciul legislație, sesizări și relații internaționale
  – 1 (unu) post șef serviciu , nivel studii S, 6 ani şi 6 luni vechime în specialitate drept, drept și relații internaționale, perioadă nedeterminată.
  citeste documentul …

 • Anunt rezultat selectie dosare Serviciul asigurarea calității și registratură

  Anunt rezultat selectie dosare Serviciul asigurarea calității și registratură
  citeste documentul …

 • Anunt rezultat selectie dosare Serviciul personal, salarizare, Compartiment salarizare

  Anunt rezultat selectie dosare Serviciul personal, salarizare, Compartiment salarizare
  citeste documentul …

 • Anunt rezultat selectie dosare Direcția juridică și relații internaționale

  Anunt rezultat selectie dosare Direcția juridică și relații internaționale
  citeste documentul …

 • Anunt rezultat selectie dosare Direcția generală inspecție farmaceutică

  Anunt rezultat selectie dosare Direcția generală inspecție farmaceutică
  citeste documentul …

 • Anunt rezultat selecție dosare Direcția farmacovigilență și managementul riscului

  Anunt rezultat selecție dosare Direcția farmacovigilență și managementul riscului
  citeste documentul …

 • Anunt rezultat selecție dosare Direcția evaluare tehnologii medicale

  Anunt rezultat selecție dosare Direcția evaluare tehnologii medicale
  citeste documentul …

 • Anunt rezultat selecție dosare Direcția economică și achiziții publice

  Anunt rezultat selecție dosare Direcția economică și achiziții publice
  citeste documentul …

 • Anunț concurs posturi vacante

  Agenția Națională a Medicamentului și a Dispozitivelor Medicale din România organizează concurs pentru ocuparea următoarelor funcții contractuale vacante, perioadă nedeterminată, în conformitate cu prevederile H.G. nr. 286/2011 cu modificările și completările ulterioare, și a Legii nr. 33/2021 pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 183/2020 privind desfășurarea pe perioada stării de alertă a concursurilor pentru ocuparea posturilor vacante din cadrul unor instituții din sistemul justiției, precum și din cadrul Curții de Conturi, publicat în Monitorul Oficial nr. 445/25.05.2021, Partea a III-a, respectiv:
  DIRECȚIA STUDII CLINICE
  a) Compartiment studii clinice medicamente de uz uman faza 1-4
  -1 (unu) post expert gr. IA, nivel studii S, 6 ani şi 6 luni vechime în specialitate, farmacie, farmacist specialist, perioadă nedeterminată;
  b) Compartiment investigații clinice bioechivalenta
  -1 (unu) post expert gr. IA, nivel studii S, 6 ani şi 6 luni vechime în specialitate, farmacie, farmacist specialist, perioadă nedeterminată;
  DIRECȚIA ECONOMICĂ Și ACHIZIȚII PUBLICE
  Compartimentul achiziții publice si protocol
  – 1 (unu) post expert gr. II, studii S, vechime în specialitate minim 6 luni, specialitate economic/drept/administrație publica, perioadă nedeterminată
  DIRECȚIA GENERALĂ DISPOZITIVE MEDICALE
  a) Directia reglementare, supraveghere piață / Serviciul supraveghere piață
  – 1 (unu) post inspector de specialitate gr. II, nivel studii S, minim 6 luni vechime în specialitate administraţie publică, perioadă nedeterminată;
  -1 (unu) post inspector de specialitate gr. I, nivel studii S, 3 ani şi 6 luni vechime în specialitate administraţie publică, perioadă nedeterminată.
  b) Directia tehnic – laboratoare / Serviciul încercări și verificări
  1 (unu) post inspector de specialitate gr. II, nivel studii S, 6 luni vechime în specialitate administraţie publică, perioadă nedeterminată
  citeste documentul …

 • Rezultate finale Directia juridica si relatii internationale

  Rezultate finale Directia juridica si relatii internationale
  citeste documentul …

 • Anunt rezultat selectie dosare Directia generala dispozitive medicale – Directia avizare

  Anunt rezultat selectie dosare Directia generala dispozitive medicale – Directia avizare – perioada determinata
  citeste documentul …

 • Anunț concurs Direcția Generală Dispozitive Medicale

  Agenția Națională a Medicamentului si a Dispozitivelor Medicale din România, organizează concurs pentru ocuparea următoarelor funcții contractuale vacante, perioadă nedeterminată, din cadrul DIRECȚIEI GENERALE DISPOZITIVE MEDICALE, în conformitate cu prevederile H.G. nr. 286/2011 cu modificările și completările ulterioare, și a Legii nr. 33/2021 pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 183/2020 privind desfășurarea pe perioada stării de alertă a concursurilor pentru ocuparea posturilor vacante din cadrul unor instituții din sistemul justiției, precum și din cadrul Curții de Conturi, publicat în Monitorul Oficial nr. 424 /20.V.2021, Partea a III-a, respectiv:
  DIRECŢIA GENERALĂ DISPOZITIVE MEDICALE: DIRECŢIA REGLEMENTARE, SUPRAVEGHERE PIAŢĂ-SERVICIUL SUPRAVEGHERE PIAŢĂ
  – 1 (unu) post inspector de specialitate gr. IA, nivel studii S, 6 ani şi 6 luni vechime în specialitate administraţie publică, perioadă nedeterminată
  DIRECŢIA GENERALĂ DISPOZITIVE MEDICALE: DIRECTIA REGLEMENTARE, SUPRAVEGHERE PIATA / UTI IASI
  – 1 (unu) post inspector de specialitate debutant, nivel studii S, fara conditii de vechime în specialitate administraţie publică, perioadă nedeterminată;
  DIRECŢIA GENERALĂ DISPOZITIVE MEDICALE: DIRECTIA REGLEMENTARE, SUPRAVEGHERE PIATA / SERVICIUL SUPRAVEGHERE PIATA/COMPARTIMENT VIGILENȚĂ – 1 (unu) post inspector de specialitate debutant, nivel studii S, fara conditii de vechime în specialitate administraţie publică specialitate tehnică asociată domeniului dispozitivelor medicale: electrotehnică, electronică, inginerie electrică, electronică și telecomunicații, tehnologie chimică, chimie industrială, ingineria și managementul sistemelor tehnologice, tehnologia construcțiilor de mașini, fizică, bioinginerie, inginerie medicală, biochimie, biologie, etc), perioadă nedeterminată;
  DIRECŢIA GENERALĂ DISPOZITIVE MEDICALE: DIRECTIA AVIZARE
  – 1 (unu) post inspector de specialitate debutant, nivel studii S, fara conditii de vechime în specialitate administraţie publică, perioadă nedeterminată;
  DIRECŢIA GENERALĂ DISPOZITIVE MEDICALE: DIRECTIA TEHNIC – LABORATOARE / SERVICIUL UNITATE NUCLEARĂ
  -1 (unu) post inspector de specialitate gr.II, nivel studii S, 6 luni vechime în specialitate, specialitate fizica, perioadă nedeterminată.
  citeste documentul …

 • Anunt rezultate interviu Directia juridica si relatii internationale

  Anunt rezultate interviu Directia juridica si relatii internationale
  citeste documentul …

 • Anunț rezultat contestație Direcția juridică și relații internaționale

  Anunț rezultat contestație Direcția juridică și relații internaționale
  citeste documentul …

 • Anunț concurs Direcția Generală Dispozitive Medicale

  AGENȚIA NAȚIONALĂ A MEDICAMENTULUI SI A DISPOZITIVELOR MEDICALE DIN ROMÂNIA, Organizează concurs pentru ocuparea următoarelor funcții contractuale vacante, perioadă nedeterminată, din cadrul DIRECȚIEI GENERALE DISPOZITIVE MEDICALE, în conformitate cu prevederile H.G. nr. 286/2011 cu modificările și completările ulterioare, și a Legii nr. 33/2021 pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 183/2020 privind desfășurarea pe perioada stării de alertă a concursurilor pentru ocuparea posturilor vacante din cadrul unor instituții din sistemul justiției, precum și din cadrul Curții de Conturi, publicat în Monitorul Oficial nr. 403/14.V,2021, Partea a III-a, respectiv:
  A) DIRECŢIA GENERALĂ DISPOZITIVE MEDICALE: DIRECŢIA REGLEMENTARE, SUPRAVEGHERE PIAŢĂ-SERVICIUL SUPRAVEGHERE PIAŢĂ
  DIRECTIA REGLEMENTARE, SUPRAVEGHERE PIAȚĂ, UTI CLUJ:
  -1 (unu) post inspector de specialitate debutant, nivel studii S, fără vechime în specialitate administraţie publică, perioadă nedeterminată, normă întreagă;
  DIRECTIA REGLEMENTARE, SUPRAVEGHERE PIAȚĂ , UTI ORADEA:
  – 1 (unu) post inspector de specialitate debutant, nivel studii S, fara conditii de vechime în specialitate administraţie publică, perioadă nedeterminată, normă întreagă;
  DIRECTIA REGLEMENTARE, SUPRAVEGHERE PIAȚĂ, UTI MUREȘ:
  – 1 (unu) post inspector de specialitate debutant, nivel studii S, fara conditii de vechime în specialitate, administraţie publică, perioadă nedeterminată, normă întreagă;
  – DIRECTIA REGLEMENTARE, SUPRAVEGHERE PIAȚĂ, UTI TIMIȘOARA:
  – 1 (unu) post inspector de specialitate debutant, nivel studii S, fara conditii de vechime în specialitate administraţie publică, perioadă nedeterminată, normă întreagă.
  DIRECŢIA GENERALĂ DISPOZITIVE MEDICALE: DIRECȚIA REGLEMENTARE, SUPRAVEGHERE PIAȚĂ, SERVICIUL REGLEMENTARE
  – 3 (trei) posturi inspector de specialitate gr. IA, nivel studii S, 6 ani și 6 luni vechime în specialitate administrație publică, perioadă nedeterminată, normă întreagă;
  – 2 (două) posturi inspector de specialitate gr. II, nivel studii S, 6 luni vechime în specialitate administrație publică, perioadă nedeterminată, normă întreagă..
  DIRECŢIA GENERALĂ DISPOZITIVE MEDICALE: DIRECTIA AVIZARE
  – 2 (două) posturi inspector de specialitate gr. II, nivel studii S, 6 luni vechime în specialitate administraţie publică, perioadă nedeterminată, normă întreagă;
  – 1 (unu) post inspector de specialitate debutant, nivel studii S, fara conditii de vechime în specialitate administraţie publică, perioadă nedeterminată, normă întreagă;
  DIRECŢIA GENERALĂ DISPOZITIVE MEDICALE: DIRECTIA TEHNIC – LABORATOARE, SERVICIUL UNITATE NUCLEARĂ
  – 2 (două) posturi inspector de specialitate debutant, nivel studii S, fără vechime în specialitate administraţie publică (specialitate tehnică asociată domeniului dispozitivelor medicale: electrotehnică, electronică, inginerie electrică, electronică și telecomunicații, tehnologie chimică, chimie industrială, ingineria și managementul sistemelor tehnologice, tehnologia construcțiilor de mașini, fizică, bioinginerie, inginerie medicală, biochimie, biologie, etc), perioadă nedeterminată, normă întreagă;
  DIRECŢIA GENERALĂ DISPOZITIVE MEDICALE: DIRECTIA TEHNIC – LABORATOARE, SERVICIUL ÎNCERCĂRI ȘI VERIFICĂRI
  – 1 (unu) post inspector de specialitate gr.I A, nivel studii S, 6 ani şi 6 luni vechime în specialitate administraţie publică, perioadă nedeterminată, normă întreagă;
  DIRECŢIA GENERALĂ DISPOZITIVE MEDICALE: DIRECTIA AVIZARE
  – 1 (unu) post inspector de specialitate gr. I, nivel studii S, 3 ani si 6 luni vechime în specialitate administraţie publică,perioadă determinată, normă întreagă;
  citeste documentul …

 • Anunț rezultate probă scrisă Direcția juridică și relații internaționale

  Anunț rezultate probă scrisă Direcția juridică și relații internaționale
  citeste documentul …

 • Anunț concurs posturi vacante Direcția Generală Inspecție Farmaceutică

  Agenția Națională a Medicamentului și a Dispozitivelor Medicale din România organizează concurs pentru ocuparea următoarelor funcții contractuale vacante, perioadă nedeterminată, din cadrul DIRECȚIEI GENERALE INSPECȚIE FARMACEUTICĂ, în conformitate cu prevederile H.G. nr. 286/2011 cu modificările și completările ulterioare, și a Legii nr. 33/2021 pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 183/2020 privind desfășurarea pe perioada stării de alertă a concursurilor pentru ocuparea posturilor vacante din cadrul unor instituții din sistemul justiției, precum și din cadrul Curții de Conturi, publicat în Monitorul Oficial nr. 384/11.05.2021 Partea a III-a, respectiv:
  DIRECȚIA GENERALĂ INSPECȚIE FARMACEUTICĂ
  1. DIRECȚIA GENERALĂ INSPECȚIE FARMACEUTICĂ, DIRECȚIA INSPECȚIE BPF, BPL, BPLA, BPSC, FV:
  1 (unu) post inspector de specialitate gr. IA, farmacist, nivel studii S, 6 ani şi 6 luni vechime în specialitate, perioadă nedeterminată, cu normă întreagă (experienta fabricatie medicamente de uz uman);
  1 (unu) post inspector de specialitate gr. IA, farmacist specialist, nivel studii S, 6 ani şi 6 luni vechime în specialitate, perioadă nedeterminată, cu normă întreagă (experienta fabricatie medicamente de uz uman);
  2 (doua) posturi inspector de specialitate gr. IA, farmacist primar, nivel studii S, 6 ani şi 6 luni vechime în specialitate, perioadă nedeterminată, cu normă întreagă (experienta fabricatie medicamente de uz uman;
  2 (doua) posturi inspector de specialitate gr. IA, farmacist primar, nivel studii S, 6 ani şi 6 luni vechime în specialitate, perioadă nedeterminată, cu normă întreagă (experiență laborator / laborator analitic / studii clinice);
  1 (unu) post inspector de specialitate gr. IA, farmacist primar, nivel studii S, 6 ani şi 6 luni vechime în specialitate, perioadă nedeterminată, cu normă întreagă (experiență farmacovigilenţă);
  1 (unu) post inspector de specialitate gr. II, farmacist, nivel studii S, 6 luni vechime în specialitate, perioadă nedeterminată, cu normă întreagă (experiență fabricație medicamente de uz uman).
  citeste documentul …

 • Anunț concurs posturi vacante

  Agenția Națională a Medicamentului și a Dispozitivelor Medicale din România organizează concurs pentru ocuparea următoarelor funcții contractuale vacante, perioadă nedeterminată, în conformitate cu prevederile H.G. nr. 286/2011 cu modificările și completările ulterioare, și a Legii nr. 33/2021 pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 183/2020 privind desfășurarea pe perioada stării de alertă a concursurilor pentru ocuparea posturilor vacante din cadrul unor instituții din sistemul justiției, precum și din cadrul Curții de Conturi, publicat în Monitorul Oficial nr. 379/10.05.2021, Partea a III-a, respectiv:
  1. DIRECȚIA ECONOMICĂ ȘI ACHIZIȚII PUBLICE
  a) Serviciul Buget Financiar Contabilitate:
  – 1 (unu) post expert gr. IA, nivel studii S, 6 ani și 6 luni vechime în specialitate (economic), perioadă nedeterminată;
  2. DIRECȚIA EVALUARE TEHNOLOGII MEDICALE
  a) Compartiment evaluare medicală
  – 1 (unu) post expert gr. IA, nivel studii S, 6 ani și 6 luni vechime în specialitate (farmacie), perioadă nedeterminată;
  Compartiment validare si analiza date medicale
  – 1 (unu) post expert gr. IA, nivel studii S, 6 ani și 6 luni vechime în specialitate (farmacie), perioadă nedeterminată;
  3. DIRECȚIA RESURSE UMANE ȘI MANAGEMENTUL CALITĂȚII
  a) Serviciul asigurarea calitătii și registratură, Compartiment asigurarea calității, etică și integritate:
  – 1 (unu) post expert gr. IA, nivel studii S, 6 ani și 6 luni vechime în specialitate (economic, juridic, administrație publică), perioadă nedeterminată;
  b) Serviciul asigurarea calității și registratură, Compartiment registratură și arhivă:
  – 1 (unu) post referent tr. IA, nivel studii M, vechimea minimă în specialitate, 6 ani si 6 luni, perioadă nedeterminată;
  c) Serviciul personal, salarizare, Compartiment salarizare:
  – 1 (unu) post expert gr. IA, nivel studii S, 6 ani și 6 luni vechime în specialitate (drept), perioadă nedeterminată.
  4. DIRECȚIA JURIDICĂ ȘI RELAȚII INTERNAȚIONALE
  a) Serviciul legislație, sesizări și relații internaționale:
  – 1 (unu) post, consilier juridic gr. IA, nivel studii S, 6 ani și 6 luni vechime în specialitate, (drept) perioadă nedeterminată.
  5. DIRECȚIA FARMACOVIGILENTA SI MANAGEMENTUL RISCULUI – SERVICIUL EVALUARE
  a) Serviciul Evaluare
  – 1/2 (jumătate de normă) post, expert gr. IA, farmacist primar, specialitatea laborator farmaceutic, perioadă nedeterminată;
  – 1 (unu) post, expert gr. IA, farmacist specialist, specialitatea farmacie clinică, perioadă nedeterminată.
  citeste documentul …

 • Anunț rezultate finale selecție dosare Direcția juridică și relații internaționale

  Anunț rezultate finale selecție dosare Direcția juridică și relații internaționale
  citeste documentul …

 • Anunt scoatere posturi la concurs Direcția generală inspecție farmaceutică

  Agenția Națională a Medicamentului și a Dispozitivelor Medicale din România, organizează concurs pentru ocuparea următoarelor funcții contractuale vacante, perioadă nedeterminată, în conformitate cu prevederile H.G. nr. 286/2011 cu modificările și completările ulterioare, și a Legii nr. 33/2021 pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 183/2020 privind desfășurarea pe perioada stării de alertă a concursurilor pentru ocuparea posturilor vacante din cadrul unor instituții din sistemul justiției, precum și din cadrul Curții de Conturi, publicat în Monitorul Oficial nr. 377 / 07.05.2021, Partea a III-a, respectiv:
  DIRECȚIA GENERALĂ INSPECȚIE FARMACEUTICĂ
  1. Direcția administrarea proceselor DGIF:
  – 1 (unu) post inspector de specialitate gr. IA, farmacist, nivel studii S, 6 ani şi 6 luni vechime în specialitate, perioadă nedeterminată, normă întreagă;
  2. Serviciul inspecție de bună practică de distribuție:
  – 2 (doua) posturi inspector de specialitate gr. II, farmacist specialist, nivel studii S, 6 luni vechime în specialitate, perioadă nedeterminată, normă întreagă;
  – 2 (doua) posturi inspector de specialitate gr. IA, farmacist primar, nivel studii S, 6 ani şi 6 luni vechime în specialitate, perioadă nedeterminată, normă întreagă;
  citeste documentul …

 • Anunț rezultat selecție dosare Direcția juridică și relații internaționale

  Anunț rezultat selecție dosare Direcția juridică și relații internaționale
  citeste documentul …

 • Anunt scoatere posturi la concurs Direcția juridica și relații internaționale

  Agenția Națională a Medicamentului și a Dispozitivelor Medicale din România, organizează concurs pentru ocuparea următoarelor funcții contractuale vacante, perioadă nedeterminată, în conformitate cu prevederile H.G. nr. 286/2011 cu modificările și completările ulterioare, și a Legii nr. 33/2021 pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 183/2020 privind desfășurarea pe perioada stării de alertă a concursurilor pentru ocuparea posturilor vacante din cadrul unor instituții din sistemul justiției, precum și din cadrul Curții de Conturi, publicat în Monitorul Oficial nr. 314 / 16.04.2021, Partea a III-a, respectiv:
  DIRECȚIA JURIDICĂ ȘI RELAȚII INTERNAȚIONALE
  1. Serviciul asistență juridică generală, urmărire debite și contencios administrativ:
  – 1 (unu) post, consilier juridic gr. IA, nivel studii S, 6 ani și 6 luni vechime în specialitate, (drept) perioadă nedeterminată;
  – 1 (unu) post, consilier juridic gr. I, nivel studii S, 3 ani și 6 luni vechime în specialitate, (drept), perioadă nedeterminată;
  2. Serviciul legislație, sesizări și relații internaționale:
  – 1 (unu) post, consilier juridic debutant, nivel studii S, fără vechime în specialitate, (drept), perioadă nedeterminată.
  citeste documentul …

 • Rezultat final Serviciul comunicare și relații publice

  Rezultat final pentru ocuparea fără concurs, a funcției contractuale vacantă de referent de specialitate debutant, perioadă determinată, la Serviciul comunicare și relații publice, Compartimentul farmacopee, gestionarea grupurilor de lucru și traduceri din cadrul Agenţiei Naţionale a Medicamentului şi a Dispozitivelor Medicale din România.
  citeste documentul …

 • Anunț rezultat interviu Serviciul comunicare și relații publice

  Anunț privind rezultatul interviului pentru ocuparea fără concurs, a funcției contractuale vacantă de referent de specialitate debutant, perioadă determinată la Serviciul comunicare și relații publice, Compartimentul farmacopee, gestionarea grupurilor de lucru și traduceri din cadrul Agenţiei Naţionale a Medicamentului şi a Dispozitivelor Medicale din România.
  citeste documentul …

 • Rezultat final Serviciul monitorizare și raportare

  Rezultat final pentru ocuparea fără concurs, a funcției contractuală vacantă la Serviciul monitorizare și raportare din cadrul Agenţiei Naţionale a Medicamentului şi a Dispozitivelor Medicale din România.
  citeste documentul …

 • Rezultat final Direcția resurse umane și managementul calității

  Rezultat final pentru ocuparea fără concurs, a funcțiilor contractuale vacante la Direcția resurse umane și managementul calității din cadrul Agenţiei Naţionale a Medicamentului şi a Dispozitivelor Medicale din România.
  citeste documentul …

 • Anunț rezultat selecție dosare Serviciul comunicare și relații publice

  Anunț rezultat selecție dosare Serviciul comunicare și relații publice.
  citeste documentul …

 • Anunț rezultat selecție dosare Direcția resurse umane și managementul calității

  Anunț rezultat selecție dosare – Direcția resurse umane și managementul calității din cadrul Agenției Naționale a Medicamentului și a Dispozitivelor Medicale din România.
  citeste documentul …

 • Anunț rezultat selecție dosare Serviciul monitorizare și raportare

  Anunț rezultat selecție dosare – Serviciul monitorizare și raportare din cadrul Agenției Naționale a Medicamentului și a Dispozitivelor Medicale din România.
  citeste documentul …

 • ERATA la Anunțul nr. 4452/16.03.2021 – Serviciul comunicare și relații publice

  ERATA la Anunțul nr. 4452/16.03.2021 – Serviciul comunicare și relații publice.
  citeste documentul …

 • Rezultat final Direcția generală inspecție farmaceutică

  Rezultat final pentru ocuparea fără concurs, a funcțiilor contractuale vacante din cadrul Direcția generale inspecție farmaceutică din cadrul Agenţiei Naţionale a Medicamentului şi a Dispozitivelor Medicale din România
  citeste documentul …

 • Anunț Serviciul comunicare și relații publice

  Având în vedere prevederile art. 9, din Ordinul ministrului sănătăţii nr. 1.839/30.10.2020, privind modificarea Ordinului ministrului sănătăţii nr. 905/2020 pentru aprobarea Metodologiei privind ocuparea, fără concurs, a posturilor vacante sau temporar vacante din cadrul Ministerului Sănătăţii şi unităţilor aflate în subordinea, coordonarea şi sub autoritatea Ministerului Sănătăţii, inclusiv funcţiile publice de execuţie şi conducere, pe perioadă determinată, în contextul instituirii stării de alertă pe teritoriul României, conform art. 11 din Legea nr. 55/2020 privind unele măsuri pentru prevenirea şi combaterea efectelor pandemiei de COVID-19, Agenția Națională a Medicamentului și a Dispozitivelor Medicale din România, organizează ocuparea fără concurs, a postului contractual vacant de execuție, pe perioadă determinată:
  SERVICIUL COMUNICARE ȘI RELAȚII PUBLICE
  Compartiment farmacopee, gestionarea grupurilor de lucru si traduceri
  – 1 (unu) post referent de specialitate debutant, nivel studii S, fără vechime în specialitate, normă întreagă, perioadă determinată.

  citeste documentul …

 • ANUNȚ rezultat interviu DGIF

  Anunț privind rezultatul interviului pentru ocuparea fără concurs, a funcțiilor contractuale vacante din cadrul Direcția generale inspecție farmaceutică din cadrul Agenţiei Naţionale a Medicamentului şi a Dispozitivelor Medicale din România.
  citeste documentul …

 • Anunt Serviciul monitorizare si raportare

  Având în vedere prevederile art. 9, din Ordinul ministrului sănătăţii nr. 1.839/30.10.2020, privind modificarea Ordinului ministrului sănătăţii nr. 905/2020 pentru aprobarea Metodologiei privind ocuparea, fără concurs, a posturilor vacante sau temporar vacante din cadrul Ministerului Sănătăţii şi unităţilor aflate în subordinea, coordonarea şi sub autoritatea Ministerului Sănătăţii, inclusiv funcţiile publice de execuţie şi conducere, pe perioadă determinată, în contextul instituirii stării de alertă pe teritoriul României, conform art. 11 din Legea nr. 55/2020 privind unele măsuri pentru prevenirea şi combaterea efectelor pandemiei de COVID-19, Agenția Națională a Medicamentului și a Dispozitivelor Medicale din România organizează ocuparea fără concurs, a postului contractual vacant de execuție, pe perioadă determinată:
  SERVICIUL MONITORIZARE ȘI RAPORTARE
  – 1 (unu) post expert gr. IA, nivel studii S, 6 ani și 6 luni vechime în specialitate, perioadă determinată.

  citeste documentul …

 • Anunt Directia resurse umane si managementul calitatii

  Având în vedere prevederile art. 9, din Ordinul ministrului sănătăţii nr. 1.839/30.10.2020, privind modificarea Ordinului ministrului sănătăţii nr. 905/2020 pentru aprobarea Metodologiei privind ocuparea, fără concurs, a posturilor vacante sau temporar vacante din cadrul Ministerului Sănătăţii şi unităţilor aflate în subordinea, coordonarea şi sub autoritatea Ministerului Sănătăţii, inclusiv funcţiile publice de execuţie şi conducere, pe perioadă determinată, în contextul instituirii stării de alertă pe teritoriul României, conform art. 11 din Legea nr. 55/2020 privind unele măsuri pentru prevenirea şi combaterea efectelor pandemiei de COVID-19, Agenția Națională a Medicamentului și a Dispozitivelor Medicale din România organizează ocuparea fără concurs, a următoarelor posturi contractuale, vacante de execuție, pe perioadă determinată:
  DIRECȚIA RESURSE UMANE ȘI MANAGEMENTUL CALITĂȚII
  Serviciul asigurarea calitatii și registratura, Compartiment asigurarea calității, etică și integritate:
  – 1 (unu) post expert gr. IA, vechime în specialitate 6 ani si 6 luni, specialitate – economic, juridic, administrație publică, farmacie, etc, nivel studii S, perioadă determinată;
  Serviciul personal, salarizare, Compartiment personal
  – 1 (unu) post expert gr. IA, vechime în specialitate 6 ani si 6 luni, specialitate drept, nivel studii S, perioadă determinată.

  citeste documentul …

 • ANUNȚ rezultat selecție dosare DGIF

  ANUNȚ rezultat selecție dosare Direcției generale inspecție farmaceutică din cadrul Agenției Naționale a Medicamentului și a Dispozitivelor Medicale din România
  citeste documentul …

 • Rezultat final DJRI

  REZULTAT FINAL pentru ocuparea fără concurs, a funcției contractuale vacantă de consilier juridic debutant la Direcția juridica și relații internaționale, Serviciul legislație sesizări și relații internaționale din cadrul Agenţiei Naţionale a Medicamentului şi a Dispozitivelor Medicale din România.
  citeste documentul …

 • Anunt rezultate finale DSC

  Anunt rezultate finale Direcția Studii Clinice din cadrul Agenţiei Naţionale a Medicamentului şi a Dispozitivelor Medicale din România.
  citeste documentul …

 • ERATA la rezultat selecţie dosare DSC

  ERATA la rezultat selecţie dosare Direcția Studii Clinice din cadrul Agenţiei Naţionale a Medicamentului şi a Dispozitivelor Medicale din România.
  citeste documentul …

 • Anunț rezultat interviu DJRI

  Anunț privind rezultatul interviului pentru ocuparea fără concurs, a funcției contractuale vacantă de consilier juridic debutant la Direcția juridica și relații internaționale, Serviciul legislație sesizări și relații internaționale din cadrul Agenţiei Naţionale a Medicamentului şi a Dispozitivelor Medicale din România.
  citeste documentul …

 • Anunt rezultate selecţie dosare DJRI

  ANUNȚ rezultat selecţie dosare Direcția juridica și relații internaționale din cadrul Agenţiei Naţionale a Medicamentului şi a Dispozitivelor Medicale din România
  Privind ocuparea fără concurs a posturilor vacante de execuție (perioadă determinată):
  Serviciul legislație sesizări și relații internaționale
  – 1 (unu) post consilier juridic debutant (specializare drept)
  citeste documentul …

 • Anunt rezultate interviu Direcția studii clinice

  ANUNȚ rezultat interviu Direcția studii clinice din cadrul Agenţiei Naţionale a Medicamentului şi a Dispozitivelor Medicale din România
  citeste documentul …

 • Anunț Direcția generală inspecție farmaceutică

  Având în vedere prevederile art. 9, din Ordinul ministrului sănătăţii nr. 1.839/30.10.2020, privind modificarea Ordinului ministrului sănătăţii nr. 905/2020 pentru aprobarea Metodologiei privind ocuparea, fără concurs, a posturilor vacante sau temporar vacante din cadrul Ministerului Sănătăţii şi unităţilor aflate în subordinea, coordonarea şi sub autoritatea Ministerului Sănătăţii, inclusiv funcţiile publice de execuţie şi conducere, pe perioadă determinată, în contextul instituirii stării de alertă pe teritoriul României, conform art. 11 din Legea nr. 55/2020 privind unele măsuri pentru prevenirea şi combaterea efectelor pandemiei de COVID-19,Agenția Națională a Medicamentului și a Dispozitivelor Medicale din România,organizează ocuparea fără concurs a următoarelor posturi vacante de execuție:
  DIRECȚIA GENERALĂ INSPECȚIE FARMACEUTICĂ
  DIRECȚIA ADMINISTRAREA PROCESELOR DGIF

  1 (unu) post inspector de specialitate gr. IA (farmacist), nivel studii S, 6 ani şi 6 luni vechime în specialitate, perioadă determinată;
  1 (unu) post inspector de specialitate gr. IA (farmacist specialist), nivel studii S, 6 ani şi 6 luni vechime în specialitate, perioadă determinată;
  1 (unu) post inspector de specialitate gr. IA (farmacist primar), nivel studii S, 6 ani şi 6 luni vechime în specialitate, perioadă determinată.
  citeste documentul …

 • Anunț Direcția generală inspecție farmaceutică

  Având în vedere prevederile art. 9, din Ordinul ministrului sănătăţii nr. 1.839/30.10.2020, privind modificarea Ordinului ministrului sănătăţii nr. 905/2020 pentru aprobarea Metodologiei privind ocuparea, fără concurs, a posturilor vacante sau temporar vacante din cadrul Ministerului Sănătăţii şi unităţilor aflate în subordinea, coordonarea şi sub autoritatea Ministerului Sănătăţii, inclusiv funcţiile publice de execuţie şi conducere, pe perioadă determinată, în contextul instituirii stării de alertă pe teritoriul României, conform art. 11 din Legea nr. 55/2020 privind unele măsuri pentru prevenirea şi combaterea efectelor pandemiei de COVID-19,Agenția Națională a Medicamentului și a Dispozitivelor Medicale din România,organizează ocuparea fără concurs a următoarelor posturi vacante de execuție:
  DIRECȚIA GENERALĂ INSPECȚIE FARMACEUTICĂ
  SERVICIUL ALERTĂ RAPIDĂ, MEDICAMENTE FALSIFICATE

  1 (unu) post inspector de specialitate gr. IA (farmacist), nivel studii S, 6 ani şi 6 luni vechime în specialitate, farmacist, perioadă determinată.
  citeste documentul …

 • Anunț Direcția generală inspecție farmaceutică

  Având în vedere prevederile art. 9, din Ordinul ministrului sănătăţii nr. 1.839/30.10.2020, privind modificarea Ordinului ministrului sănătăţii nr. 905/2020 pentru aprobarea Metodologiei privind ocuparea, fără concurs, a posturilor vacante sau temporar vacante din cadrul Ministerului Sănătăţii şi unităţilor aflate în subordinea, coordonarea şi sub autoritatea Ministerului Sănătăţii, inclusiv funcţiile publice de execuţie şi conducere, pe perioadă determinată, în contextul instituirii stării de alertă pe teritoriul României, conform art. 11 din Legea nr. 55/2020 privind unele măsuri pentru prevenirea şi combaterea efectelor pandemiei de COVID-19,Agenția Națională a Medicamentului și a Dispozitivelor Medicale din România,organizează ocuparea fără concurs a următoarelor posturi vacante de execuție:
  DIRECȚIA GENERALĂ INSPECȚIE FARMACEUTICĂ
  DIRECȚIA INSPECȚIE BPF, BPL, BPLA, BPSC, FV

  2 (doua) posturi inspector de specialitate gr. IA (farmacist primar), nivel studii S, 6 ani şi 6 luni vechime în specialitate, perioadă determinată;
  1 (unu) post inspector de specialitate gr. IA (farmacist primar), nivel studii S, 6 ani şi 6 luni vechime în specialitate, perioadă determinată (experienta fabricație medicamente de uz uman).
  citeste documentul …

 • Anunț Direcția generală inspecție farmaceutică

  Având în vedere prevederile art. 9, din Ordinul ministrului sănătăţii nr. 1.839/30.10.2020, privind modificarea Ordinului ministrului sănătăţii nr. 905/2020 pentru aprobarea Metodologiei privind ocuparea, fără concurs, a posturilor vacante sau temporar vacante din cadrul Ministerului Sănătăţii şi unităţilor aflate în subordinea, coordonarea şi sub autoritatea Ministerului Sănătăţii, inclusiv funcţiile publice de execuţie şi conducere, pe perioadă determinată, în contextul instituirii stării de alertă pe teritoriul României, conform art. 11 din Legea nr. 55/2020 privind unele măsuri pentru prevenirea şi combaterea efectelor pandemiei de COVID-19,Agenția Națională a Medicamentului și a Dispozitivelor Medicale din România,organizează ocuparea fără concurs a următoarelor posturi vacante de execuție:
  DIRECȚIA GENERALĂ INSPECȚIE FARMACEUTICĂ
  SERVICIUL INSPECȚIE DE BUNĂ PRACTICĂ DE DISTRIBUȚIE

  2 (doua) posturi inspector de specialitate gr. IA (farmacist primar), nivel studii S, 6 ani şi 6 luni vechime în specialitate, perioadă determinată.
  citeste documentul …

 • Anunt rezultat selectie dosare DSC

  Rezultat selecţie dosare de înscriere pentru ocuparea fără concurs a posturilor vacante de execuție (perioadă determinată), în cadrul din cadrul Direcției studii clinice din cadrul Agenţiei Naţionale a Medicamentului şi a Dispozitivelor Medicale din România.
  Compartimentul de medicamente de uz uman faza 1 – 4
  -1 (unu) post expert gr. IA (biolog);
  -1 (unu) post medic specialist, specialitate farmacologie clinică;
  -1 (unu) post expert gr. IA (farmacist primar).
  Compartimentul investigații clinice bioechivalență
  -1 (unu) post expert gr. IA (farmacist specialist).
  citeste documentul …

 • Anunt Directia juridica si relații internaționale

  Având în vedere prevederile art. 9, din Ordinul ministrului sănătăţii nr. 1.839/30.10.2020, privind modificarea Ordinului ministrului sănătăţii nr. 905/2020 pentru aprobarea Metodologiei privind ocuparea, fără concurs, a posturilor vacante sau temporar vacante din cadrul Ministerului Sănătăţii şi unităţilor aflate în subordinea, coordonarea şi sub autoritatea Ministerului Sănătăţii, inclusiv funcţiile publice de execuţie şi conducere, pe perioadă determinată, în contextul instituirii stării de alertă pe teritoriul României, conform art. 11 din Legea nr. 55/2020 privind unele măsuri pentru prevenirea şi combaterea efectelor pandemiei de COVID-19,Agenția Națională a Medicamentului și a Dispozitivelor Medicale din România,organizează ocuparea fără concurs a următoarelor posturi vacante de execuție:
  DIRECȚIA JURIDICĂ ȘI RELAȚII INTERNAȚIONALE
  Serviciul legislație, sesizări și relații internaționale
  – 1 (unu) post consilier juridic debutant, fără vechime în specialitate, specialitate drept, perioadă determinată;
  citeste documentul …

 • Rezultate finale Serviciul Emitere Autorizatii

  Rezultate finale Serviciului emitere autorizatii din cadrul Agenției Naționale a Medicamentului și a Dispozitivelor Medicale din România.
  – 1 (unu) post referent de specialitate gr. I, nivel studii S, 3 ani și 6 luni vechime în specialitate, perioadă determinată.
  citeste documentul …

 • Anunt Directia studii clinice

  Având în vedere prevederile art. 9, din Ordinul ministrului sănătăţii nr. 1.839/30.10.2020, privind modificarea Ordinului ministrului sănătăţii nr. 905/2020 pentru aprobarea Metodologiei privind ocuparea, fără concurs, a posturilor vacante sau temporar vacante din cadrul Ministerului Sănătăţii şi unităţilor aflate în subordinea, coordonarea şi sub autoritatea Ministerului Sănătăţii, inclusiv funcţiile publice de execuţie şi conducere, pe perioadă determinată, în contextul instituirii stării de alertă pe teritoriul României, conform art. 11 din Legea nr. 55/2020 privind unele măsuri pentru prevenirea şi combaterea efectelor pandemiei de COVID-19,Agenția Națională a Medicamentului și a Dispozitivelor Medicale din România,organizează ocuparea fără concurs a următoarelor posturi vacante de execuție:
  DIRECȚIA STUDII CLINICE
  1. Compartiment de medicamente de uz uman faza 1-4
  – 1 (unu) post expert IA, biolog;
  – 1 (unu) post medic specialist farmacologie clinica;
  – 1 (unu) post expert IA, farmacist primar.
  2. Compartiment investigatii clinice bioechivalență
  – 1 (unu) post expert IA, farmacist specialist.
  citeste documentul …

 • Rezultat interviu Serviciul Emitere Autorizații

  Rezultate interviu Serviciul Emitere Autorizații din cadrul Agenției Naționale a Medicamentului și a Dispozitivelor Medicale din România
  – 1 (unu) post referent de specialitate gr. I, nivel studii S, 3 ani și 6 luni vechime în specialitate, perioadă determinată.
  citeste documentul …

 • Rezultate finale Direcția farmacovigilență și managementul riscului

  Rezultate finale Direcția farmacovigilență și managementul riscului din cadrul Agenției Naționale a Medicamentului și a Dispozitivelor Medicale din România.
  SERVICIUL EVALUARE
  – 2 (două) posturi medic specialist, perioadă determinată
  – 1 (unu) post expert gr. II (farmacist), perioadă determinată
  BIROU GESTIONARE DATE
  – 2 (două) posturi expert gr. IA (farmacist), perioadă determinată.
  citeste documentul …

 • Rezultate interviu Direcția farmacovigilență și managementul riscului

  Rezultate interviu Direcția farmacovigilență și managementul riscului din cadrul Agenției Naționale a Medicamentului și a Dispozitivelor Medicale din România
  – 1 (unu) post expert gr. II (farmacist), nivel studii S, minim 6 luni vechime în specialitate, perioadă determinată
  citeste documentul …

 • Rezultate finale Direcția reglementare, Supraveghere piață

  Rezultate finale Direcția reglementare, Supraveghere piață din cadrul Agenției Naționale a Medicamentului și a Dispozitivelor Medicale din România.
  Serviciul Supraveghere Piață, Compartiment Vigilență
  – 1 (unu) post de inspector de specialitate debutant
  Serviciul Supraveghere Piață-UTI Iași, UTI Cluj, UTI Oradea, UTI Mureș,UTI Timișoara
  – 1 (unu) post de inspector de specialitate debutant/ UTI Iași, UTI Cluj, UTI Oradea,UTI Mureș, UTI Timișoara
  citeste documentul …

 • Rezultate finale Serviciul Publicitate

  Rezultate finale Serviciul Publicitate din cadrul Agenției Naționale a Medicamentului și a Dispozitivelor Medicale din România.
  – 1 (unu) post referent de specialitate debutant, nivel studii S, perioadă determinată
  – 1 (unu) post expert gr. IA (farmacist specialist), nivel studii S, 6 ani și 6 luni vechime în specialitate, perioadă determinată
  citeste documentul …

 • Rezultate interviu – DRSP – Compartiment Vigilenta

  Rezultate interviu Direcția Reglementare, Supraveghere Piață, Serviciul Supraveghere Piață, Compartiment Vigilență din cadrul Agenției Naționale a Medicamentului și a Dispozitivelor Medicale din România.
  – 1 (unu) post inspector de specialitate debutant
  citeste documentul …

 • Rezultate finale DRSP – Serviciul Reglementare

  Rezultate finale pentru ocuparea fără concurs a postului vacant de execuție (perioadă determinată), în cadrul Direcţiei Reglementare, Supraveghere Piaţă din cadrul Agenției Naționale a Medicamentului și a Dispozitivelor Medicale din România.
  Serviciul Reglementare
  1 (unu) post inspector de specialitate gr. IA
  citeste documentul …

 • Rezultate finale Directia Tehnic Laboratoare

  Rezultate finale pentru ocuparea fără concurs a postului vacant de execuție (perioadă determinată), în cadrul Direcției Tehnic Laboratoare din cadrul Agenției Naționale a Medicamentului și a Dispozitivelor Medicale din România
  Serviciul Unitate Nucleară
  – 1 (unu) post inspector de specialitate gr. II
  Serviciul Încercări și Verificări
  – 1 (unu) post inspector de specialitate gr. IA
  – 1 (unu) post inspector de specialitate debutant
  citeste documentul …

 • Rezultate finale Directia Avizare

  Rezultate finale pentru ocuparea fără concurs a posturilor vacante de execuție (perioadă determinată), în cadrul Direcției Avizare din cadrul Agenției Naționale a Medicamentului și a Dispozitivelor Medicale din România
  Directia Avizare
  1 (unu) post inspector de specialitate gr. IA
  1 (unu) post inspector de specialitate gr. II
  citeste documentul …

 • Anunț

  Agenția Națională a Medicamentului și a Dispozitivelor Medicale din România, Direcția Resurse Umane și Managementul Calității comunică următoarele.
  citeste documentul …

 • Erată la rezultat selecție dosare Direcția farmacovigilență și managementul riscului

  Erată la rezultat selecție dosare Direcția farmacovigilență și managementul riscului din cadrul Agenției Naționale a Medicamentului și a Dispozitivelor Medicale din România.
  citeste documentul …

 • Rezultat selectie dosare DRSP

  Rezultat selecţie dosare de înscriere pentru ocuparea fără concurs a postulurilor vacante de execuție (perioadă determinată), în cadrul Direcției reglementare, Supraveghere piață din cadrul Agenției Naționale a Medicamentului și a Dispozitivelor Medicale din România.
  Serviciul Supraveghere Piață, Compartiment Vigilență
  1 (unu) post de inspector de specialitate debutant
  Serviciul Supraveghere Piață-UTI Iași, UTI Cluj, UTI Oradea, UTI Mureș,UTI Timișoara
  1 (unu) post de inspector de specialitate debutant/ UTI Iași, UTI Cluj, UTI Oradea,UTI Mureș, UTI Timișoara
  citeste documentul …

 • Rezultat selectie dosare Serviciul Reglementare

  Rezultat selecţie dosare de înscriere pentru ocuparea fără concurs a postului vacant de execuție (perioadă determinată), în cadrul Direcţiei Reglementare, Supraveghere Piaţă din cadrul Agenției Naționale a Medicamentului și a Dispozitivelor Medicale din România.
  Serviciul Reglementare
  1 (unu) post inspector de specialitate gr. IA
  citeste documentul …

 • Rezultat selectie dosare DA

  Rezultat selecţie dosare de înscriere pentru ocuparea fără concurs a posturilor vacante de execuție (perioadă determinată), în cadrul Direcției Avizare din cadrul Agenției Naționale a Medicamentului și a Dispozitivelor Medicale din România
  Directia Avizare
  1 (unu) post inspector de specialitate gr. IA
  1 (unu) post inspector de specialitate gr. II
  citeste documentul …

 • Rezultat selectie dosare DTL

  Rezultat selecţie dosar de înscriere pentru ocuparea fără concurs a postului vacant de execuție (perioadă determinată), în cadrul Direcției Tehnic Laboratoare din cadrul Agenției Naționale a Medicamentului și a Dispozitivelor Medicale din România
  Serviciul Unitate Nucleară
  – 1 (unu) post inspector de specialitate gr. II
  Serviciul Încercări și Verificări
  – 1 (unu) post inspector de specialitate gr. IA
  – 1 (unu) post inspector de specialitate debutant
  citeste documentul …

 • Rezultat selectie dosare Direcția farmacovigilență și managementul riscului

  Rezultat selecţie dosare de înscriere pentru ocuparea fără concurs a posturilor vacante de execuție (perioadă determinată), în cadrul Direcției farmacovigilență și managementul riscului din cadrul Agenției Naționale a Medicamentului și a Dispozitivelor Medicale din România.
  SERVICIUL EVALUARE
  – 2 (două) posturi medic specialist, nivel studii S, perioadă determinată
  – 1 (unu) post expert gr. II (farmacist), nivel studii S, minim 6 luni vechime în specialitate, perioadă determinată
  BIROU GESTIONARE DATE
  – 2 (două) posturi expert gr. IA (farmacist), nivel studii S, 6 ani și 6 luni vechime în specialitate, perioadă determinată
  citeste documentul …

 • Rezultat selectie dosare Serviciul emitere autorizatii

  Rezultat selecţie dosare de înscriere pentru ocuparea fără concurs a postului vacant de execuție (perioadă determinată), în cadrul Serviciului emitere autorizatii din cadrul Agenției Naționale a Medicamentului și a Dispozitivelor Medicale din România.
  – 1 (unu) post referent de specialitate gr. I, nivel studii S, 3 ani și 6 luni vechime în specialitate, perioadă determinată.
  citeste documentul …

 • Rezultat selectie dosare Serviciul Publicitate

  Rezultat selecţie dosar de înscriere pentru ocuparea fără concurs a postului vacant de execuție (perioadă determinată), în cadrul Serviciul Publicitate din cadrul Agenției Naționale a Medicamentului și a Dispozitivelor Medicale din România.
  1 (unu) post referent de specialitate debutant, nivel studii S, perioadă determinată.
  1 (unu) post expert gr. IA (farmacist specialist), nivel studii S, 6 ani și 6 luni vechime în specialitate, perioadă determinată
  citeste documentul …

 • Anunț ocupare fără concurs a unor posturi vacante

  Având în vedere prevederile art. 9, din Ordinul ministrului sănătăţii nr. 1.839/30.10.2020, privind modificarea Ordinului ministrului sănătăţii nr. 905/2020 pentru aprobarea Metodologiei privind ocuparea, fără concurs, a posturilor vacante sau temporar vacante din cadrul Ministerului Sănătăţii şi unităţilor aflate în subordinea, coordonarea şi sub autoritatea Ministerului Sănătăţii, inclusiv funcţiile publice de execuţie şi conducere, pe perioadă determinată, în contextul instituirii stării de alertă pe teritoriul României, conform art. 11 din Legea nr. 55/2020 privind unele măsuri pentru prevenirea şi combaterea efectelor pandemiei de COVID-19,
  Agenția Națională a Medicamentului și a Dispozitivelor Medicale din România organizează ocuparea fără concurs a următoarelor posturi vacante de execuție:
  DIRECŢIA GENERALĂ DISPOZITIVE MEDICALE
  Direcţia Reglementare, Supraveghere Piaţă – Serviciul Reglementare
  – 1 (unu) post inspector de specialitate gr. IA, nivel studii S, 6 ani şi 6 luni vechime în specialitate administraţie publică (specialitate tehnică asociată domeniului dispozitivelor medicale: electrotehnică, electronică, inginerie electrică, electronică și telecomunicații, tehnologie chimică, chimie industrială, ingineria și managementul sistemelor tehnologice, tehnologia construcțiilor de mașini, fizică, bioinginerie, inginerie medicală, biochimie, biologie, etc), perioadă determinată;
  Direcţia Reglementare, Supraveghere Piaţă, Serviciul Supraveghere Piaţă, Compartiment Vigilenţă
  – 1 (unu) post inspector de specialitate debutant, nivel studii S, fără vechime în specialitate, administraţie publică, (specialitate tehnică asociată domeniului dispozitivelor medicale: electrotehnică, electronică, inginerie electrică, electronică și telecomunicații, tehnologie chimică, chimie industrială, ingineria și managementul sistemelor tehnologice, tehnologia construcțiilor de mașini, fizică, bioinginerie, inginerie medicală, biochimie, biologie, etc), perioadă determinată;
  Direcţia Reglementare, Supraveghere Piaţă, Serviciul Supraveghere Piaţă – UTI IAȘI
  – 1 (unu) post inspector de specialitate debutant, nivel studii S, fără vechime în specialitate administraţie publică (specialitate tehnică asociată domeniului dispozitivelor medicale: electrotehnică, electronică, inginerie electrică, electronică și telecomunicații, tehnologie chimică, chimie industrială, ingineria și managementul sistemelor tehnologice, tehnologia construcțiilor de mașini, fizică, bioinginerie, inginerie medicală, biochimie, biologie, etc), perioadă determinată.
  Direcţia Reglementare, Supraveghere Piaţă, Serviciul Supraveghere Piaţă – UTI CLUJ
  – 1 (unu) post inspector de specialitate debutant, nivel studii S, fără vechime în specialitate administraţie publică (specialitate tehnică asociată domeniului dispozitivelor medicale: electrotehnică, electronică, inginerie electrică, electronică și telecomunicații, tehnologie chimică, chimie industrială, ingineria și managementul sistemelor tehnologice, tehnologia construcțiilor de mașini, fizică, bioinginerie, inginerie medicală, biochimie, biologie, etc), perioadă determinată.
  Direcţia Reglementare, Supraveghere Piaţă, Serviciul Supraveghere Piaţă – UTI ORADEA
  – 1 (unu) post inspector de specialitate debutant, nivel studii S, fără vechime în specialitate administraţie publică (specialitate tehnică asociată domeniului dispozitivelor medicale: electrotehnic