Persoana responsabila pentru Legea 544/2001 este:
Consilier Juridic Georgeta Gabriela Mermeze