Persoana responsabilă pentru Legea nr. 544/2001 privind liberul acces la informațiile de interes public, cu modificările și completările ulterioare, este expert gr. IA Ioana Ivănoiu.

Înlocuitorul persoanei responsabile pentru Legea nr. 544/2001, cu modificările și completările ulterioare, este consilier juridic Andreea Loredana Melicencu.