Persoana responsanila cu Legea 544/2001 privind liberul acces la informațiile de interes public este:
MINESCU IOANA BIANCA