OMS Nr. 1018 din 3 septembrie 2014 privind aprobarea Conditiilor de autorizare a utilizarii unui medicament de uz uman pentru a fi disponibil pentru folosire in tratamente de ultima instanta, in conformitate cu prevederile art. 83 din Regulamentul (CE) nr. 726/2004 al Parlamentului European si al Consiliului din 31 martie 2004 de stabilire a procedurilor comunitare privind autorizarea si supravegherea medicamentelor de uz uman si veterinar si de instituire a unei Agentii Europene pentru Medicamente, publicat in MONITORUL OFICIAL al Romaniei, Partea I, NR. 663 din 09 septembrie 2014
descarca documentul …
CERERE PENTRU AUTORIZAREA FOLOSIRII UNUI MEDICAMENT IN TRATAMENTUL DE ULTIMA INSTANTA – MEDIC
descarca documentul …
descarca documentul …
CERERE PENTRU AUTORIZAREA FOLOSIRII UNUI MEDICAMENT IN TRATAMENTUL DE ULTIMA INSTANTA – COMPANIE PRODUCATOARE
descarca documentul …
descarca documentul …
Evidenta tratamente de ultima instanta aprobate
descarca documentul …