Formular pentru plata tarifului – ACTIVITĂȚI DE REGLEMENTARE
descarca documentul …
descarca documentul …
Formular pentru plata tarifului – INVESTIGAȚII CLINICE CU DISPOZITIVE MEDICALE
descarca documentul …
descarca documentul …
Formular pentru plata tarifului – DESEMNARE/MONITORIZARE ORGANISM DE EVALUARE A CONFORMITĂȚII DISPOZITIVELOR MEDICALE
descarca documentul …
descarca documentul …
Cerere emitere aviz utilizare pentru DM (electromedicale)
descarca documentul …
descarca documentul …
Cerere pentru emiterea avizului de utilizare a dispozitivelor medicale din dotarea mijloacelor de intervenţie pentru asistenţă medicală de urgenţă prespitalicească
descarca documentul …
descarca documentul …
Cerere emitere buletin de verificare periodica pentru DM (electromedicale)
descarca documentul …
descarca documentul …
Cerere pentru emiterea buletinului de verificare periodica a dispozitivelor medicale din dotarea mijloacelor de intervenţie pentru asistenţă medicală de urgenţă prespitalicească
descarca documentul …
descarca documentul …
Cerere pentru eliberarea unui certificat de libera vanzare dispozitive medicale
descarca documentul …
descarca documentul …
Cerere pentru emiterea avizului de utilizare a dispozitivelor medicale pentru diagnostic si tratament prin radiatii ionizante, medicina nucleara si RMN
descarca documentul …
descarca documentul … 
Cerere pentru emiterea buletinului de verificare periodica a dispozitivelor medicale pentru diagnostic si tratament prin radiatii ionizante, medicina nucleara si RMN
descarca documentul …
descarca documentul … 
Cerere pentru emiterea buletinului de verificare periodica a dispozitivelor medicale echipamente de radioprotectie
descarca documentul …
descarca documentul … 
Cerere pentru eliberarea unui aviz de vama
descarca documentul …
descarca documentul …
Cerere pentru eliberarea unei negatii
descarca documentul …
descarca documentul …
Formular de notificare a incidentelor grave suspectate în legătură cu dispozitivele medicale – pentru profesionişti din domeniul sănătăţii, utilizatori şi pacienţi
descarca documentul …
descarca documentul …
Formular de notificare a incidentelor grave și incidentelor referitoare la dispozitive medicale – pentru producători
descarca documentul …
Cerere investigatie clinica
descarca documentul …
descarca documentul …
Continut dosar investigatie clinica
descarca documentul …
descarca documentul …
Formularul F1
descarca documentul …
descarca documentul …
Formularul F2
descarca documentul …
descarca documentul …
F.CMD – Formular de notificare a introducerii pe piaţă a dispozitivelor fabricate la comandă
descarca documentul …
descarca documentul …
Formular solicitare aviz de donatie
descarca documentul …
CERERE PENTRU ELIBERAREA/REÎNNOIREA AVIZULUI DE FUNCȚIONARE AVIZULUI DE FUNCTIONARE
descarca documentul …
CERERE pentru modificarea avizului de funcționare pentru activități în domeniul dispozitivelor medicale
descarca documentul …
OPIS Documentație evaluare activitate de instalare și/sau mentenanță dispozitive medicale
descarca documentul …
OPIS documentație evaluare activitate de import/distribuție dispozitive medicale
descarca documentul …
ANEXA 5 LISTA PERSONAL OE
descarca documentul …
ANEXA 6 TABEL PRODUCATORI DM
descarca documentul …
ANEXA INFO CATEGORII SI GRUPE DISPOZITIVE MEDICALE
descarca documentul …