În anul 2015, Agenția Națională a Medicamentului și a Dispozitivelor Medicale (ANMDM) și-a asumat o nouă atribuție. Astfel, din luna februarie Agenția a gestionat adresa de e-mail lipsamedicament@anm.ro, creată la cererea Ministerului Sănătății.
Este demn de subliniat faptul că raportul Agenției Europene a Medicamentului (EMA) pentru anul 2015 analizează inițiativele instituției coordonatoare a rețelei de autorități competente din UE pentru a preveni discontinuitățile în furnizarea de medicamente către populație, care reprezintă un risc semnificativ pentru sănătatea publică.
Nu este mai puțin adevărat faptul că în ultimii 10 ani se manifestă tendința ca, la nivel global, discontinuitatea în aprovizionarea cu medicamente să devină o mare problemă, cu o accentuare crescută a acestui fenomen în UE, cu un impact potențial negativ asupra îngrijirii sănătății bolnavilor europeni, din cauze multiple (probleme de fabricație, politica de preturi la medicamente, exportul paralel etc.).
ANMDM susține, în deplin acord cu EMA, că în această situație se impune o colaborare eficientă între diferitele părți interesate și autoritățile de reglementare, o bună comunicare între fabricanți, distribuitori și autorități. Este un punct de vedere pe care ANMDM l-a susținut în cadrul întâlnirilor de lucru cu reprezentanții deținătorilor de autorizații de punere pe piață/fabricanților, distribuției angro, asociațiilor de pacienți.

Pentru a informa despre lipsa unui medicament, vă rugăm să trimiteți mail la adresa lipsamedicament@anm.ro