Lista angajaților ANMDMR desemnați ca titulari sau înlocuitori în Consiliul de administrație, comitetele stiințifice și grupurile de lucru ale Agenției Europene a Medicamentului (EMA), ale „Șefilor Agențiilor Medicamentului”, ale Directoratului European pentru Calitatea Medicamentelor (EDQM), ale Consiliului Europei, ale Consiliului Uniunii Europene, ale Schemei de Cooperare în domeniul Inspecțiilor Farmaceutice (PIC/S), ale Comisiei Europene – Grupuri de lucru pentru dispozitive medicale și alte grupuri de lucru ale instituțiilor Uniunii Europene și internaționale
descarcă documentul …

Ordinul ministrului sănătății nr. 1.474/2021 privind constituirea şi funcţionarea grupurilor tehnice de experţi responsabili cu elaborarea punctelor de vedere tehnice asupra documentelor aflate în dezbatere la nivel european şi asigurarea reprezentării la reuniunile structurilor de lucru ale instituţiilor Uniunii Europene, cu modificările și completările ulterioare
descarcă documentul …