Lista experților desemnaţi ca titulari sau înlocuitori în Consiliul de administraţie al Agenţiei Europene pentru Medicamente, în comitetele ştiinţifice şi grupurile de lucru ale Agenţiei Europene pentru Medicamente, ale Întâlnirilor Șefilor Agenţiilor Medicamentului, ale Grupului de coordonare pentru procedurile de recunoaştere mutuală şi descentralizată, ale Directoratului European pentru Calitatea Medicamentelor, ale Consiliului Europei, ale Consiliului Uniunii Europene, ale Schemei de cooperare în domeniul inspecţiilor farmaceutice şi ale Comisiei Europene şi alte grupuri de lucru la nivelul Uniunii Europene și internaționale din domeniul de activitate al Agenției Naționale a Medicamentului și a Dispozitivelor Medicale din România, precum și atribuțiile acestora.
descarcă documentul …

Ordinul ministrului sănătății nr. 1.474/2021 privind constituirea și funcționarea grupurilor tehnice de experți responsabili cu elaborarea punctelor de vedere tehnice asupra documentelor aflate în dezbatere la nivel european și asigurarea reprezentării la reuniunile structurilor de lucru ale instituțiilor Uniunii Europene, cu modificările și completările
descarcă documentul …