> Legi, ordonante si hotarari de guvern
> Ordine de ministru
> Directive si regulamente
> Hotarari ale consiliului stiintific

LEGI

2019

Legea nr. 134 din 12 iulie 2019 privind reorganizarea Agentiei Nationale a Medicamentului si a Dispozitivelor Medicale, precum si pentru modificarea unor acte normative
descarca documentul …

2014

Legea nr. 132 din 9 octombrie 2014 privind aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 2/2014 pentru modificarea si completarea Legii nr. 95/2006 privind reforma in domeniul sanatatii, precum si pentru modificarea si completarea unor acte normative, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei NR. 739, Partea I, din 10 octombrie 2014
descarca documentul …


2009

Legea nr. 236/2009 pentru modificarea si completarea Legii farmaciei nr. 266/2008, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 404/15.06.2009
descarca documentul …


2008

Legea farmaciei Republicata*) Nr. 266 din 7 noiembrie 2008, versiunea actualizata la 23 august 2018
descarca documentul …


2007

Legea nr. 264/2007 pentru modificarea si completarea Legii nr. 95/2006 privind reforma in domeniul sanatatii
descarca documentul …


2006

LEGE Nr. 95 Republicată din 14 aprilie 2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, versiunea actualizata la februarie 2020
descarca documentul …


2005

Legea nr. 263/05.10.2005 pentru modificarea si completarea Legii nr. 360/2003 privind regimul substantelor si preparatelor chimice periculoase
descarca documentul …


2004

Legea nr.522/24.11.2004 de modificare sicompletare a Legii nr.143/26.07.2000 privind combaterera traficului si consumului ilicit de droguri
descarca documentul …
Legea nr. 505/17.11.2004 pentru modificarea si completarea Legii nr. 300/2002 privind regimul juridic al precursorilor folositi la fabricarea ilicita a drogurilor – MODIFICATA si COMPLETATA prin Legea nr. 263/2005
descarca documentul …
Legea nr. 307/28.06.2004 privind exercitarea profesiei de asistent medical si a profesiei de moasa, precum si organizarea si functionarea Ordinului Asistentilor Medicali si Moaselor din Romania
descarca documentul …
Legea nr. 189/20.05.2004 pentru modificarea si completarea Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnica legislativa pentru elaborarea actelor normative
descarca documentul …


2003

Legea nr. 491 din 18/11/2003 – Legea plantelor medicinale si aromatice
descarca documentul …
Legea nr. 460 din 12.11.2003 privind exercitarea profesiunilor de biochimist, biolog si chimist, înfiintarea, organizarea si functionarea Ordinului Biochimistilor, Biologilor si Chimistilor în sistemul sanitar din Romania
descarca documentul …
Legea nr. 360 din 02/09/2003 privind regimul substantelor si preparatelor chimice periculoase – MODIFICATA si COMPLETATA prin Legea nr. 263/2005
descarca documentul …


2002

Legea nr. 300 din 17/05/2002 privind regimul juridic al precursorilor folositi la fabricarea ilicita a drogurilor – MODIFICATA si COMPLETATA prin Legea nr. 505/2004
descarca documentul …
Legea nr. 98 din 05/03/2002 pentru aderarea Romaniei la Protocolul la Conventia privind elaborarea unei farmacopei europene, adoptata la Strasbourg la 22 iulie 1964, adoptat la Strasbourg la 16 noiembrie 1989
descarca documentul …


2001

Legea nr. 148 din 03/04/2001 pentru aderarea Romaniei la Conventia privind elaborarea unei farmacopee europene, adoptata la Strasbourg la 22 iulie 1964
descarca documentul …


2000

Legea nr. 143 din 26/07/2000 privind combaterea traficului si consumului ilicit de droguri
descarca documentul …
Legea nr. 24 din 27/03/2000 privind normele de tehnica legislativa pentru elaborarea actelor normative – MODIFICATA si COMPLETATA prin Legea nr. 189/2004
descarca documentul …


ORDONANTE

2019

ORDONANTA Nr. 9 din 8 august 2019 pentru modificarea si completarea Legii nr. 95/2006 privind reforma in domeniul sanatatii, precum si pentru modificarea si completarea unor acte normative in domeniul sanatatii, a unor reglementari cu privire la programe guvernamentale nationale si cu privire la masuri fiscal-bugetare.
Publicata in: Monitorul Oficial Nr. 668 din 9 august 2019
descarca documentul …

2018

ORDONANTA Nr. 4 din 23 august 2018 pentru modificarea si completarea Legii farmaciei nr. 266/2008, publicata in: Monitorul Oficial Nr. 735 din 24 august 2018
descarca documentul …
ORDONANTA DE URGENTA Nr. 8/2018 din 22 februarie 2018 privind reglementarea unor masuri in domeniul sanatatii,
PUBLICATA IN: MONITORUL OFICIAL NR. 190 din 1 martie 2018
descarca documentul …

2014

ORDONANTA DE URGENTA Nr. 23 din 13 mai 2014 pentru modificarea si completarea Legii nr. 95/2006 privind reforma in domeniul sanatatii si pentru modificarea unor acte normative in domeniul sanatatii
EMITENT: GUVERNUL ROMANIEI
PUBLICATA IN: MONITORUL OFICIAL NR. 359 din 15 mai 2014
descarca documentul …
OUG nr. 2 din 29 ianuarie 2014 pentru modificarea si completarea Legii nr. 95/2006 privind reforma in domeniul sanatatii, precum si pentru modificarea si completarea unor acte normative
descarca documentul …


2012

OUG nr. 91/12.12.2012 referitoare la prevenirea intrarii in lantul autorizat de distributie a medicamentelor falsificate
descarca documentul …
OUG nr. 35/2012 pentru modificarea si completarea unor acte normative in domeniul sanitar, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I nr. 434 din 30/06/2012
descarca documentul …
IMPORTANT:
Dupa aparitia in Monitorul Oficial Partea I nr. 434/30.06.2012 a OUG 35/2012 pentru modificarea si completarea unor acte normative in domeniul sanitar, s-au identificat anumite erori la pct. 49 referitor la modificarea Art. 739 din Legea 95/2006 privind reforma in domeniul sanatatii, Titlul XVII – Medicamentul.
Drept urmare, ANMDM va intreprinde demersurile care se impun pentru corectarea acestora la Monitorul Oficial, in cel mai scurt timp, prin inlocuirea cu textul de mai jos.
Culoarea rosie marcheaza corecturile operate.
49. Articolul 739 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
„Art. 739. – (1) Inainte sa fie luata o decizie privind o cerere de autorizare de punere pe piata sau de suspendare ori retragere a unei autorizatii sau de modificare a termenilor unei autorizatii de punere pe piata considerata necesara, in cazuri speciale, unde sunt implicate interesele Uniunii Europene, Agentia Nationala a Medicamentului si a Dispozitivelor Medicale, statele membre ale Uniunii Europene, Comisia Europeana sau solicitantul ori detinatorul autorizatiei de punere pe piata, se adreseaza Comitetului pentru Medicamente de Uz Uman, pentru aplicarea procedurii prevazute la art. 32, 33 si 34 din Directiva 2001/83/CE.
(2) In cazul in care solicitarea de arbitraj are loc in urma evaluarii datelor de farmacovigilenta referitoare la un medicament autorizat, Comitetul pentru Medicamente de Uz Uman sesizeaza Comitetul de farmacovigilenta pentru evaluarea riscului cu privire la problema in discutie si se pot aplica prevederile art. 81910 alin. (2). Comitetul de farmacovigilenta pentru evaluarea riscului emite o recomandare in conformitate cu procedura prevazuta la art. 32 din Directiva 2001/83/CE. Recomandarea finala este transmisa Comitetului pentru Medicamente de Uz Uman sau Grupului de coordonare, dupa caz, si se aplica procedura prevazuta la art. 81911. Daca se considera ca este necesara luarea unor masuri urgente, se aplica procedura prevazuta la art. 8199—81911. Agentia Nationala a Medicamentului si a Dispozitivelor Medicale, autoritatea competenta a altui stat membru interesat sau Comisia Europeana trebuie sa identifice clar problema care este adresata Comitetului pentru Medicamente de Uz Uman spre evaluare si sa informeze solicitantul sau detinatorul autorizatiei de punere pe piata.
(3) Agentia Nationala a Medicamentului si a Dispozitivelor Medicale si solicitantul sau detinatorul autorizatiei de punere pe piata trebuie sa furnizeze Comitetului pentru Medicamente de Uz Uman toate informatiile disponibile despre problema in discutie.
(4) In cazul in care solicitarea de arbitraj adresata Comitetului pentru Medicamente de Uz Uman se refera la o gama de medicamente sau la o clasa terapeutica, procedura poate fi limitata la anumite parti ale autorizatiei; in acest caz, acelor medicamente li se aplica prevederile art. 743 numai daca au fost folosite procedurile de autorizare prevazute in prezenta sectiune.”


2010

Ordonanta de Urgenta nr. 72 din 30 iunie 2010 privind reorganizarea unor institutii din domeniul sanitar, precum si pentru modificarea unor acte normative din domeniul sanatatii, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei nr. 452/02.07.2010
descarca documentul …


2008

Ordonanta de Urgenta nr. 93 din 24 iunie 2008 pentru modificarea si completarea Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sanatatii
descarca documentul …


2006

Ordonanta de Urgenta nr. 121 din 21 decembrie 2006 privind regimul juridic al precursorilor de droguri
descarca documentul …


HOTARARI DE GUVERN

2014

HOTARARE Nr. 315 din 23 aprilie 2014 pentru modificarea si completarea Hotararii Guvernului nr. 734/2010 privind organizarea si functionarea Agentiei Nationale a Medicamentului si a Dispozitivelor Medicale
descarca documentul …


2011

Hotararea de Guvern Nr. 37/19.01.2011, privind infiintarea, organizarea si functionarea Oficiului Tehnic de Dispozitive Medicale Certificare si pentru modificarea si completarea unor acte normative, publicata in Monitorul Oficial Partea I, NR.53/21.01.2011
descarca documentul …


2010

Hotararea de Guvern Nr. 734 din 21 iulie 2010 privind organizarea si functionarea Agentiei Nationale a Medicamentului si a Dispozitivelor Medicale, in vigoare incepand cu data de 13 ianuarie 2015.
descarca documentul …


2009

Hotararea de Guvern Nr. 1420 din 18.11.2009 pentru modificarea si completarea Hotararii Guvernului nr. 1.718/2008 privind organizarea si functionarea Ministerului Sanatatii
descarca documentul …


2008

Hotararea de Guvern Nr. 1718 din 30.12.2008 privind organizarea si functionarea Ministerului Sanatatii – MODIFICATA si COMPLETATA de HGR nr. 1420/2009
descarca documentul …
HOTĂRÂRE Nr. 720 Republicată*) din 9 iulie 2008 pentru aprobarea Listei cuprinzând denumirile comune internaţionale corespunzătoare medicamentelor de care beneficiază asiguraţii, cu sau fără contribuţie personală, pe bază de prescripţie medicală, în sistemul de asigurări sociale de sănătate, precum şi denumirile comune internaţionale corespunzătoare medicamentelor care se acordă în cadrul programelor naţionale de sănătate – Cuprinde toate modificările aduse actului oficial publicate în M.Of., inclusiv cele prevăzute în: H.G. Nr. 537/13.05.2021 Publicată în M.Of. Nr. 510/17.05.2021
descarca documentul …


2006

Hotararea de Guvern Nr. 266 din 22.02.2006 pentru modificarea si completarea Hotararii Guvernului nr. 63/2002 privind aprobarea Principiilor de buna practica de laborator, precum si inspectia si verificarea respectarii acestora in cazul testarilor efectuate asupra substantelor chimice
descarca documentul …


2004

Hotararea de Guvern Nr. 1739 din 21.10.2004 privind infiintarea, organizarea si functionarea Comitetului interministerial stiintific consultativ pentru evaluarea toxicitatii si ecotoxicitatii substantelor chimice periculoase – COMPLETATA prin OMSP nr. 1698/15.12.2006
descarca documentul …


2003

Hotararea de Guvern Nr. 542 din 17/05/2003 pentru aprobarea Normelor de utilizare a sistemului electronic de colectare a datelor statistice si aprobarea listei cercetarilor statistice incluse în sistemul electronic
descarca documentul …


2002

Hotararea de Guvern Nr. 123/2002 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informaþiile de interes public, publicata in M. Of., Partea I nr. 167 din 08.03.2002
descarca documentul …
Hotararea de Guvern Nr. 63/24.01.2002 privind aprobarea principiilor de buna practica de laborator, precum si inspectia si verificarea respectarii acestora în cazul testarilor efectuate asupra substantelor chimice – MODIFICATA si COMPLETATA prin HGR nr. 266/2006
descarca documentul …