Avizul de donatie se acorda pentru dispozitive medicale noi si second-hand.

Beneficiarul donatiei trebuie să fie o unitate sanitara cu farmacie de circuit închis, o unitate de asistenta sociala sau o organizaţie neguvernamentala care are incadrat personal medical autorizat – medic sau farmacist – conform legislatiei în vigoare.

Sunt acceptate ca donatii numai dispozitivele medicale care poartă marcajul de conformitate CE si au fost supuse evaluării conformitatii inainte de introducerea pe piata, potrivit normelor europene privind dispozitivele medicale.

Pentru dispozitivele medicale second-hand, durata de utilizare consumata a dispozitivelor medicale donate va fi mai mică cu cel puţin 3 ani decât durata normală de funcţionare stabilită în legislaţia în vigoare (declaraţie pe propria răspundere a donatorului).

Sunt acceptate ca donaţii numai dispozitivele medicale care au în componenţă toate accesoriile necesare pentru a permite utilizarea acestora în conformitate cu scopul propus stabilit de producător, sunt în stare de funcţionare şi nu prezintă abateri de la performanţele funcţionale şi de la cerinţele de securitate aplicabile (declaraţie pe propria răspundere a donatorului).

Dispozitivele medicale donate trebuie să fie însoţite de instrucţiunile de utilizare, după caz.

Formular solicitare aviz de donatie il puteti descarca din pagina Formulare si tarife.

Pentru emiterea avizului de donatie nu se percep tarife.