Conform Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informatiile de interes public:
– solicitantul poate depune reclamatie administrativa conducătorului Agentiei Nationale a Medicamentului si a Dispozitivelor Medicale din Romania impotriva refuzului explicit sau tacit la accesul informatiilor publice al persoanei desemnate cu atributii in acest domeniu, reclamatie care va fi solutionata conform dispozițiilor legale.
– solicitantul poate depune plangere la sectia de contencios administrativ a tribunalului in a carei raza teritoriala domiciliaza sau in a cărei raza teritoriala se afla sediul institutiei, in cazul in care acesta se considera vatamat in drepturile prevazute de Legea nr. 544/2001 privind accesul la informatiile publice.

Reclamatie privind neprimirea informațiilor publice
descarca documentul …
descarca documentul …

Reclamatie raspuns negativ
descarca documentul …
descarca documentul …