IOANA ȚENE
VICEPREȘEDINTE
presedinteanm.ro

DIRECȚIA GENERALĂ EVALUARE-AUTORIZARE
DIRECTOR GENERAL –

DIRECȚIA PROCEDURĂ NAȚIONALĂ
dpnanm.ro
DIRECTOR – ANDREI CODRUȚ VRĂJITORU
andrei.vrajitoruanm.ro

DIRECȚIA PROCEDURI EUROPENE
dpeanm.ro
COORDONATOR – SIMONA BĂDOI
simona.badoianm.ro

DIRECȚIA FARMACOVIGILENȚĂ ȘI MANAGEMENTUL RISCULUI
dfvmranm.ro
DIRECTOR – ROXANA DONDERA
roxana.donderaanm.ro

DIRECȚIA FARMACOVIGILENȚĂ ȘI MANAGEMENTUL RISCULUI / SERVICIUL EVALUARE
ȘEF SERVICIU – ALEXANDRA MARIA SPURNI
alexandra.spurnianm.ro

SERVICIUL EMITERE AUTORIZAȚII
ȘEF SERVICIU – LAURA MIORIȚA VOICU
laura.voicuanm.ro

DIRECTIA EVALUARE TEHNOLOGII MEDICALE
detmanm.ro
DIRECTOR – FELICIA CIULU COSTINESCU
felicia.costinescuanm.ro

DIRECȚIA STUDII CLINICE
dscanm.ro
COORDONATOR – MIRELA VÎȚĂ
mirela.vitaanm.ro

DIRECȚIA CONTROL CALITATEA MEDICAMENTELOR
dccmanm.ro
DIRECTOR – MIRELA TAVAKOL
mirela.tavakolanm.ro

DIRECȚIA GENERALĂ INSPECȚIE FARMACEUTICĂ
dgifanm.ro
DIRECTOR GENERAL – LUCIA CARMEN JAJA
carmen.jajaanm.ro

DIRECȚIA ADMINISTRAREA PROCESELOR DGIF
DIRECTOR –

DIRECȚIA INSPECȚIE BPF, BPL, BPLA, BPSC, FV
DIRECTOR –

DIRECȚIA SUPRAVEGHEREA CALITĂȚII MEDICAMENTELOR ȘI UNITĂȚI TERITORIALE
DIRECTOR –

DIRECȚIA GENERALĂ DISPOZITIVE MEDICALE
dgdmanm.ro
DIRECTOR GENERAL – IOANA ȚENE
ioana.teneanm.ro

DIRECȚIA REGLEMENTARE, SUPRAVEGHERE PIAȚĂ / SERVICIUL REGLEMENTARE
ȘEF SERVICIU – CRISTINA DURLE
cristina.durleanm.ro

DIRECȚIA TEHNIC-LABORATOARE
DIRECTOR – ALEXANDRU FLOREA
alexandru.floreaanm.ro

DIRECȚIA AVIZARE
DIRECTOR – GEORGETA HERȚA
georgeta.hertaanm.ro

SERVICIUL PUBLICITATE
ȘEF SERVICIU – TUDOR OVIDIU FUGARU
ovidiu.fugaruanm.ro

BIROU CONSULTANȚĂ ȘTIINȚIFICĂ
ȘEF BIROU –

DIRECTIA RESURSE UMANE ȘI MANAGEMENTUL CALITĂȚII
drumcanm.ro
DIRECTOR – DIANA NICOLETA ROȘIORU
diana.rosioruanm.ro

SERVICIUL PERSONAL-SALARIZARE
ȘEF SERVICIU –

DIRECȚIA JURIDICĂ, AFACERI EUROPENE ȘI RELAȚII INTERNATIONALE
djrianm.ro
DIRECTOR –

SERVICIUL LEGISLAȚIE, SESIZĂRI, AFACERI EUROPENE ȘI RELAȚII INTERNAȚIONALE
slsaerianm.ro
ȘEF SERVICIU – CRISTINA GAVRILĂ
cristina.gavrilaanm.ro

SERVICIUL ASISTENȚĂ JURIDICĂ GENERALĂ, URMĂRIRE DEBITE ȘI CONTENCIOS ADMINISTRATIV
sajgudcaanm.ro
ȘEF SERVICIU – GEORGETA GABRIELA MERMEZE
georgeta.mermezeanm.ro

SERVICIUL COMUNICARE ȘI RELAȚII PUBLICE
scrpanm.ro
comunicareanm.ro
ȘEF SERVICIU – MARIA STOIA-VASILESCU
maria.vasilescuanm.ro

DIRECȚIA ECONOMICĂ ȘI ACHIZIȚII PUBLICE
deapanm.ro
DIRECTOR – CRISTINA CIBOTARU
cristina.cibotaruanm.ro

DIRECȚIA ADMINISTRAȚIE GENERALĂ
daganm.ro
DIRECTOR – MARCEL CONSTANTIN
marcel.constantinanm.ro

SERVICIUL TEHNOLOGIA INFORMAȚIEI ȘI A COMUNICAȚIILOR
sticanm.ro
ȘEF SERVICIU – TIMOFEI RADU SORIN
sorin.timofeianm.ro

BIROU AUDIT INTERN
baianm.ro
ȘEF BIROU –

COMPARTIMENT NOMENCLATOR
cnanm.ro
COORDONATOR – GABRIELA BACIU
gabriela.baciuanm.ro

COMPARTIMENT INFRASTRUCTURI CRITICE NAȚIONALE
cicnanm.ro
CHIRILĂ DRAGOȘ
dragos.chirilaanm.ro