RĂZVAN MIHAI PRISADA
PREȘEDINTE
presedinteanm.ro

ELENA VALERIA BRODEALĂ
VICEPREȘEDINTE
elena.brodealaanm.ro

DIRECȚIA GENERALĂ EVALUARE-AUTORIZARE
DIRECTOR GENERAL –

DIRECȚIA PROCEDURĂ NAȚIONALĂ
dpnanm.ro
DIRECTOR – ANDREI CODRUȚ VRĂJITORU
andrei.vrajitoruanm.ro

DIRECȚIA PROCEDURĂ NAȚIONALĂ / SERVICIUL EVALUARE PROCEDURĂ NAȚIONALA
dpnanm.ro
COORDONATOR SERVICIU – DENISSE TANASCA MAZILU
denisse.maziluanm.ro

DIRECȚIA PROCEDURI EUROPENE
dpeanm.ro
COORDONATOR – SIMONA BĂDOI
simona.badoianm.ro

DIRECȚIA PROCEDURI EUROPENE / SERVICIUL ADMINISTRARE PROCEDURI EUROPENE
dpeanm.ro
ȘEF SERVICIU – CRISTIAN DAN GEORGESCU
cristian.georgescuanm.ro

DIRECȚIA FARMACOVIGILENȚĂ ȘI MANAGEMENTUL RISCULUI
dfvmranm.ro
DIRECTOR – ROXANA DONDERA
roxana.donderaanm.ro

DIRECȚIA FARMACOVIGILENȚĂ ȘI MANAGEMENTUL RISCULUI / SERVICIUL EVALUARE
ȘEF SERVICIU –

SERVICIUL EMITERE AUTORIZAȚII
ȘEF SERVICIU – LAURA MIORIȚA VOICU
laura.voicuanm.ro

DIRECTIA EVALUARE TEHNOLOGII MEDICALE
detmanm.ro
COORDONATOR – FELICIA CIULU COSTINESCU
felicia.costinescuanm.ro

DIRECȚIA STUDII CLINICE
dscanm.ro
DIRECTOR – DANA-MIRELA COȘ
dana.cosanm.ro

DIRECTIA EVALUARE SI CONTROL CALITATEA MEDICAMENTELOR
deccmanm.ro
DIRECTOR – MIRELA TAVAKOL
mirela.tavakolanm.ro

DIRECȚIA GENERALĂ INSPECȚIE FARMACEUTICĂ
dgifanm.ro
DIRECTOR GENERAL – FELICIA CIULU COSTINESCU
felicia.costinescuanm.ro

DIRECȚIA INSPECȚIE BPF, BPL, BPLA, FV
DIRECTOR – OANA POPA
oana.popaanm.ro

DIRECȚIA SUPRAVEGHEREA CALITĂȚII MEDICAMENTELOR, ALERTE ȘI UNITĂȚI TERITORIALE
DIRECTOR – PAULA NICOLETA CARAEANE
paula.caraeaneanm.ro

DIRECȚIA INSPECȚIE DE BUNA PRACTICĂ DE DISTRIBUȚIE
DIRECTOR – SIMONA RALUCA MANOLE
simona.manoleanm.ro

BIROUL ALERTE, MEDICAMENTE FALSIFICATE/ DGIF
ȘEF BIROU – ANDREI GRIGORE
andrei.grigoreanm.ro

BIROU ADMINISTRAREA PROCESELOR DGIF
ȘEF BIROU – DANIEL CORD
daniel.cordanm.ro

DIRECȚIA GENERALĂ DISPOZITIVE MEDICALE
dgdmanm.ro
DIRECTOR GENERAL – ALEXANDRU GEORGE FLOREA
alexandru.floreaanm.ro

DIRECȚIA REGLEMENTARE, SUPRAVEGHERE PIAȚĂ
drspanm.ro
DIRECTOR – VALENTIN DINCĂ
valentin.dincaanm.ro

DIRECȚIA REGLEMENTARE, SUPRAVEGHERE PIAȚĂ / SERVICIUL REGLEMENTARE
ȘEF SERVICIU – SORINA LOGHIN
sorina.loghinanm.ro

DIRECȚIA TEHNIC-LABORATOARE
dtlanm.ro
DIRECTOR – ALEXANDRU GEORGE FLOREA
alexandru.floreaanm.ro

DIRECȚIA AVIZARE
daanm.ro
DIRECTOR – ELENA URSULEȚ
elena.ursuletanm.ro

SERVICIUL PUBLICITATE
ȘEF SERVICIU – TUDOR OVIDIU FUGARU
ovidiu.fugaruanm.ro

BIROU CONSULTANȚĂ ȘTIINȚIFICĂ
ȘEF BIROU –

DIRECTIA RESURSE UMANE ȘI MANAGEMENTUL CALITĂȚII
drumcanm.ro
DIRECTOR – DIANA NICOLETA ROȘIORU
diana.rosioruanm.ro

DIRECTIA RESURSE UMANE ȘI MANAGEMENTUL CALITĂȚII / SERVICIUL ASIGURAREA CALITATII SI REGISTRATURA
drumcanm.ro
ȘEF SERVICIU –

SERVICIUL PERSONAL-SALARIZARE
ȘEF SERVICIU – ELENA CORODEANU

DIRECȚIA JURIDICĂ, AFACERI EUROPENE ȘI RELAȚII INTERNATIONALE
djrianm.ro
DIRECTOR –

SERVICIUL LEGISLAȚIE, SESIZĂRI, AFACERI EUROPENE ȘI RELAȚII INTERNAȚIONALE
slsaerianm.ro
ȘEF SERVICIU –

SERVICIUL ASISTENȚĂ JURIDICĂ GENERALĂ, URMĂRIRE DEBITE ȘI CONTENCIOS ADMINISTRATIV
sajgudcaanm.ro
ȘEF SERVICIU – GEORGETA GABRIELA MERMEZE
georgeta.mermezeanm.ro

SERVICIUL COMUNICARE ȘI RELAȚII PUBLICE
comunicareanm.ro
ȘEF SERVICIU – MARIA STOIA-VASILESCU
maria.vasilescuanm.ro

DIRECȚIA ECONOMICĂ ȘI ACHIZIȚII PUBLICE
deapanm.ro
DIRECTOR – CRISTINA CIBOTARU
cristina.cibotaruanm.ro

DIRECȚIA ADMINISTRAȚIE GENERALĂ ȘI ASISTENȚĂ FINANCIARĂ EXTERNĂ
dagafeanm.ro
DIRECTOR –

SERVICIUL TEHNOLOGIA INFORMAȚIEI ȘI A COMUNICAȚIILOR
sticanm.ro
ȘEF SERVICIU – TIMOFEI RADU SORIN
sorin.timofeianm.ro

BIROU AUDIT INTERN
baianm.ro
ȘEF BIROU –

SERVICIUL NOMENCLATOR
cnanm.ro
ȘEF SERVICIU – GABRIELA BACIU
gabriela.baciuanm.ro

COMPARTIMENT INFRASTRUCTURI CRITICE NAȚIONALE
cicnanm.ro
CHIRILĂ DRAGOȘ
dragos.chirilaanm.ro

SESIZĂRI ALE AVERTIZORILOR ÎN INTERES PUBLIC
CHIRILĂ DRAGOȘ
dragos.chirilaanm.ro