DENUMIRE INSTITUTIE
Agentia Nationala a Medicamentului si a Dispozitivelor Medicale

MEDICAMENTE DE UZ UMAN
Adresa: Str. Aviator Sanatescu 48, Sector 1, Bucuresti, Cod 011478
Tel: 021-317.11.00; 021-317.11.01; 021-317.11.02;
021-317.11.04; 021-316.10.79 Secretariat
Fax: 021-316.34.97

DISPOZITIVE MEDICALE
Adresa: Bd. Nicolae Titulescu 58, Sector 1, Bucuresti, Cod 011144
Tel: 021-222.86.52; 021-260.01.58; 021-260.01.59
Fax: 021-222.86.83

ADRESA PAGINA DE INTERNET
www.anm.ro

ADRESA DE MAIL SECRETARIAT
secretariat@anm.ro

ADRESA PAGINA DE FACEBOOK
Agentia Nationala a Medicamentului si a Dispozitivelor Medicale