DENUMIRE INSTITUTIE
Agentia Nationala a Medicamentului si a Dispozitivelor Medicale din Romania

MEDICAMENTE DE UZ UMAN
Adresa: Str. Mr. Stefan Sanatescu nr. 48, Sector 1, 011478, Bucuresti, Romania
Tel: 021-317.11.00; 021-317.11.01; 021-317.11.02; 021-317.11.04
Fax: 021-316.34.97

DISPOZITIVE MEDICALE
Adresa: Șos. Nicolae Titulescu 58, Sector 1, 011144, Bucuresti, Romania
Tel: 021-222.86.52; 021-260.01.58; 021-260.01.59
Fax: 021-222.86.83

ADRESA PAGINA DE INTERNET
www.anm.ro

ADRESA DE MAIL SECRETARIAT
secretariat@anm.ro

ADRESA PAGINA DE FACEBOOK
Agentia Nationala a Medicamentului si a Dispozitivelor Medicale din Romania