Organismele notificate sunt autorizate sa evalueze conformitatea dispozitivelor medicale cu cerintele aplicabile.

Organismele notificate trebuie sa fie implicate inainte de introducerea pe piata a dispozitivelor medicale, cu exceptia celor de clasa I, dispozitive la comanda precum si dispozitivele medicale pentru diagnostic in vitro, altele decat cele cuprinse in anexa II din Directiva IVD.

Adresa de internet NANDO este: http://ec.europa.eu/growth/tools-databases/nando/index.cfm?fuseaction=notifiedbody.main