> Legi, ordonante si hotarari de guvern
> Ordine de ministru
> Directive si regulamente
> Hotarari ale consiliului stiintific

LEGI

2006

Titlul XX din Legea 95/2006 versiunea publicată în M.Of. Nr. 391/21.04.2022
descarca documentul …

ORDONANȚE

2021

ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ nr. 46 din 9 iunie 2021privind stabilirea cadrului instituțional și a măsurilor pentru punerea în aplicare a Regulamentului (UE) 2017/745 al Parlamentului European și al Consiliului din 5 aprilie 2017 privind dispozitivele medicale, de modificare a Directivei 2001/83/CE, a Regulamentului (CE) nr. 178/2002 și a Regulamentului (CE) nr. 1.223/2009 și de abrogare a Directivelor 90/385/CEE și 93/42/CEE ale Consiliului
citeste documentul…

HOTARARI DE GUVERN

2011

HG Nr. 306 din 23 martie 2011 privind unele masuri de supraveghere a pietei produselor reglementate de legislatia Uniunii Europene care armonizeaza conditiile de comercializare a acestora
descarca documentul …

2009

HG Nr. 55 din 29 ianuarie 2009 privind dispozitivele medicale implantabile active, cu modificarile si completarile ulterioare
descarca documentul …
H.G. nr. 54 din 29 ianuarie 2009 privind conditiile introducerii pe piata a dispozitivelor medicale, cu modificarile si completarile ulterioare
descarca documentul …

2003

HG Nr. 798 din 3 iulie 2003 privind stabilirea conditiilor de introducere pe piata si de utilizare a dispozitivelor medicale pentru diagnostic in vitro, cu modificarile si completarile ulterioare
descarca documentul …