> Legi, ordonante si hotarari de guvern
> Ordine de ministru
> Directive si regulamente
> Hotarari ale consiliului stiintific

LEGI

2019

Legea nr. 134/2019 privind reorganizarea Agenției Naționale a Medicamentului și a Dispozitivelor Medicale, precum și pentru modificarea unor acte normative, cu modificările și completările ulterioare
descarca documentul …

2006

Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, republicată, cu modificările și completările ulterioare
descarca documentul …
Titlul XX din Legea 95/2006 versiunea publicată în M.Of. Nr. 391/21.04.2022
descarca documentul …

ORDONANȚE

2022

ORDONANŢA DE URGENŢĂ Nr. 137 din 12 octombrie 2022 privind stabilirea cadrului instituţional, precum şi a măsurilor necesare pentru punerea în aplicare a prevederilor Regulamentului (UE) 2017/746 al Parlamentului European şi al Consiliului din 5 aprilie 2017 privind dispozitivele medicale pentru diagnostic in vitro şi de abrogare a Directivei 98/79/CE şi a Deciziei 2010/227/UE a Comisiei
Publicată în: Monitorul Oficial Nr. 995 din 13 octombrie 2022
descarca documentul …
ORDONANŢĂ Nr. 37 din 31 august 2022 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii şi a Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, precum şi stabilirea unor alte măsuri în domeniul sănătăţii
Publicată în: Monitorul Oficial Nr. 857 din 31 august 2022
descarca documentul …

2021

ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ nr. 46 din 9 iunie 2021privind stabilirea cadrului instituțional și a măsurilor pentru punerea în aplicare a Regulamentului (UE) 2017/745 al Parlamentului European și al Consiliului din 5 aprilie 2017 privind dispozitivele medicale, de modificare a Directivei 2001/83/CE, a Regulamentului (CE) nr. 178/2002 și a Regulamentului (CE) nr. 1.223/2009 și de abrogare a Directivelor 90/385/CEE și 93/42/CEE ale Consiliului
citeste documentul…

HOTARARI DE GUVERN

2011

HG Nr. 306 din 23 martie 2011 privind unele masuri de supraveghere a pietei produselor reglementate de legislatia Uniunii Europene care armonizeaza conditiile de comercializare a acestora
descarca documentul …

2009

HG Nr. 55 din 29 ianuarie 2009 privind dispozitivele medicale implantabile active, cu modificarile si completarile ulterioare
descarca documentul …
H.G. nr. 54 din 29 ianuarie 2009 privind conditiile introducerii pe piata a dispozitivelor medicale, cu modificarile si completarile ulterioare
descarca documentul …

2003

HG Nr. 798 din 3 iulie 2003 privind stabilirea conditiilor de introducere pe piata si de utilizare a dispozitivelor medicale pentru diagnostic in vitro, cu modificarile si completarile ulterioare
descarca documentul …