> Legi, ordonante si hotarari de guvern
> Ordine de ministru
> Directive si regulamente
> Standarde armonizate

LEGI

2023

Legea nr. 289/2023 pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 137/2022 privind stabilirea cadrului instituțional, precum și a măsurilor necesare pentru punerea în aplicare a prevederilor Regulamentului (UE) 2017/746 al Parlamentului European și al Consiliului din 5 aprilie 2017 privind dispozitivele medicale pentru diagnostic in vitro și de abrogare a Directivei 98/79/CE și a Deciziei 2010/227/UE a Comisiei
descarca documentul …

2019

Legea nr. 134/2019 privind reorganizarea Agenției Naționale a Medicamentului și a Dispozitivelor Medicale, precum și pentru modificarea unor acte normative, cu modificările și completările ulterioare
descarca documentul …

2006

Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, republicată, cu modificările și completările ulterioare
descarca documentul …
Titlul XX din Legea 95/2006 versiunea publicată în M. Of. Nr. 963/24.10.2023
descarca documentul …

ORDONANȚE

2022

ORDONANŢA DE URGENŢĂ Nr. 137 din 12 octombrie 2022 privind stabilirea cadrului instituţional, precum şi a măsurilor necesare pentru punerea în aplicare a prevederilor Regulamentului (UE) 2017/746 al Parlamentului European şi al Consiliului din 5 aprilie 2017 privind dispozitivele medicale pentru diagnostic in vitro şi de abrogare a Directivei 98/79/CE şi a Deciziei 2010/227/UE a Comisiei
Publicată în: Monitorul Oficial Nr. 995 din 13 octombrie 2022
descarca documentul …
ORDONANŢĂ Nr. 37 din 31 august 2022 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii şi a Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, precum şi stabilirea unor alte măsuri în domeniul sănătăţii
Publicată în: Monitorul Oficial Nr. 857 din 31 august 2022
descarca documentul …

2021

ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ nr. 46 din 9 iunie 2021privind stabilirea cadrului instituțional și a măsurilor pentru punerea în aplicare a Regulamentului (UE) 2017/745 al Parlamentului European și al Consiliului din 5 aprilie 2017 privind dispozitivele medicale, de modificare a Directivei 2001/83/CE, a Regulamentului (CE) nr. 178/2002 și a Regulamentului (CE) nr. 1.223/2009 și de abrogare a Directivelor 90/385/CEE și 93/42/CEE ale Consiliului
citeste documentul…

HOTARARI DE GUVERN

2023

Hotărârea Senatului nr. 114/2023 referitoare la propunerea de Regulament al Parlamentului European și al Consiliului de modificare a Regulamentului (UE) 2017/852 al Parlamentului European și al Consiliului din 17 mai 2017, privind mercurul in ceea ce priveste amalgamul dentar si alte produse cu adaos de mercur care fac obiectul unor restrictii de fabricatie, import si export, publicată în Monitorul Oficial nr. 982 din data de 30 octombrie 2023. Anexat va transmit Hotărârea Senatului nr. 114/2023.
descarca documentul …

2011

HG Nr. 306 din 23 martie 2011 privind unele masuri de supraveghere a pietei produselor reglementate de legislatia Uniunii Europene care armonizeaza conditiile de comercializare a acestora
descarca documentul …

2009

Hotărârea Guvernului nr. 55/2009 privind dispozitivele medicale implantabile active, cu modificările și completările ulterioare
descarca documentul …
Hotărârea Guvernului nr. 54/2009 privind condițiile introducerii pe piață a dispozitivelor medicale, cu modificările și completările ulterioare
descarca documentul …

2003

Hotărârea Guvernului nr. 798/2003 privind stabilirea condițiilor de introducere pe piață și de utilizare a dispozitivelor medicale pentru diagnostic in vitro, cu modificările și completările ulterioare
descarca documentul …