CERERE PENTRU AUTORIZAREA FOLOSIRII UNUI MEDICAMENT IN TRATAMENTUL DE ULTIMA INSTANTA – MEDIC
descarca documentul …
descarca documentul …
CERERE PENTRU AUTORIZAREA FOLOSIRII UNUI MEDICAMENT IN TRATAMENTUL DE ULTIMA INSTANTA – COMPANIE PRODUCATOARE
descarca documentul …
descarca documentul …
ACORD Unitate Sanitara.- Tratament de ultima instanta
descarca documentul …
descarca documentul …
Formular pentru plata tarifului intocmire si actualizare nomenclator medicamente de uz uman
descarca documentul …
descarca documentul …
Formular de cerere de consultare suplimentara in vederea emiterii avizului stiintific privind calitatea si siguranta substantei active cu actiune auxiliara dispozitivului medical in care este incorporata ca parte integranta
descarca documentul …
descarca documentul …
Formular de cerere de consultare initiala in vederea emiterii avizului stiintific privind calitatea si siguranta substantei active cu actiune auxiliara dispozitivului medical in care este incorporata ca parte integranta
descarca documentul …
descarca documentul …
Cerere pentru evaluarea tehnologiilor medicale
descarca documentul …
descarca documentul …
Formular pentru plata tarifului pentru evaluarea tehnologiilor medicale
descarca documentul …
descarca documentul …
Formular pentru plata tarifului pentru avizarea stiintifica, respectiv modificarea avizului stiintific al substantelor medicamentoase cu actiune auxiliara dispozitivului medical
descarca documentul …
descarca documentul …
Lista tarifelor pentru evaluarea documentatiei in vederea autorizarii de punere pe piata/reinnoirii/variatiei autorizatiei de punere pe piata a medicamentelor de uz uman si în vederea desfasurarii activitatilor conexe autorizarii de punere pe piata in conformitate cu Legea 95/2006 cu modificari ulterioare, Ordinul nr. 716/2009 publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 422 din 19.06.2009 si Ordinul nr. 868/2012 din 07.09.2012 publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 667 din 24.09.2012
descarca tarife…
Cerere de aprobare a publicitatii pentru medicamentele de uz uman
descarca documentul …
descarca documentul …
Cerere de aprobare a materialului educational
descarca documentul …
descarca documentul …
Cerere de autorizare de punere pe piata a medicamentelor de uz uman
acceseaza link …
Cerere de reinnoire a autorizatiei de punere pe piata a medicamentelor de uz uman
acceseaza link …
Cerere de autorizare de punere pe piata a medicamentelor homeopate de uz uman
acceseaza link …
Cerere pentru variatie la autorizatia de punere pe piata
acceseaza link …
Formular de solicitare a autorizatiei pentru furnizare de medicamente pentru nevoi speciale, conform art. 699 alin. (1) din Legea nr. 95/2006 privind reforma in domeniul sanatatii
descarca documentul …
Formular de solicitare a autorizatiei pentru furnizare de medicamente pentru nevoi speciale, conform art. 699 alin. (2) din Legea nr. 95/2006 privind reforma in domeniul sanatatii
descarca documentul …
Formular plata tarifului privind evaluarea materialului educational
descarca documentul …
descarca documentul …
Formular pentru plata tarifului privind evaluarea publicitatii pentru medicamentele de uz uman
descarca documentul …
descarca documentul …
Formular de solicitare a Certificatului de acreditare pentru efectuarea consultarilor cu grupurile tinta, in vederea elaborarii prospectului medicamentului de uz uman
descarca documentul …
descarca documentul …
Formular pentru plata tarifului autorizatiei de import paralel
descarca documentul …
descarca documentul …
Formular pentru plata tarifului pentru variatiile la autorizatiile de import paralel
descarca documentul …
descarca documentul …
Formular pentru plata taxei si tarifului de autorizare/reinnoire a autorizatiei de punere pe piata
descarca documentul …
descarca documentul …
Formular pentru plata taxei si tarifului de reinnoire a autorizatiei pentru medicamentele propuse prin procedura de recunoastere mutuala si descentralizata cu Romania stat membru interesat
descarca documentul …
descarca documentul …
Formular pentru plata taxei si tarifului de autorizare pentru medicamentele propuse prin procedura de recunoastere mutuala sau procedura descentralizata cu Romania stat membru interesat
descarca documentul …
descarca documentul …
Formular pentru plata taxei si tarifului de autorizare pentru medicamentele propuse prin procedura de recunoastere mutuala sau procedura descentralizata cu Romania stat membru de referinta
descarca documentul …
descarca documentul …
Formular pentru plata tarifului pentru variatiile tip I a, tip I a care definesc grupul, tip I a incluse in grup, tip I b, tip I b care definesc grupul, tip I b incluse in grup, tip II, tip II care definesc grupul, tip II incluse in grup, transferul autorizatiei de punere pe piata si alte modificari la autorizatia de punere pe piata
descarca documentul …
descarca documentul …
Formularului pentru plata tarifului pentru autorizarea studiilor clinice/aprobarea amendamentelor
descarca documentul …
descarca documentul …
FORMULAR PENTRU PLATA TARIFULUI PENTRU VARIATIILE TIP IA, TIP IB, TIP II, TRANSFERUL AUTORIZATIEI DE PUNERE PE PIATA SI ALTE MODIFICARI LA AUTORIZATIA DE PUNERE PE PIATA PENTRU MEDICAMENTELE AUTORIZATE PRIN PROCEDURA DE RECUNOASTERE MUTUALA SAU PROCEDURA DESCENTRALIZATA
descarca documentul …
descarca documentul …
Formular pentru plata tarifului privind eliberarea certificatului produsului medicamentos in format OMS
descarca documentul …
descarca documentul …
Declaratie de export
descarca documentul …
descarca documentul …
Dosarul standard al unitatii de distributie angro
descarca documentul …
descarca documentul …
Dosarul standard al unitatii de testare preclinica
descarca documentul …
descarca documentul …
Dosarul standard al locului de fabricatie/import/testare
descarca documentul …
descarca documentul …
Versiunea in limba engleza:
download document …
Formular de solicitare a Certificatului de acreditare pentru efectuarea consultarilor cu grupurile tinta, in vederea elaborarii prospectului medicamentului de uz uman
descarca documentul …
descarca documentul …
Formular de cerere de planificare a unei inspectii in vederea autorizarii unitatii de distributie angro /certificarii BPD
descarca documentul …
descarca documentul …
Formular de solicitare a Autorizatiei pentru distributia angro a medicamentelor de uz uman
descarca documentul …
descarca documentul …
Formular de eliberare a unei noi autorizatii de distributie angro/certificatului BPD in caz de pierdere a acestora
descarca documentul …
descarca documentul …
Formular de transmitere de catre importatori a informatiilor privind importurile
descarca documentul …
descarca documentul …
Formular de cerere pentru avizarea declaratiei de export
descarca documentul …
descarca documentul …
Formular de solicitare a certificatului de persoana calificata a detinatorului de autorizatie de fabricatie import
descarca documentul …
descarca documentul …
Formular de solicitare pt un nou certificat de persoana calificata a detinatorului de fabricatie import, in caz de pierdere a acestuia
descarca documentul …
descarca documentul …
Formular de cerere de planificare a unei inspectii in vederea autorizarii de fabricatie/eliberarii certificatului de buna practica de fabricatie pentru activitatea de fabricatie/import/testare
descarca documentul …
descarca documentul …
Formular de solicitare a Autorizatiei de fabricatie
descarca documentul …
descarca documentul …
Formular de solicitare a Autorizatiei de fabricatie pentru medicamente de uz uman pentru investigatie clinica
descarca documentul …
descarca documentul …
Formular de eliberare a unei noi autorizatii de fabricatie/certificat BPF in caz de pierdere a acestora
descarca documentul …
descarca documentul …
Formular de angajament pentru fiecare import
descarca documentul …
descarca documentul …
Formular al DAPP de informare a ANM privind intentia de comercializare a unei serii de produs biologic de uz uman in Romania
descarca documentul …
descarca documentul …
Formular de solicitare a inregistrarii brokerilor de medicamente de uz uman
descarca documentul …
descarca documentul …
Formular pentru plata tarifului pentru inregistrarea in registrul brokerilor de medicamente de uz uman
descarca documentul …
descarca documentul …
Formular cerere inspectie certificare BPF
descarca documentul …
descarca documentul …
Formular raportare neconformitate de calitate
descarca documentul …