Producătorii trebuie să informeze utilizatorii de dispozitive (medicale sau pentru diagnostic in vitro) dacă identifică, la dispozitivul lor, o problemă privind siguranța. Informarea utilizatorilor se face prin intermediul unei notificări privind siguranța în teren (FSN / Urgent FSN).

Acțiunile propuse de producători în notificările privind siguranța în teren pot fi: instrucțiuni actualizate pentru utilizarea în siguranță a dispozitivului, rechemarea dispozitivului afectat de problema privind siguranța etc.

Dacă ați intrat în posesia unui dispozitiv afectat de o problemă privind siguranța, citiți cu atenție notificarea aferentă privind siguranța în teren și urmați instrucțiunile producătorului cuprinse în aceasta. Pentru întrebări legate de instrucțiunile producătorului, vă rugăm să contactați direct emitentul notificării în materie de siguranță în teren.

SUMARUL NOTIFICĂRILOR ÎN MATERIE DE SIGURANȚĂ ÎN TEREN

Sumarul notificărilor în materie de siguranță în teren / 18-29.03.2024

Sumarul notificărilor în materie de siguranță în teren / APRILIE 2024