Emiterea certificatului de liberă vânzare

Certificatul de liberă vânzare se emite pentru scop de export producătorilor de dispozitive medicale sau de dispozitive medicale pentru diagnostic in vitro, după caz, sau reprezentanților autorizați cu sediul în România în conformitate cu art. 60 din MDR/ art. 55 din IVDR, art. 6 din OUG 46/2021/ art. 4 din OUG 137/2022 și cu prevederile din OMS nr. 1171/2022.

Pentru emiterea certificatului de liberă vânzare pentru dispozitive medicale, respectiv pentru dispozitive medicale pentru diagnostic in vitro, solicitantul transmite la ANMDMR cererea pentru emiterea certificatului de liberă vânzare pentru dispozitive medicale, respectiv pentru dispozitive medicale pentru diagnostic in vitro, completată cu datele solicitate în aceasta, împreună cu documentele specificate în cuprinsul acesteia, după caz.

Cererea pentru eliberarea unui certificat de liberă vânzare dispozitive medicale și Formularul pentru plata tarifului – CERTIFICAT DE LIBERĂ VÂNZARE le puteți descărca din pagina Formulare și tarife-Dispozitive medicale

https://www.anm.ro/dispozitive-medicale/formulare-si-tarife/

Conform OMS nr. 3467/2022, Anexa 1, pct. 1.3. indexat în anul 2024, pentru emiterea certificatului de liberă vânzare se percepe un tarif de 1369 lei.

În conformitate cu prevederile art.2 alin.(2) din Ordinul nr. 3467 din 17 noiembrie 2022: ”(2) Tarifele prevăzute în anexa nr. 1 se achită anterior înregistrării cererilor pentru furnizarea serviciilor solicitate, dacă prin actele normative care le reglementează nu se prevede altfel.”

După completarea formularului pentru plata tarifului, acesta se va depune electronic la adresa de email: registratura@anm.ro sau fizic la sediul ANMDMR din Strada Aviator Maior Ștefan Sănătescu 48, Sector 1, 011478, București, urmând să se factureze solicitarea respectivă de către ANMDMR.

În urma efectuării plății și confirmării acesteia, puteți să înregistrați cererea dvs. prin transmiterea unui mail pe adresa drsp@anm.ro sau la sediul ANMDMR din Șos. Nicolae Titulescu 58, Sector 1, 011144, București.