Certificatul de liberă vânzare se emite pentru scop de export producătorilor de dispozitive medicale sau reprezentanților autorizați cu sediul în România în conformitate cu art. 60 din MDR, art. 6 din OUG 46/2021 și cu prevederile din OMS nr. 1172/2022.

Conform OMS nr.3467/2022, Anexa 1, pct. 1.3, pentru emiterea certificatului de liberă vânzare se percepe un tarif de 1240 lei.

În conformitate cu prevederile art.2 alin.(2) din Ordinul nr. 3467 din 17 noiembrie 2022: ”(2) Tarifele prevăzute în anexa nr. 1 se achită anterior înregistrării cererilor pentru furnizarea serviciilor solicitate, dacă prin actele normative care le reglementează nu se prevede altfel.”

Formularele pentru plata tarifelor aferente actitvităților solicitate ANMDMR pot fi descărcate din secțiunea Formulare și tarife-Dispozitive medicale:
https://www.anm.ro/dispozitive-medicale/formulare-si-tarife/

După completarea formularului pentru plata tarifului, acesta se va depune la sediul ANMDMR din Strada Aviator Maior Ștefan Sănătescu 48, Sector 1, 011478, București, urmând să se factureze solicitarea respectivă de către ANMDMR. În urma efectuării plății și confirmării acesteia, puteți să înregistrați cererea dvs. la sediul ANMDMR din Șos. Nicolae Titulescu 58, Sector 1, 011144, Bucuresti.”