Sponsorizări – Dispozitive medicale

Formulare declarare 2024 pentru activități din anul 2023 – Dispozitive medicale

FORMULAR DE DECLARARE conform art. 814 alin. (2) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, cu modificările și completările ulterioare (BENEFICIAR)
*Se completeaza online
ghid de completare
FORMULAR DE DECLARARE conform art. 814 alin. (1) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, cu modificările și completările ulterioare (SPONSOR)
*Se descarcă fișierul excel, se completează și se trimite pe adresa de e-mail: publicitate@anm.ro
ghid de completare


Vizualizare declarații

2016
Declarațiile vor fi publicate pe site-ul Ministerului Sănătății la adresa:
https://oldsite.ms.ro/organizare/directia-politica-medicamentului-si-a-dispozitivelor-medicale/#tab-id-5
2017
declarații sponsori în format electronic
declarați sponsori doar electronic (nedublate pe hârtie cu semnatură și ștampilă)
declarații beneficiari în format electronic
declarații atipice beneficiari sponsorizări (nevalidate)
declarații beneficiari sponsorizări (scanate și nevalidate electronic)
2018
declarații sponsori
declarații sponsori doar în format electronic
declarații atipice sponsori
declarații beneficiari în format electronic
declaratii atipice beneficiari
2019
declarații sponsori în format electronic
declarații sponsori în format hârtie
declarații beneficiari în format electronic
declarații beneficiari în format hârtie
2020
declarații sponsori în format electronic
declarații sponsori în format pdf
declarații beneficiari în format electronic
declarații beneficiari în format hârtie
2021
declarații sponsori în format electronic
declarații sponsori în format hârtie
declarații beneficiari în format electronic
declarații beneficiari în format hârtie
2022
declarații sponsori în format electronic
declarații sponsori în format hârtie
declarații beneficiari în format electronic
declarații beneficiari în format hârtie


Anunțuri

01.04.2020 În atenția persoanelor interesate
Agenția Națională a Medicamentului și a Dispozitivelor Medicale din România (ANMDMR) informează cu privire la schimbarea termenului limită de depunere a formularelor de declarare a activității de sponsorizare, atât pentru medicamentele de uz uman, cât și pentru dispozitivele medicale și materialele sanitare, în conformitate cu prevederile Ordinului 538/2020 pentru completarea unor ordine ale ministrului sănătății care cuprind reglementări privind activitățile de sponsorizare în domeniul medicamentului de uz uman, al dispozitivelor medicale și al materialelor sanitare, publicat în Monitorul Oficial al României Nr 267/31.03.2020.
Astfel, noile termene limită de depunere a declarațiilor privind activitățile de sponsorizare sunt:
– 30 iunie 2020, pentru cele care privesc medicamentele de uz uman și care se transmit către ANMDMR;
– 31 iulie 2020, în cazul dispozitivelor medicale și al materialelor sanitare, care se transmit către Ministerul Sănătății (MS), prin structura de specialitate din ANMDMR.
S-a modificat, de asemenea, termenul limită până la care informațiile declarate se pot publica pe site-ul ANMDMR, respectiv MS, al entităților care au desfășurat activitățile de sponsorizare și al beneficiarilor acestora, după caz. Astfel, noile termene limită de publicare sunt:
– 30 septembrie 2020, pentru medicamentele de uz uman;
– 31 octombrie 2020, în cazul dispozitivelor medicale și al materialelor sanitare.