Sponsorizari – Dispozitive medicale

Formulare declarare 2023 pentru activitati din anul 2022 – Dispozitive medicale

FORMULAR DE DECLARARE conform art. 814 alin. (2) din Legea nr. 95/2006 privind reforma in domeniul sanatatii, cu modificarile si completarile ulterioare (BENEFICIAR)
*Se completeaza online
ghid de completare
FORMULAR DE DECLARARE conform art. 814 alin. (1) din Legea nr. 95/2006 privind reforma in domeniul sanatatii, cu modificarile si completarile ulterioare (SPONSOR)
*Se descarca fisierul excel, se completeaza si se trimite pe adresa de e-mail: publicitate@anm.ro
ghid de completare


Vizualizare declaratii

2016
Declaratiile vor fi publicate pe site-ul Ministerului Sanatatii la adresa:
http://www.ms.ro/organizare/directia-politica-medicamentului-si-a-dispozitivelor-medicale/#tab-id-5
2017
declaratii sponsori in format electronic
declaratii sponsori doar electronic (nedublate pe hartie cu semnatura si stampila)
declaratii beneficiari in format electronic
declaratii atipice beneficiari sponsorizari (nevalidate)
declaratii beneficiari sponsorizari (scanate si nevalidate electronic)
2018
declaratii sponsori
declaratii sponsori doar in format electronic
declaratii atipice sponsori
declaratii beneficiari in format electronic
declaratii atipice beneficiari
2019
declaratii sponsori in format electronic
declaratii sponsori in format hartie
declaratii beneficiari in format electronic
declaratii beneficiari in format hartie
2020
declaratii sponsori in format electronic
declaratii sponsori in format pdf
declaratii beneficiari in format electronic
declaratii beneficiari in format hartie
2021
declaratii sponsori in format electronic
declaratii sponsori in format hartie
declaratii beneficiari in format electronic
declaratii beneficiari in format hartie


Anunturi

01.04.2020 In atentia persoanelor interesate
Agentia Nationala a Medicamentului si a Dispozitivelor Medicale din Romania (ANMDMR) informeaza cu privire la schimbarea termenului limită de depunere a formularelor de declarare a activității de sponsorizare, atât pentru medicamentele de uz uman, cât și pentru dispozitivele medicale și materialele sanitare, in conformitate cu prevederile Ordinului 538/2020 pentru completarea unor ordine ale ministrului sanatatii care cuprin reglementari privind activitatile de sponsorizare in domeniul medicamentului de uz uman, al dispozitivelor medicale si al materialelor sanitare, publicat in Monitorul Oficial al Romaniei Nr 267/31.03.2020.
Astfel, noile termene limita de depunere a declaratiilor privind activitatile de sponsorizare sunt:
– 30 iunie 2020, pentru cele care privesc medicamentele de uz uman si care se transmit catre ANMDMR;
– 31 iulie 2020, in cazul dispozitivelor medicale si al materialelor sanitare, care se transmit catre Ministerul Sanatatii (MS), prin structura de specialitate din ANMDMR.
S-a modificat, de asemenea, termenul limita pana la care informatiile declarate se pot publica pe site-ul ANMDMR, respectiv MS, al entitatilor care au desfasurat activitatile de sponsorizare si al beneficiarilor acestora , dupa caz. Astfel, noile termene limita de publicare sunt:
– 30 septembrie 2020, pentru medicamentele de uz uman;
– 31 octombrie 2020, in cazul dispozitivelor medicale si al materialelor sanitare.