Situația anuală a finanțărilor nerambursabile acordate persoanelor
fizice sau juridice fără scop patrimonial pentru anul 2021
descarca documentul …