Ministerul Sănătății
http://www.ms.ro

Casa Naționala de Asigurări de Sănătate
http://www.cnas.ro

EMA
http://www.ema.europa.eu

Comisia Europeană
http://ec.europa.eu

EUR-Lex, accesul la legislatia UE
http://eur-lex.europa.eu/

EU Legislation – EUDRALEX index
http://ec.europa.eu/health/documents/eudralex/

EudraGMP
http://eudragmp.ema.europa.eu/

Heads of Medicines Agencies (HMA)
http://www.hma.eu

European Directorate for the Quality of Medicines & HealthCare (EDQM)
http://www.edqm.eu

Consiliul Europei
http://www.coe.int

U.S. Food and Drug Administration (FDA)
http://www.fda.gov

International Conference on Harmonisation of Technical Requirements for Registration of Pharmaceuticals for Human Use (ICH)
http://www.ich.org

Pharmaceutical Inspection Convention and Pharmaceutical Inspection Co-operation Scheme (PIC/S)
http://www.picscheme.org

RENAR – Asociația de Acreditare din România
http://www.renar.ro

CNCAN – Comisia Națională pentru Controlul Activităților Nucleare
http://www.cncan.ro

ANPC – Autoritatea Naționala pentru Protecția Consumatorilor
http://www.anpc.ro

ISCIR – Inspecția de Stat pentru Controlul Cazanelor, Recipientelor sub Presiune și Instalațiilor de Ridicat
http://www.iscir.ro