06.07.2023
In atentia operatorilor economici interesati
Anunț de participare nr. 114898E/06.07.2023 având ca obiect achziționarea de Servicii de formare profesională – Cursuri Educație Medicală Continuă (EMC) – Instruiri specifice în domeniul medicamentelor de uz uman, adresat următoarelor categorii de profesioniști: farmaciști, medici, biochimiști, biologi, chimiști, ingineri chimiști
descarca anuntul…
descarca caietul de sarcini – Controlul calitatii medicamentului…
descarca caietul de sarcini – Metode moderne in controlul medicamentului…
descarca anuntul de atribuire…