25.04.2023
In atentia operatorilor economici interesati
Anunț de participare având ca obiect achziționarea de Servicii de formare profesională – Cursuri Educație Medicală Continuă (EMC) – Instruiri specifice în domeniul medicamentelor de uz uman, adresat următoarelor categorii de profesioniști: farmaciști, medici, biochimiști, biologi, chimiști, biochimiști, ingineri chimiști.
descarca anuntul…
descarca caietul de sarcini Curs autorizare de punere pe piata…
descarca caietul de sarcini Curs metode moderne in controlul medicamentului…
descarca caietul de sarcini Curs Medicament GMP GLP…
descarca caietul de sarcini Curs metode si softuri statistice pentru analiza datelor din trialuri clinice…
descarca caietul de sarcini Curs validarea metodelor analitice…
descarca caietul de sarcini Curs metode practice pentru analiza si interpretarea datelor din trialuri clinice…
descarca anuntul de atribuire – Cursuri specifice in domeniul medicamentelor de uz uman…