ANUNȚ- Agenția Națională a Medicamentului și Dispozitivelor Medicale din România organizează examen pentru promovarea în grad profesional a personalului contractual încadrat în funcția:
– de consilier juridic gradul I, în funcția de consilier juridic gradul IA, în cadrul Direcției Juridice și Relații Internaționale – Serviciul asistență juridică generală, urmărire debite și contencios administrativ;
– de expert gradul II (inginer chimist), în funcția de expert gradul I (inginer chimist), în cadrul Direcției Control Calitatea Medicamentelor – Laborator Determinari Fizico-Chimice Imunochimice și Serologice la Medicamente Biologice și Farmacotoxicologie.
citeste documentul …