ANUNȚ – Agenția Națională a Medicamentului și Dispozitivelor Medicale din România organizează examen pentru promovarea în grad profesional a personalului contractual încadrat în funcția:
– referent de specialitate gr. I, în funcția de referent de specialitate gr. IA, în cadrul Direcției resurse umane și managementul calității, Serviciul personal salarizare, Compartiment salarizare;
– referent de specialitate gr. II, în funcția de referent de specialitate gr. I, în cadrul Direcției generale inspecție farmaceutică, Serviciul alertă rapidă, medicamente falsificate.
citeste documentul …