ANUNȚ- Agenția Națională a Medicamentului și Dispozitivelor Medicale din România organizează examen pentru promovarea în grad profesional a personalului contractual încadrat în funcția:
– de expert gradul II, în funcția de expert gradul I, în cadrul Direcției Economice și Achiziții Publice – Compartimentul achiziții publice și protocol;
– de referent de specialitate gradul II, în funcția de referent de specialitate gradul I, în cadrul Direcției Economice și Achiziții Publice – Serviciul buget, financiar, contabilitate.
citeste documentul …