1. DIRECŢIA GENERALĂ DISPOZITIVE MEDICALE: DIRECŢIA REGLEMENTARE, SUPRAVEGHERE PIAŢĂ, SERVICIUL REGLEMENTARE, COMPARTIMENTUL INVESTIGAȚIE CLINICA
– 1 (unu) post inspector de specialitate gr. IA, nivel studii S, vechime 6 ani si 6 luni, specialitate farmacie, normă întreagă, perioadă nedeterminată.
citeste documentul …