Anunț nr.118300E din data de 18.08.2023 privind anularea concursului organizat în vederea ocupării unui post vacant de consilier pentru afaceri europene în cadrul Direcției juridice, afaceri europene și relații internaționale, Serviciul legislație, sesizări, afaceri europene și relații internaționale, prevăzut la poziția nr. 2 pct. a) în cuprinsul anunțului nr. 117592E/09.08.2023.
descarcă documentul …