1. DIRECȚIA GENERALĂ INSPECȚIE FARMACEUTICĂ – DIRECȚIA INSPECȚIE DE BUNĂ PRACTICĂ DE DISTRIBUȚIE
– 1 (unu) post de inspector de specialitate gr. II, nivel studii S, 6 luni vechime în specialitate (farmacie), perioadă nedeterminată, normă întreagă.
2. DIRECȚIA PROCEDURI EUROPENE
a) Serviciul administrare proceduri europene/Compartiment administrare proceduri MRP/DCP
– 1 (unu) post de expert debutant, specialitatea farmacie, nivel studii S, perioadă nedeterminată, normă întreagă;
– 1 (un) post de referent tr. IA, nivel studii M, 6 ani și 6 luni vechime în specialitate, perioadă nedeterminată, normă întreagă.
b) Serviciul administrare proceduri europene/Compartiment validare, administrare variații
– 1 (un) post de referent tr. IA, nivel studii M, 6 ani și 6 luni vechime în specialitate, perioadă nedeterminată, normă întreagă.
3. SERVICIUL TEHNOLOGIA INFORMAȚIEI ȘI A COMUNICAȚIILOR – Birou dezvoltare proiecte TIC, infrastructură și suport tehnic
– 1 (unu) post de referent de specialitate gr. IA, nivel studii S, 6 ani și 6 luni vechime în specialitate (informatică), normă întreagă, perioadă nedeterminată.
4. DIRECŢIA EVALUARE ŞI CONTROL CALITATEA MEDICAMENTELOR – Compartiment Control Produse Radiofarmaceutice
– 1 (unu) post de referent de specialitate gr. IA, nivel studii S, 6 ani și 6 luni vechime în specialitate (farmacie), normă întreagă, perioadă nedeterminată.
5. DIRECȚIA PROCEDURĂ NAȚIONALĂ – Serviciul variații procedură națională – Birou evaluare-validare variații
– 1 (unu) post de referent de specialitate gr. IA, nivel studii S, 6 ani si 6 luni vechime în specialitate (administrație publică), normă întreagă, perioadă nedeterminată.
6. DIRECȚIA ADMINISTRAȚIE GENERALĂ ȘI ASISTENȚĂ FINANCIARĂ EXTERNĂ – Compartiment administrativ și patrimoniu
– 1 (unu) post de referent de specialitate gr.IA, nivel studii S, 6 ani și 6 luni vechime în specialitate (drept), perioadă nedeterminată, normă întreagă;
– 1 (unu) post de muncitor I (calificare în meseria de electrician), nivel studii G, perioadă nedeterminată, normă întreagă.
descarcă documentul …