AGENȚIA NAȚIONALĂ A MEDICAMENTULUI SI A DISPOZITIVELOR MEDICALE DIN ROMÂNIA, Organizează concurs pentru ocuparea următoarelor funcții contractuale vacante, perioadă nedeterminată, din cadrul DIRECȚIEI GENERALE DISPOZITIVE MEDICALE, în conformitate cu prevederile H.G. nr. 286/2011 cu modificările și completările ulterioare, și a Legii nr. 33/2021 pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 183/2020 privind desfășurarea pe perioada stării de alertă a concursurilor pentru ocuparea posturilor vacante din cadrul unor instituții din sistemul justiției, precum și din cadrul Curții de Conturi, publicat în Monitorul Oficial nr. 403/14.V,2021, Partea a III-a, respectiv:
A) DIRECŢIA GENERALĂ DISPOZITIVE MEDICALE: DIRECŢIA REGLEMENTARE, SUPRAVEGHERE PIAŢĂ-SERVICIUL SUPRAVEGHERE PIAŢĂ
DIRECTIA REGLEMENTARE, SUPRAVEGHERE PIAȚĂ, UTI CLUJ:
-1 (unu) post inspector de specialitate debutant, nivel studii S, fără vechime în specialitate administraţie publică, perioadă nedeterminată, normă întreagă;
DIRECTIA REGLEMENTARE, SUPRAVEGHERE PIAȚĂ , UTI ORADEA:
– 1 (unu) post inspector de specialitate debutant, nivel studii S, fara conditii de vechime în specialitate administraţie publică, perioadă nedeterminată, normă întreagă;
DIRECTIA REGLEMENTARE, SUPRAVEGHERE PIAȚĂ, UTI MUREȘ:
– 1 (unu) post inspector de specialitate debutant, nivel studii S, fara conditii de vechime în specialitate, administraţie publică, perioadă nedeterminată, normă întreagă;
– DIRECTIA REGLEMENTARE, SUPRAVEGHERE PIAȚĂ, UTI TIMIȘOARA:
– 1 (unu) post inspector de specialitate debutant, nivel studii S, fara conditii de vechime în specialitate administraţie publică, perioadă nedeterminată, normă întreagă.
DIRECŢIA GENERALĂ DISPOZITIVE MEDICALE: DIRECȚIA REGLEMENTARE, SUPRAVEGHERE PIAȚĂ, SERVICIUL REGLEMENTARE
– 3 (trei) posturi inspector de specialitate gr. IA, nivel studii S, 6 ani și 6 luni vechime în specialitate administrație publică, perioadă nedeterminată, normă întreagă;
– 2 (două) posturi inspector de specialitate gr. II, nivel studii S, 6 luni vechime în specialitate administrație publică, perioadă nedeterminată, normă întreagă..
DIRECŢIA GENERALĂ DISPOZITIVE MEDICALE: DIRECTIA AVIZARE
– 2 (două) posturi inspector de specialitate gr. II, nivel studii S, 6 luni vechime în specialitate administraţie publică, perioadă nedeterminată, normă întreagă;
– 1 (unu) post inspector de specialitate debutant, nivel studii S, fara conditii de vechime în specialitate administraţie publică, perioadă nedeterminată, normă întreagă;
DIRECŢIA GENERALĂ DISPOZITIVE MEDICALE: DIRECTIA TEHNIC – LABORATOARE, SERVICIUL UNITATE NUCLEARĂ
– 2 (două) posturi inspector de specialitate debutant, nivel studii S, fără vechime în specialitate administraţie publică (specialitate tehnică asociată domeniului dispozitivelor medicale: electrotehnică, electronică, inginerie electrică, electronică și telecomunicații, tehnologie chimică, chimie industrială, ingineria și managementul sistemelor tehnologice, tehnologia construcțiilor de mașini, fizică, bioinginerie, inginerie medicală, biochimie, biologie, etc), perioadă nedeterminată, normă întreagă;
DIRECŢIA GENERALĂ DISPOZITIVE MEDICALE: DIRECTIA TEHNIC – LABORATOARE, SERVICIUL ÎNCERCĂRI ȘI VERIFICĂRI
– 1 (unu) post inspector de specialitate gr.I A, nivel studii S, 6 ani şi 6 luni vechime în specialitate administraţie publică, perioadă nedeterminată, normă întreagă;
DIRECŢIA GENERALĂ DISPOZITIVE MEDICALE: DIRECTIA AVIZARE
– 1 (unu) post inspector de specialitate gr. I, nivel studii S, 3 ani si 6 luni vechime în specialitate administraţie publică,perioadă determinată, normă întreagă;
citeste documentul …