Agenția Națională a Medicamentului si a Dispozitivelor Medicale din România, organizează concurs pentru ocuparea următoarelor funcții contractuale vacante, perioadă nedeterminată, din cadrul DIRECȚIEI JURIDICE ȘI RELAȚII INTERNAȚIONALE, în conformitate cu prevederile H.G. nr. 286/2011 cu modificările și completările ulterioare, și a Legii nr. 33/2021 pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 183/2020 privind desfășurarea pe perioada stării de alertă a concursurilor pentru ocuparea posturilor vacante din cadrul unor instituții din sistemul justiției, precum și din cadrul Curții de Conturi, publicat în Monitorul Oficial nr.452 / 26.V.2021 Partea a III-a, respectiv:
DIRECȚIA JURIDICĂ ȘI RELAȚII INTERNAȚIONALE
a) Serviciul asistență juridică generală urmărire debite și contencios administrativ
– 1 (unu) post șef serviciu , nivel studii S, 6 ani şi 6 luni vechime în specialitate drept, perioadă nedeterminată
b) Serviciul legislație, sesizări și relații internaționale
– 1 (unu) post șef serviciu , nivel studii S, 6 ani şi 6 luni vechime în specialitate drept, drept și relații internaționale, perioadă nedeterminată.
citeste documentul …