AGENŢIA NAŢIONALA A MEDICAMENTULUI ŞI A DISPOZITIVELOR MEDICALE scoate la concurs, in conformitate cu prevederile Ordinului Ministrului Sanatatii nr. 869/2015 pentru aprobarea metodologiilor privind organizarea si desfasurarea concursurilor de ocupare a posturilor de medic, medic dentist, farmacist, biolog, biochimist si chimist din unitatile sanitare publice, precum si a functiilor de sef de sectie, sef de laborator si sef de compartiment din unitatile sanitare fara paturi, respectiv a functiei de farmacist-sef in unitatile sanitare publice cu paturi, un post vacant de medic specialist, specialitatea reumatologie, pe durata nedeterminata, cu norma intreaga, in cadrul Serviciului farmacovigilenta si managementul riscului.
citeste documentul …