AGENȚIA NAȚIONALĂ A MEDICAMENTULUI ȘI A DISPOZITIVELOR MEDICALE DIN ROMÂNIA
În conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului României nr. 1.336/28.10.2022 pentru aprobarea Regulamentului – cadru privind organizarea şi dezvoltarea carierei personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare, având în vedere adresa emisă de Ministerul Sănătății nr. DPSS 4148/03.07.2023, înregistrată la ANMDMR sub nr. 114754/04.07.2023, prin care s-a aprobat demararea procedurii de examen sau concurs pentru posturile vacante sau temporar vacante existente la nivelul ANMDMR,
Agenția Națională a Medicamentului și a Dispozitivelor Medicale din România organizează concurs pentru ocuparea următoarelor posturi, funcții contractuale vacante, cu normă întreagă, pe perioadă nedeterminată, respectiv:
1. DIRECȚIA EVALUARE ŞI CONTROL CALITATEA MEDICAMENTELOR
a) Laborator Determinari Fizico-Chimice Imunochimice și Serologice la Medicamente Biologice și Farmacotoxicologie
– 1 (unu) post de referent tr. IA, nivel studii M, diplomă de bacalaureat, 6 ani și 6 luni vechime în specialitate (laborant operator chimist), normă întreagă, perioadă nedeterminată;
– 1 (unu) post de referent tr. IA, nivel studii M, diplomă de bacalaureat, 6 ani și 6 luni vechime în specialitate (asistent medical de laborator), normă întreagă, perioadă nedeterminată;
– 1 (unu) post de expert gr. IA, nivel studii S, 6 ani și 6 luni vechime în specialitate (farmacie, chimie, biochimie, biologie), normă întreagă, perioadă nedeterminată.
b) Laborator Determinări pe Culturi Celulare şi Microbiologie
– 1 (unu) post de referent tr. IA, nivel studii M, diplomă de bacalaureat, 6 ani și 6 luni vechime în specialitate (asistent medical de laborator), normă întreagă, perioadă nedeterminată.
c) Laborator Determinări Fizico-Chimice și Instrumentale la Medicamente de Sinteză
– 1 (unu) post de referent tr. IA, nivel studii PL, 6 ani și 6 luni vechime în specialitate (asistent medical principal de laborator), normă întreagă, perioadă nedeterminată.
d) Compartiment Control Produse Radiofarmaceutice
– 1 (unu) post de expert gr. IA, nivel studii S, 6 ani și 6 luni vechime în specialitate (farmacie, chimie, biochimie, administrație publică), normă întreagă, perioadă nedeterminată.
– 1 (unu) post de referent tr. IA, nivel studii PL, 6 ani și 6 luni vechime în specialitate (asistent medical de laborator), normă întreagă, perioadă nedeterminată.
e) Compartiment Evaluare Produse Biologice
– 1 (unu) post de expert debutant, nivel studii S, fără vechime în specialitate (farmacie, chimie, biochimie, administrație publică), normă întreagă, perioadă nedeterminată.
2. DIRECȚIA FARMACOVIGILENȚĂ ȘI MANAGEMENTUL RISCULUI
a) Serviciul Evaluare
– 1 (unu) post de referent de specialitate gr. I, nivel studii S, 3 ani și 6 luni vechime în specialitate (farmacie), normă întreagă, perioadă nedeterminată.
b) Birou Gestionare Date
– 1 (unu) post de expert gr. IA, nivel studii S, 6 ani și 6 luni vechime în specialitate (farmacie, chimie, economică, administrație publică), normă întreagă, perioadă nedeterminată;
– 1 (unu) post de expert gr. IA, nivel studii S, 6 ani și 6 luni vechime în specialitate (farmacie), normă întreagă, perioadă nedeterminată.
3. DIRECȚIA PROCEDURI EUROPENE
a) Serviciul administrare proceduri europene – Compartiment administrare proceduri MRP, DCP
– 1 (unu) post de expert debutant, nivel studii S, specialitate farmacie, fără condiții de vechime în specialitate, normă întreagă, perioadă nedeterminată;
– 1 (unu) post de expert gr. II, nivel studii S, specialitate farmacie, chimie, economică, administrație publică, 6 luni vechime în specialitate, normă întreagă, perioadă nedeterminată.
b) Serviciul administrare proceduri europene – Compartiment administrare procedură centralizată
– 1 (unu) post de referent tr. II, nivel studii M, diplomă de bacalaureat, 6 luni vechime în specialitate (real, teoretic, uman, tehnic), normă întreagă, perioadă nedeterminată.
c) Serviciul administrare proceduri europene – Compartiment validare administrare variații
– 1 (unu) post de expert debutant, nivel studii S, specialitate farmacie, chimie, economică, administrație publică, fără condiții de vechime în specialitate, normă întreagă, perioadă nedeterminată.
d) Serviciul evaluare proceduri europene – Compartiment calitate medicamente
– 1 (unu) post de expert gr. IA, nivel studii S, specialitate farmacie, 6 ani și 6 luni vechime în specialitate, normă întreagă, perioadă nedeterminată.
4. COMPARTIMENT LIZIBILITATE
– 1 (unu) post de referent tr. IA, nivel studii M, diplomă de bacalaureat, 6 ani și 6 luni vechime în specialitate, normă întreagă, perioadă nedeterminată.
5. SERVICIUL NOMENCLATOR
– 1 (unu) post de inspector de specialitate gr. IA, nivel studii S, 6 ani și 6 luni vechime în specialitate (farmacie, chimie, economică, administrație publică), normă întreagă, perioadă nedeterminată;
– 1 (unu) post de referent de specialitate gr. IA, nivel studii S, 6 ani și 6 luni vechime în specialitate (farmacie, chimie, economică, administrație publică), normă întreagă, perioadă nedeterminată.
6. SERVICIUL TEHNOLOGIA INFORMAȚIEI ȘI A COMUNICAȚIILOR – BIROU DEZVOLTARE PROIECTE TIC, INFRASTRUCTURĂ ȘI SUPORT TEHNIC
– 1 (unu) post de referent de specialitate gr. IA, nivel studii S, 6 ani și 6 luni vechime în specialitate (informatică), normă întreagă, perioadă nedeterminată;
– 1 (unu) post de referent de specialitate gr. II, nivel studii S, 6 luni vechime în specialitate (informatică), normă întreagă, perioadă nedeterminată.
7. DIRECȚIA EVALUARE TEHNOLOGII MEDICALE
a) Compartiment evaluare medicală
– 1 (unu) post de expert gr. IA, nivel studii S, specialitate farmacie, chimie, economică, administrație publică, 6 ani și 6 luni vechime în specialitate, normă întreagă, perioadă nedeterminată.
b) Compartiment validare și analiză date medicale
– 1 (unu) post de expert gr. IA, nivel studii S, specialitate farmacie, chimie, economică, administrație publică, 6 ani și 6 luni vechime în specialitate, normă întreagă, perioadă nedeterminată;
– 1 (unu) post de expert gr. IA, nivel studii S, specialitate farmacie, chimie, economică, administrație publică, 6 ani și 6 luni vechime în specialitate, normă întreagă, perioadă nedeterminată;
– 1 (unu) post de expert gr. II, nivel studii S, specialitate farmacie, chimie, economică, administrație publică, 6 luni vechime în specialitate, normă întreagă, perioadă nedeterminată.
8. DIRECȚIA GENERALĂ INSPECȚIE FARMACEUTICĂ
a) DIRECȚIA INSPECȚIE DE BUNĂ PRACTICĂ DE DISTRIBUȚIE
– 4 (patru) posturi de inspector de specialitate gr. II, specialitate farmacie, chimie, biochimie, administrație publică, nivel studii S, 6 luni vechime în specialitate, normă întreagă, perioadă nedeterminată;
– 4 (patru) posturi de inspector de specialitate gr. IA, specialitate farmacie, chimie, biochimie, administrație publică, nivel studii S, 6 ani şi 6 luni vechime în specialitate, normă întreagă, perioadă nedeterminată.
b) DIRECȚIA SUPRAVEGHEREA CALITĂŢII MEDICAMENTELOR ŞI UNITĂŢI TERITORIALE
– 1 (unu) post de inspector de specialitate gr. IA, specialitate farmacie, nivel studii S, 6 ani şi 6 luni vechime în specialitate, normă întreagă, perioadă nedeterminată;
– 1 (unu) post de inspector de specialitate gr. IA, specialitate farmacie, chimie, biochimie, administrație publică, nivel studii S, 6 ani şi 6 luni vechime în specialitate, normă întreagă, perioadă nedeterminată.
c) DIRECȚIA SUPRAVEGHEREA CALITĂŢII MEDICAMENTELOR ŞI UNITĂŢI TERITORIALE / BIROU ALERTE, MEDICAMENTE FALSIFICATE
– 1 (unu) post de inspector de specialitate gr. IA, specialitate farmacie, nivel studii S, 6 ani şi 6 luni vechime în specialitate, normă întreagă, perioadă nedeterminată;
– 1 (unu) post de inspector de specialitate gr. IA, specialitate farmacie, chimie, biochimie, administrație publică, nivel studii S, 6 ani şi 6 luni vechime în specialitate, normă întreagă, perioadă nedeterminată.
d) DIRECȚIA SUPRAVEGHEREA CALITĂŢII MEDICAMENTELOR ŞI UNITĂŢI TERITORIALE / UTI BACĂU
– 1 (unu) post de inspector de specialitate gr. IA, specialitate farmacie, chimie, biochimie, administrație publică, nivel studii S, 6 ani şi 6 luni vechime în specialitate, normă întreagă, perioadă nedeterminată.
e) DIRECȚIA SUPRAVEGHEREA CALITĂŢII MEDICAMENTELOR ŞI UNITĂŢI TERITORIALE / UTI PITEȘTI
– 1 (unu) post de inspector de specialitate gr. IA, specialitate farmacie, chimie, biochimie, administrație publică, nivel studii S, 6 ani şi 6 luni vechime în specialitate, normă întreagă, perioadă nedeterminată.
f) DIRECȚIA SUPRAVEGHEREA CALITĂŢII MEDICAMENTELOR ŞI UNITĂŢI TERITORIALE / UTI CLUJ
– 1 (unu) post de inspector de specialitate gr. IA, specialitate farmacie, chimie, biochimie, administrație publică, nivel studii S, 6 ani şi 6 luni vechime în specialitate, normă întreagă, perioadă nedeterminată.
g) DIRECȚIA SUPRAVEGHEREA CALITĂŢII MEDICAMENTELOR ŞI UNITĂŢI TERITORIALE / UTI GALAȚI
– 1 (unu) post de inspector de specialitate gr. IA, specialitate farmacie, nivel studii S, 6 ani şi 6 luni vechime în specialitate, normă întreagă, perioadă nedeterminată.
h) DIRECȚIA INSPECȚIE BPF, BPL, BPLA, BPSC, FV
– 1 (unu) post de inspector de specialitate gr. II, specialitate farmacie, chimie, biochimie, administrație publică, nivel studii S, 6 luni vechime în specialitate, normă întreagă, perioadă nedeterminată (experiență fabricație medicamente de uz uman);
– 6 (șase) posturi de inspector de specialitate gr. IA, specialitate farmacie, chimie, biochimie, administrație publică, nivel studii S, 6 ani şi 6 luni vechime în specialitate, normă întreagă, perioadă nedeterminată (experiență fabricație medicamente de uz uman).
9. SERVICIUL PUBLICITATE
– 1 (unu) post de expert gr. IA, nivel studii S, 6 ani și 6 luni vechime în specialitate (farmacie, chimie, biochimie, administrație publică), normă întreagă, perioadă nedeterminată;
– 1 (unu) post de referent de specialitate gr. II, nivel studii S, 6 luni vechime în specialitate (administrație publică), normă întreagă, perioadă nedeterminată.
10. DIRECȚIA JURIDICĂ, AFACERI EUROPENE ȘI RELAȚII INTERNAȚIONALE, SERVICIUL ASISTENȚĂ JURIDICĂ GENERALĂ, URMĂRIRE DEBITE ȘI CONTENCIOS ADMINISTRATIV
– 2 (două) posturi de consilier juridic gr. IA nivel studii S, 6 ani și 6 luni vechime în specialitate (drept) normă întreagă, perioadă nedeterminată.
11. DIRECȚIA GENERALĂ DISPOZITIVE MEDICALE
a) DIRECȚIA AVIZARE
– 1 (unu) post de curier nivel studii G, normă întreagă, perioadă nedeterminată.
b) DIRECŢIA REGLEMENTARE, SUPRAVEGHERE PIAŢĂ
I. UTI IAȘI
– 1 (unu) post de inspector de specialitate debutant, nivel studii S, fără condiții de vechime în specialitate, administrație publică (specialitate tehnică asociată dispozitivelor medicale:electrotehnică, electronică, inginerie electrică, electronică și telecomunicații, tehnologie chimică, chimie industrială, ingineria și managementul sistemelor tehnologice, tehnologia construcțiilor de mașini, bioinginerie, inginerie medicală, biochimie, biologie, etc.) normă întreagă, perioadă nedeterminată.
II. UTI TIMIȘOARA
– 1 (unu) post de inspector de specialitate debutant, nivel studii S, fără condiții de vechime în specialitate, administrație publică (specialitate tehnică asociată dispozitivelor medicale:electrotehnică, electronică, inginerie electrică, electronică și telecomunicații, tehnologie chimică, chimie industrială, ingineria și managementul sistemelor tehnologice, tehnologia construcțiilor de mașini, bioinginerie, inginerie medicală, biochimie, biologie, etc.) normă întreagă, perioadă nedeterminată.
12. DIRECȚIA ECONOMICĂ ȘI ACHIZIȚII PUBLICE
a) BIROUL ACHIZIȚII PUBLICE ȘI PROTOCOL
– 1 (unu) post de expert gr. I, nivel studii S, minim 3 ani și 6 luni vechime în specialitate (economică, drept, inginerie), normă întreagă, perioadă nedeterminată;
– 1 (unu) post de expert IA, nivel studii S, minim 6 ani și 6 luni vechime în specialitate (economică, drept, inginerie), normă întreagă, perioadă nedeterminată.
b) SERVICIUL BUGET FINANCIAR CONTABILITATE
– 1 (unu) post de expert gr. IA, nivel studii S, 6 ani și 6 luni vechime în specialitate (economică), normă întreagă, perioadă nedeterminată;
– 1 (unu) post de referent tr. IA, studii M , 6 ani și 6 luni vechime în specialitate (economică, tehnică, teoretică), normă întreagă, perioadă nedeterminată.
13. DIRECȚIA RESURSE UMANE ȘI MANAGEMENTUL CALITĂȚII
a) Serviciul personal, salarizare, Compartiment salarizare
– 1 (unu) post de referent de specialitate gr. IA, nivel studii S, 6 ani și 6 luni vechime în specialitate (economică, drept), normă întreagă, perioadă nedeterminată;
– 1 (unu) post de referent tr. IA, nivel studii M, 6 ani și 6 luni vechime în specialitate, normă întreagă, perioadă nedeterminată.
b) Serviciul asigurarea calității și registratură, Compartiment registratură și arhivă
– 1 (unu) post de referent tr. IA, nivel studii M, 6 ani și 6 luni vechime în specialitate, normă întreagă perioadă nedeterminată.
14. DIRECȚIA ADMINISTRAȚIE GENERALĂ ȘI ASISTENȚĂ FINANCIARĂ EXTERNĂ
– 1 (unu) post de referent de specialitate gr. IA, 6 ani și 6 luni vechime în specialitate (diplomă de licență în specialitate: administrație publică, drept, economică), nivel studii S, normă întreagă, perioadă nedeterminată.
15. BIROUL MONITORIZARE ȘI RAPORTARE
– 2 (două) posturi de expert gr. IA, nivel studii S, 6 ani și 6 luni vechime în specialitate (medicină, farmacie, chimie, economică, administrație publică, drept, inginerie, management), perioadă nedeterminată, normă întreagă.
descarcă documentul …