1. Biroul de consultanță științifică
– 1 (unu) post expert gr. IA, nivel studii S, 6 ani 6 luni vechime în specialitate farmacie, normă întreagă, perioadă nedeterminată;
2. DIRECȚIA RESURSE UMANE ȘI MANAGEMENTUL CALITĂȚII, Serviciul asigurarea calității și registratură/ Compartiment asigurarea calității, etică și integritate
– 1 (unu) post referent de specialitate debutant, nivel studii S, fără vechime în specialitate (științe economice), normă întreagă, perioadă nedeterminată;
3. BIROUL AUDIT INTERN
– 1 (unu) post auditor IA, nivel studii S, specialitate economică, 6 ani și 6 luni vechime în specialitate, normă întreagă, perioadă nedeterminată;
4. DIRECȚIA PROCEDURI EUROPENE, Serviciul Evaluare Proceduri Europene, Compartiment Calitate Medicamente:
– 1 (unu) post expert gr. IA, nivel studii S, specialitate farmacie, 6 ani și 6 luni vechime în specialitate, normă întreagă, perioadă nedeterminată;
– 1 (unu) post expert gr. IA, nivel studii S, specialitatea farmacie clinică/laborator farmaceutic, 6 ani și 6 luni vechime în specialitate, normă întreagă, perioadă nedeterminată;
5. DIRECȚIA ADMINISTRAȚIE GENERALĂ ȘI ASISTENȚĂ FINANCIARĂ EXTERNĂ, Compartiment administrativ si patrimoniu
– 1 (unu) post referent de specialitate gr. IA, nivel studii S, 6 ani și 6 luni vechime în specialitate (economică sau juridică), perioadă nedeterminată, normă întreagă;
– 1 (unu) referent de specialitate gr. IA, nivel studii S, 6 ani și 6 luni vechime în specialitate (științe inginerești), normă întreagă, perioadă nedeterminată;
– 1 (unu) post șofer I, nivel studii M, 3 ani vechime în specialitate, normă întreagă, perioadă nedeterminată;
6. DIRECȚIA EVALUARE TEHNOLOGII MEDICALE, Compartiment validare și analiză date medicale
– 2 (două) posturi expert gr. IA , nivel studii S, 6 ani și 6 luni vechime în specialitate (farmacie), normă întreagă, perioadă nedeterminată;
– 1 (unu) post expert gr. IA, nivel studii S, 6 ani și 6 luni vechime în specialitate (farmacie), farmacist primar (farmacie clinică), normă întreagă, perioadă nedeterminată;
7. DIRECȚIA GENERALĂ INSPECȚIE FARMACEUTICĂ
a) DIRECȚIA INSPECȚIE BPF, BPL, BPLA, BPSC, FV
– 2 (două) posturi inspector de specialitate gr. IA, nivel studii S, 6 ani şi 6 luni vechime în specialitate (chimie), experiență fabricație medicamente de uz uman, normă întreagă perioadă nedeterminată;
b) DIRECȚIA SUPRAVEGHEREA CALITĂŢII MEDICAMENTELOR ŞI UNITĂŢI TERITORIALE, Birou alerte, medicamente falsificate
– 1 (unu) post inspector de specialitate gr. IA, nivel studii S, 6 ani şi 6 luni vechime în specialitate (farmacie), farmacist specialist, normă întreagă, perioadă nedeterminată;
– 1 (unu) post inspector de specialitate gr. II, nivel studii S, 6 luni vechime în specialitate (farmacie), normă întreagă, perioadă nedeterminată;
8. SERVICIUL EMITERE AUTORIZAȚII:
– 1 (unu) post referent de specialitate gr. IA, nivel studii S, 6 ani şi 6 luni vechime în specialitate (chimie, chimie industrială, tehnologie chimică), normă întreagă, perioadă nedeterminată
citeste documentul …