1. SECRETARIAT
– 1 (unu) post referent debutant, nivel studii M, specialitatea real, teoretic, uman, tehnic, cu normă întreagă, perioadă nedeterminată;
2. SERVICIUL PUBLICITATE
– 1 (unu) post expert grad IA, nivel studii S, 6 ani și 6 luni vechime în specialitate, specialitate farmacie, chimie, biochimie, administrație publică, cu normă întreagă, perioadă nedeterminată;
– 1(unu) post referent de specialitate gr. II, nivel studii S, 6 luni vechime în specialitate, specialitate administrație publică (specialitate tehnică asociată dispozitivelor medicale: electrotehnică, electronică, inginerie electrică, electronică și telecomunicații, tehnologie chimică, chimie industrială, ingineria și managementul sistemelor tehnologice, tehnologia construcțiilor de mașini, bioinginerie, inginerie medicală, biochimie, biologie, etc.).
3. DIRECȚIA GENERALĂ EVALUARE AUTORIZARE – SERVICIUL NOMENCLATOR
– 1 (unu) post inspector de specialitate gr. IA, nivel studii S, 6 ani și 6 luni vechime în specialitate farmacie, chimie, economie, administrație publică, cu normă întreagă, perioadă nedeterminată;
4. DIRECȚIA JURIDICĂ, AFACERI EUROPENE ȘI RELAȚII INTERNAȚIONALE:
a) Serviciul legislație, sesizări, afaceri europene și relații internaționale:
– 1 (unu) post consilier pentru afaceri europene, nivel studii S, specialitate drept, științe politice, administrație publică, fără vechime minimă în specialitate, cu normă întreagă, perioadă nedeterminată;
b) Serviciul asistență juridică generală, urmărire debite și contencios administrativ:
– 1 (unu) post consilier juridic gr.IA, nivel studii S, specialitate drept, 6 ani și 6 luni vechime în specialitate, cu normă întreagă, perioadă nedeterminată;
5. DIRECȚIA EVALUARE ȘI CONTROL CALITATEA MEDICAMENTELOR:
a) Laborator Determinări Fizico-Chimice Imunochimice și Serologice la Medicamente Biologice și Farmacotoxicologie:
– 1 (unu) post expert gr. IA, nivel studii S, 6 ani și 6 luni vechime în specialitate (biologie, farmacie, chimie, biochimie), cu normă întreagă, perioadă nedeterminată;
b) Compartiment Evaluare Produse Biologice
– 1 (unu) post expert debutant, nivel studii S, fără vechime în specialitate (biochimie, farmacie, chimie, administrație publică), cu normă întreagă, perioadă nedeterminată;
c) Compartiment Control Produse Radiofarmaceutice
– 1 (unu) post expert gr. IA, nivel studii S, 6 ani și 6 luni vechime în specialitate (chimie, farmacie, biochimie, administrație publică), cu normă întreagă, perioadă nedeterminată;
– 1 (unu) post referent tr. IA, nivel studii PL, 6 ani și 6 luni vechime în specialitate (tehnic, real, teoretic, uman), cu normă întreagă, perioadă nedeterminată.
6. DIRECȚIA GENERALĂ EVALUARE AUTORIZARE – DIRECȚIA PROCEDURĂ NAȚIONALĂ
– 1 (unu) post expert gr. IA, nivel studii S, 6 ani și 6 luni vechime în specialitate (chimie, farmacie, economică, administrație publică), cu normă întreagă, perioadă nedeterminată.
7. DIRECȚIA RESURSE UMANE ȘI MANAGEMENTUL CALITAȚII
Serviciul asigurarea calității și registratură, Compartiment registratură și arhivă:
– 1 (unu) post referent tr. IA, nivel studii M, 6 ani și 6 luni vechime în specialitate, diplomă de bacalaureat (specialitate : real, teoretic, uman, tehnic), perioadă nedeterminată, normă întreagă.
8. DIRECȚIA ADMINISTRAȚIE GENERALĂ ȘI ASISTENȚĂ FINANCIARĂ EXTERNĂ
Compartiment administrativ și patrimoniu :
– 1 (unu) post referent de specialitate gr. IA, nivel studii S, 6 ani și 6 luni vechime în specialitate (diplomă de licență în specialitatea: administrație publică, drept, economică), perioadă nedeterminată, normă întreagă.
9. DIRECȚIA GENERALĂ EVALUARE – AUTORIZARE – DIRECȚIA FARMACOVIGILENȚĂ ȘI MANAGEMENTUL RISCULUI – Birou Gestionare Date
-1 (unu) post expert gr. IA, nivel studii S, 6 ani și 6 luni vechime în specialitate (diplomă de licență în specialitatea: farmacie, chimie, economică, administrație publică), normă întreagă, perioadă nedeterminată.
10. DIRECȚIA GENERALĂ EVALUARE – AUTORIZARE DIRECȚIA PROCEDURI EUROPENE
Serviciul administrare proceduri europene, Compartiment administrare proceduri MRP, DCP
– 1 (unu) post expert debutant, nivel studii S, specialitatea farmacie, perioadă nedeterminată, normă întreagă;
– 1 (unu) post expert gr.II, nivel studii S, 6 luni vechime în specialitate, specialitatea farmacie, chimie, economică, administrație publică, perioadă nedeterminată, normă întreagă.
11. DIRECȚIA ECONOMICĂ ȘI ACHIZIȚII PUBLICE
a) Biroul Achiziții publice și protocol
– 1 (unu) post expert I, nivel studii S, minim 3 ani și 6 luni vechime în specialitate (economică, drept, inginerie), perioadă nedeterminată, normă întreagă;
b) Serviciul buget, financiar, contabilitate
– 1 (unu) post expert IA, nivel studii S, minim 6 ani și 6 luni vechime în specialitate (economică), perioadă nedeterminată, normă întreagă;
– 1 (unu) post referent tr. IA, nivel studii M, specialitate economică, tehnică, teoretică, perioadă nedeterminată, normă întreagă;
12. DIRECȚIA GENERALĂ DISPOZITIVE MEDICALE – Direcţia Reglementare, Supraveghere Piaţă – Serviciul Supraveghere Piaţă DM – UTI Iași
– 1 (unu) post inspector de specialitate debutant, nivel studii S, fără condiții de vechime în specialitate, specialitate administrație publică (specialitate tehnică asociată dispozitivelor medicale: electrotehnică, electronică, inginerie electrică, electronică și telecomunicații, tehnologie chimică, chimie industrială, ingineria și managementul sistemelor tehnologice, tehnologia construcțiilor de mașini, bioinginerie, inginerie medicală, biochimie, biologie, etc.), normă întreagă, perioadă nedeterminată.
13. DIRECȚIA GENERALĂ DISPOZITIVE MEDICALE – Direcţia Reglementare, Supraveghere Piaţă – Serviciul Supraveghere Piaţă DM – UTI Cluj
– 1 (unu) post inspector de specialitate debutant, nivel studii S, fără condiții de vechime în specialitate, specialitate administrație publică (specialitate tehnică asociată dispozitivelor medicale: electrotehnică, electronică, inginerie electrică, electronică și telecomunicații, tehnologie chimică, chimie industrială, ingineria și managementul sistemelor tehnologice, tehnologia construcțiilor de mașini, bioinginerie, inginerie medicală, biochimie, biologie, etc.), normă întreagă, perioadă nedeterminată.
14. DIRECȚIA GENERALĂ DISPOZITIVE MEDICALE – Direcţia Reglementare, Supraveghere Piaţă – Serviciul Supraveghere Piaţă DM – UTI Timișoara
– 1 (unu) post inspector de specialitate debutant, nivel studii S, fără condiții de vechime în specialitate, specialitate administrație publică (specialitate tehnică asociată dispozitivelor medicale: electrotehnică, electronică, inginerie electrică, electronică și telecomunicații, tehnologie chimică, chimie industrială, ingineria și managementul sistemelor tehnologice, tehnologia construcțiilor de mașini, bioinginerie, inginerie medicală, biochimie, biologie, etc.), normă întreagă, perioadă nedeterminată.
15. DIRECȚIA GENERALĂ DISPOZITIVE MEDICALE – DIRECȚIA REGLEMENTARE, SUPRAVEGHERE PIAȚĂ – Serviciul Reglementare – Compartiment investigații clinice dispozitive medicale
– 1 (unu) post inspector de specialitate gr. IA, condiții de vechime în specialitate 6 ani și 6 luni, specialitate administrație publică (specialitate tehnică asociată dispozitivelor medicale: electrotehnică, electronică, inginerie electrică, electronică și telecomunicații, tehnologie chimică, chimie industrială, ingineria și managementul sistemelor tehnologice, tehnologia construcțiilor de mașini, bioinginerie, inginerie medicală, biochimie, biologie, etc.) normă întreagă, perioadă nedeterminată
16. DIRECŢIA EVALUARE TEHNOLOGII MEDICALE – Compartiment validare și analiză date medicale
– 2 (două) posturi expert gr. IA (farmacie – farmacist specialist, chimie, economică, administrație publică), nivel studii S, 6 ani si 6 luni vechime în specialitate, perioadă nedeterminată, normă întreagă;
– 1 (unu) post expert gr. IA ( farmacie – farmacist primar, chimie, economică, administrație publică), nivel studii S, 6 ani si 6 luni vechime în specialitate, perioadă nedeterminată, normă întreagă ;
– 1 (unu) post expert gr. II (farmacie – farmacist, chimie, economică, administrație publică), nivel studii S, minim 1 an vechime în specialitate, perioadă nedeterminată, normă întreagă.
17. BIROUL MONITORIZARE ȘI RAPORTARE
– 1 (unu) post expert gr. IA, nivel studii S, 6 ani si 6 luni vechime în specialitate (medicină, farmacie, chimie, economică, administrație publică, drept, inginerie, management), perioadă nedeterminată, normă întreagă;
– 1 (unu) post șef birou, nivel studii S, 6 ani si 6 luni vechime în specialitate (medicină, farmacie, chimie, economică, administrație publică, drept, inginerie, management), perioadă nedeterminată, normă întreagă.
18. DIRECTIA GENERALA INSPECTIE FARMACEUTICA: DIRECȚIA INSPECȚIE BPF, BPL, BPLA, BPSC, FV:
– 1 (unu) post inspector de specialitate gr. II (farmacie, chimie, biochimie, administrație publică), nivel studii S, 6 luni vechime în specialitate, perioadă nedeterminată, cu normă întreagă (experienta fabricatie medicamente de uz uman);
– 6 (șase) posturi inspector de specialitate gr. IA (farmacie, chimie, biochimie, administrație publică), nivel studii S, 6 ani şi 6 luni vechime în specialitate, perioadă nedeterminată, cu normă întreagă (experienta fabricatie medicamente de uz uman);
19. DIRECȚIA GENERALĂ INSPECȚIE FARMACEUTICĂ:
a) DIRECȚIA INSPECȚIE DE BUNĂ PRACTICĂ DE DISTRIBUȚIE:
– 4 (patru) posturi inspector de specialitate gr. II (farmacie, chimie, biochimie, administrație publică), nivel studii S, 6 luni vechime în specialitate , perioadă nedeterminată, normă întreagă;
– 4 (patru) posturi inspector de specialitate gr. IA (farmacie, chimie, biochimie, administrație publică), nivel studii S, 6 ani şi 6 luni vechime în specialitate, perioadă nedeterminată, normă întreagă;
b) DIRECȚIA SUPRAVEGHEREA CALITĂŢII MEDICAMENTELOR ŞI UNITĂŢI TERITORIALE:
– 1 (unu) post inspector de specialitate gr. IA (farmacie), nivel studii S, 6 ani şi 6 luni vechime în specialitate, perioadă nedeterminată, cu normă întreagă;
– 1 (unu) post inspector de specialitate gr. IA (farmacie, chimie, biochimie, administrație publică), nivel studii S, 6 ani şi 6 luni vechime în specialitate, perioadă nedeterminată, cu normă întreagă.
c) DIRECȚIA SUPRAVEGHEREA CALITĂŢII MEDICAMENTELOR ŞI UNITĂŢI TERITORIALE / BIROU ALERTE, MEDICAMENTE FALSIFICATE
– 2 (două) posturi inspector de specialitate gr. IA (farmacie, chimie, biochimie, administrație publică), nivel studii S, 6 ani şi 6 luni vechime în specialitate, perioadă nedeterminată, cu normă întreagă.
d) DIRECȚIA SUPRAVEGHEREA CALITĂŢII MEDICAMENTELOR ŞI UNITĂŢI TERITORIALE / UTI BACĂU
– 1 (unu) post inspector de specialitate gr. IA (farmacie, chimie, biochimie, administrație publică), nivel studii S, 6 ani şi 6 luni vechime în specialitate, perioadă nedeterminată, cu normă întreagă
e) DIRECȚIA SUPRAVEGHEREA CALITĂŢII MEDICAMENTELOR ŞI UNITĂŢI TERITORIALE / UTI PITEȘTI
– 1 (unu) post inspector de specialitate gr. IA (farmacie, chimie, biochimie, administrație publică), nivel studii S, 6 ani şi 6 luni vechime în specialitate, perioadă nedeterminată, cu normă întreagă
f) DIRECȚIA SUPRAVEGHEREA CALITĂŢII MEDICAMENTELOR ŞI UNITĂŢI TERITORIALE / UTI CLUJ
– 1 (unu) post inspector de specialitate gr. IA (farmacie, chimie, biochimie, administrație publică), nivel studii S, 6 ani şi 6 luni vechime în specialitate, perioadă nedeterminată, cu normă întreagă
g) DIRECȚIA SUPRAVEGHEREA CALITĂŢII MEDICAMENTELOR ŞI UNITĂŢI TERITORIALE / UTI DEVA
– 1 (unu) post inspector de specialitate gr. IA (farmacie, chimie, biochimie, administrație publică), nivel studii S, 6 ani şi 6 luni vechime în specialitate, perioadă nedeterminată, cu normă întreagă
citeste documentul …