1. DIRECȚIA GENERALĂ EVALUARE AUTORIZARE – DIRECȚIA PROCEDURĂ NAȚIONALĂ
a) Serviciul administrare procedură națională – Birou validare-administrare
– 1 (unu) post expert gr. IA, nivel studii S, 6 ani și 6 luni vechime în specialitate (farmacie, chimie, economică, administrație publică), cu normă întreagă, perioadă nedeterminată;
b) Serviciul administrare procedură națională
– 1 (unu) post referent de specialitate gr. IA, nivel studii S, 6 ani și 6 luni vechime în specialitate (farmacie, chimie, economică, administrație publică), cu normă întreagă, perioadă nedeterminată;
c) Serviciul Evaluare Procedură Națională – Compartiment Informații Medicamente
– 1 (unu) post referent de specialitate debutant, nivel studii S, specialitate farmacie, chimie, economică, administrație publică, fără vechime minimă în specialitate, cu normă întreagă, perioadă nedeterminată;
d) Serviciul Evaluare Procedură Națională – Compartiment Calitate Medicamente
– 1 (unu) post referent de specialitate gr. IA, nivel studii S, 6 ani și 6 luni vechime în specialitate (medicină, farmacie, chimie), cu normă întreagă, perioadă nedeterminată.
2. DIRECȚIA JURIDICĂ, AFACERI EUROPENE ȘI RELAȚII INTERNAȚIONALE
a) Serviciul Legislație, Sesizări, Afaceri Europene și Relații Internaționale
– 1 (unu) post consilier pentru afaceri europene, nivel studii S, specialitatea drept, științe politice, administrație publică, fără vechime minimă în specialitate, normă întreagă, perioadă nedeterminată;
– 1 (unu) post consilier juridic gr. IA, nivel studii S, specialitatea drept și relații internaționale, 6 ani și 6 luni vechime în specialitate, normă întreagă, perioadă nedeterminată;
– 1 (unu) post consilier juridic gr. IA, nivel studii S, specialitatea drept, 6 ani și 6 luni vechime în specialitate, normă întreagă, perioadă nedeterminată.
b) Serviciul Asistență Juridică Generală, Urmărire Debite și Contencios Administrativ
– 1 (unu) post consilier juridic gr. IA, nivel studii S, specialitatea drept, 6 ani și 6 luni vechime în specialitate, normă întreagă, perioadă nedeterminată;
– 1 (unu) post consilier juridic gr. IA, nivel studii S, specialitatea drept, 6 ani și 6 luni vechime în specialitate, normă întreagă, perioadă nedeterminată.
3. DIRECȚIA ECONOMICĂ ȘI ACHIZIȚII PUBLICE
a) Serviciul Buget Financiar Contabilitate
– 1 (unu) post expert gr. IA, nivel studii S, minim 6 ani și 6 luni vechime în specialitate (economică), normă întreagă, perioadă nedeterminată;
– 1 (unu) post referent tr. IA, studii M, diplomă de bacalaureat, vechime minimă în specialitate: 6 ani și 6 luni, normă întreagă, perioadă nedeterminată.
b) Biroul achiziții publice și protocol
– 1 (unu) post expert gr. I, nivel studii S, minim 3 ani și 6 luni vechime în specialitate (economică/drept/inginerie), normă întreagă, perioadă nedeterminată.
4. DIRECȚIA GENERALĂ DISPOZITIVE MEDICALE
I. DIRECȚIA REGLEMENTARE, SUPRAVEGHERE PIAȚĂ
a) UTI Iași
– 1 (unu) post inspector de specialitate debutant, nivel studii S, fără condiții de vechime în specialitate, specialitate administrație publică (specialitate tehnică asociată dispozitivelor medicale: electrotehnică, electronică, inginerie electrică, electronică și telecomunicații, tehnologie chimică, chimie industrială, ingineria și managementul sistemelor tehnologice, tehnologia construcțiilor de mașini, bioinginerie, inginerie medicală, biochimie, biologie, etc.), cu normă întreagă, pe perioadă nedeterminată.
b) UTI Timișoara
– 1 (unu) post inspector de specialitate debutant, nivel studii S, fără condiții de vechime în specialitate, specialitate administrație publică (specialitate tehnică asociată dispozitivelor medicale: electrotehnică, electronică, inginerie electrică, electronică și telecomunicații, tehnologie chimică, chimie industrială, ingineria și managementul sistemelor tehnologice, tehnologia construcțiilor de mașini, bioinginerie, inginerie medicală, biochimie, biologie, etc.), cu normă întreagă, pe perioadă nedeterminată.
c) Serviciul reglementare – Compartiment investigații clinice dispozitive medicale
– 1 (unu) post inspector de specialitate gr. IA, nivel studii S, condiții de vechime în specialitate 6 ani și 6 luni, specialitate administrație publică (specialitate tehnică asociată dispozitivelor medicale: electrotehnică, electronică, inginerie electrică, electronică și telecomunicații, tehnologie chimică, chimie industrială, ingineria și managementul sistemelor tehnologice, tehnologia construcțiilor de mașini, bioinginerie, inginerie medicală, biochimie, biologie, etc.) cu normă întreagă, pe perioadă nedeterminată.
II.DIRECȚIA AVIZARE
– 1 (unu) post curier, nivel studii G, fără vechime în specialitatea postului, cu normă întreagă, pe perioadă nedeterminată.
5. BIROUL DE CONSULTANȚĂ ȘTIINȚIFICĂ
– 1 (unu) post expert gr. IA, nivel studii S, 6 ani 6 luni vechime în specialitatea: farmacie, chimie, biochimie sau administrație publică (specialitate tehnică asociată domeniului dispozitivelor medicale: electrotehnică, electronică, inginerie electrică, electronică și telecomunicații, tehnologie chimică, chimie industrială, ingineria și managementul sistemelor tehnologice, tehnologia construcțiilor de mașini, fizică, bioinginerie, inginerie medicală, biochimie, biologie, etc), cu normă întreagă, pe perioadă nedeterminată;
– 1 (unu) post expert gr. IA, nivel studii S, 6 ani 6 luni vechime în specialitatea: farmacie, chimie, biochimie sau administrație publică (specialitate tehnică asociată domeniului dispozitivelor medicale: electrotehnică, electronică, inginerie electrică, electronică și telecomunicații, tehnologie chimică, chimie industrială, ingineria și managementul sistemelor tehnologice, tehnologia construcțiilor de mașini, fizică, bioinginerie, inginerie medicală, biochimie, biologie, etc), cu normă întreagă, pe perioadă nedeterminată.
6. DIRECȚIA RESURSE UMANE ȘI MANAGEMENTUL CALITĂȚII
a) Serviciul personal, salarizare, Compartiment salarizare
– 1 (unu) referent de specialitate gr. IA, nivel studii S, 6 ani și 6 luni vechime în specialitate (economică, drept), cu normă întreagă, pe perioadă nedeterminată;
– 1 (unu) post referent tr. IA, nivel studii M, diplomă de bacalaureat, 6 ani și 6 luni vechime în specialitate, cu normă întreagă, pe perioadă nedeterminată.
b) Serviciul personal, salarizare, Compartiment personal
– 1 (unu) referent de specialitate debutant, nivel studii S, fără vechime minimă în specialitate (economică, administrație publică, drept), cu normă întreagă, pe perioadă nedeterminată.
c) Serviciul asigurarea calității și registratură, Compartiment registratură și arhivă
– 1 (unu) post referent tr. IA, nivel studii M, 6 ani și 6 luni vechime în specialitate, diplomă de bacalaureat, cu normă întreagă, pe perioadă nedeterminată.
descarcă documentul …