DIRECȚIA PROCEDURI EUROPENE, Serviciul Administrare Proceduri Europene
a) Compartiment administrare proceduri MRP, DCP
– 1 (unu) post expert debutant, nivel studii S, fără vechime în specialitate (farmacie), normă întreagă, perioadă nedeterminată;
b) Compartiment validare administrare variații:
– 1 (unu) post expert debutant, nivel studii S, fără vechime în specialitate (chimie), normă întreagă, perioadă nedeterminată;
2. DIRECŢIA EVALUARE ŞI CONTROL CALITATEA MEDICAMENTELOR
a) Laborator determinari fizico-chimice imunochimice si serologice la medicamente biologice si farmacotoxicologie
– 1 (unu) post referent tr. IA, nivel studii M, 6 ani și 6 luni vechime în specialitate (laborant operator chimist), perioadă nedeterminată;
– 1 (unu) post expert debutant, nivel studii S, fără vechime în specialitate (biologie), normă întreagă, perioadă nedeterminată;
b) Laborator determinari pe culturi celulare si microbiologie
– 1 (unu) post referent tr. IA, nivel studii M, 6 ani și 6 luni vechime în specialitate (asistent medical principal de laborator), normă întreagă, perioadă nedeterminată;
c) Compartiment evaluare produse biologice
– 1 (unu) post expert debutant, nivel studii S, fără vechime în specialitate (biolog), normă întreagă, perioadă nedeterminată;
d) Compartiment control produse radiofarmaceutice
– 1 (unu) post expert IA, nivel studii S, 6 ani și 6 luni vechime în specialitate (chimist principal), normă întreagă, perioadă nedeterminată;
– 1 (unu) post referent tr. IA, nivel studii PL, 6 ani și 6 luni vechime în specialitate (asistent medical de laborator), normă întreagă, perioadă nedeterminată;
e) Laborator determinări fizico-chimice si instrumentale la medicamente de sinteza
– 1 (unu) post referent tr. IA, nivel studii M, 6 ani și 6 luni vechime în specialitate (asistent medical de farmacie), normă întreagă, perioadă nedeterminată;
3. DIRECȚIA GENERALĂ INSPECȚIE FARMACEUTICĂ
a) Direcția inspecție de bună practică de distribuție
– 2 (două) posturi inspector de specialitate gr. II (farmacist), nivel studii S, 6 luni vechime în specialitate, normă întreagă, perioadă nedeterminată;
-1 (unu) post inspector de specialitate gr. IA (farmacist), nivel studii S, 6 ani şi 6 luni vechime în specialitate, normă întreagă, perioadă nedeterminată;
– 1 (unu) post inspector de specialitate gr. IA (farmacist primar), nivel studii S, 6 ani şi 6 luni vechime în specialitate, normă întreagă, perioadă nedeterminată;
b) Direcția supravegherea calităţii medicamentelor, alerte şi unităţi teritoriale
– 1 (unu) post inspector de specialitate gr. IA (farmacist), nivel studii S, 6 ani şi 6 luni vechime în specialitate, cu normă întreagă, perioadă nedeterminată;
c) Direcția inspecție BPF, BPL, BPLA, BPSC, FV
– 1 (unu) post inspector de specialitate gr. II (farmacist), nivel studii S, 6 luni vechime în specialitate, normă întreagă, perioadă nedeterminată;
– 2 (două) posturi inspector de specialitate gr. IA (farmacist), nivel studii S, 6 ani şi 6 luni vechime în specialitate, normă întreagă, perioadă nedeterminată;
– 1 (unu) post inspector de specialitate gr. IA (farmacist specialist), nivel studii S, 6 ani şi 6 luni vechime în specialitate, normă întreagă, perioadă nedeterminată;
– 1 (unu) post inspector de specialitate gr. IA (farmacist), nivel studii S, 6 ani şi 6 luni vechime în specialitate, normă întreagă, perioadă nedeterminată;
4. SERVICIUL COMUNICARE ȘI RELAȚII PUBLICE, Birou comunicare cu presa, alte părți interesate și social media
– 1 (unu) post expert gr. I A, nivel studii S, specialitatea farmacie, 6 ani și 6 luni vechime în specialitate, normă întreagă, perioadă nedeterminată;
– 1 (unu) post expert gr. I A , nivel studii S, 6 ani și 6 luni vechime în specialitatea studiilor (comunicare și relații publice, jurnalism, științe politice, psihologie, administrație publică), normă întreagă, perioadă nedeterminată;
5. DIRECȚIA ECONOMICĂ ȘI ACHIZIȚII PUBLICE, Serviciul Buget Financiar Contabilitate
– 1 (un) post referent de specialitate gr. IA, nivel studii S, minim 6 ani și 6 luni vechime în specialitate (economică), normă întreagă, perioadă nedeterminată;
– 1 (un) post referent tr. IA, nivel studii M, 6 ani și 6 luni vechime în – specialitate (economică), normă întreagă, perioadă nedeterminată;
– 1 (un) post expert gr. IA, nivel studii S, 6 ani și 6 luni vechime în specialitate (economică), normă întreagă, perioadă nedeterminată;
6. BIROU CONSULTANȚĂ ȘTIINȚIFICĂ
– 1 (unu) post expert gr. IA, nivel studii S, 6 ani și 6 luni vechime în specialitate (economic, marketing, management), normă întreagă, perioadă nedeterminată;
– 2 (două) posturi expert gr. IA, nivel studii S, 6 ani 6 luni vechime în specialitate administrație publică (specialitate tehnică asociată domeniului dispozitivelor medicale: electrotehnică, electronică, inginerie electrică, electronică și telecomunicații, tehnologie chimică, chimie industrială, ingineria și managementul sistemelor tehnologice, tehnologia construcțiilor de mașini, fizică, bioinginerie, inginerie medicală, biochimie, biologie, etc), normă întreagă, perioadă nedeterminată;
7. DIRECȚIA JURIDICĂ, AFACERI EUROPENE ȘI RELAȚII INTERNAȚIONALE
a) Serviciul asistență juridică generală, urmărire debite și contencios administrativ
– 1 (unu) post consilier juridic gr. I, nivel studii S, 3 ani și 6 luni vechime în specialitate (drept), normă întreagă, perioadă nedeterminată;
b) Serviciul legislație, sesizări, afaceri europene și relații internaționale
– 1 (unu) post consilier pentru afaceri europene, nivel studii S, fără vechime în specialitate (administrație publică), normă întreagă, perioadă nedeterminată;
8. DIRECŢIA GENERALĂ DISPOZITIVE MEDICALE
a) Direcţia reglementare, supraveghere piaţă, Serviciul supraveghere piaţă
– 1 (unu) post inspector de specialitate debutant, nivel studii S, fără condiții de vechime în specialitate, administrație publică (specialitate tehnică asociată dispozitivelor medicale :electrotehnică, electronică, inginerie electrică, electronică și telecomunicații, tehnologie chimică, chimie industrială, ingineria și managementul sistemelor tehnologice, tehnologia construcțiilor de mașini, fizică, bioinginerie, inginerie medicală, biochimie, biologie, etc.), normă întreagă, perioadă nedeterminată;
b) Direcţia reglementare, supraveghere piaţă, Serviciul supraveghere piaţă / UTI TIMIȘOARA
– 1 (unu) post inspector de specialitate debutant, nivel studii S, fără condiții de vechime în specialitate, administrație publică (specialitate tehnică asociată dispozitivelor medicale :electrotehnică, electronică, inginerie electrică, electronică și telecomunicații, tehnologie chimică, chimie industrială, ingineria și managementul sistemelor tehnologice, tehnologia construcțiilor de mașini, fizică, bioinginerie, inginerie medicală, biochimie, biologie, etc.), normă întreagă, perioadă nedeterminată;
c) Direcţia reglementare, supraveghere piaţă, Serviciul supraveghere piaţă / UTI IAȘI
– 1 (unu) post inspector de specialitate debutant, nivel studii S, fără condiții de vechime în specialitate, administrație publică (specialitate tehnică asociată dispozitivelor medicale :electrotehnică, electronică, inginerie electrică, electronică și telecomunicații, tehnologie chimică, chimie industrială, ingineria și managementul sistemelor tehnologice, tehnologia construcțiilor de mașini, fizică, bioinginerie, inginerie medicală, biochimie, biologie, etc.) normă întreagă, perioadă nedeterminată;
d) Direcţia reglementare, supraveghere piaţă, Serviciul supraveghere piaţă / UTI CLUJ
– 1 (unu) post inspector de specialitate debutant, nivel studii S, fără condiții de vechime în specialitate, administrație publică (specialitate tehnică asociată dispozitivelor medicale :electrotehnică, electronică, inginerie electrică, electronică și telecomunicații, tehnologie chimică, chimie industrială, ingineria și managementul sistemelor tehnologice, tehnologia construcțiilor de mașini, fizică, bioinginerie, inginerie medicală, biochimie, biologie, etc.) normă întreagă, perioadă nedeterminată;
e) Direcția reglementare, supraveghere piață, Serviciul reglementare
– 1 (un) post inspector de specialitate debutant, nivel studii S, fără condiții de vechime în specialitate, administrație publică (specialitate tehnică asociată domeniului dispozitivelor medicale: electronică, electronică și telecomunicații, tehnologie chimică, chimie industrială, bioinginerie, inginerie medicală, fizică, fizică medicală, fizică informatică, biofizică, fizică tehnologică, biologie, biochimie, biochimie tehnologică, chimie, chimie medicală, chimie farmaceutică), normă întreagă, perioadă nedeterminată;
f) Direcția reglementare, supraveghere piață, Serviciul reglementare, Compartiment investigații clinice dispozitive medicale
– 1 (un) post inspector de specialitate gr. IA, nivel studii S, vechime 6 ani si 6 luni, specialitate farmacie (farmacist specialist), normă întreagă, perioadă nedeterminată;
9. Compartiment activităţi specifice ştiinţifice
– 1 (unu) consilier gr. IA, nivel studii S, 6 ani si 6 luni vechime în specialitate (farmacie, medicină), normă întreagă, perioadă nedeterminată;
10. Compartimentul activităţi tehnico-administrative:
– 1 (unu) consilier gr. IA, nivel studii S, 6 ani si 6 luni vechime în specialitate (științe juridice, științe economice, farmacie, medicină), normă întreagă, perioadă nedeterminată;
11. DIRECTIA PROCEDURĂ NAȚIONALĂ
a) Serviciul administrare procedură națională
– 1 (unu) post expert gr. IA, nivel studii S, 6 ani şi 6 luni vechime în specialitate (farmacie, chimie, administratie publica, management, marketing, economic), perioadă nedeterminată, cu normă întreagă;
– 1 (unu) post referent de specialitate gr. IA, nivel studii S, 6 ani şi 6 luni vechime în specialitate (farmacie, economie, administratie publica, inginerie economica, marketing, management), perioadă nedeterminată, cu normă întreagă;
b) Serviciul administrare procedură națională, Birou validare-administrare
– 1 (unu) post expert gr. IA, nivel studii S, 6 ani şi 6 luni vechime în specialitate, farmacist primar, normă întreagă, perioadă nedeterminată;
c) Serviciul evaluare procedură națională, Compartiment calitate medicamente
– 1 (unu) post expert gr. IA, nivel studii S, 6 ani şi 6 luni vechime în specialitate, farmacist primar, normă întreagă, perioadă nedeterminată;
– 1 (unu) post referent de specialitate gr. IA, nivel studii S, 6 ani şi 6 luni vechime în specialitate, farmacist specialist, normă întreagă, perioadă nedeterminată;
– 1 (unu) post expert gr. IA, nivel studii S, 6 ani şi 6 luni vechime în specialitate, farmacist specialist, normă întreagă, perioadă nedeterminată;
12. BIROUL MONITORIZARE ȘI RAPORTARE
– 1 (unu) post expert gr. IA, nivel studii S, 6 ani si 6 luni vechime în specialitate (economică, juridică), perioadă nedeterminată, normă întreagă:
– 1 (unu) post expert gr. I, nivel studii S, 3 ani si 6 luni vechime in specialitate (economică, juridică, farmacie), perioadă nedeterminată, normă întreagă.
13. SECRETARIAT
– 1 (unu) post referent debutant, nivel studii M, fără vechime in specialitate, normă întreagă, perioadă nedeterminată.
citeste documentul …