BIROU AUDIT INTERN
2 (două) posturi auditor IA, nivel studii S, 6 ani si 6 luni vechime in specialitate (economic), normă întreagă, perioadă nedeterminată :
– diplomă de licență în specialitate sau echivalentă în ramura de ştiinţe economice;
– vechimea minimă în specialitate 6 ani si 6 luni;
– certificat de absolvire cu recunoaștere națională în domeniul auditului intern;
– perfecționări (specializări) în domeniul financiar – contabil și fiscal;
– avizul favorabil al Serviciului de audit public intern din cadrul Ministerului Sănătății conform HG nr.1086/2013.
– cunoştinţe temeinice de operare PC (MS Office, Outlook, Internet, platforma SICAP);
– cunostinte de limba engleza, nivel mediu (scris, citit, vorbit);
– abilităţi, calităţi şi aptitudini necesare: integritate, independenţă, confidenţialitate, neutralitate politică, iniţiativă, capacitate de analiză şi sinteză, obiectivitate, profesionalism, aptitudini şi calităţi de organizare a activităţii specifice în cadrul misiunilor de audit.
– concurs pentru ocuparea postului.
NOTĂ:
Condiţii specifice de participare la concurs pentru postul de auditor IA, nivel studii S,6 ani si 6 luni vechime in specialitate perioadă nedeterminată sunt:
Potrivit pct. 2.3.4.1. din Anexa 1 la Hotărârea Guvernului nr. 1086/2013 pentru aprobarea Normelor generale privind exercitarea activităţii de audit public intern, în vederea obținerii avizului necesar numirii în funcția de auditor intern, odată cu dosarul de concurs se va depune și un dosar care va cuprinde următoarele documente:
a) curriculum vitae;
b) o declaraţie privind respectarea prevederilor art. 22 din Legea nr. 672/2002, referitoare la incompatibilităţile auditorilor interni;
c) o lucrare în domeniul auditului public intern;
d) două scrisori de recomandare de la persoane cu experienţă în domeniul auditului intern.
citeste documentul …