DIRECŢIA GENERALĂ DISPOZITIVE MEDICALE: DIRECTIA AVIZARE
– 1 (unu) post inspector de specialitate gr. I A, nivel studii S, 6 ani si 6 luni vechime în specialitate administraţie publică (specialitate tehnică asociată domeniului dispozitivelor medicale: electrotehnică, electronică, inginerie electrică, electronică și telecomunicații, tehnologie chimică, chimie industrială, ingineria și managementul sistemelor tehnologice, tehnologia construcțiilor de mașini, fizică, bioinginerie, inginerie medicală, biochimie, biologie, etc), normă întreagă, perioadă nedeterminată.
2. DIRECȚIA STUDII CLINICE: COMPARTIMENT STUDII CLINICE MEDICAMENTE DE UZ UMAN FAZA 1-4
– 1 (unu) post expert gr. IA, farmacist specialist (laborator farmaceutic/ Industrie farmaceutică și cosmetică), nivel studii S, 6 ani şi 6 luni vechime în specialitate (farmacie), normă întreagă, perioadă nedeterminată.
3. DIRECȚIA RESURSE UMANE ȘI MANAGEMENTUL CALITĂȚII
a) Serviciul asigurarea calității și registratură, Compartiment asigurarea calității, etică și integritate:
– 1 (unu) post expert gr. IA, nivel studii S, 6 ani și 6 luni vechime în specialitate (economic, juridic, administrație publică), normă întreagă, perioadă nedeterminată;
b) Serviciul personal, salarizare, Compartiment salarizare
– 1 (unu) post expert gr. IA, nivel studii S, 6 ani și 6 luni vechime în specialitate drept, normă întreagă, perioadă nedeterminată;
4. COMPARTIMENTUL PREVENIRE ȘI PROTECȚIE
– 1 (unu) post expert gr. IA, nivel studii S, 6 ani si 6 luni vechime in specialitate, perioadă nedeterminată, cu normă întreagă
5. SERVICIUL PUBLICITATE
– 1 (unu) post expert gr. IA, farmacist specialist, nivel studii S, 6 ani si 6 luni în specialitate, normă întreagă, perioadă nedeterminată
citeste documentul …