AGENȚIA NAȚIONALĂ A MEDICAMENTULUI SI A DISPOZITIVELOR MEDICALE DIN ROMÂNIA, Organizează concurs pentru ocuparea următoarelor funcții contractuale vacante, perioadă nedeterminată, în conformitate cu prevederile H.G. nr. 286/2011 cu modificările și completările ulterioare și a Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 121/2021 privind stabilirea unor măsuri la nivelul administrației publice centrale și pentru modificarea și completarea unor acte normative, publicat în Monitorul Oficial nr. 69/26.01.2022, Partea a III-a, respectiv:
1. DIRECŢIA GENERALĂ DISPOZITIVE MEDICALE: DIRECŢIA REGLEMENTARE, SUPRAVEGHERE PIAŢĂ-SERVICIUL SUPRAVEGHERE PIAŢĂ DM / UTI CLUJ
– 1 (unu) post inspector de specialitate debutant, nivel studii S, fără vechime în specialitate, administraţie publică (specialitate tehnică asociată domeniului dispozitivelor medicale: electrotehnică, electronică, inginerie electrică, electronică și telecomunicații, tehnologie chimică, chimie industrială, ingineria și managementul sistemelor tehnologice, tehnologia construcțiilor de mașini, fizică, bioinginerie, inginerie medicală, biochimie, biologie, etc.), normă întreagă, perioadă nedeterminată;
2. DIRECŢIA GENERALĂ DISPOZITIVE MEDICALE: DIRECŢIA REGLEMENTARE, SUPRAVEGHERE PIAŢĂ, SERVICIUL SUPRAVEGHERE PIAŢĂ DM / UTI MUREȘ
– 1 (unu) post inspector de specialitate debutant, nivel studii S, fără vechime în specialitate, administraţie publică (specialitate tehnică asociată domeniului dispozitivelor medicale: electrotehnică, electronică, inginerie electrică, electronică și telecomunicații, tehnologie chimică, chimie industrială, ingineria și managementul sistemelor tehnologice, tehnologia construcțiilor de mașini, fizică, bioinginerie, inginerie medicală, biochimie, biologie, etc.), normă întreagă, perioadă nedeterminată;
3. DIRECŢIA GENERALĂ DISPOZITIVE MEDICALE: DIRECŢIA REGLEMENTARE, SUPRAVEGHERE PIAŢĂ, SERVICIUL SUPRAVEGHERE PIAŢĂ DM / UTI CRAIOVA
– 1 (unu) post inspector de specialitate debutant, nivel studii S, fără vechime în specialitate, administraţie publică (specialitate tehnică asociată domeniului dispozitivelor medicale: electrotehnică, electronică, inginerie electrică, electronică și telecomunicații, tehnologie chimică, chimie industrială, ingineria și managementul sistemelor tehnologice, tehnologia construcțiilor de mașini, fizică, bioinginerie, inginerie medicală, biochimie, biologie, etc.), normă întreagă, perioadă nedeterminată;
4. DIRECŢIA GENERALĂ DISPOZITIVE MEDICALE: DIRECTIA TEHNIC – LABORATOARE / SERVICIUL UNITATE NUCLEARA
– 1 (unu) post inspector de specialitate debutant, nivel studii S, fără vechime în specialitate, administraţie publică (specialitate tehnică asociată domeniului dispozitivelor medicale: electrotehnică, electronică, inginerie electrică, electronică și telecomunicații, tehnologie chimică, chimie industrială, ingineria și managementul sistemelor tehnologice, tehnologia construcțiilor de mașini, fizică, bioinginerie, inginerie medicală, biochimie, biologie, etc.), normă întreagă, perioadă nedeterminată;
5. BIROUL DE CONSULTANTA STIINTIFICA
– 2 (două) posturi expert gr. IA, nivel studii S, 6 ani 6 luni vechime în specialitate în administrație publică (specialitate tehnică asociată domeniului dispozitivelor medicale: electrotehnică, electronică, inginerie electrică, electronică și telecomunicații, tehnologie chimică, chimie industrială, ingineria și managementul sistemelor tehnologice, tehnologia construcțiilor de mașini, fizică, bioinginerie, inginerie medicală, biochimie, biologie, etc), normă întreagă, perioadă nedeterminată;
6. DIRECŢIA GENERALĂ DISPOZITIVE MEDICALE: DIRECŢIA REGLEMENTARE, SUPRAVEGHERE PIAŢĂ, SERVICIUL REGLEMENTARE, COMPARTIMENTUL INVESTIGAȚIE CLINICA
– 1 (unu) post inspector de specialitate gr. IA, nivel studii S, vechime 6 ani si 6 luni, specialitate farmacie, normă întreagă, perioadă nedeterminată;
– 2 (două) posturi inspector de specialitate debutant, nivel studii S, fără condiții de vechime în specialitate, inginer/ bioinginer, normă întreagă, perioadă nedeterminată;
7. DIRECŢIA GENERALĂ DISPOZITIVE MEDICALE: DIRECŢIA REGLEMENTARE SUPRAVEGHERE PIAŢĂ, SERVICIUL SUPRAVEGHERE PIAŢĂ
– 1 (unu) post inspector de specialitate gr. IA, nivel studii S, 6 ani si 6 luni vechime în specialitate, administraţie publică (specialitate tehnică asociată domeniului dispozitivelor medicale: electrotehnică, electronică, inginerie electrică, electronică și telecomunicații, tehnologie chimică, chimie industrială, ingineria și managementul sistemelor tehnologice, tehnologia construcțiilor de mașini, fizică, bioinginerie, inginerie medicală, biochimie, biologie, etc.), normă întreagă, perioadă nedeterminată;
– 1 (unu) post inspector de specialitate debutant, nivel studii S, fara conditii de vechime în specialitate, administraţie publică (specialitate tehnică asociată domeniului dispozitivelor medicale: electrotehnică, electronică, inginerie electrică, electronică și telecomunicații, tehnologie chimică, chimie industrială, ingineria și managementul sistemelor tehnologice, tehnologia construcțiilor de mașini, fizică, bioinginerie, inginerie medicală, biochimie, biologie etc.), normă întreagă, perioadă nedeterminată;
8. DIRECŢIA EVALUARE ŞI CONTROL CALITATEA MEDICAMENTELOR
a) Laborator determinari fizico-chimice imunochimice si serologice la medicamente biologice si farmacotoxicologie:
– 1 (unu) post referent tr. IA, nivel studii M, 6 ani și 6 luni vechime în specialitate (laborant operator chimist), normă întreagă, perioadă nedeterminată ;
b) Laborator determinari pe culturi celulare si microbiologie
– 1 (unu) post referent tr. IA, nivel studii M, 6 ani și 6 luni vechime în specialitate (Asistent medical principal de laborator), normă întreagă, perioadă nedeterminată;
c) Compartiment evaluare produse biologice
– 1 (unu) post expert debutant, nivel studii S, fără vechime în specialitate (biolog debutant), normă întreagă, perioadă nedeterminată;
9. DIRECŢIA FARMACOVIGILENȚĂ ȘI MANAGEMENTUL RISCULUI, BIROU GESTIONARE DATE
– 1 (unu) post expert gr. IA, farmacist, minimum 6 ani si 6 luni vechime în specialitate, nivel studii S, normă intreagă, perioadă nedeterminată;
10. DIRECȚIA ADMINISTRAȚIE GENERALĂ ȘI ASISTENȚĂ FINANCIARĂ EXTERNĂ
– 1 (unu) post referent de specialitate gr. IA, nivel studii S, 6 ani si 6 luni vechime în specialitate (diplomă de licență în specialitate: științe inginerești), perioadă nedeterminată, normă întreagă;
– 1 (unu) post șofer I, nivel studii M, 3 ani vechime minimă în specialitate, normă întreagă, perioadă nedeterminată;
– 1 (unu) post paznic, nivel studii G, 5 ani vechime minimă în specialitate, normă întreagă, perioadă nedeterminată;
11. BIROU MONITORIZARE ȘI RAPORTARE
– 1 (unu) post expert gr. IA, nivel studii S, 6 ani si 6 luni vechime în specialitate (diplomă de licență în specialitate: științe ingineresti), normă întreagă, perioadă nedeterminată;
– 1 (unu) post expert gr. IA, nivel studii S, 6 ani si 6 luni vechime in specialitate (economică), normă întreagă, perioadă nedeterminată;
12. SERVICIUL TEHNOLOGIA INFORMAȚIEI ȘI A COMUNICAȚIILOR
– 1 (unu) post referent de specialitate debutant, nivel studii S, fără vechime în specialitate (diplomă de licență în specialitate: informatică), normă întreagă, perioadă nedeterminată;
citeste documentul …