1. BIROUL AUDIT INTERN
– 1 (unu) post auditor IA, nivel studii S, 6 ani și 6 luni vechime în specialitate (economică), normă întreagă, perioadă nedeterminată;
2. DIRECȚIA ECONOMICĂ ȘI ACHIZIȚII PUBLICE, SERVICIUL BUGET FINANCIAR CONTABILITATE
– 1 (unu) post expert gr. IA, nivel studii S, 6 ani și 6 luni vechime în specialitate (economică), normă întreagă, perioadă nedeterminată;
– 1 (un) post referent tr. IA. nivel studii M, 6 ani și 6 luni vechime în specialitate (economică), normă întreagă, perioadă nedeterminată;
3. DIRECȚIA GENERALĂ EVALUARE AUTORIZARE, COMPARTIMENT LIZIBILITATE
– 1 (unu) post referent de specialitate debutant, nivel studii S, fără vechime în specialitate, normă întreagă, perioadă nedeterminată;
– 1 (unu) post referent tr. IA, nivel studii M, 6 ani și 6 luni vechime în specialitate, normă întreagă perioadă nedeterminată;
4. DIRECŢIA GENERALĂ DISPOZITIVE MEDICALE: DIRECŢIA REGLEMENTARE, SUPRAVEGHERE PIAŢĂ, SERVICIUL REGLEMENTARE, COMPARTIMENT INVESTIGAȚII CLINICE, DISPOZITIVE MEDICALE
– 1 (un) post inspector de specialitate gr. IA, nivel studii S, vechime 6 ani si 6 luni, specialitate farmacie, farmacist specialist, normă întreagă, perioadă nedeterminată;
5. DIRECŢIA GENERALĂ DISPOZITIVE MEDICALE: DIRECȚIA REGLEMENTARE, SUPRAVEGHERE PIAȚĂ, SERVICIUL REGLEMENTARE
– 1 (un) post inspector de specialitate gr. IA, nivel studii S, 6 ani și 6 luni vechime în specialitatea administrație publică (specialitate tehnică asociată domeniului dispozitivelor medicale: electronică, electronică și telecomunicații, tehnologie chimică, chimie industrială, bioinginerie, inginerie medicală, fizică, fizică medicală, fizică informatică, biofizică, fizică tehnologică, biologie, biochimie, biochimie tehnologică, chimie, chimie medicală, chimie farmaceutică), normă întreagă, perioadă nedeterminată;
6. DIRECȚIA RESURSE UMANE ȘI MANAGEMENTUL CALITĂȚII
a) Serviciul personal, salarizare, Compartiment personal:
– 1 (unu) post expert gr. IA, nivel studii S, 6 ani și 6 luni vechime în specialitate (drept), normă întreagă, perioadă nedeterminată;
b) Serviciul asigurarea calitatii și registratura, Compartiment registratură și arhivă:
– 1 (unu) post referent tr. IA, nivel studii M, 6 ani și 6 luni vechime în specialitate, normă întreagă, perioadă nedeterminată.
7. DIRECȚIA JURIDICĂ, AFACERI EUROPENE ȘI RELAȚII INTERNAȚIONALE
a) Serviciul asistență juridică generală, urmărire debite și contencios administrativ;
– 1 (unu) post consilier juridic gr. I nivel studii S, 3 ani și 6 luni vechime în specialitate (drept), normă întreagă, perioadă nedeterminată:
b) Serviciul legislație, sesizări, afaceri europene și relații internaționale;
– 1 (unu) post consilier pentru afaceri europene, nivel studii S, fără vechime în specialitate (administrație publică), normă întreagă, perioadă nedeterminată:
– 1 (unu) post consilier juridic gr. IA, nivel studii S, 6 ani și 6 luni vechime în specialitate (drept), normă întreagă, perioadă nedeterminată.
citeste documentul …