Agenția Națională a Medicamentului și a Dispozitivelor Medicale din România organizează concurs pentru ocuparea următoarelor funcții contractuale vacante, perioadă nedeterminată, în conformitate cu prevederile H.G. nr. 286/2011 cu modificările și completările ulterioare, și a Legii nr. 33/2021 pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 183/2020 privind desfășurarea pe perioada stării de alertă a concursurilor pentru ocuparea posturilor vacante din cadrul unor instituții din sistemul justiției, precum și din cadrul Curții de Conturi, publicat în Monitorul Oficial nr. 379/10.05.2021, Partea a III-a, respectiv:
1. DIRECȚIA ECONOMICĂ ȘI ACHIZIȚII PUBLICE
a) Serviciul Buget Financiar Contabilitate:
– 1 (unu) post expert gr. IA, nivel studii S, 6 ani și 6 luni vechime în specialitate (economic), perioadă nedeterminată;
2. DIRECȚIA EVALUARE TEHNOLOGII MEDICALE
a) Compartiment evaluare medicală
– 1 (unu) post expert gr. IA, nivel studii S, 6 ani și 6 luni vechime în specialitate (farmacie), perioadă nedeterminată;
Compartiment validare si analiza date medicale
– 1 (unu) post expert gr. IA, nivel studii S, 6 ani și 6 luni vechime în specialitate (farmacie), perioadă nedeterminată;
3. DIRECȚIA RESURSE UMANE ȘI MANAGEMENTUL CALITĂȚII
a) Serviciul asigurarea calitătii și registratură, Compartiment asigurarea calității, etică și integritate:
– 1 (unu) post expert gr. IA, nivel studii S, 6 ani și 6 luni vechime în specialitate (economic, juridic, administrație publică), perioadă nedeterminată;
b) Serviciul asigurarea calității și registratură, Compartiment registratură și arhivă:
– 1 (unu) post referent tr. IA, nivel studii M, vechimea minimă în specialitate, 6 ani si 6 luni, perioadă nedeterminată;
c) Serviciul personal, salarizare, Compartiment salarizare:
– 1 (unu) post expert gr. IA, nivel studii S, 6 ani și 6 luni vechime în specialitate (drept), perioadă nedeterminată.
4. DIRECȚIA JURIDICĂ ȘI RELAȚII INTERNAȚIONALE
a) Serviciul legislație, sesizări și relații internaționale:
– 1 (unu) post, consilier juridic gr. IA, nivel studii S, 6 ani și 6 luni vechime în specialitate, (drept) perioadă nedeterminată.
5. DIRECȚIA FARMACOVIGILENTA SI MANAGEMENTUL RISCULUI – SERVICIUL EVALUARE
a) Serviciul Evaluare
– 1/2 (jumătate de normă) post, expert gr. IA, farmacist primar, specialitatea laborator farmaceutic, perioadă nedeterminată;
– 1 (unu) post, expert gr. IA, farmacist specialist, specialitatea farmacie clinică, perioadă nedeterminată.
citeste documentul …