Agenția Națională a Medicamentului și a Dispozitivelor Medicale din România organizează concurs pentru ocuparea următoarelor funcții contractuale vacante, perioadă nedeterminată, în conformitate cu prevederile H.G. nr. 286/2011 cu modificările și completările ulterioare, și a Legii nr. 33/2021 pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 183/2020 privind desfășurarea pe perioada stării de alertă a concursurilor pentru ocuparea posturilor vacante din cadrul unor instituții din sistemul justiției, precum și din cadrul Curții de Conturi, publicat în Monitorul Oficial nr. 445/25.05.2021, Partea a III-a, respectiv:
DIRECȚIA STUDII CLINICE
a) Compartiment studii clinice medicamente de uz uman faza 1-4
-1 (unu) post expert gr. IA, nivel studii S, 6 ani şi 6 luni vechime în specialitate, farmacie, farmacist specialist, perioadă nedeterminată;
b) Compartiment investigații clinice bioechivalenta
-1 (unu) post expert gr. IA, nivel studii S, 6 ani şi 6 luni vechime în specialitate, farmacie, farmacist specialist, perioadă nedeterminată;
DIRECȚIA ECONOMICĂ Și ACHIZIȚII PUBLICE
Compartimentul achiziții publice si protocol
– 1 (unu) post expert gr. II, studii S, vechime în specialitate minim 6 luni, specialitate economic/drept/administrație publica, perioadă nedeterminată
DIRECȚIA GENERALĂ DISPOZITIVE MEDICALE
a) Directia reglementare, supraveghere piață / Serviciul supraveghere piață
– 1 (unu) post inspector de specialitate gr. II, nivel studii S, minim 6 luni vechime în specialitate administraţie publică, perioadă nedeterminată;
-1 (unu) post inspector de specialitate gr. I, nivel studii S, 3 ani şi 6 luni vechime în specialitate administraţie publică, perioadă nedeterminată.
b) Directia tehnic – laboratoare / Serviciul încercări și verificări
1 (unu) post inspector de specialitate gr. II, nivel studii S, 6 luni vechime în specialitate administraţie publică, perioadă nedeterminată
citeste documentul …