Agenția Națională a Medicamentului și a Dispozitivelor Medicale din România, organizează concurs pentru ocuparea următoarelor funcții contractuale vacante, perioadă nedeterminată, în conformitate cu prevederile H.G. nr. 286/2011 cu modificările și completările ulterioare, și a Legii nr. 33/2021 pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 183/2020 privind desfășurarea pe perioada stării de alertă a concursurilor pentru ocuparea posturilor vacante din cadrul unor instituții din sistemul justiției, precum și din cadrul Curții de Conturi, publicat în Monitorul Oficial nr. 486/04.06.2021, Partea a III-a, respectiv:
1. DIRECȚIA GENERALĂ INSPECȚIE FARMACEUTICĂ
I. DIRECȚIA ADMINISTRAREA PROCESELOR DGIF
a)1 (unu) post inspector de specialitate gr. IA, farmacist, nivel studii S, 6 ani şi 6 luni vechime în specialitate, perioadă nedeterminată, cu normă întreagă;
b)1 (unu) post inspector de specialitate gr. IA (farmacist specialist), nivel studii S, 6 ani şi 6 luni vechime în specialitate, perioadă nedeterminată, cu normă întreagă.
II. DIRECȚIA SUPRAVEGHEREA CALITĂŢII MEDICAMENTELOR ŞI UNITĂŢI TERITORIALE / UTI CLUJ:
a)1 (unu) post inspector de specialitate gr. IA, farmacist, nivel studii S, 6 ani şi 6 luni vechime în specialitate, perioadă nedeterminată, cu normă întreagă;
b)1 (unu) post inspector de specialitate gr. IA, farmacist, nivel studii S, 6 ani şi 6 luni vechime în specialitate, perioadă nedeterminată, cu normă întreagă (experiență in activitati de distribuție angro pentru medicamente de uz uman).
III. DIRECȚIA SUPRAVEGHEREA CALITĂŢII MEDICAMENTELOR ŞI UNITĂŢI TERITORIALE / UTI DEVA:
a) 1 (unu) post inspector de specialitate gr. IA, farmacist, nivel studii S, 6 ani şi 6 luni vechime în specialitate, perioadă nedeterminată, cu normă întreagă.
IV. DIRECȚIA SUPRAVEGHEREA CALITĂŢII MEDICAMENTELOR ŞI UNITĂŢI TERITORIALE / UTI MUREŞ:
a) 1 (unu) post inspector de specialitate gr. IA, farmacist, nivel studii S, 6 ani şi 6 luni vechime în specialitate, perioadă nedeterminată, cu normă întreagă.
V. DIRECȚIA SUPRAVEGHEREA CALITĂŢII MEDICAMENTELOR ŞI UNITĂŢI TERITORIALE / UTI TIMISOARA:
a) 1 (unu) post inspector de specialitate gr. IA, farmacist, nivel studii S, 6 ani şi 6 luni vechime în specialitate, perioadă nedeterminată, cu normă întreagă.
VI. DIRECȚIA SUPRAVEGHEREA CALITĂŢII MEDICAMENTELOR ŞI UNITĂŢI TERITORIALE / UTI CRAIOVA:
a) 1 (unu) post inspector de specialitate gr. IA, farmacist, nivel studii S, 6 ani şi 6 luni vechime în specialitate, perioadă nedeterminată, cu normă întreagă;
b) 1 (unu) post inspector de specialitate gr. IA (farmacist), nivel studii S, 6 ani şi 6 luni vechime în specialitate, perioadă nedeterminată, cu normă întreagă (experiență distribuție angro pentru medicamente de uz uman).
2. COMPARTIMENT NOMENCLATOR
a) 1 (unu) post expert debutant, farmacist, nivel studii S, fară vechime în specialitate, perioadă nedeterminată, cu normă întreagă.
3. COMPARTIMENT PREVENIRE ȘI PROTECȚIE
a) 1 (unu) post expert gr. IA, nivel studii S, 6 ani si 6 luni vechime in specialitate perioadă nedeterminată, cu normă întreagă.
4. SERVICIUL MONITORIZARE ȘI RAPORTARE
a) 1 (unu) post expert gr. IA, nivel studii S, 6 ani și 6 luni vechime în specialitate, experiență în domeniul monitorizare, raportare sau control, perioadă nedeterminată, cu normă întreagă;
b) 1 (unu) post expert gr. IA, nivel studii S, 6 ani și 6 luni vechime în specialitate, perioadă nedeterminată, cu normă întreagă.
citeste documentul …